Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Consilieri la Prefectura Alba şi APIA, registrator la Cadastru, inspectori vamali, salvatori montani. LISTA completă


Publicat

directia agricola1În perioada iunie-iulie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în iunie-iulie şi condiţii de participare:

Instituţia Prefectului – Judeţul Alba

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 28 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– inspector, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 16 iunie 2016.

Concurs: 28 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din municipiul Alba Iulia, Piata.I.I.C.Bratianu, nr.1, telefon: 0258/812.377.

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

inspector vamal, clasa 1, grad profesional superior ta Biroul supraveghere şl control vamal – Biroul vamal dc interior gradul II Alba (2 posturi)

inspector vamal clasa I. grad profesional superior la Compartimentul autorizări, supraveghere şi control al mişcării produselor accizabile – Biroul vamal de interior gradul IJ Alba (1 post)

Anunţ publicat în 27 mai, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 28 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă – B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 7, Brașov; data și ora interviuli vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, din Braşov, str. Stadionului nr, 15, camera 200 A (depunerea dosarelor), Județul Brașov, telefon 0268/428.841.

 

Unitatea Militară 02509 Alba Iulia

economist, gradul II, din cadrul microstructurii anexă temporară a Unităţii Militare 02509 Alba Iulia

Condiţii: nivelul studiilor şi vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor: superioare absolvite cu diplomă de licenţă; minimum 6 luni.

10 iunie 2016, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor

Concurs: 22 iunie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 28 iunie 2016, ora 9.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la telefon 0258 811989 sau la sediul U.M. 02509 Alba Iulia, strada Regina Maria nr. 6, judeţul Alba

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba

* posturi temporar vacante (perioadă determinată)

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Controale pe teren;

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Autorizare Plăţi;

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Centrului local Sebeş.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 21 iunie 2016, ora 9:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie peniru Agricultură – Centrul Judeţean Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Moţilor, nr. 112, judeţul Alba, telefon 0258/830.650.

 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

post temporar vacant (perioadă determinată – 36 de luni)

registrator de carte funciară gradul II – OCPI Alba

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea drept; vechime în specialitate: minimum 3 ani, exercitată în funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic, sau altă funcţie de specialitate juridică.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor: 13 iunie 2016, ora 16.30

Concurs: 22 iunie 2016, ora 9.30: proba scrisă; 28 iunie 2016, ora 09.30: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, Sector 6 – Direcţia Juridică şi Resurse Umane, djru@ancpi.ro, telefon 021/317.69.33.

 

Consiliul Județean Alba – Serviciul Public Judeţean „Salvamont” Alba

– salvator montan gradulI ( 2 posturi)

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 23 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Alba, din Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, telefon 0731/560.763.

 

Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

inginer chimist în cadrul Laboratorului P.C.A.

Condiţii: studii superioare de lungă durată, calificarea cu specializare în chimie (inginer chimist); cazier judiciar; domiciliul în Judeţul Aba; adeverinţă medicală; vechime: nu este cazul.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2016, ora 14:00

Concurs: 1 iulie 2016, ora 10:00-12:00: proba scrisă; 5 iulie 2016, ora 10:00-14:00: proba practică; 7 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

agent hidrotehnic la Formaţia de lucru Alba Iulia

agent hidrotehnic la Formaţia de lucru Cîmpeni

Condiţii: studii medii, cazier judiciar, domiciliul în judeţul Alba, adeverinţă medicală, fără vechime

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iulie 2016, ora 14:00

Concurs: 13 iulie 2016, ora 10:00-12:00: proba practică; 15 iulie 2016, ora 10:00: proba interviu.

inginer în cadrul Sistemului Hidrotehnic Turda

Condiţii: studii superioare de lungă durată, calificarea cu specializare în Construcţii Hidrotehnice, Hidroenergetică, Geologie, Hidrogeologie, Ingineria Mediului (specializarea obţinută în cadrul Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice); cazier judiciar; domiciliul în Judeţul Cluj sau Alba; adeverinţă medicală; vechime: nu este cazul.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 iunie 2016, ora 14:00

Concurs: 24 iunie 2016, ora 10:00-12:00: proba scrisă; 28 iunie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la Compartimentul RURPA, Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/833.356, interior 213.

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

operator registrator de urgenţă debutant la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă, cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2016, ora 15:00

Concurs: 1 iulie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 6 iulie 2016, ora 09:00: proba practică; 7 iulie 2016, ora 9:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia

– îngrijitor

Condiţii: disponibilitate program în două schimburi, studii – minimum 8 clase; vechimea în muncă nu este obligatorie.

Termen limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2016, ora 14:00

Concurs: 30 iunie 2016, ora 9.00: proba practică; 30 iunie 2016, ora 13.00: proba interviu;

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 39, Alba Iulia, judeţul Alba, telefon 0258.819.383

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier IA. Condiţii: studii superioare de lungă durată tehnice; minimum 5 (cinci) ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice.

muncitor I (calificat) – 2 posturi. Condiţii: studii medii; acte care atestă calificarea; minimum 5 (cinci) ani vechime în muncă.

muncitor IV (salubritate). Condiţii: studii medii; acte care atestă calificare; minimum 5 (cinci) ani vechime în muncă.

şef formaţie muncitori II. Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe operare PC; minimum 5 (cinci) ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iunie 2016, ora 15.00

Concurs: 27 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 5 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu; 30 iunie 2016, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com

 

Primăria Orașului Câmpeni

inspector I superior, la Compartimentul resurse umane

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor 9 ani; cunoştinţe de operare pe calculator.

Anunţ publicat în 10 iunie, termen pentru depunerea dosarelor, 8 zile:

Concurs: 15 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 17 iunie 2016, ora 10.00: proba interviu.

inspector I, debutant, la compartimentul S.P.C.L.E.P. Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator.

Anunţ publicat în 3 iunie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 4 iulie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 6 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu/proba de verificare a cunoștințelor PC.

muncitor calificat I la Compartimentul Gospodărire Comunală

Condiţii: studii medii; vechime în specialitatea studiilor 9 ani; permis de conducere categ. B, C, D.

Anunţ publicat în 6 iunie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 29 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 1 iulie 2016, ora 10.00: proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215.

 

Primăria Oraşului Cugir

muncitor calificat, treapta profesională I în cadrul Serviciului Comunitar Local de Utilităţi Publice – sectorul de activitate Gospodărie Comunală, Spaţii Verzi

Condiţii: învăţământ general obligatoriu/absolvent a şcolii profesionale; vechime în muncă: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 17 iunie 2016, ora 13:00

Concurs: 28 iunie 2016, ora 11:00: proba practică; 1 iulie  2016, ora 9:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria comunei Săsciori

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechimea necesară pentru ocuparea funcţiei publice, minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2016, ora 16:00

Concurs: 6 iulie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Săsciori, str. Principală, nr. 363, județul Alba, telefon 0258/741.110 sau 0258/741.755 sau 0258/741.110.

 

Primăria comunei Şugag

– secretar al comunei (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concurs: 29 iunie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

ALTE POSTURI

Primăria Sebeş

– referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – Compartiment Patrimoniu și Transport

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2016, ora 16:30

Concurs: 27 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice – Compartimentul Investiţii

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei specialităţile – căi ferate, drumuri, poduri, amenajări şi construcţii hidrotehnice instalaţii pentru construcţii, construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 iunie 2016, ora 16:30

Concurs: 28 iunie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1, telefon 0258/731.004, interior 133.

AICI, mai multe posturi.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA, 14-20 iunie: Temperaturi maxime de până la 28 de grade Celsius, ploi și furtuni. Prognoza în localități

Publicat

Vreme rece în prima zi a săptămânii viitoare în județul Alba. Temperaturile încep să crească începând de marți și vor atinge 27 – 28 de grade Celsius, duminică. 

Sunt anunțate averse și furtuni aproape în fiecare zi a săptămânii.

La munte, maximele vor varia între 10 – 24 de grade la Șugag, respectiv 12 – 24 de grade la Arieșeni.

Prognoza meteo pe zile în localități din județul Alba, 14-20 iunie:

Luni, 14 iunie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Marți, 15 iunie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Sebeș: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; mai cald

Cugir: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Miercuri, 16 iunie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; nori și soare

Joi, 17 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Vineri, 18 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Șugag: minime de 10 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Abrud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Câmpeni: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; vreme cu nori și soare

Sâmbătă, 19 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Șugag: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse de ploaie și furtuni

Aiud: minime 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Duminică, 20 iunie

Alba Iulia: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Sebeș: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Aiud: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 14 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Morminte descoperite de arheologii Muzeului Unirii din Alba Iulia, pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești

Publicat

Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au descoperit recent vestigii din preistorie până în epoca post-romană, în urma unor săpături preventive efectuate pe șantierul drumului expres Craiova – Pitești. Potrivit directorului muzeului albaiulian, Gabriel Rustoiu, în zonă s-au descoperit morminte, ceramică și locuințe. 

Potrivit IPJ Dolj, polițiști din cadrul Secţiei 5 Poliție Rurală Pielești s-au sesizat din oficiu ca urmare a unei postări pe o rețea de socializarea, cu privire la faptul că pe raza comunei Ghercești, în şantierul organizat pentru drumul expres Craiova-Piteşti au fost descoperite mai multe gropi în care se află osemnite.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit faptul că pe raza satului Gîrleşti, comuna Gherceşti, a fost descoperit un sit arheologic cu ocazia efectuarii lucrărilor
la drumul expres Craiova-Pitești, fiind efectuate mai multe săpături arheologice de către reprezentanţii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia în baza autorizaţiei pentru
cercetarea arheologică preventivă emisă de Ministerul Culturii.

În situl arheologic pe o porțiune de aproximativ un kilometru se găsesc mai multe gropi făcute de către arheolgii Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, iar în unele gropi se găsesc oseminte.

Majoritatea gropilor sunt acoperite cu folie de plastic, paza acestora fiind asigurată de către o societate de pază contractată de către societatea care efectuează tronsonul 1 al drumului expres.

„Este vorba despre un sit de dimensiuni foarte mari. Vestigiile descoperite vin din preistorie până în epoca post-romană (se întind pe câteva mii de ani). Este vorba de un tronson de 17 kilometri de autostradă pe care a fost găsit un singur sit. Acolo sunt trei arheologi de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Folia a fost aplicată pentru a proteja vestigiile de la o zi la alta de soare. În zonă s-au descoperit morminte, ceramică, locuințe”, a precizat pentru Alba24, directorul Muzelui Unirii din Alba Iulia, Gabriel Rustoiu.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

14 iunie, Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cetățenii, așteptați la Centrul de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia

Publicat

În fiecare an la data de 14 iunie este marcată Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Cu această ocazie, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba îi așteaptă atât pe donatorii fideli, cât și pe donatorii noi. 

Echipa „Donează sânge, fii erou!” îi invită pe cei care doresc să doneze sânge la Centrul aflat pe b-dul Revoluției 1989 nr. 23 (în incinta Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia), în intervalul orar 07:30 – 12:00. Nu este nevoie de programare.

Principalele criterii pe care trebuie să le îndepliniți pentru a putea dona sânge:

 • vârsta: 18-60 ani;
 • greutatea: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;
 • pulsul: 60-100 bătăi pe minut;
 • să nu consumați alimente bogate în grăsimi în ziua donării și cu o zi înainte;
 • să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli infecțioase, etc.);
 • să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)
 • să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;
 • să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (dar anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);
 • să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;
 • să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);
 • să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Fiecare donator va obține bonuri de masă în valoare totală de 65 lei, o adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă sau de la universitate și o reducere de 50% pentru un abonament la mijloacele de transport în comun pe timp de o lună.

De aseemenea, cetățenii sunt invitați să instaleze aplicația BlooDoChallenge – ghidul de buzunar al donatorului de sânge.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

În Parcul Arini din Sebeș vor începe lucrările pentru construirea unei baze sportive cu teren de sport, vestiare și parcare

Publicat

În Parcul Arini din Sebeș vor începe lucrările pentru construirea unei baze sportive de tip 2 ce va cuprinde un teren de sport de mici dimensiuni, o clădire pentru vestiare, o clădire administrativă și o parcare pentru autovehicule. 

Baza sportivă de tip 2 va fi realizată în incinta Parcului Arini unde, pe o suprafață de 5.000 mp, va fi construit un teren sportiv de mici dimensiuni (20 metri x 40 metri), care va fi folosit pentru minifotbal, handbal, baschet, tenis. De asemenea, va fi construită o clădire pentru vestiare, o clădire administrativă și va fi amenajată o parcare pentru autovehicule.

Potrivit reprezentanților Primăriei Sebeș, investiția beneficiază de finanțare prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Complexuri sportive” gestionat de către Compania Națională de Investiții (CNI).

Preocupările Primăriei Municipiului Sebeș pentru edificarea infrastructurii sportive adecvate cuprind și construirea unei baze sportive de tip 1 pe amplasamentul vechiului teren ”Pielarul”, prin același program gestionat de CNI, precum și reabilitarea bazei sportive din strada Tipografilor, prin intermediul unei finanțări nerambursabile europene din Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală estimată a contractului este de 1.286.022,24 de lei, fără TVA.

 

Citește și Bază sportivă cu teren multifuncțional și vestiare, în Parcul Arini din Sebeș. Investiție a CNI de peste 1,2 milioane de lei

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate