Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURI vacante la instituții publice din Alba, în octombrie. LISTA, condiții, calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Centrul Județean de Excelență Alba

– administrator financiar (0,25 normă)

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; vechime în muncă: minimum 10 ani; vechime de minimum 3 ani într-o instituție din sistemul de învățământ; vechime în contabilitate bugetară: minimum 3 ani.

Concurs: 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă; 27 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

secretar (0,25 normă)

Condiții: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență în unul dintre domeniile: științele educației, management; vechime în muncă – minimum 10 ani; vechime într-o instituție de învățământ – minimum 3 ani.

Concurs: 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă; 27 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

informatician (0,25 normă)

Condiții: absolvent de învățământ universitar de profil (informatică, matematică-informatică, informatică-economie, automatizări și calculatoare) sau studii postuniversitare în domeniul informatică; vechime în muncă – minimum 10 ani; vechime de minimum 3 ani într-o instituție din sistemul de învățământ.

Concurs: 25 octombrie 2021, ora 14:00: proba scrisă; 27 octombrie 2021, ora 14:00: proba practică; 29 octombrie 2021, ora 16:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, jud. Alba, telefon mobil: 0744/166.176.

Direcția Regională de Statistică Alba

– expert, grad I – 2 posturi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoașterea reglementărilor naționale șl internaționale privind recensământul populației și al locuințelor; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 5 ani.

expert debutant – 2 posturi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; cunoașterea reglementărilor naționale șl internaționale privind recensământul populației și al locuințelor; abilități în operarea pe PC desktop și tablete; disponibilitate de a se deplasa pe teren; vechime în specialitate: 0 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 octombrie 2021, ora 16.00

Concurs: 27 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică; data și ora probei scrise și a interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

îngrijitor – Serviciul administrație patrimoniu șl de aprovizionare (4 posturi)

Condiții: studii medii generale (minimum 8 clase); minimum 1 an vechime în muncă; prezentarea unui certificat de absolvire a cursului de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă constituie un avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 octombrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 22 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 26 octombrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258.806.276.

Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Alba Iulia

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare – inginer, subinginer, economist; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concurs: 27 octombrie 2021, ora 12:00, proba scrisă; 28 octombrie 2021, ora 12:00, proba practică; 29 octombrie 2021, ora 12:00, proba interviu.

Relaţii suplimentare, la secretariatul Şcolii Gimnaziale „Vasile Goldiş” din Alba Iulia, telefon: 0258/811.737.

AIUD

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 12:00 – proba scrisă; 25 octombrie 2021, ora 12:00 – proba practică; 27 octombrie 2021, ora 12:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

OCNA MUREȘ

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime nu necesită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 octombrie 2021, ora 13:00

Concurs: 20 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 22 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică; 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

– îngrijitor

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 octombrie 2021, ora 13:00

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 25 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică; 29 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, str. Vadului nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/870.559, e-mail: teo.ocna@isjalba.ro.

CÂMPENI

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

– infirmieră – 3 posturi (M) și 2 posturi (G) – Secția interne

infirmieră -2 posturi (G) – Secția chirurgie generală

infirmieră (G) – Secția pediatrie

infirmieră (G) – Compartimentul ATI

infirmieră debutantă (M) – Compartimentul gastroenterologie

infirmieră debutantă (M) – Compartimentul primiri urgențe

îngrijitor (M) – Ambulatoriu integrat – Cabinetul obstetrică-ginecologie.

Condiții pentru posturile de infirmieră: studii generale sau studii medii; curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății; minimum 6 luni vechime în activitate (Secția interne, Secția chirurgie generală, Secția pediatrie, Compartimentul A.T.I.); nu se solicită vechime pentru infirmieră debutantă (Compartimentul gastroenterologie, Compartimentul primiri urgențe);

Condiții pentru postul de îngrijitor: studii medii; nu se solicită vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2021

Concurs: 29 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 4 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu; 9 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

economist IA (S) – Compartimentul financiar contabil

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – științe economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate; cunoștințe operare PC; experiență într-un post similar (în contabilitate bugetară) – reprezintă un avantaj;

economist IA (S) – Compartimentul resurse umane;

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – științe economice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani și 6 luni vechime îh specialitate; curs inspector de resurse umane; cunoștințe operare PC; concurs pentru ocuparea postului.

economist debutant (S) – Serviciul administrativ.

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – studii economice; nu se solicită vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2021

Concurs: 1 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 5 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

– inginer de sistem I – informatician (S) – Compartimentul informatică

Condiții: diplomă de licență în specialitate; 3 ani și 6 luni vechime în activitatea de informatică.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2021

Concurs: 24 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 2 decembrie 2021, ora 09.00: proba interviu

consilier juridic II (S) – Achiziții publice, contractare

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – Științe juridice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni; cunoștințe operare PC; experiența întru-un post similar constituie un avantaj

registrator medical debutant (M) – 2 posturi – Compartimentul evaluare și statistică

Condiții: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; nu se solicită vechime; cunoștințe operare

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2021

Concurs: 11 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 17 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

– muncitor IV – instalator (G) – Serviciul întreținere clădiri

Condiții: studii generale sau studii medii; curs de instalator; nu se solicită vechime.

asistent medical debutant (PL) – Ambulatoriul integrat – Cabinetul medicină internă

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al O.A.M.G.M.A.M.R.; nu se solicită vechime

asistent medical (PL) – Compartimentul obstetrică-ginecologie

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. avizat și valabil la data concursului sau aviz de principiu al O.A.M.G.M.A.M.R.; minimum 6 luni vechime în specialitate

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2021

Concurs: 15 noiembrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 19 noiembrie 2021, ora 09.00: proba interviu; 24 noiembrie 2021, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la Spitalul Orăşenesc Câmpeni din Câmpeni, str. Horea nr. 63, judeţul Alba, telefon 0258/771.717

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

Creșa „Kunterbunt”

administrator/coordonator – 1 post

asistent medical – 1 post

Pentru Creșa „Prichindel”

administrator/coordonator – 1 post

educator-puericultor – 3 posturi

asistent medical – 2 posturi

bucătar -1 post

ajutor bucătar -1 post

îngrijitor – 5 posturi.

Condiții pentru aplicarea pe posturi:

Administrator/coordonator:

Studii admise: studii superioare în domeniile economic, juridic, administrativ, științele educației, psihologie, sociologie; cunoștințe operare calculator; abilități de comunicare, relaționare, coordonare a echipelor; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Educator – puericultor:

Studii admise: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științele ale educației (specializări/programe de studiu eligibile – pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie) sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire; de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator puericultor.

Asiistent medical:

Studii admise:

a) Asistent medical, cu studii postliceale: diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice; certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

b) Asistent medical, cu studii medii: diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei; de preferință minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; notă: îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de ari. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare, certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Îngrijitor:

Studii admise: generale/școală profesională/medii; disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani; minimum 3 ani vechime în muncă (4 posturi); de preferință 1 an vechime (1 post).

Bucătar, ajutor bucătar:

Studii admise: generale/școală profesională/medii; cursuri de specialitate (bucătar), cunoștințe în alimentația copilului mic, de preferință experiență în meseria de bucătar, vechime în muncă cel puțin 3 ani; nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 1 an vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2021, ora 16.00

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

SEBEȘ

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş

– îngrijitor

Condiții: minimum 8 clase; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 20 octombrie 2021, ora 08.00 – proba scrisă; 21 octombrie 2021, ora 08.00 – proba practică; 22 octombrie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

conducător autospecială la S.V.S.U.

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoriile B, C, D, E; perfecționări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma – pompieri; aviz psihologic valabil; domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a orașului Zlatna; vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 26 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiții: minimum 8 clase; certificat/atestat de calificare profesională buldoexcavatorist/mașinist pe mașini pentru terasamente; posesor permis conducere categoriile B, C și E; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concurs: 22 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Petru

  luni, 11.10.2021 at 10:28

  Ai nevoie doar de vaccin și certificat verde ,astea deschid ușiile.Noua modă!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ADMINISTRATIE

ANGAJĂRI la stat: POSTURI disponibile la instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați, calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

BLAJ

Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj

 • tehnician atelier școală

Condiții: studii liceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 19 octombrie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 20 octombrie 2022, ora 9.00 – proba practică; 21 octombrie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, Blaj, județul Alba, telefon: 0258/71.36.30.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • manager (pe perioadă de 4 ani)

Condiții: absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 17 octombrie 2022 ora 1500

Concurs: 4 noiembrie 2022, ora 10.00 – susținerea proiectelor de management

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34, între orele 08,00-15,00, email: office@spitalabrud.ro.

Alte localități

Şcoala Gimnazială Drașov

 • șofer (0,5 normă/ post temporar vacant)

Condiții: studii 10 clase; permis de conducere auto categoria D; atestat transport persoane sau dovada că este înscris pentru obținerea atestatului; vechimea poate constitui un avantaj.

Concurs: 12 octombrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 14 octombrie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Şcoala Gimnazială Drașov, Str. Principală nr. 98, comuna Spring, judeţul Alba, telefon: 0258/764.020.

Primăria Comunei Mihalț

 • asistent medical comunitar – debutant, Compartimentul asistență socială

Condiții: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, diplomă de studii postliceale prin echivalare, pentru absolvenții liceelor sanitare, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali; vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Concurs: 17 octombrie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 19 octombrie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe spațiul public la Alba Iulia. Ce trebuie să știe șoferii

Publicat

De astăzi urmează să înceapă acțiunile de ridicare a mașinilor parcate neregulamentar pe spațiul public din Alba Iulia.

Polițiștii locali vor avea această responsabilitate, o parte din personal fiind instruit în acest sens.

Pentru această operațiune, administrația locală a achiziționat recent o autospecială în valoare de 700.000 de lei. De asemenea, pentru a putea ridica mașinile, mai mulți angajați ai Poliției Locale au urmat cursuri de macaragii.

Vezi și VIDEO: Polițiștii locali din Alba Iulia s-au antrenat pentru ridicarea mașinilor parcate greșit. Cum lucrează agenții macaragii

La finalul lunii septembrie, Primăria a cumpărat servicii de asigurare de răspundere civilă pentru Serviciul public de ridicare, transport și depozitare, a vehiculelor staționate neregulamentar, pe raza teritorială a municipiului.

Ce se va despăgubi

Pentru o perioadă de 12 luni, polița de asigurare are o valoare de 7.415,55 de lei, fără TVA (1.500 de euro).

Potrivit descrierii ofertei, asigurătorul va acorda despăgubiri, în limitele răspunderii menţionate în poliţă, pentru:

 • sumele compensatorii pe care asiguratul este obligat să le plătească terţelor persoane păgubite cu titlu de daune materiale directe, ca urmare a producerii unor evenimente asigurate
 • cheltuielile de judecată făcute de persoana păgubită pentru îndeplinirea formalităţilor legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, dacă asiguratul a fost obligat la despăgubire prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă (inclusiv în cazul în care acţiunea penală pusă în mişcare nu mai este judecată, iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale)

Limita de răspundere pe întreaga perioadă (12 luni) este de 50.000 de euro. 

Asigurătorul va acorda despăgubiri în baza contractului de asigurare pentru răspunderea decurgând din încărcarea/descărcarea autovehiculelor terestre, cu condiția efectuării unui minim de 6 fotografii, înainte și după încărcare/descărcare (foto de ansamblu din toate unghiurile optime). Nu se acceptă filmări video, doar poze.

De asemenea, asigurătorul nu acordă despăgubiri pentru pierderea/avarierea/distrugerea autovehiculelor aparținând terților și preluate de către asigurat, pe timpul transportului acestora către locația indicată în contract și nici pe timpul aflării în custodia asiguratului.

Prin poliță este acoperită numai activitatea de ridicare auto, nu și restul activității desfășurate de poliția locală, care reprezintă excludere conform condițiilor de asigurare.

La Alba Iulia, nu s-au mai ridicat mașinile de pe spațiul public de peste un an, după ce a fost reziliat contractul cu firma din domeniu.

Ridicarea mașinilor parcate ilegal în oraș a generat nemulțumiri în rândul oamenilor, din cauza prețurilor foarte mari pentru recuperarea lor, dar și a modului aleatoriu și selectiv în care se derula  această operațiune.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în România, 3-9 octombrie: mai răcoros, apoi temperaturile cresc. Prognoza meteo pe zile

Publicat

Săptămâna aceasta, temperaturile vor fi în general apropiate de normalul perioadei. Spre weekend, se vor apropia chiar de valori de vară târzie.

Potrivit prognozemeteo.ro, vor fi ploi doar în primele două zile ale săptămânii, iar la munte vor fi din nou condiții de lapoviță și ninsori.

Prognoza meteo 3-9 octombrie: temperaturi minime

Săptămâna începe cu temperaturi minime cuprinse între 9 – 11, 12 grade în cea mai mare parte a țării, cu excepția Olteniei, Banatului, unde sunt posibile chiar valori spre 13 – 14 grade. La munte vor fi minime de 6 – 7 grade, cu 2 – 3 grade pe creste.

Marți și miercuri, răcirea se resimte la nivelul minimelor, care scad de la o zi la alta (marți spre 8 – 10 grade, miercuri doar 7 – 9 grade), izolat doar prin Dobrogea fiind posibile valori spre 10, 11 grade. La munte deja minimele coboară spre valori negative (-1, –2 grade).

Situația se va schimba doar de vineri încolo, când temperaturile de la primele ore ale dimineții urcă din nou spre valori de 11 – 13 grade la nivelul întregii țări.

Prognoza meteo 3-9 octombrie: temperaturi maxime

Luni vor fi temperaturi maxime de la 11 – 13 grade în zonele montane (5 – 6 grade pe creste), 15 – 17, 18 grade în cea mai mare parte a țării, cu excepția Munteniei, sudului Moldovei, Dobrogei, regiuni unde mercurul din termometre va urca chiar spre 20 – 22 de grade.

În jurul acestor valori vom gravita pe tot parcursul săptămânii, cu mici variații de regiuni. Ca și la minime, weekendul este cel care aduce o încălzire evidentă, astfel că sâmbătă și duminică vom avea maxime și spre 23 – 24 de grade prin Banat mai ales.

Temperaturile vor crește și în zonele montane, astfel că weekendul aduce valori de 16 – 18 grade, cu 11 – 12 grade pe creste.

Prognoza meteo 3-9 octombrie: precipitații

Despre precipitații vorbim doar pe parcursul zilelor de luni și marți.

Luni, ploile sunt prezente prin Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, Muntenia, zonele montane (aici, mai ales pe creste, avem condiții inclusiv de lapoviță și ninsori), iar spre finalul zilei și prin Dobrogea. Se pot acumula 15 – 20 de l /mp prin zonele montane, prin Transilvania, sudul Banatului, estul Munteniei.

Marți, ploile sunt prezente mai ales prin zonele montane, Transilvania, Crișana, Maramureș, în prima parte a zilei, pentru ca orele după amiezii să aducă condiții de ploi și prin Oltenia, nordul Munteniei, Moldova. Doar prin zonele montane putem ajunge la un 5 – 10 l/mp.

Abia vineri, spre dimineață, am putea să mai avem condiții de ploi prin Orientali, nordul Moldovei. Weekendul va aduce zile fără șanse la precipitații.

În afară de zonele montane, Transilvania, Maramureș, unde sunt posibile și cantități totale spre 20 – 30 de l/mp, săptămâna care urmează se anunță a fi săracă în ploi, prin Muntenia și nordul Dobrogei s-ar mai putea strânge un 7 – 10 l/mp.

sursă: Prognoze Meteo – Vremea în România

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Reclamele anilor 1921-1922 în Alba Iulia. Cum își atrăgeau clienții Noua Bodegă a lui Iosof sau Baia de sare din Sebeș

Publicat

Viața cotidiană din Alba de acum un secol era punctată de anunțuri publicitare. De la cel mai eficient șampon până la cel mai iscusit croitor, producătorii, produsele și serviciile de toate felurile se întreceau în a-și face reclamă în paginile ziarelor, fie că apăreau zilnic, săptămânal sau lunar.

În paginile ziarelor de epocă pot fi descoperite orașe pline de viață, o varietate de servicii oferite publicului dar și o varietate de profesii practicate. În secțiunile de anunțuri și mică publicitate, acestea transmit, peste secole, bucăți din viața cotidiană a începutului epocii dintre cele două războaie mondiale.

Expoziția „1922. Presa Încoronării. Încoronarea repovestită” prezintă câteva exemple de reclame de acum 100 de ani, care ofereau produse și servicii, de la îngrijire personală, alimente, la investiții financiare și economii bancare.

Iată câteva dintre reclamele din presa din Alba de acum un secol: 

„Dacă vreai să fii prezentabil și modern comandă-ți hainele numai la firma V. MUCEA”

„Înainte de a cumpăra jucării, articoli de sticlărie, porțelan cercetează marele bazar H. Kaufmann lângă <Dacia>”

„Bernard Weiss cea mai veche și mai solidă librărie și papetărie din Alba-Iulia. Mare depozit de rechizite școlare”

„Nu uitați în orice timp din zi a cerceta Noua Bodegă a lui Dionisie Iosof din piața Mihai-Viteazul, în colțul străzii Regina Maria. Aranjament modern, mâncări și beuturi excelente. Prețuri moderate”

„Baia de sare din Sebeșul-săsesc. Timpul de scăldat: În cursul lunilor de vară, zilnic dela  ora 10-1 și dela 2-7. Se pot folosi băi de apă sărată în vană / Bai de apă sărată, în basin deschis / Bai de apă dulce, în vană / Bai de apă dulce, cu dușuri”

Imaginile prezentate fac parte din expoziția „1922. Presa Încoronării. Încoronarea repovestită”. Dedicată publicului de toate vârstele, expoziția îi introduce pe vizitatori în universul cotidian al oamenilor de acum un veac, care se pregăteau de încoronarea suveranilor României întregite.

Pe o serie de panouri expuse pe strada Muzeului din Cetatea Alba Carolina pot fi găsite reclame ale anilor 1922, care îi familiarizează pe vizitatori cu preocupările, meseriile dar și interesele oamenilor de atunci.

Fragmentele și imaginile sunt provenite din colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia și Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca, expoziția fiind realizată de către Ioana Ursu de la Muzeul Unirii.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax