Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Licitație pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Valoarea lucrărilor


Publicat

Lucrările pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia au fost scoase la licitație. Acestea ar urma să fie finalizate în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea totală estimată este de peste 2,4 milioane de euro. 

Spitalul Județean de Urgență  din Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație privind execuția lucrărilor de reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 noiembrie 2019, ora 15:00.

Valoarea totală estimată a contractului este de 11.581.673,58 de lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor administrate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Activitatea spitalului se desfășoară în clădiri care înregistrează un grad avansat de uzură ca urmare a vechimii și exploatării. De asemenea, în prezent cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt mari ca urmare a soluțiilor tehnice existente la momentul edificării clădirii.

Printre obiectivele specifice se numără:

 • Diminuarea emisiilor în atmosferă cu cel puțin 75% a gazelor cu efect de seră. Energia solară este nepoluantă, inepuizabilă, ecologică și sigură. Aceasta facilitează economisirea resurselor energetice, fără a produce deșeuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Izolarea termică a anvelopei clădirii va diminua pierderile de căldură și implicit consumul de resurse necesare încălzirii spitalului, astfel încât se va diminua cantitatea emisă în atmosferă de CO2 cu 78,22%, de la 1.900,53 tone CO2 în prezent la 414,02 tone CO2 după implementarea proiectului cu utilizarea unui sistem alternativ de producere a energiei din resurse regenerabile.
 • Reducerea consumului anual de energie primară cu cel puțin 40% față de consumul actual. Prin implementarea proiectului se va realiza îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii prin utilizarea unor soluții prietenoase cu mediul. Se are în vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A. Se urmărește reducerea consumului de energie primară cifrată în prezent la 9.377.082,50 kWh/an la 1.881.869,96 kWh/an după implementare, economia obtinuță fiind de 79,94%.
 • Implementarea unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile. Prin măsurile propuse rezultă ca energia produsă din surse regenerabile atinge un nivel cifrat la 445.141 kWh/ an de 17,21 % din consumul total de energie primară la nivelul clădirii. Prin proiect vor fi instalate panouri solare de producere apă caldă de consum. Pentru eficientizare din punct de vedere al normelor de poluare se propune producerea apei calde de consum cu energie solară, energie nepoluantă, printr-un sistem de captatori solari, preparare în module și înmagazinare în vase de acumulare (stocare), cât și automatizări ale sistemului. Utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde de consum s-a dovedit a fi o soluție perfect viabilă.
  • Instalarea a 240 panouri solare pentru preparare apă caldă curentă.
 • Adaptarea infrastructurii Spitalului pentru nevoile persoanelor cu dizabilități. Datorită faptului că solcitantul alocă o atenție deosebită tuturor membrilor societății, în etapa de proiect tehnic au fost dezvoltate detalii de proiectare care să permită o mai bună accesibilizare, suplimentară, față de minimul legal care este deja implementat.
  • ușile de la intrările principale sunt prevăzute cu sisteme de avertizare optic și acustic
  • indicator BRAILLE la ușile de la intrările principale

Lucrările de intervenție privind reabilitarea termică a clădirilor: corpurile A, B, C, D, E, corp clădire Medicină Legală, corp clădire Centrala Termică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia constau în:

 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, nu va afecta arhitectura exterioară;
 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive / fante / grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 • Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel sub şarpanta sau pe terasa cu refacerea hidroizolatiei, după caz;
 • Termoizolarea soclului;
 • Construirea unei șarpante și reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale;
 • Lucrările de modernizare ale instalațiilor electrice;
 • Montare instalație de ventilație;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
  • Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic;
  • Montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde menajere inclusiv structura de susținere a panourilor și camera tehnică;
  • Înlocuirea sistemului de producere a aburului de medie presiune;
  • Înlocuirea instalaţiilor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, recirculare apă caldă de consum, apa rece și abur medie presiune;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:
  • echipamente de telecomunicații;
  • cabluri de alimentare cu energie electrică pozate aerian sau în canale speciale;
  • alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale;
  • instalații de climatizare
  • trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale;
 • Lucrările de refacere a finisajelor interioare sunt în special în zona spaleților ferestrelor și ușilor, ca urmare a înlocuirii acestora;
 • Reabilitarea trotuarului perimetral în jurul clădirii cu dale din beton după termoizolarea soclului;
 • Conform raportului de expertiză nu sunt necesare consolidări la clădirea existentă;
 • Modernizarea stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor;
 • Înlocuire coloane electrice ce deservesc corpurile supuse reabilitării;

Lucrări ce se vor efectua:

a) Izolarea termică a pereților exteriori la corpurile de clădire A,B,C,D,E, Medicina Legală și Centrala Termică

Se realizează cu sisteme din plăci minerale termoizolatoare rigide (multipor) de 15 cm.

b) Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel:

 • planșeului din pod cu vată minerală de 26cm și protecție cu plăci din fibre de lemn de 7 mm grosime, la corpul Medicinei Legale
 • izolarea termică suplimentară a planșeului terasă (de peste etaj 5 și 6) cu plăci din vată minerala rigidă termoizolatoare 14 cm grosime și refacerea hidrozolației de pe planșeul terasă
 • pentru corpurile A + B se modifică parțial sistemul de acoperiș (din terasă în șarpantă), respectiv realizarea parțială a unui acoperiș de tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri metalice termoizolante cu poliuretan ignifug de 10 cm grosime;

c) Înlocuirea parțială a tâmplariei existente, cu tâmplărie din PVC, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant, cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tâmplăria va fi dotată cu grile de ventilare pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea condensului, feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct. Ușile de acces principal vor fi din aluminiu cu geam termoizolant, de tip culisant, rotativ sau armonic, automate la corpurile ABCD. Ușile la corpurile E, Medicină Legală și Centrală Termică vor fi din aluminiu cu geam termoizolant.

d) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de producere a apei calde menajere:

 • reabilitarea termică prin dotarea cu 3 cazane producere agent termic ( 3*1100 KW) , acestea fiind echipate cu module suplimentare (acestea nu sunt incorporate în cazan) de recuperare a căldurii din circuitul de gaze arse, astfel încât cazanele propuse funcționează cu randamente sporite având în vedere faptul că recuperează parte din căldura latentă de vaporizare din gazele arse ce sunt trimise spre coșul de fum;
 • două linii independente de producere apă caldă de consum formate din schimbatoare de căldură în plăci și acumulatoare cu Vu=5000 l, schimbătoarele utilizează ca agent primar apă caldă produsă de unul din cazanele de 1100 KW;
 • sistem de producere acc cu captatoare plane (helioconvertoare) – care transformă energia radiantă în energie termică fără concentrarea radiației, pentru furnizarea agentului termic primar în instalația de producere a acc, inclusiv structura de susținere a captatoarelor și camera tehnică;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a apei reci și a apei calde menajere precum și montarea conductei de recirculare apă caldă menajeră. Conductele propuse pentru reabilitarea rețelelor de distribuție apă rece, apă caldă și recirculare vor fi de asemenea conducte din oțel preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID sau PVC, sau conducte din polipropilenă cu fibra compozită (PP-R) izolate tuburi izolatoare peste care se vor monta semicochilii din spuma poliuretanică, acestea la rândul lor fiind protejate la exterior cu folii din polietilenă contra pătrunderii umidității (umiditate naturală a pământului);

e) Lucrări de reabilitare a instalației de abur de medie presiune:

 • centrala se va dota cu 2 cazane abur medie presiune cu volum mare de apă, pmax = 6 bar, debit abur d = 500 – 4000 kg/h, pentru producerea aburului tehnologic pentru a alimenta echipamentele din spălătorie;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a aburului cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;

f) Lucrari de reabilitare a instalației electrice:

 • Înlocuirea cablurilor de distribuție a energiei electrice cu cabluri din cupru tip CYAbY-F, cu secțiunea cuprinsă între 70 și 240 mmp (per fază);
  Tronsoanele de cablu propuse înlocuirii vor fi TG-SPITAL (corp A, B), TG-POLICLINICĂ (corp D,C), TG-Centrala termică, TG-Bucătărie (corp E) și TG –Medicină Legală;

g) Lucrări de reabilitare a instalației ventilare în blocul alimentar (corp E):

 • Montarea unei centrale de tratare a aerului care să asigure filtrarea la nivelul hotei și evacuarea aerului viciat precum și introducerea de aer încălzit;
 • Montarea circuitelor de evacuare și introducere aer;

h) Lucrări de modernizare a stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor:

 • Se vor înlocui grupurile de pompare pentru hidranții interior și exteriori și de hidrofor având în vedere reglementările normativului P118/2-2013 partea a II – Instalații de stingere.

Potrivit caietului de sarcini, execuţia şi finalizarea lucrărilor conform documentaţiilor tehnico-economice avizate/ aprobate, inclusiv a graficului de execuţie a lucrărilor se va face în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Eurostat: România are cei mai puţini posesori de maşini la mia de locuitori din Uniunea Europeană

Publicat

România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de automobile de pasageri la mia de locuitori.

Astfel, la o mie de locuitori, parcul auto din România număra 357 de maşini la finele lui 2019, arată cele mai recente date publicate de Eurostat, biroul european de statistică.

În același timp, România are şi unul dintre cele mai învechite parcuri auto. Vârsta medie a maşinilor aflate în circulaţie în România este de 16,5 ani, potrivit Asociaţiei Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA).

De cel puţin 30 de ani, Luxemburg a înregistrat cea mai mare rată de motorizare dintre statele membre ale Uniunii Europene, mai arată datele Eurostat.

În 2019, existau 681 de autoturisme la mia de locuitori luxemburghezi. Această cifră poate fi influenţată de lucrătorii transfrontalieri care folosesc maşini de companie înmatriculate în ţară, notează sursa citată.

Luxemburg a fost urmat de Italia pe locul doi, cu 663 de maşini la mia de locuitori. Următoarele în topul listei au fost Cipru (645 de maşini), Finlanda şi Polonia (ambele cu 642 de maşini).

La polul opus, cele mai scăzute rate de motorizare s-au găsit în România (357 autoturisme), Letonia (381 autoturisme) şi Ungaria (390 autoturisme).

În ceea ce priveşte vechimea parcului auto, Lituania (16,8 ani), Estonia (16,7 ani) şi România (16,5 ani) au cele mai vechi flote, cu vehicule mai vechi de 16 ani.

Cele mai noi maşini pot fi găsite de asemenea în Luxemburg (6,5 ani) şi Austria (8,3 ani), potrivit datelor ACEA.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Încărcător comun pentru toate tipurile de telefoane, tablete și alte dispozitive. Propunere a Comisiei Europene

Publicat

Consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate produsele electronice portabile.

Comisia Europeană a făcut joi un pas important împotriva deşeurilor electronice şi a inconvenientelor cauzate consumatorilor de prevalenţa diferitelor încărcătoare incompatibile pentru dispozitivele electronice şi a prezentat o propunere de stabilire a unei soluţii comune de încărcare pentru toate dispozitivele relevante.

Potrivit propunerii de directivă revizuită privind echipamentele radio prezentată joi, portul de încărcare şi tehnologia de încărcare rapidă vor fi armonizate: USB-C va deveni portul standard pentru toate telefoanele inteligente, tabletele, camerele, căştile, difuzoarele portabile şi consolele video portabile.

În plus, Comisia propune separarea vânzării încărcătoarelor de cea a dispozitivelor electronice. Acest lucru este menit să amelioreze confortul consumatorilor şi să reducă amprenta de mediu asociată producţiei şi eliminării încărcătoarelor, sprijinind astfel tranziţia verde şi cea digitală.

„Consumatorii europeni au fost frustraţi suficient de mult în ceea ce priveşte încărcătoarele incompatibile care le umplu sertarele. Am acordat industriei destul timp pentru a-şi găsi propriile soluţii, acum este momentul să se ia măsuri legislative pentru un încărcător comun. Acesta este un câştig important pentru consumatorii noştri şi pentru mediu şi în conformitate cu ambiţiile noastre verzi şi digitale”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreşedintă executivă a CE pentru O Europă pregătită pentru era digitală, citată într-un comunicat al Comisiei.

Un singur încărcător pentru toate dispozitivele portabile

„Datorită propunerii noastre, consumatorii europeni vor putea utiliza un singur încărcător pentru toate produsele electronice portabile – un pas important pentru a spori confortul şi a reduce deşeurile”, a declarat la rândul său Thierry Breton, comisarul european pentru piaţa internă

În urma propunerii CE, USB-C va deveni portul de încărcare comun pentru toate dispozitivele electronice. Acest lucru le va permite consumatorilor să îşi încarce dispozitivele cu acelaşi încărcător cu port USB-C, indiferent de marca dispozitivului.

Apoi, tehnologia de încărcare rapidă armonizată va contribui la prevenirea faptului că diferiţi producători limitează în mod nejustificat viteza de încărcare şi va ajuta la asigurarea faptului că viteza de încărcare este aceeaşi atunci când se utilizează orice încărcător compatibil pentru un dispozitiv.

De asemenea, în urma separării vânzării unui încărcător de cea a dispozitivului electronic, se estimează că reducerea producţiei şi eliminării noilor încărcătoare va reduce cantitatea de deşeuri electronice cu aproape o mie de tone pe an.

Nu în ultimul rând, Comisia doreşte informaţii mai pertinente pentru consumatori. Astfel, producătorii vor trebui să furnizeze informaţii relevante cu privire la performanţa de încărcare, inclusiv privind puterea cerută de dispozitiv şi dacă acesta permite încărcarea rapidă.

Consumatorii ar urma să-şi dea seama astfel dacă încărcătoarele lor pe care le posedă îndeplinesc cerinţele noului lor dispozitiv sau vor putea să aleagă un încărcător compatibil.

Măsuri pentru limitarea deșeurilor electronice

Revizuirea Directivei privind echipamentele radio face parte din acţiunea mai amplă a CE de abordare a durabilităţii produselor, în special a produselor electronice de pe piaţa UE, care se va afla în centrul unei viitoare propuneri privind produsele durabile.

Propunerea de directivă revizuită privind echipamentele radio de joi va trebui să fie adoptată de Parlamentul European şi de Consiliul UE prin procedura legislativă ordinară (codecizie). Executivul comunitar consideră că o perioadă de tranziţie de 24 de luni de la data adoptării va oferi industriei suficient timp pentru a se adapta înainte de intrarea în vigoare.

Pentru a avea în cele din urmă un încărcător comun, este însă necesară interoperabilitatea deplină la ambele capete ale cablului: dispozitivul electronic şi sursa externă de alimentare cu energie. Finalizarea interoperabilităţii dispozitivului, care este de departe cea mai mare provocare, ar urma să fie realizată prin propunerea de joi.

Interoperabilitatea sursei externe de alimentare va fi abordată în cadrul revizuirii Regulamentului privind proiectarea ecologică al Comisiei. Aceasta va fi lansată mai târziu în cursul acestui an, astfel încât intrarea sa în vigoare să poată fi aliniată la propunerea de joi.

Potrivit comunicatului CE, se estimează că încărcătoarele eliminate şi neutilizate generează până la 11.000 de tone de deşeuri electronice în fiecare an.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Chestionarul pentru vaccinarea elevilor, distribuit în școli. Părinții își pot exprima opțiunea de imunizare a copiilor

Publicat

scrisoare

Chestionarul prin care părinții își vor putea exprima acordul sau dezacordul privind vaccinarea copiilor în școli a fost validat de Ministerul Sănătății și este distribuit prin intermediul inspectoratelor școlare.

„Ministerul Sănătății a validat chestionarul de exprimare a intenției de vaccinare în rândul elevilor minori.

Începând de vineri, 24 septembrie 2021, chestionarul va fi diseminat în unitățile de învățământ, prin intermediul inspectoratelor școlare județene. Acesta nu este obligatoriu, nu constituie obligație de vaccinare și va fi pus la dispoziția părinților în vederea completării.

Persoana desemnată pentru protecția sanitară la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu dispozițiile ordinului comun al ministrului Sănătății și al ministrului Educației, va transmite Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) chestionarele completate de către părinți/tutori legali.

În cazul exprimării intenției de vaccinare, vaccinarea elevilor minori se va efectua numai cu acordul informat, exprimat în scris, în prezența părintelui/tutorelui legal al copilului”, a transmis Ministerul Educației, potrivit dcnews.ro.

Chestionarele nu trebuie semnate

Scopul completării chestionarului este sprijinirea celor care doresc să se vaccineze și beneficiază de acordul informat, exprimat în scris, al părinților sau reprezentanților legali, prin organizarea de echipe mobile de vaccinare în școli de către Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) și Direcțiile de Sănătate Publică.

Chestionarele nu necesită asumare prin semnătură și pot fi transmise și în format, potrivit sursei citate.

Vezi Chestionar intentie de vaccinare elevi

Echipe mobile de vaccinare în școli

Din datele centralizate la nivelul a 26 de judeţe, până la data de 17 septembrie, sunt 2.468 de unităţi de învăţământ care vor beneficia de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile, sunt propuse 201 centre de vaccinare proprii care vor fi organizate în unităţile de învăţământ, iar alte 1.062 de şcoli sunt arondate unor centre de vaccinare din proximitate, potrivit CNCAV.

În Alba, sunt 11 echipe mobile ce asigură vaccinarea în școli, la solicitarea acestora.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Târgul Apulum Agraria 2021, în acest weekend, la Alba Iulia. Standuri cu produse agricole, ateliere, concursuri. PROGRAM

Publicat

La Alba Iulia începe vineri Târgul ”Apulum Agraria” 2021, în cadrul căruia producătorii locali prezintă produse din recolta de toamnă. Evenimentul, ajuns la ediția a XXIX-a, se desfășoară în spațiul expozițional din Piața Pascu.

Cei interesați vor putea vedea standurile prezentate de producătorii locali și vor putea cumpăra legume, fructe și alte alimente, produse tradiționale, de artizanat, produse pentru grădină, echipamente și utilaje agricole.

Vor mai fi standuri cu material săditor, produse fitosanitare, expoziții de animale, păsări.

Organizatorii au pregătit și concursuri, ateliere și alte momente de divertisment.

De exemplu, la standurile ”made in Alba”, veți putea găsi:

 • pupuri cu varză, ceapă, cartofi şi brânză, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, turtă dulce
 • preparate de carmangerie de la Săsciori, Cugir şi Pianu de Sus
 • păstrăv proaspăt şi la conservă de la Mărtinie
 • produse de la stână din Vinţu de Jos
 • conserve din fructe şi legume
 • chipsuri din cartofi de Alba
 • vin şi must proaspăt stors de la Ighiu
 • produse de artizanat făcute de meşteri populari din Munţii Apuseni,
 • aranjamente florale din plante stabilizate şi din săpun
 • utilaje pentru grădină.

Târgul va fi deschis de vineri, 24 septembrie, până duminică, 26 septembrie, în Piața Pascu, între orele 10.00 și 18.00.

Târgul Apulum Agraria este organizat de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu grupurile de acțiune locală GAL pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare și Primăria Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate