Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Povestea contractelor din proiectul pentru care Victor Ponta a reclamat conducerea CJ Alba la Departamentul pentru Lupta Antifraudă


Publicat

Declaraţiile premierului de joi, privind nereguli descoperite de autorităţi CE în proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”, derulat de APA CTTA a stârnit un oarecare iureş la nivel local, mai ales că Victor Ponta susţine că, alături de alte proiecte din Bistriţa-Năsăud, ar putea genera dificultăţi în accesarea fondurilor prin POS Mediu la nivelul întregii ţări.

Din dorinţa de a vedea ce presupun mai exact contractele încheiate în cadrul acestui proiect, despre care am mai scris, punctual în momentul semnării, am căutat detalii mai mult sau mai puţin tehnice despre fiecare. Citiţi în continuare cum au decurs contractele din proiectul pe care Ponta l-a reclamat la Departamentul pentru Lupta AntiFraudă, de la aprobarea documentaţiei de atribuire până la semnarea şi începerea lucrărilor.

Potrivit site-ului de prezentare a proiectului, în România, Programul Operaţional Sectorial Mediu reprezintă unul dintre mecanismele prin care se concretizează Fondurile Structurale. Bugetul POS Mediu este de aproximativ 5.6 miliarde euro, din care sectorul de apă/apă uzată beneficiază de aproximativ 60%. POS Mediu este structurat pe cinci axe prioritare şi o axă referitoare la asistenta tehnică. Axa prioritară 1 vizează investiţiile pentru extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare.

În acest context, SC APA CTTA SA Alba beneficiază de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”, ce se derulează pe parcursul a patru ani.

Contribuţia nerambursabilă UE pentru acest proiect este de 80.015.446 euro – 78,41%, cea nerambursabilă Guvernul României, de 12.237.657 euro – 11,99%, contribuţia autorităţilor locale este de 1.882.716 euro – 1,85%, iar cea a beneficiarului APA CTTA SA ALBA, de 7.910.181 euro – 7,75%. În total, proiectul are o valoare de 102.046.000 euro şi include un contract de furnizare vehicule operaţionale, trei contracte de servicii şi 11 contracte de lucrări.

La nivel tehnic, proiectul urmăreşte extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea oraşelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cugir, Ocna Mureş şi Cîmpeni, respectiv reabilitarea staţiilor de tratare a apei; extinderea staţiilor de pompare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă; reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate. Contractele de lucrări ce se vor derula prin prezenta finanţare în judeţul Alba cuprind sisteme de captare, tratare şi distribuţie a apei, dar şi reţelele de colectare şi epurare a apelor uzate.

Vă prezentăm în continuare detalii privind fiecare contract semnat în cadrul acestui proiect:

 

Contract „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia”

 

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A – S.C. DAFORA S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 7/4201 din data de 15.09.2010. Anunţul de participare nr. 108501 a fost publicat în data de 30.09.2010. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în perioada 12.10.2010 – 8.11.2010, iar şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 19 noiembrie 2010. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor, s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr.  5763 din 7.12.2010. Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. S-a încheiat perioada de depunere a contestaţiilor şi nu s-a depus nicio contestaţie.

În data de 20.01.2011, a fost semnat contractul cu nr. 280 dintre S.C APA C.T.T.A. S.A. Alba şi Asocierea S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. DAFORA S.A.

Constructorul a transmis inginerului documentele necesare pentru emiterea Ordinului de Începere. Inginerul, la rândul lui, a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 4.03.2011.

Valoarea contractului este de 34.377.890 lei fără TVA.

Progresul fizic realizat până la data de 31.06.2012 faţă de progresul estimat în Raportul de început este de 102,71%, iar progresul financiar realizat până la aceeaşi dată este de 66,29%.

 

Contractul „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Sebeş, modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni”

Contract atribuit S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 515/27.01.2012 şi această documentaţie a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 27.01.2012. În data de 10.02.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă. A fost retransmisă spre publicare pe SEAP în data de 13.02.2012. Validarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 29.02.2012 şi în aceeaşi zi s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare. În data de 01.03.2012 anunţul de participare a fost acceptat şi în data de 02.03.2012 a fost publicat pe SEAP cu nr. 133579.

În data de 15.05.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat, mai apoi întocmindu-se raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 02.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 4370 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

Valoarea contractului este de 19.887.829,14 lei făra TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 18.07.2012.

 

 

Contract „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir”

Procedura este în desfăşurare. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 861/15.02.2012, şi a fost publicată pe SEAP în data de 16.02.2012. În data de 05.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă, iar în data de 06.03.2012 a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În 20.03.2012, documentaţia de atribuire a fost respinsă. A fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP, în data de 21.03.2012. În data de 02.04.2012 documentaţia a fost validată, şi în aceeaşi zi s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare. În data de 03.04.2012 anunţul de participare a fost acceptat şi s-a publicat pe SEAP în aceeaşi zi. În data de 14.06.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4603 din 11.07.2012 şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 16.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 4745 contestaţia nr. 2526/16.07.2012 depusă la C.N.S.C. de către S.C. CARTEL BAU S.A., prin care se contestă comunicarea rezultatului procedurii de atribuire. Autoritatea Contractantă şi-a întocmit punctul de vedere pentru contestaţia depusă şi a trimis-o la C.N.S.C în data de 24.07.2012.

 

Contract „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Aiud”

Contract atribuit firmei S.C. FIBEC S.A. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 1/286 din 20.01.2011. Anunţul de participare cu nr. 114936 a fost publicat în data de 02.02.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în perioada 10.02 – 24.02.2011. În data de 07.03.2011, SC Danex Consult SRL a depus o contestaţie. Aceasta a fost transmisă prin email către S.C. APA CTTA S.A Alba în data de 08.03.2011. Se contestă răspunsul la clarificarea numărul 8. În data de 21.03.2011 SC Danex Consult SRL a depus o completare la contestaţia din data de 07.03.2011. Se contestă răspunsul la clarificarea numărul 14. În data de 28.03.2011 S.C. APA CTTA S.A Alba a luat hotărârea de a suspenda procedura şi şi-a formulat punctul de vedere care a fost transmis către C.N.S.C. Bucureşti împreună cu dosarul achiziţiei. Îm data de 01.04.2011, prin Decizia nr. 1250/C3/1040-1306, C.N.S.C. a respins contestaţiile depuse de SC Danex Consult SRL şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.

În data de 19.04.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor, iar în data de 06.05.2011 s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 08.06.2011 prin nota justificativă nr. 2290 din 06.05.2011. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii cu nr. 2613 din 23.05.2011.

Au fost transmise comunicările către toţi participanţii. Asocierea S.C. Trustul de Instalaţii de Montaj şi Construcţii SA – SC Florea Grup SRL a depus contestaţie, înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr.2828 din 02.06.2011. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. S.C. FIBEC S.A. a depus o contestaţie, înregistrată la S.C. APA CTTA Alba cu nr. 2839 din 02.06.2011. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. S.C. Hidroconstrucţia SA a depus o contestaţie, înregistrată la SC APA CTTA SA Alba cu nr. 2857 din 02.06.2011. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. C.N.S.C a emis decizia din 23.06.2011 prin care a respins toate cele trei contestaţii ca nefondate.

În data de 1.07.2011, S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA a depus plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei C.N.S.C. din 23.06.2011. În data de 07.07.2011 S.C. FIBEC S.A. a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia prin care solicită modificarea în întregime a deciziei C.N.S.C. din 23.06.2011. În data de 14.07.2011 a fost emisă citaţia prin care S.C. APA CTTA S.A Alba este chemată în instanţă la data de 27.07.2011 în proces cu S.C. FIBEC S.A.

În data de 15.07.2011 a fost emisă citaţia prin care S.C. APA CTTA S.A. Alba este chemată în instanţă la data de 27.07.2011 în proces cu SC Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA. Cele două citaţii sunt înregistrate la S.C APA CTTA S.A Alba cu nr. 3795 din 19.07.2011, respectiv nr. 3794 din 19.07.2011. În baza deciziei CNSC din 23.06.2011 şi deciziei Curţii de Apel Alba Iulia nr. 2173 din 29.07.2011, procedura de atribuire a fost anulată. A fost publicat anunţul de erată în JOUE din 23.08.2011.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 4366 din 18.08.2011. Procedura a fost relansată prin transmiterea anunţului de participare pe SEAP. În data de 22.08.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. În data de 26.08.2011, anunţul de participare a fost respins. În data de 30.08.2011 a fost retransmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. În 02.09.2011 anunţul de participare a fost respins. În aceeaşi zi a fost retransmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP.

Anunţul de participare a fost acceptat în data de 07.09.2011 şi publicat pe SEAP în data de 08.09.2011. Anunţ de participare  nr. 2011S/ 174-286059 publicat în JOUE în data de 10.09.2011

S-a publicat pe SEAP anunţul de erată nr. 24033 din 05.10.2011. S-a publicat în JOUE anunţul de erată nr. 2011/S 194-315151 din 08.10.2011.

În data de 07.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6906 din 07.12.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 19.12.2011 Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A. a depus contestaţie la C.N.S.C, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

A fost emisă decizia C.N.S.C. nr. 124/C1/6146 din 16.01.2012 şi înregistrată şa S.C. APA CTTA S.A.Alba cu nr. 351 din 19.01.2012 prin care a fost respinsă ca nefondată solicitarea contestatorului de anulare a deciziei privind declararea ofertei sale ca neconformă şi s-a cerut reevaluarea ofertei declarate câştigătoare.

S-a întocmit raportul procedurii de atribuire cu nr. 556 din 30.01.2012 şi s-au transmis comunicările către ofertanţii rămaşi în competiţie.

În data de 27.01.2012 a fost înregistrată cu nr. 527 la S.C APA CTTA S.A. Alba plângerea făcută de către Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A. la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C.

A fost emisă decizia C.N.S.C. cu nr. 446/C1/341 din 22.02.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 1034 din 24.02.2012 prin care a fost admisă în parte contestaţia depusă de către Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A.

În data de 02.03.2012 a fost înregistrată cu nr. 1168 la S.C. APA CTTA S.A Alba plângerea făcută de către Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A. la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 446/C1/341 din 22.02.2012.

S-a reevaluat oferta declarată câştigătoare şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire cu nr. 1378 din 12.03.2012 şi s-a transmis rezultatul către toţi ofertanţii rămaşi în competiţie.

În data de 09.04.2012 a fost semnat contractul cu nr. 2141 dintre S.C. APA CTTA S.A Alba şi S.C. FIBEC S.A.

Valoarea contractului este de 24.871.924,88 lei fără TVA.

Ordinul de începere a lucrărilor s-a dat în data de 25.04.2012

Progresul fizic realizat pâna la 30.06.2012 faţă de progresul estimat în Raportul de Început este de 4,78%, iar progresul financiar este de 10%.

 

Contractul „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureş”

Contractul a fost atribuit firmei S.C. FIBEC S.A. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 936/20.02.2012 şi a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 21.02.2012. În data de 07.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă, iar în data de 08.03.2012 a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În data de 21.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă şi tot în aceeaşi zi a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. Validarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 30.03.2012. Anunţul de participare a fost transmis spre publicare pe SEAP în data de 02.04.2012, iar în data de 03.04.2012 a fost acceptat şi mai apoi s-a publicat pe SEAP în 04.04.2012 cu nr. 134499.

În 17.04.2012 s-a înregistrat cu nr. 2298 notificarea privind depunerea contestaţiei la C.N.S.C de către S.C. Tehnix S.R.L. Autoritatea Contractantă a luat măsura de remediere prin publicarea în SEAP a clarificării nr. 2 cu adresa 2317 din 18.04.2012. În data de 23.04.2012 prin decizia nr. 1064/105/C7/1272 C.N.S.C. respinge contestaţia depusă de către SC Tehnix SRL, ca rămasă fără obiect.

În data de 08.06.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4689 din 13.07.2012 şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. Până la data limită de depunere a contestaţiilor nu a fost înregistrată nicio contestaţie.

În data 30.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5131 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. FIBEC S.A.

Valoarea contractului este de 22.789.021,40 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 10.08.2012.

 

STAŢII DE EPURARE

 

Staţia de epurare Alba Iulia

 

Contractul a fost atribuit Asocierii HOCHTIEF-Von Roll BHU. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 4142/10.08.2011 şi în data de 11.08.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. Anunţul de participare a fost respins în data de 18.08.2011, iar în data de 19.08.2011 fost retransmis. În data de 25.08.2011, anunţul de participare a fost din nou respins, ca în următoarea zi, mai exact în 26.08.2011 să fie retransmis. Acelasi lucru s-a întâmplat în data de 31.08.2011, adică anunţul a fost respins şi tot în aceeaşi zi a fost retransmis. Validarea anunţului de participare a fost în data de 05.09.2011.

Anunţul de participare nr. 129671 s-a publicat pe SEAP în data de 06.09.2011, iar anunţul de participare nr. 2011/S 171-281864 s-a publicat în JOUE în data de 07.09.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în data de 12.09.2011. În data de 05.10.2011 s-a publicat pe SEAP anunţul de erată nr. 24029 şi în JOUE s-a publicat anunţul de erată nr. 2011/S 193-313661 din data de 07.10.2011.

În data de 04.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6983 din 12.12.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 21.12.2011 a fost depusă o contestaţie de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH  la C.N.S.C, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire. A fost emisă decizia C.N.S.C. nr. 174/C5/6154 din data de 19.01.2012 şi înregistrată la S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba cu nr. 410 din data de 23.01.2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH.

În data de 13.02.2012 a fost înregistrată la S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba plângerea depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C.

Prin decizia nr. 1202 din 06.03.2012 Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondată plângerea depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH. În data de 21.03.2012 a fost semnat contractul cu nr. 1627 dintre S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba şi Asocierea HOCHTIEF-Von Roll BHU. Valoarea contractului este de 45.792.900 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 23.04.2012.

 

Staţia de epurare Blaj

 Contract atribuit către BILFINGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 4884/12.09.2011, iar în data de 13.09.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicarea SEAP. În data de 15.09.2011 anunţul de participare a fost respins, iar în data de 16.09.2011 acesta a fost retransmis. Anunţul de participare a fost validat în data de 19.09.2011. Anunţul de participare s-a publicat în JOUE în data de 21.09.2011. În data de 05.10.2011 s-a publicat anunţul de erata cu nr. 24036 pe SEAP.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 28.11.2011. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor. În urma acestei proceduri au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 28.12.2011 a fost depusă la CNSC o contestaţie de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., prin care se contestă conţinutul comunicării către ofertant. A fost emisă decizia CNSC nr. 178/14/C7/6266 din 20.01.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba  cu nr. 465 din 25.01.2012 prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUSS S.A. În data de 03.02.2012 Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 178/14/C7/6266 din 20.01.2012. În data de 22.02.2012 Curtea de Apel Alba Iulia prin minuta deciziei nr. 891/2012 a respins ca nefondată plângerea formulată de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.A.

În 12.03.2012 a fost semnat contractul cu nr. 1386 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi BILFIGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H.

Valoarea contractului este de 21.467.396,90 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 09.04.2012.

 

Staţia de epurare Cugir

Contractul a fost atribuit Asocierii Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 5484/10.10.2011 şi a fost transmisă spre publicare pe SEAP la data de 11.10.2011. În data de 07.11.2011 documentaţia de atribuire a fost respinsă. S-a retransmis documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP în data de 11.11.2011. Validarea documentaţiei de atribuire a fost făcută în data de 16.11.2011, iar in data de 18.11.2011 s-a transmis spre publicare anunţul de participare. Anunţul de participare a fost acceptat în 18.11.2011 şi s-a publicat pe SEAP în data de 19.11.2011 cu nr. 131637. Anunţul de participare nr. 2011/S 224-363984 s-a publicat în JOUE în data de 21.11.2011.

A fost publicat anunţul de erată pe SEAP cu nr. 24568 din 21.12.2011. În data de 31.01.2012 a fost înregistrată cu nr. 604 la S.C. APA CTTA S.A. Alba contestaţie depusă la C.N.S.C de către S.C. Good Prood. S.R.L.

În data de 02.02.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor şi s-a întocmit Procesul Verbal cu nr. 643 din 02.02.2012. A fost emisă decizia C.N.S.C nr. 302/C2/257 din 03.02.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 756 din 09.02.2012 prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către S.C. Good Prood. S.R.L. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi apoi au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 02.04.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 1940 contestaţia nr. 003 din 02.04.2012 depusă la CNSC de către S.C. APA CTTA S.A. Alba şi Asocierea Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Valoarea contractului este de 19.411.730,52 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 23.05.2012

 

Staţii de epurare Aiud şi Ocna Mureş

Contractul a fost atribuit Asocierii Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 7197/16.12.2011. Aceasta a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 16.12.2011.

Documentaţia de atribuire a fost respinsă în data de 30.12.2011, şi a fost retransmisă spre publicare pe SEAP în data de 13.01.2012. În data de 27.01.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă iar în data de 30.01.2012 a fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP. Aprobarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 03.02.2012 şi s-a transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP la data de 06.02.2012. Anunţul de participare a fost acceptat in 08.02.2012 şi s-a publicat pe SEAP în data de 09.02.2012 cu nr. 132942.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 18.04.2012.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat. S-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 18.06.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 3972 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către PORR BAU GmbH liderul Asocierii PORR BAU GmbH-TERRAG ASDAG AKTIENGESELLSCHAFT-TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

Prin decizia nr. 11780/2391-C10 din 06.07.2012 C.N.S.C. ia act de renunţare la contestaţia depusă de către PORR BAU GmbH liderul Asocierii PORR BAU GmbH-TERRAG ASDAG AKTIENGESELLSCHAFT-TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L.

În data de 25.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5014 dintre S.C. APA C.T.T.A S.A. Alba şi Asocierea Wabag Water Services S.R.L şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Valoarea atribuită a contractului este de 34.656.924,76 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 09.08.2012.

 

Staţiile de tratare a apei Sebeşel, Petreşti, Cugir, Staţia de epurare Sebeş, Staţia de epurare Cîmpeni

 Procedură în desfăşurare. Pentru contract, documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 3317 din 27.06.2011, iar anunţul de participare nr. 125310 a fost publicat pe SEAP in data de 06.07.2011 si anuntul de participare nr. 2011/S 130-216372 a fost publicat în JOUE în data de 09.07.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în data de 12.07.2011.

În urma solicitării şi datorită complexităţii contractului, s-a hotărât decalarea termenelor limită de depunere şi deschidere  a ofertelor de la 15.09.2011, la 23.09.2011.

S-au publicat anunţurile de erată pe SEAP cu nr. 23611/20.08.2011 şi în JOUE cu nr. 2011/S 160-262445 din 23.08.2011. În data de 23.09.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6159 din 09.11.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 21.11.2011 Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. – VIANCO SIGLO XXI S.R.L. a depus o contestaţie la C.N.S.C. S-a contestat rezultatul procedurii de atribuire. C.N.S.C. a emis decizia de5243/C11/5833 din 14.12.2011 prin care a respins ca nefondată contestaţia depusă de Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. – VIANCO SIGLO XXI S.R.L.

La data de 16.01.2012 a fost anulată procedura de atribuire cu anunţ de erată nr. 24658/17.01.2012.

S-a relansat procedura de atribuire.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 366 din 20.01.2012, iar în data de 23.01.2012 documentaţia de atribuire a fost transmisă spre publicare pe SEAP. În data de 06.02.2012 doumentaţia de atribuire a fost respinsă. Aceasta a fost retransmisă în data de 09.02.2012 spre publicare pe SEAP. Documentaţia de atribuire a fost valşidată de către ANRMAP în data de 24.02.2012, iar anunţul de participare a fost transmis spre publicare pe SEAP în data de 28.02.2012.

În data de 29.02.2012 anunţul de participare a fost validat.

Anunţul de participare nr. 133512 s-a publicat pe SEAP în data de 01.03.2012, iar în data de 07.05.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4107 din 22.06.2012. Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 02.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 4367 contestaţia depusă de C.N.S.C. de către COSTRUZIONI DONDI S.p.A liderul Asocierii COSTRUZIONI DONDI S.p.A – S.C. DAFORA S.A., prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

În data de 04.07.2012 Autoritatea Contractantă prin adresa nr. 4437 a dat comunicare de anulare a Raportului procedurii şi reluarea procedurii de evaluare a ofertelor.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A prin adresa nr. 18.1515 din 04.07.2012 îşi retrage contestaţia depusă.

Prin decizia nr. 2135/C11/2681 din 05.07.2012 C.N.S.C. ia act de renunţare la contestaţia depusă de către COSTRUZIONI DONDI S.p.A. În data de 17,07,2012 perioada de reevaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4753 din 17.07.2012. Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 27.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 4367 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către S.C. ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. împotriva rezultatului procedurii de atribuire.

 

 

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Pensia minimă va crește prin decizie la Guvern. Orban a anunțat care va fi procentul de majorare

Publicat

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că decizia privind procentul de creştere a pensiilor va fi luată în această săptămână, precizând că şi pensia minimă va fi majorată cu un procent similar punctului de pensie.

Orban a afirmat, întrebat în legătură cu procentul de majorare a pensiilor, că decizia va fi luată “cu siguranţă în cursul acestei săptămâni” şi urmează să o facă publică.

“Am avut această discuţie ca să fie majorată şi pensia minimă cu procentul cu care se majorează punctul de pensie, această discuţie am avut-o şi pot să vă spun că şi pensia socială sau pensia minimă va creşte cu un procent similar pe care îl vom decide pentru creşterea punctului de pensie”, a spus premierul.

El a menţionat că sumele majorate vor fi cuprinse cu siguranţă în buget.

“Cu siguranţă vom finanţa, din moment ce am luat o astfel de decizie, am luat decizia astfel încât să putem să finanţăm orice cheltuială care este cuprinsă în buget”, a adăugat Orban.

În România, aproape un milion de persoane primesc pensia minimă, de 704 lei. El a menţionat că sumele majorate vor fi cuprinse cu siguranţă în buget.

“Cu siguranţă vom finanţa, din moment ce am luat o astfel de decizie, am luat decizia astfel încât să putem să finanţăm orice cheltuială care este cuprinsă în buget”, a adăugat Orban.

În România, aproape un milion de persoane primesc pensia minimă, de 704 lei. Potrivit legii, punctul de pensie ar trebui să crească cu 40%, dar Ludovic Orban a anunțat deja că nu sunt bani pentru această creștere. Surse guvernamentale spun că pensiile vor crește doar cu 14% de la 1 septembrie.

Potrivit unor surse guvernamentale, pensiile ar urma să fie majorate doar cu 14%. În momentul de față, punctul de pensie este de 1.265 de lei. În urma majorării cu 14%, va ajunge la 1.442 lei, dar ar fi putut să fie 1.771 de lei dacă pensiile ar fi fost majorate cu 40%.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Reguli și condiții la mănăstirile din Alba, de Sfânta Maria. Fără cazare, iar masca de protecție, obligatorie

Publicat

Sărbătoarea din acest weekend, Sfânta Maria, se va desfășura în condiții speciale pentru cei care doresc să viziteze lăcașurile de cult din județul Alba.

Mănăstirile reprezintă o variantă accesibilă de petrecere a zilelor libere, dar trebuie respectate anumite reguli.

Citește și MESAJE de Sfânta Maria. Felicitări pentru familie, prieteni și cunoscuți. Urări în versuri, haioase sau serioase

Turiştii care vor să participe la slujba din data de 15 august, oficiată la Catedrala Ortodoxă a Reîntregirii din Alba Iulia şi apoi doresc să viziteze oraşul, se pot caza la pensiuni din oraş.

Program Catedrala Reintregirii – Sâmbătă, 15 august – Adormirea Maicii Domnului

ora 9.00-10.00 – Acatistul Adormirii Maicii Domnului

ora 10.00-12.00 – Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur (predică Pr. Păunel Juchi)

ora 18.00-19.25 – Vecernia mare cu Litie

În ceea ce privește mănăstirile din județ, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, preot Oliviu Botoi, a declarat pentru Alba24 că, în acest an, cu prilejul sărbătorii de Sfânta Maria, lăcașurile de cult din județul Alba nu oferă servicii de cazare sau masă pentru credincioși. Astfel, cei care vor să participe la slujbele organizate în weekend pot participa la acestea, dar cu respectarea măsurilor impuse de pandemie și se pot caza la pensiuni din apropierea mănăstirilor.

Pentru cei care vor să se reculeagă, înconjurați de un peisaj deosebit, Mănăstirea Râmeţ este una dintre variante.

Acces: din DN1 (E81) Alba lulia, spre nord, de la Teiuş (16 km), la stânga din intersecţia spre Stremţ (4 km), Geoagiu de Sus (5 km) şi Valea Mănăstirii (7 km).

La Mănăstirea Oaşa, din judeţul Alba se poate ajunge dinspre Alba Iulia – Sebeş, pe DN67C – Transalpina. De acolo se poate vizita ușor și Transalpina, distanța este de puțin peste 20 de km.

Vezi FOTO-VIDEO: Mănăstirea Oașa, o oază de liniște sufletească, cu o priveliște care îți taie respirația

Un alt lăcaş de cult este Mănăstirea Sfântul Ilie din Albac. Aceasta este aşezată într-un loc pitoresc de pe Valea Arieşului, într-o poieniţă a pădurii de conifere.

La Mănăstirea Albac se poate ajunge pe DN 75, la intrarea în localitatea Albac dinspre Câmpeni. Veţi găsi mănăstirea pe partea stângă a drumului.

Accesul la Mănăstirea Dumbrava se face de pe DN 1 Aiud (spre Turda)-Unirea (16 km), după 5 km spre stânga (către satul Dumbrava), 1 km.

În apropierea Mănăstirii Dumbrava, vă puteţi caza la una dintre pensiunile din localităţiile Unirea şi Aiud.

Accesul la Mănăstirea Lupşa se face urmând traseul DN 74 Alba Iulia – Zlatna – Abrud (70 km), apoi pe DN 75 spre Baia de Arieş.

La Mănăstirea Rimetea puteţi ajunge pe următorul traseu: pe DJ 107M Aiud – Rimetea (27 km), apoi încă 4 km spre Buru sau DN 75 Turda (spre Baia de Arieş) – Buru, apoi DJ 107M stânga spre Rimetea, 4 km până la mănăstire, care se află între localităţile Buru şi Rimetea.

Reguli pentru participarea credincioșilor la slujbe, în interiorul şi exteriorul lăcașurilor de cult (sursa: Patriarhia Română):

Accesul credincioșilor în lăcașurile de cult

Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii, din duminici şi sărbători, se săvârşesc în interiorul bisericii, accesul se face în așa fel încât între credincioși să fie o distanță de 2 m în orice direcție (4 mp pentru fiecare credincios); dacă numărul credincioşilor este mai mare decât spațiul interior disponibil, ceilalți credincioşi vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii, slujba fiind transmisă la difuzoare sau clericii vor săvârşi slujba în aer liber (în curtea bisericii).

Pentru credincioşii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii, distanța între ei va fi de 1,5 m în orice direcție.

În interiorul bisericii, folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga perioadă a săptămânii, astfel încât preoții slujitori să poată răspunde tuturor solicitărilor credincioşilor privind Spovedania, Împărtășania individuală și citirea unor rugăciuni pentru diferite trebuinţe; astfel, se va evita aglomerația credincioşilor la slujbele de sâmbătă şi duminică.

Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală şi Spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbe în biserică, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe un singur rând; distanța de 2 m între două persoane urmează a fi respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei.

Persoanele având COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum şi persoanele care au avut contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate să rămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau internetului (online). Spovedirea şi Împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.

Nu se permite accesul în lăcașul de cult persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajați sau voluntari desemnați ai bisericii respective.

Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul.

Folosirea spațiului liturgic

La intrarea şi ieșirea din biserică să nu fie necesară atingerea/prinderea uşii cu mâna. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor.

La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit.

La intrarea în biserică, vor fi amplasate soluții de dezinfectare, iar fiecare credincios care intră în biserică îşi va dezinfecta mâinile.

Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spaţiile anexe ale acesteia, dar se pot distribui pachete cu hrană, ambalate igienic.

La pangarul bisericii va sta o singură persoană care va purta mască de protecţie şi mănuşi. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioşii din biserică. Ca măsură de siguranţă (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spaţiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară.

Pentru accesul la lumânărar, se va evita aglomerarea de persoane, prin păstrarea distanței fizice de 2 m.

Desfășurarea slujbelor, reguli pentru săvârşirea Sfintei Liturghii

Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi, de asemenea, curăţate.

Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale şi medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecție stabilite de autorităţi.

LISTA mănăstirilor din Alba

Alba Iulia – „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

Valea Călugărului 10 – Protos. Ioan Cojanu

Tel.: 0258 835 553; 0745 377 591, 0745.159749

Sâmbătă, 15 august – program

Ora 00.00 Utrenia. Ceasul I cu Paraclisul Maicii Domnului; Ceasul II cu Acatistul Maicii Domnului; Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul; Rugăgiunile înainte de Sfânta Împărtășanie

Ora 7.00 Sfântul Maslu

Ora 9.00 Sfânta Liturghie, Ceasul VI

Ora 18.00 Ceasul IX, Vecernia Mare

Alba Iulia – „Hristos Pantocrator”

Alba Iulia, Str. Francisca, nr. 1, cod 510040 – M-hia Veronica Crişan

Tel.: 0258 832 526; 0786 052 497; 0786 605 496

Hăpria – „Buna Vestire”

Sat Hăpria, com. Ciugud, cod 517243 – Arhim. Andrei Barbu

Tel.: 0754 042 170; 0786 051 548

Râmeţ – „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

Of. Poştal Teiuş, Valea Mănăstirii, cod 517590

Stavrofora Apolinaria Barb

Tel.: 0258 880 111

Oaşa – „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Mucenic Pantelimon”

OPRM Sebeş, Agenţia Tău, cod 517782 – Ierom. Silvan Cablea

Tel.: 0786 052 500

Ţeţ – „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

Vezi și Hramul „Nașterea Maicii Domnului”, la Mănăstirea Țeț, în Munții Șureanu. Povestea schitului de pe Valea Mirajului

OPRM Sebeş, Agenţia Tău, cod 517782 – M-hia Rafaela Purda

Tel.: 0786 052 499

Afteia – „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”

Sat. Strungari, cod 517541 – Protos. Ioan Paven

Strungari – „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul”

Sat. Strungari, cod 517541 – M-hia Dositeea Protopopescu

Tel.: 0258 761 151; 0751 458 452

Cut – „Sfântul Siluan Athonitul”

Com. Cut, cod 517206 – Ierom. Teofan Popa

Tel.: 0786 052 538

Pătrânjeni – „Buna Vestire”

Pătrânjeni, cod 516109 – Stavrofora Emiliana Mardare

Tel.: 0786 052 503

Dumbrava – „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”

Com. Dumbrava, cod 517788 – M-hia Mina Cerceş

Tel.: 0258 876 027; 0786 052 506

Cheile Cibului – „Buna Vestire”

Cheile Cibului, cod 517034 – M-hia Andreea Stan

Tel.: 0788 816 912; 0786 052 504

Lupşa – „Înălţarea Sfintei Cruci”

Com. Lupşa, cod 517410 – Arhim. Melhisedec Ungureanu

Tel./fax: 0258 769 467; 0744 385 997; 0786 052 498

Poşaga „Adormirea Maicii Domnului” şi „Schimbarea la Faţă”

Com. Poşaga, cod 517575 – Ierom. Teofan Jurca

„Subpiatră” / Sălciua – „Cuvioasa Paraschiva”

Com. Sălciua, cod 517651 – M-hia Maria Răfăilă

Tel.: 0258 788 816; 0786 052 502; 0747 503 637

Albac-Rogoz – „Sfântul Prooroc Ilie”

Com. Albac, cod 517005 – Stavrofora Ioanichia Gligor

Tel.: 0258 777 562; 0786 052 534; 0727 721 595

Albac – „Învierea Domnului”

Com. Albac (după Pleşe), cod 517013 – Stavrofora Mariam Vicol

Tel.: 0258 777 070; 0740 945 469

Câmpeni – „Sfinţii Ierarhi Iorest şi Sava”

Valea Bistrei – Câmpeni; cod 515500 – M-hia Taisia Savu

Tel.: 0744 382 696

Poiana Sohodol – „Înălţarea Domnului”

Poiana Sohodol, cod 517727 – Ierom. Irineu Filip

Tel.: 0258 787 194; 0744 928 954

Ponor – „Sfântul Nectarie”

Com. Ponor, cod 517565 – Protos. Irineu Curtescu

Tel.: 0258 867 688; 0747 770 970

Ponor – „Sfântul Spiridon”

Com. Ponor, cod 517565 – M-hia Teofana Palici

Tel.: 0258 867 555

Cergău Mic – „Sfântul Ghelasie”

Sat. Cergău Mic, cod 517217 – Protos. Serafim Paruş

Tel.: 0258 719 100; 0786 052 510

Aiud – „Înălţarea Sfintei Cruci”

Aiud, str. Eroilor, nr. 3 – Protos. Gavriil Vărvăruc

Tel.: 0258 860 325; 0745 138 910; 0786 052 536

Măgina – „Sfânta Treime”

Măgina (Aiud), cod 515207 – Ierom. Serafim Cruceanu

Tel.: 0258 864 021; 0755 340 400; 0786 052 511

Livezile – „Naşterea Sfântul Ioan Botezătorul”

Com. Livezile, cod 517390 – M-hia Filoteea Drăguşin

Tel.: 0258 868 008; 0766 536 331; 0786 052 535

Remetea – „Sfinţii  Arhangheli  Mihail şi Gavriil”

Com. Remetea, cod 517456 – M-hia Ana Mircea

Tel.: 0258 768 243; 0726 246 589

Remetea – „Sfântul Ioan Botezătorul”

Com. Remetea, cod 517456 – M-hia Teofana Pandelea

Tel.: 0258 768 242; 0788 258 729; 0721 926 399

Tăuni – „Acoperământul Maicii Domnului”

Com. Valea Lungă, sat. Tăuni, cod 517821 – M-hia Filoteea Comanci

Tel.: 0258 888 015; 0758 917 564

Călene – „Acoperământul Maicii Domnului”

Călene (Cugir), cod 515603 – Stavrofora Melania Cărpinişan

Tel.: 0720 068 569

Fărău – „Sfânta Treime”

Com. Fărău, cod 517280 – Protos. Paisie Uleşan

Tel.: 0744 623 865; 0786 052 516

Găbud – „Sfântul Ioan Teologul”

Com. Noșlac, cod 517518 – Ierom. Pantelimon Șușnea

Tel.: 0749 181 540

sursă: Arhiepiscopia Ordotoxă de Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Șoferii care nu prezintă polița RCA pe hârtie nu vor mai fi amendați. Se pregătește modificarea normei

Publicat

Șoferii care nu prezintă în original, pe hârtie, polița RCA, nu vor mai fi amendați. Un proiect de modificare a legislației va fi pus în dezbatere publică de către ASF.

Asociația Utilizatorilor de Servicii Financiare a cerut conducerii ASF să elimine această obligație, potrivit căreia șoferii erau amendați cu sume între 1.000 și 2.000 de lei, dacă nu prezentau RCA pe hârtie, în original. Riscau să rămână și fără certificatul de înmatriculare, chiar dacă plătiseră online asigurarea de răspundere civilă, potrivit digi24.ro.

Sursa citată mai precizează că norma RCA va fi modificată în așa fel încât să fie acceptate polițele RCA plătite online. Proiectul de modificare va fi pus în dezbatere publică, iar după 10 zile va fi aprobat.

sursă: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Spania, scoasă din lista țărilor pentru care este obligatorie carantina la întoarcerea în România. CNSU s-a răzgândit

Publicat

Spania nu se va mai afla pe ”lista galbenă” a țărilor pentru care este nevoie de intrarea în carantină la întoarcerea în România, potrivit unei decizii CNSU. Astăzi, la prânz, Spania figura pe lista „galbenă” a statelor cu risc epidemic ridicat, însă, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) s-a răzgândit și a scos statul iberic de pe lista celor cu probleme.

Citește și Reguli de călătorie: 24 de țări din Europa au restricții pentru români. Carantină, la întoarcerea în țară din alte 42 de state

Grupul de Comunicare Strategică: ”Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința de astăzi Hotărârea numărul 39 prin care s-a decis eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România.

De asemenea, a fost luată decizia ca instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din zonele de risc epidemiologic ridicat să se adopte prin Hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza situației emisă de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și a propunerilor formulate de Institutul Național de Sănătate Publică.

La emiterea acestor decizii vor fi luate în considerare toate implicațiile asupra sănătății publice și vor fi analizate aspectele socio-economice generate de instituirea măsurii de carantinare.

În cazul în care situația o impune, decizia privind instituirea carantinei pentru cetățenii care se întorc în România poate fi luată pentru anumite zone sau regiuni administrative din statele cu risc epidemiologic ridicat”.

Document: Hotărârea CNSU de luni seara

”HOTĂRÂRE nr. 39 din 10.08.2020 privind unele măsuri necesar a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa, precum și situația furnizată astăzi, 10.08.2020, de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, potrivit căreia rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 100.000 de locuitori înregistrată în Spania se situează la valoarea de 75,8 – inferioară valorii înregistrată pe teritoriul României (87,4) -,

ținând cont de necesitatea monitorizării permanente a evoluției cazurilor noi de îmbolnăvire în țările / zonele de risc epidemiologic ridicat, pe baza criteriului aprobat prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36 din 21.07.2020,

luând în considerare implicațiile majore generate de intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările / zonele de risc epidemiologic ridicat,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 43 alin. 1, art. 44 alin.2 și 3, art. 45 alin.1 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările / zonele de risc epidemiologic ridicat.

Art.2 Instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările / zonele de risc epidemiologic ridicat se adoptă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza situației emise de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și a propunerilor formulate de Institutul Național de Sănătate Publică, luând în considerare toate implicațiile asupra domeniului sănătății publice.

Art.3 Pentru adoptarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prevăzută la art.2 se analizează toate implicațiile socio-economice generate de instituirea măsurii carantinei, formulate de autoritățile administrației publice centrale, potrivit domeniului de competență.

Art.4 Propunerea de instituire a carantinei în condițiile prevăzute la art.2 poate fi adoptată doar pentru zone / regiuni administrative ale țărilor cu risc epidemiologic ridicat.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN”

Lista țărilor din „zona galbenă”:

 • Africa de Sud
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bolivia
 • Bosnia si Herțegovina
 • Brazilia
 • Capul Verde
 • Chile
 • Columbia
 • Costa Rica
 • El Salvador
 • Guineea Ecuatoriala
 • Honduras
 • Insulele Feroe
 • Insulele Turks si Caicos
 • Insulele Virgine ale Statelor Unite
 • Irak
 • Israel
 • Kazahstan
 • Kârgâzstan
 • Kosovo
 • Kuweit
 • Luxemburg
 • Macedonia de Nord
 • Maldive
 • Moldova
 • Muntenegru
 • Oman
 • Palestina
 • Panama
 • Peru
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republica Dominicana
 • Sint Maarten
 • Spania (va fi scoasă din listă)
 • Statele Unite ale Americii
 • Surinam

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate