Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

IPJ Alba scoate la concurs 9 posturi de polițist – ajutor șef de post, prin încadrare directă din sursă externă. DOCUMENTE

Publicat

Angajări în Poliție: IPJ Alba scoate la concurs 9 posturi vacante de ajutor șef de post, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă.

Persoanele interesate se pot înscrie la concurs până în data de 24 septembrie, inclusiv.

În perioada 11-19 octombrie se va derula probaeliminatorie de evaluare a aperformanței fizice.

Proba scrisă va avea loc înd ata de 23 octombrie și tot atunci vor fi publicate rezultatele.

Contestații se pot depune a doua zi, oar publicarea rezultatelor finale se va face cel târziu în data de 26 octombrie.

Lista localităților în care sunt disponibile posturile:

 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal METEȘ, poziția 624 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal VINȚU DE JOS, poziția 659 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal HOPÂRTA, poziția 672 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal PONOR, poziția 695 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal ROȘIA DE SECAȘ, poziția 738 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal GÂRBOVA, poziția 780 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal SĂSCIORI, poziția 789 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal OHABA, poziția 815 din statul de organizare al unității;
 • ajutor șef post la Postul de Poliție comunal BUCERDEA GRÂNOASĂ, poziția 725 din statul de organizare al unității;

Dosarul de recrutare trebuie să conțină:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2) şi CV (Anexa nr. 8);
 • copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de bacalaureat şi anexele aferente (foaie matricolă sau, după caz); (Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor). Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Cetăţenii români care au absolvit studii în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
 • copie a actului de identitate şi, dacă este cazul, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă sau ale livretului militar;
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • copie a permisului de conducere, categoria ”B”;
  autobiografia (Anexa 3) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa 4);
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);
 • o fotografie color 9×12 cm;
 • adeverinţă eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei. (conform Anexei 7);
 • aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării,
 • emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 5).

DOCUMENTE NECESARE:

AICI: ANUNT nr. 385104 din 13.09.2021 concurs ocupare 9 posturi ajutor sef de post – incadrare directa

AICI: Anexa nr. 1 – Tematica si bibliografie

AICI: ANEXA 2- Cerere de inscriere

AICI: ANEXA 3 – Autobiografia

AICI: ANEXA 4- Tabel cu rude

AICI: ANEXA 5 -Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare

AICI: ANEXA nr. 6 – Traseu aplicativ

AICI: Anexa nr. 7 – Adeverinta medicala şi consimtamant informat

AICI: Anexa nr. 8 – Curriculum Vitae

AICI: Anexa nr. 9 – Grafic desfasurare concurs

Detalii suplimentare se pot obține AICI.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate