Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia face angajări. LISTA posturilor scoase la concurs și condiții

Publicat

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a scos recent la concurs 15 posturi. Se caută medic specialist în specialitatea sănătate publică și management, asistenți medicali, infirmieră, îngrijitoare, brancardier și muncitori calificați. 

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 3 septembrie, ora 12:00.

Lista posturilor vacante:

Postul scos la concurs – Nr. posturi

 • Medic specialist confirmat în specialitatea sănatate publică și management – 1
 • Referent de specialitate gradul I Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate – 1
 • Asistent medical debutant Secția ortopedie si traumatologie – 1
 • Asistent medical specialitatea nutritie si dietetica Sectia pediatrie – 1
 • Asistent medical principal Secția medicină internă Compartiment pneumologie – 1
 • Asistent medical debutant Secția medicină internă Compartiment pneumologie – 1
 • Infirmieră debutant Secția ortopedie si traumatologie – 2
 • Îngrijitoare de curățenie Secție ATI – 1
 • Îngrijitoare de curățenie Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistentei medicale – 1
 • Brancardier Serviciul Județean de Medicină Legală Alba – 1
 • Muncitor calificat I – instalator Serviciul tehnic, administrative și PSM – 2
 • Muncitor calificat II – zugrav Serviciul tehnic, administrative și PSM – 1
 • Muncitor calificat IV – liftier Serviciul tehnic, administrative și PSM – 1

Pentru posturile de Medic specialist, Referent de specialitate gradul I, Asistenți medicali debutanti, Asistenti medicali, Asistent medical principal si muncitori, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă, probă practică și interviu.

Pentru celelalte categorii de posturi, concursul va consta în testare psihologică, probă scrisă şi interviu.

Termenul de depunere a dosarelor de concurs este 3 septembrie 2021 ora 12. Termenul de afisare pentru selectia de dosare este de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 7 septembrie 2021.

Testarea psihologică va avea loc în perioada 14 septembrie 2021 – 15 septembrie 2021, conform programării ce va fi comunicată ulterior, după finalizarea etapei de selecție a dosarelor de concurs.

Vezi AICI Anunț concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante (.pdf)

Condiţii generale

Pentru a participa la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunnoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Condiţii specifice

Medic specialist confirmat in specialitatea sănatate publică si management – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale:

 • absolvent al învățământului superior cu diploma de licență în medicină;
 • certificate de confirmare in specialitatea sănatate publică si management
 • abilități de operare pe calculator;
 • abilități de comunicare.
 • Vechime 4 ani

Nota: Cursul de management al calitatii serviciilor medical, acreditat de ANMCS-este obligatoriu in termen de 1 an de la ocuparea postului

Referent de specialitate gradul I – la Serviciul de management al calității serviciilor medicale:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor sociale(social, economic, juridic);
 • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani şi 6 luni;
 • abilități de operare pe calculator;
 • abilități de comunicare

Nota: Cursul de management al calitatii serviciilor medical, acreditat de ANMCS-este obligatoriu in termen de 1 an de la ocuparea postului

Asistenț medical debutant, specialitatea medicină generală (PL):

 • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • fără vechime;
 • certificat de membru OAMGMAMR;
 • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistenț medical, specialitatea nutritie si dietetica (PL)

 • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • certificat de absolvire in specialitatea nutritie si dietetica;
 • 6 luni vechime ca asistent medical;
 • certificat de membru OAMGMAMR;
 • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical gradul principal, specialitatea medicină generală (PL)

 • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • 5 ani vechime ca asistent medical;
 • examen pentru obţinerea gradului principal;
 • certificat de membru OAMGMAMR;
 • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Infirmier debutant

 • studii:minim școală generală;
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare. În cazul în care nu posedă diplomă, candidații sunt obligați să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfășura în termen de 6 luni;

Îngrijitoare de curățenie

 • studii: minim școală generală;
 • fără vechime.

Brancardier

 • studii: minim școală generală;
 • permis de conducere categoria B
 • vechime: cu sau fără vechime

Muncitor calificat I – instalator – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi;

 • Studii generale;
 • Certficat de calificare pentru meseria de instalator;
 • Vechime în meserie – minim 9 ani;

Muncitor calificat II – zugrav – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Muncitori indirect productivi

 • Studii generale;
 • Certficat de calificare pentru meseria de zugrav;
 • Vechime în meserie – minim 6 ani;

Muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi

 • Studii generale;
 • Certificat de calificare pentru meseria de liftier;
 • Autorizație I.S.C.I.R, Grupa A valabilă;
 • fără vechime.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax