Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Licitație pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Valoarea lucrărilor

Publicat

Lucrările pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia au fost scoase la licitație. Acestea ar urma să fie finalizate în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Valoarea totală estimată este de peste 2,4 milioane de euro. 

Spitalul Județean de Urgență  din Alba Iulia a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație privind execuția lucrărilor de reabilitare energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 26 noiembrie 2019, ora 15:00.

Valoarea totală estimată a contractului este de 11.581.673,58 de lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor administrate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Activitatea spitalului se desfășoară în clădiri care înregistrează un grad avansat de uzură ca urmare a vechimii și exploatării. De asemenea, în prezent cheltuielile energetice legate de exploatarea imobilului sunt mari ca urmare a soluțiilor tehnice existente la momentul edificării clădirii.

Printre obiectivele specifice se numără:

 • Diminuarea emisiilor în atmosferă cu cel puțin 75% a gazelor cu efect de seră. Energia solară este nepoluantă, inepuizabilă, ecologică și sigură. Aceasta facilitează economisirea resurselor energetice, fără a produce deșeuri sau a emite gaze poluante, precum dioxidul de carbon. Izolarea termică a anvelopei clădirii va diminua pierderile de căldură și implicit consumul de resurse necesare încălzirii spitalului, astfel încât se va diminua cantitatea emisă în atmosferă de CO2 cu 78,22%, de la 1.900,53 tone CO2 în prezent la 414,02 tone CO2 după implementarea proiectului cu utilizarea unui sistem alternativ de producere a energiei din resurse regenerabile.
 • Reducerea consumului anual de energie primară cu cel puțin 40% față de consumul actual. Prin implementarea proiectului se va realiza îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii prin utilizarea unor soluții prietenoase cu mediul. Se are în vedere utilizarea de termoizolații din clasa de reacție la foc A. Se urmărește reducerea consumului de energie primară cifrată în prezent la 9.377.082,50 kWh/an la 1.881.869,96 kWh/an după implementare, economia obtinuță fiind de 79,94%.
 • Implementarea unui sistem alternativ de producere a energiei din surse regenerabile. Prin măsurile propuse rezultă ca energia produsă din surse regenerabile atinge un nivel cifrat la 445.141 kWh/ an de 17,21 % din consumul total de energie primară la nivelul clădirii. Prin proiect vor fi instalate panouri solare de producere apă caldă de consum. Pentru eficientizare din punct de vedere al normelor de poluare se propune producerea apei calde de consum cu energie solară, energie nepoluantă, printr-un sistem de captatori solari, preparare în module și înmagazinare în vase de acumulare (stocare), cât și automatizări ale sistemului. Utilizarea energiei solare pentru furnizarea apei calde de consum s-a dovedit a fi o soluție perfect viabilă.
  • Instalarea a 240 panouri solare pentru preparare apă caldă curentă.
 • Adaptarea infrastructurii Spitalului pentru nevoile persoanelor cu dizabilități. Datorită faptului că solcitantul alocă o atenție deosebită tuturor membrilor societății, în etapa de proiect tehnic au fost dezvoltate detalii de proiectare care să permită o mai bună accesibilizare, suplimentară, față de minimul legal care este deja implementat.
  • ușile de la intrările principale sunt prevăzute cu sisteme de avertizare optic și acustic
  • indicator BRAILLE la ușile de la intrările principale

Lucrările de intervenție privind reabilitarea termică a clădirilor: corpurile A, B, C, D, E, corp clădire Medicină Legală, corp clădire Centrala Termică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia constau în:

 • Izolarea termică a faţadei – parte opacă, nu va afecta arhitectura exterioară;
 • Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamului, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive / fante / grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
 • Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel sub şarpanta sau pe terasa cu refacerea hidroizolatiei, după caz;
 • Termoizolarea soclului;
 • Construirea unei șarpante și reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale;
 • Lucrările de modernizare ale instalațiilor electrice;
 • Montare instalație de ventilație;
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
  • Înlocuirea sistemului de producere a agentului termic;
  • Montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde menajere inclusiv structura de susținere a panourilor și camera tehnică;
  • Înlocuirea sistemului de producere a aburului de medie presiune;
  • Înlocuirea instalaţiilor de distribuţie a agentului termic pentru încălzire și apă caldă de consum, recirculare apă caldă de consum, apa rece și abur medie presiune;
 • Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele clădirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. De principiu, instalațiile și echipamentele la care ne referim fac parte din următoarele categorii:
  • echipamente de telecomunicații;
  • cabluri de alimentare cu energie electrică pozate aerian sau în canale speciale;
  • alte cabluri de curenți slabi pozate aerian sau în canale speciale;
  • instalații de climatizare
  • trasee exterioare de alimentare cu gaze naturale;
 • Lucrările de refacere a finisajelor interioare sunt în special în zona spaleților ferestrelor și ușilor, ca urmare a înlocuirii acestora;
 • Reabilitarea trotuarului perimetral în jurul clădirii cu dale din beton după termoizolarea soclului;
 • Conform raportului de expertiză nu sunt necesare consolidări la clădirea existentă;
 • Modernizarea stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor;
 • Înlocuire coloane electrice ce deservesc corpurile supuse reabilitării;

Lucrări ce se vor efectua:

a) Izolarea termică a pereților exteriori la corpurile de clădire A,B,C,D,E, Medicina Legală și Centrala Termică

Se realizează cu sisteme din plăci minerale termoizolatoare rigide (multipor) de 15 cm.

b) Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel:

 • planșeului din pod cu vată minerală de 26cm și protecție cu plăci din fibre de lemn de 7 mm grosime, la corpul Medicinei Legale
 • izolarea termică suplimentară a planșeului terasă (de peste etaj 5 și 6) cu plăci din vată minerala rigidă termoizolatoare 14 cm grosime și refacerea hidrozolației de pe planșeul terasă
 • pentru corpurile A + B se modifică parțial sistemul de acoperiș (din terasă în șarpantă), respectiv realizarea parțială a unui acoperiș de tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri metalice termoizolante cu poliuretan ignifug de 10 cm grosime;

c) Înlocuirea parțială a tâmplariei existente, cu tâmplărie din PVC, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant, cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tâmplăria va fi dotată cu grile de ventilare pentru aerisirea controlată a spațiilor și evitarea condensului, feronerie oscilo-batantă cu închideri multipunct. Ușile de acces principal vor fi din aluminiu cu geam termoizolant, de tip culisant, rotativ sau armonic, automate la corpurile ABCD. Ușile la corpurile E, Medicină Legală și Centrală Termică vor fi din aluminiu cu geam termoizolant.

d) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și de producere a apei calde menajere:

 • reabilitarea termică prin dotarea cu 3 cazane producere agent termic ( 3*1100 KW) , acestea fiind echipate cu module suplimentare (acestea nu sunt incorporate în cazan) de recuperare a căldurii din circuitul de gaze arse, astfel încât cazanele propuse funcționează cu randamente sporite având în vedere faptul că recuperează parte din căldura latentă de vaporizare din gazele arse ce sunt trimise spre coșul de fum;
 • două linii independente de producere apă caldă de consum formate din schimbatoare de căldură în plăci și acumulatoare cu Vu=5000 l, schimbătoarele utilizează ca agent primar apă caldă produsă de unul din cazanele de 1100 KW;
 • sistem de producere acc cu captatoare plane (helioconvertoare) – care transformă energia radiantă în energie termică fără concentrarea radiației, pentru furnizarea agentului termic primar în instalația de producere a acc, inclusiv structura de susținere a captatoarelor și camera tehnică;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a apei reci și a apei calde menajere precum și montarea conductei de recirculare apă caldă menajeră. Conductele propuse pentru reabilitarea rețelelor de distribuție apă rece, apă caldă și recirculare vor fi de asemenea conducte din oțel preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID sau PVC, sau conducte din polipropilenă cu fibra compozită (PP-R) izolate tuburi izolatoare peste care se vor monta semicochilii din spuma poliuretanică, acestea la rândul lor fiind protejate la exterior cu folii din polietilenă contra pătrunderii umidității (umiditate naturală a pământului);

e) Lucrări de reabilitare a instalației de abur de medie presiune:

 • centrala se va dota cu 2 cazane abur medie presiune cu volum mare de apă, pmax = 6 bar, debit abur d = 500 – 4000 kg/h, pentru producerea aburului tehnologic pentru a alimenta echipamentele din spălătorie;
 • înlocuirea rețelei de distribuție a aburului cu conducte de încălzire preizolate cu spumă poliuretanică și manta din PEID, sau PVC;

f) Lucrari de reabilitare a instalației electrice:

 • Înlocuirea cablurilor de distribuție a energiei electrice cu cabluri din cupru tip CYAbY-F, cu secțiunea cuprinsă între 70 și 240 mmp (per fază);
  Tronsoanele de cablu propuse înlocuirii vor fi TG-SPITAL (corp A, B), TG-POLICLINICĂ (corp D,C), TG-Centrala termică, TG-Bucătărie (corp E) și TG –Medicină Legală;

g) Lucrări de reabilitare a instalației ventilare în blocul alimentar (corp E):

 • Montarea unei centrale de tratare a aerului care să asigure filtrarea la nivelul hotei și evacuarea aerului viciat precum și introducerea de aer încălzit;
 • Montarea circuitelor de evacuare și introducere aer;

h) Lucrări de modernizare a stației de pompare echipată cu pompe de incendiu și hidrofor:

 • Se vor înlocui grupurile de pompare pentru hidranții interior și exteriori și de hidrofor având în vedere reglementările normativului P118/2-2013 partea a II – Instalații de stingere.

Potrivit caietului de sarcini, execuţia şi finalizarea lucrărilor conform documentaţiilor tehnico-economice avizate/ aprobate, inclusiv a graficului de execuţie a lucrărilor se va face în termen de 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: „Săptămâna actelor de bunătate”, la Grădinița cu Program Prelungit Step By Step nr. 12 din Alba Iulia

Publicat

Iubirea, bunătatea, respectul, credința și dărnicia sunt unele dintre cele mai importante valor care conduc la formarea viitorilor adulți responsabili, empatici și implicați în viața comunității. În acest sens, în săptămâna 21 – 25 noiembrie a fost inițiată acțiunea caritabilă „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, în care au fost implicați preșcolarii și părinții acestora, precum și cadrele didactice din Grădinița cu Program Prelungit Step By Step Nr.12 Alba Iulia reprezentată de managerul Veronica Suciu.

„Este minunat când oamenii se unesc pentru a aduce bucurie și sprijin altor copii aflați în dificultate.

Micii voluntari au pregătit numeroase daruri constând în legume, fructe, dar și alimente necesare traiului zilnic pentru copiii de la Centrul de Zi „Izvorul Tămăduirii” din Oarda de Jos, coordonat de Pr. Duda Marcel.

 

Copiii din centru au fost invitați la grădinița noastră și au venit însoțiți de pedagog Sorina Păcurar, iar aici au avut parte de mai multe surprize: cântece, jocuri interactive, felicitări și cadouri dăruite cu mult drag de prietenii de la grădiniță.

Pe această cale, transmitem mulțumiri tuturor celor implicați în acțiunea noastră caritabilă”, a transmis prof. înv. preșcolar. Ioana Delia Cristea, responsabil imagine al GPP Step by Step Nr. 12 din Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Vouchere de 1.400 de lei pentru plata facturilor la energie, în 2023. Cine sunt cei care vor beneficia de sprijin

Publicat

Populația vulnerabilă din România va primi, în 2023, un sprijin din fonduri europene în valoare de 1.400 de lei, în două tranșe, pentru plata facturilor la energie, a anunțat sâmbătă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). 

Voucherele tipărite ar urma să fie distribuite de Poșta Română și vor putea fi folosite pentru compensarea prețului la energie, indiferent de natura acesteia (energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți, etc.). 

Potrivit unui comunicat al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în această perioadă, prețul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrică și cu peste 535% la gazele naturale. În cazul energiei termice în sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal.

„În aceste condiții, peste 30% din bugetul unei gospodării cu un venit mediu de 2.000 lei/membru/lună se alocată pentru achitarea facturilor la energie. Concomitent, din cauza creșterii prețurilor la energie s‑au majorat și prețurile bunurilor de consum, iar peste 50% din bugetul unei astfel de familii este alocat pentru asigurarea hranei.

Pentru a contracara această situație, Guvernul României, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, va asigura finanțarea pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzire persoanelor/familiilor vulnerabile, precum și pentru acordarea în continuare a ajutoarelor pentru alimente și mese calde. Măsurile sunt propuse în cadrul a două proiecte de Ordonanță de urgență, publicate în consultare pe site-ul MIPE”, se precizează în comunicat.

1.400 de lei pentru facturile la energie, în două tranșe, până la finalul anului

Sprijinul acordat populației vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie va fi în valoare nominală de 1.400 lei, poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 și va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, astfel:

 • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 iarnuarie 2023 – 30 iunie 2023;
 • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie 2023 – 31 decembrie 2023.

Cine sunt cei care vor beneficia de sprijinul pentru compensarea prețurilor la energie

Conform propunerii de ordonanță, vor beneficia de măsură:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

b) persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare;

d) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru acordarea ajutoare pentru încălzire au fost alocate fonduri europene în valoare de 4 miliarde lei, din Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Regional pentru perioada de programare 2014–2020, în limita economiilor identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014–2020.

Voucherele tipărite, distribuite de Poșta Română. Cum se vor putea plăti datoriile către furnizorii de energie

Lista cu cei care vor beneficia de acest sprijin va fi întocmită de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, iar sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit și distribuit de către Compania Națională „Poșta Română” S.A, fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României.

Voucherul conferă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru compensarea prețului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Beneficiarii ajutorului vor putea plăti cu cardul de energie, prin serviciul de mandat poștal asigurat de CN Poșta Română SA, datorii curente și/sau restante către furnizorii de energie. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va asigura fondurile pentru acordarea acestor ajutoare prin virarea sumelor în contul bancar al CN Poșta Română SA.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia. Listele detaliate cu persoanele/ familiile care au dreptul să primească acest ajutor vor fi comunicate CN Poșta Română de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Șase noi tranșe de 250 de lei pentru alimente și mese calde

De asemenea, MIPE anunță că, tot din fonduri europene, va continua să finanțeze și măsura de acordare a voucherelor sociale pentru achiziția de alimente și mese calde în valoare de 250 lei, o dată la două luni, pe întreg anul 2023.

„Este un moment în care România, ca și multe alte state europene, se confruntă în cu provocări acute, cu multiple crize care se suprapun. Tocmai de aceea este vital să venim în sprijinul persoanelor vulnerabile, pentru ca toți românii să treacă cu bine peste acestă perioadă. Sunt aproximativ 3.000 de lei pe care fiecare beneficiar îi va primi cu siguranță anul viitor, din fonduri europene, într-un efort al Guvernului de a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă.

Această iniţiativă este cea mai importantă de acest gen derulată până acum în țara noastră, cu un impact deosebit la nivelul grupurilor vulnerabile, măsurile luate contribuind in mod real si direct la creșterea calității vieții lor și la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacitatii gospodăriilor de a‑și asigura nevoile imediate”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Mai mulți beneficiari de vouchere sociale

Potrivit propunerii de act normativ, vor avea dreptul la aceste ajutoare:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei, pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1700 lei pentru tranșele din anul 2023;

b) persoanele – copii și adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1500 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei pentru tranșele din anul 2022, respectiv venituri mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

e) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile menționate sunt cele nete, determinate prin adunarea tuturor veniturilor pe care le poate avea o persoană: pensii din acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din premii și jocuri de noroc sau venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru beneficiarii nou introduși de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale cu ocazia actualizării listelor cu beneficiari vor fi eliberate noi suporturi electronice. În cazul ultimelor liste transmise de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în 2023, distribuția și alimentarea cardurilor nou emise pot fi realizate până la data de 31 martie 2024.

sursa: mfe.gov.ro, mediafax.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 6 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația infectărilor în localitățile din județ, 26 noiembrie

Publicat

Au fost înregistrate 6 cazuri COVID noi în ultimele 24 de ore, în județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP), sâmbătă, 26 noiembrie. 

În județul Alba, sunt 109 cazuri active. Incidența COVID în județul Alba este de 0,29.

De la începutul pandemiei, în Alba au fost 59.627 cazuri confirmate, 58.387 persoane vindecate, 1.311 decese.

În ultimele 24 de ore, în județul Alba, au fost făcute 146 testări: 27 PCR (17 la Spitalul Județean și 10 la DSP), 119 teste rapide.

Cazuri COVID raportate în ultimele 24 de ore în județul Alba

Urban

 • Alba Iulia – 1 caz
 • Blaj – 3 cazuri
 • Cugir – 1 caz

Rural

 • Bucerdea Grânoasă – 1 caz

Numărul de cazuri active pe localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile

Localitate Incidență Cazuri
OCOLIŞ 2.05 1
ORAŞ CUGIR 1.23 31
ALBAC 1.03 2
CUT 0.79 1
BUCIUM 0.73 1
SĂLCIUA 0.73 1
FĂRĂU 0.68 1
SOHODOL 0.61 1
ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 0.54 2
HOREA 0.53 1
CRICĂU 0.51 1
MUNICIPIUL BLAJ 0.48 10
GÂRBOVA 0.47 1
BUCERDEA GRÂNOASĂ 0.44 1
ŞIBOT 0.43 1
ORAŞ ABRUD 0.39 2
METEŞ 0.37 1
VINŢU DE JOS 0.36 2
MUNICIPIUL ALBA IULIA 0.35 27
MUNICIPIUL SEBEŞ 0.34 11
ORAŞ CÂMPENI 0.28 2
ORAŞ TEIUŞ 0.28 2
ORAŞ OCNA MUREŞ 0.15 2
IGHIU 0.14 1
MUNICIPIUL AIUD 0.12 3

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cele mai bune universități din România: Babeș-Bolyai, Universitatea din București și Politehnica București, pe primele locuri

Publicat

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București sunt pe primele locuri și în ediția din acest an a Metarankingului universitar, realizat independent de un grup de experți. 

Față de anul trecut, în topul universităților s-au produs mai multe modificări. Astfel, universitățile de medicină din București și Cluj-Napoca și Universitatea Transilvania și-au întărit pozițiile, în condițiile în care instituții precum Universitatea de Vest din Timișoara sau Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași au coborât ușor în clasamet.

UMF Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca a rămas singură pe locul 4, loc pe care anul trecut îl împărțea cu Universitatea de Vest din Timișoara.

Metarankingul Universitar a fost elaborat și publicat inițial sub egida Ministerului Educației și Cercetării în 2016, cu consultanță internațională. Între 2017 și 2021 Metarankingul a fost publicat sub egida Asociației Ad Astra a Cercetătorilor Români.

Metarankingul Universitar reunește principalele rankinguri internaționale ale universităților, oferind o imagine mai stabilă asupra performanței unei universități, dincolo de performanțele potențial întâmplătoare/fluctuante în anumite rankinguri specifice.

Metarankingul Universitar – 2022 – clasamentul universităților românești

Nr. Universitatea – Punctaj cvintile – Poziție

 • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – punctaj: 20 – poziția: 1
 • Universitatea din București – punctaj: 16 – poziția: 2
 • Universitatea Politehnica București – punctaj: 15 – poziția: 3
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca – punctaj: 14 – poziția: 4
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București – punctaj: 13 – poziția: 5
 • Universitatea Transilvania din Brașov – punctaj: 13 – poziția: 5
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași – punctaj: 12 – poziția: 6
 • Universitatea de Vest din Timișoara – punctaj: 10 – poziția: 7
 • Academia de Studii Economice din București – punctaj: 8 – poziția: 8
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – punctaj: 8 – poziția: 8
 • Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași – punctaj: 6 – poziția: 9
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași – punctaj: 5 – poziția: 10
 • Universitatea din Oradea – punctaj: 5 – poziția: 10
 • Universitatea Politehnica Timișoara – punctaj: 5 – poziția: 10
 • Universitatea din Craiova – punctaj: 4 – poziția: 11
 • Universitatea Dunărea de Jos din Galați – punctaj: 4 – poziția: 11
 • Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – punctaj: 4 – poziția: 11
 • Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș – punctaj: 3 – poziția: 12
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca – punctaj: 3 – poziția: 12
 • Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – punctaj: 3 – poziția: 12
 • Universitatea Ovidius din Constanța – punctaj: 3 – poziția: 12
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova – punctaj: 2 – poziția: 13
 • Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara – punctaj: 2 – poziția: 13
 • Universitatea Aurel Vlaicu din Arad – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Universitatea din Pitești – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Universitatea Maghiară Sapientia din Transilvania – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Universitatea Titu Maiorescu – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Universitatea Valahia din Târgoviște – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Academia Tehnică Militară Ferdinand I – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București – punctaj: 1 – poziția: 14
 • Universitatea Tehnică de Construcții București – punctaj: 1 – poziția: 14

sursa: ubbcluj.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax