Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

RABLA LOCAL 2023: cum poți primi bani de la stat pentru mașina veche. Condiții, acte, procedură și buget în orașe din Alba

Publicat

Prin Programul Rabla Local, cetățenii vor putea să-și caseze mașinile mai vechi de 15 ani și să primească în schimb suma de 3000 de lei, fără să fie condiționați să cumpere în schimb alt autovehicul nou.

Programul se derulează printr-un parteneriat între Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu și primării, respectiv administrațiile publice locale.

Obiectivul programului este eliminarea mașinilor vechi din trafic și de pe spațiile publice.

Programul are mai multe etape, iar deocamdată se așteaptă anunțarea primăriilor care au aprobate finanțările, astfel încât cetățenii care doresc să beneficieze de această facilitate să se poată înscrie în program.

În județul Alba, s-au înscris mai multe primării pentru participarea la Rabla Local, printre care Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Blaj sau Abrud.

Etapele programului Rabla Local

 • 1. Înscrierea primăriilor (21-28 aprilie)
 • 2. Publicarea rezultatelor pentru primăriile care au încheiat contracte (pe site AFM)
 • 3. Înscrierea persoanelor fizice (pe site AFM se publică anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru persoane fizice și sumele allocate; apoi începe înscrierea în aplicație a solicitanților de finanțare care au domiciliul pe raza primăriei acceptate în program)

Unitățile administrativ-teritoriale au avut la dispoziție perioada 21-28 aprilie, pentru a depune cererile de finanțare și documentația aferentă prin intermediul aplicației informatice, puse la dispoziție de AFM.

După încheierea contractelor de delegare între Administrația Fondului pentru Mediu și unitățile administrativ-teritoriale și publicarea pe site-ul: www.afm.ro a listei cu UAT-urile care au încheiat contracte de delegare, AFM va publica anunțul de deschidere a sesiunii de înscriere pentru solicitanții persoane fizice și a sumelor alocate.

Rabla Local – date generale

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a declarat, anterior, că prin programul „Rabla Local” ar urma să fie casate aproximativ 100.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani. Programul „Rabla local” are alocat un buget total de 500 de milioane de lei.

Stimulentul de casare de 3000 de lei este asigurat astfel: 2.400 lei de la AFM și 600 de lei din bugetul local (al localității). Suma se primește integral, de către beneficiar, o singură dată, de la primărie.

Rabla Local – criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare

Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

 • este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului (a primăriei)
 • deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale primăriei, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar saua dezbaterii procedurii succesorale
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetulde stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare
 • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la primărie declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/ fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Rabla Local – condiții privind autovehiculul prezentat la casare

Pentru a fi eligibil, deținătorul autovehiculului trebuie se asigure că mașina respectivă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • autovehiculul este înregistrat în evidenţele fiscale ale primăriei
 •  la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, autovehiculul are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, sec onsideră an de fabricaţie anul înmatriculării
 • autovehiculul are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară
 • autovehiculul conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispositive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Rabla Local: Pașii pentru participarea la program – persoane fizice

 • 1. persoana fizică se înscrie pe platforma online a AFM, pe pagina de internet a AFM www.afm.ro la secțiunea „Programe de finanțare” (data de la care se vor putea face înscrieri va fi comunicată de AFM)
 • 2. persoana fizică depune cererea de înscriere şi documentele care atestă eligibilitatea
 • 3. dacă dosarul este aprobat de primărie, se încheie contractul de finanțare cu instituţia locală (primăria)
 • 4. persoana fizică merge la centrul autorizat de casare, pentru casarea autovehiculului; mașina trebuie radiată din circulație și scoasă din evidența fiscală
 • 5. la primărie trebuie prezentate adeverința de dezmembrare,  certificatul de radiere din circulație,  dovada scoaterii din evidenţa fiscală
 • 6. persoana fizică primește cei 3000 de lei în contul bancar comunicat

Termenele pentru aceste operațiuni și alte eventuale condiții vor fi comunicate de către primării/AFM.

Rabla Local – documente ce vor fi depuse la primărie

În principal, actele care trebuie depuse de solicitanți sunt:

 • cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul
 • cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul
 • certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul
 • certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF
 • certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local
 • împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul
 • actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul
 • extras de cont / cod IBAN pentru transferul stimulentului pentru casare
 • cazier judiciar
 • dovada reținerii proprietății / hotărârea judecătorească, în cazul persoanei care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar
 • declarație din care să rezulte că persoana nu a beneficiat de finanțări care nu-i permit să participe la program, se angajează că nu va cumpăra autoturism cu norma de poluare sub Euro 5, timp de 3 ani de la primirea stimulentului, nu este ondamnată pentru infracțiuni împotriva mediului
 • pentru proprietarii prin partaj judiciar sau procedură succesorală, declarație pe proprie răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar, în cadrul programului sau altor finanțări
 • acordul scris al coproprietarilor, dacă autovehiculul uzat este deținut în coproprietate

Documentele se vor depune fizic sau online, în funcție de procedura comunicată de primărie.

De asemenea, lista actelor necesare poate varia, în funcție de procedura stabilită în regulamentul aprobat de consiliul local.

Rabla Local la Alba Iulia

Primăria Alba Iulia a comunicat că 1000 de autovehicule uzate vor putea fi casate în municipiu, prin Rabla Local.

În Alba Iulia, sunt înregistrate 41.089 mijloace de transport, din care 28.777 cu an declarat.

Sunt 9.749 autoturisme mai vechi de 15 ani, proprietari persoane fizice, respectiv 433 înregistrate pe persoane juridice.

Rabla Local la Sebeș

La Sebeș, vor fi acordate stimulente pentru 500 de autovehicule uzate casate în cadrul programului. Numărul maxim de 500 de autovehicule pentru primul an este stabilit de cadrul legal pentru un municipiu de mărimea Sebeșului.

Rabla Local la Blaj

În municipiul Blaj, sunt estimate tot 500 de autovehicule ce vor fi casate prin program. Contribuția locală este în valoare totală de 300.000 de lei.

Rabla Local la Aiud

La Aiud, a fost aprobată în Consiliul Local contribuția cu 15.000 de lei, cofinanțare la program. Suma este aferentă unui număr de 25 de mașini.

Rabla Local la Abrud

La Abrud, pentru 100 de mașini mai vechi de 15 ani se va putea acorda stimulentul de 3.000 de lei/autovehicul, potrivit deciziei la nivel local.

Bugetul total este de 300.000 de lei, din care contribuția proprie a orașului Abrud este de 60.000 de lei.

Alte detalii din ghidul de finanțare

Potrivit ghidului de finanțare, în program pot fi casate autoturisme, microbuze, autoutulitare ușoare, autospeciale ușoare.

Primăriile trebuie să publice pe pagina proprie de internet anunţul şi procedura internă privind participarea solicitanţilor de finanţare în cadrul Programului.

AFM acordă stimulentul pentru casare, cu titlu de finanţare, fără a depăşi suma de 2.400 de lei pentru fiecare autovehicul uzat casat în cadrul Programului.

Finanţarea se acordă beneficiarului numai după încheierea de către UAT a contractului de delegare cu AFM şi în baza contractului de finanţare.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, unui solicitant i se pot vira sume reprezentând stimulent pentru casare pentru cel mult:

 • a) 50 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie sub 5.000 de locuitori
 • b) 100 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 5.001 şi 10.000 de locuitori
 • c) 500 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori
 • d) 1.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie cuprinsă între 50.001 şi 200.000 de locuitori
 • e) 5.000 de autovehicule uzate, pentru UAT cu o populaţie ≥ 200.001 locuitori.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax