Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

TITULARIZARE 2023: de LUNI, 8 mai, încep înscrierile la concurs. Ce trebuie să știe candidații

Publicat

Titularizare 2023: De luni, 8 mai, încep înscrierile la concurs. Candidații trebuie să depună cerere-tip și alte documente. Proba scrisă va fi în 12 iulie. Până atunci, se vor desfășura inspecțiile la clasă.

Titularizarea este concursul național de ocupare a posturilor didactice, de angajare în învățământ. Candidații care iau medii peste 7 se pot angaja pe perioadă nedeterminată și cei care iau peste media 5, pe perioadă determinată, dacă există posturi disponibile, scoase la concurs.

Ministerul Educației și inspectoratele școlare au publicat listele cu posturile scoase la concurs.

AICI, lista posturilor vacante pe județe.

Cererile de înscriere se depun în perioada 8-17 mai.

Vezi Model Cerere inscriere Titularizare 2023

Vezi Model fisa inscriere concurs

La dosarul de înscriere a fost introdusă declarația privind postul didactic de predare ocupat în etapele anterioare ale mobilității.

În Alba, înscrierile se fac în două locații:

 • Centrul de înscriere Nr. 1 – Colegiul Naţional „Horea, Cloşca și Crişan” Alba Iulia – sala 12 (Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, Nr.11, Tel. 0258/835164, email: c1_tit_2023@isjalba.ro)
 • Centrul de înscriere Nr. 2 Colegiul Naţional „Horea, Cloşca și Crişan” Alba Iulia – sala 13 (Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, Nr.11, Tel. 0258/835164, email: c2_tit_2023@isjalba.ro)

Program înscrieri – județul Alba:

 • LUNI, 8 mai 2023 – în intervalul orar 10:00-15:00
 • MARŢI, 9 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-15:00
 • MIERCURI, 10 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-15:00
 • JOI, 11 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-15:00
 • VINERI, 12 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-14:00
 • LUNI, 15 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-15:00
 • MARŢI, 16 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-15:00
 • MIERCURI, 17 mai 2023 – în intervalul orar 9:00-16:00

AICI, mai multe detalii pentru candidații din Alba.

Titularizare 2023 – actele pentru înscrieri

Candidații vor anexa în următoarea ordine actele în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unității la care funcționează în anul școlar 2022 – 2023 sau scanate color, după actele originale (documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului, în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia, potrivit edupedu.ro.

În situația în care documentele se transmit în format electronic, prin poștă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi):

 • solicitarea scrisă privind repartizarea și într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susțin proba scrisă
 • fișa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură (dacă este cazul)
 • copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele și domiciliul
 • copii de pe certificatele de naștere și căsătorie (pentru solicitanții care și-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • copii de pe actele de studii, foile matricole și certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenții liceului pedagogic/învățământului postliceal), certificatele/adeverințele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă)
 • absolvenții promoției 2023 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul psihopedagogic
 • copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice
 • copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învățământul preuniversitar (dacă este cazul)
 • copie a acordului ME, deciziei inspectoratului școlar sau a întreprinderii de întrerupere a activității (dacă este cazul)
 • adeverința din care să rezulte vechimea efectivă la catedră (inclusiv perioada rezervării catedrei) (dacă este cazul;
 • copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul)
 • copii ale avizelor și a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învățământ particular (dacă este cazul)
 • avizul/adeverința medical(ă), emis(ă) de un medic sau cabinet de medicină a muncii, din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învățământ
 • declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, că nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei
 • adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt angajat(ă) privind sancțiunile disciplinare din ultimii 2 ani școlari încheiați și de pe parcursul anului școlar în curs
 • cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale pentru infracțiuni contra persoanei săvârșite cu intenție în împrejurări legate de exercitarea profesiei
 • certificatul/adeverința de integritate comportamentală, în original (în cazuri excepționale, dacă un candidat/cadru didactic nu prezintă certificatul de integritate comportamentală la dosar în perioada de înscriere/validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de învățământ, la data prezentării pentru încheierea noului contract individual de muncă
 • numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului/încadrată adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu) și copii ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2013 – 31.08.2023 (dacă este cazul)
 • Declarație privind postul didactic de predare/catedra ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic.

Titularizare 2023 – detalii organizatorice

În perioada 9-19 mai 2023 se face validarea și verificarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare a concursului și până în 19 mai candidații validează înscrierea prin semnătură. Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În 23 mai, inspectoratele școlare afișează lista candidaților înscriși și graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă. De asemenea, vor fi disponibile lista cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi lista posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.

Probele practice/ orale și inspecțiile la clasă vor fi organizate în perioada 24 mai – 30 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în 4 iulie

CALENDAR Titularizare 2023 – proba scrisă și ședințe de repartizare

 • 12 iulie: desfășurarea probei scrise
 • 18 iulie: comunicarea rezultatelor iniţiale
 • 18-19 iulie: înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
 • 20-25 iulie: soluţionarea contestațiilor
 • 26 iulie: comunicarea rezultatelor finale
 • 27 iulie: repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz
 • 28 iulie: ședință de repartizare, în ordine, a: cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie; cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie; cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie; cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz
 • 31 iulie: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
 • 28 iulie – 25 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax