Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Cum poți schimba furnizorul de energie electrică. Etapele procesului pas cu pas, prezentate de ANRE

Publicat

curent electric bec

Clienții furnizorilor de energie electrică au dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, cu respectarea condiţiilor contractuale şi cu obligaţia de a transmite furnizorului şi operatorului de reţea o notificare cu cel puţin 21 de zile anterior datei schimbării furnizorului.

ANRE pregătește o platformă prin care furnizorii de electricitate și gaze pot fi schimbați în 24 de ore. Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale, care va conduce la reducerea birocraţiei şi schimbarea furnizorului de energie în 24 de ore.

Potrivit Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să uzeze de dreptul de eligibilitate.

Adică să își aleagă furnizorul dorit și să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Astfel, în cazul în care optează pentru furnizarea negociată a energiei electrice consumatorul casnic de energie electrică poate încheia contracte pentru furnizare negociată cu orice furnizor deținător de licență de furnizare a energiei electrice care activează în piața cu amănuntul, negociind cu acesta atât prețul, cât și clauzele contractului de furnizare.

Furnizorul poate cere penalități la schimbarea contractului

Atenție! Furnizorul cu care a fost încheiat contractul poate aplica penalități dacă se trece la alt furnizor înainte de termenul prevăzut în contract.

În data de 31 decembrie, a apărut în Monitorul Oficial OUG 143/2021, “pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Una dintre modificările importante pentru clienții casnici se referă la obligația de a plăti, în anumite condiții, penalități furnizorului în situația în care renunță la contract înainte de termen.

Astfel, în baza legii, dacă furnizorul oferă un contract cu preț fix pe toată durata sa, el va avea dreptul să perceapă penalități clientului, dacă acesta din urmă decide să renunțe mai devreme la contract.

Aceste penalități vor face obiectul unor clauze specificate foarte clar în contract și trebuie să fie proporționale cu pierderile cauzate furnizorului de situația generată de clientul care iese din contract mai devreme.

Iată articolul din OUG relevant (art.105)

„(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), furnizorii de energie electrică sau participanții la piață implicați în agregare pot percepe clienților finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată și cu prețuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

(7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;

b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat;

c) să fie proporționale și să nu depășească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiții sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv.

Legea poate fi consultată integral AICI

Sarcina probei privind pierderile economice directe revine furnizorului sau participantului la piață implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau participanții la piață implicați în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat este monitorizată de ANRE.”

Amintim că, potrivit legii, clientul casnic poate denunța în 21 de zile contractul de furnizare a energiei electrice și poate și schimba furnizorul în acest interval de timp, gratuit. Furnizorul nu are însă dreptul de a denunța unilateral un contract de furnizare cu o persoană fizică.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului sunt prezentate de către ANRE:

1. Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

Furnizorul poate fi oricare din operatorii economici deținători de licență de furnizare de pe teritoriul României, acest serviciu nefiind limitat la o anumită zonă geografică de deservire.

Lista furnizorilor de energie electrică care activează pe piața cu amănuntul poate fi consultată la pagina de internet www.anre.ro, secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici / Energie electrică / Furnizare către consumatori – AICI.

2. Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

3. După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul vechi.

4. Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte

5. Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent.

La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

6. Care sunt condițiile generale minime pentru denunțarea contractului în cazul schimbării furnizorului?

Potrivit ANRE, clienții trebuie să verifice condițiile contractuale sau să se adreseze furnizorului acestora pentru clarificări.

7. Am găsit o ofertă mai bună pentru furnizarea energiei electrice și am decis să schimb furnizorul. Cine întreprinde demersurile necesare schimbării?

La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

8. La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare?

Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică este asigurată continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locului de consum.

9. Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul?

Odată cu deschiderea către concurență a piețelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să uzeze de dreptul de eligibilitate, adică să își alegă furnizorul dorit și să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.

10. Pot schimba furnizorul fără să primesc penalități?

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

Invocând caracterul gratuit de schimbare a furnizorului, conferit în mod expres de lege, se apreciază că o potenţială condiţionare a procesului de plata unor compensaţii băneşti este de natură a obstrucţiona finalizarea schimbării furnizorului şi crearea de obligaţii financiare, în sarcina clientului final.

11. Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia

12. Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

13. Pe cine aș putea contacta în cazul în care cred că mi s-au perceput taxe pentru schimbarea furnizorului?

Contactați furnizorul dvs. de energie electrică.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit vă puteți adresa ANRE accesând pe pagina de internet www.anre.ro .

Concret: cum se schimbă furnizorul

Pașii pe care trebuie să-i parcurgeți pentru a schimba furnizorul actual de energie sunt:

  • Se alege noul furnizor.
  • Se completează la acesta cererea de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice și se depune însoțită de documentele solicitate în cerere.
  • Contractul încheiat cu noul operator își va produce efectele de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul vechi.
  • Se completează notificarea privind schimbarea furnizorului odată cu încheierea contractului de furnizare cu societatea nouă.

În baza notificării depuse de dumneavoastră, operatorul de rețea și furnizorul actual va fi notificat de noul furnizor cu privire la denunțarea unilaterală a contractului de furnizare, cu respectarea condițiilor contractuale.

După primirea notificării, furnizorul vechi are oblligația să vă permită schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 zile, iar operatorul de rețea are obligația să verifice și să valideze în maximum 3 zile lucrătoare corectitudinea datelor și să transmită o notificare prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului.

În termen de maximum 8 zile lucrătoare după data schimbării efective a furnizorului, operatorul de rețea are obligația să pună la dispoziția noului furnizor, dar și furnizorului vechi, indexul echipamentului de măsurare.

Pentru clienții noncasnici mari, indexul este stabilit prin citire, iar pentru clienții casnici și clienții noncasnici mici de energie electrică, indexul echipamentului de măsurare este stabilit prin citire, autocitire (de către client) sau estimat de către operatorul de distribuție, valabil la data schimbării efective a furnizorului.

Furnizorul vechi trebuie să emită și transmite factura cu decontul final de lichidare în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului.

Procesul de schimbare a furnizorului este GRATUIT.

LISTA FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL           

 

Nr.ctr. Denumire furnizor Contact
FURNIZORI DE ULTIMĂ INSTANŢĂ CU ACTIVITATE ŞI PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL
1 CEZ Vanzare S.A. www.cez.ro
2 ENEL Energie S.A. www.enel.ro/enel-energie/ro.html
3 E.ON Energie Romania S.A. www.eon-energie-romania.ro
4 ENEL Energie Muntenia S.A. www.enel.ro/content/enel-ro/enel-muntenia/ro.html
5 Electrica Furnizare S.A. www.electricafurnizare.ro
6 Tinmar Energy https://www.tinmar.ro/
 PRODUCĂTORI DE ENERGIE ELECTRICĂ CU ACTIVITATE ȘI PE PIAȚA CU AMĂNUNTUL
1 Alive Capital www.alivecapital.ro
2 Alpha Wind Calea Rahovei 266-268, București 050912
3 BEPCO www.bepco.ro
4 C.E. Oltenia www.ceoltenia.ro
5 C.E.T. Arad www.cetarad.ro
6 C.E.T. Govora www.cetgovora.ro
7 East Wind Farm S.R.L. www.eastwind.ro
8 Electricom S.A. www.electricom.ro
9 * Electrocentrale Bucuresti S.A.

* pentru clientii finali alimentati direct din instalatiile electrice aferente centralei

www.elcen.ro
10 Enet S.A. www.enetsa.ro
11 Enex S.R.L. www.enexenergy.ro
12 EOL Energy S.R.L. www.eol-energy.com
13 Ewind https://ewind-furnizare.ro/
14 Green Vision Seven S.R.L. www.gv7.ro
15 S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. www.hidroelectrica.ro
16 Modern Calor S.A. www.moderncalor.ro
17 Monsson Trading https://www.monssontrading.eu/ro/
18 OMV Petrom S.A. www.omvpetrom.com/ro
19 Nuclearelectrica S.A. www.nuclearelectrica.ro
20 Petrotel-Lukoil S.A. www.petrotel.lukoil.com/ro/
21 Ra-Ra Parc https://halebrasov.ro/energie.html
22 SNGN Romgaz S.A. www.romgaz.ro
23 Renovation Trading S.R.L. www.renovatiotrading.ro
24 Rulmenți S.A. Str. Republicii, Nr. 320, Bârlad, jud. Vaslui
25 Skybase Energy Bdul Carol I, nr. 34-36, etaj 9, sect.2, Bucureşti
26 Veolia Energie Prahova www.veolia.ro
27 Verbund Wind Power Romania www.verbund.com
FURNIZORI DE ENERGIE ELECTRICĂ CU ACTIVITATE PE PIAŢA CU AMĂNUNTUL
1 A Energy Ind S.R.L. aenergyind.wixsite.com/aenergy
2 Absolute Energy S.R.L. www.absolute-energy.ro
3 Aderro G.P. Energy S.R.L. www.aderroenergy.ro
4 AIK Energy Romania S.R.L. www.aikenergy.ro
5 Alro S.A. www.alro.ro/telefoane-furnizare-distributie
6 Anchor Grup S.A. www.anchorgrup.ro
7 Apuron Energy S.R.L. www.apuron.ro
8 Aqua Energia S.A. www.aquaenergia.ro
9 Axpo Energy Romania SRL https://www.axpo.com/ro/ro/despre-noi.html
10 Conarg Real Estate S.R.L. www.conarg.co
11 Cotroceni Park S.A. www.afienergy.ro
12 Crest Energy S.R.L. www.crestenergy.ro
13 EFT Furnizare S.R.L. www.eft-furnizare.net
14 Egger Romania S.R.L. www.egger.com
15 Elcata MHC S.R.L. www.elcata.ro
16 Electric Planners S.R.L. www.electricplanners.ro
17 Electrificare CFR S.R.L. www.electrificarecfr.ro
18 Electrocarbon S.A. www.electrocarbon.ro
19 Electromagnetica S.A. www.electromagnetica.ro
20 Elsid S.A. www.elsid.ro
21 Energia Gas&Power S.R.L. www.e-nergiagp.com/ro/
22 Energy Distribution Services S.R.L. www.energydistribution.ro
23 Energy Grid www.egfurnizare.ro
24 Energy Trade Activ S.R.L. www.energytradeactiv.ro
25 Engie Romania S.A. www.engie.ro
26 Enol Grup S.A. www.enol.ro
27 Entrex Services S.R.L. www.entrex.ro
28 Evobits Information Technology S.R.L. www.evobitsit.com
29 Getica 95 COM S.R.L. www.getica95.ro
30 Grenerg S.R.L. www.electricnetgroup.com
31 Hermes Energy International S.R.L. www.hermesenergy.ro
32 ICCO Energ S.R.L. www.icco.ro
33 ICPE Electrocond Technologies S.A. www.icpeelectrocond.ro
34 Industrial Energy S.A. www.industrialenergy.ro
35 Izvor de Lumina S.R.L. www.izvordelumina.ro
36 Liberty Galati S.A. https://libertysteelgroup.com/ro/
37 Luxten Lighting Company S.A. www.luxten.com
38 Mazarine Energy Romania S.R.L. www.mazarine-energy.com/operations-romania/
39 MET Romania Energy Marketing S.R.L. www.ro2.met.com
40 MVM Energy Trade Plus SRL https://mvmenergy.ro/?lang=ro
41 Next Energy Parteners S.R.L. www.nextenergy.ro
42 Nova Power&Gas S.R.L. www.vreaulanova.ro
43 P.C. Management & Consulting S.R.L. www.pc-energy.ro
44 Photovoltaic Green Project S.R.L. www.pgp-energy.ro
45 Plenerg SRL Str. Liviu Rebreanu, Nr. 4, et. 2, bir. 7, sect. 3, Bucureşti
46 QMB Energ S.R.L. www.qmbenerg.com
47 RCS&RDS S.A. www.digiromania.ro
48 RES Energy Solutions S.A. www.res-co.com
49 Restart Energy One S.R.L. www.restartenergy.ro
50 Romelectro București S.A. www.romelectro.ro
51 Stock Energy S.R.L. www.stockenergy.ro
52 Sun Wave Energy SRL https://swn.ro/
53 Transenergo Com S.A. www.transenergo.ro
54 Transformer Energy Supply S.R.L. www.tesenergie.ro
55 Uzinsider General Contractor S.A. www.uzinsider.ro
56 Veolia Energie Romania S.A. www.veolia.ro
57 Werk Energy S.R.L. www.werkenergy.ro

sursa: anre.ro

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax