Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați, calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– director general administrativ

Condiții: studii superioare de lungă durată (ciclul I șl II Bologna), cu diplome de licență și master în domeniul/ramura de știință: științe economice, științe juridice, științe administrative sau absolvent al învățământului superior de lungă durată organizat în baza legislației anterioare sistemului Bologna, cu diplomă de licență în domeniul/profilul: științe economice, științe juridice, științe administrative; experiență de minimum 10 ani în domeniul studiilor absolvite; experiență de minimum 5 ani în funcții de conducere într-o organizație publică sau privată; cunoștințe privind managementul universitar; cunoștințe de limba engleză, nivel B2 (minimum).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2022, orele 10.00-14.00, cu excepția zilei de vineri, 31 decembrie 2021

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

– subinginer, gr. II, SSD – Compartiment SSM

Condiții: studii superioare de scurtă durată – ciclul I Bologna, cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești sau absolvent al învățământului superior de scurtă durată organizat în baza legislației anterioare sistemului Bologna, cu diplomă de subinginer; absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, a unul curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 80 de ore; experiență pe funcții ce necesită studii superioare de scurtă durată de minimum 2 ani; constituie un avantaj absolvirea cu diplomă sau certificat de absolvire, după caz, și a unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 180 de ore.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 ianuarie 2022, orele 10.00-14.00, cu excepția zilei de vineri, 31 decembrie 2021

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 12.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, telefon 0258/806.278

Unitatea Militară Nr. 02401 Alba lulia (5 posturi)

administrator financiar, gradul I

Condiții: studii universitare economice; vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2021, ora 10.00

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 9.30 – proba scrisă; 20 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

analist, gradul IA

Condiții: studii universitare cu specializarea informatică; vechime în specialitate de minimum 9 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2021, ora 10.00

Concurs: 18 ianuarie 2022, ora 9.30 – proba scrisă; 21 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

– muncitor calificat II (croitor)

Condiții: studii liceale sau profesionale; vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2021, ora 10.00

Concurs: 12 ianuarie 2022, ora 9.30 – proba scrisă; 17 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

– muncitor calificat III (frizer)

Condiții: studii liceale sau profesionale; vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2021, ora 10.00

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 9.30 – proba scrisă; 18 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba interviu.

– muncitor calificat I (tâmplar manual universal)

Condiții: studii liceale sau profesionale; vechime în specialitate de minimum 9 ani și 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 decembrie 2021, ora 10.00

Concurs: 14 ianuarie 2022, ora 9.30: proba scrisă; 19 ianuarie 2022, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare detaliate se pot obţine la Unitatea Militară Nr. 02401, Alba lulia din Ministerul Apărării Naționale, Bd. Revoluției nr. 25, telefon 0258.834.010, int. 123.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– asistent medical generalist PL, la Substația Aiud

Condiții: diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R; adeverință de participare la concurs eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.; 6 luni vechime ca asistent medical.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2022, ora 13:00

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba scrisă; 18 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba practică; 21 ianuarie 2022, ora 9:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, telefon: 0258/834.211.

Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia

– referent debutant – Compartimentul Cultural-Artistic

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență; certificat de manager de proiect, atestat conform legislației în vigoare; atestat ECDL (european computer driving license); experiență dovedită de minimum 5 ani în organizarea de activități de tineret; experiență dovedită de minimum 1 an în organizarea de activități culturale; nivel minim B2 (vorbit, citit și scris) pentru una din limbile: engleză, franceză, germană; permis auto categoria B; aptitudini superioare de organizare (inclusiv de evenimente publice), comunicare internă și publică, promovare activități, conducere proiecte, muncă în echipă; capacitatea de a elabora sinteze, analize și rapoarte

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2022

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 18 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Casei de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, telefon: 0258/812.692.

Centrul Județean de Excelență Alba Alba Iulia

– profesor psiholog (0,25 normă)

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie; vechime în muncă într-o instituție de învățământ minimum 3 ani; cunoștințe de utilizare și operare PC (Excel, Word, Internet); disponibilitate la timp de lucru prelungit; cunoașterea legislației specifice domeniului de activitate; abilități excelente de comunicare.

Concurs: 4 ianuarie 2022, ora 14:00 – proba scrisă; 6 ianuarie 2022, ora 14:00 – proba practică; 7 ianuarie 2022, ora 16:00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Centrului Județean de Excelență Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, telefon mobil: 0744/166.176.

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”

– muncitor calificat – fochist

Condiții: studii generale, medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită

Perioada de depunere a dosarelor: 27 – 30 decembrie 2021

Concurs: 4 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă; 6 ianuarie 2022, ora 10.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143, telefon 0258/816.065, e-mail: ad.alba@isjalba.ro.

BLAJ

Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj

– muncitor întreținere

Concurs: 10 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; 12 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba practică; 14 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, str. Piaţa 1848 nr. 3, telefon 0258/711.904, mobil: 0740/161.118.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir (3 posturi)

– Inspector de specialitate, gradul IA

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență istorie; vechime în specialitatea studiilor și în muncă – minimum 5 ani.

– inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență istorie; vechime în specialitatea studiilor și în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 ianuarie 2022, ora 16.00

Concurs: 17 ianuarie 2022, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– educator-puericultor

Condiții: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare, dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științe ale educației (specializări/programe de studiu eligibile: pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire; de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator puericultor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 27 decembrie 2021, ora 16.00

Concurs: 5 ianuarie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

Alte localități

Primăria Comunei Întregalde

– şofer I, la Compartimentul Public de Gospodărie Comunală

Condiții: studii generale/medii; vechime în muncă minimum 2 ani experienţă ca şofer; carnet de şofer categoria C.

Concurs: 10 ianuarie 2022, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora probei practice și a interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Întregalde, nr. 3, telefon 0258/855.003.

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua

– îngrijitor școală – 0,50 normă

Condiții: studii generale sau medii; vechime: nu se cere; abilități de relaționare, comunicare cu întreg personalul din învățământ; abilități de muncă în echipă; disponibilitate la program flexibil; răspunde de starea de curățenie și igienă în sectorul repartizat; răspunde de inventarul repartizat; știe să folosească ustensilele de lucru, precum și produsele de curățenie.

Concurs: 13 ianuarie 2022, ora 9.00 – proba scrisă; 14 ianuarie 2022, ora 12.00 – proba practică și interviul.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale „Simion Pantea” din Sălciua, localitatea Sălciua de Sus, Str. Principală nr. 352, telefon: 0757/718.154, e-mail: sc.salciua@yahoo.com.

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax