Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURI vacante în instituții publice din județul Alba. Calendar și condiții pentru candidați

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și SRI face angajări. Locuri de muncă la Serviciul Român de Informații

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba IuliaCentrul de Relații Internaționale al UAB – Biroul Erasmus, Cooperare Internațională și Studenți Străini

administrator financiar, grad I (S) – COR 263111

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (ciclul I+II Bologna sau echivalentul celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna); specialitate studii – profil economic; vechime în specialitate – minimum 5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor superioare de lungă durată menționate mai sus; cunoașterea limbii engleze la nivel avansat (interviul se va desfășura atât în limba română, cât și în limba engleză).

Concurs: 3 martie 2021, ora 10:00: proba practică; 5 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată Alba Iulia

– îngrijitor grupă învățământ preșcolar

Condiții: studii generale sau medii; vechime – minimum 5 ani; cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs; abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine; să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie; să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 februarie 2021

Concurs: 3 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 3 martie 2021, ora 11.00: proba practică.

Relații suplimentare, la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, telefon 0786.912.307.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– director medical

Condiții: absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmați cel puțin medic specialist; au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concurs: 1 martie, ora 10.00 – test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului (la sediul instituției); 4 martie, susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului; 9 martie – interviul de selecție.

Relații suplimentare, telefon: 0258/861.816, interior 192

Primăria Municipiului Aiud

– paznic – Serviciul Poliția Locală, Biroul Ordinea și Liniștea Publică, Paza Bunurilor, Protecție Civilă, Situații de Urgență, Compartimentul Paza Bunurilor

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; aviz psihologic pentru funcția solicitată; atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; vechime în muncă – minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 februarie 2021, ora 14.00

Concurs: 2 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă – sala Ion I. C. Brătianu; 5 martie 2021: proba interviu – sala Ion I. C. Brătianu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, camera 22, județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 1013, fax 0258/861.280,e-mail resurse@aiud.ro.

BAIA de ARIEȘ

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

– îngrijitor

Condiții: studii medii, cu diplomă de absolvire a liceului, vechime în câmpul muncii cel puțin 3 ani.

Concurs: 23 februarie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 23 februarie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0374/555.775.

ALTE LOCALITĂȚI

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Avram Iancu

facilitator comunitar rom, 0,5 normă, în cadrul proiectului POCU/114866/Comunitatea Moților Harnici, pe perioadă determinată

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă; experiență minimă < 5 ani.

fochist – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată.

Condiții: studii medii; diplomă de absolvire/adeverință curs de calificare fochist; vechime generală – 1 an.

Concurs: 1 martie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 1 martie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu“, Unirea, cu sediul în comuna Unirea, str. Avram Iancu nr. 69, judeţul Alba, telefon 0258/786.063.

Primăria comunei Stremț

– muncitor calificat I mașinist mașini terasamente – Serviciul public local de intervenţii în caz de inundaţii, deszăpeziri şi întreţinere drumuri şi străzi situate pe teritoriul comunei Stremţ

Condiții: permis de conducere categoriile A, B, C, E; atestat buldoexcavatorist; vechime în muncă pe utilaje terasamente (buldocxcavator) – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 februarie 2021, ora 15:00

Concurs: 25 februarie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 1 martie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la telefon 0258/848.101

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate