Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURILE vacante în instituții publice din județul Alba. Condiții pentru candidați, calendarul concursurilor


Publicat

În această perioadă, în județul Alba sunt vacante mai multe posturi în instituții publice. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și SRI face angajări. Locuri de muncă la Serviciul Român de Informații

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Consiliul Județean Alba

– inspector de specialitate, gradul IA – Biroul Relații Internaționale, Diaspora, Relații Publice și Comunicare

Condiții: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență: domeniul fundamental (DFI) – științe sociale; ramura de științe (RSI) – științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de minimum 6 ani și 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 martie 2021, ora 16.00

Concurs: 25 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului și a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare, la sediul autorității, Alba Iulia, Piața Ion I.C. Brătianu nr. 1, la Biroul Resurse Umane, telefon 0731/560.763, fax 0258/813.325, email: cjalba@cjalba.ro

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– laborant în învățământ debutant (SSD) – Facultatea de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice

Condiții: studii superioare de scurtă durată în domeniul postului; ramura de știință – inginerie civilă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 martie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 5 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă, Laborator Rețele Internet; 7 aprilie 2021, ora 09.00: proba interviu, Laborator Rețele Internet.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, telefon 0740/074.876.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– vopsitor, treapta II (2 posturi) – Serviciul Public Administrarea Patrimoniului Local, Serviciul Întreținerea Domeniului Public – Biroul întreținerea Domeniului Public

Condiții: studii generale; vechime în specialitate necesară – minimum 6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 martie 2021 inclusiv, ora 15.00

Concurs: 26 martie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, telefon 0258/819.462.

AIUD

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

– director medical

Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; confirmați cel puțin medic specialist; minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 16 martie 2021, ora 15.00, la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6.

Concurs: 24 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de ședință a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; 29 martie 2021, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Relații suplimentare, la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258/861.302, interior 102.

Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud

– îngrijitor (2 posturi)

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concurs: 2 aprilie 2021, ora 13.00: proba scrisă; 6 aprilie 2021, ora 13.00: proba practică; 8 aprilie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Primii Pași” din Aiud, str. Sergent Hațegan nr. 3, telefon 0258/861.465.

OCNA MUREȘ

Liceul Tehnologic Ocna Mureş

– îngrijitor clădiri

– muncitor calificat

Condiții: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 22 martie 2021

Concurs: 29 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 30 martie 2021, ora 10.00: proba practică;31 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului Tehnologic Ocna Mureş, județul Alba, telefon 0258/870.807.

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice – Blaj:

-asistent social, grad debutant/grad I/grad II. normă ½ – 2 (două) posturi

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială; vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani;

psiholog, grad I/grad IA, normă ¼

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie; vechime în specialitatea studiilor între 5 -10 ani

ergoterapeut, grad I/grad IA, norma 1/4

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență psihologie, specializarea psihologie, sau în ramura de știință, știința spartului și educației fizice; vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

expert IT, grad I/grad IA, normă 1/4

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul dc licență științe administrative, specializarea administrație publică, sau în ramura de știință, științe inginerești; vechime în specialitatea studiilor între 5-10 ani.

Serviciul de asistență comunitară pentru persoane vârstnice – Blaj:

– asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială; vechime în specialitatea studiilor între 0-5 ani.

Serviciul mobil de acordare a hranei pentru persoanele vârstnice „masa pe roți” – Blaj:

– asistent social, grad debutant/grad I/grad II, normă 1/2

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, cu domeniul de licență asistență socială, specializarea asistență socială; vechime în specialitatea studiilor între 0 – 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2021

Concurs: 26 martie 2021, ora 09.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie, str. dr. Vasile Suciu nr. 6, telefon 0258/710.110.

Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj

– bibliotecar

Condiții: studii superioare; curs biblioteconomie absolvit sau în curs de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită; cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; cunoștințe specifice postului: comunicare și relații publice, elaborare, redactare și arhivare documente; cunoașterea și utilizarea programelor Ms Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Concurs: 5 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 7 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Toma Cocişiu” din Blaj, telefon 0258/711.933.

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

– muncitor necalificat I – Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, protecție civilă – Compartimentul spații verzi

Condiții: studii generale; fără vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2021, ora 16.00

Concurs: 23 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, telefon 0258/851.101, interior 24.

BAIA de ARIEȘ

Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș

– îngrijitor

Condiții : studii medii, cu diplomă de absolvire a liceului, vechime în câmpul muncii cel puțin 3 ani.

Concurs: 23 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 24 martie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, telefon 0374/555.775.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

– muncitor treapta profesională II, la Compartimentul Casa de Cultură

Condiții: studii medii liceale absolvite cu diplomă dc bacalaureat; vechime în muncă – 3 ani

Concurs: 29 martie 2021, ora 11:00: proba practică; 1 aprilie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

ALTE LOCALITĂȚI

Şcoala Gimnazială Stremţ

– muncitor

Condiții: domiciliul stabil în localitatea Stremț; experiență în domeniul instalațiilor și a echipamentelor acestora; recomandare de la ultimul loc de muncă; studii medii (diplomă a unei școli profesionale sau unui liceu de profil); vechime în muncă – minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs : 19 martie 2021, ora 15.00

Concurs : 1 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 1 aprilie 2021, ora 12.00: proba practică; 1 aprilie 2021, ora 14.30: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, telefon 0258/848.123.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Unde sunt locuri libere pentru vaccinare în Alba. Situația din centre, pentru imunizare cu Pfizer, Moderna și AstraZeneca

Publicat

Peste 3000 de locuri erau disponibile pentru vaccinare, luni seara, în județul Alba. Interesul pentru imunizarea cu AstraZeneca era în continuare scăzut.

Majoritatea celor înscriși pe listele de așteptare erau pentru vaccin Pfizer, cei mai mulți la centrul din Blaj, urmați de Alba Iulia – centrul de la Colegiul Militar și cel de la Cugir.

Cele mai multe locuri libere sunt pentru vaccinare cu AstraZeneca – peste 1.700, în timp ce pentru Pfizer mai erau aproximativ 400 și pentru Moderna aproape 900.

Situația pe centre era următoarea:

Centre Pfizer:

Alba Iulia – Sala de Sport UAB – 2 pe lista de așteptare

Alba Iulia – Centrul de la Colegiul Militar – 780 pe lista de așteptare

Blaj – 929 pe lista de așteptare

Aiud – 26 pe lista de așteptare

Câmpeni – 189 de locuri, 2 pe lista de așteptare

Cugir – 688 pe lista de așteptare

Ocna Mureș – 100 pe lista de așteptare

Sebeș – 104 pe lista de așteptare

Teiuș – 1 pe lista de așteptare

Zlatna – 230 de locuri, 3 pe lista de așteptare

Aiud – 26 pe lista de așteptare

Centru ModernaIghiu – 895 locuri, 7 pe lista de așteptare

Centre AstraZeneca

Alba Iulia – 1312 locuri, 7 pe lista de așteptare

Abrud – 440 locuri, 0 pe lista de așteptare

Potrivit CNCAV, în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost administrate 57.020 doze Pfizer BioNTech, 7.849 Moderna și 10.398 AstraZeneca.

Vezi, comparativ, care era situația locurilor libere la centrele de vaccinare din Alba în urmă cu o săptămână

sursă: vaccin.live

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cazul crimei de la Răhău. Atacatorul, REȚINUT pentru 24 de ore. Va fi propus pentru arestare preventivă

Publicat

Bărbatul de 36 de ani, principalul suspect în cazul crimei de la Răhău, a fost reținut, luni, pentru 24 de ore, sub acuzațiile de omor, tentativă de omor și violare de domiciliu.

Marți va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Vezi VIDEO: CRIMA de la Răhău. Momentul în care principalul suspect a fost prins

Acesta ar fi înjunghiat mortal un tânăr de 22 de ani din Răhău și ar fi rănit-o pe iubita acestuia. Tânăra este internată în spital, în stare stabilă.

Teribila faptă s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni.

Bărbatul a fugit după crimă și a fost prins în câteva ore, luni, în apropierea localității Răhău.

Vezi și FOTO-VIDEO: CRIMA de la Răhău. Principalul suspect, transportat de la sediul Poliției Sebeș, la Parchet pentru audieri

Acesta a fost dus la sediul Poliției Sebeș și de acolo transportat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale.

Nu a făcut vreo declarație la ieșirea din sediul Poliției. Avea urme de răni pe față.

Vezi și CRIMĂ TERIBILĂ într-o localitate din Alba: Un bărbat a ucis un tânăr și a rănit-o pe iubita acestuia. Atacatorul a fost prins

Potrivit unor surse, un posibil motiv pentru crimă ar fi gelozia.

 

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

La Blaj continuă investițiile în infrastructura sportivă. Gazon nou și sistem automat de irigații, la Stadionul CIL din Veza

Publicat

Stadionul CIL aflat în cartierul Veza din Blaj, lângă Sala Polivalentă aflată în construcție, va beneficia de un gazon nou și un sistem automat de irigații. 

Primăria Blaj a cumpărat recent, prin intermediul platformei Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP), lucrări de montare gazon și sistem automat de irigații la Stadionul CIL.

Valoarea investiției este de 315.900 de lei (circa 64.174 de euro), ofertantul fiind Landscape Universal SRL, o firmă din localitate.

Contractul prevede instalarea unui sistem automat de irigații și montarea de rulouri de gazon pentru parcuri și terenuri sportive, pe o suprafață de 8.100 metri pătrați.

Citește și Reîncep lucrările la Sala Polivalentă de la Blaj. Primăria a predat constructorului amplasamentul

Reamintim faptul că lucrările la Sala Polivalentă din Blaj au reînceput recent, după ce Primăria a predat amplasamentul firmei care a câștigat licitația, ACI Cluj-Napoca SA.

Contractul inițial, atribuit în noiembrie 2018 către firma italiană Frimat SPA, a fost reziliat pentru „neîndeplinirea obligațiilor contractuale”.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Furnizorii de energie, amendați de ANRE cu peste 1,1 milioane lei. Care sunt neregulile constatate

Publicat

curent

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a amendat cei patru mari furnizori de energie din România cu peste 1,1 milioane de lei.

În contextul liberalizării pieţei de energie electrică, ANRE a demarat acţiuni de control la furnizori pentru a verifica respectarea frecvenţei de emitere a facturii pentru energia electrică furnizată clienţilor finali alimentaţi în regim de serviciu universal; modalitatea de facturare în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale aparatului de măsură de către operatorul de reţea; informarea clienţilor casnici din portofoliu cu privire la oferta pentru serviciu universal, ofertele concurenţiale proprii aplicabile precum şi la dreptul clienţilor de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe piaţa concurenţială cu orice furnizor licenţiat.

Astfel, Enel Energie a fost sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind informarea clienţilor, iar Enel Energie Muntenia a primit o amendă de 200.000 lei, de asemenea pentru nerespectarea prevederilor legale privind informarea clienţilor.

CEZ Vânzare a fost sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 200.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind frecvenţa de emitere a facturii şi facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale aparatului de măsurare.

E.ON Energie România a primit o amendă contravenţională în valoare de 210.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind informarea clienţilor şi frecvenţa de emitere a facturii.

Totodată, Electrica Furnizare a fost sancţionată cu amendă contravenţională în valoare de 300.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind frecvenţa de emitere a facturii şi facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale aparatului de măsură.

Sumele aferente sancţiunilor aplicate de ANRE se constituite integral ca venit la bugetul de stat.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate