Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: POSTURILE vacante la instituțiile publice din județul Alba. LISTA, condiții, calendar

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– informatician debutant S.S.D

Condiții: studii superioare absolvite cu diplomă de licență – minimum ciclul I Bologna; specialitatea studiilor – informatică.

Termenul limită limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 18 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă – Palatul Apor-sala Stefan Apor; 20 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu – Palatul Apor-sala Stefan Apor.

îngrijitor – Serviciul administrație patrimoniu șl de aprovizionare (4 posturi)

Condiții: studii medii generale (minimum 8 clase); minimum 1 an vechime în muncă; prezentarea unui certificat de absolvire a cursului de instruire privind noțiunile fundamentale de igienă constituie un avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 octombrie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00

Concurs: 22 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 26 octombrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258.806.276.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia

– secretar – Compartimentul Personal didactic auxiliar (perioadă determinată)

Condiții: studii superioare de specialitate, potrivit art. 250 lit.(l) din Legea nr. 1/2011; vechime în domeniu – secretar, administrator patrimoniu, arhivar, arhivist – minimum 1 an.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4-8 octombrie 2021

Concurs: 18 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 18 octombrie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Alba lulia, Str. Toporaşilor nr. 18, judeţul Alba, telefon 0258/835.093.

AIUD

Spitalul Municipal Aiud

– referent de specialitate gr. I (perioadă determinată)

Condiții: diplomă de licența în specialitate economică; 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 octombrie 2021, ora 15.00

Concurs: 15 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 19 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” Aiud

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 12:00 – proba scrisă; 25 octombrie 2021, ora 12:00 – proba practică; 27 octombrie 2021, ora 12:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud

director adjunct, grad II

Condiții: studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2, cu specializările filologie/filologie- etnologie, studii culturale/istorie/istoria artei/arhitectură/ sociologie/antropologie/geografie; vechime în muncă de minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 octombrie 2021, ora 16.00

Concurs: 12 octombrie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcția municipală de cultură, loc. Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 1, telefon 0258/861.703 sau e-mail: cultura@aiud-art. ro.

OCNA MUREȘ

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş

– administrator patrimoniu

Condiții: studii superioare; vechime nu necesită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 octombrie 2021, ora 13:00

Concurs: 20 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 22 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică; 28 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

– îngrijitor

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 octombrie 2021, ora 13:00

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 09:00: proba scrisă; 25 octombrie 2021, ora 10:00: proba practică; 29 octombrie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Teoretic „Petru Maior” din Ocna Mureş, str. Vadului nr. 1, Judeţul Alba, telefon 0258/870.559, e-mail: teo.ocna@isjalba.ro.

CÂMPENI

Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni

– referent, grad I, în cadrul Compartimentul administrativ

Condiții: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs A.R.R. coordonator transport; vechime în muncă: 3 ani.

– muncitor calificat, grad I – conducător auto – Compartimentul de salubrizare și administrare a domeniului public și privat

Condiții: studii generale; permis conducere categoriile B, C, CE; vechime în meserie – 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 octombrie 2021, ora 16:00

Concurs: 12 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 14 octombrie 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relații suplimentare, la Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Avram Iancu nr. 5, județul Alba, telefon 0745.354.544.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

Creșa „Kunterbunt”

administrator/coordonator – 1 post

asistent medical – 1 post

Pentru Creșa „Prichindel”

administrator/coordonator – 1 post

educator-puericultor – 3 posturi

asistent medical – 2 posturi

bucătar -1 post

ajutor bucătar -1 post

îngrijitor – 5 posturi.

Condiții pentru aplicarea pe posturi:

Administrator/coordonator:

Studii admise: studii superioare în domeniile economic, juridic, administrativ, științele educației, psihologie, sociologie; cunoștințe operare calculator; abilități de comunicare, relaționare, coordonare a echipelor; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Educator – puericultor:

Studii admise: studii de specialitate pedagogice medii, liceale, postliceale, superioare dovedite cu diplomă sau adeverință de absolvire; studii universitare de scurtă sau lungă durată de psihologie și științele ale educației (specializări/programe de studiu eligibile – pedagogia învățământului primar și preșcolar/pedagogie/psihopedagogie specială/psihologie) sau studii superioare cu modul pedagogic absolvit sau în curs de absolvire; de preferință diplomă/adeverință absolvire/sau în curs de absolvire/curs modul pedagogic sau specializare în ocupația de educator puericultor.

Asiistent medical:

Studii admise:

a) Asistent medical, cu studii postliceale: diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului atestat eliberat de Ministerul învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice; certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

b) Asistent medical, cu studii medii: diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei; de preferință minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; notă: îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de ari. 22 alin. (4) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare, certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Îngrijitor:

Studii admise: generale/școală profesională/medii; disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani; minimum 3 ani vechime în muncă (4 posturi); de preferință 1 an vechime (1 post).

Bucătar, ajutor bucătar:

Studii admise: generale/școală profesională/medii; cursuri de specialitate (bucătar), cunoștințe în alimentația copilului mic, de preferință experiență în meseria de bucătar, vechime în muncă cel puțin 3 ani; nivelul studiilor: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 1 an vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2021, ora 16.00

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, telefon 0258/751.001, interior 115.

SEBEȘ

Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş

– îngrijitor

Condiții: minimum 8 clase; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – 3 ani.

Concurs: 20 octombrie 2021, ora 08.00 – proba scrisă; 21 octombrie 2021, ora 08.00 – proba practică; 22 octombrie 2021, ora 12.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

conducător autospecială la S.V.S.U.

Condiții: minimum 8 clase; posesor permis conducere categoriile B, C, D, E; perfecționări sau specializări pe linie P.S.I. sau dovada efectuării stagiului militar la arma – pompieri; aviz psihologic valabil; domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a orașului Zlatna; vechime în muncă – minimum 5 ani.

Concurs: 21 octombrie 2021, ora 11.00: proba scrisă; 26 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat, treapta profesională I, la S.P.G.C.

Condiții: minimum 8 clase; certificat/atestat de calificare profesională buldoexcavatorist/mașinist pe mașini pentru terasamente; posesor permis conducere categoriile B, C și E; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concurs: 22 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Alte localități

Şcoala Gimnazială Săsciori

muncitor întreținere

Condiții: localnic; studii medii; vechime în muncă – 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 octombrie 2021

Concurs: 13 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 13 octombrie 2021, ora 11.00: proba practică.

Relații suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

Primăria Comunei Cut

– asistent medical principal (0,5 normă, perioadă determinată) – Compartimentul asistență medicală comunitară

Condiții: studii sanitare PL; membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției contractuale: 5 ani.

Concurs: 13 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 14 octombrie 2021, ora 10.00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Cut, situat în comuna Cut, Str. Principală nr. 29, județul Alba, telefon/fax: 0258/745.113, e-mail cut@ab.e-adm.ro.

Școala Gimnazială „Ion Breazu” Mihalț

– spălătoreasă lenjerie – 1/2 normă

Condiții: studii liceale; vechime în muncă – 5 ani; certificat de absolvire a cursurilor de igienă/adeverință; disponibilitate pentru program flexibil; disponibilitate pentru munca în două schimburi

îngrijitor – 1/2 normă

Condiții: studii liceale; vechime – 1 an; certificat de absolvire a cursurilor de igienă/adeverință; disponibilitate pentru program flexibil; disponibilitate pentru munca în două schimburi.

Concurs: 14 octombrie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 15 octombrie 2021 – proba practică; 15 octombrie 2021 – proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Școala Gimnazială „Ion Breazu”, cu sediul în comuna/satul Mihalț, Str. Principală nr. 341, județul Alba, telefon 0733.842.723.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax