Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: LISTA cu POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba, la începutul anului 2022


Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

redactor tr. IA M la Centrul pentru Învăţământ la Distanţă, Frecvenţă Redusă şi Formare Profesională Continuă (CÎDFRFC) – Biroul de Tipografie

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă; minimum 3 ani; cunoștințe operare PC în vederea susținerii probei practice.

Perioada de înscrieri: 3-14 ianuarie 2022, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 26 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba practică; 1 februarie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

secretar instituție de învățământ gr. II (SSD) – secretariatul Facultății de Științe Economice

Condiții: studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă (diplomă de absolvire a colegiului universitar/diplomă de licență obținută în baza absolvirii ciclului I Bologna); vechime în activități de secretariat: 2 ani.

Perioada de înscrieri: 3-14 ianuarie 2022, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 25 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 27 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba interviu

– director general administrativ

Condiții: studii superioare de lungă durată (ciclul I șl II Bologna), cu diplome de licență și master în domeniul/ramura de știință: științe economice, științe juridice, științe administrative sau absolvent al învățământului superior de lungă durată organizat în baza legislației anterioare sistemului Bologna, cu diplomă de licență în domeniul/profilul: științe economice, științe juridice, științe administrative; experiență de minimum 10 ani în domeniul studiilor absolvite; experiență de minimum 5 ani în funcții de conducere într-o organizație publică sau privată; cunoștințe privind managementul universitar; cunoștințe de limba engleză, nivel B2 (minimum).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2022, orele 10.00-14.00, cu excepția zilei de vineri, 31 decembrie 2021

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– subinginer, gr. II, SSD – Compartiment SSM

Condiții: studii superioare de scurtă durată – ciclul I Bologna, cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești sau absolvent al învățământului superior de scurtă durată organizat în baza legislației anterioare sistemului Bologna, cu diplomă de subinginer; absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unul curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 80 de ore; experiență pe funcții ce necesită studii superioare de scurtă durată de minimum 2 ani; constituie un avantaj absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, și a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2022, orele 10.00-14.00, cu excepția zilei de vineri, 31 decembrie 2021

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, telefon 0258/806.278

Unitatea Militară nr. 02539 Alba lulia

analist programator

Condiții: absolvirea cu diplomă/atestat/certificat, eliberată/eliberat de o instituție acreditată, a unui curs în domeniul informatică; vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 ianuarie 2022, ora 16.00

Concurs: 19 ianuarie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; 26 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Unitatea Militară 02539, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Revoluției nr. 25, telefon 258/834 009 (int. 226).

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– asistent medical generalist PL, la Substația Aiud

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; 6 luni vechime ca asistent medical.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2022, ora 13:00

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba scrisă; 18 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba practică; 21 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, telefon: 0258/834.211.

Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia

– paznic

Condiții: studii medii; vechime minimum 5 ani; să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 (certificat calificare agent pază, atestat agent pază); disponibilitate pentru lucrul peste program sau în zilele de sâmbătă și duminică; asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei, a materialelor și a materialelor de dotare; asumarea responsabilității în îngrijirea și asigurarea securității copiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 ianuarie 2022, ora 12.00

Concurs: 18 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 22 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Național „Horea Cloșca și Crișan” Alba Iulia, telefon: 0258.835.164.

Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia

– referent debutant – Compartimentul Cultural-Artistic

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; certificat de manager de proiect, atestat conform legislației în vigoare; atestat ECDL (european computer driving license); experiență dovedită de minimum 5 ani în organizarea de activități de tineret; experiență dovedită de minimum 1 an în organizarea de activități culturale; nivel minim B2 (vorbit, citit și scris) pentru una din limbile: engleză, franceză, germană; permis auto categoria B; aptitudini superioare de organizare (inclusiv de evenimente publice), comunicare internă și publică, promovare activități, conducere proiecte, muncă în echipă; capacitatea de a elabora sinteze, analize și rapoarte

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2022

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 18 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Casei de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, telefon: 0258/812.692.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir (3 posturi)

– Inspector de specialitate, gradul IA

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență istorie; vechime în specialitatea studiilor și în muncă – minimum 5 ani.

– inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență istorie; vechime în specialitatea studiilor și în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2022, ora 16.00

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

Școala Gimnazială „Singidava” Cugir

– administrator de patrimoniu, treapta debutant

Condiții: studii superioare, absolvite cu examen de licență, inginer, subinginer, economist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concurs: 20 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 21 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba practică; 25 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba interviu.

Relații suplimentare, în zilele lucrătoare, la sediul Școlii Gimnaziale „Singidava”, Cugir, str. Alexandru Sabia nr. 16, telefon 0258/751.727.

Alte localități

Școala Gimnazială Berghin

– pedagog social (2 posturi)

Condiții: minimum studii medii; experiență generală – minimum 1 an; absolvent al unui program de formare psihopedagogică; cunoștințe operare PC.

Perioada de înscrieri: 3-5 ianuarie 2022, interval orar 09.00-14.00

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnaziala Berghin, str. Morii nr. 34 telefon 0258/854.113, 0730/455.145.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua

– îngrijitor școală – 0,50 normă

Condiții: studii generale sau medii; vechime: nu se cere; abilități de relaționare, comunicare cu întreg personalul din învățământ; abilități de muncă în echipă; disponibilitate la program flexibil; răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat; răspunde de inventarul repartizat; știe să folosească ustensilele de lucru, precum și produsele de curățenie.

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 14 ianuarie 2022, ora 12.00 – proba practică și interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, Str. Principală nr. 352, telefon: 0757/718.154, e-mail: sc.salciua@yahoo.com.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Curiozități din limba română: Grupuri de cuvinte care se citesc identic de la stânga la dreapta și invers

Publicat

Știați că, în limba română, există niște grupuri de cuvinte care se citesc la fel, de la stânga la dreapta și invers? Dincolo de cuvintele utilizate în mod curent în vorbire, limba română ascunde şi alte construcţii care definesc curiozităţi ale vocabularului naţional.

Curiozități din limba română

Cea mai mare diferenţă de litere între forma de plural şi singular o are substantivul ”om”. La plural este ”oameni” și diferența este de patru litere, scrie DCNews.ro.

Singurul cuvânt din DEX care conţine patru consoane la sfârşit este „kitsch”, termen folosit pentru a desemna un obiect decorativ de prost gust.

Limba română este singura limbă europeană în care se poate face o propoziție completă, formată din cinci cuvinte ce conțin doar vocale. De exemplu „Oaia aia e a ei”.

„Elenofonele” este cel mai lung cuvânt palindrom (se citește la fel din ambele capete) din limba română (11 litere) și semnifică „vorbitoarele de limbă elenă”.

Palindrom, cu pluralul palindromuri, reprezintă un cuvânt sau un grup de cuvinte care poate fi citit de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul.

Iată câteva exemple: capac, coc, bob, radar, lupul, potop, apa, ara, dud, cojoc, aerisirea, elevele, cazac, rotor, tot, rar, rever, târât, Ana, Ada, așa, ața, axa, Anina, civic.

Cele mai multe cuvinte din limba română încep cu litera C. 19.750 de cuvinte din dicționar încep cu această literă.

”Abces” este singurul cuvânt care conţine grupul de litere ABC.

Limba română conține și câteva grupuri de cuvinte care pot fi citite de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga fără să-și piardă sensul: „Ele fac cafele. „O ramă maro.”

Cel mai lung cuvânt din limba română are 44 de litere şi îl găsim în dicţionarele medicale, nu şi în DEX. Acesta este „Pneumonoultramicroscopicsilicovolcaniconioza” și este denumirea completă a unei boli pulmonare cronice care apare mai ales la muncitorii din mine în urma inhalării prelungite a pulberilor de bioxid de siliciu.

Opt cuvinte din limba română care au dispărut

  • Ardău – ardelean, român care locuiește în Ardeal
  • Boreasă – nevastă, soție
  • Cioareci – ițari, izmene
  • Duhan – tutun (vine de la „a duhni”)
  • Făgădău – crâșmă, birt
  • Torocală – amestecătură, chestii puse laolaltă
  • Zicalaș – cântăreț, scripcar
  • Ciupag – partea iei de la brâu în sus, care are cusături deosebite. 2. bucată de pânză cât o batistă primită de un copil care duce crucea sau sfeșnicul la înmormântare. 3. ie. 4. partea rochiei care îmbracă pieptul și spatele; pieptar, corsaj, mânecar. 5. gulerul cămășii cu flori, al iei. 6. broderie pe pieptul iei.

 

sursa: dcnews.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Noile prețuri plafonate la gaze și energie electrică. Acord în Coaliția de guvernare. Măsurile se aplică din 1 februarie

Publicat

Coaliția de guvernare a decis luni seara ca prețurile la energie și gaze naturale să fie plafonate. Decizia va fi luată prin OUG.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, luni seara, noile prețuri plafonate. Acestea vor fi aplicate de la 1 februarie.

„Am reușit să ajungem la un acord, astfel încât plafonul la energia electrică scade de la 1 leu la 0,8 lei per kilowatt, iar limita de consum crește de la 200 kilowați la 500 de kilowați, pentru care se calculează compensarea. Va însemna că la consumatori se va percepe 0,68 lei per kilowatt.

Pentru consumatorii non-casnici, prețul va fi plafonat la un leu pe kilowatt.

La gaz plafonul va scădea de la 0,37 la 0,31 lei/kwh, iar limita de consum pentru cinci luni va crește de la 1000 la 1500 kilowați. Se va aplica și un discount de 40%, de la 33% la 40%, cu un preț de 0,221 lei/kwh. Pentru IMM, școli, spitale, biserici, industria alimentară se va asigura preț de 0,37 lei/kwh.

Am luat decizia ca toate facturile emise greșit să fie stornate și retrimise, fără ca oamenii să fie debranșați sau să plătească penalități.

Plafonarea se aplică de la 1 februarie până la 31 martie, urmând ca în această perioadă să venim cu o analiză și să luăm decizii în continuare”, a declarat premierul.

Nicolae Ciucă a precizat că impactul bugetar pentru plafonare este de aproximativ 3 miliarde lei.

De asemenea, a mai spus că este vorba despre o plafonare a prețurilor, nu se renunță la liberalizarea pieței.

Au fost peste 1 milion de facturi greșite.

Premierul a precizat că ordonanța de urgență privind plafonarea prețurilor nu va întârzia mai mult decât săptămâna viitoare pentru a putea fi aplicate.

Care au fost variantele inițiale

Membrii Coaliției de guvernare s-au reunit luni seara în ședință pentru a decide măsuri care să ducă la stoparea creşterii facturilor la energie electrică şi gaze.

Varianta PNL a fost revenirea la preț reglementat pentru o perioadă de până la șase luni pentru consumatorii casnici și variante de compensare de la buget pentru companii.

PSD a propus plafonarea prețului la energie și gaz la o valoare mai mică decât cea stabilită anul trecut, dublarea volumului pentru care prețul este compensat și reducerea TVA la 5%.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Mesaje-capcană în mediul online. Atenție ce link-uri deschideți după ce primiți mesaje pe rețele social media

Publicat

Au revenit atacurile cu link-uri malițioase care se propagă prin intermediul mesajelor pe rețelele social media, a atenționat Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Este vorba despre o campanie de transmitere a unor astfel de mesaje-capcană cu textul ‘seamănă cu tine’, ‘apari în acest video’ sau ‘tu ești în videoclip’. Aceasta a mai fost semnalată și anul trecut.

Potrivit DNSC, mesajele primite de utilizatorii români sunt în română sau engleză și conțin de regulă un link malițios, pe care expeditorul pretinde a fi un video sau o poză în care apare persoana căreia i-a transmis mesajul. Este doar o metodă de a stârni curiozitatea utilizatorului și a-l determina să dea click.

De obicei, accesarea acelui link nu afișează nimic pe dispozitiv, dar poate duce la pierderea accesului pe contul de social media folosit în acel moment.

Ce trebuie să faceți dacă ați dat click pe acel link sau vedeți că din contul dvs s-au transmis astfel de mesaje

1. Schimbați imediat parola contului de Facebook și să activați autentificarea în 2 pași (2FA)

2. Vă asigurați că nu au fost acordate permisiuni unor aplicații terțe din Facebook. Pentru asta, este necesar să vă logați în contul de Facebook și să navigați la categoria Settings & Privacy (Setări și Confidențialitate) și apoi Settings (Setări). Ulterior, mergeți către categoria Permissions (Permisiuni) și apăsați pe Apps and Websites (Aplicații și Site-uri), pentru a verifica la ce aplicații ați oferit acces.

Eliminați acele aplicații pe care le considerați suspecte. Apăsați pe aplicația respectivă, apoi pe butonul de Remove (Elimină) pentru a vă proteja contul de accesul neautorizat la aplicații terțe suspecte.

3. Verificați aplicațiilor instalate pe dispozitiv, pentru a vă asigura că nu au fost adăugate unele noi, necunoscute.

4. Verificați setările de confidențialitate, pentru a vă asigura că nu există modificări, acordând atenție sporită aplicației Facebook și locațiilor pe care nu le recunoașteți, unde contul dvs. de social media apare ca fiind logat.

5. Scanați dispozitivul cu o soluție de securitate (antivirus).


 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Vești bune pentru românii care locuiesc la bloc. Se vor putea cere bani de la stat pentru mai multe lucrări de renovare

Publicat

Autoritățile vor să introducă noi tipuri de lucrări de intervenții/activități pe lista celor eligibile, în cadrul programului privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Astfel, pe lângă lucrările de reabilitare termică, se vor putea primi bani de la stat și pentru lucrări de reabilitare a instalațiilor de iluminat din spațiile comune ale blocului, pentru montarea sau înlocuirea sistemelor de ventilație și pentru înlocuirea ascensoarelor sau a instalațiilor electrice și de apă. 

Citește și Românii vor primi bani de la stat pentru lucrări care reduc factura la energie. Lista programelor anunțate de Ministrul Mediului

De asemenea, toate cheltuielile legate de elaborarea documentelor necesare vor putea primi finanțare și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în data de 7 ianuarie un proiect de OG pentru modificarea și completarea OUG nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Vezi AICI proiectul.

Prin actul normativ se urmărește eficientizarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, prin introducerea în lista cheltuielilor eligibile a unor lucrări de intervenție care să conducă la o renovare, cel puțin, moderată, precum și a cheltuielilor necesare elaborării documentației tehnico-economice.

„Modificările aduse programului multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe vor conduce la creșterea nivelului de ambiție în ceea ce privește renovarea energetică a acestora, prin obținerea a cel puțin 30% economii de energie primară, prin stabilirea unei liste actualizate a listei de cheltuieli eligibile pentru renovare moderată sau aprofundată și prin creșterea nivelului de ambiție a indicatorilor de performanță pentru proiectele depuse în cadrul programului”, se precizează în nota de fundamentare.

Pentru a crește rata de renovare a blocurilor, se propune în cadrul proiectului de act normativ finanțarea din fonduri de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite a cheltuielilor necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnico- economice.

De asemenea, se va avea în vedere revizuirea/completarea listei de intervenții eligibile, dar și introducerea unor indicatori de performanță pentru proiectele depuse în cadrul programului pentru monitorizarea economiilor de energie.

Astfel, suplimentar față de lista de lucrări de intervenție/activități pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, eligibile, prevăzute în legislația în vigoare, se propun:

– lucrări care au ca scop asigurarea calității aerului interior prin montarea/repararea/ înlocuirea instalației de ventilare (inclusiv a spațiilor comune), respectiv prevederea de soluții de ventilare mecanică cu recuperare de căldură cu performanță ridicată, centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată;

– lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în spațiile de utilizare comună ale clădirii;

– montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte activități care conduc la realizarea scopului proiectului;

– implementarea sistemelor de reglare și automatizare a clădirilor/sistemelor de management a energiei clădirilor (BEM), inclusiv a sistemelor de răcire, care permit gestionarea eficientă a energiei pentru utilizatorii finali;

– acolo unde este posibil, să se treacă la înlocuirea ascensoarelor, a instalațiilor electrice și de apă, de scurgere și de canalizare cu sisteme mai moderne și mai eficiente;

– pentru clădirile rezidențiale supuse unei renovări majore, cu mai mult de 10 locuri de parcare, instalarea infrastructurii de cablare, respectiv conducte pentru cabluri electrice, pentru fiecare loc de parcare care să permită instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice.

Față de lista de lucrări de reabilitare termică a anvelopei, se propune suplimentar introducerea următoarelor lucrări eligibile:

– izolarea termică a fațadei – partea vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate;

– izolarea termică a planșeelor sau a pereților dintre spațiul încălzit și alte spații comune neîncălzite;

– asigurarea unui nivel ridicat de etanșeitate la aer a anvelopei clădirii, atât prin montarea adecvată a tâmplăriei termoizolante în anvelopa clădirii, cât și prin aplicarea de tehnologii adecvate de reducere a permeabilității la aer a elementelor de anvelopă opace și asigurarea continuității stratului etanș la nivelul anvelopei clădirii.

Față de lista de lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, se propune suplimentar introducerea următoarelor lucrări eligibile:

– lucrări care au ca scop asigurarea calității aerului interior prin:

a) prevederea unui concept rezonabil de ventilare naturală sau mecanică care poate include dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă, sau

b) prevederea de soluții de ventilare mecanică cu recuperare de căldură cu performanță ridicată, centralizată sau cu unități individuale cu comandă locală sau centralizată.

– montarea de sisteme de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea scopului proiectului:

a) montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmărire și înregistrare a consumurilor energetice şi/sau, după caz, instalarea unor sisteme de management energetic integrat, precum sisteme de automatizare, control şi/sau monitorizare, care vizează şi fac posibilă economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale clădirii;

b) montarea echipamentelor de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energie electrică şi energie termică;

c) realizarea lucrărilor de racordare/branşare/rebranşare a clădirii la sistemul centralizat de producere şi/sau furnizare a energiei termice;

d) realizarea lucrărilor de înlocuire a instalației de încălzire interioară cu distribuție orizontală la nivelul apartamentelor și modul de apartament inclusiv cu reglare și contorizare inteligentă;

e) implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice: achiziționarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei.

– lucrări de înlocuire a cazanului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2, cu cazane pe gaz în condensație, compatibile cu combustibilii gazoși regenerabili.

Se propune suplimentar introducerea unor lucrări eligibile de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în spațiile de utilizare comună ale clădirii, astfel:

a) reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;

b) înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;

c) instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mişcare/prezenţă, acolo unde acestea se impun pentru economie de energie.

„Cu privire la indicatorii de performanță care urmează a fi stabiliți pentru a atinge pragul unei renovări aprofundate, este necesară modificarea prevederilor din OUG nr. 18/2009 referitoare la încadrarea consumului anual specific de energie calculat pentru încălzirea locuințelor sub valoarea 100 kWh/m² arie utilă, în condiții de eficiență economică, prin definirea de valori limită pentru consumul specific de energie primară pe utilități relevante (adică cele pentru care există sisteme/instalații prin care se consumă energie), dar și pentru indicatorii parțiali de performanță energetică pentru anvelopa clădirii (valori U/rezistențe termice corectate) și pentru instalații/echipamente.

Valorile vor fi stabilite în funcție de indicatorii prevăzuți în metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor (aflată în fază finală de revizuire), preconizată a fi aprobată la finalul anului în curs, și vor fi fundamentate pe baza rezultatelor aplicării ghidului de bună practică privind atingerea nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, al cerințelor minime de performanță energetică a diverselor categorii de clădiri (aflat în fază finală de redactare), urmărindu-se tranziția către nivelurile stabilite pentru nZEB la renovarea energetică a clădirilor existente”, se mai precizează în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, proiectul stabilește că realizarea auditului energetic, a expertizei tehnice, proiectarea lucrărilor de intervenție, precum și verificarea documentațiilor tehnice pentru autorizare sau realizarea certificatelor energetice la finalizarea lucrărilor vor putea fi finanțate integral din fondurile aferente PNRR.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate