Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LIVE: Consilierii Locali din Alba Iulia votează modificările la proiectul de hotărâre ce privește noile tarife pentru gunoi


Publicat

Consilierii locali ai municipiului Alba Iulia s-au întrunit miercuri pentru a vota modificările propuse de Prefectura Județului Alba, la hotărârea emisă de consiliu, cu privire la noile tarife ce vor fi practicate de noul operator RER VEST. 

În contextul informațiilor contradictorii referitoare la tarifele de salubritate aplicabile pe raza UAT- urilor din județul Alba, pentru informarea corectă a utilizatorilor serviciului, ADI Salubris Alba (asociația care se ocupă cu gestionarea serviciilor de salubritate din mai multe localități din județ) transmite următoarele precizări:

”Referitor la contractele de delegare aferente activităților de salubrizare

În conformitate cu Analiza Instituţională, document suport al Aplicației de Finanțare și totodată Anexa Vd la Contractul de finanţare nr. 129035/2 mai 2012 încheiat între AM POS MEDIU şi Consiliul Judeţean Alba pentru implementarea Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba, s-a stabilit faptul că Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba va fi operat de către două categorii de operatori, și anume:

Operatorul de colectare și transport la instalațiile de gestionare a deșeurilor, denumit Operator CT (colectare – transport) care face obiectul delegării, de către ADI SALUBRIS Alba, următoarelor contracte:

– Lot 1 – Alba Iulia – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 1 (Alba Iulia);

– Lot 2 – Tărtăria – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri” , în zona 2 (Sebeș, Cugir);

– Lot 3 – „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri ” , în zona 3 (Zlatna, Abrud, Câmpeni, Baia de Arieș);

– Lot 4 – Blaj – „ Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Judeţul Alba, respectiv de colectare și transport a deșeurilor muncipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri”,  în zona 4 (Blaj);

și

Operatorul  staţiilor de transfer/CMID şi a serviciului de transport a deşeurilor de la staţiile de transfer la CMID Galda de Jos, denumit Operator TTPD (transfer – transport – prelucrare – depozitare) care va fi delegat de către Județul Alba prin  Consiliul Județean Alba, prin atribuirea următorului contract:

– „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de  Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

ADI Salubris Alba, în baza mandatului primit din partea UAT-urilor conform Contractului de asociere, a organizat și finalizat licitațiile de colectare și transport a deșeurilor în 3 zone, în perioada 2018-2019.

Astfel, ADI Salubris Alba a semnat următoarele contracte de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri:

– LOT 1 – Alba Iulia – contractul nr. 61/18.04.2019, cu ofertantul câștigător – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

– LOT 2 – Tărtăria – contractul nr. 223/27.12.2018 cu ofertantul câștigător – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

– LOT 4 – Blaj – contractul nr. 159/23.08.2018, cu ofertantul câștigător – Asocierea Greendays SRL / Greendays 2-Solucoes Ambientais SA.

Ulterior, Consiliul Județean Alba a finalizat procedura de atribuire privind „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului „Sistem de  Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba (Faza 1 + Faza 2)”.

Astfel, a fost semnat Contractul de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021 între Consiliul Județean Alba și operatorul economic delegat – Asocierea RER Vest SA / Retim SA.

În concluzie, se poate observa că operatorii delegați au fost desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Referitor la tarifele aferente activităților de salubritate

Aspectele relevante privind tarifele aferente activităților de salubritate, sunt următoarele:

Tarifele unice aferente activităților de colectare și transport, rezultate în urma licitațiilor, au fost stabilite la nivelul anului 2017, anul elaborării documentațiilor de atribuire, înaintea finalizării procedurii de achiziție a contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale (a CMID Galda de Jos și a Stațiilor de transfer de la Tărtăria și Blaj).

Aceste tarife sunt compuse din două părți:

– colectare și transport;

– depozitare, respectiv partea de tratare/eliminare a deșeurilor, care cuprinde activitățile de transfer, sortare, tratare mecano-biologică și depozitare propriu-zisă, fiecare având tarife proprii.

Partea de depozitare (tratarea/eliminarea deșeurilor) a fost calculată în ofertele financiare de la licitație în baza unor tarife estimate, rezultate din Studiul de fundamentare întocmit de CJ Alba, care a stat la baza documentației de atribuire a contractului de gestionare a instalațiilor de la CMID Galda de Jos.

În urma finalizării procedurii de achiziție a contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale (a CMID Galda de Jos și a Stațiilor de transfer de la Tărtăria și Blaj), au rezultat tarife pentru activitățile de sortare, transfer, tratare mecano-biologică și depozitare, unele dintre acestea fiind semnificativ mai mari decât cele utilizate în ofertele de la licitațiile pentru colectare și transport.

Astfel:

În comparație cu tarifele estimate, au rezultat următoarele tarife pentru activitățile de sortare, transfer, tratare mecano-biologică și depozitare:

– sortare:  113,42 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 39,23 lei/tonă pentru persoane fizice și 61,30 lei/tonă pentru persoane juridice;

– transfer: 40,77 lei/tonă(persoane fizice și juridice), față de estimat 23,54 lei/tonă pentru persoane fizice și 36,78 lei/tonă pentru persoane juridice;

– tratare mecano-biologică: 42,30 lei/tonă (persoane fizice și juridice), față de estimat 54,93 lei/tonă pentru persoane fizice și 85,85 lei/tonă pentru persoane juridice;

– depozitare: 39,35 lei/tonă(persoane fizice și juridice), față de estimat 26,16 lei/tonă pentru persoane fizice și 40,87 lei/tonă pentru persoane juridice.

Apariția OUG nr. 74/17.07.2018, modificată și completată prin Legea nr. 31/2019 (ulterior finalizării licitațiilor de colectare și transport), care a introdus obligații pentru Autoritățile administrației publice locale/ Asociații de Dezvoltare Intercomunitară), cele mai importante fiind:

– să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale

– să includă în tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor reziduale o Contribuție la economia circulară,de 80 lei/tonă pentru cantitățile de deșeuri supusedepozitării.

– să includă în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a unor tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor reciclabile, respectiv a celorlalte categorii de deșeuri (reziduale)

– să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

volum;
frecvenţă de colectare;
greutate;
saci de colectare personalizaţi.
Având în vedere cele menționate mai sus, ADI Salubris Alba a solicitat și obținut de la operatorul delegat, modificarea tarifelor aferente activității de colectare și transport cu respectarea art. 15, alin. (1), lit. a) din Ordinul ANRSC nr. 109/2007:

„CAP. VIII Modificarea tarifelor  pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare

ART. 15 (1) Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;”

prin:

– actualizarea tarifelor unice ale activității de colectare și transport prin includerea tarifelor activităților de tratare-eliminare, rezultate din atribuirea contractului de concesiune nr. 3026/248/09.02.2021, având ca obiect ,,Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului SMID în județul Alba’’;

– actualizarea cheltuielilor operaționale la nivelul anului 2021, întrucât în calcularea tarifelor din oferta financiară au fost utilizate valori din anul 2018, anul elaborării/depunerii ofertei, neexistând posibilitatea actualizării până în prezent, întrucât contractul nu a fost operațional (spre exemplu, salariul minim pe economie în 2018 a fost de 1900 lei, iar în 2021 este de 2300 lei, rezultând o creștere de 21% doar la cheltuielile cu munca vie);

– calculul tarifelor distincte în conformitate cu prevederile OUG 74/2018, modificată și completată prin Legea 31/2019, referitoare la indicatorii de performanță la nivelul anului 2021, prevăzuți în Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011, modificată și completată.

Menționăm, că la solicitarea ADI Salubris Alba din 18.05.2021, Autoritățile publice locale au afișat, conform Legii 52/2003, spre dezbatere publică aceste tarife, precum și Proiectele de hotărâre, pentru o perioadă de 30 de zile lucrătoare.

În această perioadă, toți cei interesați au avut posibilitatea să transmită în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la aceste tarife.

Din informațiile deținute de ADI Salubris Alba, nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau opinii în perioada prevăzută de legislație.

În schimb, după parcurgerea acestei perioade, după ce o mare parte dintre Consiliile Locale au emis HCL-uri de aprobare a proiectelor de hotărâre, și când era iminentă convocarea AGA ADI Salubris Alba pentru aprobarea tarifelor modificate, aprobare care permitea operatorilor delegați să înceapă contractarea cu utilizatorii serviciului, a început să curgă un val de reclamații asupra acestora.

Mai mult, începând cu data de 2 august 2021, Serviciul juridic al Instituției Prefectului, în urma verificărilor din punct de vedere legal a HCL-urilor adoptate, a transmis atenționări privind existența unor ,,elemente de nelegalitate” în cuprinsul acestora, unui număr de 50 de UAT-uri din județ, recomandând să fie revizuite aceste hotărâri, sau să fie luate în considerare aspectele identificate, în cazul Consiliilor Locale care nu au adoptat aceste hotărâri.

Aceste atenționări au fost transmise cu mare întârziere, ținând cont de faptul că primele HCL-uri au fost transmise Instituției Prefectului încă de la începutul lunii iunie 2021.

Totodată, ele au fost transmise în mod aleatoriu, unele UAT-uri care au adoptat aceste hotărâri nu au primit atenționări, în schimb au fost transmise și unor localități din zona munților Apuseni, care fac parte din Lotul 3 care nu beneficiază de serviciile unui operator delegat de ADI Salubris Alba.

Imediat, o parte a presei, precum și anumiți consilieri locali, au catalogat ca ILEGALE aceste HCL-uri care cuprind tarifele modificate.

În realitate, așa cum s-a stabilit la întâlnirea dintre reprezentanții Serviciului juridic al  Instituției Prefectului și reprezentanții ADI Salubris Alba, hotărârile cuprind erori de formă, de utilizare incorectă a unor termeni juridici, nicidecum probleme de fond care să conducă la ilegalitatea acestora.

În cadrul întâlnirii au fost stabilite modele de hotărâri de Consiliu Local, atât pentru UAT -urile care nu au adoptat aceste hotărâri, cât și modele pentru UAT -urile care au adoptat hotărâri și trebuie să le modifice.

În cadrul ședinței Consiliului Director al ADI Salubris Alba care a avut loc în data de 19.08.2021 s-a decis ca fiecare Consiliu Local membru al asociației să se conformeze și să aprobe sau să modifice aceste hotărâri cât mai urgent, astfel încât tarifele să poată fi supuse aprobării AGA ADI Salubris Alba, pentru fiecare lot în parte.

Ținând cont de Recomandările pentru aplicarea modificărilor legislative introduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74/2018 emise de Ministerul Mediului și de recomandările Autorității de Management a POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Consiliul Director al ADI Salubris Alba a hotărât că va solicita AGA ADI Salubris Alba aprobareaînceperii activității, într-o primă fază, cu tarifele unice modificate, care respectă atât politica de tarifare din aplicația de finanțare cât și  modul de tarifare prevăzut în cadrul licitațiilor de colectare și transport (lei/ persoană și lună în mediul urban, respectiv lei/tonă în mediul rural).

Tarifele distincte au fost supuse aprobării pentru a respecta prevederile OUG 74/2018, modificată și completată prin Legea 31/2019, ele intrând în aplicare într-o etapă ulterioară, doar odată cu implementarea instrumentului economic «plăteşte pentru cât arunci», și doar pentru utilizatoriicare aleg implementarea acestui instrument, conform acelorași recomandări.

Facem totodată precizarea că metoda propusă de operatorului delegat de a stabili un tarif distinct pentru deșeuri reziduale bazat pe pubele diferențiate (60,120,240 l) /gospodărie, reprezintă un model de succes în implementarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât arunci’’, și respectă prevederile art. 17, alin. (1), lit. e), bazat pe elementul ,,volum’’, din Legea 211/2011.

Calculele tarifului distinct pentru deșeuri reziduale au fost făcute ținând cont de numărul de 2,67 persoane/gospodărie, în județul Alba, conform datelor Institutului Național de Statistică.

Municipiul Oradea, unde operatorul a folosit acest sistem în zonele de case, concomitent cu utilizarea colectării din poartă în poartă a deșeurilor reciclabile în saci personalizați, se află pe un loc fruntaș în țară, în ceea ce privește țintele de deviere a deșeurilor de la depozitare.

Implementarea acestei metode în zona de case se va putea face doar după o perioadă de monitorizare a activității, perioadă în care vor fi stabilite cât mai exact numărul de utilizatori din cadrul gospodăriilor, cantitățile de deșeuri colectate și compoziția acestora (ponderea deșeurilor reciclabile din cantitatea de deșeuri municipale colectate), precum și frecvența de colectare necesară în fiecare zonă.

Astfel, într-o etapă ulterioară, utilizatorii vor putea alege ce tip de pubelă vor solicita pentru colectarea deșeurilor reziduale (60, 120, 240 l), indiferent de numărul persoanelor din gospodărie, ținând cont doar de cantitatea de deșeuri pe care o colectează separat.

Ținând cont de faptul că activitatea operatorilor delegați pentru colectare și transportva începe, într-o primă fază, cu tarifele unice modificate, Consiliul Director al ADI Salubris Alba a avizat Modelele de contracte cu utilizatorii, modele care respectă atât Ordinul nr. 112 din 9 iulie 2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizarea localităţilor, cât și modul de tarifare prevăzut în cadrul licitațiilor de colectare și transport (lei/ persoană și lună în mediul urban, respectiv lei/tonă în mediul rural).

Considerente privind situația actuală a gestionării deșeurilor în județul Alba

Conform declarațiilor Ministrului Mediului, Tanczos Barna, în această săptămână va fi aprobată o Ordonanță de Urgență privind regimul deșeurilor.

,,Noua ordonanță va elimina posibilitatea ca autoritățile locale să colecteze gunoiul la grămadă’’.

,,Nu va mai exista nicio posibilitate ca autoritatea publică să desfășoare servicii de salubritate altfel decât prin colectare pe 4 fracții. Modificarea legislației aduce restricții dure privind eliminarea prin depozitare a deșeurilor.

Este o provocare uriașă pentru autoritățile locale. Responsabilitatea este a UAT -urilor, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere politic. Această responsabilitate politică este cea care blochează decizii radicale, dar importante pentru depozitarea deșeurilor”, a declarat ministrul chiar la Alba Iulia.

În cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Alba, finanțat prin POS Mediu și POIM, Consiliul Județean Alba a achiziționat un număr de 4.375 containere pentru colectarea deșeurilor reciclabile, containere care au fost repartizate tuturor UAT-urilor încă de la sfârșitul anului 2015.

De atunci, aceste containere de 1,1 mc zac depozitate, deoarece dreptul de folosință al acestora revine doar operatorilor delegați de către ADI Salubris Alba pentru activitățile de colectare și transport al deșeurilor.

În aceste condiții, în majoritatea UAT -urilor din județul Alba, operatorii actuali care își desfășoară activitatea colectează deșeurile în amestec, neselectiv, cu impact semnificativ mai ales în zona blocurilor de locuințe.

Se observă cu ușurință că o criză a deșeurilor apare frecvent pe raza UAT -urilor în care operează Polaris M. Holding, și mai ales pe raza municipiului Alba Iulia, cel mai mare generator de deșeuri din județ. Această criză se datorează mai ales faptului că operatorul amintit nu a făcut nimic pentru a colecta selectiv deșeurile, deși avea prevăzut clar, implementarea colectării selective în cadrul Contractului de delegare nr. 69525/2013.

ADI Salubris Alba consideră că doar prin amplasarea în termen cât mai scurt a acestor containere în platformele de colectare din zona de blocuri (chiar dacă pe raza municipiului Alba Iulia nu sunt realizate deocamdată platformele de tip ,,SMART” – îngrădite, cu acces limitat pe bază de cartelă și cu camera de luat vederi).

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede în sarcina a UAT-urilor o contribuţie de 50 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual şi cantitatea efectiv încredinţată spre reciclare şi alte forme de valorificare.

Datorită faptului că operatorii actuali care își desfășoară activitatea acum doar în baza unor contracte de prestări servicii colectează deșeurile în amestec, neselectiv, majoritatea UAT -urilor din județul Alba au ajuns să plătească sume de sute de mii de lei anual la Agenția Fondului de mediu.

Aceste sume nu se regăsesc în facturile serviciilor de salubritate plătite de cetățeni, dar sunt plătite tot din buzunarul acestora prin impozite și taxe.

Legea nr. 31/10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu prevede următoarele:

„(3) Pentru deşeurile generate în gospodăriile populaţiei, autorităţile administraţiei publice locale a unităţilor administrativ-teritoriale şi a municipiului Bucureşti şi, după caz, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.”

8. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

„(4) Unităţile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deşeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deşeuri, şi au obligaţia de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deşeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deşeurile municipale, acoperirea costurilor se face de către organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. ”

Ținând cont de faptul, că în UAT-urile în care nu se face colectarea selectivă a deșeurilor, nu există posibilitatea încheierii unor astfel de contracte, populația nu poate beneficia de aceste sume plătite de OIREP, și deci nu poate spera la reducerea tarifelor de salubritate.

Mai mult, operatorii actuali care colectează selectiv deșeurile valorifică singuri deșeurile reciclabile, cantitățile de deșeuri nefiind monitorizate riguros, în lipsa unor contracte de delegare cu clauze clare în acest sens.

Doar operatorii delegați de ADI Salubris Alba au obligația să transporte deșeurile reciclabile la Stația de sortare din cadrul CMID Galda, fără a avea posibilitatea să valorifice singuri aceste deșeuri.

În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, ADI Salubris Alba solicită tuturor factorilor implicați (primari, Consilii Locale, instituții administrative), să dea dovadă de responsabilitate administrativă și politică față de cetățeni și să găsească soluții rapide pentru efectuarea tranziției dintre actualii operatori de salubritate și operatorii delegați de ADI Salubris Alba, desemnați în urma unor proceduri transparente, licitațiile fiind organizate în baza Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Deșeurile nu au culoare politică, ci doar un miros insuportabil”.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

2 Comentarii

2 Comentarii

 1. ISTRATE NICOLAE

  miercuri, 18.08.2021 at 13:41

  CONSILLIUL DIRECTOR AL ADI SALUBRIS ALBA A AVUT LOC MAINE ?

 2. Rotaru Marin

  miercuri, 18.08.2021 at 15:38

  Buna ziua ,

  Nu a spus nimeni ce se intampla cu deseurile de moloz , deseurile vegetale din curtile oamenilor acestea cum se vor colecta ? Exista sortare/ depozitare pentru acestea ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Municipiul Aiud și alte două comune din județ intră în scenariul „galben”. MĂSURI și RESTRICȚII stabilite de CJSU Alba

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a stabilit marți noi măsuri pentru diminuarea riscului de îmbolnăvire cu virusul Sars-Cov-2 valabile în municipiul Aiud și comunele Livezile și Vadu Moților.

Unitățile administrativ teritoriale au intrat în scenariul „galben” după ce incidența a trecut de 2 la mie. 

Vezi Hotărârea CJSU nr.218 din 21.09.2021

Rata de incidență cumulată la 14 zile, la data de 20 septembrie, era următoarea:

 • municipiul Aiud – 2,26
 • comuna Livezile – 2,55
 • comuna Vadu Moților – 2,32

Măsuri și restricții sunt în prezent în vigoare și în municipiul Blaj (incidență 2,51), orașul Ocna Mureș (incidență 2,51), comuna Sâncel (incidență 5,38), comuna Sohodol (incidență 3) și comuna Unirea (incidență 2,66).

Potrivit Hotărârii nr. 208 din 10 septembrie 2021, completată și modificată cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 216 din 19 septembrie 2021, la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului Alba, se vor respecta următoarele măsuri:

A. Măsuri generale, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile:

1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum și în alte zone cu potențial de aglomerare identificate la nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență de pe raza județului Alba;

2. În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:

a) angajatul este singur în birou/toate persoanele din birou sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

3. În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi completările ulterioare;

4. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră;

5. Organizarea activităţii la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autorităţile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, ţinând cont şi de gradul de vaccinare a angajaţilor de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariaţii pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi de numărul de angajaţi care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care deţin şi prezintă angajatorului adeverinţă eliberată de medicul de familie;

6. Sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 7 – 20;

7. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

8. În spațiile închise sau deschise competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;

9. Se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt premise, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

10. Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;

11. Organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor publice sau private de cultură care administrează spaţii special destinate activităţilor cultural artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafeţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

12. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;

13. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat pentru Culte;

14. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene cu un număr de participanți mai mare de 250 de persoane în interior și mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

15. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

16. Se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;

17. Se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară;

18. Se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane;

19. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități;

20. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne;

21. Activitatea în creşe şi after-school-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

22. În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

23. La apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură de către unitatea/instituția de învățământ responsabilă cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază;

24. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, a târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale;

25. Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

26. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

28. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

29. Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară activități potrivit anexei 3 la H.G. 932/09.09.2021 au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat;

30. Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 6 ani;

31. Pentru cazurile prevăzute la art. 4 din anexa 2 la H.G. 932/09.09.2021, unde este necesară dovada faptului că persoanele fizice se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2,

acestea vor face acest lucru prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

32. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor prevăzute la art. 4 din anexa 2 la H.G. 932/09.09.2021 se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

C. În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori se instituie următoarele măsuri, în completare la măsurile prevăzute la lit. A:

1. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecție;

2. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii;

3. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior şi de maximum 100 de persoane în interior. La stabilirea numărului de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;

5. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

6. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

7. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în interior cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

8. Se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

9. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;

10. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;

11. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 – 2,00;

12. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00 – 2,00;

13. Măsurile prevăzute la pct. 11-12 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

14. În cazul evenimentelor private aferente nunţilor şi botezurilor, activităţile prevăzute la pct. 11 – 12, se pot desfășura până la ora 2,00;

15. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 12 şi 13 este restricţionată sau închisă se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

16. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00 – 2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

17. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului;

18. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

19. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

20. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului;

21. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00;

22. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

23. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Se permit activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

25. Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane, cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Situații în care elevii NU vor merge la școală, dacă prezintă anumite semne de boală. Ce trebuie să știe părinții

Publicat

Societatea Națională de Medicina Familiei a prezentat recent ce trebuie să facă părinții pentru prevenirea transmiterii infecției cu Sars-Cov-2 în mediul școlar. 

Ce trebuie să știe un părinte informat?

Copilul NU va merge la școală, va rămâne la domiciliu, dacă în ultimele 24 de ore a apărut cel puțin unul dintre următoarele semne de boală:

– febră;

– tuse;

– dureri în gât;

– dificultăți în respirație;

– pierderea gustului sau mirosului;

– dureri musculare;

– dureri de cap;

– secreție nazală;

– tulburări digestive.

În această situație, se va contacta telefonic medicul de familie împreună cu care părintele va decide cea mai corectă atitudine de urmat.

În funcție de evoluția stării de sănătate, medicul va stabili tratamentul și dacă este necesară o vizită directă.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Vaccinarea în școli: 11 echipe mobile pentru imunizarea în unitățile de învățământ din Alba. Situația din țară

Publicat

Şeful CNCAV, Valeriu Gheorghiţă, a declarat că, din datele centralizate la nivelul a 26 de judeţe, până la data de 17 septembrie, sunt 2.468 de unităţi de învăţământ care vor beneficia de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile, sunt propuse 201 centre de vaccinare proprii care vor fi organizate în unităţile de învăţământ, iar alte 1.062 de şcoli sunt arondate unor centre de vaccinare din proximitate.

În Alba, sunt 11 echipe mobile ce asigură vaccinarea în școli, la solicitarea acestora.

„În momentul de faţă, în 26 de judeţe, prin intermediul Direcţiilor de Sănătate Publică, privind modalitatea de vaccinare în unităţile de învăţământ, la data de 17 septembrie, sunt 2.468 de unităţi de învăţământ care vor beneficia de vaccinare cu sprijinul echipelor mobile, sunt propuse 201 centre de vaccinare proprii care vor fi organizate, o parte dintre ele, deja, sunt active în unităţile de învăţământ, iar alte 1.062 de unităţi de învăţământ sunt arondate unor centre de vaccinare din proximitate. Repet, este o situaţie centralizată la nivelul a 26 de judeţe”, a declarat Valeriu Gheorghiţă, marţi, la Palatul Victoria.

Şeful CNCAV a precizat că în prima săptămână de şcoală „au fost vaccinaţi, în 3 judeţe, aproximativ 69 de elevi, 23 în Vâlcea, 18 în Bucureşti, 28 la centre de vaccinare din proximitate în Hunedoara”.

„În momentul de faţă sunt deschise şi active 22 de centre de vaccinare în unităţile de învăţământ în 5 judeţe – Cluj, Dolj, Hunedoara, Teleorman şi Vâlcea. Reamintesc faptul că la nivelul unităţilor de învăţământ, vaccinarea se poate realiza la nivel cabinetelor medicale proprii, prin intermediul echipelor mobile sau prin arondarea la centrele de vaccinare aflate în proximitate”, a informat Gheorghiţă.

În şcoli se desfăşoară acţiuni de informare în mai multe oraşe din ţară cu privire la imunizarea anti-COVID.

„S-au desfăşurat, deja, acţiuni de informare în şcoli din 26 de judeţe şi sunt în pregătire acţiuni în alte 18 judeţe”, a precizat el, potrivit Agerpres.

Situația din Alba

Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, a precizat pentru Alba24 că în județ sunt organizate 11 echipe mobile care se deplasează la solicitarea școlilor pentru vaccinarea elevilor și personalului didactic în unitățile de învățământ.

Vineri sunt programări pentru echipa mobilă din Câmpeni, iar luni și marți pentru cele din Alba Iulia. Se așteaptă solicitări și de la Blaj și Aiud.

Campania de vaccinare în școli – reguli

Campania de vaccinare în școli ar urma să se desfășoare până în 15 noiembrie, iar în universități în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2021.

În acest proces sunt vizate doar persoanele eligibile (12+), în baza consimțământului informat.

Pentru învățământul preuniversitar, procesul de vaccinare se desfășoară:

 • prin intermediul echipelor mobile de vaccinare;
 • în cabinetele de vaccinare organizate în unitățile de învățământ;
 • în centrele de vaccinare aflate în proximitatea unităților de învățământ.

Pentru învățământul universitar:

 • în cabinetele de vaccinare organizate în campusurile universitare;
 • în alte spații corespunzătoare.

Vaccinarea se asigură fie de personalul medico-sanitar propriu, fie prin intermediul echipelor mobile de vaccinare, alocate prin grija direcțiilor de sănătate publică județene/ a municipiului București.

Planificarea persoanelor la vaccinare

Pentru planificarea la vaccinare cu ajutorul echipelor mobile, săptămânal, prin grija conducerii unității de învățământ, se face catagrafierea persoanelor eligibile care își exprimă intenția de vaccinare și se întocmește o situație numerică a acestora.

Listele provenite de la unitățile de învățământ preuniversitar și universitar se transmit săptămânal direcțiilor de sănătate publică județene/a municipiului București, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data la care se intenționează desfășurarea activității de vaccinare.

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, împreună cu reprezentanții unităților de învățământ, stabilesc calendarul activităților de vaccinare și înștiințează persoanele aflate pe liste despre data și intervalul orar în care acestea se pot prezenta la vaccinare.

Vaccinarea minorilor

Pentru categoria de vârstă 12+, se alege unul dintre vaccinurile care sunt aprobate pentru administrare, respectiv vaccinul Comirnaty, produs de compania BioNTech&Pfizer, și Moderna, produs de compania Spikevax.

Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de către aparținătorii legali, iar vaccinarea acestora se realizează numai în baza consimțământului informat al adulților.

Formularul de exprimare a consimțământului pentru minori și chestionarul pentru triaj pot fi descărcate de pe platforma RoVaccinare, AICI (formular acord) sau AICI (chestionar triaj).

Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pun la dispoziție echipe mobile, în funcție de numărul persoanelor înscrise la vaccinare.

Echipele de vaccinare vor avea în dotare echipamente medicale corespunzătoare bunei desfășurări a procesului de vaccinare într-un mediu favorabil și sigur și vor respecta procedurile și instrucțiunile în vigoare privind vaccinarea (triaj, consimțământ, supraveghere postvaccinală, raportarea reacțiilor adverse postvaccinale indezirabile, managementul deșeurilor medicale etc.)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Vaccinarea cu doza 3 în România. Imunizarea ar putea începe săptămâna viitoare. Care sunt prioritățile

Publicat

Şeful Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV) împotriva COVID-19, Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că autorităţile iau în considerare administrarea celei de-a treia doze de vaccin persoanelor vulnerabile sau implicate în „activităţile critice” de gestionare a pandemiei.

„Luăm în considerare, în primul rând, administrarea unei doze 3 categoriilor de persoane predispuse la forme severe de boală, cu risc mare de a nu genera un răspuns imun suficient de ridicat după prima schemă de vaccinare – şi aici sunt incluse categoriile persoanelor cu condiţii de imunosupresie, dar şi persoanele care prin natura profesiei au un risc crescut de îmbolnăvire şi care sunt implicate în activităţile critice pentru gestionarea pandemiei, precum personalul medical”, a afirmat Gheorghiţă într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Medicul militar a adăugat că, „ţinând cont de situaţia specifică din România, şi anume o rată de acoperire vaccinală undeva la o treime din populaţia eligibilă, cu vârsta de peste 12 ani, pentru controlul răspândirii infecţiei în rândul populaţiei, accentul trebuie să fie în continuare pus pe creşterea ratei de acoperire vaccinală, în paralel cu consolidarea răspunsului imun la persoanele vulnerabile care deja au primit prima schemă de vaccinare”.

Astfel, şeful CNCAV a subliniat că majoritatea studiilor arată în continuare menţinerea ridicată a eficienţei imunizării împotriva cazurilor severe, a spitalizării, a internării şi a decesului.

Declarații – șeful CNCAV:

 • În momentul de față, majoritatea studiilor arată în continuare menținerea eficienței ridicate împotriva cazurilor severe, a spitalizării, a internării în Terapie Intensivă și a decesului în rândul populației generale. Ca atare, ținta primară a campaniei de vaccinare rămâne prevenția cazurilor severe, ce au potențialul de a suprasolicita sistemul medical și de a conduce la morbiditate și mortalitate crescută din cauza maladiei Covid-19.

Categoriile de persoane prioritare la vaccinare cu doza 3

 • În acest sens, luăm în considerare în primul rând administrarea unei doze 3 categoriilor de persoane predispuse la forme severe de boală, cu risc mare de a nu genera un răspuns imun suficient de ridicat după prima schemă de vaccinare. Aici sunt incluse categoriile persoanelor cu condiții de imunosupresie dar și persoanele care prin natura profesiei au un risc crescut de îmbolnăvire și care sunt implicate în activitățile critice pentru gestionarea pandemiei, precum personalul medical.
 • Ținând cont de rata de vaccinare în România, accentul trebuie să fie în continuare pus pe creșterea ratei de acoperire vaccinală, în paralel cu consolidarea răspunsului imun. (…)
 • În momentul de față, în România este în curs de optimizare atât platforma națională de programare pentru cea de-a treia doză, cât și registrul electronic național al vaccinărilor pentru a fi pregătiți în momentul în care demarăm administrarea celei de-a treia doze în România.
 • La acest moment, vorbim de administrarea unei doze 3 cu vaccin pe bază de ARN mesager, respectiv Pfizer sau Moderna pentru scheme de vaccinare care au avut inițial acest tip de vaccin. Persoanele care au primit vaccin de la compania AstraZeneca, propunerea a fost de a administra unul dintre cele două vaccinuri pe baza de ARN mesager.
 • Doza a treia ar urma să fie făcută cu vaccin pe bază de ARN mesager, adică Pfizer sau Moderna, la 6 luni după prima schemă de vaccinare.
 • Am transmis către Ministerul Sănătății definirea acelor categorii de persoane vulnerabile care necesită doza trei de vaccin.
 • Grupele mari de afecțiuni care sunt definite în momentul de față pentru a beneficia de doză suplimentară/doză booster:
 1. pacienți oncologici care sunt fie în tratament activ, fie tratați anterior
 2. pacienții post transplant de organe
 3. pacienții cu afecțiuni cronice, boli pulmonare, boli cardiovasculare, boli hepatice, boli renale, hematologice, endocrinologice, diabetul zaharat, boli reumatice, boli dermatologice, anumite afecțiuni neurovasculare și neurovegetative, demențe, boli psihiatrice în stadiu avansat, bolile congenitale etc.
 4. pacienții cu imunodeficiențe moderate sau severe
 5. pacienții cu infecție HIV etc.
 • Luăm în considerare devansarea termenului anunțat, știm că EMA urrmează să se pronunțe pe 4 octombrie.
 • Ținând seama de situația epidemiologică, luăm în calcul devansarea acestui termen. Săptămâna aceasta are loc o ședință de lucru la care vor participa experți și vom decide exact strategia.

surse: agerpres.ro, RO Vaccinare (Facebook)

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate