Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

TURISM pe BICICLETĂ. Cum vrea să dezvolte Guvernul traseele de cicloturism, pentru crearea unei reţele naţionale


Publicat

concurs bicicleteMinisterul Turismului a pus în dezbatere normele metodologice privind crearea, amenajarea și omologarea traseelor de cicloturism. Sunt pregătite astfel reguli pentru dezvoltarea turismului pe bicicletă, astfel încât traseele să fie organizate omogen şi să se asigure accesul la programe de finanţare pentru dezvoltarea acestora.

Sunt conturate regulile după care se va desfăşura activitatea de turism cu bicicleta, pe un itinerar ce cuprinde cel puțin parțial căi de comunicație în afara localităților. Ciclotraseul este un traseu ce urmează o cale de comunicație terestră marcată specific și omologată pentru cicloturism.

“În cuprinsul Master Planului pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 se menţionează în cadrul iniţiativelor strategice, la capitolul referitor la turismul activ, faptul că ciclismul a devenit o activitate de agrement care cunoaşte o popularitate crescută şi faptul că în România acesta se află într-o fază incipientă de dezvoltare.

În cadrul Studiului pentru realizarea brandului turistic al României, elaborat în anul 2010, au fost identificate şase produse cheie pentru construcţia brandului şi anume: turismul rural, natură salbatică şi parcuri naturale, sănătate şi „wellness”, activ şi aventură, circuite, „city breaks”. Toate aceste categorii de turism includ şi componenta de cicloturism care le amplifică atractivitatea şi le asigură caracterul durabil”, motivează iniţiatorii proiectului.

Recent, reţeaua europeană de trasee cicloturistice de lung parcurs EuroVelo a fost inclusă în Reţeaua Europeană de Transport TEN (Trans European Network), alături de reţelele europene: rutieră, feroviară, de navigaţie etc. Această consacrare legislativă la nivel european constituie o schimbare majoră de abordare faţă de viziunea din trecut ce privea promovarea bicicletei din punct de vedere turistic şi utilitar ca o chestiune de interes local sau cel mult naţional.

“Crearea, amenajarea şi omologarea acestor trasee de cicloturism va permite României să negocieze de pe poziţii solide reconfigurarea în zona Europei de Sud-Est a structurii reţelei europene EuroVelo şi a diverselor trasee cicloturistice internaţionale, alocarea de fonduri de dezvoltare regională şi transfrontalieră, şi să obţină o îmbunătăţire a imaginii de destinaţie turistică în acest domeniu aflat în puternică dezvoltare. De asemenea prin adoptarea acestui cadru legislativ unitar se previne dezvoltarea unor proiecte cu caracter neomogen ce ar putea crea confuzii şi descuraja cicloturismul de lung parcurs”, se mai arată în nota de fundamentare.

Rolul ciclotraseelor este de a promova cicloturismul, de a facilita orientarea cicloturiștilor și de a direcționa pe anumite rute un procent cât mai ridicat dintre cicloturiști, fără a afecta dreptul și libertatea acestora de a utiliza orice alte căi de comunicație pe care nu este interzisă circulația bicicletelor, se specifică în proiect.

Totalitatea ciclotraseelor din România constituie Rețeaua Națională de Trasee Cicloturistice Marcate din România, denumită în continuare RNTCMR.

Ciclotraseele se clasifică astfel:

– după criteriul nivelului teritorial, în trei ranguri: naționale, regionale și locale;

– după criteriul tipului de cale de comunicaţie utilizată, în două tipuri: rutiere şi montane, – „de MTB”;

– după criteriul nivelului de dificultate, în patru grade: lejer, mediu, dificil și expert.

– după criteriul formei, în două categorii: liniar și circuit.

“Ciclotraseele se stabilesc pe piste de biciclete, pe drumuri publice pe care circulația este interzisă autovehiculelor, pe drumuri de utilitate privată deschise circulației biciclistice de către administratorii acestora, pe căi de comunicație cu regim de viteză redusă în interiorul localităților, precum zonă cu viteză limitată la 30 km/h, zonă cu viteză recomandată 30 km/h și zonă rezidențială, pe eventuale alte tipuri de căi de comunicație specifice sau favorabile bicicletelor, și pe secțiuni de drumuri deschise circulației publice cu vehicule cu motor, alegându-se calea de comunicație și în funcție de rangul, tipul și gradul traseului și traversarea unor teritorii cu valoare remarcabilă prin caracterul lor de unicitate și coerență peisageră și o intensitate cât mai redusă a traficului motorizat”, se explică în proiect.

De asemenea, pentru toate ciclotraseele de tip rutier, precum și pentru cele de tip MTB de rang național și regional și cele locale de grad lejer sau mediu, căile de comunicație utilizate vor permite asigurarea deplasării bicicletei prin pedalare pe întregul parcurs al ciclotraseului, depășirea și circulația simultană în ambele sensuri inclusiv pentru biciclete cu bagaje și remorci de pană la 1 m lățime.

turisti bicicletaCiclotraseele de tip rutier străbat preponderent regiunile turistice și alte zone ale țării care, prin obiectivele turistice naturale, culturale, istorice, prin peisaj și altele sunt de interes din punct de vedere turistic și conectează aceste zone între ele și respectiv cu marile orașe și nodurile de comunicații.

Ciclotraseele de MTB străbat preponderent zonele montane ale țării precum și zone care sunt asimilabile zonelor montane prin natură reliefului, prin peisaj sau caractere ale căilor de comunicație. Ciclotraseele de MTB se axează pe zonele turistice consacrate și zonele cu potențial turistic, dacă, prin relief și rețea de căi de comunicație existente, se pretează adecvat la ciclism tip MTB, precum și pe conectarea acestor zone între ele și respectiv cu alte căi sau noduri de comunicație, precizează ministerul.

Se consideră ciclotrasee de MTB și ciclotraseele pe drumuri nemodernizate de-a lungul râurilor și lacurilor sau pe digurile acestora în regiuni de șes sau prin păduri, în special periurbane, chiar dacă relieful este plat.

Pe porțiuni intravilane din localități urbane sau rurale de interes cicloturistic, itinerarul ciclotraseelor se alege astfel încât să străbată pe cât posibil: zonele centrale, zonele

comerciale, administrative și de servicii, perimetrele de interes turistic direct sau indirect, zonele verzi sau zonele rezidențiale liniștite.

Itinerarul intravilan al unui ciclotraseu se alege fără sinuozități mari, ușor de urmărit și desfășurat pe căi de comunicație cât mai adecvate mersului cu bicicleta.

Lungimea ciclotraseelor se alege astfel încât durata normală de parcurgere să fie: 5-12 zile în cazul celor de rang național; 2-5 zile în cazul celor de rang regional; maximum o zi în cazul celor de rang local.

Fiecărui ciclotraseu i se atribuie convențional un sens. Marcarea și parcurgerea se fac însă pentru ambele sensuri de mers, cu excepția unor ciclotrasee de MTB locale, în special de grad „dificil” și „expert”, care pot fi cu sens unic ca mod de marcare și ca admisibilitate la parcurgere.

Punctele de start și de final ale unui ciclotraseu de rang național sau regional sunt accesibile cu mijloace de transport public în comun.

Toate ciclotraseele din România sunt conectate cu alte ciclotrasee și organizate sub formă de rețea ierarhizată, RNTCMR, formată din subretele corespunzătoare tipului și rangului ciclotraseelor, cu asigurarea accesibilitătii fiecărui ciclotraseu local sau regional prin unul, de regulă, de rang imediat superior de același tip, care va cuprinde astfel și punctele de start și de final ale ciclotraseului de rang inferior și se va suprapune eventual cu porțiuni din acesta.

Ciclotraseele de tip rutier de rang național se intersectează multiplu între ele și sunt concepute astfel încât să se poată conecta cu ciclotraseele din țările vecine și să poată intra în compunerea unor ciclotrasee internaționale, inclusiv a magistralelor cicloturistice transeuropene din rețeaua EuroVelo, și formează o subrețea care constituie structura de bază a RNTCMR, pe care se asigură accesul la celelalte ciclotrasee. Punctele de start și de final ale ciclotraseelor de tip rutier de rang național sunt amplasate în puncte de trecere a frontierei de stat, deschise traficului rutier sau pietonal internațional de persoane.

RNTCMR intră în componența sistemului național de mobilitate și se interconectează cu stațiile / terminalele deservite efectiv de transportul public în comun în vederea asigurării intermodalității.

Numărul de ciclotrasee, tipul și gradul lor, densitatea și repartiția lor în teritoriu se adecvează necesităților și resurselor disponibile, încadrându-se pentru fiecare zonă a țării între un minim și un maxim pentru fiecare tip și grad de traseu, ținând cont și de caracteristicile zonei, atractivitatea turistică și numărul și tipul potențialilor utilizatori pe plan local, cerințelor de protecție a naturii și alți factori. Pentru identificare, administrare și promovare, fiecărui ciclotraseu i se atribuie temă, denumire, siglă și indicativ.

Etapa este porțiunea de traseu concepută și recomandată a fi parcursă în mod obișnuit într-o zi. Secțiunea este porțiunea concepută și recomandată a fi parcursă în mod obișnuit într-un interval de 1-2 ore, între două locuri de popas sau puncte de interes turistic de pe parcursul ciclotraseului. Segmentul este diviziunea elementară a unui ciclotraseu, corespunzător unei porțiuni cu caractere strict omogene, fără repere semnificative pe parcurs.

Pe lângă consiliile județene se organizează, prin hotărâre a consiliului județean, comisii județene de ciclotrasee, ca structuri fără personalitate juridică, formate din reprezentanți ai administrației publice, inclusiv de la structurile cu atribuții în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și circulației și siguranței rutiere, ai instituțiilor publice și ai organizațiilor și operatorilor economici interesați, având secretariatul asigurat de consiliul județean sau o structură subordonată acestuia delegată în acest scop. Traseele cicloturistice se declară omologate ca ciclotraseu de către Ministerul Turismului, dacă marcarea a fost avizată și aprobată și dacă lucrările de marcare/amenajare au fost finalizate și recepționate.

Pentru facilitarea coordonării la nivel național și internațional pe linie de ciclotrasee, pe langă sau în parteneriat cu autoritatea publică centrală în domeniul turismului se poate înființa un Centru Național de Coordonare EuroVelo România, pe bază de protocol de colaborare încheiat între factorii de drept public și de drept privat interesați.

Căile de comunicație de interes public incluse în ciclotrasee sunt deschise accesului public pentru bicicliști, indiferent de proprietarul și administratorul căii de comunicație și de tipologia acesteia, fără alte implicații asupra regimului juridic al respectivei căi de comunicație.

Proiectarea, marcarea, monitorizarea și întreținerea ciclotraseelor se poate finanța din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetele locale ale județelor și din alte fonduri publice sau private, interne sau externe, prin grija autorităților publice centrale și locale, a organizațiilor neguvernamentale de profil, a operatorilor economici din turism și a altor factori interesați.

Utilizarea ciclotraseelor este liberă și nu poate fi supusă plății de tarife sau taxelor de acces sau tranzit. Dar prevederea nu exonerează persoanele care circulă pe ciclotrasee de obligațiile de plată a unor tarife sau taxe instituite în baza legislației specifice privind regimul ariilor naturale protejate sau a altor norme legale ce instituie restricții și reglementări speciale privind regimul unor zone, în măsura în care respectivele tarife sau taxe sunt aplicabile persoanelor indiferent de calea de comunicație și mijlocul de deplasare utilizat.

Marcajele cicloturistice, în funcție de complexitate și condițiile tehnice, se aplică prin vopsire directă pe substrat sau prin intermediul unor indicatoare și panouri de marcaj cicloturistic. Semnele de marcaj cicloturistic sunt pictograma „cicloturism” în varianta „rutieră” și „de MTB”, ca semne comune, și simbolul „C” ca semn de individualizare. Elementele suplimentare ce pot figura pe marcajele cicloturistice sunt: indicativ traseu, siglă traseu, coordonatele GPS ale locației, destinație (principală, proximală, altele) cu distanța până la aceasta, denumirea traseului, siglă finanțator, schița zonei, alte elemente. Marcajele cicloturistice au ca și culori de bază verde închis pe fond alb. Simbolul „C” din cadrul marcajelor se colorează diferit, în roșu pentru ciclotrasee naționale, galben sau albastru pentru ciclotrasee regionale și bicolor (combinații de roșu, galben sau albastru) pentru ciclotrasee locale. Pentru identificare vizuală facilă a gradului de dificultate a ciclotraseelor, indicativul acestora se înscrie pe indicatoare și panouri în codul de culoare corespunzător gradului: albastru pentru lejer, roșu pentru mediu, negru pentru dificil, bicolor galben- negru în caroiaj pentru expert.

Contravenţii şi amenzi

Constituie contravenţii, printre altele, împiedicarea sau tulburarea, fără drept, a accesului și circulației cicloturiștilor pe ciclotrasee şi împiedicarea sau tulburarea, fără drept, a activităților de marcare a traseelor cicloturistice avizate și aprobate, de întreținere și monitorizare a stării marcajelor și a altor amenajări pe ciclotrasee.

Constatarea faptelor de mai sus se face de către ofițerii și agenții Poliției Române și ai Poliției de Frontieră Române, ofițerii și subofițerii Jandarmeriei Române, precum și de către polițiștii locali, în primul caz, respectiv de către de către primari și președinții consiliilor județene și de către personalul anume împuternicit, pentru al doilea.

Amenzile propuse sunt între 3.000 de lei şi 5.000 de lei.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Tara lui Papura Voda

  sâmbătă, 19.08.2017 at 21:23

  In dezbateri, planuri, hartii, cred ca suntem cea mai dezvoltata tara din lume din punct de vedere al infrastructurii.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Va fi zăpadă de Crăciun și Revelion? Prognoza meteo pentru sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022

Publicat

Metorologii spun că luna decembrie 2021, în mod sigur nu va fi acea primă lună de iarnă care să aducă dezamăgiri peste dezamăgiri, dacă este să ne uităm la începuturile de iarnă din anii precedenți.

Tiparul de macro circulație extrem de promițător pare să se transmită și la nivel troposferic și atmosferic astfel încât ne așteaptă o lună decembrie cu multe alternanțe, dar mult mai apropiat de ceea ce ar trebui să fie o primă lună de iarnă.

Vremea în luna decembrie 2021: Context sinoptic

Decembrie, prima lună de iarnă calendaristică, aduce la nivelul țării noastre o pleiadă de fenomene meteo, dintre care cele mai de interes sunt ninsorile și chiar episoadele de viscol (luna decembrie, statistic, poate aduce cel puțin un episod de viscol în țara noastră).

Din punct de vedere al poziționării centrilor barici, luna decembrie, climatologic vorbind, ar trebui să aducă frecvent un cuplaj în dorsala anticiclonului est-european și depresiuni mediteraneene bogate în precipitații.

Acesta este, în fapt, și scenariul tradițional pentru apariția ninsorilor și a episoadelor de viscol.

În același timp, din punct de vedere al circulației maselor de aer, advecțiile de aer rece continental polar sau chiar arctic determină apariția episoadelor de ger, cu valori de temperatură și sub –10, –15 grade.

Contextul sinoptic al acestui decembrie l-am început cu o serie de depresiuni mediteraneene care au avansat spre țara noastră, aducând astfel și mult așteptatele precipitații, sub toate formele.

Iar această situație se păstrează până la finalul acestei săptămâni, după care, în săptămâna 13 – 20 decembrie vedem o intensificare a anticiclonului est-european spre țara noastră, iar săptămâna 20 – 27 decembrie vedem un blocaj anticiclonic poziționat în zona insulelor britanice.

Ultima săptămână din an ne găsește cu o slăbire a regimului anticiclonic, care ar putea permite și avansul unor depresiuni mediteraneene spre țara noastră.

Vremea la sfârșitul lunii decembrie 2021:Temperaturi

Din punct de vedere al regimului termic, lina decembrie va fi o lună apropiată de normal prin Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, zonele montane și ușor mai caldă  (abateri pozitive de 1 – 1.5 grade) prin Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea.

Defalcat pe săptămâni, avem următoarea distribuție a abaterilor termice:

 • Săptămâna 06 – 13 decembrie vine cu un regim termic normal Banat, Crișana, în timp ce în restul țării va fi mai cald decât normalul perioadei.
 • Săptămâna 13 – 20 decembrie va fi mai caldă decât normalul în toată țara pentru ca, începând cu 20 decembrie să vorbim de o vreme mai rece în toată țara
 • tendință care se va păstra ți în ultimele zile din decembrie și primele din ianuarie 2022, mai ales în zonele montane, Banat, Crișana, Dobrogea în timp ce în restul țării vom avea valori termice apropiate de normal.

Vremea la sfârșitul lunii decembrie 2021: Precipitații

Începutul de lună de decembrie a adus precipitații în toată țara, grație unor depresiuni mediteraneene, iar acest lucru se va păstra și pe tot parcursul acestei săptămâni, care va aduce, astfel, un regim pluviometric excedentar în toată țara.

Intervalul 20 – 27 decembrie vine cu un deficit de precipitații pentru ca ultimele zile din an să vină cu un regim normal pluviometric.

Cantitățile totale așteptate să cadă până la finalul acestei luni vor ajunge la 40 – 50 de l la nivelul întregii țări, iar prin Oltenia, vestul Munteniei, Meridionali, munții Banatului am putea ajunge și la 60 – 70 l/mp. Cele mai mici cantități sunt așteptate prin vestul extrem al Banatului și Maramureșului (20 – 25 de l/mp). Aceste cantități vor caracteriza un regim de excedent în întreaga țară.

Vremea la sfârșitul lunii decembrie: Ninsori

În ceea ce privește mult așteptatele ninsori, momentan ele rămân de interes doar pentru zonele montane, Transilvania, Maramureș, nordul și centrul Moldovei, dar modelările celor de la ECMWF estimează că, mai ales după 20 decembrie și în intervalul dintre Crăciun și Anul Nou am putea avea parte de ninsori pe arii extinse la nivelul întregii țări.

Avem Crăciun 2021 cu zăpadă?

Pentru cei care așteaptă cu nerăbdare răspunsul la cea mai importantă întrebare a anului, dacă avem zăpadă de Crăciun și Revelion, toate informațiile de mai sus, puse cap la cap, informații care trebuie luate ca simple estimări, cu un grad de realizare de sub 60% în acest moment, ne spun că da.

Mai ales în ultima decadă a lunii decembrie și cu precădere în intervalul 23 – 28 decembrie, sunt posibile manifestări de iarnă la nivelul întregii țări, care să aducă ninsori, posibil chiar un episod de viscol și un strat de zăpadă inclusiv în zonele joase.

De ce spunem asta? Pentru că avem de-a face cu o slăbire a blocajului anticiclonic din perioada 13 – 20 decembrie, cu o posibilă ciclogeneză care să permită avansul spre țara noastră a unor depresiuni mediteraneene care să cupleze foarte bine cu anticiclonul est european.

Ținând cont și de faptul că temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei în această ultimă decadă, șansele de zăpadă cu ocazia sărbătorilor de iarnă sunt, cel puțin acum, mai mult decât promițătoare.

sursa: Prognoza Meteo este oferită de Prognoze Meteo – Vremea în România

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Miercuri: Lista drumurilor din județul Alba, pe care sunt amplasate radare ale Poliției Rutiere

Publicat

Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor din județ pe care vor fi amplasate radare ale poliției rutiere, pentru supravegherea traficului. 

Amplasarea radarelor în data de 8 decembrie 2021

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru – Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Absolvirea a zece clase NU este obligatorie de la 1 ianuarie 2022, pentru cei care vor să obțină permisul de conducere

Publicat

Absolvirea a zece clase NU este obligatorie de la 1 ianuarie 2022, pentru cei care vor să obțină permisul de conducere. 

Știrea, veche de peste un an și jumătate, a fost reluată în mai multe ziare centrale cu mențiunea că autoritățile încearcă astfel evitarea analfabetismului printre șoferi.

”Urmare a informațiilor apărute în mediul online cu privire la introducerea învățământului minim obligatoriu de 10 clase pentru obținerea permisului de conducere, vă comunicăm faptul că, în prezent, la nivelul D.R.P.C.I.V. nu există niciun astfel de proiect de modificare a legislației în vigoare” au răspuns autoritățile încă de anul trecut, din august.

Informația a fost publicată chiar pe siteul oficial al instituției, AICI.

Pe siteul MAI exist în dezbatere un proiect de modificare a Codului Rutier, însă obligația absolvirii a 10 clase nu apare printre modificările propuse.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

DOCUMENTE Schimbări majore la Codul Rutier. Șicanarea și intimidarea în trafic, interzise. Reguli pentru depășirea pe autostradă

Publicat

Șoferii sunt vizați de o serie de modificări importante ale Codului Rutier. Un document se află în dezbatere publică pe siteul Ministerului Afacerilor Interne. 

Punctul de amendă va crește, comportamentul agresiv va fi sancționat, dar sunt multe alte modificări, pe care ministerul le are în vedere.

De asemenea, administratorii drumurilor publice care nu marchează și semnalizează corespunzător tronsoanele de drum vor fi sancționați.

Participanții la dezbaterea de la minister au mai cerut introducerea unor sancțiuni pentru folosirea abuzivă a luminilor de avarie și o serie de reguli pentru conducerea pe autostradă, printre carea introducerea unei distanțe minime de 200 de metri, care să fie respectată de conducătorii auto în cazul revenirii pe prima bandă după efectuarea unei depășiri pe autostradă, deși polițiștii recunosc că ar fi greu de constatat și măsurat această distanță.

Vezi și Modificări în Codul Rutier: Amenzi pentru șoferii care își împrumută mașinile altor persoane. În ce condiții se aplică sancțiuni

De asemenea, șoferii agresivi în trafic vor fi sancționați. Spre exemplu, va fi interzisă coborârea din mașină a unui șofer pentru a-l intimida pe un alt șofer, propunerea într-un asemenea caz fiind de suspedare a permisului pentru 4 luni.

Prevederile propuse pentru a fi introduse îl lege:

Se interzice conducătorilor de vehicule să adopte un comportament agresiv în conducerea acestora pe drumurile publice.

(2) Prin comportament agresiv se înțelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:

 • deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă în același sens;
 • întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
 • pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roților motoare;
 • circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, de natură a intimida conducătorul acestuia;
 • folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în fața sa să elibereze banda de circulație;
 • conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu drumul numai una dintre roți;
 • mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalți participanți la circulație care circulă în spatele acestuia;
  realizarea intenționată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;
 • conducerea intenționată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.”

Documentul care prevede modificările propuse de Ministerul Afacerilor Interne, poate fi vizualizat AICI.

Minuta dezbaterii, care cuprinde noi măsuri propuse de polițiști, poate fi vizualizată AICI.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate