Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Povestea contractelor din proiectul pentru care Victor Ponta a reclamat conducerea CJ Alba la Departamentul pentru Lupta Antifraudă

Publicat

Declaraţiile premierului de joi, privind nereguli descoperite de autorităţi CE în proiectul “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”, derulat de APA CTTA a stârnit un oarecare iureş la nivel local, mai ales că Victor Ponta susţine că, alături de alte proiecte din Bistriţa-Năsăud, ar putea genera dificultăţi în accesarea fondurilor prin POS Mediu la nivelul întregii ţări.

Din dorinţa de a vedea ce presupun mai exact contractele încheiate în cadrul acestui proiect, despre care am mai scris, punctual în momentul semnării, am căutat detalii mai mult sau mai puţin tehnice despre fiecare. Citiţi în continuare cum au decurs contractele din proiectul pe care Ponta l-a reclamat la Departamentul pentru Lupta AntiFraudă, de la aprobarea documentaţiei de atribuire până la semnarea şi începerea lucrărilor.

Potrivit site-ului de prezentare a proiectului, în România, Programul Operaţional Sectorial Mediu reprezintă unul dintre mecanismele prin care se concretizează Fondurile Structurale. Bugetul POS Mediu este de aproximativ 5.6 miliarde euro, din care sectorul de apă/apă uzată beneficiază de aproximativ 60%. POS Mediu este structurat pe cinci axe prioritare şi o axă referitoare la asistenta tehnică. Axa prioritară 1 vizează investiţiile pentru extinderea/modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, construirea/modernizarea staţiilor de tratare a apei potabile şi a staţiilor de epurare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de apă şi canalizare.

În acest context, SC APA CTTA SA Alba beneficiază de fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Alba”, ce se derulează pe parcursul a patru ani.

Contribuţia nerambursabilă UE pentru acest proiect este de 80.015.446 euro – 78,41%, cea nerambursabilă Guvernul României, de 12.237.657 euro – 11,99%, contribuţia autorităţilor locale este de 1.882.716 euro – 1,85%, iar cea a beneficiarului APA CTTA SA ALBA, de 7.910.181 euro – 7,75%. În total, proiectul are o valoare de 102.046.000 euro şi include un contract de furnizare vehicule operaţionale, trei contracte de servicii şi 11 contracte de lucrări.

La nivel tehnic, proiectul urmăreşte extinderea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea oraşelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeş, Cugir, Ocna Mureş şi Cîmpeni, respectiv reabilitarea staţiilor de tratare a apei; extinderea staţiilor de pompare şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă; reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate. Contractele de lucrări ce se vor derula prin prezenta finanţare în judeţul Alba cuprind sisteme de captare, tratare şi distribuţie a apei, dar şi reţelele de colectare şi epurare a apelor uzate.

Vă prezentăm în continuare detalii privind fiecare contract semnat în cadrul acestui proiect:

 

Contract „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Alba Iulia”

 

Contractul a fost atribuit Asocierii S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A – S.C. DAFORA S.A.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 7/4201 din data de 15.09.2010. Anunţul de participare nr. 108501 a fost publicat în data de 30.09.2010. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în perioada 12.10.2010 – 8.11.2010, iar şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 19 noiembrie 2010. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor, s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr.  5763 din 7.12.2010. Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. S-a încheiat perioada de depunere a contestaţiilor şi nu s-a depus nicio contestaţie.

În data de 20.01.2011, a fost semnat contractul cu nr. 280 dintre S.C APA C.T.T.A. S.A. Alba şi Asocierea S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. – S.C. DAFORA S.A.

Constructorul a transmis inginerului documentele necesare pentru emiterea Ordinului de Începere. Inginerul, la rândul lui, a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 4.03.2011.

Valoarea contractului este de 34.377.890 lei fără TVA.

Progresul fizic realizat până la data de 31.06.2012 faţă de progresul estimat în Raportul de început este de 102,71%, iar progresul financiar realizat până la aceeaşi dată este de 66,29%.

 

Contractul „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Sebeş, modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cîmpeni”

Contract atribuit S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 515/27.01.2012 şi această documentaţie a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 27.01.2012. În data de 10.02.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă. A fost retransmisă spre publicare pe SEAP în data de 13.02.2012. Validarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 29.02.2012 şi în aceeaşi zi s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare. În data de 01.03.2012 anunţul de participare a fost acceptat şi în data de 02.03.2012 a fost publicat pe SEAP cu nr. 133579.

În data de 15.05.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat, mai apoi întocmindu-se raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 02.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 4370 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.

Valoarea contractului este de 19.887.829,14 lei făra TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 18.07.2012.

 

 

Contract „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir”

Procedura este în desfăşurare. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 861/15.02.2012, şi a fost publicată pe SEAP în data de 16.02.2012. În data de 05.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă, iar în data de 06.03.2012 a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În 20.03.2012, documentaţia de atribuire a fost respinsă. A fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP, în data de 21.03.2012. În data de 02.04.2012 documentaţia a fost validată, şi în aceeaşi zi s-a transmis spre publicare pe SEAP anunţul de participare. În data de 03.04.2012 anunţul de participare a fost acceptat şi s-a publicat pe SEAP în aceeaşi zi. În data de 14.06.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4603 din 11.07.2012 şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 16.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 4745 contestaţia nr. 2526/16.07.2012 depusă la C.N.S.C. de către S.C. CARTEL BAU S.A., prin care se contestă comunicarea rezultatului procedurii de atribuire. Autoritatea Contractantă şi-a întocmit punctul de vedere pentru contestaţia depusă şi a trimis-o la C.N.S.C în data de 24.07.2012.

 

Contract „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în aglomerarea Aiud”

Contract atribuit firmei S.C. FIBEC S.A. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 1/286 din 20.01.2011. Anunţul de participare cu nr. 114936 a fost publicat în data de 02.02.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în perioada 10.02 – 24.02.2011. În data de 07.03.2011, SC Danex Consult SRL a depus o contestaţie. Aceasta a fost transmisă prin email către S.C. APA CTTA S.A Alba în data de 08.03.2011. Se contestă răspunsul la clarificarea numărul 8. În data de 21.03.2011 SC Danex Consult SRL a depus o completare la contestaţia din data de 07.03.2011. Se contestă răspunsul la clarificarea numărul 14. În data de 28.03.2011 S.C. APA CTTA S.A Alba a luat hotărârea de a suspenda procedura şi şi-a formulat punctul de vedere care a fost transmis către C.N.S.C. Bucureşti împreună cu dosarul achiziţiei. Îm data de 01.04.2011, prin Decizia nr. 1250/C3/1040-1306, C.N.S.C. a respins contestaţiile depuse de SC Danex Consult SRL şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.

În data de 19.04.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor, iar în data de 06.05.2011 s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 08.06.2011 prin nota justificativă nr. 2290 din 06.05.2011. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii cu nr. 2613 din 23.05.2011.

Au fost transmise comunicările către toţi participanţii. Asocierea S.C. Trustul de Instalaţii de Montaj şi Construcţii SA – SC Florea Grup SRL a depus contestaţie, înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr.2828 din 02.06.2011. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. S.C. FIBEC S.A. a depus o contestaţie, înregistrată la S.C. APA CTTA Alba cu nr. 2839 din 02.06.2011. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. S.C. Hidroconstrucţia SA a depus o contestaţie, înregistrată la SC APA CTTA SA Alba cu nr. 2857 din 02.06.2011. Se contestă rezultatul procedurii de atribuire. C.N.S.C a emis decizia din 23.06.2011 prin care a respins toate cele trei contestaţii ca nefondate.

În data de 1.07.2011, S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA a depus plângere la Curtea de Apel Alba împotriva deciziei C.N.S.C. din 23.06.2011. În data de 07.07.2011 S.C. FIBEC S.A. a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia prin care solicită modificarea în întregime a deciziei C.N.S.C. din 23.06.2011. În data de 14.07.2011 a fost emisă citaţia prin care S.C. APA CTTA S.A Alba este chemată în instanţă la data de 27.07.2011 în proces cu S.C. FIBEC S.A.

În data de 15.07.2011 a fost emisă citaţia prin care S.C. APA CTTA S.A. Alba este chemată în instanţă la data de 27.07.2011 în proces cu SC Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA. Cele două citaţii sunt înregistrate la S.C APA CTTA S.A Alba cu nr. 3795 din 19.07.2011, respectiv nr. 3794 din 19.07.2011. În baza deciziei CNSC din 23.06.2011 şi deciziei Curţii de Apel Alba Iulia nr. 2173 din 29.07.2011, procedura de atribuire a fost anulată. A fost publicat anunţul de erată în JOUE din 23.08.2011.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 4366 din 18.08.2011. Procedura a fost relansată prin transmiterea anunţului de participare pe SEAP. În data de 22.08.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. În data de 26.08.2011, anunţul de participare a fost respins. În data de 30.08.2011 a fost retransmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. În 02.09.2011 anunţul de participare a fost respins. În aceeaşi zi a fost retransmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP.

Anunţul de participare a fost acceptat în data de 07.09.2011 şi publicat pe SEAP în data de 08.09.2011. Anunţ de participare  nr. 2011S/ 174-286059 publicat în JOUE în data de 10.09.2011

S-a publicat pe SEAP anunţul de erată nr. 24033 din 05.10.2011. S-a publicat în JOUE anunţul de erată nr. 2011/S 194-315151 din 08.10.2011.

În data de 07.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6906 din 07.12.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 19.12.2011 Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A. a depus contestaţie la C.N.S.C, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

A fost emisă decizia C.N.S.C. nr. 124/C1/6146 din 16.01.2012 şi înregistrată şa S.C. APA CTTA S.A.Alba cu nr. 351 din 19.01.2012 prin care a fost respinsă ca nefondată solicitarea contestatorului de anulare a deciziei privind declararea ofertei sale ca neconformă şi s-a cerut reevaluarea ofertei declarate câştigătoare.

S-a întocmit raportul procedurii de atribuire cu nr. 556 din 30.01.2012 şi s-au transmis comunicările către ofertanţii rămaşi în competiţie.

În data de 27.01.2012 a fost înregistrată cu nr. 527 la S.C APA CTTA S.A. Alba plângerea făcută de către Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A. la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C.

A fost emisă decizia C.N.S.C. cu nr. 446/C1/341 din 22.02.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 1034 din 24.02.2012 prin care a fost admisă în parte contestaţia depusă de către Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A.

În data de 02.03.2012 a fost înregistrată cu nr. 1168 la S.C. APA CTTA S.A Alba plângerea făcută de către Asocierea S.C. Grup 4 Instalaţii S.A. – S.C. Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A – S.C. Florea Grup S.R.L. – S.C. CALA S.A. la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 446/C1/341 din 22.02.2012.

S-a reevaluat oferta declarată câştigătoare şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire cu nr. 1378 din 12.03.2012 şi s-a transmis rezultatul către toţi ofertanţii rămaşi în competiţie.

În data de 09.04.2012 a fost semnat contractul cu nr. 2141 dintre S.C. APA CTTA S.A Alba şi S.C. FIBEC S.A.

Valoarea contractului este de 24.871.924,88 lei fără TVA.

Ordinul de începere a lucrărilor s-a dat în data de 25.04.2012

Progresul fizic realizat pâna la 30.06.2012 faţă de progresul estimat în Raportul de Început este de 4,78%, iar progresul financiar este de 10%.

 

Contractul „Modernizarea şi reabilitarea sistemului de canalizare în aglomerarea Ocna Mureş”

Contractul a fost atribuit firmei S.C. FIBEC S.A. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 936/20.02.2012 şi a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 21.02.2012. În data de 07.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă, iar în data de 08.03.2012 a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. În data de 21.03.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă şi tot în aceeaşi zi a fost retransmisă spre publicare pe SEAP. Validarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 30.03.2012. Anunţul de participare a fost transmis spre publicare pe SEAP în data de 02.04.2012, iar în data de 03.04.2012 a fost acceptat şi mai apoi s-a publicat pe SEAP în 04.04.2012 cu nr. 134499.

În 17.04.2012 s-a înregistrat cu nr. 2298 notificarea privind depunerea contestaţiei la C.N.S.C de către S.C. Tehnix S.R.L. Autoritatea Contractantă a luat măsura de remediere prin publicarea în SEAP a clarificării nr. 2 cu adresa 2317 din 18.04.2012. În data de 23.04.2012 prin decizia nr. 1064/105/C7/1272 C.N.S.C. respinge contestaţia depusă de către SC Tehnix SRL, ca rămasă fără obiect.

În data de 08.06.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4689 din 13.07.2012 şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. Până la data limită de depunere a contestaţiilor nu a fost înregistrată nicio contestaţie.

În data 30.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5131 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi S.C. FIBEC S.A.

Valoarea contractului este de 22.789.021,40 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 10.08.2012.

 

STAŢII DE EPURARE

 

Staţia de epurare Alba Iulia

 

Contractul a fost atribuit Asocierii HOCHTIEF-Von Roll BHU. Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 4142/10.08.2011 şi în data de 11.08.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP. Anunţul de participare a fost respins în data de 18.08.2011, iar în data de 19.08.2011 fost retransmis. În data de 25.08.2011, anunţul de participare a fost din nou respins, ca în următoarea zi, mai exact în 26.08.2011 să fie retransmis. Acelasi lucru s-a întâmplat în data de 31.08.2011, adică anunţul a fost respins şi tot în aceeaşi zi a fost retransmis. Validarea anunţului de participare a fost în data de 05.09.2011.

Anunţul de participare nr. 129671 s-a publicat pe SEAP în data de 06.09.2011, iar anunţul de participare nr. 2011/S 171-281864 s-a publicat în JOUE în data de 07.09.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în data de 12.09.2011. În data de 05.10.2011 s-a publicat pe SEAP anunţul de erată nr. 24029 şi în JOUE s-a publicat anunţul de erată nr. 2011/S 193-313661 din data de 07.10.2011.

În data de 04.11.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6983 din 12.12.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 21.12.2011 a fost depusă o contestaţie de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH  la C.N.S.C, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire. A fost emisă decizia C.N.S.C. nr. 174/C5/6154 din data de 19.01.2012 şi înregistrată la S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba cu nr. 410 din data de 23.01.2012, prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH.

În data de 13.02.2012 a fost înregistrată la S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba plângerea depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C.

Prin decizia nr. 1202 din 06.03.2012 Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondată plângerea depusă de către PASSAVANT ROEDIGER GmBH. În data de 21.03.2012 a fost semnat contractul cu nr. 1627 dintre S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba şi Asocierea HOCHTIEF-Von Roll BHU. Valoarea contractului este de 45.792.900 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 23.04.2012.

 

Staţia de epurare Blaj

 Contract atribuit către BILFINGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 4884/12.09.2011, iar în data de 13.09.2011 a fost transmis anunţul de participare spre publicarea SEAP. În data de 15.09.2011 anunţul de participare a fost respins, iar în data de 16.09.2011 acesta a fost retransmis. Anunţul de participare a fost validat în data de 19.09.2011. Anunţul de participare s-a publicat în JOUE în data de 21.09.2011. În data de 05.10.2011 s-a publicat anunţul de erata cu nr. 24036 pe SEAP.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 28.11.2011. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor. În urma acestei proceduri au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 28.12.2011 a fost depusă la CNSC o contestaţie de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., prin care se contestă conţinutul comunicării către ofertant. A fost emisă decizia CNSC nr. 178/14/C7/6266 din 20.01.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba  cu nr. 465 din 25.01.2012 prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUSS S.A. În data de 03.02.2012 Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.A., a depus plângere la Curtea de Apel Alba Iulia împotriva deciziei C.N.S.C. nr. 178/14/C7/6266 din 20.01.2012. În data de 22.02.2012 Curtea de Apel Alba Iulia prin minuta deciziei nr. 891/2012 a respins ca nefondată plângerea formulată de către Asocierea JV PORR BAU GMBH – TEERAG – ASDAGAKTIENGESELLSCHAFT – S.C. TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.A.

În 12.03.2012 a fost semnat contractul cu nr. 1386 dintre S.C. APA CTTA S.A. Alba şi BILFIGER BERGER BAUGESELLSHAFT m.b.H.

Valoarea contractului este de 21.467.396,90 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 09.04.2012.

 

Staţia de epurare Cugir

Contractul a fost atribuit Asocierii Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 5484/10.10.2011 şi a fost transmisă spre publicare pe SEAP la data de 11.10.2011. În data de 07.11.2011 documentaţia de atribuire a fost respinsă. S-a retransmis documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP în data de 11.11.2011. Validarea documentaţiei de atribuire a fost făcută în data de 16.11.2011, iar in data de 18.11.2011 s-a transmis spre publicare anunţul de participare. Anunţul de participare a fost acceptat în 18.11.2011 şi s-a publicat pe SEAP în data de 19.11.2011 cu nr. 131637. Anunţul de participare nr. 2011/S 224-363984 s-a publicat în JOUE în data de 21.11.2011.

A fost publicat anunţul de erată pe SEAP cu nr. 24568 din 21.12.2011. În data de 31.01.2012 a fost înregistrată cu nr. 604 la S.C. APA CTTA S.A. Alba contestaţie depusă la C.N.S.C de către S.C. Good Prood. S.R.L.

În data de 02.02.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor şi s-a întocmit Procesul Verbal cu nr. 643 din 02.02.2012. A fost emisă decizia C.N.S.C nr. 302/C2/257 din 03.02.2012 şi înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 756 din 09.02.2012 prin care a fost respinsă contestaţia depusă de către S.C. Good Prood. S.R.L. După încheierea procesului de evaluare a ofertelor s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi apoi au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 02.04.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 1940 contestaţia nr. 003 din 02.04.2012 depusă la CNSC de către S.C. APA CTTA S.A. Alba şi Asocierea Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Valoarea contractului este de 19.411.730,52 lei fără TVA.

Ordinul de Începere a lucrărilor s-a dat în data de 23.05.2012

 

Staţii de epurare Aiud şi Ocna Mureş

Contractul a fost atribuit Asocierii Wabag Water Services S.R.L. şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de Beneficiar cu nr. 7197/16.12.2011. Aceasta a fost transmisă spre publicare pe SEAP în data de 16.12.2011.

Documentaţia de atribuire a fost respinsă în data de 30.12.2011, şi a fost retransmisă spre publicare pe SEAP în data de 13.01.2012. În data de 27.01.2012 documentaţia de atribuire a fost respinsă iar în data de 30.01.2012 a fost retransmisă documentaţia de atribuire spre publicare pe SEAP. Aprobarea documentaţiei de atribuire a fost în data de 03.02.2012 şi s-a transmis anunţul de participare spre publicare pe SEAP la data de 06.02.2012. Anunţul de participare a fost acceptat in 08.02.2012 şi s-a publicat pe SEAP în data de 09.02.2012 cu nr. 132942.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc în data de 18.04.2012.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat. S-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor şi s-au transmis comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 18.06.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A Alba cu nr. 3972 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către PORR BAU GmbH liderul Asocierii PORR BAU GmbH-TERRAG ASDAG AKTIENGESELLSCHAFT-TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L, prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

Prin decizia nr. 11780/2391-C10 din 06.07.2012 C.N.S.C. ia act de renunţare la contestaţia depusă de către PORR BAU GmbH liderul Asocierii PORR BAU GmbH-TERRAG ASDAG AKTIENGESELLSCHAFT-TUBOTERM CONSTRUCT S.R.L. – S.C. ESCALIA CRAUS S.R.L.

În data de 25.07.2012 a fost semnat contractul cu nr. 5014 dintre S.C. APA C.T.T.A S.A. Alba şi Asocierea Wabag Water Services S.R.L şi S.C. Vectra Service S.R.L.

Valoarea atribuită a contractului este de 34.656.924,76 lei fără TVA.

Inginerul a emis Ordinul de Începere a Lucrărilor pentru contract, cu data de 09.08.2012.

 

Staţiile de tratare a apei Sebeşel, Petreşti, Cugir, Staţia de epurare Sebeş, Staţia de epurare Cîmpeni

 Procedură în desfăşurare. Pentru contract, documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 3317 din 27.06.2011, iar anunţul de participare nr. 125310 a fost publicat pe SEAP in data de 06.07.2011 si anuntul de participare nr. 2011/S 130-216372 a fost publicat în JOUE în data de 09.07.2011. Vizitarea amplasamentelor a avut loc în data de 12.07.2011.

În urma solicitării şi datorită complexităţii contractului, s-a hotărât decalarea termenelor limită de depunere şi deschidere  a ofertelor de la 15.09.2011, la 23.09.2011.

S-au publicat anunţurile de erată pe SEAP cu nr. 23611/20.08.2011 şi în JOUE cu nr. 2011/S 160-262445 din 23.08.2011. În data de 23.09.2011 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor. Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 6159 din 09.11.2011.

Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii. În data de 21.11.2011 Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. – VIANCO SIGLO XXI S.R.L. a depus o contestaţie la C.N.S.C. S-a contestat rezultatul procedurii de atribuire. C.N.S.C. a emis decizia de5243/C11/5833 din 14.12.2011 prin care a respins ca nefondată contestaţia depusă de Asocierea ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. – VIANCO SIGLO XXI S.R.L.

La data de 16.01.2012 a fost anulată procedura de atribuire cu anunţ de erată nr. 24658/17.01.2012.

S-a relansat procedura de atribuire.

Documentaţia de atribuire a fost aprobată de către Beneficiar cu nr. 366 din 20.01.2012, iar în data de 23.01.2012 documentaţia de atribuire a fost transmisă spre publicare pe SEAP. În data de 06.02.2012 doumentaţia de atribuire a fost respinsă. Aceasta a fost retransmisă în data de 09.02.2012 spre publicare pe SEAP. Documentaţia de atribuire a fost valşidată de către ANRMAP în data de 24.02.2012, iar anunţul de participare a fost transmis spre publicare pe SEAP în data de 28.02.2012.

În data de 29.02.2012 anunţul de participare a fost validat.

Anunţul de participare nr. 133512 s-a publicat pe SEAP în data de 01.03.2012, iar în data de 07.05.2012 a avut loc şedinţa de deschidere a ofertelor.

Procesul de evaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4107 din 22.06.2012. Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 02.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 4367 contestaţia depusă de C.N.S.C. de către COSTRUZIONI DONDI S.p.A liderul Asocierii COSTRUZIONI DONDI S.p.A – S.C. DAFORA S.A., prin care se contestă rezultatul procedurii de atribuire.

În data de 04.07.2012 Autoritatea Contractantă prin adresa nr. 4437 a dat comunicare de anulare a Raportului procedurii şi reluarea procedurii de evaluare a ofertelor.

COSTRUZIONI DONDI S.p.A prin adresa nr. 18.1515 din 04.07.2012 îşi retrage contestaţia depusă.

Prin decizia nr. 2135/C11/2681 din 05.07.2012 C.N.S.C. ia act de renunţare la contestaţia depusă de către COSTRUZIONI DONDI S.p.A. În data de 17,07,2012 perioada de reevaluare a ofertelor s-a încheiat şi s-a întocmit raportul procedurii de atribuire a ofertelor cu nr. 4753 din 17.07.2012. Au fost transmise comunicările privind rezultatul către toţi participanţii.

În data de 27.07.2012 a fost înregistrată la S.C. APA CTTA S.A. Alba cu nr. 4367 contestaţia depusă la C.N.S.C. de către S.C. ESPINA OBRAS HIDRAULICAS S.A. împotriva rezultatului procedurii de atribuire.

 

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax