Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Licitație pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Valoarea lucrărilor


Publicat

Lucrările pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia au fost scoase la licitație. Acestea ar urma să fie finalizate în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea totală estimată este de peste 2,4 milioane de euro. 

Spitalul Județean de Urgență  din Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație privind execuția lucrărilor de reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 noiembrie 2019, ora 15:00.

Valoarea totală estimată a contractului este de 11.581.673,58 de lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor administrate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Activitatea spitalului se desfășoară în clădiri care înregistrează un grad avansat de uzură ca urmare a vechimii și exploatării. De asemenea, în prezent cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt mari ca urmare a soluțiilor tehnice existente la momentul edificării clădirii.

Printre obiectivele specifice se numără:

 • Diminuarea emisiilor în atmosferă cu cel puțin 75% a gazelor cu efect de seră. Energia solară este nepoluantă, inepuizabilă, ecologică și sigură. Aceasta facilitează economisirea resurselor energetice, fără a produce deșeuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Izolarea termică a anvelopei clădirii va diminua pierderile de căldură și implicit consumul de resurse necesare încălzirii spitalului, astfel încât se va diminua cantitatea emisă în atmosferă de CO2 cu 78,22%, de la 1.900,53 tone CO2 în prezent la 414,02 tone CO2 după implementarea proiectului cu utilizarea unui sistem alternativ de producere a energiei din resurse regenerabile.
 • Reducerea consumului anual de energie primară cu cel puțin 40% față de consumul actual. Prin implementarea proiectului se va realiza îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii prin utilizarea unor soluții prietenoase cu mediul. Se are în vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A. Se urmărește reducerea consumului de energie primară cifrată în prezent la 9.377.082,50 kWh/an la 1.881.869,96 kWh/an după implementare, economia obtinuță fiind de 79,94%.
 • Implementarea unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile. Prin măsurile propuse rezultă ca energia produsă din surse regenerabile atinge un nivel cifrat la 445.141 kWh/ an de 17,21 % din consumul total de energie primară la nivelul clădirii. Prin proiect vor fi instalate panouri solare de producere apă caldă de consum. Pentru eficientizare din punct de vedere al normelor de poluare se propune producerea apei calde de consum cu energie solară, energie nepoluantă, printr-un sistem de captatori solari, preparare în module și înmagazinare în vase de acumulare (stocare), cât și automatizări ale sistemului. Utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde de consum s-a dovedit a fi o soluție perfect viabilă.
  • Instalarea a 240 panouri solare pentru preparare apă caldă curentă.
 • Adaptarea infrastructurii Spitalului pentru nevoile persoanelor cu dizabilități. Datorită faptului că solcitantul alocă o atenție deosebită tuturor membrilor societății, în etapa de proiect tehnic au fost dezvoltate detalii de proiectare care să permită o mai bună accesibilizare, suplimentară, față de minimul legal care este deja implementat.
  • ușile de la intrările principale sunt prevăzute cu sisteme de avertizare optic și acustic
  • indicator BRAILLE la ușile de la intrările principale

Lucrările de intervenție privind reabilitarea termică a clădirilor: corpurile A, B, C, D, E, corp clădire Medicină Legală, corp clădire Centrala Termică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia constau în:

 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, nu va afecta arhitectura exterioară;
 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive / fante / grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 • Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel sub şarpanta sau pe terasa cu refacerea hidroizolatiei, după caz;
 • Termoizolarea soclului;
 • Construirea unei șarpante și reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale;
 • Lucrările de modernizare ale instalațiilor electrice;
 • Montare instalație de ventilație;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
  • Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic;
  • Montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde menajere inclusiv structura de susținere a panourilor și camera tehnică;
  • Înlocuirea sistemului de producere a aburului de medie presiune;
  • Înlocuirea instalaţiilor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, recirculare apă caldă de consum, apa rece și abur medie presiune;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:
  • echipamente de telecomunicații;
  • cabluri de alimentare cu energie electrică pozate aerian sau în canale speciale;
  • alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale;
  • instalații de climatizare
  • trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale;
 • Lucrările de refacere a finisajelor interioare sunt în special în zona spaleților ferestrelor și ușilor, ca urmare a înlocuirii acestora;
 • Reabilitarea trotuarului perimetral în jurul clădirii cu dale din beton după termoizolarea soclului;
 • Conform raportului de expertiză nu sunt necesare consolidări la clădirea existentă;
 • Modernizarea stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor;
 • Înlocuire coloane electrice ce deservesc corpurile supuse reabilitării;

Lucrări ce se vor efectua:

a) Izolarea termică a pereților exteriori la corpurile de clădire A,B,C,D,E, Medicina Legală și Centrala Termică

Se realizează cu sisteme din plăci minerale termoizolatoare rigide (multipor) de 15 cm.

b) Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel:

 • planșeului din pod cu vată minerală de 26cm și protecție cu plăci din fibre de lemn de 7 mm grosime, la corpul Medicinei Legale
 • izolarea termică suplimentară a planșeului terasă (de peste etaj 5 și 6) cu plăci din vată minerala rigidă termoizolatoare 14 cm grosime și refacerea hidrozolației de pe planșeul terasă
 • pentru corpurile A + B se modifică parțial sistemul de acoperiș (din terasă în șarpantă), respectiv realizarea parțială a unui acoperiș de tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri metalice termoizolante cu poliuretan ignifug de 10 cm grosime;

c) Înlocuirea parțială a tâmplariei existente, cu tâmplărie din PVC, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant, cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tâmplăria va fi dotată cu grile de ventilare pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea condensului, feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct. Ușile de acces principal vor fi din aluminiu cu geam termoizolant, de tip culisant, rotativ sau armonic, automate la corpurile ABCD. Ușile la corpurile E, Medicină Legală și Centrală Termică vor fi din aluminiu cu geam termoizolant.

d) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de producere a apei calde menajere:

 • reabilitarea termică prin dotarea cu 3 cazane producere agent termic ( 3*1100 KW) , acestea fiind echipate cu module suplimentare (acestea nu sunt incorporate în cazan) de recuperare a căldurii din circuitul de gaze arse, astfel încât cazanele propuse funcționează cu randamente sporite având în vedere faptul că recuperează parte din căldura latentă de vaporizare din gazele arse ce sunt trimise spre coșul de fum;
 • două linii independente de producere apă caldă de consum formate din schimbatoare de căldură în plăci și acumulatoare cu Vu=5000 l, schimbătoarele utilizează ca agent primar apă caldă produsă de unul din cazanele de 1100 KW;
 • sistem de producere acc cu captatoare plane (helioconvertoare) – care transformă energia radiantă în energie termică fără concentrarea radiației, pentru furnizarea agentului termic primar în instalația de producere a acc, inclusiv structura de susținere a captatoarelor și camera tehnică;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a apei reci și a apei calde menajere precum și montarea conductei de recirculare apă caldă menajeră. Conductele propuse pentru reabilitarea rețelelor de distribuție apă rece, apă caldă și recirculare vor fi de asemenea conducte din oțel preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID sau PVC, sau conducte din polipropilenă cu fibra compozită (PP-R) izolate tuburi izolatoare peste care se vor monta semicochilii din spuma poliuretanică, acestea la rândul lor fiind protejate la exterior cu folii din polietilenă contra pătrunderii umidității (umiditate naturală a pământului);

e) Lucrări de reabilitare a instalației de abur de medie presiune:

 • centrala se va dota cu 2 cazane abur medie presiune cu volum mare de apă, pmax = 6 bar, debit abur d = 500 – 4000 kg/h, pentru producerea aburului tehnologic pentru a alimenta echipamentele din spălătorie;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a aburului cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;

f) Lucrari de reabilitare a instalației electrice:

 • Înlocuirea cablurilor de distribuție a energiei electrice cu cabluri din cupru tip CYAbY-F, cu secțiunea cuprinsă între 70 și 240 mmp (per fază);
  Tronsoanele de cablu propuse înlocuirii vor fi TG-SPITAL (corp A, B), TG-POLICLINICĂ (corp D,C), TG-Centrala termică, TG-Bucătărie (corp E) și TG –Medicină Legală;

g) Lucrări de reabilitare a instalației ventilare în blocul alimentar (corp E):

 • Montarea unei centrale de tratare a aerului care să asigure filtrarea la nivelul hotei și evacuarea aerului viciat precum și introducerea de aer încălzit;
 • Montarea circuitelor de evacuare și introducere aer;

h) Lucrări de modernizare a stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor:

 • Se vor înlocui grupurile de pompare pentru hidranții interior și exteriori și de hidrofor având în vedere reglementările normativului P118/2-2013 partea a II – Instalații de stingere.

Potrivit caietului de sarcini, execuţia şi finalizarea lucrărilor conform documentaţiilor tehnico-economice avizate/ aprobate, inclusiv a graficului de execuţie a lucrărilor se va face în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

BLAJ

Vârstnică, infectată cu COVID-19, decedată la spitalul din Blaj. Suferea de hipertensiune arterială

Publicat

O femeie de 79 de ani infectată cu noul coronavirus a murit la miercuri la Spitalul din Blaj. 

Potrivit surselor alba24.ro, femeia a fost internată în stare gravă luni, 10 august, i s-au recoltat probe pentru test COVID-19, iar rezultatul a venit după decesul acesteia, fiind unul pozitiv.

Femeia suferea de hipertensiune arterială.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Grecia extinde până pe 31 august interdicțiile şi restricţiile pentru mai multe ţări, între care şi România

Publicat

Autorităţile elene au extins interdicţiiile şi restricţiile pentru străinii din mai multe ţări, scopul declarat fiind limitarea extinderii epidemiei de coronavirus.

Zborurile dintre Grecia şi Turcia rămân suspendate până la 31 august inclusiv. Zborurile dintre Grecia şi Albania şi Macedonia de Nord vor continua să funcţioneze doar pe Aeroportul Internaţional Atena „Eleftherios Venizelos”, până la 31 august, relatează Greek City Times.

Toţi pasagerii care călătoresc în Grecia din România, Bulgaria, Malta şi Emiratele Arabe Unite vor continua să fie obligaţi până la 31 august să furnizeze un rezultat negativ al testului COVID-19 la sosirea în Grecia. Testul nu poate fi mai vechi de 72 de ore înainte de sosirea lor în Grecia.

Un rezultat negativ al testului va fi necesar şi pentru pasagerii din Albania, Belgia, Republica Cehă, Olanda, Macedonia de Nord, Spania şi Suedia.

În plus, Autoritatea elenă de aviaţie civilă a prelungit până la 31 august interdicţia de intrare a cetăţenilor non-UE, cu excepţia pasagerilor din următoarele ţări, care vor putea călători în Grecia: Australia, Canada, Georgia, Japonia, Noua Zeelandă , Rwanda, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia, Uruguay şi Emiratele Arabe Unite.

Toţi pasagerii care sosesc în Grecia trebuie să completeze un formular de localizare a pasagerilor (PLF) cu cel puţin o zi înainte de sosire, furnizând informaţii care vor include aeroportul de plecare şi adresa prevăzută pentru sejurul lor în Grecia.

sursa: greekcitytimes.com

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Primăria Blaj va premia cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Înscrieri, până la 1 septembrie

Publicat

primaria blaj 2

Amânată din cauza pandemiei de coronavirus, festivitatea de premiere a cuplurilor din Blaj care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se va desfășura, în acest an, în data de 15 septembrie. Evenimentul va avea loc în spațiu deschis, într-o locație care va fi anunțată în următoarele zile, cu maximum 50 de persoane, conform regulilor impuse de protecție sanitară și de distanțare fizică, impuse de autoritățile din domeniu. Înscrierile se fac până la data de 1 septembrie 2020, la sediul Primăriei Blaj.

Cuplurile care au împlinit sau împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie sunt rugate să se prezinte la Primăria Municipiului Blaj, cu copii după cărţile de identitate şi certificatul de căsătorie, până la data de 1 septembrie 2020. Înscrierile se fac la Secretariatul Primarului, camera 1, la etaj. Informaţii şi la telefoanele: 0258-710.110 sau 0258-711.111.

Manifestarea se află anul acesta la cea de a douăsprezecea ediţie, până în prezent administraţia publică locală sărbătorind sute de cupluri care au depăşit 50 de ani de căsătorie.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Tot ce trebuie să știți despre programul Noua Casă: condiții de creditare, perioadă de rambursare și documente necesare

Publicat

Trei tipuri de locuințe care pot fi achiziționate prin programul Noua Casă, fostul program Prima Casă. Mai jos vă prezentăm aceste tipuri și tot ce trebuie să știți legat de programul care se va lansa până la sfârșitul lunii august 2020. 

FNGCIMM a anunțat demararea în scurt timp a noului program Noua Casă, inițiat de Guvernul Romaniei, care va continua în buna măsură spiritul programului Prima Casa, dar care aduce noi facilități în schema de finanțare-garantare oferita de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice

Noua casă – tipuri de locuințe

Locuinţe noi, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;

Locuinţe consolidate, destinate achiziţionării, pentru care documentele de recepţie la terminarea lucrărilor de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;

Alte categorii de locuinţe, recepţionate la terminarea lucrărilor de construcţii noi sau de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, destinate achiziţionării, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadrate în categoriile prevăzute mai sus.

Exemple de finanțare Noua Casă

Potrivit siteului de vânzări imobiliare storia.ro pentru a vedea ce sume poți primi prin intermediul programului Noua Casă, putem lua în calcul următorii parametri: gradul de îndatorare, DAE, a cărei medie, la nivelul principalelor instituții bancare, este de aproximativ 4,72% (însă există și dobânzi ușor mai mici) și existența unor rate egale pe toată maturitatea împrumutului (poți opta și pentru rate descrescătoare). Având în vedere aceste lucruri, există mai multe scenarii:

 • Pentru un aparatament de 80.000 euro, luat pe 20 de ani, cu un avans de 15% – în lei, apartamentul are o valoare de aproximativ 387.208 lei. Avansul de 15% reprezintă 58.081 lei, iar creditul ajunge la 329.126 lei. Cu o dobândă de 4,72%, rata lunară ajunge să fie de 2.121 lei. Iar dacă gradul de îndatorare este de 45%, va fi nevoie de un salariu de 4.713 lei net;
 • Pentru un apartament de 90.000 euro, luat pe 20 de ani, cu un avans de 15% – calculul este similar, astfel că vei avea o rată lunară de 2.386 lei și va fi nevoie de un venit lunar minim de 5.302 lei net;
 • Pentru un apartament de 140.000 euro (plafonul maxim), luat pe 30 de ani, cu un avans de 15%, rata lunară ajunge la 2.994 lei, iar salariul minim necesar pentru plata sa trebuie să depășească 6.653 lei.

Pentru creditele mai mici de 70.000 euro, avansul rămâne 5% și avem următoarele scenarii posibile:

 • Pentru un apartament de 70.000 euro, luat pe 20 de ani, cu un avans de 5%, rata lunară este de aproximativ 2.074 lei, iar salariul minim net este de 4.600 lei;
 • Pentru un apartament de 70.000 euro, luat pe 25 de ani, cu un avans de 5%, rata lunară este de 1.830 lei, iar salariul trebuie să treacă de 4.066 lei net;
 • Pentru un apartament de 70.000 euro, luat pe 30 de ani, cu un avans de 5%, rata lunară coboară până la 1.673 lei și este nevoie de un venit minim de 3.717 lei net.

Documente necesare pentru un credit Noua Casă

Pe lângă îndeplinirea condițiilor de mai sus, dacă dorești să obții un credit prin programul Noua Casă, dosarul trebuie să includă următoarele documente:

 • copie după certificatul de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință de salariu dacă lucrezi la MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliția Comunitară, Jandarmerie, penitenciar sau alte forme speciale. În caz contrar, informațiile sunt raportate la ANAF și nu mai este nevoie de adeverință de salariu. Pe lista celor care pot apela la programul Noua Casă intră mai ales persoanele cu venituri stabile obținute din salarii, pensii, rente viagere, contracte PFA sau drepturi de autor. Nu întotdeauna primesc împrumutul persoane care au venituri din chirii, salarii obținute în străinătate sau diurne;
 • antecontractul de vânzare-cumpărare în original, prin care să dovedești că ai plătit avansul;
 • actele de proprietate ale locuinței;
 • extras de carte funciara;
 • declarație pe proprie răspundere care să ateste că la data întocmirii dosarului pentru creditul Noua Casă nu deții o locuință mai mare de 50 mp și nu ai cumpărat o altă proprietate prin Prima Casă;
 • alte documente standard cerute de bancă, în funcție de politica sa internă de acordare a creditelor.

Condiții necesare pentru construirea casei

Dacă îți dorești să construiești o casă, trebuie să respecți, cumulat, următoarele condiții:

-să plătești avansul de 5% din costul de construcție;

-să declari, în momentul solicitării creditului, că nu deții o locuință mai mare de 50 mp;

-să fii proprietarul terenului pe care urmează să construiești casa;

-să oferi o garanție că împrumutul pe care îl vei obține va fi folosit pentru a construi o casă pe respectivul teren;

-să prezinți băncii un proiect tehnic al casei, precum și detalii legate de executarea lucrării;

-să deții autorizație de construcție, precum și toate avizele necesare;

-să faci dovada unui contract cu o firmă specializată în construcții, în care să se precizeze că antreprenorul este obligat să termine construcția în cel mult 18 luni de la data efectuării primei trageri din sumele oferite prin intermediul programului;

-să oferi dovada achitării unei polițe de asigurări a lucrărilor de construcție;

-să faci dovada constituirii unei garanții de bună execuție a lucrării în valoare de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări;

-să nu înstrăinezi viitoarea casă în primii cinci ani după finalizare.

Pe lângă aceste condiții, viitorul proprietar se obligă să suporte costurile suplimentare care pot apărea față de cele precizate în deviz. 

Ce procent garantează statul în programul Noua Casă și cât este avansul beneficiarului

Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute mai sus este de maximum 50%, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate în condițiile în care valoarea finanțării este de maximum 70.000 euro și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR și avansul plătit de beneficiar.

Procentul de garantare de către stat a creditelor destinate achiziţionării locuinţelor prevăzute la primele două puncte (adică locuințe noi și locuințe consolidate) este de maximum 60% exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanțării garantate în condițiile în care valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 EUR și maximum 140.000 EUR echivalent lei și este compusă din finanțarea acordată de instituția de credit, cu o valoare cuprinsă între minimum 59.501 EUR și maximum 119.000 EUR, la care se adaugă avansul plătit de beneficiar.

Avansul este cuprins între 5 și 15%, după cum urmează:

La categoria 70.001 – 140.000 euro avansul e de minimum 15%
La categoria de 70.000 euro avansul e de minimum 5%

Noua Casă – ce condiții trebuie îndeplinite

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate pentru a participa la programul Noua Casă, beneficiarul programului trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

-Să declare pe proprie răspundere, în momentul solicitării creditului garantat, că nu deține proprietate mai mare de 50 mp, exclusivă sau împreună cu soțul ori soția, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită;

-Să achiziționeze sau să construiască o singură locuință printr-un credit acordat și garantat de condițiile Programului;

-Să aibă calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul. 

În cazul locuințelor vechi (recepționate la terminarea lucrărilor de construcție cu mai mult de cinci ani înainte de solicitarea creditului garantat), condițiile rămân similare programului Prima Casă. 

De asemenea, contractele și promisiunile de garantare încheiate și aflate în derulare la data intrării în vigoare a programului Noua Casă continuă să urmeze prevederile legislației în vigoare la data emiterii lor, la fel și în cazul dosarelor aflate în curs de analiză la data intrării în vigoare a noului program. 

Foarte important de știut este că beneficiarii pot efectua rambursarea parțială sau integrală fără a se percepe un comision de rambursare anticipată. Autoritățile spun că Noua Casă va debuta cel târziu la data de 15 august 2020. 

Condiții salariale pentru aplicarea în programul Noua Casă

Pentru a putea aplica la programul Noua Casă, trebuie să ai un venit lunar stabil, valoarea necesară a acestuia fiind diferită în funcție de suma dorită și de banca la care apelezi. 

Chiar și persoanele cu salariul minim pe economie pot accesa un apartament prin Noua Casă, însă în cazul acestora, suma disponibilă va fi mai mică decât plafonul maxim al acelei categorii de locuință. 

Cine poate aplica în programul Noua Casă

Pentru a beneficia de condițiile avantajoase ale programului Noua Casă, trebuie să respecți următorii termeni:

-să fii cetățean român;

-să nu ai în proprietate cu soțul/soția ori alte persoane o locuință individuală sau în comun mai mare de 50 mp, cu excepția locuințelor primite drept moștenire;

-să poți achita 5-15%, în funcție de caz, din valoarea locuinței ce urmează a fi cumpărată;

-să nu ai în derulare alt credit ipotecar sau să fi accesat un credit prin programul Prima Casă în trecut;

-să cumperi o locuință finalizată sau să ai în plan să construiești o locuință cu împrumutul acordat;

-să achiți avansul minim și să constitui un depozit colateral egal cu valoarea dobânzii datorate pe o perioadă de trei luni.

De asemenea, locuința pe care o vei achiziționa trebuie să fie încadrată într-una din clasele de eficiență energetică A, B sau C. În plus, nu poți vinde noua locuință în primii cinci ani după achiziție. 

surse: storia.ro, hotnews.ro, FNGCMM

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate