Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI vacante în instituții publice din Alba. LISTA, calendarul concursurilor, condiții pentru candidați

Publicat

În această perioadă se organizează concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante, la instituții publice din județul Alba. 

Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Serviciul de Ambulanță Județean Alba

 • asistent medical principal generalist (PL), la Substația Aiud

Condiții: diplomă de școală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G nr.797/1997; diplomă de bacalaureat; adeverință eliberată de OAMGMAMR; certificat de membru OAMGMAMR; certificat de grad principal

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 21 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 3 octombrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă, 6 octombrie 2023, ora 9.00 – proba practică, 11 octombrie 2023, ora 9.00 – interviu

 • șofer autosanitară I, la Substația Cugir

Condiții: diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului; minim 6 ani vechime ca șofer profesionist; permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru categoriile B și C; certificat de ambulanțier

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 21 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 2 octombrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă, 5 octombrie 2023, ora 11.00 – proba practică, 10 octombrie 2023, ota 11.00 – proba interviu

Detalii pe www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 • îngrijitor în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă

Condiţii: studii medii (minimum 10 clase); vechime în muncă: minimum 1 an; cnstituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă.

Concurs: 3 octombrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 6 octombrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • îngrijitor – Serviciul Social – Cămin studențesc nr. 2

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); vechime în muncă: minimum 1 an; constituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă

Concurs: 28 septembrie 2023, ora 10.00 – proba practică; 3 octombrie 2023, ora 10.00 – interviul

 • muncitor calificat tr. I – fochist

Condiții: studii medii (minimum 10 clase); deținerea autorizației ISCIR pentru cazane de apă caldă de joasă presiune, în termen de valabilitate; talon de autorizare ISCIR cu vize anuale, valabil pentru anul 2023; minimum 4 ani vechime în muncă în meseria de fochist dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe

Concurs: 26 septembrie 2023, ora 9.00; 29 septembrie 2023, ora 13.00 – interviu

Detalii la telefon 0258806276, Direcția General Administrativă, corp D, parter – Biroul Personal Salarizare.

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • bucătar

Condiţii: studii generale/medii, diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar, vechime necesară în specialitate: – nu se solicită.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie 2023 inclusiv, ora 13.00

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 13.00 – proba practică; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba practică

Creșa Partoș

 • asistent medical (2 posturi)

Condiții: studii medii absolvite du diplomă de bacalaureat și studii postliceale absolvite în specialitatea asistență medicală; vechime minimum 6 luni ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; adeverință emisă de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie 2023 inclusiv, ora 13.00

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 10.00 – proba practică; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba practică

Creșa Partoș

 • îngrijitor copii (4 posturi)
 • îngrijitor clădiri

Condiţii: studii generale/medii, vechime necesară în specialitate – nu se solicită.

Relaţii suplimentare la Creșa 2 Ampoi str. Livezii nr. 47, Alba Iulia, la Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane, telefon: 0358 / 118 857.

Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia

 • medic specialist MG/MF / cabinet medical(cu staționar)/ pluton deservire, pe perioadă nedeterminată la Unitatea Militară 02401 Alba Iulia

Condiții: absolvent cu diplomă de licenţă, al unei instituţii de învăţământ superior medical acreditate; certificat de medic specialist în specialitatea medicină de familie; certificat de membru al colegiului de profil cu drept de liberă practică, potrivit reglementărilor în vigoare, vizat la zi; poliţă de asigurare malpraxis valabilă; să nu fi fost sancţionat de către Colegiul medicilor; nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admis”.

Termenul pentru depunerea dosarelor: 14 septembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 25 septembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 27 septembrie 2023, ora 9.00 – proba practică

Detalii la U.M. 02401, B-dul Revoluţiei nr. 25, Alba Iulia, telefon 0258.834009 int.123.

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia

 • asistent social principal – Serviciul programe și servicii sociale – Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii „Sfânta Maria”

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Științe Sociale, ramura: Asistență socială, vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 5 ani;

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 11.00 – proba scrisă; interviul va fi anunțat ulterior

Detalii la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia şi la nr. de telefon:0258.810.325.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • secretar gradul I,0,5 normă

Condiții: studii superioare cu diplomă de absolvire în economie, științe economice, administrație publică, management, studii juridice, birotică și secretariat, informatică de gestiune, etc.; cunoștințe avansate de operare/programare Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Revisal, Edusal și cunoștințe de utilizare e-mail; cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; cunoștințe privind managementul elevilor; disponibilitate la timp de lucru prelungit; domiciliul în județul Alba; vechime în muncă: minimum 2 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie 2023, ora 15.00

Concurs: 25 septembrie 2023, ora 12.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023, ora 12.00 – proba practică; 29 septembrie 2023, ora 12.00 – interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”Alba Iulia, str. Toporașilor, Nr. 18 Tel./Fax: 0258.835.093, Alba Iulia, e-mail: eminescu1980@yahoo.com

Spitalul Municipal Sebeș

 • manager

Condiții: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii / al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată; cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată; nu au împlinit vârsta standard de pensionare.

Termen limită de depunere a dosarelor de înscriere: 9 octombrie 2023

Concurs: 18 octombrie 2023 ora 10.00, susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisiei

Detalii la Spitalul Municipal Sebeș, Str Șurianu nr 41, Jud Alba sau prin e-mailul spitalul_sebes@yahoo.com.

Primăria Municipiului Blaj

 • asistent social, grad II – Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice Blaj / Direcția de Asistență Socială
 • asistent social – Serviciul de Asistență Comunitară pentru persoane vârstnice Blaj și Serviciul Mobil de acordare a hranei pentru persoane vârstnice – masa pe roți / Direcția de Asistență Socială

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licenţă asistență socială; vechime în specialitatea studiilor absolvite, minimum 1 an; înscrierea în Colegiul Asistenților Sociali, dovedită prin atestatul de liberă practică

Data limită pentru depunerea dosarelor de însriere: 19 septembrie 2023

Concurs: 27 septembrie 2023 ora 10.00 proba scrisă; interviu la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, nu mai târziu de 4 zile

 • asistent medical (școlar) debutant, Compartiment Asistență Medicală și de Medicină Dentară

Condiții: studii postliceale sanitare, absolvite cu diplomă sau echivalentă, certificat de membru/adeverință OAMGMAMR

Termen pentru depunerea dosarelor de concurs: 13 septembrie 2023

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 26 septembrie 2023, ora 10.00 – interviu

 • îngrijitor Sala Polivalentă Blaj

Concurs: 22 septembrie 2023 ora 10.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023 ora 10.00 – interviu

Condiții: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale, (M/G); vechime în muncă, minimum 5 ani

Detalii la Primăria Blaj, tel 0766.396.539, email primariablaj@primariablaj.ro

Spitalul Municipal Blaj

 • medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie

Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie pentru postul de medic specialist în specialitatea psihiatrie; certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, Aviz de liberă practică

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 14 septembrie, ora 15.00

Concurs: 22 septembrie, ora 10.00 – proba scrisă; 27 septembrie 2023, ora 10.00 – proba clinică

 • medic specialist confirmat în specialitatea microbiologie medicală, în cadrul Laboratorului de analize medicale

Condiții: diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală, pentru postul de medic specialist în specialitatea microbiologie medicală; certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor, aviz de liberă practică.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 septembrie

Concurs: 25 septembrie, ora 10.00 – proba scrisă; 29 septembrie, ora 10.00 – proba clinică

Detalii, spitalblaj.ro

Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Blaj

 • ajutor bucătar

Condiții: studii medii atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat / școală profesională; certificat/atestat/diplomă de calificare profesională bucătar/ajutor bucătar; vechime 3 ani.

Termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere: 19 septembrie 2023

Concurs: 27 septembrie 2023, ora 8.00 – proba scrisă, 27 septembrie 2023, ora 10.00 – proba practică, 27 septembrie 2023, ora 14.00 – interviu

Detalii la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, cu sediul în Blaj, strada Simion Bărnuțiu, nr. 2, județul Alba, compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0258711208, email: imc.blaj@isjalba.ro

Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș

 • îngrijitor 0,50 normă, la Școala Gimnazială Războieni (structură)

Condiții: studii generale/medii, disponibilitate pentru program flexibil, vechime în muncă: 2 ani

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 18 septembrie 2023, ora 14.00

Concurs: 21 septembrie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 22 septembrie 2023, ora 12.30 – proba practică; 22 septembrie 2023, ora 16.45 – interviu

Detalii la Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Ocna Mureș, str. Brazilor, nr.9, tel: 0730122589

Primăria comunei Ighiu

 • inspector de specialitate, gradul I (perioadă determinată), pentru aplicarea proiectelor: ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Ighiu, județul Alba” și ”Achiziția și montajul a 5 stații de reîncarcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice – stații de reîncarcare”

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor minimum 4 ani

Concurs: 25 septembrie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; interviul, în 4 zile lucrătoare de la proba scrisă

Detalii la Primăria comunei Ighiu – Ighiu, nr. 56, județul Alba, tel 0258844103

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax