Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Agenţia Moody`s: Alba Iulia are rating Ba1. Management prudent al bugetului local, cu capacitate limitată de atragere a veniturilor


Publicat

Moody’s Investors Service a stabilit că municipiul Alba Iulia are rating „Ba1”, cu perspectivă negativă. A fost luat în considerare managementul prudent al bugetului, rezervele „confortabile” de bani, dar şi capacitatea limitată de atragere de venituri a municipalităţii.

„Ratingul municipalităţii Alba Iulia ia în considerare managementul prudent al bugetului, reflectat de excedentele operaţionale solide, de performanţele financiare bune şi rezervele confortabile de cash. Sistemul exhaustiv de supraveghere şi raportare financiară stipulat de legislaţie este de asemenea recunoscut ca un factor important pentru disciplina fiscală a municipalităţii. Pe de altă parte, ratingul este afectat de capacitatea limitată de atragere de venituri a municipalităţii şi de posibila creştere a gradului de îndatorare în următorii doi ani, având în vedere programul substanţial de cheltuieli de capital (investiţii publice – n.r.)”, se arată într-un comunicat transmis de Moody’s şi citat de Mediafax.

Perspectiva negativă a ratingului oraşului Alba Iulia reflectă perspectiva similară a calificativului de ţară, având în vedere dependenţa ridicată a municipalităţii de finanţare de la guvernul central. Moody’s atribuie României ratingul „Baa3”, în categoria recomandată pentru investiţii, cu perspectivă negativă. Orice modificare a ratingului de ţară va influenţa şi calificativul oraşului.

Reamintim că ratingul municipiului Alba Iulia, determinat de Moody’s Investors Service, a fost anunţat, marţi, în cadrul unei întâlniri la Bucureşti, la care a participat şi primarul Mircea Hava şi reprezentanţi ai administraţiei locale.

Potrivit unei informări de presă transmise de Primăria Alba Iulia, “municipiul Alba Iulia este prima localitate din Romania care al cărei rating a fost publicat de agenţia internaţională Moody’s. Ratingul obtinut este Ba1. Acesta evaluează pozitiv capacitatea de a rambursa datoria contractată şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată asumate de municipiul Alba Iulia. Rating-ul este o cercetare independentă asupra modului în care un subiect, în cazul de faţă municipiul Alba Iulia, este capabil să-şi îndeplinească obligaţiile financiare în totalitate şi la termen”.

“Rating-ul de emitent Ba1 al municipiului Alba Iulia este sustinut de rezultatele solide realizate ca urmare a unui management bugetar prudent, asa cum se reflectă în excedentele operaţionale constante, performanţele financiare bune şi existenta unor rezerve la un nivel confortabil”, a declarat reprezentantul Moody’s, Gjorgji Josifov.

Mircea Hava: “Rating-ul obţinut de Alba Iulia este un indicator al realizărilor şi al efortului depus de toţi cetăţenii municipiului în ultimii ani”

“Rating-ul obţinut de Alba Iulia este, dacă vreţi, un indicator al realizărilor şi al efortului depus de toţi cetăţenii municipiului în ultimii ani. Dezvoltarea oraşului este, în primul rând, meritul locuitorilor săi şi recunoaşterea noastră trebuie să se îndrepte către ei. Alba iulia este astăzi la un rating comparabil cu al unor capitale europene, precum Zagreb sau Budapesta.

S-au atras fonduri europene de peste 150 milioane euro, s-au făcut împrumuturi şi s-au emis obligaţiuni pentru co-finanţarea proiectelor europene, iar aceste fonduri au asigurat resursele necesare construirii sau modernizării a peste 23 km drumuri, peste 55.000 mp zone pietonale, peste 20.000 mp de parcări şi a peste 15 ha de spaţii verzi noi.

Dar toate astea ar fi fost imposibile fără munca cetăţenilor, fără miile de locuitori care au lucrat efectiv în proiectele acestea, fără zecile de companii locale care au asigurat serviciile aferente şi construcţia obiectivelor propuse şi, mai ales, fără impozitele şi taxele plătite la bugetul local pentru a asigura continuitatea investiţiilor chiar şi în momentele de criză economică sau de întârzieri în plăţile europene. Oamenii si firmele din Alba Iulia, contribuabilii, ei au fost cheia succesului nostru”, a declarat primarul Mircea Hava.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei, serviciul de rating făcut de compania Moodys reprezintă pentru oraş: un proces de evaluare la finalul celei mai ample campanii de investiții derulate în ultimii ani în municipiul Alba Iulia; un audit pertinent și serios al managementului financiar, investițional și organizațional din cadrul Primăriei Alba Iulia; sursă instituțională credibilă, liberă de orice imixtiuni politice sau de altă natură de analiză a performanțelor financiare ale Primăriei, un demers ce face parte din strategia Municipiului Alba Iulia de a-și construi o reputație pozitivă și competitivă în plan extern și național.

Nicolaie Moldovan, City Manager: “Rating-ul bun al municipiului este foarte important în perspectiva atragerii resurselor financiare pe viitor“

La rândul său, administratorul municipiului Alba Iulia, Nicolaie Moldovan susţine că “rating-ul bun al municipiului este foarte important în perspectiva atragerii resurselor financiare pe viitor. Exerciţiul bugetar UE 2014-2020 prevede un efort de co-finanţare mult mai ridicat pentru beneficiarii de fonduri europene. Pe parcursul exerciţiului bugetar UE anterior am construit şi extins la superlativ capacitatea instituţională a municipiului Alba Iulia, dovedită deja în absorbţia a peste 150 milioane euro bani europeni, devenind cel mai mare <investitor> în dezvoltarea locală. Pentru perioada următoare de programare vom avea nevoie de mai mulţi investitori privaţi şi mult mai multe finanţări rambursabile. Acest lucru nu se poate obţine decât având un rating bun oferit de o agenţie internaţională de renume.”

Capacitatea de planificare a dezvoltării urbane și proiectele de investiții dețin recunoașterea Băncii Mondiale, Comisiei Europene (Destinație Europeană de Excelență), ale Europa Nostra, Casei Regale, corpului diplomatic acreditat la București, liderilor reprezentativi ai unor asociații profesionale naționale de prestigiu, mai transmit reprezentanţii administraţiei locale.

Gradul de îndatorare al municipiului Alba Iulia nu depășeste azi pragul de 14%, iar 6-7% din veniturile totale ale Primăriei sunt cheltuite pentru plata ratelor și dobânzilor la creditele contractate pentru cofinanțarea proiectelor de investiții materializare în oraș, precizează sursele citate.

Valentin Miron, preşedintele VMB Partners, firma care a asigurat consilierea financiară a Primăriei pentru pregătirea pentru rating declară că “excedentul operaţional al bugetului primăriei municipiului Alba Iulia a crescut la 30% din valoarea veniturilor operaţionale în 2012 faţă de 19% în 2011, în vreme ce veniturile operaţionale au crescut şi ele cu aproape 20%. Este, fără doar şi poate, dovada unui management financiar performant. Trebuie să menţionăm că o asemenea disciplină financiară se datorează, nu în ultimul rând, faptului că Alba Iulia a utilizat frecvent instrumente de creditare bancara şi obligatară, a apelat la operaţiuni de atragere de fonduri rambursabile de pe piaţa internă de capital şi nerambursabile prin programele sectoriale. Asta a generat rigurozitate, a generat un comportament chibzuit si bazat pe indicatori economici de performanţă.”

Senior Partner la VMB Partners, Marius Bostan, a adăugat că “Alba Iulia a fost prima localitate din România care a emis obligaţiuni în moneda naţională cu o maturitate de 20 ani. Nu poţi să aduni bani din piaţă şi să promiţi că-i dai înapoi în 20 de ani dacă nu ai performanţe financiare, dacă nu dovedeşti un comportament financiar prudent sau dacă nu ai o politică investiţională în conformitate cu o strategie fezabilă de dezvoltare durabilă. Ori, dacă ne uităm la matricea <Baseline Credit Assessment BCA – scorecard ataşată rating-ului conferit de Moody’s, tocmai aceste elemente au cântărit foarte mult în evaluare.

Municipalitatea a reusit să-şi facă o strategie de dezvoltare pe termen lung în urmă cu peste 10 ani la care şi-au adus contribuţia cei mai buni consultanţi, mediul de afaceri şi personalităţile oraşului. Din 2002 până în 2012 veniturile proprii au crescut de 7 ori. Au fost aduse multe idei bune privind investiţiile, urbanismul, managementul operaţional din oraşe europene dezvoltate. Proiectele s-au prioritizat şi s-a creat un echilibru bun între investiţiile private şi cele municipale. Stabilitatea politică, munca serioasă a executivului, inteligenţa proiectanţilor şi consultanţilor, urmate de forţa companiilor private, au făcut din Alba Iulia un municipiu care se poate compara cu cele din Occident.”

Comunicatul Agenţiei Moody`s: „Rating-ul de emitent al Municipiului Alba Iulia este susţinut de rezultatele solide realizate ca urmare a unui management bugetar prudent, aşa cum se reflectă în excedentele operationale constante, performanţele financiare bune şi existenţa unor rezerve la un nivel confortabil. Sistemul cuprinzator de supraveghere şi raportare financiară stabilit prin legislaţie este recunoscut ca un factor important în menţinerea unei bune discipline fiscale la nivelul municipiului. Totuşi, rating-ul conţine şi unele aspecte asociate capacităţii limitate a municipiului de a majora veniturile şi creşterea potenţială a poverii datoriei, în decursul următorilor 2 ani datorită programului de investiţii destul de extins.

Moody’s remarcă faptul ca Alba Iulia a realizat, în decursul ultimilor ani, excedente importante în bugetul de functionare. Acest excedent a fost de 30% din veniturile operaţionale în 2012, de la 19% in 2011, reflectând o crestere a veniturilor realizate din impozite şi taxe şi o crestere a transferurilor de la bugetul de stat, asociate cu măsurile de control a cheltuielilor implementate de administraţia locală. Aceeaşi performanţă robustă se aşteaptă şi în decursul următorilor 2 ani.

Moody’s consideră că performanţele financiare solide ale Alba Iuliei au condus către o situaţie bună a lichidităţilor. Rezervele în numerar acumulate s-au situat la un nivel mediu de 14% din veniturile operaţionale în perioada 2010-2012. Deşi rezervele au scăzut către 10% la sfârşitul anului 2012, acestea continuă să reprezinte un aspect financiar pozitiv, de natură să contracareze potenţiale presiuni bugetare şi să sprijine programul de investiţii pe termen mediu.

Moody’s consideră ca programul de investiţii destul de consistent al Alba Iuliei va constitui o provocare pentru profilul viitor al datoriei. Nivelul datoriei a scăzut la 46% din veniturile operaţionale la sfârşitul lui 2012 de la un nivel relativ stabil, de 51 %, în perioada 2009-2011. Rata netă a datoriei va creşte la 62% din veniturile operaţionale în 2012, ca urmare a utilizării primei tranşe din linia de credit de 26 mil. RON, recent contractată şi a garanţiei care urmează să fie acordată companiei de apă, în valoare de 7 mil. RON.

Profilul rambursării datoriei este favorabil, cu o perioadă ce ajunge până în 2027 pentru răscumpararea obligaţiunilor (care reprezintă 68% din datorie) şi împrumuturi cu termen de rambursare de 12 ani.  Rambursările de capital pentru împrumuturi pe termen mediu se aşteaptă să însumeze 6-7% din totalul veniturilor, ceea ce este uşor de administrat, având în vedere starea financiară a municipiului.

Motive pentru perspectiva negativă

Perspectiva negativă reflecta perspectiva negativă a rating-ului suveran Baa3, precum şi cadrul macroeconomic şi instituţional care guvernează relaţiile interguvernamentale. Municipiul Alba Iulia este dependent, în mare măsură, de fondurile de la bugetul de stat primite sub forma cotelor şi sumelor defalcate din impozite ale bugetului de stat şi care reprezintă aproximativ 80% din veniturile operaţionale, în ultimii 5 ani. Municipiul are posibilităţi limitate de a genera fonduri adiţionale sub formă de venituri proprii, pentru a reduce presiunea externă asupra bugetului.

Ce poate modifica rating-ul în sensul creşterii sau diminuării

Orice modificări pozitive ale rating-ului suveran pot avea implicaţii pozitive asupra rating-ului municipiului.

În plus, abilitatea municipiului de a susţine excedentele operaţionale şi de a reduce povara datoriei vor fi considerate ca fiind aspecte pozitive pentru rating.

Orice actiuni negative asupra credit rating-ului suveran va avea implicaţii negative şi asupra rating-ului municipiului. O deteriorare semnificativă a performanţelor operaţionale şi orice creştere majoră a datoriei şi a nevoilor de plată a serviciului datoriei vor fi considerate ca fiind negative”.

Citeşte AICI mai multe detalii.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Un sfert dintre românii care muncesc de acasă spun că starea lor emoțională s-a înrăutățit. Studiu

Publicat

Aproape jumătate dintre românii (48%) care muncesc de acasă apreciază faptul că nu mai petrec timp în trafic, însă, pe de altă parte, mai bine de un sfert dintre ei (26%) spun că starea lor emoţională s-a înrăutăţit, reiese din datele unui studiu de specialitate, publicat luni.

Conform cercetării realizate de Reveal Marketing Research, în ceea ce priveşte avantajele resimţite când vine vorba despre „work from home”, 45% dintre cei chestionaţi se bucură de programul de lucru mai flexibil, iar 42% indică drept avantaj major faptul că pot petrece mai mult timp cu familia.

Cu toate acestea, un sfert dintre români simt că nu au intimitate atunci când lucrează, iar 26% dintre ei spun că starea lor emoţională s-a înrăutăţit.

Studiul de specialitate arată că, deşi 79% dintre români, consideră că sunt la fel de eficienţi sau mai eficienţi decât atunci când lucrau de la birou, 44% dintre respondenţi au declarat că muncesc mai multe ore zilnic.

De asemenea, pentru aproape jumătate dintre respondenţi telemunca oferă confort din anumite puncte de vedere, însă 56% din totalul participanţilor la studiu au indicat faptul că nu lucrează într-un mediu potrivit, nu au un birou sau un scaun confortabil, iar 36% consideră că un monitor mai mare le-ar oferi o experienţă de muncă îmbunătăţită.

Datele cercetării de Reveal Marketing Research, realizate pentru LG Electronics în România, arată că aproape jumătate dintre români aleg să lucreze de pe canapea sau la masa din bucătărie, dar specialiştii atenţionează asupra faptului că o poziţie incorectă în faţa laptopului poate fi o povară mare pentru corpul nostru – deşi cei mai mulţi dintre noi sunt conştienţi de acest lucru, tindem să uităm atunci când lucrăm din confortul casei noastre şi cedăm tentaţiei de a lucra de pe canapea.

În plus, experţii menţionează faptul că, pentru a preîntâmpina efectele psihologice negative cât timp lucrăm de acasă, un instrument de refugiu ar fi jocurile video. În acest context, 86% dintre participanţii la studiu au afirmat că gaming-ul îi ajută să se relaxeze în această perioadă.

„Gaming-ul oferă o modalitate rapidă şi uşor accesibilă de a te conecta cu o comunitate şi de a ne exercita spiritul competitiv. Prin intermediul jocurilor online putem rămâne în legătură cu prietenii, persoanele dragi şi chiar să ne facem cunoştinţe noi – pe unu din patru respondenţi gaming-ul l-a ajutat să menţină legătura cu prietenii în perioada pandemiei” susţin specialiştii.

Studiul a fost realizat în octombrie 2020, pe un eşantion de 600 de persoane cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban mare, care lucrează parţial sau integral de acasă.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Armata, implicată în campania de vaccinare. MApN a anunțat centrele regionale în care va fi depozitat vaccinul anti-Covid

Publicat

Armata este implicată în Campania de vaccinare anti-Covid. MApN a anunțat luni, într-un comunicat de presă, centrele în care vor fi depozitate vaccinurile, după ce vor ajunge în țară.

”În cadrul şedinţei de luni, 23 noiembrie, cu tema „Campania de vaccinare anti-COVID-19, problemă de securitate naţională” desfăşurată la Palatul Cotroceni şi condusă de Preşedintele României, Klaus Iohannis, a fost subliniat că Ministerul Apărării Naţionale are un rol foarte important de sprijin al efortului interinstituţional în campania de vaccinare anti-COVID-19, revenindu-i responsabilităţi de asigurare, prin structurile de specialitate, a logisticii necesare desfăşurării acestei campanii la nivel naţional.

Vezi și Agenţia Europeană pentru Medicamente a anunțat când ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID

Au fost identificate centrele de depozitare în condiţii speciale a dozelor de vaccin care necesită condiţii de stocare la temperatura de -80°C, centrul principal fiind Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, iar şase spitale militare de urgenţă (de la Timişoara, Craiova, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa) au fost desemnate drept centre regionale de depozitare.

Totodată, MApN va asigura transportul dozelor de vaccin cu mijloace terestre şi aeriene, de la sosirea în ţară a acestora către centrele regionale de depozitare şi va sprijini distribuţia către centrele vaccinare din ţară şi echipele de vaccinare cu resursă umană calificată.

În urma şedinţei de coordonare, a reieşit foarte clar că succesul campaniei va depinde nemijlocit de o colaborare foarte bună şi coerentă a tuturor instituţiilor responsabile de elaborarea şi implementarea strategiei de vaccinare. De asemenea a fost subliniat, încă o dată, că partea de comunicare reprezintă aspectul foarte important care asigură îndeplinirea cu succes a misiunii pe care Ministerul Apărării Naţionale şi-a asumat-o în cadrul acestui demers naţional de o importanţă strategică pentru România”, precizează MApN în comunicat.

Klaus Iohannis a anunțat luni că strategia de vaccinare anti-Covid va fi aprobată în perioada imediat următoare, de CSAT.

Președintele a reamintit că din grupurile prioritate la vaccinare fac parte tot personalul din domeniul sănătății, cel din centre rezidențiale și medico-sociale și populația cu risc ridicat și personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționări a societății.

Vezi LIVE VIDEO: Declarații Klaus Iohannis, despre campania de vaccinare anti-COVID. Precizări oficiale

Potrivit sursei citate, vaccinarea se va face etapizat, în funcție de aprobarea, producția și alocarea de vaccinuri către fiecare țară. Aceasta se va realiza la locul de muncă pentru personalul din domeniul sănătății, centre de vaccinare fixe și mobile, echipe mobile, rețeaua de medici de familie și centre drive-thru pentru celelalte categorii de populație.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Senatorii și deputații USR au decis să își dea DEMISIA din Parlament. NU vor putea beneficia de PENSII SPECIALE

Publicat

Toți senatorii și deputații USR își vor da marți demisia din Parlament, pentru a nu beneficia de pensii speciale. USR are 38 de parlamentari: 25 de deputați și 13 senatori.

Decizia a fost luată după ce inițiativa USR de eliminare a pensiilor speciale nu s-a materializat, potrivit unor surse citate de Hotnews.ro

Vezi și Pensiile vor fi recalculate în 2021: Cine sunt cei care vor avea de pierdut dacă nu îndeplinesc anumite condiții

Un parlamentar poate beneficia de pensie specială cu condiția ca mandatul acestuia să fie complet. În cazul deputaților și senatorilor USR, aceștia se află la primul mandat. Dacă mandatul nu este complet nu vor mai putea beneficia de pensia specială.

USR a avut un proiect de eliminare a pensiilor speciale care nu a trecut de parlament. La fel s-a întâmplat cu propunerea de impozitare.

Programul de guvernare prezentat de USR-PLUS prevede eliminarea pensiilor speciale și calcularea tuturor pensiilor după același sistem. „Egalitatea românilor în fața pensiei înseamnă la contribuție egală, pensie egală.

Eliminarea tuturor pensiilor speciale și recalcularea lor, în cazul categoriilor profesionale (exemplu: militari) care nu au avut contribuții, pe baza unei contribuții implicite la veniturile pe care le-au avut de la Stat.

În cazul în care unele nu se pot elimina, se va aplica impozitarea cu 90% a tuturor pensiilor speciale peste pragul de cinci pensii minime cumulate”, se arată în programul de guvernare propus de USR-PLUS.

Cât este pensia specială a unui parlamentar

Peste  750 de foști senatori și deputați sunt beneficiari de pensii speciale în valoare de peste 10 milioane de euro pe an. Pensia medie a unui parlamentar este de 5.843 de lei pe lună.

Cea mai mică pensie specială este de 2000 de lei, iar cea mai mare de 12.000 de lei. Cele 768 de pensii speciale ale parlamentarilor costă cât 3.268 de pensii medii ale românilor de rând. de menționat că pensia specială se adaugă la pensia normală pe baza contributivității pe care o obțin  în urma locurilor de muncă înafara mandatului de parlamentar.

După patru ani de mandat pensia specială este de 2.000 de lei pe lună, în vreme ce un român de rând primește, în medie, 1.373 de lei pe lună după 35 de ani de muncă.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Vânzările de autoturisme ”verzi” au crescut cu peste 15% în România. Ce modele au fost cumpărate

Publicat

masini electrice

Vânzările de maşini ecologice noi au crescut în România, în primele zece luni ale anului, cu 15,15%, în comparaţie cu aceeaşi perioadă din 2019, până la 6.385 de unităţi, arată datele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Autoturisme (APIA).

La 31 octombrie 2020, ponderea autoturismelor electrice şi hibride noi în totalul pieţei auto locale ajunsese la 6,6%, peste nivelul perioadei similare din 2019, când aceasta a fost de 4,2%.

Conform datelor centralizate de APIA, în intervalul ianuarie – octombrie 2020, cele mai multe achiziţii noi au fost consemnate la categoria autoturismelor hibride, respectiv 3.950 de exemplare, în scădere cu 3,5%, comparativ cu primele zece luni din anul precedent.

De asemenea, vânzările de autoturisme electrice au înregistrat un salt de 54,4%, până la 1.780 de unităţi, în timp de modelele plug-in au consemnat 655 de exemplare, mai mult cu 119,1%, raportat la perioada de referinţă.

Statistica de specialitate relevă faptul că, în topul celor mai comercializate autoturisme 100% elecrice, conduce, la finalul primelor zece luni din an, Renault – cu 475 de unităţi, urmată de Skoda (331 unităţi), Volkswagen (274), Hyundai (191), BMW (89), smart (74), Nissan (71), Peugeot (67), Tesla (51) şi Opel (37).

În acelaşi timp, cele mai multe autoturisme hibride vândute în România, în perioada analizată, au fost înregistrate de: Toyota – cu 3.387 de unităţi, Lexus (157), Hyundai (140), Honda (127), Ford (93), Kia (30) şi Subaru (16).

În topul vânzărilor de autoturisme plug-in, pe primul loc se află, la zece luni, BMW – cu 98 de exemplare, urmată de Volvo (94), Mercedes-Benz (88), Ford (80), Mitsubishi (75), Porsche (58), Hyundai (43), Skoda (34), Toyota (19) şi Mini (18).

La nivelul lunii octombrie, în România s-au comercializat 996 de autoturisme ecologice, în creştere cu 20,43% comparativ cu luna septembrie, când se vânduseră 827 de unităţi noi, iar ponderea în total piaţă a crescut la 8%, de la 7,7%.

La începutul lunii noiembrie, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, anunţa că prin Programul „Rabla Plus” au fost rezervate peste 4.000 de maşini electrice. De asemenea, întrucât bugetul acestui program s-a epuizat cu mult înainte de finalul anului, s-a aprobat o suplimentare a acestuia de la 140 de milioane de lei la 200 de milioane de lei.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate