Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Judecătoria Alba Iulia: Care sunt cauzele care se vor judeca de instanță, pe durata stării de urgență


Publicat

tribunal

Reprezentanții Judecătoriei Alba Iulia au transmis vineri, într-un comunicat, care sunt cauzele care se vor judeca la nivelul instanței, pe durata stării de urgență decretată de președintele Klaus Iohannis.

Potrivit reprezentanților instanței, pe durata stării de urgență decretată de Preşedintele României, la nivelul Judecătoriei Alba Iulia, începând cu data de 19 martie 2020, se vor judeca următoarele cauze:

A) În materie penală:

1. cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;

2. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel national;

3. cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală;

4. cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;

5. cauze în care se formulează cereri privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, şi, cauze în care sunt aplicate provizoriu măsuri de siguranţă cu caracter medical;

6. cauze privind infracţiuni contra securităţii naţionale;

7. cauze privind acte de spălare a banilor;

8. cererile de prelungire a dreptului de circulaţie;

9. abţinerea întregii instanţe în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură preventivă, precum şi în situaţia cauzelor menţionate la pct. 2-8;

10. declaraţii de abţinere şi cereri de recuzare în cauzele menţionate la pct. 1-9;

11. cauzele având ca obiect cereri de amânare a executării pedepsei;

12. cererile de strămutare formulate în dosare faţă de care este instituită vreo măsură preventive, precum şi în dosarele care se judecă pe perioadă stării de urgenţă, vor fi înaintate spre competentă soluţionare instanţei competente;

B) Cauzele de competenta judecătorului de drepturi si libertăţi:

1. cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile preventive;

2. cauzele în care au fost instituite măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de protecţie;

3. cauzele având ca obiect aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de siguranţă cu caracter medical;

4. cauzele cu persoane vătămate minore;

5. obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 lnd.1 NCPP)

6. supravegherea tehnică (art.139 NCPP)

7. abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)

8. confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP)

9. prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP)

10. reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)

11. predarea trimiterilor poştale (art. 147 NCPP)

12. percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)

13. obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP)

14. obţinere date financiare (art. 153 NCPP)

15. conservare transmitere date (art. 154 NCPP)

16. percheziţie (art. 158 NCPP)

17. expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP)

18. examinare fizică (art. 190 NCPP)

19. audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP)

20. contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP)

21. restituire bunuri (art.255 NCPP)

22. încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP)

23. audiere anticipată (art.308 NCPP)

24. activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP)

25. valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP)

26. percheziţia informatică (art.168 NCPP)

27. validare examinare fizica (af1,l90 alin,5 NCPP)

28. cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional;

C) În materie civilă:

1. Ordin de protecţie;

2. Ordonanţă preşedinţială;

3. Suspendare provizorie a executării silite;

4. Suspendarea executării silite;

5. Măsuri asigurătorii;

6. Asigurare dovezi;

7. Incidente procedurale şi incompatibilităţi ivite în cauzele considerate de urgenţă deosebită (ex. cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare taxă timbru, cereri de reexaminare ajutor public judiciar, abţineri, recuzări, alte asemenea);

8. Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită, inclusiv cele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă.

– fiecare judecător din cadrul Judecătoriei Alba Iulia va analiza cauzele repartizate completurilor a căror titular este şi va identifica dosarele care se judecă pe durata decretării stării de urgenţă, sens în care va lua măsuri pentru soluţionarea acestora;

– pentru judecarea proceselor care se judecă în acest interval de timp, judecătorii ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi;

– în procesele care se judecă în acest interval, când este posibil, judecătorii dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia;

– pentru judecarea cauzelor pe durata stării de urgenţă se fixează, distinct, pentru fiecare dosar în parte, ora la care va fi apelată cauza şi la care părţile trebuie să se prezinte, accesul în incinta Judecătoriei Alba Iulia a părţilor, participanţilor, etc, la cauzele care se vor judeca în acest interval fiind limitat strict la părţile/participanţii din dosar, prin grija jandarmilor care asigură paza instanţei, care vor permite accesul acestora în sediul instanţei doar cu 15 minute înainte de data fixată pentru judecarea cauzei;

– aprozii Judecătoriei Alba Iulia vor aerisi şi igieniza sălile de şedinţă după soluţionarea fiecărei cauze;

– în fiecare zi în care sunt programate şedinţe de judecată, la ora 8.00, grefierul de şedinţă va preda jandarmului de la postul de pază de la intrarea în sediul Judecătoriei Alba Iulia, lista cauzelor care se judecă în acea zi. În cuprinsul listei va fi înscrisă, în dreptul fiecărei cauze, ora la care este programată dezbaterea cauzei;

– lista dosarelor care se judecă în aceeaşi zi va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe Portalul instanţei şi va fi comunicată către Baroul Alba şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, la finalul programului zilei anterioare celei în care se judecă dosarele, fiind actualizată în permanenţă;

pentru punerea în aplicare a art. 7 din Hotărârea Adunării Generale nr. 5/2020, jandarmul din postul de pază va chestiona fiecare persoană care doreşte să intre în sediul judecătoriei, cu privire la numărul cauzei în care este implicată. Accesul în clădire va fi permis exclusiv persoanelor implicate într-o cauză care se dezbate în acea zi şi care va completa declaraţia întocmită în acest sens, Anexa nr. 2 la prezenta;

– amânarea judecării cauzelor care se judecă în acest interval poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise;

– judecarea proceselor civile, altele decât cele care se judecă în acest interval de timp, se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta. În acest sens, în măsura în care nu s-a preschimbat termenul de judecată, în aplicaţia Ecris grefierii de şedinţă, de îndată, vor face menţiunea pentru termenul acordat în perioada pentru care s-a decretat situaţia de urgenţă “Suspendat de plin drept în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României”, fără a se întocmi încheiere de suspendare;

– după încetarea stării de urgență, judecarea proceselor care se judecă în acest interval se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, grefierii de şedinţă vor prelua dosarele din arhiva instanţei şi fiecare judecător va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților;

– procesele penale aflate în curs pe rolul Judecătoriei Alba Iulia, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția cauzelor care se judecă în acest interval, susmenţionate. Fiecare complet căruia i s-au repartizat cauze va analiza dosarele care fac parte dintre cele urgente şi care se judecă pe perioada stării de urgenţă, astfel cum au fost stabilite prin Hotărârea nr. 24/18.03.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Alba Iulia, urmând a face demersurile necesare în vederea judecării acestor cauze. În caz contrar, dacă nu s-a procedat la preschimbarea termenului de judecată acordat în interiorul intervalului de stare de urgenţă, va dispune, prin încheiere de suspendare, suspendarea de drept a cauzei, urmând ca în aplicaţia Ecris să se facă, de îndată, menţiunea: “Suspendat de drept în baza Decretului nr. 195/16.03.2020 al Preşedintelui României”.

– în termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, grefierii vor preda judecătorului de camera preliminară sau titularului completului penal dosarele care vor lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;

– acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar personalul instanţei va solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;

– ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate;

– pe durata stării de urgență, copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică, sens în care petenţii vor indica adresa de email ori de fax pentru comunicare.

– pe perioada stării de urgenţă, comunicarea actelor procedurale (citaţii, comunicări, inclusive comunicarea hotărârilor, etc) se va face în dosarele care se judecă în acest interval de timp, în format electronic (email jud-alba@just.ro, fax 0258 818688, etc). În mod excepţional, când acest lucru nu este posibil, se va proceda la comunicarea în format de hârtie;

– înregistrarea corespondenţei la nivelul Judecătoriei Alba Iulia se va face doar pe cale electronică, cu excepţia cererilor/dosarelor înaintate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia/alte unităţi de Parchet, şi care se judecă în acest interval de timp.

– accesarea aplicaţiei informatice “Dosarul electronic” site-ul www.tribunalulalba.ro;ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Alba Iulia Music and Film Festival se prelungește. Vor putea fi văzute toate filmele care nu au fost proiectate din cauza vremii

Publicat

Alba Iulia Music and Film Festival se prelungește, au transmis duminică seară, organizatorii festivalului.

Reprezentanții primăriei spun că toate filmele care nu au fost proiectate din cauza vremii, au fost reprogramate pentru luni.

”Mâine, 6 iulie, în locațiile Piața Cetății, Piața Vestică (Latura de Vest) și Esplanada Obeliscului vor rula peliculele care nu au putut fi prezentate în acest weekend din cauza condițiilor meteo.

Vă așteptăm la film. Mai multe detalii vor fi disponibile pe https://www.facebook.com/AlbaFilmFest/” este mesajul trimis de organizatori, pe adresa redacției Alba24.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un virus similar cu Covid-19, descoperit acum șapte ani și ținut secret de laboratorul din Wuhan – Investigație The Times

Publicat

O investigație a cotidianului britanic The Times arată că un virus similar cu Covid-19 a fost descoperit de microbiologii chinezi în urmă cu șapte ani într-o mină de cupru din regiunea Mojiang, dar a fost ținut secret într-un laborator din Wuhan – orașul în care au apărut și primele cazuri de coronavirus.

În mina de cupru, plină de lilieci și șobolani care se hrăneau cu dejecțiile lor, au murit trei mineri, iar alți trei s-au vindecat în urma infectării cu acel virus considerat strămoșul noului coronavirus, scriu ziariștii britanici. Simptomele acelui virus au fost identice cu cele ale Covid-19: febră puternică și dificultăți de respirație.

În toți acești șapte ani, autoritățile chineze nu au împărtășit cu comunitatea științifică internațională informații despre vechiul virus.

Tulpinele virusului au rămas în laboratorul din Wuhan, chiar dacă eventuale cercetări ar fi putut aduce noi informații despre pandemia de Covid-19.

Reprezentanții laboratorului din Wuhan au refuzat să discute cu ziariștii britanici, care au aflat despre existența vechiului virus din teza de master a unui student chinez, al cărui îndrumător a lucrat în secția de urgențe a spitalului în care au fost tratați minerii infectați acum șapte ani.

Dezvăluirile The Times vin cu puțin timp înante ca experții Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) să meargă într-o misiune oficială în China pentru a detecta sursa pandemiei de coronavirus – o investigație cerută de zeci de țări care consideră China responsabilă pentru răspândirea globală a Covid-19.

Articol adaptat de G4Media.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ABRUD

Mocănița Abrud-Câmpeni repornește în această vară. Ce program are și cât costă biletele

Publicat

Mocăniţa Abrud – Câmpeni pleacă din nou la drum în această vară. Traseul cuprinde localităţile Abrud, Gura Roşiei, Cărpiniş şi Câmpeni. Amatorii pot călătorii cu trenul Apusenilor exact ca altă dată.

Această porţiune de drum este doar o mică parte din fostul traseu al Mocăniţei – unul foarte spectaculos de-a lungul văii Arieşului – care se întindea pe o distanţă de aproximativ 94 de kilometri, între Turda şi Abrud, inaugurat în anul 1912 şi care a funcţionat 85 de ani, până în 1997.

Trenul de epocă va circula în fiecare duminică şi luni până în 13 septembrie, pe ruta Abrud – Câmpeni cu condiția să se adune cel puţin 20 de persoane.

Acesta porneşte din gara Abrud la orele 10.00, 13.00 şi 16.00. Preţul pentru o cursă este de 30 de lei (dus/întors), pentru adulţi, respectiv 15 lei pentru copii (dus/întors).

Capacitatea maximă este de 54 de locuri, iar călătoria durează 2,5 ore.

Alte detalii se pot obține de pe pagina de Facebook a Mocăniței.

În România, termenul “Mocăniţă” a fost consacrat pentru trenurile cu aburi care circulau în ţară, în regiunile de munte, pe ecartament îngust de 760 milimetri.

Trenul nu poate atinge o viteză mai mare de 15 km, astfel că timpul de parcurgere al traseului este considerabil.

Astfel de atracţii turistice sunt şi la Alba Iulia, unde este expusă o locomotivă restaurată a Mocăniţei, trenul care circula pe linia îngustă înainte de 90, dar şi la intrarea în Cîmpeni.

În Apuseni, linia ferată cu ecartament îngust a fost construită la începutul anilor 1900, Mocăniţa circulând între Turda şi Abrud. Viteza acesteia ajungea până la 40 de km pe oră şi avea 21 de staţii.

Inaugurată în 1912, Mocăniţa Turda-Abrud avea să fie cea mai lungă linie CFI, cu ecartament de 760 mm. De la începutul secolului XX. s-a angajat în a transporta lemne, persoane şi alte bunuri pe Valea Arieşului, legând oraşul Turda de Câmpeni şi mai apoi de Abrud.

Circulând timp de 85 de ani, această Mocăniţă a avut roluri multiple, ajungând în scurt timp să fie un ”simbol” al văii, ”sufletul moţilor”, ceva ce reprezenta localnicii.

În anul 1997 a urmat închiderea ei pe motive de nerentabilitate, urmând ca toată linia să fie lăsată în paragină şi a fost descompusă pe tronsoane de hoţii care au vândut-o la fier vechi.

Segmentul de linie care nu a fost distrus în totalitate şi a putut fi repus în funcţiune a fost cel dintre Câmpeni şi Abrud.

Sursă: Adevarul.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Oameni cu care ne mândrim: Adela Mărculescu, actrița născută la Aiud, premiată la 81 de ani pentru întreaga activitate

Publicat

Actriță născută la Aiud, Adela Mărculescu, în vârstă de 81 de ani, a fost laureată cu Premiul pentru Întreaga Activitate, la cea de-a 14-a ediție a Galei Premiilor Gopo.

Una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației ei, Adela Mărculescu s-a născut pe 21 decembrie 1938 la Aiud, în casa căpitanului Marcu Mărculescu, medic la regimentul din Aiud.

A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” București în 1959, clasa profesorului Alexandru Finți. Zaharia Stancu, director al TNB la acea vreme, a angajat-o în 1964 la Teatrul Național din București, unde este invitată să joace și în prezent.

Şi-a început cariera pedagogică la I.A.T.C în 1963, la catedra de dans a Verei Proca, apoi la tehnica vorbirii, catedra Sandinei Stan, iar din 1992 este conferenţiar la Universitatea „Hyperion”, catedra „Actorie” și „Tehnica vorbirii”.

A debutat în 1965 în co-producția româno-franceză „Serbările galante”, un film regizat de René Clair, unde a jucat alături de Jean-Pierre Cassel şi Forry Eterle. Au urmat 25 de filme și colaborări cu regizori renumiți precum Mircea Veroiu („Hyperion”, 1965), Nicolae Corjos („Alo, aterizează străbunica”, 1981, și „Declarație de dragoste”, 1985), Dinu Cocea („Iancu Jianu, haiducul”, 1980), Gheorghe Turcu („Cine iubește și lasă”, 1982), Ion Popescu Gopo („Galax”, 1983), Iulian Mihu („Surorile”, 1984), Mihai Constantinescu („Un oaspete la cină”, 1986, și „Să-ți vorbesc despre mine”, 1987) și Gustavo Graef Marino („Diplomatic Siege”, 1999).

Actrița Adela Mărculescu a câștigat aprecierea publicului încă de la debutul de pe scena Teatrului de Stat din Botoșani (1957 – 1959), jucând de-a lungul timpului la Teatrul de Stat din Ploiești (1959 – 1963), Teatrul Mic (1963), Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu (1971), iar din 1964 la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, unde colaborează și în prezent.

Printre cele mai importante roluri ale sale se numără cele din „Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii” de R. Stanca, „Vicleniile lui Scapin” de Molière, „Părinţii teribili” de J. Cocteau, „Idiotul” de Dostoievski, „Gaiţele” de Kiriţescu, dar și de cele din teatru de televiziune – „Tache, Ianke şi Cadîr”, „Orfeu în infern”, „Fântâna Blanduziei”, „Visul unei nopţi de iarnă”, precum şi din piesele de teatru radiofonic, printre care „Câinele grădinarului” de Lope de Vega, „Cavalerul şi doamna” de C. Goldoni, „Oedip la Colona” de Sofocle, „La răscruce de vânturi” de E. Bronte, „Romeo şi Julieta” de Shakespeare ş.a.

În stagiunea curentă a Teatrului Național „I. L. Caragiale” București, joacă în: „Idolul şi Ion Anapoda” de G. M. Zamfirescu (regia Ion Cojar), „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu (regia Dan Tudor), „Sinucigaşul” de Nikolai Erdman (regia Felix Alexa) și „Terorism” de Frații Presniakov (regia Felix Alexa).

De asemenea, Adela Mărculescu mai joacă și la Teatrelli în spectacolele „Contesa”, „Milionul” și „Arsenic și dantelă veche”, precum și la Teatrul Metropolis în „Hagi Tudose” și „Tartuffe”.

Adela Mărculescu a primit Premiul Pentru Întreaga Activitatea la cea de-a XIV-a ediție a Premiilor Gopo.

  • Radu Beligan: „Când a păşit pe scena Naţionalului, o fetiţă oacheşă de o frumuseţe clasică, inteligentă şi plină de farmec, în rolul Sorinei din „Înşir’te Mărgărite”, oamenii de teatru au salutat în adolescenta Adela Mărculescu apariţia ingenuei lirice şi dramatice de care teatrul avea atâta nevoie. Cariera artistică s-a desfăşurat armonios şi ascendent din succes în succes. Cu fiecare nou spectacol, sonda tot mai adânc caracterele, îşi diversifica mijloacele de expresie, îşi amplifica şi nuanţa vocea, care avea să facă din ea una din celebrele spunătoare de versuri ale Teatrului românesc. O creaţie cu adevărat excepţională care a uimit presa şi publicul a realizat Adela Mărculescu în piesa lui Ghelman „Între patru pereţi”, unde a jucat alături de Damian Crâşmaru, interpretând un personaj de o forţă dramatică neobişnuită, cu profunzime şi sobrietate.”Citiți în Ziarul Metropolis > https://www.ziarulmetropolis.ro/adela-marculescu-visam-sa-ajung-o-mare-tragediana/

Filmografie:

“Merii sălbatici” (Alecu Croitoru, 1964)

„Serbările galante”/ „Les fêtes galantes” (René Clair, 1965)

„Lupta pentru Roma I”/ „Kampf um Rom I” (Robert Siodmak, 1968)

„Lupta pentru Roma I”/ „Kampf um Rom I” (Robert Siodmak, 1968)

„Ceața” (Vladimir Popescu-Doreanu, 1973)

„Hyperion” (Mircea Veroiu, 1975)

„Iancu Jianu, haiducul” (Dinu Cocea, 1990)

„Visul unei nopți de iarnă” (Dan Necșulea, 1980)

„Dumbrava minunată” (Gheorghe Naghi, 1980)

„Alo, aterizează străbunica!” (Nicolae Corjos, 1981)

„Cine iubește și lasă” (Gheorghe Turcu, 1982)

„Acțiunea Zuzuc” (Gheorghe Naghi, 1983)

„Galax, omul păpușă” (Ion Popescu Gopo, 1983)

„Surorile” (Iulian Mihu, 1984)

„Declarație de dragoste” (Nicolae Corjos, 1985)

„Un oaspete la cină” (Mihai Constantinescu, 1987)

„Să-ți vorbesc despre mine” (Mihai Constantinescu, 1987)

„Harvey” (Tudor Mărăscu, 1994)

„Meurtres par procuration Proxy Murders” (Claude-Michel Rome, 1995)

„Dușmanul dușmanului meu”/ „Diplomatic Siege” (Gustavo Graef-Marino, 1999)

Sursă: premiilegopo.ro

Foto: Arhivă – după un spectacol la Alba Iulia

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate