Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Consiliul Judeţean Alba, primăriile din Blaj şi Sebeş şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

sediu Consiliu Judetean Alba

Consiliul Judetean AlbaÎn perioada ianuarie-februarie 2017, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate şi condiţii de participare:

Consiliul Judeţean Alba

inspector de specialitate, gradul II la Compartimentul Arii protejate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – Ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrial şi management. Domeniul de licenţă (DL) – Ingineria mediului sau Domeniul fundamental (DFI) – Matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe ( RSI) – Ştiinţele pământului şi atmosferei, Domeniul de licenţă (DL) – Ştiinţa mediului; vechime minimum de 1 an în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2017, ora 16:30

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, telefon: 0731/560.763.

Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia

secretar şef şcoală

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă de preferinţă în specialitatea economic sau juridic; vechimea în muncă de minimum 15 ani; cunoştinţe de operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer); cunoaşterea unei limbi străine.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 februarie 2017, ora 12:00

Concurs: 7 februarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 8 februarie 2017, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164.

Primăria Municipiului Blaj

inspector debutant, Direcţia Buget Finanţe, Birou Impozite şi Taxe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe juridice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 februarie 2017

Concurs: 13 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 15 februarie 2017, ora 14:00 – proba interviu

consilier debutant, Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 ianuarie 2017

Concurs: 10 februarie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 14 februarie 2017, ora 14:00 – proba interviu.

consilier, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Arii protejate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – ingineria resurselor vegetale şi animale; Domeniul de licenţă (DL) – silvicultură

consilier, clasa I, gradul profesional debutant, la Biroul programe şi proiecte mediu

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe inginereşti, Ramura de ştiinţe (RSI) – ingineria mecanică, mecatronică, inginerie industrial şi management, Domeniul de licenţă (DL) – ingineria mediului sau Domeniul fundamental (DFI) – matematică şi ştiinţe ale naturii, Ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţele pământului şi atmosferei, Domeniul de licenţă (DL) – ştiinţa mediului

Anunţ publicat în 10 ianuarie, termen limită pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 3 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Primăria Municipiului Sebeş

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

şef formaţie muncitori

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; minimum 5 ani vechime în muncă;

cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 ianuarie 2017, ora 15.00

Concurs: 6 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 9 februarie 2017, ora 10.00 – proba practică; 14 februarie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148.

Primăria Municipiului Sebeş

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare şi Informatică – Aparatul de Specialitate al Primarului.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată în specialităţile: administraţie publică, filologie, relaţii publice, jurnalism, absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor, minimum 9 ani.

consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Relaţii Publice, Comunicare şi Informatică – Aparatul de Specialitate al Primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul, informatică sau ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei; vechime în specialitatea studiilor – fără.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare – Specialitate al Primarului.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată economice , absolvite cu diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor, minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 ianuarie 2017, ora 14:00

Concurs: 30 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1 ,la camera 2C-Resurse Umane.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia

muncitor întreţinere cu 0,5 normă.

Condiţii: studii profesionale sau liceale; vechime în muncă minimum 5 ani; să aibă până la pensionare minimum 10 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoţional, responsabilitate şi corectitudine; cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniile: instalaţii termice şi sanitare, tâmplărie şi electricitate, mecanică.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 ianuarie 2017, ora 15.00

Concurs: 31 ianuarie 2017, ora 9.00 – proba practică; 1 februaie 2017, ora 11:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 8 din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 23, Judeţul Alba, telefon 0786/450.977 sau 0258/835.031. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 7, judeţul Alba.

Colegiul Naţional „Lucian Blaga” Sebeş

secretar – 0,5 normă

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 20 ianuarie 2017, ora 13.00

Concurs: 1 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 8 februarie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Lucian Blaga”, Sebeş, str. Călugăreni nr. 49, telefon 0258731217.

Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“ Vinţu de Jos

îngrijitor (femeie de serviciu). Condiţii: nivelul studiilor – studii generale sau studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: fără vechime/ indiferent de vechimea in muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2017

Concurs: 31 ianuarie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 31 ianuarie 2017, ora 11.00 – proba practică; 31 ianuarie 2017, ora 13.00 – proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726285623/0258739118.

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu“ Blaj

îngrijitor. Condiţii: nivelul studiilor – medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 ianuarie 2017

Concurs: 31 ianuarie 2017, ora 13.00 – proba practică; 2 februarie 2017, ora 13.00 proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu“, Blaj, str. Bd. Republicii nr. 48, judeţul Alba, telefon: 0258/711933.

ALTE POSTURI

Şcoala Gimnazială „Ion Micu Moldovan” Blaj

-îngrijitoare (post pe perioadă determinată)

Condiţii: nivelul studiilor – gimnazial; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: – nu este cazul.

Concurs: 31 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 31 ianuarie 2017, ora 12.00 – proba practică; 31 ianuarie 2017, ora 12.30 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială „Ion Micu Moldovan” Blaj, judeţul Alba, Str. Păcii nr. 144 tel. 0768/969573.

Primăria Comunei Rădeşti

bibliotecar, grad profesional debutant la Compartimentul Cultură

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; calificare profesională pentru bibliotecar, dovedită cu certificat.

Termen limită de depunere a dosarelor: 20 ianuarie 2017, ora 15.00.

Concurs: 30 ianuarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Rădeşti, Judeţul Alba şi la numărul de telefon 0258/879.300.

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Contabilitate

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; cunoştinţe de operare calculator (Windows, Word, Excel) nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2017, ora 15:00

Concurs: 2 februarie 2017, ora 10:00: proba suplimentară; 7 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba – Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
medic primar specialitatea medicină internă 1/2 post (0,5 normă)
– medic specialist specialitatea psihiatrie 1/4 post (0,25 normă)
medic primar specialitatea neurologie 1/4 post (0,25 normă)
medic primar specialitatea oftalmologie 1/4 post (0,25 normă)
medic primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă 1/2 post (0,5 normă)
psiholog principal – 1/2 post (0,5 normă)

Condiţii pentru ocuparea posturilor de medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă în domeniul medical; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Condiţii pentru ocuparea postului de psiholog principal: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare principal.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2017, ora 16.00

Concurs: 25 ianuarie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comment

  1. Sica

    luni, 16.01.2017 at 07:37

    Ce e „raecatronica”?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Prima reacție a lui Voicu Paul după pierderea alegerilor pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia

Publicat

Voicu Paul a avut prima reacție de la pierderea alegerilor pentru funcția de primar al Municipiului Alba Iulia, sub forma unei postări pe Facebook. 

Acesta le-a mulțumit alegătorilor și l-a felicitat pe Gabriel Pleșa. 

”Vă mulțumesc din inimă tuturor celor care m-ați susținut!

Mai mult decât pentru voturile de ieri, vă mulțumesc pentru toți anii în care am construit împreună Alba Iulia.

Oricât de strânse au fost lupta și rezultatele și indiferent cât de mult a contat partea politică, respect opțiunea albaiulienilor așa cum îl respect pe fiecare albaiulian în parte.

Îl felicit bărbătește, exact cum mi-am dus campania, pe Gabriel Pleșa pentru victoria din alegerile locale și, pentru binele orașului, îmi doresc sincer să poată duce mai departe toata această muncă a noastră.

Ar fi păcat să se risipească din rațiuni mărunte, politice.

Alba Iulia trebuie și poate să fie unul dintre cele mai înfloritoare orașe ale României, de care să fim cu toții mândri! Fiți binecuvântați, cu toții!”, a scris acesta pe Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Marcel Ciolacu o consolează pe Gabriela Firea după ce a pierdut Primăria Capitalei. Îi propune un post în Parlament

Publicat

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, o consolează pe Gabriela Firea, după ce aceasta a pierdut Primăria Capitalei în fața lui Nicușor Dan și îi propune un alt post.

Ciolacu a declarat luni că vrea ca Gabriela Firea să candideze la parlamentare. „Mi-aș dori ca doamna Firea să candideze pentru un post în Parlamentul României. Consider ca doamna Firea trebuie să fie în linia întâi a PSD”, a declarat Marcel Ciolacu.

Înainte să ajungă primar PSD în București, Gabriela Firea a fost senatoare PSD. Odată cu pierderea funcției de primar al Capitalei, șansele ca ea să candideze la președinția României (așa cum se vehicula în situația în care ar fi câștigat), se destramă.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Emoție la sediul USR Alba, în noaptea alegerilor. Gabriel Pleșa a izbucnit în lacrimi: ”Îi dedic victoria tatălui meu”

Publicat

Un moment emoționant a avut loc la conferința de presă susținută la sediul USR PLUS Alba, în momentul în care a fost anunțată victoria lui Gabriel Pleșa la Primăria Alba Iulia, în urma numărătorii paralele.  

În timpul discursului său, Gabriel Pleșa s-a emoționat. Cu vocea înecată și cu lacrimi în ochi, Gabriel Pleșa i-a dedicat victoria obținută duminică seara, tatălui său care a decedat în urmă cu patru ani, chiar în timpul campaniei electorale. 

Momentul, surprins de reporterii Alba24 aflați la fața locului, poate fi vizionat la minutul 6:25.

”Dați-mi voie în încheiere să vă mai spun un lucru. Acum patru ani de zile la ultimele alegeri locale, îl privegheam pe tatăl meu pe care l-am înmormântat a doua zi. Dați-mi voie să îi dedic această victorie și lui. A iubit Alba Iulia, cum și-a iubit și țara. A fost mentorul meu îm toți acești ani care nu au fost ușori pentru mine”, a declarat Gabriel Pleșa.

Reaminim că Gabriel Pleșa a câștigat Primăria Alba Iulia alături de USR PLUS.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Pui de vulpe omorât din greșeală cu tranchilizant de angajații serviciului de ecarisaj al Primăriei Alba Iulia

Publicat

Un pui de vulpe, descoperit luni dimineață de un bărbat pe o stradă din Alba Iulia, a fost ucis din greșeală cu o doză de tranchilizant de angajații Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân al Primăriei Alba Iulia.  

Indignat de modul în care angajații administrației locale au ”rezolvat” problema, Călin Ștefan a postat pe contul său de Facebook un video și un comentariu în care a povestit ce s-a întâmplat.

”Azi la ora 10:20, pe strada Gârda din Alba Iulia, un pui de vulpe pe marginea drumului, într-o stare vizibil nu foarte bună (foto).

Sun la Servicul de Earisaj al Primăriei (Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Municipiului Alba Iulia), îmi răspunde un domn, îi spun despre ce este vorba, îmi zice că îl suna pe șefu`ca să vadă dacă e de competența lor și că mă sună înapoi.

Mă resună după 2 minute, mă anunță că vin să rezolve problema. Ajung destul de repede, OMOARĂ puiul de vulpe cu o doză neajustată de tranchilizant, îl bagă într-un SAC DE GUNOI DE PLASTIC, închid gura sacului și își iau repede tălpășița. (….???????!!!!!!!!!!!).

Asta e procedura? Întreb și eu, că pare „prea ca la țară”. O fi de competența lor să gestioneze situații de genul asta cu animale sălbatice?

Sau nu am am înțeles eu de fapt ce înseamnă să „rezolve problema” a postat pe contul său de Facebook, Călin Ștefan, din Alba Iulia.

Azi la ora 10:20, pe strada Gârda din Alba Iulia, un pui de vulpe pe marginea drumului, într-o stare vizibil nu foarte…

Geplaatst door Calin Stefan op Maandag 28 september 2020

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate