Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE disponibile la instituții publice din Alba. LISTA, calendar, condiții

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Primăria Municipiului Alba Iulia

– consilier juridic, grad IA – Direcția creșe – Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane

Condiții: studii de specialitate: studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență (DL) drept, în specializarea drept; vechime în specialitatea studiilor necesară: 7 ani.

consilier resurse umane, grad IA – Direcția creșe – Compartimentul achiziții, juridic, resurse umane

Condiții: studii de specialitate – studii superioare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI) științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesară: 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 12 noiembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor“, Alba Iulia, str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258.819.462.

Vezi și Angajări la IPJ Alba: 8 posturi la serviciile Rutier, Criminalistic, Logistic și la polițiile Teiuș și Aiud. Condiții

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

inspector de specialitate grad IA, la Serviciul resurse umane și relații cu publicul

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum 6 ani și 6 luni; cunoștințe de operare calculator.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 noiembrie 2021

Concurs: 11 noiembrie 2021, ora 10.00 – testare psihologică; 16 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

asistent medical debutant PL la Secția neonatologie

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postiiceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M AM.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL la Secția gastroenterologie

Condiții: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postiiceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postiiceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M AM.R.; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

tehnician de radiologie și imagistică medicală la UPU – 5 posturi

Condiții: studii – diplomă de licență în specialitate; vechime 6 luni ca tehnician de radiologie și imagistică medicală.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 18 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 19 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 29 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

– muncitor calificat IV – fochist – Serviciul tehnic, administrativ și PSM

Condiții: studii generale; certificate de calificare profesională – fochist; autorizație I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur și apă caldă – clasa C, conform prescripțiilor tehnice C9; fără vechime.

– muncitor calificat IV – liftier – Serviciul tehnic, administrativ și PSM – Lifturi

Condiții: studii generale; certificat de calificare pentru meseria de liftier; autorizație I.S.C.I.R., Grupa A valabilă; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 18 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 26 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

registrator medical debutant la Cabinet oncologie medicală;

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

registrator medical debutant la Laborator analize medicale;

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

registrator medical debutant la Fișier informații.

Condiții: studii – diploma de bacalaureat; cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în Word și Excel; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 noiembrie 2021

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 10:00 – testare psihologică; 22 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba practică; 2 decembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, telefon 0258/820.825, interior 146.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia

– muncitor calificat-fochist

Condiții: studii generale/medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Perioada de depunere a dosarelor: 11 -15 noiembrie 2021

Concurs: 19 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 22 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba practică.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, telefon 0258/816.065, e-mail: ad.alba@isjalba.ro

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan” Alba Iulia

– paznic

Condiții: studii – învățământ obligatoriu -10 clase/școală profesională; atestat – agent de pază; minimum 1 an vechime în specialitatea postului vacant, 5 ani vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 10 noiembrie 2021

Concurs: 19 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba practică; 24 noiembrie 2021, ora 13.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ştefan”, Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36A, telefon 0258/834.890.

SEBEȘ

Primăria Municipiului Sebeş

– arhivar – Biroul contencios juridic, administrație, transparență decizională și arhivă

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă – minimum 2 ani; cunoștințe de operare PC – Excel, Word dovedite cu documente corespunzătoare.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2021

Concurs: 16 noiembrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă și practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Sebeş, Parcul Arini nr. 1.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– informatician I – Biroul statistică medicală și informatică

Condiții: studii superioare – diplomă de licență în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2021, ora 15.00

Concurs: 11 noiembrie 2021, ora 10.00 proba scrisă; 14 noiembrie 2021, ora 10.00 proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2, telefon: 0258/861.816, interior 192.

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice)

Condiții: studii gimnaziale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 noiembrie 2021, ora 14.00

Concurs: 17 noiembrie 2021, ora 11.00 – proba practică; 19 noiembrie 2021, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Blaj, Piața 1848 nr. 16, telefon 0258/710.110.

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

– asistent social (practicant)- Compartimentul monitorizare asistenți personali – Direcția de asistență socială

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială; minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență practicant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 11 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, telefon 0258/851.101.

CÂMPENI

Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni

– muncitor calificat, grad I – Compartimentul de salubrizare și administrare a domeniului public și privat.

Condiții: studii generale; permis conducere categoriile B, C, CE; vechime în meserie: 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 noiembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 12 noiembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 15 noiembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Avram Iancu nr. 5, telefon 0745/354.544.

ABRUD

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud

– administrator de patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 2 ani.

Concurs: 22 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba scrisă; 24 noiembrie 2021, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Avram Iancu” din Abrud, strada Cloşca nr. 3-5, telefon 0258/780.791

Alte localități

Primăria Comuna Bistra

– funcții perioadă determinată proiect C.R.E.D „Comunitate – Responsabilitate – Educație – Durabilitate – Solicitant Comuna Bistra”

consilier antreprenorial 1 – codul ocupației: 242217 – expert informații pentru afaceri;

Condiții: studii superioare economice finalizate – 3 ani; vechime în muncă – nu este cazul; experiență în cel puțin unul din domeniile antreprenoriat, inf. de afaceri, consiliere antreprenorială, management financiar și/sau general, consultanță în management, economic s.a. 1 – an; competențe solicitate: competențe de comunicare, competențe antreprenoriale, organizare, lucru cu grupuri vulnerabile, lucru în echipă, autonomie și responsabilitate. Curriculum vitae.

consilier recrutare grup-țintă – codul ocupației: 341204 – facilitator de dezvoltare comunitară.

Condiții: studii superioare finalizate – 3 ani; vechime în muncă: minimum 1 an; experiență solicitată: pentru ocuparea postului este necesară experiență în planificarea și realizarea acțiunilor de interacțiune, comunicare și gestionare a grupurilor de lucru și în redactarea și gestionarea eficientă de documente justificative pentru activitățile desfășurate – 1 an; competențe solicitate: competențe de planificare și organizare a lucrului, responsabilitate, autonomie, lucru în echipă, atenție la detalii, identificarea și anticiparea de riscuri și rezolvarea de incidente.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2021

Concurs: 9 noiembrie 2021, ora 11.00 proba scrisă; 11 noiembrie 2021, ora 11.00 proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Bistra, cu sediul în comuna Bistra, Calea Turzii nr. 100, telefon 0258/773.105.

Şcoala Gimnazială Blandiana

– îngrijitor – Compartimentul întreținere

Condiții: studii gimnaziale; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

Concurs: 15 noiembrie 2021, ora 13.00 – proba scrisă; 16 noiembrie 2021, ora 14.00 – proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale din Blandiana, str. Principală nr. 204A, telefon: 0751/033.591.

Primăria comunei Şugag

– guard

Condiții: studii generale; alte condiții specifice prevăzute în fișa postului; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concurs: 15 noiembrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Şugag, str. Valea Frumoasei nr. 180, telefon 0258/746.177.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

EVENIMENT

Comunicat RER Vest-RETIM: Programul de lucru și de ridicare a deșeurilor în 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie în județul Alba

Publicat

Asocierea RER Vest – RETIM Ecologic Service informează clienţii că în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie programul de muncă este cel normal, iar ridicările deșeurilor se vor face conform graficelor de colectare.

Activitatea de ridicare a deşeurilor din toate localităţile din județul Alba în care operează Asocierea RER Vest – RETIM, respectiv Zona 1 și Zona 2, se va desfăşura la fel ca oricare zi de colectare.

Astfel, dacă în zilele de miercuri, 30 noiembrie, și joi, 1 decembrie, erau programate colectări de la adrese, acestea se vor face ca de obicei, asigurându-se permanența serviciului. Populația este rugată să scoată la limita de proprietate recipientele de colectare a deșeurilor.

Birourile de relații clienți din Alba Iulia, Sebeș, Cugir, Aiud, Teiuș și Ocna Mureș vor fi închise în 30 noiembrie și 1 decembrie, dar în data de 2 decembrie revin la programul  normal, între orele 8.00 și 16.00.

Asocierea RER Vest recomandă utilizarea cu precădere a instrumentelor de plată electronice disponibile pe site-ul www.rervest.ro, a sistemelor de plată rapidă PayPoint, Un-Doi, Self-Pay sau a aplicației mobile Pago.

Asocierea rămâne în contact direct cu clienţii săi pe canalele de comunicare online – website www.rervest.ro, www.retim.ro și pagina oficială de Facebook.  De asemenea, operatorii serviciului de Call Center sunt disponibili la numărul +40 374 885 694, de luni până vineri, între orele 7 și 19.

Despre Asocierea RER Vest – RETIM și RER Group

Asocierea RER Vest S.A. – RETIM Ecologic Service Timișoara S.A. oferă servicii de salubritate profesioniste locuitorilor din județul Alba începând cu 1 decembrie 2021. În baza licitației organizată de ADI Salubris Alba, din anul 2019, asocierea este responsabilă de colectarea și sortarea deșeurilor din Zona 1: orașele Alba Iulia, Aiud, Ocna Mureș, Teiuș, respectiv comunele Ciugud, Berghin, Ohaba, Mihalț, Stremț, Galda de Jos, Cricău, Întregalde, Ighiu, Sântimbru, Râmeț, Rădești, Rimetea, Lopadea Nouă, Livezile, Mirăslău, Ponor, Hopârta, Fărău, Noșlac, Lunca Mureșului, Unirea și Zona 2: orașele Sebeș, Cugir, respectiv comunele Daia,Cut, Spring, Doștat, Gârbova, Câlnic, Săsciori, Pianu, Săliștea, Blandiana, Vințu de Jos, Ceru-Băcăinți, Șibot și Șugag.

RER Vest S.A. și RETIM Ecologic Service Timișoara S.A. fac parte din RER Ecologic Group. Compania a fost înființată în anul 1994 de concernul german RWE, ce desfășoară activități în domeniul salubrității, recuperării ecologice și reciclării. Grupul RER mai deține și companiile: REBU, RER Sud, RER Brăila, RER Servicii și RER DATA, iar la finalul anului 2021 avea 2300 de angajați.

Pentru mai multe detalii, comunicare@rervest.ro.

Comunicat Asocierea RER Vest – RETIM Ecologic Service

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Comunicat: lansarea proiectului ”Granturi pentru Capital de lucru AGRI-FOOD – NELLI SRL”

Publicat

NELLI SRL anunță lansarea proiectului cu titlul „Granturi pentru capital de lucru AGRI-FOOD înscris în cadrul Măsurii Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentarproiect” nr. RUE 915, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar”, instituite prin OUG nr 61/2022.

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Anteprenoriatului și Turismului (MAT) și Agenția pentru IMM, Atragerea de Investiții si Promovarea Exportului (AIMMAIPE), respectiv Târgu-Mureș

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea activității în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

  • menținerea activității pe o perioadă de minimum 6 luni
  • menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 181.449,3 lei (valoarea totală) din care: 157.782 lei grant și 23.667,3 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

NELLI SRL

Persoană de contact:

Szekely Livia

Tel: 0740.961.008

AICI, comunicatul în format .pdf.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Niculae Bădălău, consilier al Curții de Conturi și fost ministru PSD, a fost arestat preventiv. Este acuzat de fapte de corupție

Publicat

Niculae Bădălău, reținut de DNA pentru fapte de corupție, va fi în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, potrivit unei decizii a Curții de Apel București, de luni.

Niculae Bădălău este consilier în cadrul Curții de Conturi și vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul aceleiași instituții. A fost deputat, senator și prefect de Giurgiu și ministru al Economiei.

Magistrații Curții de Apel București au admis, luni, propunerea procurorilor DNA, privind arestarea preventivă a lui Niculae Bădălău, acuzat de dare de mită în formă continuată și trafic de influență.

Acuzațiile procurorilor

Conform procurorilor, în datele de 9 august 2022 și 19 noiembrie 2022, Bădălău i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un contract privind reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, estimat la peste 7 milioane de lei, unei societăți administrate de o rudă a acestuia, lăsând să se creadă că are influență asupra unei persoane din conducerea Companiei Naționale de Investiții (CNI), pe care ar fi promis că o va determina să asigure finanțarea a două proiecte depuse la această instituție de către primăria respectivă.

„În perioada 2021-2022, în contextul derulării unui contract pe care aceeași primărie îl avea încheiat cu aceeași societate comercială, privind <Înființare rețea de alimentare cu apă…>, inculpatul Bădălău Niculae, prin intermediul celeilalte persoane cercetate în prezenta cauză, i-ar fi oferit edilului mai multe sume de bani pentru ca în schimb acesta să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme. În același context, după ce, la data de 19 noiembrie 2022, inculpatul Bădălău Niculae i-ar fi promis primarului remiterea unui procent de 7% din valoarea contractului menționat mai sus (4.903.959,97 lei fără TVA), dar și dintr-un viitor contract a cărui atribuire urma să o obțină pentru aceeași firmă de la primăria respectivă, în data de 25 noiembrie 2022, prin intermediul aceluiași om de afaceri, i-ar fi remis edilului 35.000 lei, reprezentând o parte din suma de bani promisă”, arată procurorii.

În total, inculpatul i-ar fi promis primarului suma totală de 170.000 euro, ce reprezintă procentul de 7% din valoarea celor două contracte.

Conform DNA, luni, cei doi inculpați urmează să fie prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

UPDATE: ACCIDENT rutier cu trei mașini la Aiud. Pompierii acționează cu echipaj de descarcerare. Trafic îngreunat

Publicat

Un accident rutier s-a petrecut luni după-amiaza la Aiud. O persoană este rănită după ce trei mașini s-au lovit.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier în municipiu.

Din primele date, sunt trei autoturisme implicate, iar una dintre persoanele aflate în acestea ar fi rămas blocată în caroseria autovehiculului.

Pompierii acționează cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, alta de terapie intensivă mobilă și una de prim ajutor.

UPDATE: Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut pe Strada Transilvaniei din Aiud, iar traficul rutier este îngreunat. O persoană ar fi încarcerată, fiind în stare conștientă. Polițiștii acționează pentru devierea traficului, pe rute alternative.

UPDATE 1 ora 16.40: Potrivit ISU Alba, la ajungerea forțelor de intervenție, o persoană se afla încarcerată într-unul dintre autoturismele implicate în accident. Aceasta a fost extrasă din autoturism și predată echipajului de terapie intensivă mobilă, în stare de conștiență. În cele trei mașini se aflau în total patru persoane participante la trafic.

UPDATE ora 17.05: Cele patru persoane implicate în accident au refuzat transportul la spital (ISU Alba).

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax