Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere liceu profesional și dual 2024: termen prelungit pentru înscrieri. Precizările Ministerului Educației. Calendar

Publicat

Admitere liceu profesional și dual 2024: Ministerul Educației a prelungit termenul până la care elevii de gimnaziu se pot înscrie în învățământul profesional și dual.

Dacă inițial, cererile puteau fi depuse până în 5 iulie, noul calendar prevede prelungirea perioadei de înscrieri până în 11 iulie.

”A fost aprobată prelungirea perioadei de înscriere în învățământul profesional, inclusiv dual, prevăzută a se încheia pe 5 iulie, cu scopul de a asigura tuturor absolvenților de gimnaziu timpul necesar pentru a parcurge procedura de înscriere, astfel:

 • perioada alocată completării fișelor de înscriere, precum și perioada de înscriere efectivă în învățământul profesional, inclusiv dual, se prelungesc până la data de 11 iulie 2024
 • validarea, de către Comisia județeană/a Municipiului București pentru învățământ profesional, respectiv de către Comisia județeană/a municipiului București de admitere, a listei candidaților admiși în învățământul profesional, respectiv a listei candidaților înscriși în învățământul dual, se va face până cel târziu la data de 19 iulie 2024, după parcurgerea etapelor prevăzute de calendarul admiterii

Ca urmare a acestei modificări, celelalte etape ce trebuie parcurse de candidații care optează pentru învățământul profesional/învățământul profesional în sistem dual se vor modifica”, a anunțat Ministerul Educației.

Nu se modifică și calendar admitere liceu teoretic, doar cel pentru liceu profesional și dual.

Admitere liceu profesional și dual 2024. Calendar modificat

Vezi integral: GHID admitere liceu 2024-2025

Etapa I de admitere în învățământul profesional

Înscrieri

11 iulie 2024

 • secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.
  • fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată.
 • eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită aceasta.

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

11 iulie 2024: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

 • Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

Afișare rezultate înscrieri

11 iulie 2024: Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional – la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional

La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

 • Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
 • În situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru calificări la care nu s-a organizat probă suplimentară de admitere trebuie prevăzută posibilitatea redistribuirii la aceste calificări.
 • Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional, la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

Proba de preselecție

12-15 iulie: Probele și procedurile de preselecție pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

12-16 iulie: înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.

 • Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție.
 • Se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează

16 iulie: Actualizarea și afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional – la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional

Proba suplimentară de admitere – 18 iulie

La unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

18 iulie: Proba suplimentară de admitere –  la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile și care decid organizarea probei

18 iulie: Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere

18 iulie:

 • Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere/ rezolvarea contestațiilor/ afișarea rezultatelor
 • Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere

19 iulie: Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional

Lista cu candidații admiși

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a:

 • listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional
 • precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
 • precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii

Se va preciza, de asemenea, că, în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană, în limita locurilor disponibile, la alte clase sau unități școlare. Redistribuirea va avea loc în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participe.

Vezi integral: Calendar_admitere liceudual profesional_2024_2025_actualizat_

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate