Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Expert la AJOFM Alba, registratori şi consilieri la Cadastru, medici la DSP şi funcţii în primării şi CJ. LISTA completă


Publicat

directia agricola1În noiembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în noiembrie şi condiţii de participare:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba

– expert, clasa I, gradul profesional superior (post pe perioadă determinată) – Compartiment Analiza pieței muncii, programe de ocupare și implementare măsuri active

Condiţii: vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC (Word, Excel, Internet) – nivel mediu; iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Anunţ publicat în 21 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor 8 zile.

Concurs: 3 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă; 5 noiembrie 2015, ora 12:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Alba din municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, bloc Columna.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

OCPI Alba – posturi vacante, pe perioadă determinată, pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție din cadrul instituțiilor subordonate ANCPI, cu încadrare pe perioadă determinată de 36 de luni

registrator de carte funciară, gradul I (1 post). Condiții: studii universitare cu licență sau absolvite cu diplomă în specializarea drept și vechime în specialitate minimum 3 ani și 6 luni, exercitată în funcția de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau altă funcție de specialitate juridică.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 2 noiembrie 2015, ora 16.30, la sediul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, Sector 6. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului angajator până cel târziu la data și ora indicate anterior.

Concurs: 11 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă la sediul ANCPI; 17 noiembrie 2015, ora 09.00 – proba interviu la sediul ANCPI.

asistent registrator principal, gradul IA (1 post). Condiții: studii universitare cu licență sau absolvite cu diplomă în specializarea drept și vechime în specialitate minimum 6 ani și 6 luni

asistent registrator principal, gradul I (1 post). Condiții: studii universitare cu licență sau absolvite cu diplomă în specializarea drept și vechime în specialitate minimum 3 ani și 6 luni

asistent registrator, treapta II (1 post). Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă de minimum 6 luni.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 2 noiembrie 2015, ora 16.00, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară angajator. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului angajator până cel târziu la data și ora indicate anterior.

Concurs: 11 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă la sediul oficiilor organizatoare, conform desfășurării de mai jos; 17 noiembrie 2015, ora 9.00: proba interviu.

Concursurile se desfășoară la sediul OCPI Sibiu (str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu), pentru oficiul teritorial Alba. În total, sunt 99 de posturi de registratori vacante în țară, la ANCPI.

consilier cadastru, gradul IA (1 post). Condiții: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 6 ani şi 6 luni,

consilier cadastru, gradul I (2 posturi). Condiţii: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 3 ani şi 6 luni

consilier cadastru, gradul II (2 posturi). Condiţii: studii universitare cu licenţă sau absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitate minimum 6 luni

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere, 2 noiembrie 2015, ora 16.00, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară angajator. Dosarele transmise prin poștă trebuie să ajungă la registratura Oficiului angajator până cel târziu la data și ora indicate anterior.

Concurs: 10 noiembrie 2015, ora 09.00: proba scrisă; 16 noiembrie 2015, ora 9.00: proba interviu.

Concursurile se desfășoară la sediul OCPI Sibiu (str. Calea Dumbrăvii nr. 34, Sibiu), pentru oficiul teritorial Alba. În total, sunt 77 de posturi vacante de consilieri în țară, la ANCPI.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 202A, Sector 6 – Direcţia Juridică şi Resurse Umane, djru@ancpi.ro, telefon 021/317.69.33.

Direcția de Sănătate Publică Alba

medic primar igienă, Compartimentul Promovarea Sănătăţii.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profil medical; vechimea în specialitate: 10 ani; cunoştinţe operare calculator

– asistent medical principal igienă, Compartiment supraveghere şi control boli transmisibile – Punct fix Câmpeni.

Condiţii: studii postliceale de specialitate,  profil igienă; vechimea în specialitate: 10 ani; cunoştinţe operare calculator

şef Compartiment evaluare factori de risc din mediu

Condiţii: studii cerute: medic primar igienă; vechimea în specialitate: 10 ani; cunoştinţe operare calculator.

Anunţ publicat în 16 octombrie, termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 25 noiembrie 2015 – proba scrisă; 27 noiembrie 2015: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Municipiului Alba lulia

șef birou, gradul II, la Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul administrarea domeniului public şi privat, Biroul urmărire financiară, executare contracte, pieţe, târguri

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul  ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; cunoştinţe de operare calculator: nivel  mediu.

Anunţ publicat în 23 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 26 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe administrative, informatică, inginerie geodezică şi în ramura de ştiinţă de învăţământ: ştiinţe economice; cunoştinţe de operare calculator: nivel  mediu.

Anunţ publicat în 23 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice – Biroul achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu

consilier, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice – Biroul achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrica, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Direcţia tehnică, dezvoltare – Serviciul verificare, evaluare şi achiziţii publice – Biroul achiziţii publice.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  de licenţă drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu

inspector, clasa I, gradul profesional asistent (2 posturi) – Compartiment verificare proiecte.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: inginerie civila, ingineria instalaţiilor, inginerie şi management; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoştinţe de operare calculator: nivel mediu.

Anunţ publicat în 16 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 17 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa  I, gradul profesional principal – Direcţia Tehnică, Dezvoltare, Serviciul administrare drumuri şi utilităţi publice, Biroul întreţinere şi reparaţii drumuri şi siguranţa circulaţiei

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, ingineria transporturilor, inginerie mecanică, inginerie şi management; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu

inspector, clasa  I, gradul profesional principal – Compartiment energetic

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie electrică, inginerie şi management, ingineria mediului; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu

– inspector, clasa  I, gradul profesional debutant – Compartiment energetic.

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: ingineria instalaţiilor, inginerie energetică, inginerie electrică; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Anunț publicat în 9 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 10 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A,   telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro

Consiliul Județean AlbaDirecţia amenajarea teritoriului şi urbanism

inspector de specialitate gradul IA  (3 posturi)

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite de minimum 5 ani, din care 2 ani experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană

referent debutant (1 post).

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 octombrie 2015, ora 16.00.

Concurs: 9 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Serviciul Administrativ (Castel Sâncrai – Aiud)

muncitor calificat II. Condiţii: certificat de calificare profesională în domeniul construcţii; vechime minimă de 2 ani

îngrijitor. Condiţii: vechime minimă în muncă de minimum 2 ani; disponibilitate program flexibil

Serviciul Administrativ – Consiliul Judeţean Alba

îngrijitor. Condiţii: vechime minimă în muncă de minimum 2 ani; disponibilitate program flexibil.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 octombrie 2015, ora 16:00

Concurs: 9 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Județean Alba, din Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1, telefon 0731/560.763.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

asistent medical debutant la Casa de Tip Familial nr. 4 Blaj;

asistent social debutant la Serviciul Protecţie de Tip Familial Copii, Punct de Lucru Ocna Mureş;

şofer la Compartimentul de Deservire.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 octombrie 2015, ora 16:00

Concurs: 10 noiembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

asistent social debutant la Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatarii prin Muncă

asistent medical principal la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

– educador (2 posturi) la Casa de Tip Familial „Speranţa Copiilor“ Cugir.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 octombrie 2015, ora 16:00

Concurs: 3 noiembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818266 int. 115.

Primăria Municipiului Blaj – Biroul Investiții

– inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe juridice

inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Achiziții Publice. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea științe economice

inspector, clasa I, gradul profesional debutant, Compartiment Investiții. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole

inspector, clasa I, gradul profesional principal, Compartiment Investiții. Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 12 noiembrie 2015

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 14:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

Primăria Municipiului Aiud

poliţist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Poliţia Locală – Compartiment Disciplina în construcţii şi afişajul stradal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Aiud

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – domeniul de licenţă inginerie civilă

Anunţ publicat în 20 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile

Concurs: 24 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, din str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 13.

Vezi şi Primăria Aiud organizează CONCURS pentru postul de șef Birou Agricol. Condiţii de înscrieri pentru candidaţi

Școala Gimnazială Nr. 2 din Sebeş

– administrator financiar (S), grad I (contabil şef)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţelor economice; vechime efectivă în domeniul finanţelor publice de minimum 3 ani; prezintă minimum 2 (două) scrisori de recomandare; cunoştinţe operare calculator.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 octombrie 2015, ora 14:00

Concurs: 2 noiembrie 2015, ora 10:00: proba selecția dosarelor; 9 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; 12 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Nr. 2, Sebeş din Str. Piaţa Libertăţii, telefon: 0258/731.922.

Primăria Oraşului Abrud

asistent social debutant, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, A.S., A.T.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 11 noiembrie 2015, ora 11.00 – proba scrisă; 13 noiembrie 2015, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Abrud din Piaţa Eroilor, nr. 1, telefon 0258/780.519, interior 18

Primăria Comunei Şpring

consilier, clasa I,  grad profesional asistent, în cadrul Biroului Buget – Finanţe, Contabilitate, Dezvoltare, Registru Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole, ştiinţe economice sau în specializarea administraţie publică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Anunţ publicat în 22 octombrie.

Concurs: 25 noiembrie 2015, ora 09.00 proba scrisă; 26 noiembrie 2015, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şpring din Şpring, Str. Doştatului nr. 94, Judeţul Alba, tel. 0258/765.019.

Primăria Comunei Valea Lungă

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agriculturii

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 18 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul măsurătorilor terestre şi cadastru.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 19 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102

Primăria Comunei Gârda de Sus

– consilier debutant;

– consilier IA.

Condiţii: disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 noiembrie 2015, ora 16:00.

Concurs: 16 noiembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gârda de Sus din satul Gârda de Sus, nr. 46A, comuna Gârda de Sus, Judeţul Alba, telefon 0258/778.141

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia

paznic

Condiţii: studii medii; apt medical pentru postul de paznic; fără antecedente penale; atestat profesional conform Legii nr. 333/2003

Dosarele se depun la sediul colegiului în termen de 14 zile de la data publicării anunţului (13 octombrie).
Concurs: 5 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba scrisă; 6 noiembrie 2015, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164, 0728959668.

AICI, alte posturi.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

JOI: Se sistează gazul în trei localități din Alba, pentru efectuarea unor lucrări. Zonele vizate de sistare

Publicat

gaze, aragaz, ochi aragaz,

Joi, 24 iunie, se va sista serviciul de gaze naturale în localitățile Mihalț, Cistei și Obreja între orele 09.00 – 14.00.

Sistarea se va realiza pentru a permite companiei Transgaz efectuarea unor lucrări la sistemul de transport al gazelor naturale.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuţiei gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugaţi să anunţe imediat dispeceratul de urgenţă al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele reţele de telefonie fixă şi mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din reţeaua Telekom şi cu tariful operatorului din toate celelalte reţele de telefonie).

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vechimea în muncă 2021. Președintele Iohannis a promulgat legea privind cumpărarea vechimii pentru pensie. Termenul, prelungit

Publicat

p

Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legea privind cumpărarea vechimii în muncă, adoptată de Parlament în luna mai.

Noutatea este dată de prelungirea unui termen important, respectiv până la 31 august 2023.

Pot cumpăra vechime în muncă persoanele care nu au calitatea de pensionari sau nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Românii și-au putut cumpăra vechime la pensie chiar de la începutul anului 2021. Aceștia au plătit acele contribuţii care s-ar fi încasat lunar dacă ar fi muncit, raportat la cel puţin salariul minim din acea perioadă potrivit unui document publicat pe siteul Ministerului Muncii.

În cazul în care contractul de asigurare socială se încheie în cursul anului 2021, iar salariul minim este de 2.300 de lei, vei plăti 575 de lei pentru fiecare lună „cumpărată”, indiferent la anul la care se referă.

Vezi AICI: CALCULATOR PENSII online: La ce vârstă poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii și stagiul de cotizare

Un an de pensie constă astfel 6.900 de lei, iar pentru cumpărarea unui întreg stagiu (6 ani) asigurantul va trebui să plătească 41.900 de lei pe an.

Mai exact românii care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public pot cumpăra cel mult șase ani vechime în câmpul muncii.

Pensii 2021. Cine îşi poate cumpăra vechime în muncă

– persoane cu vârstă peste 18 ani

– stagiul de cotizare să nu fie complet (goluri în cartea de muncă)

– vechimea poate fi cumpărată pentru orice perioadă în care lipsesc ani din cartea de muncă

– perioada maximă cumpărată nu poate depăşi cumulat 6 ani

– trebuie făcută cerere la Casele Judeteţe de Pensii

Pensii 2021. Cât costă să vă cumpăraţi vechime

În cazul în care contractul de asigurare socială se încheie în cursul anului 2021, iar salariul minim este de 2.300 de lei, vei plăti 575 de lei pentru fiecare lună „cumpărată”, indiferent la anul la care se referă.

Un an de pensie constă astfel 6.900 de lei, iar pentru cumpărarea unui întreg stagiu (6 ani) asigurantul va trebui să plătească 41.900 de lei pe an.

Plata poate fi făcută și în rate.

Cum se cumpără vechime în muncă

Pentru an întreg de vechime în muncă se plătește aproape 6.900 de lei. Pentru acești bani trebuie să știți că luați o pensie minimă, de sub 1.000 de lei.

Condițiile de pensionare din România

Femeile se pot pensiona cu vârstă standard de 61 de ani și 4 luni acum, iar această vârstă tot crește ca să ajungă la 63 de ani în ianuarie 2030.

Pentru bărbați e simplu – vârsta ieșirii la pensie e 65 de ani.

Citește și PENSII 2021: Vechimea în muncă s-a scumpit. Cei care vor să cumpere plătesc mai mult față de anul trecut. Cauza modificărilor

Dacă au vârstele acestea și un stagiu minim de cotizare de 15 ani, românii se pot retrage cu pensia care reiese din calculul făcut pe lege.

Dar dacă vor o pensie completă, atunci și stagiul de cotizare trebuie să fie complet – 31 de ani la femei și 35 pentru bărbați.

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație precizează CNPP

În perioada pentru care vor să își completeze retroactive, vechimea în muncă, specificată în contractul de asigurare socială, persoana nu trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia;
 • nu au avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii ca urmare a realizării de venituri din activităţi independente; – nu au beneficiat de indemnizaţie de şomaj;
 • nu au beneficiat de pensie de invaliditate;- nu au urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;
 • nu au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus;
 • nu au beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • nu au beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • nu au beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la trei ani.

Datele privind vechimea în muncă, recuperate din arhiva electronică

Totodată, legea mai prevede ca în situații excepționale, cum ar fi:

 • -distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii,
 • – angajatorul/angajatorii a/au încetat activitatea
 • -arhiva acestuia/acestora nu mai poate fi identificată,

În aceste situații perioadele de până la 1 aprilie 2001 pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă cât și carnetele de muncă scanate.

Contractul cu Casa de Pensii și documentele necesare

Contractul de asigurare socială  se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului.

Document MODEL Contract asigurare sociala pensii Anexa 1 si 2

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

 • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
 • declaraţia pe propria-răspundere ; Documentul AICI: Declarație PENSIE Anexa 3
 • procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială prevăzut de OUG nr. 163/2020, în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată.

Venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul.

Acesta nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Începând cu data de 13 ianuarie 2021,  nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.300 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 575 lei.

În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate.

Cele două variabile noi vor fi utilizate doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ care modifică aceste variabile.

Cum se face plata contribuției pentru cumpărare vechime

Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2021.

Plata contribuției se poate face prin orice mijloace de plată prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

Contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile OUG nr. 163/2020 îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Profesoară din Alba, pe scena Galei SuperTeach: „Am vrut să devin o învățătoare care să vadă supereroul în fiecare elev”

Publicat

Ana Scutelnicu, profesoară la Școala Primară Geomal și la Școala Gimnazială Stremț, a urcat recent pe scena Galei SuperTeach, unde a povestit cum a fost experiența la clasă după absolvirea cursurilor de Mentalitate Deschisă în Educație.

La Gala SuperTeach au urcat pe scenă rând pe rând parte din profesorii absolvenți ai cursului de Mentalitate Deschisă în Educație, facilitatori de Mentalitate Deschisă în Educație, elevi, autorități, fondatorii SuperTeach și antreprenori implicați în evoluția școlii românești. Toți pentru același obiectiv: transformarea educației din România. Toți cu același deziderat: „Teachers First”.

„Am vrut să devin învățătoare, dar o învățătoare altfel decât cea pe care am avut-o eu. O învățătoare care să vadă supereroul în fiecare elev, să caute potențialul în fiecare dintre ei. SuperTeach a fost cel care m-a dus pe mine un pas mai departe. (…)

Mentalitatea nu se schimbă peste noapte, dar mentalitatea deschisă a devenit un mod de viață pentru mine și este fantastic pentru că e aplicabilă în toate domeniile în care interacționez cu ceilalți. (…)

Învăț de la elevii mei. Nu, nu sunt o învățătoare perfectă. Învăț, dar învățăm împreună. Eu să fiu învățătoarea lor, ei să fie elevii mei și este fantastic. Energia pe care o simt în fiecare zi cu mentalitatea deschisă îmi dă putere să merg mai departe. Cea mai importantă lecție pe care eu am învățat-o la SuperTeach este aceea că schimbarea este un îndemn la acțiune, este un verb. Nu cade din cer, nu este o ploaie, ci ea se află în mâinile noastre și este și o datorie. O datorie față de generațiile care urmează”, a spus Ana Scutelnicu.

* de la minutul 1:41:00. 

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Sergiu Pașca, tânărul cercetător din Alba, finanțare pentru o cercetare revoluționară a creierului uman cu ajutorul tehnologiei

Publicat

sergiu

Cercetătorul român, originar din Aiud, Sergiu Pașca, beneficiază de susținerea Institutului de Neuroștiințe Wu Tsai într-un program denumit „Big Ideas”. 

Grație finanțării, Sergiu Pașca, alături de o echipă complexă de savanți, are posibilitatea să ducă la un alt nivel cercetările asupra creierului uman pe care le derulează.

Potrivit neuroscience.stanford.edu, două grupuri de cercetători de la Stanford abordează aceste probleme de lungă durată.

Citește și: Articol în The New York Times despre Sergiu Pașca, tânărul savant din Aiud. Pune lumea medicală în fața unei descoperiri geniale

Ca parte a programului Big Ideas in Neuroscience al Institutului de Neuroștiințe Wu Tsai, ele creează noi tehnologii și conexiuni între discipline care au potențialul de a transforma radical acest domeniu.

Citește și: Sergiu Pașca, tânărul savant de renume mondial din județul Alba a mai obținut un premiu internațional pentru cercetare

Institutul de Neuroștiințe Wu Tsai finanțează cu un total de peste 5,5 milioane de dolari aceste eforturi ale cercetătorilor.

Sergiu Pașca este unul dintre cei care beneficiază de finanțare pentru cercetare.

Programul condus de Sergiu Pașca

Programul Stanford Brain Organogenesis, condus de Sergiu Pasca și Karl Deisseroth, își propune să creeze și să împărtășească o nouă platformă tehnologică pentru a permite oamenilor de știință să studieze în mod direct dezvoltarea creierului uman.

„Modelele animale au fost de mare ajutor, dar în cele din urmă trebuie să fim de acord că avem nevoie de modele mai bune ale creierului uman pentru a transpune descoperirile fundamentale, pacienților noștri din clinică”, a spus Pașca.

 

„Din fericire, apelul pentru idei mari a venit chiar când un set de tehnologii puternice erau în curs de dezvoltare în campus, care ar putea face acest lucru posibil pentru prima dată”.

Echipa lui Sergiu Pașca a dezvoltat o abordare specială pentru a transforma celulele pielii pacienților și a voluntarilor sănătoși în agregate celulare care seamănă cu anumite regiuni ale creierului.

În 2017, laboratorul său a arătat că aceste culturi 3D, cunoscute și sub numele de organoizi, ar putea fi cultivate împreună pentru a forma circuite miniaturale și funcționale ale creierului uman – pe care Pasca le-a numit asembloizi.

„Ne-am dat seama că această serie de progrese tehnologice ne-ar permite să accesăm aspecte inaccesibile anterior, ale dezvoltării creierului uman și, în cele din urmă, să creăm un nou domeniu al neuroștiinței umane la nivel molecular”, a spus Pașca.

Vezi și: Sergiu Pașca și soția sa, Anca – descoperire de importanță mondială într-un proiect comun de cercetare, legat de copii

De exemplu, echipa lui Pașca a folosit recent această platformă pentru a crea modele de lucru ale circuitelor creierului uman implicate în tulburări motorii, cum ar fi ALS, combinând sferoizi ai țesutului cortical, spinal și muscular și permițându-le să formeze în mod natural conexiuni funcționale.

Grupul are acum capacitatea de a modela o varietate de circuite neuronale implicate în schizofrenie, dependență și alte tulburări, prin combinarea de sferoizi care imită peste o duzină de regiuni diferite ale creierului.

Institutul de Neuroștiințe Wu Tsai este dedicat înțelegerii modului în care funcționează creierul atât când este sănătos, cât și în boală.

Comunitatea de cercetare combină mai multe discipline, inclusiv neuroștiințe, medicină, inginerie, psihologie și educație.  ab24 Descoperirile care decurg din aceste colaborări vor transforma înțelegerea creierului uman, vor oferi tratamente noi pentru tulburările creierului și vor promova sănătatea creierului pe tot parcursul vieții.

Cine este Sergiu Pașca

Sergiu Pașca este profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford și director al Stanford Neurosciences Institute Stem Cell Core.

El se concentrează în primul rând pe dezvoltarea de noi abordări pentru studierea dezvoltării creierului uman și pentru descoperirea mecanismelor tulburărilor neuropsihiatrice.

Sergiu Pașca s-a născut şi a crescut în Aiud, remarcându-se încă din anii şcolii generale şi ai liceului. A obţinut mai multe premii în timpul şcolii, atât la olimpiadele şi competiţiile judeţene, cât şi la cele naţionale.

În 2001, a fost şef de promoţie al Colegiului Naţional „Titu Maiorescu”, cu media generală 10 în cei patru ani de studiu. Apoi a beneficiat de admiterea onorifică (media 10) la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.

Are titlul de doctor în cercetare, iar în anul 2012, această instituţie de învăţământ i-a conferit premiul pentru cea mai bună cercetare postdoctorală.

A primit şi premiul pentru „Cel mai bun student român din străinătate” din partea „Ligii studenţilor români din străinătate”, dar și distincția de Cetăţean de onoare al municipiului Aiud.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate