Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați, calendarul concursurilor

Publicat

În această perioadă, în județul Alba sunt vacante mai multe posturi în instituții publice. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și SRI face angajări. Locuri de muncă la Serviciul Român de Informații

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Consiliul Județean Alba

– inspector de specialitate, gradul IA – Biroul Relații Internaționale, Diaspora, Relații Publice și Comunicare

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență: domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de științe (RSI) – științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 ani și 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 martie 2021, ora 16.00

Concurs: 25 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul autorității, Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258/813.325, email: cjalba@cjalba.ro

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– laborant în învățământ debutant (SSD) – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice

Condiții: studii superioare de scurtă durată în domeniul postului; ramura de știință – inginerie civilă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 martie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 5 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă, Laborator Rețele Internet; 7 aprilie 2021, ora 09.00: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, telefon 0740/074.876.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– vopsitor, treapta II (2 posturi) – Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul Întreținerea Domeniului Public – Biroul întreținerea Domeniului Public

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară – minimum 6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 martie 2021 inclusiv, ora 15.00

Concurs: 26 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– director medical

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 16 martie 2021, ora 15.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6.

Concurs: 24 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; 29 martie 2021, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Relații suplimentare, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 2 aprilie 2021, ora 13.00: proba scrisă; 6 aprilie 2021, ora 13.00: proba practică; 8 aprilie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, telefon 0258/861.465.

OCNA MUREȘ

Liceul Tehnologic Ocna Mureş

– îngrijitor clădiri

– muncitor calificat

Condiții: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 22 martie 2021

Concurs: 29 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 30 martie 2021, ora 10.00: proba practică;31 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, telefon 0258/870.807.

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj:

-asistent social, grad debutant/grad I/grad II. normă ½ – 2 (două) posturi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială; vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani;

psiholog, grad I/grad IA, normă ¼

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie; vechime în specialitatea studiilor între 5 -10 ani

ergoterapeut, grad I/grad IA, norma 1/4

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie, sau în ramura de știință, știința spartului și educației fizice; vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul dc licență științe administrative, specializarea administrație publică, sau în ramura de știință, științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

Serviciul de asistență comunitară pentru persoane vârstnice – Blaj:

– asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială; vechime în specialitatea studiilor între 0-5 ani.

Serviciul mobil de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice „masa pe roți” – Blaj:

– asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială; vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2021

Concurs: 26 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie, str. dr. Vasile Suciu nr. 6, telefon 0258/710.110.

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj

– bibliotecar

Condiții: studii superioare; curs biblioteconomie absolvit sau în curs de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită; cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; cunoștințe specifice postului: comunicare și relații publice, elaborare, redactare și arhivare documente; cunoașterea și utilizarea programelor Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Concurs: 5 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 7 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” din Blaj, telefon 0258/711.933.

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

– muncitor necalificat I – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi

Condiții: studii generale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2021, ora 16.00

Concurs: 23 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, telefon 0258/851.101, interior 24.

BAIA de ARIEȘ

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

– îngrijitor

Condiții : studii medii, cu diplomă de absolvire a liceului, vechime în câmpul muncii cel puțin 3 ani.

Concurs: 23 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 24 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, telefon 0374/555.775.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

– muncitor treapta profesională II, la Compartimentul Casa de Cultură

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă dc bacalaureat; vechime în muncă – 3 ani

Concurs: 29 martie 2021, ora 11:00: proba practică; 1 aprilie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

ALTE LOCALITĂȚI

Şcoala Gimnazială Stremţ

– muncitor

Condiții: domiciliul stabil în localitatea Stremț; experiență în domeniul instalațiilor și a echipamentelor acestora; recomandare de la ultimul loc de muncă; studii medii (diplomă a unei școli profesionale sau unui liceu de profil); vechime în muncă – minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs : 19 martie 2021, ora 15.00

Concurs : 1 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 1 aprilie 2021, ora 12.00: proba practică; 1 aprilie 2021, ora 14.30: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, telefon 0258/848.123.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax