Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI la Gospodărirea Apelor, DGASPC, universitate, primării și alte instituții publice din Alba. Condiții

Publicat


birou-gol-zile-libere-e1519215884228

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

POSTURI VACANTE

Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

 – inginer – Compartiment Achiziții lucrări și servicii specifice

Condiții: studii superioare tehnice – specializarea: construcții hidrotehnice, construcții civile, industriale și agricole, îmbunătățiri funciare, vechime în muncă nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 octombrie 2019, ora 13.00

Concurs: 5 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 8 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

lăcătuș mecanic/F.L. Baraj Mihoești (serviciu în ture 12/24)

Condiții: studii-medii; calificarea – lăcătuș-mecanic; vechime în muncă nu se cere.

Concurs: 21 octombrie 2019, ora 13.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 29 octombrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 1 noiembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258834426.

Universitatea „1 Decembrie 1918“ Alba lulia

administrator patrimoniu, treapta III M – Serviciul Social – Cămine Studențești

Condiții: studii medii (liceale) absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 1 an vechime în muncă în domeniul administrativ; cunoștințe de utilizare a calculatorului (Word. Internet, Excel).

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 octombrie 2019

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba lulia. cu sediul în Alba lulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, telefon 0258806276.

Primăria Municipiului Alba Iulia – Direcția Creșe

Creșa 1 Ampoi

educator puericultor – pe perioadă nedeterminată

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – profilul Pedagogic, specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare – învățător; învățător – educatoare; educator – învățător; învățător – educator; vechimea necesară -.

îngrijitor de copii

Condiții: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat: vechime în specialitate necesară -.

Creșa 2 Ampoi:

– educator puericultor

Condiții: studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul Pedagogic, specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare – învățător; învățător – educatoare; vechimea necesară -; în condițiile în care pe parcursul studiilor candidații au efectuat cursuri de puericultura sau de educație timpurie ori au efectuat cursuri de puericultura, sau de educație timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educației Naționale cu terți.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 29 octombrie 2019, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– referent IA, la Centrul de îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Baia de Arieș

Condiții: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat – în domeniul economic; cunoștințe de operare PC – nivel mediu; 6 ani vechime în studiile necesare exercitării funcției contractuale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 octombrie 2019, ora 16.00

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, Bulevardul I Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia

– ajutor de bucătar (0,5 normă)

îngrijitor copii (0,5 normă)

Condiții: studii medii; abilități de lucru în echipă; disponibilitate pentru lucru în 2 schimburi; condiții vechime – nu e cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 octombrie 2019

Concurs: 1 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 1 noiembrie 2019, ora 11.00: proba practică; 1 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 16 din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu nr. 143, Judeţul Alba, telefon 0258/815.596.

Primăria Municipiului Sebeș

(posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Unității de Management și Implementare a proiectului „Parteneriat pentru acces egal la educație”- cod proiect 107777 posturi în afara organigramei)

profesor limba engleză (2 posturi)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în Specialitatea Filologie – specializare limba engleză; vechime în specialitatea studiilor – minimum 2 ani.

mediator școlar

Condiții: studii medii/postliceale; vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an; certificat absolvire curs de formare profesională cu specializarea mediator școlar sau echivalent;
vechime specifică în mediere școlară – minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2019, ora 14:00

Concurs: 29 octombrie 2019: ora 12:30: proba scrisă; 1 noiembrie 2019: ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obţine la Unitatea Administrativ-Teritorială – Municipiul Sebeș.

Unitatea Militară 01020 C Câmpeni

– asistent medical civil debutant (studii post liceale de specialitate) în structura medicală

Condiții: studii post liceale de specialitate; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este necesară vechime

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 5 noiembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu și practică.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01020 C, Câmpeni, str. Horea, numărul 56-58, judeţul Alba, telefon 0258/771153.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– muncitor calificat

Condiții: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 29 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică; 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

administrator patrimoniu

Condiții: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concurs: 29 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba practică; 31 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208, 0258/710.661.

Primăria Orașului Abrud – Serviciul Local de Utilitate Publică

– inspector de specialitate, gradul IA în cadrul Compartimentului contabilitate

Condiții: nivelul studiilor – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an; conform fișei postului candidații pentru ocuparea postului de inspector de specialitate, gradul IA, trebuie să dețină specializări în domeniul achizițiilor (conform H.G. nr. 394/2016) sau dovada înscrierii la un curs de formare în domeniul achizițiilor.

Concurs: 28 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519, [email protected]

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– muncitor calificat tr. IV – Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații – în cadrul Compartimentului Administrativ – întreținere clădiri și instalații

Condiții: școală generală, profesională sau studii medii; vechime – minimum 6 luni în meserie; perfecționări (specializări) în specialitatea postului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 28 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă – la Sala de ședință a Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; 31 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, Judeţul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

Liceul Teoretic Teiuş

– paznic

Condiții: studii-medii; vechime – nu este cazul.

Concurs: 31 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 1 noiembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

îngrijitoare cu 0,5 normă

Condiții: studii-medii; vechime – nu este cazul.

Concurs: 31 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 31 octombrie 2019, ora 12:30: proba practică; 1 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului Teoretic Teiuş, str. Decebal nr.22, judeţul Alba, telefon: 0258/851.157.

Primăria Comunei Şugag

– inspector de specialitate

Condiții: nivelul studiilor: superioare cu licență; vechimea în muncă necesară ocupării posturilor minimum 3 ani.

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

referent de specialitate

Condiții: studii medii/superioare cu licență în istorie/istorie-geografie sau alte studii superioare cu licență, cu specializare în arhivă; vechimea în muncă necesară: minimum 3 ani.

bibliotecar comună

Condiții: specializare în biblioteconomie; vechimea în muncă necesară: minimum 3 ani.

muncitor calificat

Condiții: specializare în școala populară de artă; vechimea în muncă necesară: minimum 3 ani.

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, județul Alba, telefon 0258/746.177.

ALTE POSTURI

Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia

– referent de specialitate, gradul II

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul tehnic sau economic; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 24 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector de specialitate debutant, la Compartimentul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, Juridic

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul juridic sau economic.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 29 octombrie 2019, ora 11:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la telefon 0749264938 sau la Biroul financiar contabilitate, resurse umane, juridic al Teatrului de Păpuşi „Prichindel“ Alba lulia din Strada Trandafirilor nr. 9.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia

– îngrijitor la Structura Școală Gimnazială Bărăbanț

Condiții: studii generale, medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 octombrie 2019, ora 16:30

Concurs: 28 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 29 octombrie 2019, ora 10:00: proba practică; 29 octombrie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”. cu sediul în Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, județul Alba, telefon 0258816065 / 0721295568, email [email protected]

Primăria Municipiului Sebeș

– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Tehnice, Compartiment Achiziții Publice, aparatul de specialitate al primarului

Condiții: apt din punct de vedere psihologic; studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 octombrie 2019, ora 16:00

Concurs: 29 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 1 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, din Parcul Arini nr.1, Judeţul Alba, telefon 0258/731.318.

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Patrimoniu și Transport

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 0 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 octombrie 2019, ora 14:00

Concurs: 28 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă; 31 octombrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, telefon 0258.731.318, e-mail [email protected]

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– inspector de specialitate IA – Serviciul Piețe, Colectare Creanțe și Autogară

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul ingineriei; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC.

muncitor I (calificat) – Compartiment Zone Verzi și de Agrement

Condiții: studii liceale/școală profesională; calificare; minimum 5 ani vechime în muncă.

muncitor I calificat – Compartiment întreținere și Reparații.

Condiții: studii liceale/școală profesională; calificare; minimum 5 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 octombrie 2019, ora 15.00

Concurs: 22 octombrie 2019, ora 10.00: proba scrisă, 25 octombrie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148

Primăria Municipiului Blaj

– șofer I

Condiții: studii medii/gimnaziale, permis de conducere B, C, vechime în muncă minimum 5 ani, experiență în transporturi minimum 4 ani

muncitor calificat – sudor

Condiții: studii medii/gimnaziale + curs de calificare, vechime în muncă minimum 3 ani

muncitor calificat – lucrător finisor în construcții

Condiții: studii medii/gimnaziale + curs de calificare, vechime în muncă minimum 3 ani

muncitor necalificat – 3 posturi

Condiții – studii gimnaziale – fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 octombrie 2019, ora 14.00

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Municipiului Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0756/089.202.

Direcţia Publică Comunitară de Evidenţa Persoanelor Alba

– inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul Stare Civilă

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 octombrie 2019

Concurs: 30 octombrie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Alba, la sediul direcţiei din Alba Iulia, piaţa Iuliu Maniu nr. 14 şi la telefon 0258/810.452, e-mail [email protected]


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

INCENDIU în Lancrăm: O casă a fost cuprinsă de flăcări

Publicat

pompieri

O casă din localitatea Lancram, județul Alba, a fost cuprinsă de flăcări marți noaptea, în jurul orei 22.40. Potrivit ISU Alba, la fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu două autospeciale, alături de garda Sebeș. și o ambulanță SMURD. Știre în curs de actualizare.  sursă foto: Arhiva Alba24.ro

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Volei Alba Blaj a pierdut primul meci din Champions League. Ce obiectiv are echipa din ”Mica Romă”

Publicat

volei alba blaj

Echipa din ”Mica Romă”, Volei Alba Blaj a pierdut primul meci din Champions League. Marți, 19 decembrie sportivele care reprezintă echipa din Blaj au pierdut cu scorul de 3 – 1 împotriva echipei din Nantes.  Voleibalistele din Blaj au intrat pe teren, după o serie de şase victorii în campionat. Volei Alba Blaj s-a reîntors […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

After-school și masă caldă în școli, din bani europeni. Anunțul făcut de vicepremierul Raluca Turcan

Publicat

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat într-o postare pe Facebook că implementarea unui program generalizat de tip after school și o masă caldă în școli ar putea fi posibilă cu fonduri europene.  Anunțul after–school-ului generalizat în școlile din România și a introducerii mesei calde în clase vine după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea ce […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

România, cea mai dinamică piaţă auto din Europa, în luna octombrie. A crescut cu peste 58% numărul înmatriculărilor

Publicat

masini-noi

Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/ a anunţat marţi că vânzările de autoturisme noi în Europa (UE plus ţările EFTA) au înregistrat o creştere de 8,6% în luna octombrie 2019 comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, cea mai dinamică piaţă auto fiind cea din România, unde înmatriculările de autoturisme noi au înregistrat o creştere […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate