Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI vacante în instituțiile publice din județul Alba. Condiții pentru candidați și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia – Serviciul evenimente, turism

 • consilier, gradul debutant – Compartimentul turism

Condiții: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI) istorie, (RSI) studii culturale, (S) turism cultural; cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – limba engleză, germană, franceză – nivel avansat; perfecționări (specializări) – certificat de competență lingvistică pentru cel puțin o limbă de circulație internațională, aflat în termenul de valabilitate.

 • consilier, gradul I – Compartimentul evenimente

Condiții: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI) științe ale comunicării, (RSI) științe economice, (S) economia comerțului, turismului și serviciilor, (S) economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității, (S) administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, (S) administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității, (RSI) filologie; vechime în specialitatea studiilor necesară: 4 ani

 • consilier, gradul I – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia

Condiții: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în ramura de știință (RSI) științele pământului și atmosferei, (S) geografie: specializarea: geografia turismului, (RSI) științe ale comunicării, (RSI) științe economice, (S) economia comerțului, turismului și serviciilor, (S) economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității, (S) administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, (S) administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității, (S) administrarea afacerilor în alimentație publică, (RSI) istorie, (RSI) filologie, (RSI) studii culturale, (S) turism cultural; vechime în specialitatea studiilor necesară: 4 ani; cunoașterea a minimum două limbi străine de circulație internațională, din care cel puțin una la nivel avansat; perfecționări (specializări) – certificat de competență lingvistică pentru cel puțin o limbă de circulație internațională, aflat în termenul de valabilitate.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2022 inclusiv, ora 15.00

Concurs: 28 aprilie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii, la Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon: 0372/586.473.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Alba

 • registrator principal debutant – OCPI Alba, Serviciul publicitate imobiliară – BCPI Alba Iulia

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specializarea drept; vechime: nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 16.30

Concurs: 19 aprilie 2022, ora 10.00: proba scrisă – sala de consiliu nr. 211;27 aprilie 2022, ora 10.00: proba interviu – sala de consiliu nr. 211.

Detalii la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, județul Alba, telefon 0258.813.170, interior 118.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • îngrijitor /compartiment nedidactic

Condiții: studii medii; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1 an.

Termen limită de depunere a dosarelor: 15 aprilie 2022

Concurs: 27 aprilie 2022, ora 09.00 – proba practică; 27 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, Str. Toporașilor nr. 18, județul Alba, telefon 0258/835.093.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marțian” Alba Iulia

 • muncitor calificat

Condiții: studii medii; vechime în muncă minimum – 3 ani; certificat de absolvire curs sau atestat în una dintre următoarele calificări profesionale: lăcătuș, tâmplar, electrician, mecanic, instalator instalații sanitare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 aprilie 2022

Concurs: 27 aprilie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 29 aprilie 2022, ora 10.00: proba practică.

Detalii la Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marțian”, Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

SEBEȘ

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleşeriu” Sebeş

 • informatician

Condiții: studii superioare de lungă durată în domeniile de studiu informatică, calculatoare și tehnologia informației; vechime: 3 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Concurs: 19 aprilie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 26 aprilie 2022, ora 9.00 – proba practică; 29 aprilie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, județul Alba, telefon: 0258/731.220, mobil: 0745/308.857.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

Biroul managementul proiectelor cu finanțare internațională

 • inspector de specialitate, gradul IA (post temporar)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani vechime.

 • inspector de specialitate, gradul I (post temporar)

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 16.00

Concurs: 20 aprilie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

ABRUD

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

 • administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare: inginer/subinginer, economist; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 2 ani.

Concurs: 27 aprilie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 29 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud, str. Cloșca nr. 3-5, judeţul Alba, Str. Școlii nr. 79, judeţul Alba, telefon: 0258.780.791.

Alte localități

Primăria comunei Sântimbru

 • referent de specialitate, gradul II

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în: Domeniul fundamental (DFI) – Ramura de ştiinţe (RSI) – științe economice;  Domeniul de licenţă (DL); vechime  minimă obligatorie – 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 aprilie 2022

Concurs: 20 aprilie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 • guard – Compartimentul administrarea domeniului public și privat

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime minimă obligatorie – 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 aprilie 2022

Concurs: 4 mai 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria comunei Sântimbru, Str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon 0258.842.101, fax 0258.842.133, e-mail popasintimbru@yahoo.com.

Primăria comunei Șibot

 • șofer B+C+D

Condiții: studii – școală generală; permis categoriile B+C+D; fără vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 aprilie 2022, ora 13.00

Concurs: 28 aprilie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 • șofer B+D

Condiții: studii – școală generală; permis categoriile B și D; fără vechime.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 16.00

Concurs: 21 aprilie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Comunei Șibot, Str. Principală nr. 153, județul Alba, telefon 0258/760.101.

Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă

 • mediator școlar (post temporar)

Condiții: studii medii; vechime: nu se solicită.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 14.00

Concurs: 19 aprilie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 20 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Şcoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Poștei nr. 18, judeţul Alba, telefon/fax: 0258/886.114, mobil: 0748/108.659, email: sc.cetateadebalta@isjalba.ro

Primăria comunei Bucium

 • contabil (0,5 normă) – Serviciul public de apă și canalizare

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice; vechime în muncă: 20 ani.

 • muncitor calificat, normă întreagă (2 posturi) – Serviciul public de apă și canalizare

Condiții: studii medii sau școală profesională în domeniile: instalații, mecanic, electromecanic, electrician; disponibilitate pentru program prelungit sau pe timp de noapte; permis conducere categoria B+C; vechime în muncă: 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 aprilie 2022, ora 16.00

Concurs: 3 mai 2022: ora 10.00 – proba scrisă; 3 mai 2022: ora 12.00 – proba practică.

Detalii la Primăria Comunei Bucium, Judeţul Alba, telefon: 0258/784.112, interior 14.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Gelu Stoian

  luni, 11.04.2022 at 14:08

  CLAR ! Este Vorba despre Angajari la STAT !! La stat DEGEABA in Primaria Alba Iulia, Scoli, Primariile din Santimbru ( se poate manca Pita de Santimbru !!! ), Sibot SI Bucium !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax