Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Cardinalul Lucian îndeamnă la vaccinare. Mesajul de Crăciun al Arhiepiscopului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică


Publicat

Cardinalul Lucian Mureșan – Mesaj de Crăciun: În Scrisoarea Pastorală de Crăciun, Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, îndeamnă la vaccinare.

„Biserica susține autoritățile Statului și personalul medical prin rugăciune și prin îndemnarea fiilor Săi la vaccinare și la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor, pentru a se ameliora situația actuală și a preveni agravarea acesteia”, transmite acesta.

Scrisoarea Pastorală a Preafericitului Părinte Cardinal Lucian la Sărbătoarea Nașterii Domnului 2021

Dragi credincioși, Cristos se naște, măriți-L!

Dumnezeu este cu noi. Emanuel este prezent în sufletele și în familiile noastre. Sărbătoarea Întrupării Domnului ne vorbește despre Dumnezeu care se face om pentru oameni și pentru mântuirea întregii omeniri, dar ne vorbește și despre noi.

Este istoria sfântă a Omului – Dumnezeu care a venit să locuiască cu ai Săi, coborând din cerurile înalte pentru a fi Om printre oameni, pentru a se bucura și a plânge alături de frații Săi, pentru a ne vorbi despre cer, despre Tatăl, despre iertare, despre iubire.

Pentru a ne deschide porțile Raiului, cu viața Lui pe moarte călcând. În această sfântă noapte, luminați de Steaua de la Răsărit și mângâiați de glasurile cristaline ale îngerilor, creștinii îl sărbătoresc pe Mesia, Pruncul Divin, Pruncul cel tânăr culcat în iesle.

Cuvântul inefabil și veșnic al Tatălui S-a descoperit, S-a întrupat, a venit în lume prunc fiind în sărăcia ieslei, «S-a făcut cu adevărat om rămânând cu adevărat Dumnezeu» (Catehismul Bisericii Catolice, 464).

Se întreba Sf. Grigore de Nissa: «De ce divinitatea a coborât într-o stare atât de joasă? […] Dacă dragostea pentru umanitate este o caracteristică a naturii divine, acesta este motivul pe care l-a căutat, motivul prezenței lui Dumnezeu în umanitate. Natura noastră umană prosternată avea nevoie de doctor, omul căzut avea nevoie de cineva care să-l ridice, cel care își pierduse viața avea nevoie de Autorul vieții, cel care se detașase de împărtășirea binelui avea nevoie de Cel care reconduce înapoi la bine, lumina era necesară pentru cel închis în întuneric, sclavul avea nevoie de un Eliberator, prizonierul de Apărător, omul ținut sub jugul sclaviei păcatului de un Răscumpărător».

Taina întrupării Fiului ni-L face cunoscut pe Tatăl, așa cum ne învață Sf. Irineu: «Fiul, prin manifestarea Sa, ne oferă cunoașterea Tatălui. De fapt, cunoașterea Tatălui vine din descoperirea Fiului. Totul se manifestă prin Cuvânt. Tatăl este realitatea invizibilă a Fiului, precum Fiul este realitatea invizibilă a Tatălui».

Însă vremea așteptării și a privegherii nu s-a încheiat. Mântuitorul vine în fiecare moment în întâmpinarea noastră pentru a ne îmbogăți cu harul Său. Isus Domnul continuă să reverse harul prezenței Sale asupra celor care cred milostivirea și bunătatea Sa, manifestarea Sa atingând punctul culminant prin chemarea finală, când ne va învrednici de premiul făgăduit și de coroana veșniciei.

În vremurile în care trăim, vedem limpede că Nașterea Domnului ne dăruiește o lumină atât de diferită față de strălucirile iluzorii cu care ne ademenește societatea contemporană. Isus Pruncul dăruiește o lumină sfântă care se descoperă inimilor credincioase.

Este lumina lui Dumnezeu făcut om, acea lumină care luminează noaptea istoriei și încălzește inimile de-a lungul mileniilor. Cerul coboară pe pământ, se umanizează întregul Univers, se celebrează cea dintâi Liturghie în ieslea Betleemului „pentru voi și pentru mulți”, iar întregii creații i se adresează invitația de a învăța din smerenia Pruncului.

Prin acceptarea acestei lumini, omul se reînnoiește, experimentează o viață nouă, atâtde diferită de banalitatea unei trăiri exclusiv materiale, o viață care izvorăște din prezența lui Dumnezeu printre oameni în persoana Fiului Său Isus din Nazaret.

Nașterea Fiului schimbă calendarul și cursul istoriei, este evenimentul cel mai important al curgerii omenirii, vestită fiind de lumea astrelor prin drumul magilor, despre care ne dă mărturie Evanghelia Sărbătorii. Simbol al omenirii aflate în căutare, Magii de la Răsărit, aceste personaje ilustre venite din depărtări să se închine Pruncului Sfânt, au crezut, au străbătut o cale îndelungată și L-au găsit pe Cel căutat la Betleem, s-au bucurat și i-au oferit daruri prețioase Pruncului Rege, umil și ascuns: «căci am văzut steaua Lui la Răsărit și am venit să ne închinăm Lui» (Mt 2, 2).

Iubiți frați și iubite surori,

Sfântul Părinte Papa Francisc ne invită să înfruntăm viața și aceste vremuri de pandemie alături de Domnul. Fără Isus nu există Crăciun. Prin urmare, trebuie să-L punem pe El în centrul atenției, al rugăciunii și al vieții noastre.

Crăciunul este un nou început împreună cu Isus. A trăi Crăciunul înseamnă a-I face loc Mântuitorului, a-L întâmpina în viața noastră, a-L lăsa să ne însoțească în pelerinajul inimii spre convertire, pentru a ne schimba comportamentul, atitudinea și viața. Fiindcă Împărăția lui Dumnezeu este aproape, este aici, este chiar în mijlocul nostru.

Crăciunul înseamnă să ne oprim și să-L contemplăm pe Fiul lui Dumnezeu, după pilda Sfântului Iosif. Papa Francisc a proclamat  pe 8 decembrie 2020 “Anul Sfântului Iosif”, prin Scrisoarea apostolică „Patris corde” (Cu inimă de Tată), cu prilejul împlinirii a 150 de ani de când Papa Pius al IX-lea, în 1870, l-a proclamat pe Sfântul Iosif patron al Bisericii Universale.

Se afirmă în această Scrisoare apostolică: «Iosif este omul prin care Dumnezeu se îngrijește de începuturile istoriei răscumpărării. El este adevărata „minune” cu care Dumnezeu îl salvează pe Prunc și pe mama Sa. Cerul intervine încrezându-se în curajul creativ al acestui om, care ajungând la Betleem și negăsind o locuință unde Maria să poată naște, se îngrijește de un grajd și îl pregătește, pentru ca să devină cât mai primitor pentru Fiul lui Dumnezeu care vine în lume (cf. Lc 2,6-7)» (Patris corde, 5). Urmând exemplul Sfântului Iosif, suntem și noi chemați să ne întărim credința, să înțelegem și să împlinim voința lui Dumnezeu în viața noastră.

Privind la figura Sfântului Iosif, celebrăm Familia Sfântă, reflectând și contemplând situația actuală a familiei creștine în viața socială și în comunitatea bisericească. În acest sens, Papa Francisc a dedicat un an întreg familiei, anul „Familia Amoris Laetitia (Bucuria iubirii)”, un moment special pentru a da mărturie despre iubirea din sânul familiei și pentru a trăi iubirea milostivă.

Nevoia de a-i întâlni pe frații noștri o simțim într-un mod presant din cauza pandemiei care a produs atâtea suferințe, nesiguranță și însingurare, bulversând viețile tuturor. Mai presus de aspectele care ne despart de frații noștri, ne unește iubirea pentru cei care sunt la periferiile existențiale și care bat, asemenea Mântuitorului, la ușile închise ale unei societăți prea puțin preocupată de binele comun. Precum se spune Sfântul Părinte, pandemia «ne-a făcut să înţelegem importanţa oamenilor obişnuiţi care, departe de lumina reflectoarelor, îşi exercită răbdarea în fiecare zi, insuflă speranţa şi ne fac să înţelegem importanţa responsabilităţii împărtăşite».

În această situație îngrijorătoare prin care trece țara noastră și lumea întreagă, suntem alături de cei bolnavi și transmitem tuturor un mesaj de încurajare: Isus Biruitorul este speranța noastră! Biserica susține autoritățile Statului și personalul medical prin rugăciune și prin îndemnarea fiilor Săi la vaccinare și la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor, pentru a se ameliora situația actuală și a preveni agravarea acesteia.

Clipele de mare suferință prin care trec frații și surorile noastre ne îndeamnă să ne dedicăm și mai mult rugăciunii pentru cei suferinzi, dar și pentru cei care, prin misiunea lor, își expun sănătatea cu devotament și compasiune față de semeni.

Totodată, în deplină comuniune cu Sfântul Părinte Papa Francisc, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, a marcat deschiderea procesului sinodal pentru cea de-a XVI-a Adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor (17 octombrie 2021), cu tema „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”.

Vă adresez în acest sens invitația părintească de a vă implica în faza arhieparhială, astfel încât, în urma consultărilor, să avem o imagine a mersului împreună și în Biserica noastră. Cu adevărat, în Biserică pășim nu în singurătate, ci împreună cu ceilalți frați, cu generozitate și umilință, așa cum ne-a îndemnat Sfântul Părinte prin motto-ul Vizitei Apostolice în țara noastră din anul 2019: „Să mergem împreună!”. Împreună cu frații noștri, vom putea trece mai ușor prin greutățile și dificultățile vieții, și vom da o mărturie mai puternică și credibilă despre prezența vie a lui Cristos, iar rugându-ne unii pentru alții vom regăsi puterea de a ne reînnoi inimile.

Dragi credincioși,

Nașterea pruncului în ieslea Betleemului, a „pruncului dăruit”, este o continuă manifestare a planului de mântuire rânduit de Dumnezeu. Isus este Întâiul Născut dintr-o mulțime de frați născuți nu din carne și sânge, ci de sus, adică prin puterea Spiritului Sfânt. Scutecele și ieslea sunt semnul plinătății Întrupării, care ne trimit cu gândul la jertfa Celui răstignit și dat ca hrană pentru viața veșnică.

Sfântul Augustin, într-unul dintre discursurile sale afirma: «Este Crăciunul. Al cui? Al Domnului. Are și el o zi de naștere? Da, are și el. Cuvântul care a fost la început, Dumnezeu cu Dumnezeu, are o zi de naștere? Da, are și el. Dacă nu ar avea naștere umană, nu am putea ajunge la renașterea divină: El s-a născut de fapt pentru ca noi să putem renaște. Maica Sa L-a purtat pe Isus în pântece: noi să-L purtăm în inimă».

Vestirea plină de bucurie a nașterii lui Mesia cel așteptat, ajunge la toți oamenii prin intermediul păstorilor: ei sunt primii care primesc Vestea cea Bună, primesc Evanghelia de la îngeri, fiind simboluri ai păstorilor care de-a lungul veacurilor vor paște oile și mielușeii în numele Păstorului Suprem, spre pășunile vieții.

Precum scrie atât de sugestiv marele teolog Karl Rahner: «Dumnezeu a ieșit lin din splendoarea imensă în care locuiește ca Dumnezeu și Domn și a venit la noi. Tăcerea a intrat în coliba existenței noastre, și-a permis să fie văzută ca un om. A început de unde începem și noi, complet sărac, amenințat în toate, copil și delicat în toate privințele, complet lipsit de apărare. Cel care este infinitul, viitorul îndepărtat la care cu puterea noastră nu am fi putut ajunge niciodată, a venit în întâmpinarea noastră, a venit la noi, a mers cu noi pe drumul care ne duce la El».

Aici stă măreția Crăciunului care ne deschide spre Paște, o comuniune de gratitudine adusă în primul rând lui Dumnezeu și apoi oamenilor de bunăvoință, acelor suflete alese care aprind și întrețin speranța într-o lume mai bună, mai înțeleaptă și mai responsabilă de darul care i s-a încredințat de Creator.

Dimpreună cu Preasfinția Sa Cristian, Episcopul auxiliar, Vă dorim tuturor sărbători sfinte și binecuvântate, cu sănătate, har și binecuvântare cerească!

Cardinal LUCIAN

Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-CatolicăDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Rabla Clasic și Rabla Plus, pregătite de start. Schimbările programului din 2022. Sumele maxime la care ajung bonusurile

Publicat

În februarie se dă startul Rabla clasic 2022 și Rabla Plus 2022, programe ce anul acesta vin la pachet cu schimbări. Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus pe 2022 vor debuta pe data de 4 februarie și vor avea cel mai mare buget de până acum, de peste 1,2 miliarde de lei.

Ministrul Mediului a anunțat că ele vor avea o valabilitate de 3 ani și vor beneficia de un buget-record ce va depăși 1 miliard de lei.

Rabla 2022: Două autovehicule la casare în loc de unul

În premieră, românii vor putea preda spre casare două vehicule, în loc de unul și astfel, vor primi un ecotichet în valoare de 45 de mii de lei.

Pentru mașinile mai vechi de 15 ani și cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară, se va acorda un bonus suplimentar în valoare de 1.500 de lei. Prima de casare va fi de 3000 de lei.

Astfel suma primită de la Guvern poate ajunge la 51 de mii de lei, anunță Tanczos Barna. Sunt impuse însă și noi condiții. Mașina casată trebuie să fie înmatriculată în România de minimum 6 ani.

Iar cei care vor să-și cumpere o mașină electrică vor trebui să o caseze pe cea veche, pentru a intra în posesia ecobonusului de 45 de mii de lei.

Cel mai mare buget din istoria programelor

Potrivit Ministerului Mediului, bugetul din acest an este de 1,24 miliarde lei, fiind astfel cel mai mare buget alocat din istoria programelor (fără suplimentări ulterioare).

RABLA Clasic beneficiază de 560 milioane lei, iar RABLA Plus de 680 milioane lei.

O schimbare importantă ține de faptul că din 2022 și cei care vor să-și ia o mașină 100% electrică trebuie să caseze o mașină veche pentru a putea beneficia de ecobonusul de 45.000 lei pentru mașina nouă.

Până acum nu era obligatoriu să predai o mașină veche pentru a-ți lua o electrică nouă cu subvenție

Rabla 2022: buget record pentru casarea autoturismelor vechi

Una dintre noutățile programului Rabla Clasic este introducerea unui ecobonus de 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat care este mai vechi de 15 ani și are norma de poluare Euro 3 și inferioară.

O altă noutate este introducerea posibilității casării a două autovehicule uzate pentru achiziționarea unuia nou, cuantumul finanțării fiind de 7.500 de lei pentru casarea unui autovehicul și 12.000 lei pentru casarea a două autovehicule. Rămâne obligativitatea casării a cel puțin un autovehicul în cadrul Programului.

Tot prin Rabla Clasic, dacă dai la casare două autoturisme (9.000 de lei prima de casare), ambele mai vechi de 15 ani (ecobonusuri pentru vechime, a câte 1.500 lei fiecare, deci încă 3.000 lei), la care se mai pot adăuga un ecobonus de 1.500 de lei pentru emisii scăzute şi unul de 3.000 de lei de pentru achiziţionarea unei maşini hibrid, se ajunge la un total de 16.500 de lei.

Rabla PLUS 2022: Primele de casare

  • Pentru casarea unui singur autovehicul, prin Rabla Clasic, se acordă o primă de 6.000 de lei, plus 1.500 de lei bonus de vechime peste 15 ani, adică 7.500 lei în total.
  • dacă dai la casare două autoturisme (9.000 de lei prima de casare), ambele mai vechi de 15 ani (ecobonusuri pentru vechime, a câte 1.500 lei fiecare, deci încă 3.000 lei), la care se mai pot adăuga un ecobonus de 1.500 de lei pentru emisii scăzute şi unul de 3.000 de lei de pentru achiziţionarea unei maşini hibrid, se ajunge la un total de 16.500 de lei.

„Rabla clasic este un program care atinge majoratul. Anul acesta se împlinesc 18 ani de când acesta a fost lansat și a adus o contribuție semnificativă în ceea ce privește întinerirea parcului auto: peste 700.000 de autoturisme noi au fost introduse în traficul național. Este pentru prima dată când planificăm implementarea acestor programe pe 3 ani.

Ne-am consultat cu asociațiile producătorilor, importatorilor și comercianților auto și ne dorim să asigurăm predictibilitate în implementarea politicilor publice în acest domeniu și să scoatem din circulație cel puțin 250.000 de autoturisme mai vechi de 15 ani până în 2026”, a declarat joi ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tánczos.

Modificările în programele Rabla și Rabla Plus

O altă modificare adusă programului este că valabilitatea notei de înscriere va fi de 300 zile de la emiterea acesteia, față de 240 zile cât este în prezent.

În plus, se elimină termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Se introduce obligativitatea casării unui autovehicul uzat pentru achiziționarea unui autovehicul nou.

Totodată, se introduce un bonus de 1.500 lei/autovehicul, acordat pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3.

Astfel, pentru fiecare autovehicul nou, va exista posibilitatea casării a maximum 2 autovehicule uzate, cuantumul finanțării urmând a fi:

pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării unui autovehicul uzat

  • – maximum 46.500 de lei pentru un autovehicul pur electric (45.000 de lei ecotichetul + 1.500 lei/autovehicul, acordat dacă autovehiculul uzat este mai vechi de 15 ani și are norma de poluare nu mai mare de Euro 3)
  • -maximum 21.500 de lei pentru un autovehicul hibrid plug-in (20.000 de lei ecotichetul + 1.500 lei/autovehicul, acordat dacă autovehiculul uzat este mai vechi de 15 ani și are norma de poluare nu mai mare de Euro 3).

pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate:

  • maximum 51.000 de lei pentru un autovehicul pur electric (45.000 lei ecotichet + 3.000 lei prima de casare + 2 bonusuri de vechime a câte 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat care este mai vechi de 15 ani și are norma de poluare nu mai mare de Euro 3)
  • maximum 26.000 de lei pentru un autovehicul hibrid plug-in (20.000 lei ecotichet + 3.000 lei prima de casare + 2 bonusuri de vechime a câte 1.500 pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și care are norma de poluare nu mai mare de Euro 3).

Legat de prima de casare pentru achiziția unei motociclete, aceasta va fi de 7.500 lei în cazul în care autovehiculul casat are o vechime mai mare de 15 ani, cu normă de poluare nu mai mare de Euro 3 sau 6.000 lei, în cazul casării unui alt tip de autovehicul uzat.

Ministerul vrea să lanseze și ”Rabla pentru instituții publice”

Ministrul a anunțat și lansarea unui program destinat instituțiilor publice, cu un buget de 600 milioane lei, prin care primăriile și autoritățile publice vor putea achiziționa doar mașini electrice sau hibrid plug-in. În cadrul acestui program, va fi asigurată o finanțare de 80% din valoarea achiziției.

„În 2022, vom avea un sistem informatic destinat persoanelor juridice care se vor înscrie în RABLA Clasic sau RABLA Plus, pentru că și autoritățile publice trebuie să fie încurajate spre achiziții verzi și eco-mobilitate.

Dacă ne uităm la cifre, în 2021 au fost achiziționate, în cadrul RABLA Plus, 8500 mașini de către persoane fizice și 7728 mașini de către persoanele juridice, cifre care arată interesul românilor pentru achiziția unor autoturisme mai prietenoase cu mediul.

Cetățenii interesați să se înscrie în programul RABLA trebuie să știe că vechimea autovehiculului uzat eligibil în program trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România, față de 8 ani cât este în prezent.

Totodată, se diminuează cu 5 grame valorile cantităților de emisii de CO2/KM aferente pragului de eligibilitate și pragului de obținere a ecobonusului”, a declarat președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Fülöp Lóránd-Árpád.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

LUNI: ”Alexandru Ioan Cuza în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia”. Expoziție de obiecte, legate de Mica Unire

Publicat

Luni, 24 ianuarie 2022, ora 12.30, la Sala Unirii va fi vernisată expoziția ”Alexandru Ioan Cuza în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia”. Vor fi expuse o serie de obiecte legate atât de Unirea de la 24 ianuarie 1859, dar de domnia lui Alexandru Ioan Cuza.

Reformele domnitorului ori crearea unor instituții au fost marcate prin baterea unor monede sau medalii, care să susțină proiectul unionist și de modernizare al Principatelor Române. S-a apelat în acest sens la ateliere de gravură celebre din Franța (Stern, Farochon, Caque) ori locale (Șaraga din Iași, Carniol din București), precizează organizatorii.

În patrimoniul muzeului albaiulian au intrat câteva astfel de piese care amintesc înființarea azilului de orfani de către Elena Cuza (1862), inaugurarea Manufacturii de Arme din Dealul Spirii (1863), medaliile postume care marcau decesul lui Alexandru Ioan Cuza (1873), un an de la moarte (1874) ori cele jubiliare legate de împlinirea a 40 de ani de la abdicare (1906) sau 50 de ani de la Unirea principatelor (1909). Interesant că ultimele piese au fost corelate cu domnia lui Carol I, cei doi fiind reprezentați împreună pe avers și revers.

Acestor monede comemorative li se adaugă câteva vase de porțelan sau sticlă care poartă monograma Principatelor Unite, dar și o litografie contemporană cu reprezentarea familiei Cuza. Este o piesă de popularizare, care, asemenea icoanelor tipărite pe hârtie, era frecvent întâlnită în casele locuitorilor obișnuiți din mediul urban și rural.

Reformele lui Cuza și povestirile larg răspândite legate de domnitorul cel drept și bun cu cei săraci și-au găsi ecou nu doar în imagini litografiate, ci și în literatura scrisă. O piesă de teatru prezentată de elevi la serbările școlare, intitulată Cuza-Vodă, a fost cea scrisă de Eufrosina O. Mironescu și tipărită în 1925 la celebra editură a Librăriei Socec&Co, un exemplar al cărții fiind expus și cu această ocazie.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

LUNI: „Orchestra Română de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”. Documentar prezentat de Centrul de Cultură Alba

Publicat

Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba prezintă luni, 24 ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, documentarul „Orchestra Română de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”.

Centrul de Cultură „Augustin Bena”, instituție subordonată Consiliului Județean Alba, și Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași prezintă, luni, 24 ianuarie 2022, o producție documentară unică în spațiul cultural românesc: „Orchestra Română de Folclor pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza”.

Citește AICI: 24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza

Producție documentară unică în spațiul cultural românesc

Proiectul este dedicat Unirii Principatelor Române și este un film documentar care dezvăluie într-un mod plăcut Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa și Palatul Culturii din Iași, două monumente arhitecturale cu importanță deosebită în istoria României.

Prezentarea filmului va avea loc luni, 24 ianuarie 2022, ora 19.00, pe paginile de Facebook ale instituțiilor implicate în proiect.

Coloana sonoră a acestui documentar este formată din suite românești interpretate de Orchestra Română de Folclor. Aceasta este prima orchestră de uniune națională și a fost înființată cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, în anul 2021, în cadrul unui amplu proiect de promovare a zilei naționale și a patrimoniului cultural imaterial pe plan internațional. La acea dată, concertul „Alba unește România”, susținut de orchestră în Palatul Cultural din Blaj, a fost distribuit către misiunile diplomatice ale României din 33 de țări.

Orchestra Română de Folclor reunește artiști din toate zonele istorice ale României

Orchestra Română de Folclor își are nucleul la Alba Iulia, capitala de suflet a tuturor românilor, fiind constituită din artiști instrumentiști profesioniști din toate zonele istorice ale României. Orchestra ia parte la proiectele de importanță națională și internațională ale Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Inițiatorul și dirijorul Orchestrei Române de Folclor este Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” și discipol al maestrului Gheorghe Zamfir.

„Sărbătorim în acest an Unirea Principatelor Române printr-un proiect unic în spațiul cultural românesc. Orchestra Română de Folclor, prima orchestră de uniune națională, se va afla pe urmele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, într-o îmbinare de muzică și imagini. Este un film documentar care, pe ritmurile unor suite românești, dezvăluie publicului Palatul „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa și Palatul Culturii din Iași. Vă oferim cu drag acest nou proiect cultural și sperăm să fie pe gustul tuturor celor care iubesc cultura, muzica și istoria românilor”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Mica Unire

Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea, fiind legată de personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. 24 ianuarie 1859 este momentul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor Române Unite, fiind actul istoric ce a reprezentat primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

ACCIDENT GRAV pe DN1 la intrare în Aiud dinspre Turda. O mașină a intrat într-un cap de pod și s-a răsturnat. Trafic BLOCAT

Publicat

Trei persoane au fost rănite, una dintre acestea grav, după ce o mașină s-a lovit de un cap de pod și s-a răsturnat, vineri seara, pe DN1 Unirea (Turda) – Aiud.

Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut la intrare în Aiud.

Traficul rutier este blocat în zona accidentului.

Revenim cu amănunte.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate