Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la stat. POSTURI vacante în instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R

– referent de specialitate gradul II (S) – Agențiile Teritoriale A.R.R. Alba, Bihor, Brașov, Cluj, Hunedoara, Mureș, Neamț, Sibiu și Timiș

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: științe inginerești, administrative, economice sau juridice, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente și/sau experiență profesională în domeniul transporturilor rutiere; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 luni; permis de conducere valabil pentru categoria B; nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

inspector de specialitate debutant (S) – Agențiile Teritoriale A.R.R. Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, lași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București – Compartimentul inspecție siguranța rutieră

Condiții: studii superioare dovedite cu diplomă de licență și diplomă de master recunoscute, în una dintre specialitățile construcției și proiectării drumurilor și podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere, ori studii echivalente potrivit prevederilor 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și, în cazul solicitanților care au obținut actul de studii în străinătate, documentul de recunoaștere/echivalare a acestuia emis în condițiile legii de către autoritatea administrației publice centrale competente; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul; permis de conducere valabil pentru categoria B; nu are mențiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; cunoștințe operare calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 iulie 2021, ora 16.30

Concurs: 27 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1; 30 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu – la sediul central al Autorității Rutiere Române – A.R.R., București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

Relaţii suplimentare, la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, telefon 021/313.48.53, Serviciul Resurse Umane.

Direcţia Naţională de Probaţiune

– şofer treapta I – Serviciul de Probațiune Alba

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; experiență de cel puțin 6 ani în conducerea autovehiculelor; experiență de cel puțin 2 ani vechime în muncă pe o funcție ce presupune ca principală atribuție conducerea de autovehicule.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 iulie 2021

Concurs: 28 iulie-5 august 2021, începând cu ora 8.30 – proba practică; 11-17 august 201, începând cu ora 8.30 – proba interviu.

Posturi similare în județele: Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Vaslui.

Relații suplimentare, la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune din strada Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti,  tel. 0726/755.330, e-mail dp@just.ro.

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

îngrijitor clădiri – Compartimentul zone de agrement și toalete publice din Serviciul baze sportive și agrement în Serviciului public „Administrarea patrimoniului local”

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 iulie 2021, ora 15:00

Concurs: 22 iulie 2021, ora 11:00: proba practică, la sediul grupurilor sanitare din Pasajul Bd. Transilvaniei – Parcul Unirii; data, ora și locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

AIUD

Liceul Tehnologic Aiud

îngrijitor curăţenie (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului  nu se solicită.

–  muncitor calificat – electrician

Condiții: studii medii/liceale/școală profesională; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –  1 an.

Concurs: 28 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 30 iulie 2021, ora 10:00: proba practică; 3 august 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Aiud, str. Ion Creangă nr. 14, judeţul Alba, telefon 0258/861.018.

Spitalul Municipal Aiud

– informatician I – studii superioare, Biroul statistică medicală și informatică

Condiții: diplomă de licență în specialitate; 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică.

muncitor calificat II – electrician – Stația de oxigen.

Condiții: studii medii/profesionale; 6 ani vechime în meserie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 iulie 2021, ora 15.00

Concurs: 22 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 26 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, telefon: 0258/861.816, interior 192.

CUGIR

Școala Gimnazială „Singidava” Cugir

– bucătar ajutor

Condiții: studii medii (școală profesională de bucătar sau liceu cu diplomă de bacalaureat și curs de formare specialitatea bucătar, recunoscut de Ministerul Educației); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 30 iulie 2021, ora 08:00 – proba practică; 3 august 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială „Singidava”, Cugir, str. Alexandru Sabia nr. 16, județul Alba, telefon 0258/751.727

ALTE LOCALITĂȚI

Liceul Tehnologic Jidvei

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 30 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 2 august 2021, ora 11:00: proba practică;2 august 2021, ora 12:00: proba interviu

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

Primăria comunei Bistra

– asistent social

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (studii superioare finalizate – 3 ani); vechime în muncă – minimum 1 an; experiență în cel puțin unul din domeniile: asistență socială, servicii sociale, mediere socio- profesională, comunicare ș.a. -1 an; competențe de comunicare, negociere, organizare, coordonare, lucru cu grupuri vulnerabile, lucru în echipă, autonomie și responsabilitate.

consilier recrutare grup țintă –facilitator de dezvoltare comunitară

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență (studii superioare finalizate – 3 ani); vechime în muncă: minimum 1 an; experiență solicitată: pentru ocuparea postului este necesară experiență în planificarea și realizarea acțiunilor de interacțiune, comunicare și gestionare a grupurilor de lucru și în redactarea și gestionarea eficientă de documente justificative pt. activitățile desfășurate -1 an; competențe de planificare și organizare a lucrului, responsabilitate, autonomie, lucru în echipă, atenție la detalii, identificarea și anticiparea de riscuri și rezolvarea de incidente.

expert informare/animare –animator socio-educativ

Condiții: studii liceale absolvite – 4 ani; vechime în muncă: minimum 1 an; experiență solicitată: experiență în organizarea șl operaționalizarea campaniilor de informare și a evenimentelor comunitare -1 an; comunicare și relaționare de nivel superior, responsabilitate, pozitivism, receptivitate

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 iulie 2021

Concurs: 20 iulie 2021, ora 11.00 proba scrisă; 22 iulie 2021, ora 11.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Bistra, cu sediul în comuna Bistra, Calea Turzii nr. 100, judeţul Alba, telefon 0258/773.105

Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni

– administrator financiar (0,5 normă) – Compartiment personal auxiliar

Condiții: studii superioare; calificare – diplomă în domeniul postului – economic, informatică de gestiune-contabilitate; cunoștințe de operare MS Office; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită/nu e cazul

Concurs: 26 iulie 2021, ora 10.00 proba scrisă; 27 iulie 2021, ora 10.00  proba practică; 27 iulie 2021, ora 14.00  proba interviu.

– ajutor analist (0,5 normă) – Compartiment personal auxiliar

Condiții: studii liceale; calificare în domeniul postului – informatică, automatizări și calculatoare; disponibilitate pentru program flexibil; cunoștințe de operare MS Office; comunicare folosind rețeaua de internet; creare, administrare pagina WEB. baza de date; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită/nu e cazul.

Concurs: 26 iulie 2021, ora 13.00  proba scrisă; 27 iulie 2021, ora 13.00  proba practică; 27 iulie 2021, ora 15.00  proba interviu

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni, comuna Arieşeni, Str. Centru nr. 8, telefon 0358402717, e-mail primariaarieseni@yahoo.com.

Vezi și

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate