Contacteaza-ne si pe
Publicitate

EVENIMENT

Licitație pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Valoarea lucrărilor

Publicat


Lucrările pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia au fost scoase la licitație. Acestea ar urma să fie finalizate în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea totală estimată este de peste 2,4 milioane de euro. 

Spitalul Județean de Urgență  din Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație privind execuția lucrărilor de reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 noiembrie 2019, ora 15:00.

Valoarea totală estimată a contractului este de 11.581.673,58 de lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor administrate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Activitatea spitalului se desfășoară în clădiri care înregistrează un grad avansat de uzură ca urmare a vechimii și exploatării. De asemenea, în prezent cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt mari ca urmare a soluțiilor tehnice existente la momentul edificării clădirii.

Printre obiectivele specifice se numără:

 • Diminuarea emisiilor în atmosferă cu cel puțin 75% a gazelor cu efect de seră. Energia solară este nepoluantă, inepuizabilă, ecologică și sigură. Aceasta facilitează economisirea resurselor energetice, fără a produce deșeuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Izolarea termică a anvelopei clădirii va diminua pierderile de căldură și implicit consumul de resurse necesare încălzirii spitalului, astfel încât se va diminua cantitatea emisă în atmosferă de CO2 cu 78,22%, de la 1.900,53 tone CO2 în prezent la 414,02 tone CO2 după implementarea proiectului cu utilizarea unui sistem alternativ de producere a energiei din resurse regenerabile.
 • Reducerea consumului anual de energie primară cu cel puțin 40% față de consumul actual. Prin implementarea proiectului se va realiza îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii prin utilizarea unor soluții prietenoase cu mediul. Se are în vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A. Se urmărește reducerea consumului de energie primară cifrată în prezent la 9.377.082,50 kWh/an la 1.881.869,96 kWh/an după implementare, economia obtinuță fiind de 79,94%.
 • Implementarea unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile. Prin măsurile propuse rezultă ca energia produsă din surse regenerabile atinge un nivel cifrat la 445.141 kWh/ an de 17,21 % din consumul total de energie primară la nivelul clădirii. Prin proiect vor fi instalate panouri solare de producere apă caldă de consum. Pentru eficientizare din punct de vedere al normelor de poluare se propune producerea apei calde de consum cu energie solară, energie nepoluantă, printr-un sistem de captatori solari, preparare în module și înmagazinare în vase de acumulare (stocare), cât și automatizări ale sistemului. Utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde de consum s-a dovedit a fi o soluție perfect viabilă.
  • Instalarea a 240 panouri solare pentru preparare apă caldă curentă.
 • Adaptarea infrastructurii Spitalului pentru nevoile persoanelor cu dizabilități. Datorită faptului că solcitantul alocă o atenție deosebită tuturor membrilor societății, în etapa de proiect tehnic au fost dezvoltate detalii de proiectare care să permită o mai bună accesibilizare, suplimentară, față de minimul legal care este deja implementat.
  • ușile de la intrările principale sunt prevăzute cu sisteme de avertizare optic și acustic
  • indicator BRAILLE la ușile de la intrările principale

Lucrările de intervenție privind reabilitarea termică a clădirilor: corpurile A, B, C, D, E, corp clădire Medicină Legală, corp clădire Centrala Termică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia constau în:

 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, nu va afecta arhitectura exterioară;
 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive / fante / grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 • Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel sub şarpanta sau pe terasa cu refacerea hidroizolatiei, după caz;
 • Termoizolarea soclului;
 • Construirea unei șarpante și reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale;
 • Lucrările de modernizare ale instalațiilor electrice;
 • Montare instalație de ventilație;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
  • Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic;
  • Montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde menajere inclusiv structura de susținere a panourilor și camera tehnică;
  • Înlocuirea sistemului de producere a aburului de medie presiune;
  • Înlocuirea instalaţiilor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, recirculare apă caldă de consum, apa rece și abur medie presiune;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:
  • echipamente de telecomunicații;
  • cabluri de alimentare cu energie electrică pozate aerian sau în canale speciale;
  • alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale;
  • instalații de climatizare
  • trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale;
 • Lucrările de refacere a finisajelor interioare sunt în special în zona spaleților ferestrelor și ușilor, ca urmare a înlocuirii acestora;
 • Reabilitarea trotuarului perimetral în jurul clădirii cu dale din beton după termoizolarea soclului;
 • Conform raportului de expertiză nu sunt necesare consolidări la clădirea existentă;
 • Modernizarea stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor;
 • Înlocuire coloane electrice ce deservesc corpurile supuse reabilitării;

Lucrări ce se vor efectua:

a) Izolarea termică a pereților exteriori la corpurile de clădire A,B,C,D,E, Medicina Legală și Centrala Termică

Se realizează cu sisteme din plăci minerale termoizolatoare rigide (multipor) de 15 cm.

b) Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel:

 • planșeului din pod cu vată minerală de 26cm și protecție cu plăci din fibre de lemn de 7 mm grosime, la corpul Medicinei Legale
 • izolarea termică suplimentară a planșeului terasă (de peste etaj 5 și 6) cu plăci din vată minerala rigidă termoizolatoare 14 cm grosime și refacerea hidrozolației de pe planșeul terasă
 • pentru corpurile A + B se modifică parțial sistemul de acoperiș (din terasă în șarpantă), respectiv realizarea parțială a unui acoperiș de tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri metalice termoizolante cu poliuretan ignifug de 10 cm grosime;

c) Înlocuirea parțială a tâmplariei existente, cu tâmplărie din PVC, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant, cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tâmplăria va fi dotată cu grile de ventilare pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea condensului, feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct. Ușile de acces principal vor fi din aluminiu cu geam termoizolant, de tip culisant, rotativ sau armonic, automate la corpurile ABCD. Ușile la corpurile E, Medicină Legală și Centrală Termică vor fi din aluminiu cu geam termoizolant.

d) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de producere a apei calde menajere:

 • reabilitarea termică prin dotarea cu 3 cazane producere agent termic ( 3*1100 KW) , acestea fiind echipate cu module suplimentare (acestea nu sunt incorporate în cazan) de recuperare a căldurii din circuitul de gaze arse, astfel încât cazanele propuse funcționează cu randamente sporite având în vedere faptul că recuperează parte din căldura latentă de vaporizare din gazele arse ce sunt trimise spre coșul de fum;
 • două linii independente de producere apă caldă de consum formate din schimbatoare de căldură în plăci și acumulatoare cu Vu=5000 l, schimbătoarele utilizează ca agent primar apă caldă produsă de unul din cazanele de 1100 KW;
 • sistem de producere acc cu captatoare plane (helioconvertoare) – care transformă energia radiantă în energie termică fără concentrarea radiației, pentru furnizarea agentului termic primar în instalația de producere a acc, inclusiv structura de susținere a captatoarelor și camera tehnică;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a apei reci și a apei calde menajere precum și montarea conductei de recirculare apă caldă menajeră. Conductele propuse pentru reabilitarea rețelelor de distribuție apă rece, apă caldă și recirculare vor fi de asemenea conducte din oțel preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID sau PVC, sau conducte din polipropilenă cu fibra compozită (PP-R) izolate tuburi izolatoare peste care se vor monta semicochilii din spuma poliuretanică, acestea la rândul lor fiind protejate la exterior cu folii din polietilenă contra pătrunderii umidității (umiditate naturală a pământului);

e) Lucrări de reabilitare a instalației de abur de medie presiune:

 • centrala se va dota cu 2 cazane abur medie presiune cu volum mare de apă, pmax = 6 bar, debit abur d = 500 – 4000 kg/h, pentru producerea aburului tehnologic pentru a alimenta echipamentele din spălătorie;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a aburului cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;

f) Lucrari de reabilitare a instalației electrice:

 • Înlocuirea cablurilor de distribuție a energiei electrice cu cabluri din cupru tip CYAbY-F, cu secțiunea cuprinsă între 70 și 240 mmp (per fază);
  Tronsoanele de cablu propuse înlocuirii vor fi TG-SPITAL (corp A, B), TG-POLICLINICĂ (corp D,C), TG-Centrala termică, TG-Bucătărie (corp E) și TG –Medicină Legală;

g) Lucrări de reabilitare a instalației ventilare în blocul alimentar (corp E):

 • Montarea unei centrale de tratare a aerului care să asigure filtrarea la nivelul hotei și evacuarea aerului viciat precum și introducerea de aer încălzit;
 • Montarea circuitelor de evacuare și introducere aer;

h) Lucrări de modernizare a stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor:

 • Se vor înlocui grupurile de pompare pentru hidranții interior și exteriori și de hidrofor având în vedere reglementările normativului P118/2-2013 partea a II – Instalații de stingere.

Potrivit caietului de sarcini, execuţia şi finalizarea lucrărilor conform documentaţiilor tehnico-economice avizate/ aprobate, inclusiv a graficului de execuţie a lucrărilor se va face în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Momentul în care jandarmii încep să tragă în mașina unui șofer din Brașov care a luat-o ”razna”. ”Nu trage spre noi!”

Publicat

Imagini incredibile din timpul unei intervenții într-un sat din Brașov. Un bărbat care și-a dat foc casei a încercat să fugă cu mașina, nu înainte de a pune la încercare capacitatea de reacție a forțelor de ordine aflate la fața locului. Incidentul s-a petrecut în satul Recea din județul Brașov. Un localnic de 50 de […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Acțiune anti-petarde, înainte de sărbători. Polițiștii din Alba au pornit operațiunea ”Foc de artificii”

Publicat

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba desfășoară acţiunea „FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalităţii operaţiunilor cu articole pirotehnice desfăşurate de persoanele fizice şi juridice. Începând de azi, 19 noiembrie, poliţiştii Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba acţionează pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice. Scopul acţiunii este creşterea siguranţei […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Un hoț dat în URMĂRIRE NAȚIONALĂ, prins pe o stradă din Blaj. A fost trimis sub escortă în Bihor

Publicat

arestat catuse

Un hoț din Bihor a fost prins de polițiștii din Blaj, în timp ce se plimba pe o stradă din oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2019, poliţiştii de investigații criminale din Blaj l-au depistat, pe o stradă din municipiu, pe un tânăr de 27 de ani, din comuna Batăr, județul Bihor, […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

A furat un cal dintr-o gospodărie din Fărău, pe care a încercat mai apoi să-l vândă. Tânăr din județul Sibiu, cu dosar penal

Publicat

cal

Polițiștii din Fărău l-au identificat pe un tânăr din județul Sibiu, ca persoană bănuită de furtul unui cal în valoare de 7.000 de lei. Tânărul ar fi încercat să vândă animalul unei persoane din județul Mureș. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2019, polițiștii Postului de Poliție Fărău au fost sesizați de către […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate