Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE 2018 la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. Calendarul înscrierilor și examene


Publicat

Admiterea la facultățile Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca începe în data 11 iunie și se întinde până pe data de 29 iulie. Această perioadă va cuprinde înscrierea la examenul de admitere la facultate, probele de concurs, afişarea rezultatelor, contestațiile și redistribuirea locurilor disponibile. Mare parte a absolvenților de liceu din județul Alba sunt atrași, an de an, de oferta educațională variată a Universității din Cluj. Fiecare facultate are perioada ei de admitere și modul de aplicare, detalii care pot fi găsite în listele de mai jos.

An de an o bună parte a absolvenților de liceu din Județul Alba aleg să meargă la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca, unde au la dispoziție o gamă variată de programe de licență. Anul acesta admiterea la facultăților se va desfășura în perioada 11 iunie -29 iunie. Fiecare facultate în parte are propria ei perioadă de înscriere și de examinare la specializările care cer examene de admitere.

Admitere la Facultatea de Matematică şi Informatică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Matematică au de ales între următoarele trei specializări:

 • Specializarea Matematică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Matematică Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară sau engleză
 • Specializarea Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană sau engleză

Examen de admitere:

 • 11-14 iulie 2018                                  Înscrierile
 • 15 iulie 2018, ȋncepând cu ora 9.00    Examen scris cu durata 3 ore, din tematica de Matematică/Informatică anunțată pe site-ul facultății
 • 17 iulie  2018                                       Afişarea rezultatelor
 • 18 iulie 2018, ȋntre orele 9.00-12.00   Depunerea contestaţiilor
 • 18 iulie 2018                                        Afişarea rezultatelor examenului de admitere

Admitere la Facultatea de Fizică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Fizică au de ales între următoarele patru specializări:

 • Specializarea Fizică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Fizică Medicală (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Fizică Informatică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Fizică Tehnologică (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Examen de admitere:

Candidații vor susține un examen scris de tip test grilă, iar media de admitere este formată din notă Bacalaureat (50%) și nota de la examenul scris de admitere la facultate (50%). În ceea ce privește nota de la Bac, candidații pot să prezinte, la alegere, media generală de bacalaureat sau nota de la disciplina Fizică sau Matematică.

 • 16- 20 iulie                        Înscrierea candidaților
 • 23 iulie, ora 10:00             Examen tip grilă
 • 23 iulie, dupa ora 16:00    Afișarea rezultatelor testului grilă
 • 24 iulie, 8:00-12:00           Contestații
 • 24 iulie, după ora 14:00    Afișarea rezultatelor după contestații
 • 25-26 iulie                         Confirmări, redistribuiri locuri
 • 27 iulie                              Afișarea rezultatelor finale

Admitere la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Inginerie Biochimică, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ştiinţa și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Substanţelor Anorganice și Protecţia Mediului, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Chimia și Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie și Carbochimie, (4 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Chimie, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Examen de admitere:

Candidații vor susține un examen scris de tip test grilă (cu durata de 1 oră şi 30 de minute), la alegere din: Chimie anorganică, Chimie organică sau Matematică – Algebră.

Admiterea la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică se realizează pe baza testului grilă (20%) și a mediei de la bacalaureat (80%).

 • 11-14; 16-18 iulie        Înscrierea candidaţilor
 • 20 iulie                         Test admitere
  Afişarea rezultatelor
 • 21-22 iulie                   Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
 • 23 iulie                        Afişarea rezultatelor după contestații
 • 23-25 iulie                  Prima etapă de confirmare a ocupării locului

Admitere la Facultatea de Biologie şi Geologie UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Biologie şi Geologie au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Biologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Admiterea se face pe baza mediei de Bacalaureat (cu pondere 70% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară) și a rezultatului la un Test grilă de admitere (cu pondere 30% în media finală pentru limba română, respectiv 50% pentru limba maghiară).

Testul de grilă de admitere este, la alegere, din Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau din Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biochimie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se face pe baza Mediei de la bacalaureat (cu pondere 70% în media finală) și a rezultatului la un Test grilă de admitere (cu pondere 30% în media finală).

Testul grilă de admitere la Biochimie se susține, la alegere, din Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biologie Ambientală (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se face luând în calcul Media de la bacalaureat (70% în media finală) și Testul grilă (contează 30% în media finală).

Testul grilă se dă, la alegere, la Biologie clasele a IX-a şi a X-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau la Biologie clasele a XI-a şi a XII-a (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Ecologie și Protecţia Mediului (3 ani, cu frecvenţă) în limbile maghiară sau germană

Admiterea se realizează pe baza Mediei de bacalaureat (70%) și a Testului grilă (30%).

Testul grilă de admitere se susține, la alegere, din Biologie clasele IX-X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Biotehnologii Industriale, (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Admiterea se realizează pe baza Mediei de bacalaureat (70%) și a Testului grilă (30%). Testul grilă este susținut, la alegere, la Biologie clasele IX şi X (din cadrul tematicii pentru bacalaureat) sau Biologie clasele XI şi XII (din cadrul tematicii pentru bacalaureat).

 • Specializarea Geologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecţie pentru linia română
a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Criterii de selecţie pentru linia maghiară
a. Media de bacalaureat – cu pondere 70% în media finală
b. Test grilă: capitole din disciplina Geografie fizică cu pondere 30% în media finală

 • Specializarea Inginerie Geologică (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:
a. Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins (depusă la înscriere)
b. Media de bacalaureat cu pondere 100% în media finală

Admitere la Facultatea de Geografie UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Geografie au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Geografie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Geografia Turismului (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară sau germană şi învățământ la distanţă 3 ani, în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Gheorgheni (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Geografia Turismului, la Sighetu Marmaţiei (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Bistriţa (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Geografia Turismului, la Zalău (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Planificare Teritorială (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Cartografie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Hidrologie și Meteorologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

Etapa I (eliminatorie) constă într-o scrisoare de intenție depusă de candidat la înscriere. Aceasta va fi notată cu calificativul Admis/Respins.
Etapa a II-a. Candidații declarați admiși în etapa I vor fi repartizați pe specializări, în funcție de opțiunile de pe fișa de înscriere, după media de la Bacalaureat

Calendar Admitere Geografie 2018

 • 11 iulie – 18 iulie 2018    Înscriere
 • 19 iulie 2018                    Afișarea rezultatelor inițiale
 • 20 iulie – 24 iulie 2018    Perioada de confirmare a locului
 • 24 iulie 2018                   Redistribuirea și afişarea rezultatelor
 • 25 iulie 2018                  Confirmarea locului după redistribuire
 • 26 iulie 2018                  Afişarea rezultatelor finale

Admitere Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului UBB 2018

Absolvenții de liceu care vor să urmeze Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului au de ales între următoarele specializări:

 • Specializarea Ştiinţa Mediului, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Știința Mediului la Sf. Gheorghe, (3 ani cu frecvență), în limba maghiară
 • Specializarea Geografia Mediului, (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Mediului (4 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice și Ecologice (4 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie pentru toate specializările:

Eseu motivațional (cu calificativul Admis/Respins)
Media la examenul de bacalaureat (cu pondere 100% în media finală)

Calendar Admitere Ştiinţa şi Ingineria Mediului 2018

 • 11-14 iulie; 16-17 iulie    Înscrierea candidaților la admitere și completarea/predarea eseului
 • 18 iulie                Comunicarea rezultatelor în urma notării eseului. Depunerea contestațiilor
 • 19 iulie                Comunicarea rezultatelor concursului de admitere, după soluționarea contestațiilor
 • 20-21 iulie; 23-24 iulie    Confirmarea ocupării locului pe care un candidat a fost declarat admis (buget sau taxă)
 • 25 iulie                Comunicarea rezultatelor în urma confirmărilor – etapa 2. Redistribuiri
 • 26 iulie                Confirmarea locului ocupat la buget în urma glisărilor. Confirmarea locurilor la taxă
 • 27 iulie                Comunicarea rezultatelor finale

Admitere Facultatea de Drept UBB 2018

Specializarea Drept (4 ani, cu frecvenţă și la distanță) în limba română

Criterii de selecţie:

O probă scrisă de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
Media obţinută la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere

Calendar Admitere Facultatea de Drept 2018

 • 11-13 şi 16-17 iulie 2018        Înscrieri
 • 18 iulie 2018                             Proba scrisă
 • 19 iulie 2018                           Afişarea rezultatelor
 • 20 iulie 2018                           Depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
 • 20-21 şi 23-26 iulie 2018        Confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate
 • 27 iulie 2018                           Afişarea rezultatelor finale

Admitere Facultatea de Litere UBB 2018

Specializarea: Limba și Literatura Română; Limba și Literatura Maghiară sau o Limbă și Literatură Modernă Sau Limba Latină sau Limba Greacă Veche sau Literatură Universală și Comparată (3 ani, cu frecvenţă)

Criterii de selecţie:

Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta, pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

Specializarea: Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Maghiară sau Limba și Literatura Germană (3 ani, cu frecvenţă) (Limba română ca limbă nematernă)

Criterii de selecţie:

Probă scrisă la limba română (90 de minute) cu pondere 50% în media de admitere.
Media la examenul de bacalaureat cu pondere 50% în media de admitere. După terminarea probei scrise la limba română, candidații vor redacta pe durata a 30 de minute, un eseu într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă), notat cu calificativul Admis/Respins.

Admitere Facultatea de Istorie şi Filosofie UBB 2018

 • Specializarea Istorie, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Istoria Artei (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Arheologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Arhivistică (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară
 • Specializarea Ştiinţe ale Informării și Documentării (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Etnologie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română
 • Specializarea Turism Cultural (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Relaţii Internaţionale și Studii  Europene (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și maghiară
 • Specializarea Filosofie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română
 • Specializarea Studii de Securitate, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau engleză

Admiterea se realizează pe baza unei scrisori de motivație, notată cu Admis/Respins, și a Mediei generale la examenul de Bacalaureat.

Admitere Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială UBB 2018

 • Specializarea Sociologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Resurse Umane (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Antropologie (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română sau maghiară
 • Specializarea Asistenţă Socială (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecție:
Scrisoare de motivaţie notată cu Admis/Respins şi media de la bacalaureat.

Admitere Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei UBB 2018

Specializarea Psihologie (3 ani, cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă) în limbile română sau maghiară

Criterii de selecție pentru linia română:
50% media de la examenul de bacalaureat
50% test grilă de cunoștințe – Psihologie de liceu

Criterii de selecție pentru linia maghiară:
50% media de la examenul de bacalaureat
50% proba scrisă

Reprezentanții UBB spun că proba scrisă vizează cunoaşterea noţiunilor de bază în domeniul psihologie: Procesele cognitive senzoriale; Procesele cognitive superioare; Limbajul; Procese reglatorii; Temperamentul; Aptitudinile; Creativitatea; Etape în dezvoltarea personalităţii.

Specializarea Psihopedagogie Specială (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română şi maghiară şi învăţământ la distanţă 3 ani, în limba română.

Criterii de selecție pentru liniile de studiu română și maghiară:
50% media de la examenul de bacalaureat
50%  test cuprinzând elaborarea unui text argumentativ privind persoanele cu dizabilităti

Specializarea Pedagogie (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecție:
Eseu motivational scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins
Media generală obținută la examenul de bacalaureat

Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, maghiară, germană și (învăţământ la distanţă) în limbile română și maghiară

Criterii de selecție:
Probă eliminatorie de Abilități de comunicare și aptitudini (lectură fluentă și expresivă, dialog, argumentarea opiniei/opțiunii, dicție, aptitudini de interacțiune socială). Proba se desfășoară oral și se apreciază cu calificativul Admis/Respins.
Media generală obținută la examenul de bacalaureat

Admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor UBB 2018

Criterii de selecţie:
criteriul 1: Eseu motivațional, scris, datat și semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul Admis/Respins.
criteriul 2: Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje conform criteriilor suplimentare, fără a depăși nota 10.

Admitere la Facultatea de Studii Europene UBB 2018

Specializarea Relaţii Internaţionale și Studii Europene (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română, germană și engleză și învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Criterii de selecţie:
Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
Pentru liniile de studiu germană și engleză, scrisoarea de motivație va fi susținută oral în limba germană/engleză.
Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.
Specializarea Management (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:
Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.
Specializarea Administratie Europeană (3 ani, cu frecvenţă) în limba română

Criterii de selecţie:
Scrisoare de motivație notată cu Admis/Respins. Rezultatul se comunică pe loc.
Media oricăror două probe scrise de la examenul de bacalaureat, la alegerea candidatului, cu pondere 100% în media finală.

Admitere la Facultatea de Business UBB 2018

 • Specializarea Administrarea Afacerilor (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză și învățământ la distanță, 3 ani, în limba română
 • Specializarea Administrarea Afacerilor La Bistrița, (3 ani, cu frecvență) în limba română
 • Specializarea Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, (3 ani, cu frecvenţă) în limbile română și engleză şi învăţământ la distanţă, 3 ani, în limba română

Criterii de selecţie:

 • Candidații care optează pentru specializările în limba română trebuie să depună la dosarul de concurs un eseu redactat în limba română, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Candidații care optează pentru specializările în limba engleză vor depune la dosarul de concurs un eseu redactat în limba engleză, care va fi notat cu Admis/Respins.
 • Media de admitere se bazează pe media examenului de bacalaureat.

Admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării UBB 2018

Criterii de selecție:

Etapa I (eliminatorie):
Examen de admitere pe baza unei scrisori de motivație, care se depune la înscriere, notată cu calificativul Admis pentru etapa a II-a a selecției/Respins.
Candidații care se înscriu la programe în altă limbă decât română și maghiară vor susține o probă de verificare a cunoștințelor în limba programului respectiv. Doar candidații declarați admiși în urma acestei verificări vor intra în etapa a doua de admitere.
Etapa a II-a:
Candidații care au trecut de etapa I (eliminatorie) vor fi repartizați pe locuri bugetate și pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de așteptare, în funcție de următorul criteriu: media examenului de la bacalaureat.
În urma redistribuirii locurilor rămase neconfirmate de către candidații admiși în etapa a II-a, candidații de pe listele de așteptare care solicită redistribuirea și candidații distribuiți în etapa a II-a care nu au fost admiși la prima lor opțiune vor intra în etapa a III-a.

Etapa a III-a:
La finele etapelor I și II de admitere, candidații vor fi repartizați pe locuri bugetate/pe locuri cu taxă sau vor apărea pe lista de respinși.

Admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport UBB 2018

Criterii de selecţie la specializările Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică:
Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere

Criterii de selecție la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:
Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/Respins (Probă eliminatorie)
Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. a XI-a

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat: În 27 septembrie, oamenii de stânga din județul Alba au o singură opțiune realistă: PRO România

Publicat

Aceste rânduri le sunt adresate tuturor celor care cred, cu adevărat, în valorile și principiile unei stângi politice moderne. Pe mulți dintre voi vă cunoaștem, cu unii am fost colegi și cu foarte mulți am rămas prieteni. Nu ne este ușor să vă vedem rămași captivi într-un PSD ancorat în trecut, nu e simplu să știm că sunteți tratați cu indiferență și că părerea voastră nu contează deloc.

Vouă vă spunem că e timpul să vă faceți curaj și să ne susțineți. Pentru că, la momentul actual, PRO România este SINGURA formațiune din județul Alba care reprezintă stânga. Iar duminică aveți șansa de a vă taxa propria conducere care îngropat social-democrația.

Oricare dintre voi își poate găsi, în partidul condus de Victor Ponta, platforma politică de exprimare, alături de o echipă construită pe criteriul performanței și nu în spatele unor uși închise cu cheia interesului personal. Ajunge și cred că și vouă v-a ajuns!

Mulți dintre voi au înțeles că PSD-ul este doar o „umbră” și cunoaștem felul în care ați fost și sunteți tratați în acest partid. Vă mai amintiți de „execuția” lui Gheorghe Damian? De hotărârile luate fără să fiți consultați?De faptul că în Alba Iulia și în restul județului ați fost complici tăcuți ai unor combinații politice? Că vi s-a refuzat până și dreptul la opoziție?

Mesajul nostru pentru voi e că PRO România e casă bună pentru oricine dorește să construiască și nu să divizeze. Pentru oricine care vrea să se implice activ, nu să fie ținut cu forța pe margine. Pentru oricine care dorește să ajute oamenii, nu să-i amăgească.

În 27 septembrie, stânga politică din Alba se va consolida în jurul unui singur partid. Iar acesta este PRO România. Încrederea pe care fiecare dintre voi ne-o va acorda, este semnul că vom face posibilă schimbarea.

Horațiu Florea, Emil-Dănuț Hălălai, Mircea Frențiu, Cătălin Cămărășan, Gheorghe Beleiu, Horațiu Clepan, Constantin Andreș, Andrei Sărmășan.

COMANDAT DE PRO ROMÂNIA FILIALA ALBA

PUBLICAT / EXECUTAT DE SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

CUI MANDATAR FINANCIAR COORDONATOR 21200010

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Cursuri online, de azi, în şcolile în care sunt secţii de votare. Elevii se pot întoarce fizic în clase, începând de miercuri

Publicat

sectii votare alegeri

De astăzi, în toate școlile și grădinițele din Alba în care sunt secții de votare, activitatea didactică ce presupune prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice se va face online.

Unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare pentru desfăşurarea alegerilor locale vor avea activitatea suspendată începând de vineri, până marţi, 29 septembrie, inclusiv. Cursurile se vor desfăşoara doar online.

Activităţile didactice se vor relua începând cu data de 30 septembrie, cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă şi igienă sanitară.

„Activitatea didactică ce presupune prezenţa fizică a elevilor şi a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar în care sunt organizate secţii de votare se suspendă în perioada 25 – 29 septembrie. Aceasta se va desfăşura exclusiv în sistem online. Această decizie a fost aprobată de ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, printr-un ordin (…), în urma Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 46/2020”, anunţa miercuri MEC.

Informarea CNSU

”Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea numărul 46 privind suspendarea activităților didactice în unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020.

Astfel, CNSU a decis ca activitatea didactică ce presupune prezența fizică a elevilor și a cadrelor didactice în cadrul unităților de învățământ preuniversitar în care sunt organizate secții de votare pentru desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, stabilite conform Registrului secțiilor de votare administrat de Autoritatea Electorală Permanentă, să se suspende începând cu data de 25.09.2020 până la data de 29.09.2020 inclusiv”, se arată într-o informare a CNSU.

Activitățile didactice pentru aceste unități școlare vor fi desfășurate în sistem online.

În această perioadă, activităţile didactice în unităţile de învăţământ cu secţii de votare se realizează conform metodologiei privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al Internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin OMEC 5.545/2020.

Procesul instructiv-educativ, faţă în faţă, va fi reluat pe 30 septembrie, conform scenariilor aprobate de către comitetele judeţe/ al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă şi igienă sanitară.

„Această propunere a fost agreată în întâlnirea de lucru de luni, 21 septembrie, pe care ministrul Educaţiei şi Cercetării a avut-o cu reprezentanţi ai Asociaţiei Comunelor din România, ai Asociaţiei Oraşelor din România, ai Asociaţiei Municipiilor din România şi ai Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România”, menţiona MEC.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Scară de evacuare exterioară, la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Licitația pentru proiectare, lansată în SEAP

Publicat

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia va avea în curând o scară de evacuare exterioară clădirii principale (corpul A), care va permite asigurarea condițiilor de evacuare a persoanelor aflate în clădire în condiții de siguranță conform normelor de securitate în caz de incendiu.

Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a lansat joi, 24 septembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru servicii de proiectare și asistență tehnică pentru construirea unei scări exterioare de evacuare la clădirea spitalului. Valoarea totală estimată este de 34.500 de lei, fără TVA.

Prin realizarea proiectului se va asigura lungimea căilor de evacuare din clădire – conform normativelor de securitate la incendiu în vigoare – astfel încât evacuarea în caz de incendiu să se facă în siguranță.

Lucrări propuse:

– Construirea unei scări metalice de evacuare, exterioară, alipită corpului A de clădire cu regim de înălțime S+P+ 6E;

– Desfacerea trotuarelor existente pe zona afectată

– Lucrări de terasamente

– Fundații izolate sub stâlpi

– Execuție placa de beton armat

– Montare structură metalică

– Instalații electrice

– Refacere trotuare și alei afectate

 

Potrivit caietului de sarcini, scara de evacuare urmează a se ancora de clădirea existentă (corpul A), conform proiectului de specialitate ce urmează a se realiza, pe fundații izolate de tip „pahar”, și în conformitate cu expertiza tehnică întocmită, fără afectarea structurii de rezistență a clădirii existente. Materialele folosite vor fi cele agrementate de I.S.U. pentru astfel de căi de evacuare, de asemenea și dimensiunile scării. Pentru accesul din clădire, se vor demonta la fiecare nivel ferestrele existente și se vor demola parapeții acestora, pentru a obtine golurire ușilor de evacuare.

La fiecare nivel scara comunică cu holul central printr-o ușa rezistentă la foc cu dimensiunile 1,80 x 2,10 m. Usile au sensul de deschidere spre exterior. Evacuarea utilizatorilor după coborârea de pe scară se va face pe o alee pavată cu lățimea de 2 m care comunică cu rețeaua de alei existente și care asigură ieșirea din incinta spitalului în spațiul public.

Scara metalică exterioară va fi amplasată la fațada sudică a clădirii spitalului. Construcția va avea amprenta la sol de 30,9 mp și o suprafață desfășurată de 158.40 mp. Accesul până la cota 0.00 a clădirii se face pe un pachet de 7 trepte iar pentru fiecare din cele 5 nivele sunt două rampe de scară cu câte 11 trepte fiecare. Treptele vor avea înălțimea de 15 cm, lățimea de 33 cm și o lungime de 140 cm. Vor fi executate din grătare electrosudate tip SP, antiderapante, platbandă portantă 40 x 4, bare torsionate 5 mm, 330 x 1400 mm. Podestele au lungimea de 160 cm și lățimea de 318 cm; sunt realizate din grătare electrosudate tip SP, antiderapante, platbandă portantă 60 x 4 mm, bare torsionate 5 mm.

Pentru siguranța utilizatorilor vor fi prevăzute balustrade metalice cu înălțimea de 1 m.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Tablete pentru studenți, din fonduri europene. Care sunt condițiile pentru a le primi

Publicat

Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, că studenții beneficiari ai burselor sociale din universitățile care își încep cursurile online vor primi tablete, urmând ca sumele pentru achiziţionarea acestora să fie decontate din fonduri europene în limita a 50 de milioane de euro.

„Am luat decizia de a sprijini şi studenţii care sunt beneficiari ai burselor sociale pentru universităţile care vor începe online, să decontăm din fonduri europene în limita unei sume de 50 de milioane de euro tabletele care sunt achiziţionate”, a precizat Orban la începutul şedinţei de guvern, potrivit Agerpres.

Premierul a menţionat că în actele normative care urmează să fie adoptate de Executiv este inclusă şi prevederea privind acordarea mesei calde şi pentru pensionarii cu pensia mai mică decât cea socială.

El a mai spus că va fi crescut şi plafonul de decontare din fonduri europene pentru cheltuielile de sănătate generate de noul coronavirus.

Secretarul de stat în Ministerul Fondurilor Europene Carmen Moraru a precizat că pentru şedinţa de guvern este pregătită o ordonanţă de urgenţă care reuneşte mai multe modificări ale unor acte normative, fiind cuprinse şi aceste prevederi.

„Am inclus modificarea OUG 115. De asemenea, am inclus în modificarea Ordonanţei 44 – universităţile de stat vor fi beneficiare de fonduri pentru achiziţionarea de echipamente de protecţie şi unele dispozitive de tipul nebulizatoarelor în valoare de 10 milioane de euro. Faţă de cele 50 de milioane de euro pe care le aveam deja aprobate, pentru această categorie nouă de beneficiari am suplimentat cu încă 10 milioane de euro. (…) În aceeaşi ordonanţă de urgenţă de modificare a unor acte normative am pregătit şi Ordonanţa 43 şi propunem suplimentarea plafonului de decontare pentru aceste tipuri de echipamente la un 1.200.000.000 lei, din realocări din alte programe. (…) Precizez că în acest moment avem depuse proiecte de un miliard de euro, schiţe pe care le vedem în sistem şi tot din axa 9, din care decontăm echipamentele medicale, vom deconta şi echipamentele pentru şcoli, echipamentele de protecţie şi dispozitivele şi containerele sanitare”, a mai spus Moraru.

sursa: agerpres.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate