Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Criterii noi pentru acces la locuinţe ANL în Ocna Mureş. Cum se face departajarea solicitanţilor cu punctaje egale

Publicat

Consilierii locali din Ocna Mureş au de aprobat în şedinţa CL de luni modificarea criteriilor de acces la locuinţele sociale pentru solicitanţi. Acestea vor sta la baza evaluării dosarelor în vederea repartizării, cu chirie, a locuinţelor construite în regim ANL. În prezent, mai sunt libere trei astfel de locuinţe în oraş.

De exemplu, în cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.

Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest cat solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.

În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu character de protecţie socială (starea civilă şi starea de sănătate actuală).

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe destinată închirierii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţe se efectuează numai individual şi în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membri ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut un loc de casă sau o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul altei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau au unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în oraşul Ocna Mureş, şi localităţile aparţinătoare, satele Războieni, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca.

Notă: Restricţia referitoare le nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură.

De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi utilităţile comune.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul Ocna Mureş sau în localităţile aparţinătoare, satele Războieni, Cisteiu de Mureş, Micoşlaca.

4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Notă: Lista de priorităţi se stabileşte anual.

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la punctele 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:

1. Situaţia locativă actuală:

– chiriaş în spaţiu din fond locativ privat: 10 puncte

– tolerat în spaţiu: 7 puncte

– suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în spaţiu), mp/locatar: mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv (5 puncte), mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv (7 puncte), 8 mp şi până la 12 mp inclusiv (9 puncte), mai mică de 8 mp (10 puncte).

Notă:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definite la capitolul A, punctul 2.

2. Starea civilă actuală:

– căsătorit: 10 puncte

– necăsătorit: 8 punce

Număr persoane în întreţinere: copii: un copil (2 puncte), doi copii (3 puncte) trei copii (4 puncte), patru copii (5 puncte), mai mult de patru copii (5 puncte plus un punct pentru fiecare copil); alte persoane în întreţinere, indiferent de numărul acestora: 2 puncte.

3. Starea de sănătate actuală.

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus: 2 puncte

4. Vechimea cererii solicitantului.

– până la un an: 1 punct

– între 1 şi 2 ani: 3 puncte

– între 2 şi 3 ani: 6 puncte

– între 3 şi 4 ani: 9 puncte

– pentru fiecare an peste 4 ani: 4 puncte.

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:

– fără studii şi fără pregătire profesională: 5 puncte

– cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă: 8 puncte

– cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă: 10 puncte

– cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau cu studii superioare de lungă durată: 13 puncte

– cu studii superioare: 15 puncte

Notă: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii

6. Situaţii locative sau sociale deosebite.

– tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani: 15 puncte

– tineri care au adoptat sau adoptă copii: 10 puncte

– tineri evacuaţi din case naţionalizate: 5 puncte

Notă: Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la litera A. În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă.

Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest cat solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare.

În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu character de protecţie socială (starea civilă şi starea de sănătate actuală).

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax