Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

UPDATE: Şedinţă la CL Alba Iulia. 10 spaţii la închiriat în Şanţurile Cetăţii, lista pentru ANL şi norma de hrană pentru poliţiştii locali


Publicat

primaria alba iuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au reunit din nou în şedinţă, marţi, 28 aprilie, de la ora 13.00, cu 42 de proiecte pe ordinea de zi. Au avut de aprobat propuneri privind lista de priorităţi pe anul 2015, în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, dar şi repartizarea unor locuinţe ANL, aprobarea concesionării prin licitație publicã a 10 spaţii din Şanțurile Cetăţii, finanţarea unor activităţi culturale şi a evenimentului de sărbătorire a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, acordarea normei de hrană pentru poliţiştii locali, dar şi delegaţii ale reprezentanţilor Primăriei în Germania şi Cehia.

Alte proiecte se referă la modificarea tarifelor la lucrările de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiu sau modificarea Regulamentului local de urbanism al ”Planului urbanistic general”.

UPDATE: Proiectul cu numărul 6, privind cheltuieli ocazionate de primirea delegațiilor orașelor din străinătate invitate de către Primăria municipiului Alba Iulia în anul 2015, precum şi proiectul 19, privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia, au fost retrase de pe ordinea de zi. La categoria documentaţii de urbanism, Planul Urbanistic Zonal privind construirea unei capele în cimitirul Maieri II a fost amânat.

Restul proiectelor au fost aprobate de consilierii locali.

Proiectul ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Alba Iulia

2. Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, anul 2015, al municipiului Alba Iulia

3. Neacordarea de facilităţi fiscale unei fundaţii (Maranata, reducere impozit pe clădiri)

4. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciului public ”Administrarea partimoniului local”, Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură, Direcției de asistență socială, Direcției programe, Serviciului public de asistență medicală, Serviciului voluntar pentru situații de urgență și Direcției creșe, urmare reorganizării

5. Deplasarea d-lui Comănici Florin, șofer în cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, în Arnsberg – Germania, în perioada 20-27 mai 2015 (însoţeşte echipa de înot a Liceului cu Program Sportiv din Alba Iulia, care participă la Concursul Internaţional de Înot)

6. Aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea delegațiilor orașelor din străinătate invitate de către Primăria municipiului Alba Iulia în anul 2015

7. Deplasarea d-lui Mircea Hava – Primarul municipiului Alba Iulia în orașul Praga, Republica Cehia (în perioada 11-14 mai 2015, pentru participare la eveniment organizat de ICLEI, Primăria Praga şi Ministerul Mediului din Republica Cehă; se prezintă soluţii de gestionare a activităţii din domeniul energiei – eficienţă, energii regenerabile)

8. Alocarea unor sume de bani din bugetul local al municipiului Alba Iulia pe anul 2015, pentru activități culturale (până la 300 lei, în 2015, pentru organizarea Concursului Naţional Mari Personalităţi ale Istoriei „avram Iancu”, organizat de Filiala Surzilor Alba, în perioada 22-24 mai, la Alba Iulia)

9. Acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale din cadrul Serviciului Poliția Locală a municipiului Alba Iulia

10. Alocarea sumei de până la 50.000 lei din bugetul local, capitol asistență socială, pentru organizarea evenimentului de sărbătorire a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie

11. Încheierea actului adițional nr. 1 la acordul de parteneriat nr. 32959/54/05.05.2014 dintre municipiul Alba Iulia prin Direcția de asistență socială și Asociația SM Speromax Alba (finanţare de până la 5.100 lei lunar, pentru perioada 1 mai 2015 – 30 aprilie 2016, pentru furnizarea de servicii sociale)

12. Aprobarea listei de priorităţi pe anul 2015, în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii

13. Repartizarea unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

14. Înființarea unității de implementare în cadrul proiectului ”Abordare integrată la nivelul municipiului Alba Iulia pentru reducerea discriminării și a marginalizării grupurilor vulnerabile” finanțat prin Apelul Coerent, din cadrul Programului RO10 ”Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”

15. Aprobarea ajustării tarifelor la lucrările de dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Alba Iulia prevăzute în anexa nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 20082/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Coral Impex SRL

16. Aprobarea constituirii dreptului de administrare a depozitului neconform de deșeuri a municipiului Alba Iulia în favoarea Consiliului Județean Alba

17. Încheierea unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a Serviciului public de salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia, nr. 69525/2013

18. Înființarea și amplasarea unor stații de autobuz pentru transportul public al persoanelor în municipiul Alba Iulia

19. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia (strada Dealului, în strada Caraiman, zona D, Miceşti)

20. Modificarea Regulamentului local de urbanism al ”Planului urbanistic general și amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Alba Iulia – reactualizare” aprobat prin Hotărârea nr. 158/2014 a Consiliului local (parcela se consideră construibilă dacă are o suprafaţă de minimum 500 mp şi un front la stradă de minimum 8 m în existent şi 12 m în (re)lotizări; parcela este construibilă dacă este accesibilă direct dintr-un drum public sau prin servitute de trecere legal obţinută şi reglementată urbanistic; procent maxim de ocupare a terenului – POT 25%; coeficient maxim de utilizare a terenului – CUT 0,75 mp; anterior suprafaţa minimă pe parcelă era de 1500 mp, dar multe terenuri din Oarda şi Pâclişa sunt mai mici)

21. Aprobarea unor documentații de urbanism:

Art.1 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Planul Urbanistic Detaliu „Modificare PUD aprobat cu HCL 398/2007 pentru shimbare funcţiune din spaţiu comercial şi birouri în spaţiu comercial şi spaţii de cazare turistică, Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 37A, solicitant SC Electro BVL SRL”.

Art.2: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Schimb destinaţie din apartament în spaţiu comercial cu extindere şi realizare acces, Alba Iulia, str. Arnsberg, BL.37, ap. 2, solicitant SC Lin şi Ema SRL”.

Art.3: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire atelier cosmetică auto, Alba Iulia, str. Detunata, nr. 37, solicitant Eidenmuller Elena Maria”.

Art.4: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Nazareth Ilit, nr. 8, solicitant Creţ Teodor”.

Art.5: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Realizare acces din strada Pepinierei pentru parcela cu CF 85347, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Pepinierei, FN, solicitant Trifa Gabriel Nicolae şi soţia Trifa Cristina Maria”.

Art.6: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Reglementare acces – modificare PUD aprobat cu HCL nr. 389/12.2012, art. 5, Alba Iulia, Miceşti, str. Stadionului nr.3, solicitant Cordea Ioan, Cordea Valentina Cornelia”.

Art.7: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă individuală şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Curcubeului, nr. 10, solicitant Borzescu Sorin Florin”.

Art.8: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Valea Argintului, nr. 45, solicitant Cheran Sebastian Gabriel, Cheran Nicoleta Elena”.

Art.9: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire anexe ale exploataţiei agricole – spaţiu depozitare utilaje agricole, Alba Iulia, zona Fundoaie, extravilan Oarda, solicitant Nicola Flaviu Aurel”.

Art.10: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Schimb destinaţie din apartament în spaţii comerciale magazin industrial şi magazin alimentar, extindere şi realizare acces, Alba Iulia, b-dul Republicii, nr.14, Bl. 27, ap. 2, solicitant Nistor Cruciţa”.

Art.11: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă unifamilială, garaj şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Tălmaciu, solicitant Jurca Ioan, Arghir Ionela Nicoleta”.

Art.12: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe familiale şi parcelare, Alba Iulia – Miceşti, zona Ţiglărie, solicitant Pleşa Gabriel Codru, Pleşa Călin Aurel, Colda Petru”.

Art.13: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Modificare reglementări urbanistice la Cimitir Maieri II, Alba Iulia, str. Încoronării, nr. 17, solicitant Parohia Ortodoxă Maieri II”.

Art.14: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe familiale, Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 18, solicitant Nedov Adrian, Nedov Daniel”.

Art.15: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Modificare tramă stradală, amenajare spaţiu comercial şi zonă de agrement în zonă de locuinţe individuale, semicolective şi colective, Alba Iulia, Miceşti, cartier Orizont, solicitant SC Vizionar Invest SRL”.

Art.16: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „Parcelare loturi pentru construire locuinţe individuale şi realizare acces, Alba Iulia, Miceşti, str. Drăgăşani, nr. 20, solicitant Man Petru Raul şi Dan Ioan”.

22. Modificarea Hotărârii nr. 81/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

23. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 1768/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

24. Propunerea de atribuire a terenului aferent caselor particulare

25. Acceptarea donației imobilului (drum) aferent străzii Casandra, situat în Alba Iulia – Pîclișa

26. Stabilirea componenței Comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea bunurilor monumente istorice proprietate a municipiului Alba Iulia

27. Aprobarea concesionãrii prin licitație publică a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Bastionul Trinitarienilor (spațiul nr.1 cu indicativul M4B1)

28. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Trinitarienilor (spațiul nr.2 cu indicativul M4C1)

29. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Capistrano (spațiul nr.4 cu indicativul M5R1)

30. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Elisabetha (spațiul nr.5 cu indicativul M6C2)

31. Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Michael (spațiul nr.6 cu indicativul M7C1)

32. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Carol (spațiul nr.7 cu indicativul M7C2)

33. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Carol (spațiul nr.8 cu indicativul M7R1)

34. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Carol (spațiul nr.9 cu indicativul M7R2)

35. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Ravelinul Sf.Carol (spațiul nr.10 cu indicativul M7R3)

36. Aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Trinitarienilor (spațiul nr.13)

Vezi Condițiile de CONCESIONARE pe 25 de ani pentru 10 spații în Șanțurile Cetății Alba Iulia. Preț de pornire al licitațiilor și utilizări

37. Acceptarea donației fãcute municipiului Alba Iulia a unui Monument Comemorativ de către Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici (Bulevardul Transilvaniei, FN; valoare 8.782,75 lei)

38. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.25759/2007 încheiat între Consiliul Local și S.C.ARTI – PAN S.R.L.

39. Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.2862/2009 încheiat între Consiliul Local și S.C.FARMA LUX S.R.L.

40. Aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere încheiate între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.UNITATEA S.R.L.

41. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuințe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, Piața Consiliului Europei, bl.32D, ap.4

42. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.17Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Klaus Iohannis: Nunți, botezuri și evenimente sportive FĂRĂ RESTRICȚII, dacă toți participanții sunt vaccinați

Publicat

Nunțile, botezurile și mesele festive organizate în aer liber nu vor mai fi restricționate de la 1 iunie dacă organizatorul garantează că toți cei prezenți sunt vaccinați, anunță președintele Klaus Iohannis.

„În interior vom avea câteva relaxări, care încep majoritatea din 1 iunie, când va crește capacitatea de cazare, de de servire în restaurante și așa mai departe. Sunt multe măsuri, ele vor fi prelucrate de Comitetul Național și vor fi toate aduse la cunoștința publicului.

CItește și Klaus Iohannis anunță PRIMA ETAPĂ de RELAXARE, din 15 mai: Se elimină restricţiile de circulaţie noaptea și masca în exterior

Câteva detalii: avem nunți, botezuri, mese festive unde pot participa în exterior, deci în aer liber, începând cu 1 iunie maximum 70 persoane. Nunți, botezuri, mese festive, în interior, maxim 50 persoane de la 1 iunie”, transmite Klaus Iohannis.

El precizează că numărul paricipanților va crește etapizat, de la 1 iulie și de la 1 august.

„De la 1 iulie numărul crește, de la 1 august numărul crește. Dar, iar aici este foarte important, dacă organizatorul garantează că toate persoanele care participă sunt vaccinate se renunță la restricționarea numărului de participanți.

Deci, mai concret, dacă pe 15 iulie cineva dorește să organizeze o nuntă într-un spațiu închis în interior și garantează că toți participanții sunt vaccinați nu se mai aplică restricționarea la un număr de 70 de persoane”, adaugă șeful statului.

Președintele spune că situația va fi similară în cazul evenimentelor sportive.

„Similar la sălile de sport numărul de participanți este restricționat, dar dacă organizatorul, managerul sălii garantează că toate persoanele sunt vaccinate, numărul de participanți poate să crească.

Aceste măsuri sunt gândite să ne protejeze, să ne reluăm viață normală și încurajează vaccinarea”, conchide Iohannis.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Klaus Iohannis anunță PRIMA ETAPĂ de RELAXARE, din 15 mai: Se elimină restricţiile de circulaţie noaptea și masca în exterior

Publicat

Președintele Klaus Iohannis a făcut declarații în contextul în care Bucureștiul a reintrat oficial, de joi, în scenariul verde iar agenții economici din industria ospitalității şi din industria spectacolelor pot primi public în limita a 50% din capacitate.

Potrivit informațiilor oficiale, peste 2,6 milioane de români au fost vaccinați anti-COVID cu ambele doze.

Prima etapă a relaxării va fi pe 15 mai, a anunţat joi preşedintee României Klaus Iohannis. Se va renunţa la măştile de protecţie şi la restriciile nocturne. 

Excepții: târguri, piețe și stații de transport public

„Pe 15 mai se elimină portul măștii în exterior cu unele excepții, târgurile, piețele sau stații de transport public”, a explicat președintele.

De asemenea, vor fi eliminate restricțiile de circulație de pe parcursul nopții și simultan se va renunța la orice restricție care vizează programul operatorilor economici, a mai spus șeful statului.

Tot din weekendul care urmează activitățile sportive în are liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupate.

Alte măsuri restrictive vor fi anulate de la 1 iunie, a precizat Klaus Iohannis.

„Am discutat despre pandemie, vaccinare şi măsuri de relaxare. Vedem că pandemia parcă s-a redus un pic, putem să respirăm mai uşuraţi. Trebuie să ne pregătim pentru România post-pandemie şi nu îmi doresc să fie identică cu România dinainte de pandemie. O Românie în care salariile cresc”, a spus Iohannis.

„Campania de vaccinare a prins viteză. Avem în fiecare zi peste 100.000 de persoane care se vaccinează. Este însă nevoie de mai mult! Am stabilit nişte ţine:

 • la 1 iunie 5 milioane vaccinare
 • la 1 iulie 6 milioane vaccinate
 • la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate

De aceste ţinte depind măsurile de relaxare”, a adăugat Iohannis, subliniind din nou importanța vaccinării.

Măsurile propuse joi şi care urmează să fie legiferate prin decizie a Guvernului.

Iohannis anunță relaxarea ”Pas cu pas”

Relaxarea va fi „pas cu pas”, a declarat, joi, președintele Klaus Iohannis, care a spus și care sunt țintele vaccinării: 5 milioane de persoane la 1 iunie, 6 milioane – la 1 iulie și 7 milioane – la 1 august. Iohannis a rememorat și cum au trecut românii prin pandemie, dar și cine sunt „adevărații e

„Peste un an de zile a durat până acum pandemia. A fost multă, prea multă suferință în România și îmi pare rău pentru toți cei care au suferit de pe urma acestei boli. Trebuie să ne amintim și de cei care au făcut posibilă gestionarea acestei pandemii, de medici, de personalul medical. Lor le datorăm mulțumiri”, a spus Iohannis.

Iohannis: Pregătim România post-pandemică

Președintele a spus că pandemia ne permite „să respirăm”, dar trebuie să ne pregătim pentru România post-pandemică.

„Avem șansa să facem România mai bună, România post pandemică trebuie să fie România în care implementăm reformele, în care avem o dezvoltare susținută, o Românie în care avem investiții în care facem sistemul sanitar mai bun, care face școlile mai sigur, în care se se creează locuri de muncă”, a mai spus Iohannis.

Președintele a mai spus că în ultimele săptămâni campania de vaccinare „a prins viteză” și avem în fiecare zi peste 100.000 de persoane vaccinate, însă este nevoie de mai mult pentru a ieși din pandemie.

„Am stabilit niște ținte de vaccinare (…). Ne propunem ca la 1 iunie să avem 5 milioane de persoane, de la 1 iulie 6 milioane, la 1 august 7 milioane de persoane vaccinate. (,..) Ne pregătim de relaxare, o să fie o relaxare precaută. Nu vrem să ne relaxăm în iunie ca să revenim cu restricții în august, vrem să avem un calendar care ne permite să reluăm multe activități dar care nu ne expun pericolului revenirii poate fi așadar vom avea o relaxare pas cu pas”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

Iohannis: Este foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală

Este foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală, spune președintele Klaus Iohannis, care menționează că este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde.

„Este previzibil ca în următoarele săptămâni majoritatea localităților să intre în scenariul verde și în acest fel majoritatea elevilor se vor întoarce fizic în școli”, spune Klaus Iohannis.

El precizează că sunt păstrate normele care țin de rata de incidență, cu cele trei scenarii.

„Este foarte probabil ca anul școlar să se încheie cu toți elevii în școală și este foarte de dorit ca anul școlar să se încheie cu majoritatea românilor vaccinați”, conchide șeful statului.

Nunți și botezuri fără restricții dacă toți participanții sunt vaccinați

 Nunțile, botezurile și mesele festive organizate în aer liber nu vor mai fi restricționate de la 1 iunie dacă organizatorul garantează că toți cei prezenți sunt vaccinați, anunță președintele Klaus Iohannis.

„În interior vom avea câteva relaxări, care încep majoritatea din 1 iunie, când va crește capacitatea de cazare, de de servire în restaurante și așa mai departe.

Sunt multe măsuri, ele vor fi prelucrate de Comitetul Național și vor fi toate aduse la cunoștința publicului. Câteva detalii: avem nunți, botezuri, mese festive unde pot participa în exterior, deci în aer liber, începând cu 1 iunie maximum 70 persoane.

Nunți, botezuri, mese festive, în interior, maxim 50 persoane de la 1 iunie”, transmite Klaus Iohannis.

El precizează că numărul paricipanților va crește etapizat, de la 1 iulie și de la 1 august.

„De la 1 iulie numărul crește, de la 1 august numărul crește. Dar, iar aici este foarte important, dacă organizatorul garantează că toate persoanele care participă sunt vaccinate se renunță la restricționarea numărului de participanți.

Deci, mai concret, dacă pe 15 iulie cineva dorește să organizeze o nuntă într-un spațiu închis în interior și garantează că toți participanții sunt vaccinați nu se mai aplică restricționarea la un număr de 70 de persoane”, adaugă șeful statului.

Klaus Iohannis: situația va fi similară în cazul evenimentelor sportive

„Similar la sălile de sport numărul de participanți este restricționat, dar dacă organizatorul, managerul sălii garantează că toate persoanele sunt vaccinate, numărul de participanți poate să crească. Aceste măsuri sunt gândite să ne protejeze, să ne reluăm viață normală și încurajează vaccinarea”, conchide Iohannis.

15 mai: se elimină portul măştii în exterior şi se elimină restricţiile de circulaţie, noaptea

Capitala României trece în scenariul verde, după ce rata de infectare a scăzut sub 1,5 la mie timp de trei zile consecutiv. Anunțul a fost joi făcut de prefectul de București, Alin Stoica.

Potrivit prefectului, redeschiderea sectorului HoReCa şi a teatrelor şi sălilor de spectacole se va face la o capacitate de 50% pentru sălile de spectacole şi pentru restaurante.

„Vor fi permise evenimente de tip drive-in şi evenimente culturale in aer liber cu pana la 300 de participanți. În scenariul ministerelor Sănătății şi Educației, redeschiderea școlilor cu prezenta fizica a tuturor elevilor se face la scăderea sub 1 la mie a incidenței.

Deocamdată, ne aflăm în scenariul hibrid în care, în București, doar preșcolarii, elevii ciclului primar şi cei din clasele terminale merg la cursuri cu prezență fizică”, a precizat prefectul.

El a estimat că, dacă tendința actuală se menține, rata de infectare va scădea sub 1 la mie într-o săptămână sau două, în cazul în care nu apar alte „influențe negative”.

Eventuala scădere sub 1% a ratei de infectare nu va aduce relaxări suplimentare pentru agenții economici dar va permite redeschiderea completă a școlilor.

În contextul actual, nunțile şi botezurile nu se pot organiza, a adăugat prefectul, menționând că restricția de circulație între orele 22 şi 5 se va menține iar cel abilitat să anuleze acestă măsură este guvernul.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA în ALBA până duminică: O zi mai caldă, câteva ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 14-16 mai

Publicat

Vremea se răcește ușor vineri, apoi se încălzește iar, sâmbătă, până la temperaturi de 20-21 de grade Celsius, în județul Alba.

Sunt anunțate și câteva ploi, vineri, respectiv furtuni, duminică.

La munte, temperaturile maxime vor varia între 7 și 10 grade Celsius – la Oașa, respectiv 10-15 grade – Arieșeni.

Vă prezentăm prognoza meteo în localități din județul Alba, în weekendul 14-16 mai:

Vineri, 14 mai

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Cîmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Sâmbătă, 15 mai

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit, mai cald

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit, mai cald

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit, mai cald

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime 10 grade Celsius; noros, mai cald

Aiud: minime 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nori și soare, mai cald

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nori și soare, mai cald

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; nori și soare, mai cald

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; predominant noros, mai cald

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros, mai cald

Cîmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros, mai cald

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; parțial însorit, mai cald

Duminică, 16 mai

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse/furtuni

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse/furtuni

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse/furtuni

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse/furtuni

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse/furtuni

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse/furtuni

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse/furtuni

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse/furtuni

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; posibil aversă/furtună

Cîmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; posibil aversă/furtună

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; averse/furtuni

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; averse/furtuni

sursa: accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Hotărâri ale CJSU Alba: Măsuri și restricții pentru comunele Cergău, Râmeţ şi Roşia de Secaş

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a transmis joi două noi hotărâri.

Ambele hotărâri sunt semnate pentru prefectul de Alba, care este președintele CJSU Alba, de șeful ISU Alba, Ovidiu Costea. 

Prima hotărâre completează o hotărâre anterioară, de unde autoritățile au omis neintenționat un paragraf:

”Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente”.

Citește și: ALBA: 25 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată în localitățile din județ

Cea de-a doua vizează măsuri și restricții pentru Cergău, Râmeţ şi Roşia de Secaş, în funcție de incidență. Este vorba despre măsurile prevăzute în hotărârile naționale elaborate de CNSU.

Vezi și: DOCUMENTE: MODELE DE DECLARAȚIE pe propria răspundere și ADEVERINȚĂ de la angajator 

Localitate – cazuri la 14 zile – incidența cazurilor COVID-19

Râmeț – 5 cazuri – 9,28 (anterior 7,42)

Cergău – 14 cazuri – 8,57 (anterior 6,73)

Roșia de Secaș – 5 cazuri – 3,09 (anterior 1,86)

Hotărârile pot fi consultate mai jos:

HOTĂRÂREA nr. 141 din 13.05.2021

privind modificarea și completarea hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 139 din 12.05.2021

Constatând faptul că la adoptarea hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 139 din 12.05.2021, a fost omise prevederile art.1 pct. 15 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021;

În temeiul:

 • Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

 • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

 • H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 13.05.2021,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Articolul 1 la hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 139 din 12.05.2021, se modifică și se completează în sensul în care după punctul 12 se introduce un nou punct 121 cu următorul cuprins:

Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.”

Art.II. Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 139 din 12.05.2021 se va actualiza conform dispozițiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.III. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T.-urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 13.05.2021

PENTRU PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA, vicepreședinte locotenent – colonel Ovidiu COstea, (Î) Inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba.

HOTĂRÂREA nr. 142 din 13.05.2021

privind constatarea ratei de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, la data de 13.05.2021 și actualizarea măsurilor de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 la nivelul comunelor Cergău, Râmeţ şi Roşia de Secaş

Luând în dezbatere rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unităților administrativ–teritoriale din județ, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba de către Direcția de Sănătate Publică Alba prin adresa nr. 5571/13.05.2021;

În temeiul:

 • Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

 • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare;

 • H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 13.05.2021,

HOTĂRĂȘTE:

 1. (1) Se constată rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2, la data de 13.05.2021, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială de pe raza județului Alba, conform Anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Măsurile stabilite pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 la nivelul comunelor Cergău, Râmeţ şi Roşia de Secaş, județul Alba, sunt cele prevăzute în hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 139 din 12.05.2021, în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, conform Anexei la prezenta hotărâre.

(3) Măsurile prevăzute pentru unităţile administrativ teritoriale de la alin(2), intră în vigoare începând cu data de 14.05.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

(4) Înaintea expirării perioadei de 14 zile, în funcție de rata de incidență cumulată, măsurile pot fi actualizate, în cazul creșterii ratei de incidență și încadrarea într-o limită superioară sau scăderii la zero a acesteia.

 1. Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

 2. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, la toate U.A.T.-urile de pe raza județului Alba, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Alba Iulia, 13.05.2021

PENTRU PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA

PENTRU PREȘEDINTELE

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ALBA, vicepreședinte locotenent – colonel Ovidiu COstea, (Î) Inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate