Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE 2018 la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Calendarul înscrierilor și examene


Publicat

Admiterea la facultățile Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca începe în data 11 iunie și se întinde până pe data de 29 iulie. Această perioadă va cuprinde înscrierea la examenul de admitere la facultate, probele de concurs, afişarea rezultatelor, contestațiile și redistribuirea locurilor disponibile. Mare parte a absolvenților de liceu din județul Alba sunt atrași, an de an, de oferta educațională variată a Universității din Cluj. Fiecare facultate are perioada ei de admitere și modul de aplicare, detalii care pot fi găsite în listele de mai jos.

An de an o bună parte a absolvenților de liceu din Județul Alba aleg să meargă la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, unde au la dispoziție o gamă variată de programe de licență. Anul acesta admiterea la facultăților se va desfășura în perioada 11 iunie -29 iunie. Fiecare facultate în parte are propria ei perioadă de înscriere și de examinare la specializările care cer examene de admitere.

Admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Matematică au de ales între următoarele trei specializări:

 • Specializarea Matematică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Matematică Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară sau engleză
 • Specializarea Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană sau engleză

Examen de admitere:

 • 11-14 iulie 2018                                  Înscrierile
 • 15 iulie 2018, ȋncepând cu ora 9.00    Examen scris cu durata 3 ore, din tematica de Matematică/Informatică anunțată pe site-ul facultății
 • 17 iulie  2018                                       Afişarea rezultatelor
 • 18 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-12.00   Depunerea contestaţiilor
 • 18 iulie 2018                                        Afişarea rezultatelor examenului de admitere

Admitere la Facultatea de Fizică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Fizică au de ales între următoarele patru specializări:

 • Specializarea Fizică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Fizică Medicală (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Fizică Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Fizică Tehnologică (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Examen de admitere:

Candidații vor susține un examen scris de tip test grilă, iar media de admitere este formată din notă Bacalaureat (50%) și nota de la examenul scris de admitere la facultate (50%). În ceea ce privește nota de la Bac, candidații pot să prezinte, la alegere, media generală de bacalaureat sau nota de la disciplina Fizică sau Matematică.

 • 16- 20 iulie                        Înscrierea candidaților
 • 23 iulie, ora 10:00             Examen tip grilă
 • 23 iulie, dupa ora 16:00    Afișarea rezultatelor testului grilă
 • 24 iulie, 8:00-12:00           Contestații
 • 24 iulie, după ora 14:00    Afișarea rezultatelor după contestații
 • 25-26 iulie                         Confirmări, redistribuiri locuri
 • 27 iulie                              Afișarea rezultatelor finale

Admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Inginerie Biochimică, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ştiinţa și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Substanţelor Anorganice și Protecţia Mediului, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Chimia și Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie și Carbochimie, (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Chimie, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Examen de admitere:

Candidații vor susține un examen scris de tip test grilă (cu durata de 1 oră şi 30 de minute), la alegere din: Chimie anorganică, Chimie organică sau Matematică – Algebră.

Admiterea la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică se realizează pe baza testului grilă (20%) și a mediei de la bacalaureat (80%).

 • 11-14; 16-18 iulie        Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie                         Test admitere
  Afişarea rezultatelor
 • 21-22 iulie                   Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
 • 23 iulie                        Afişarea rezultatelor după contestații
 • 23-25 iulie                  Prima etapă de confirmare a ocupării locului

Admitere la Facultatea de Biologie şi Geologie UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Biologie şi Geologie au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Biologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Admiterea se face pe baza mediei de Bacalaureat (cu pondere 70% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară) și a rezultatului la un Test grilă de admitere (cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară).

Testul de grilă de admitere este, la alegere, din Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau din Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biochimie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se face pe baza Mediei de la bacalaureat (cu pondere 70% în media finală) și a rezultatului la un Test grilă de admitere (cu pondere 30% în media finală).

Testul grilă de admitere la Biochimie se susține, la alegere, din Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biologie Ambientală (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se face luând în calcul Media de la bacalaureat (70% în media finală) și Testul grilă (contează 30% în media finală).

Testul grilă se dă, la alegere, la Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau la Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Ecologie și Protecţia Mediului (3 ani, cu frecvenţă) în limbile maghiară sau germană

Admiterea se realizează pe baza Mediei de bacalaureat (70%) și a Testului grilă (30%).

Testul grilă de admitere se susține, la alegere, din Biologie clasele IX-X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biotehnologii Industriale, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se realizează pe baza Mediei de bacalaureat (70%) și a Testului grilă (30%). Testul grilă este susținut, la alegere, la Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Geologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecţie pentru linia română
a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Criterii de selecţie pentru linia maghiară
a. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
b. Test grilă: capitole din disciplina Geografie fizică cu pondere 30% în media finală

 • Specializarea Inginerie Geologică (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:
a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Admitere la Facultatea de Geografie UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Geografie au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Geografie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Geografia Turismului (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară sau germană şi învățământ la distanţă 3 ani, în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Gheorgheni (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Geografia Turismului, la Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Bistriţa (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Zalău (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Planificare Teritorială (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Cartografie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Hidrologie și Meteorologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la Bacalaureat

Calendar Admitere Geografie 2018

 • 11 iulie – 18 iulie 2018    Înscriere
 • 19 iulie 2018                    Afișarea rezultatelor inițiale
 • 20 iulie – 24 iulie 2018    Perioada de confirmare a locului
 • 24 iulie 2018                   Redistribuirea și afişarea rezultatelor
 • 25 iulie 2018                  Confirmarea locului după redistribuire
 • 26 iulie 2018                  Afişarea rezultatelor finale

Admitere Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Ştiinţa Mediului, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Știința Mediului la Sf. Gheorghe, (3 ani cu frecvență), în limba maghiară
 • Specializarea Geografia Mediului, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Mediului (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

Eseu motivațional (cu calificativul Admis/Respins)
Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală)

Calendar Admitere Ştiinţa şi Ingineria Mediului 2018

 • 11-14 iulie; 16-17 iulie    Înscrierea candidaților la admitere și completarea/predarea eseului
 • 18 iulie                Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului. Depunerea contestațiilor
 • 19 iulie                Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, după soluționarea contestațiilor
 • 20-21 iulie; 23-24 iulie    Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis (buget sau taxă)
 • 25 iulie                Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor – etapa 2. Redistribuiri
 • 26 iulie                Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă
 • 27 iulie                Comunicarea rezultatelor finale

Admitere Facultatea de Drept UBB 2018

Specializarea Drept (4 ani, cu frecvenţă și la distanță) în limba română

Criterii de selecţie:

O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere

Calendar Admitere Facultatea de Drept 2018

 • 11-13 şi 16-17 iulie 2018        Înscrieri
 • 18 iulie 2018                             Proba scrisă
 • 19 iulie 2018                           Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie 2018                           Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 20-21 şi 23-26 iulie 2018        Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27 iulie 2018                           Afişarea rezultatelor finale

Admitere Facultatea de Litere UBB 2018

Specializarea: Limba și Literatura Română; Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă Sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Literatură Universală și Comparată (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta, pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

Specializarea: Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Maghiară sau Limba și Literatura Germană (3 ani, cu frecvenţă) (Limba română ca limbă nematernă)

Criterii de selecţie:

Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

Admitere Facultatea de Istorie şi Filosofie UBB 2018

 • Specializarea Istorie, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Istoria Artei (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Arheologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Arhivistică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Ştiinţe ale Informării și Documentării (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Etnologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Turism Cultural (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Relaţii Internaţionale și Studii  Europene (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară
 • Specializarea Filosofie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
 • Specializarea Studii de Securitate, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau engleză

Admiterea se realizează pe baza unei scrisori de motivație, notată cu Admis/Respins, și a Mediei generale la examenul de Bacalaureat.

Admitere Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială UBB 2018

 • Specializarea Sociologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Resurse Umane (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Antropologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Asistenţă Socială (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecție:
Scrisoare de motivaţie notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat.

Admitere Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei UBB 2018

Specializarea Psihologie (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecție pentru linia română:
50% media de la examenul de bacalaureat
50% test grilă de cunoștințe – Psihologie de liceu

Criterii de selecție pentru linia maghiară:
50% media de la examenul de bacalaureat
50% proba scrisă

Reprezentanții UBB spun că proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii.

Specializarea Psihopedagogie Specială (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, în limba română.

Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:
50% media de la examenul de bacalaureat
50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Specializarea Pedagogie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecție:
Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins
Media generală obținută la examenul de bacalaureat

Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și (învăţământ la distanţă) în limbile română și maghiară

Criterii de selecție:
Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
Media generală obținută la examenul de bacalaureat

Admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor UBB 2018

Criterii de selecţie:
criteriul 1: Eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.
criteriul 2: Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

Admitere la Facultatea de Studii Europene UBB 2018

Specializarea Relaţii Internaţionale și Studii Europene (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, germană și engleză și învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Criterii de selecţie:
Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
Pentru liniile de studiu germană și engleză, scrisoarea de motivație va fi susținută oral în limba germană/engleză.
Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.
Specializarea Management (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:
Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.
Specializarea Administratie Europeană (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:
Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Admitere la Facultatea de Business UBB 2018

 • Specializarea Administrarea Afacerilor (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și învățământ la distanță, 3 ani, în limba română
 • Specializarea Administrarea Afacerilor La Bistrița, (3 ani, cu frecvență) în limba română
 • Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Criterii de selecţie:

 • Candidații care optează pentru specializările în limba română trebuie să depună la dosarul de concurs un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Candidații care optează pentru specializările în limba engleză vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Media de admitere se bazează pe media examenului de bacalaureat.

Admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării UBB 2018

Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie):
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară vor susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.
Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.
În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport UBB 2018

Criterii de selecţie la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:
Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere

Criterii de selecție la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:
Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins (Probă eliminatorie)
Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. a XI-a

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

CUGIR

O clasă a Colegiului ”David Prodan” din Cugir trece in sistem online. Elev vaccinat cu AstraZeneca, testat pozitiv pentru COVID

Publicat

Colegiul National "David Prodan" Cugir

Elevii unei clase a XII-a a Colegiului Național ”David Prodan” din Cugir vor face următoarele două săptămâni orele în format on-line. Situația a fost confirmată de reprezentații DSP Alba pentru alba24.ro. 

Motivul pentru care elevii trec din format fizic, în format on-line este acela că un elev a fost testat pozitiv pentru COVID-19, după ce avea simpotme specifice bolii. 

Mai exact tânărul original din Republica Moldova era vaccinat în luna iulie, cu AstraZeneca, însă din câte se pare a contactat virusul.

Potrivit reprezentanților DSP Alba, cel mai probabil elevul a contactat virusul din comunitate, la întoarcerea în România.

În urma testării pozitive, clasa va face orele în format on-line în următoarele 2 săptămâni.

De asemenea și elevii unei clase a IX-a a Colegiul Tehnologic ”Timotei Cipariu” din Blaj stau pentru următoarele două săptămâni acasă după ce un coleg a fost depistat pozitiv.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Informare meteo: Ploi și furtuni până sâmbătă dimineața. Vânt puternic, descărcări electrice, grindină. Zonele vizate

Publicat

Administrația Națională de Meteorologie anunță condiții de instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului în centrul, vestul și nordul țării.

De joi, 16 septembrie, ora 19.00 până sâmbătă, 18 septembrie, ora 10.00, în vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele de munte vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15-25 l/mp, iar pe alocuri, 30-40 l/mp, îndeosebi la munte.

Temporar vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu viteze, în general, de 45-50 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 70 km/h.

Astfel de fenomene se vor semnala începând din după-amiaza de vineri (17 septembrie) pe arii restrânse și în restul teritoriului.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un drum ce leagă satul Geogel din comuna Ponor de DJ 107I va fi modernizat și astfaltat. Valoarea investiției

Publicat

Un drum în lungime de 1,35 kilometri din comuna Ponor, ce leagă satul Geogel de drumul județean DJ 107I, va fi modernizat și asfaltat printr-o investiție de peste 1,3 milioane de lei. Porțiunea de drum a fost proiectată cu o singură bandă de circulație și stații de încrucișare.

Primăria comunei Ponor a lansat miercuri, 15 septembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru modernizarea drumului comunal DC 62 – După Deal și DC 106 – Geogel, etapa 1 DC 106 Geogel: km 0+000 – 1+350.

Valoarea totală estimată este de 1.301.480,01 lei, fără TVA. 

Potrivit documentației, investiția este parte integrantă din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) a obiectivului: „Modernizare DC 62 – După Deal și DC 106 – Geogel” în lungime totală de 9.200 metri, elaborată în anul 2018.

Având în vedere inaccesibilitatea fondurilor pentru execuția lucrărilor, Primăria Ponor dorește etapizarea investiției, urmând ca în proiectul actual să se realizeze un tronson din drumul comunal DC 106, în lungime de 1,35 km, având începutul în drumul județean DJ 107 I (km 0+000) și sfârșitul tronsonului proiectat în localitatea Geogel (km 1+350).

Drumul comunal DC 106 este amplasat în comuna Ponor, localitatea Geogel și asigură accesul locuitorilor spre principala cale de acces rutieră, drumul judetean DJ 107I, respectiv obiective de interes social, economic și turistic din localitate, acesta având o lungime de 1.350 metri.

Drumul comunal este proiectat cu elemente geometrice corespunzătoare unui drum de clasa tehnică V, cu o singură bandă de circulație.

Terenul pe care este amplasat drumul comunal proiectat, este situat în intravilanul comunei Ponor, și aparține domeniului public al comunei.

Proiectarea drumului comunal s-a condus având în vedere următoarele obiective:

 • corectarea în plan şi spaţiu a elementelor geometrice ale traseului existent, astfel încât să se asigure condiţiile tehnice necesare pentru o viteză de proiectare de 25…30 km/h
 • stabilirea axei proiectate astfel încât să se folosească într-o măsură cât mai mare traseul existent, și cu respectarea limitelor de proprietate a acestuia
 • executarea unei structuri rutiere formată dintr-un strat inferior de fundație din balast și un strat superior din piatră spartă și realizarea unei îmbrăcăminți bituminoase într-un strat
 • executarea lucrărilor de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă: șanțuri/rigole respectiv podeţe
 • amenajarea stațiilor de încrucișare
 • amenajarea acceselor la proprietati
 • executarea lucrărilor privind siguranţa circulaţiei rutiere
 • consolidări

Prin realizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal se vor obține următoarele avantaje socio-economice:

 • îmbunătățirea accesibilității utilizatorilor și mobilității populației, bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică durabilă
 • se reduce consumul de carburanți și scad costurile lucrărilor de întreținere și reparații
 • se reduce gradul de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe și reducerea volumului de praf
 • îmbunătățirea situației actuale a infrastructurii din cadrul zonei rurale
 • ameliorarea accesului la obiectivele din zonă
 • dezvoltarea zonei din punct de vedere socio-economic
Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Tinerii care primesc pensie de urmaș riscă să piardă banii începând din luna octombrie dacă nu fac dovada că mai sunt la școală

Publicat

bani

Elevii și studenții beneficiari ai unei pensii de urmaș riscă să piardă banii începând din luna octombrie dacă nu fac dovada continuării studiilor. Mai exact, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, tinerii trebuie să arate autorităților că urmează în continuare cursurile unei instituții de învățământ până pe 25 septembrie.

Potrivit unui comunicat al Casei Naționale de Pensii Publice, elevii urmaşi care au împlinit vârsta de 16 ani au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2021, adeverința din care să rezulte că, în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 se reține de la plată.

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

 • să depună la sediul caselor teritoriale de pensii  – până la data de 25 septembrie 2021 – o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor

Vezi Declarație pensie de urmaș – student (.pdf)

 • să prezinte caselor teritoriale de pensii – până la data de 25 octombrie 2021 – adeverința în original sau copie/electronic din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii
 • să depună adeverința în original la sediul casei teritoriale de pensii – până la data de 25 decembrie 2021

În cazul nerespectării condițiilor de mai sus, drepturile de pensie de urmaș ale studenților se rețin la plată după cum urmează:

 • drepturile aferente lunii octombrie, dacă beneficiarii pensiei de urmaș nu au depus declarația pe propria răspundere la sediul casei teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2021
 • drepturile aferente lunii noiembrie, dacă adeverința prin care se face dovada continuării studiilor nu a fost depusă/transmisă electronic la casa de pensii până la data de 25 octombrie a anului în curs

Plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu luna ianuarie 2022, dacă studenții urmași care au transmis adeverința în copie sau în format electronic nu au depus și originalul adeverinței până la data de 25 decembrie 2021.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate