Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

LIVE: TOATE modificările din Legea Educației, prezentate de ministrul Cîmpeanu. Care sunt noutățile pentru sistemul de învățământ

Publicat

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a prezentat marți proiectele de modificare a legislației din domeniu. Este vorba despre Legea învățământului preuniversitar și cea pentru învățământul superior.

Declarații ministrul Sorin Cîmpeanu

 • proiectele vor fi lansate în consultare publică din 13 iulie până în 17 august (35 zile)
 • Parlamentul European a validat în luna noiembrie această reform –  elaborarea și adoptarea pachetul legislativ pentru implementarea proiectului România Educată
 • astăzi, 12 iulie, la un an de la prezentarea raportului final a proiectului România educată, Ministerul Educației a transpus în texte de lege toate principiile din Proiectul Romania Educată
 • schimbările din Legea educației de până acum nu a fost susținută de o arhitectură de sistem
 • aceste legi nu realizează o cosmetizare, ci sunt cu adevărat o reformă
 • cele două proiecte unul pentru învățământul universitar și unul pentru învățământul preuniversitar au fost elaborate prin consultarea tuturor direcțiilor de specialitate
 • ne bazăm foarte mult pe perioada de consultare publică. Proiectele legilor vor fi disponibile de îndată ce ele vor fi prezentate în guvern. După cele 35 de zile de consultare publică, vom avea o scurtă perioadă de câteva zile pentru integrarea observațiilor care vor rezulta din perioada de consultare
 • începând cu data de 1 septembrie, după ce proiectele vor fi adoptate de Guvern în formă îmbunătățită ele vor fi transmise în Parlament care își va începe parcursul normal pentru adoptarea oricărei legi
 • IȘJ-urile se transformă în direcții județene de învățământ preuniversitar (DJÎP) – servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educației; vor fi formate prin reorganizarea inspectoratelor școlare, respectiv a municipiului București și prin comasarea cu centrele județene de resurse și asistență educațională

 • se înființează Autoritatea Națională pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității (ANISAC) în Învățământul Preuniversitar – responsabilități ARACIP și inspecții sistemice; va avea birouri teritoriale, cel mai probabil regionale
 • se înființează CNFCD – Centrul Național de Formare și Dezvoltare a Cadrelor Didactice – va avea structuri la nivel județean (acum Casa Corpului Didactic)
 • se înființează Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației (preluare responsabilități CNPEE – organizarea evaluărilor și examenelor naționale)
 • se înființează Unitatea executivă pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare – pentru învățământul preuniversitar – suport mentenanță digitalizare (inclusiv cu experți externi) – platforme digitale
 • se înființează Centrul Național de Excelență – coordonare a activității de excelență și performanței
 • Centru Național pentru Educație Incluzivă – inclusiv atribuții privind desegregarea
 • consilii consultative în județe – reprezentanți Direcții județene pentru învățământ preuniversitar, reprezentanți ANISAC, CNCFD, prefectură, CJ; sprijin pentru administrarea rețelei școlare – resurse
 • Corpul Managerilor Educaționali – mentori; dezvoltarea politicilor din educație, mentorat pentru directori la început de carieră, monitorizare principii etice și conduită deontologică în managementul școlar; directorul de școală își poate pierde funcția dacă ANISAC constată că nu s-au îndeplinit standardele de calitate
 • apare funcția de director administrativ școală; evaluare motivațională, aptitudini candidați – la concursul pentru directori școli; rămâne proba scrisă și interviul
 • posibilitatea de încetare a mandatului unui director de școală în situația în care se constată că nu s-au îndeplinit standardele minimale de calitate

Vezi AICI: Directorii de școli vor putea fi demiși din funcții dacă nu oferă calitate. Procedura de angajare se schimbă. Apare o funcție nouă

 • învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030; cuprinde deja grupa mijlocie, grupa mare, învățământul primar, învățământul secundar inferior și liceal
 • stagiatură de 1 an pentru profesori; licențiere; 2023 – titularizare, vor fi scoase la concurs și posturi care nu au 18 ore
 • la finalul clasei pregătitoare și a clasei întâi, cadrul didactic responsabil trebuie să întocmească un raport descriptiv de evaluare atât a dezvoltării fizice socioemoționale cognitive, cât și a limbajului și abilităților de citit, de scriere, de calcul matematic, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare
 • la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii vor susține evaluări scrise, obligatoriu evaluări la „limbă și comunicare” și „matematică”; rezultatele evaluărilor vor fi folosite pentru realizarea planurilor individualizate ale elevilor de învățare și se comunică părinților. Foarte important: este obligatoriu să fie trecute în portofoliul educațional al elevului. Acesta a existat și în Legea 1/2011, dar din păcate nu a fost pus în practică niciodată
 • orientarea școlară și portofoliul personal al elevului – obligatorii la finalul clasei a VIII-a; consilierul școlar și dirigintele vor trebui să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară (liceu)
 • portofoliul educațional: cuprinde rezultatele înscrise în catalogul electronic, recomandări de profil și evaluări, diplome, certificate și alte înscrisuri dobândite în diferite contexte în procesul de învățare; se utilizează din grupa mijlocie de la grădiniță; obligatoriu pe tot parcursul învățământului preuniversitar
 • pentru promovarea excelenței, în gimnaziu/liceu, se pot promova doi ani de studiu, într-unul singur (un elev poate face doi ani de studiu, într-unul singur)
 • pentru elevii de clasa a VIII-a se renunță la media din gimnaziu
 • examen de admitere la colegii naționale; aceste unități vor putea să organizeze propriile examene de admitere în liceu (înainte de Evaluarea Națională) pentru ocuparea 90% din numărul de locuri, 10% vor rămâne pentru a fi ocupate prin procesul normal de distribuire – repartizare computerizată; profesorii din liceele care vor dori să organizeze examene proprii de admitere vor fi pregătiți pentru redactarea subiectelor la examen; elevii care încep clasa a VII-a în septembrie vor avea șansa să se prezinte la Evaluare Națională pentru a putea candida ca și până acum

Citește și Examen de admitere la liceu, din 2024. Modificări pentru colegiile naționale, propuse prin reforma din Educație

 • în învățământul secundar inferior se acordă note de la 1 la 10, în învățământul secundar superior și liceu – la fel; la disciplinele care fac parte din ariile curriculare Arte și Educație Fizică și Sport, precum și la alte discipline care pot fi stabilite prin ordin de ministru, se acordă calificative de tip „admis”, „respins” și nu note de la 1 la 10, cu excepția învățământului vocațional desigur, la care rezultatele evaluării se exprimă în continuare cu note de la 1 la 10; elevii care vor începe anul școlar după intrarea în vigoare a acestei legi nu vor mai avea calificative de la 1 la 10, pentru disciplinele din ariile curriculare Arte și Educație Fizică – cel mai devreme în septembrie 2023

Vezi AICI: Calificative în loc de note pentru elevi, la Educație Fizică și alte discipline. Cum se schimbă legislația din învățământ

 • Bacalaureat: o singură probă scrisă de evaluare a competențelor la discipline cuprinse în trunchiul comun – este o probă comună pentru elevii de la toate filierele, profiluri și specializări; două probe de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională; vor fi verificate, de asemenea, competențele de bază echivalente nivelului B1; rezultatul evaluării se va exprima prin nivelul de competență în raport cu standardele europene de competență recunoscute; probă pentru competențe de programator (competențe digitale), luată în considerare și de angajator și de universități; opțional, probă specială la Engleză pentru cei care promovează la nivelul de baza B1 probele pentru cele două limbi străine

Vezi AICI: Bacalaureat: o singură probă scrisă obligatorie, comună pentru toate filierele și specializările. Cum va fi structurat examenul

 • condiții promovare Bacalaureat: susținere și promovare – proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi străine, proba scrisă de evaluare a competențelor la discipline cuprinse în trunchiul comun; cel puțin nivelul independent la ambele probe, adică nota 6; proba scrisă facultativă, specifică domeniului sau profilului și specializării, nu va condiționa promovarea examenului de bacalaureat (proba la alegere are rolul de a-l ajuta în dezvoltarea lui ulterioară; nu va condiționa promovarea bacalaureatului; restul probelor verifică competențele de bază); examenul de bacalaureat a devenit un pașaport pentru învățământul superior
 • profesori – debutul în profesie: va exista o perioadă de stagiatură un an și un examen de licențiere – 2 componente de evaluare sumativă: raport de evaluare a stagiului practic și examen scris; acent pe activitatea practică la clasă; profesorii stagiari – reducere de normă de la 18 ore la 12 ore și obligativitatea să asiste la orele susținute de profesorul-mentor; orele de mentorat vor fi plătite în plus
 • platformă dedicată carierei didactice – unde vor prezentate portofoliile profesionale ale tuturor cadrelor didactice, va fi definit profilul profesional al fiecărui cadru didactic pe fiecare nivel de învățământ: primar, gimnazial, liceal; evaluările cadrelor didactice se vor baza la raportarea la acest profil; profesorul – un autor al procesului de învățare, un facilitator de învățare, un mentor al elevilor, un conector al tuturor beneficiarilor din educație – direcți și indirecți; etică, meditații, protejarea împotriva abuzului emoțional – reglementate; prevăzute situațiile în care nu se poate ocupa o funcție didactică (persoane condamnate penal definitiv, de exemplu)
 • va fi realizată o platformă informatică națională pentru alfabetizare funcțională
 • finanțare și salarizare: 15% din bugetul general consolidat pe partea de cheltuieli a statului (acum 7,92%); profesorul este și formator de caractere; pentru prima oară într-o lege a educației avem o reglementare care definește salariul profesorului debutant/stagiar ca fiind salariul mediu pe economie (acum 6.095 lei) – creștere de 43% pentru salariul mediu în educație (de la 6.500 lei în educație la 9.500 lei)
 • finanțare pe baza cost standard elev și pe baza cost standard pe formațiune de studiu; în școlile în care nu se poate forma nici măcar o clasă, finanțarea va fi acordată pe formațiune de studiu (număr mediu de elevi în clasă); costul standard din unități de învățământ defavorizate stabilite anual prin ordin de ministru va putea crește cu 25%; separarea costului standard pentru cheltuieli materiale (acum 485 lei/elev, include și cheltuieli de evaluare/pregătire profesională; costul standard pentru cheltuieli salariale este 6.386 lei) – va crește cu 3,7%
 • diversificare curriculum: într-o clasă se vor putea organiza până la 4 formațiuni de studiu, pentru 4 grupe de elevi care vor dori să învețe discipline diferite
 • gratuitate transport elevi: asigurată de la bugetul de stat, prin consiliile județene, care au contracte cu operatorii de transport (transport local, intra și inter-județean)
 • finanțarea cu 25% a 500.000 elevi din școli defavorizate / profesori de sprijin
 • școlile vor avea bugete constituite pentru burse, vor putea să-și stabilească propriile politici pentru burse fără a coborî sub nivelul minim
 • învățământul superior – universități: vor putea prelua prin absorbție institutele de cercetare; toate programele de studii (licență, master, doctorat) vor conține cursuri de etică și integritate academică; universitățile trebuie să asigure minumum 50% din locurile de practică necesară (cel puțin 75% în afara universității) – creșterea finanțării cu 30%/student pentru universitățile care vor să susțină învățământ dual; programe universitare cu dublă specializare (reglementare organizare și funcționare, fără parcurgerea procedurii de acreditare, cu încadarea în capacitate, pentru specializările deja acreditate) – de exemplu, dacă se unesc specializările chimie și fizică, iar ambele sunt acreditate, nu mai trebuie acreditare separată; crește durata studiilor de doctorat de la 3 la 4 ani; se pot comasa 2 ani de studii; studenții doctoranzi pot fi plătiți în limita normei de asistent universitar; acordarea titlului de doctor de către universități – vor răspunde pentru conformitatea procesului; absolvenții învățământului superior medical care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc drept de liberă practică; organizare Rezidențiat de către Ministerul Educației – atribuții; programul ”școala de spital” – universitățile de medicină și farmacie pot înființa unități de învățământ preuniversitar pentru școlarizarea elevilor spitalizați pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni; învățământul dual introdus în sistemul universitar; locuri pentru persoane cu dizabilități la admitere
 • registru unic național integrat al diplomelor și actelor de studii – gestionat de Ministerul Educației

 

Știrea inițială

Noutatea generală este separarea în două legi a reglementărilor din cele două sisteme de învățământ – învățământul superior (universitar) va fi separat de cel preuniversitar (creșe, grădinițe, școli, licee și postliceale).

În fiecare dintre aceste proiecte de lege vor fi incluse și statutul personalului didactic din cele două domenii, precum și reglementările în privința calității în învățământ. Practic, asta ar însemna că legile de înființare ale ARACIP și ARACIS vor fi abrogate de noile proiecte și incluse în acestea, potrivit edupedu.ro.

Una dintre modificările introduse de noile propuneri de legislație va fi reînființarea Institutului de Științe ale Educației.

Modificări anunțate anterior de ministrul Cîmpeanu:

 • cei care vor să predea în școli „nu mai intră direct la clasă”, ci vor face, după licență, un an de stagiatură cu jumătate de normă și examen de licențiere în profesie, la final
 • salariul unui profesor debutant ar trebui să fie cât salariul mediu net pe economie, care este undeva la 3.750 de lei
 • finanțarea Educației ar urma să fie de 15% din Bugetul General Consolidat pe cheltuieli

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 a intrat în vigoare în 10 ianuarie 2011, iar prima modificare a fost făcută pe 5 octombrie în același an. Au urmat schimbări fundamentale ale legii în perioada 2012-2015.

În prezent este cel mai modificat act normativ dintre toate cele existente în repertoriul legislativ al ultimului deceniu. Potrivit aprecierilor Consiliului Legislativ din 2020, are numai puțin de 112 modificări, din care 6 în ultimul an.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ECONOMIE

Amenzi de până la 6.500 de lei pentru achiziția de alcool și țigări cu voucherele sociale. Poliția Locală le poate aplica

Publicat

Utilizarea cardurilor sociale pentru achiziția de alcool și țigări poate dauce amenzi de aproximativ 6.500 de lei, a declarat miercuri ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş. 

De asemenea, cardurile blocate în cazul persoanelor care le-au folosit pentru a achiziţiona băutură şi ţigări vor rămâne blocate până la următoarea tranşă de bani pe care statul o va livra.

”Ne aşteptam să existe astfel de cazuri, motiv pentru care, în Ordonanţa care a fost aprobată, am şi introdus un capitol de sancţiuni, încât astfel de lucruri să le putem sancţiona”, a spus Boloş la Digi24.

Acesta a adăugat că fapta este de natură contravenţională și se pot aplica amenzi care nu sunt deloc de neglijat pentru că merg până la 40 de puncte de amendă, undeva în jurul a 6.500 de lei.

Aceste amenzi pot fi aplicate și de Poliția Locală, a mai spus ministrul.

Tot ce trebuie să știți despre voucherele sociale în valoare de 250 lei

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominală de câte 250 lei și sunt destinate persoanelor aflate în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie.

Mai exact, peste 2,5 milioane de persoane primesc tichete pentru achiziția de produse alimentare și mese calde în valoare de aproximativ de 3 miliarde de lei.

Mecanismul de distribuire prevede trei etape:

1) emiterea cardurilor de către unitățile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului),

2) împlicuire și distribuirea prin intermediul CN Poșta Română și

3) încărcarea valorică a cardurilor.

Pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, MIPE a răspuns celor mai frecvente întrebări adresate pe tema voucherelelor sociale:

1. Cât timp va fi oferit acest sprijin?

Voucherele se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului.

2. Trebuie să depun vreo cerere pentru a primi cardul?

Nu. Dacă vă numărați printre persoanele eligibile, așa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), cardul va fi livrat către dumneavoastră de către angajații Poștei Române, fără să fie nevoie să demarați dumneavoastră vreo procedură în acest sens.

În cazul în care îndepliniți criteriile pentru a fi printre beneficiarii eligibili, dar până la finalul perioadei în care se alocă tranșa I nu veți intra în posesia cardului, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat oficiu poștal, de unde veți primi îndrumări.

3. Unde găsesc instrucțiuni despre folosirea cardului?

Cardurile vor fi însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre  operatorii economici parteneri și un număr de telefon pentru cazurile în care întâmpinați probleme.

Emitenților de carduri le-au fost alocate județele astfel:

Sodexo: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu, Arad, Călărași, Hunedoara, Timiș

UP Romania: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea, București, Ilfov, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

Edenred: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman

Numerele de telefon oficiale la care puteți suna în cazul în care întâmpinați probleme în utilizarea cardurilor sunt următoarele:

Edenred: 021 301 33 03

Sodexo: 021 204 46 64

UP România: 0374 66 22 73

4. Cum pot plăti cu cardul?

Cardul permite plăți contactless, încă de la prima tranzacție, prin apropierea sa de terminalul POS.

5. Pot retrage numerar de pe carduri?

Nu puteți retrage numerar de pe carduri, ele pot fi utilizate doar pentru achiziționarea de produse alimentare/mese calde de la operatorii economici parteneri.

6. Cât timp sunt valabile sumele?

Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor.

7. Cine sunt cei peste 2,5 de beneficiari care primesc tichete sociale?

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

8. Ce fac dacă, deși inițial nu mă număram printre persoanele eligibile, devin în următoarele luni?

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite față de listele anterioare.

Pentru beneficiarii nou introduși în program vor fi eliberate noi suporturi electronice.

De asemenea, verificarea condițiilor de venit pentru beneficiarii incluși în categoriile a)-d), se face exclusiv de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

9. Pot să înstrăinez cardul pe care îl primesc?

Nu. Sunt interzise și se sancționează conform legii:

a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale în alt scop decât achiziționarea de produse alimentare și mese calde;

b) solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau pentru fracțiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.

Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și destinatarul final al acestora;

d) comercializarea tichetelor sociale;

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Tinerii se uită la televizor de aproape șapte ori mai puțin decât cei de peste 65 de ani. Studiu

Publicat

Tinerii se uită în prezent de aproape șapte ori mai puțin la televizor decât persoanele de peste 65 de ani, potrivit unui raport al autorității de reglementare Ofcom, citat de BBC.

Potrivit raportului Ofcom, tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani petrec doar 53 de minute pe zi uitându-se la televizor, ceea ce reprezintă o scădere de două treimi în ultimii 10 ani.

În același timp, cei cu vârsta de 65 de ani și peste petrec în medie puțin sub șase ore pe zi uitându-se la televizor.

Această „diferență între generații” în ceea ce privește obiceiurile de vizionare este mai mare ca niciodată, potrivit raportului anual Media Nations al Ofcom.

Acesta a atribuit decalajul utilizării alternativelor la televiziune, cum ar fi serviciile de streaming și videoclipurile de scurt metraj.

În raportul său, Ofcom a precizat că aproximativ una din cinci locuințe din Marea Britanie are acces la toate cele trei mari servicii de streaming – Netflix, Disney+ și Amazon Prime.

Acesta a precizat că 5,2 milioane de locuințe au acum acces la toate cele trei, ceea ce ar costa aproximativ 300 de lire sterline pe an dacă ar plăti pentru ele individual.

Cu toate acestea, în raport se precizează că cifra include testele gratuite și persoanele care împart conturile între gospodării.

Ofcom a constatat, de asemenea, că, în general, numărul de locuințe abonate la cel puțin un serviciu de streaming a scăzut cu 350.000. Acesta a dat vina pe presiunea asupra bugetelor gospodăriilor ca urmare a creșterii costului vieții.

Dar a constatat, într-un sondaj realizat în rândul persoanelor care și-au anulat serviciile, că trei sferturi dintre acestea plănuiau să își reînnoiască abonamentele atunci când situația lor se va schimba.

„Revoluția streaming-ului întinde decalajul dintre generații în ceea ce privește televiziunea, creând o prăpastie clară în ceea ce privește obiceiurile de vizionare ale tinerilor și ale persoanelor mai în vârstă”, a declarat directorul Ofcom pentru informații de piață, Ian Macrae.

„Radiodifuzorii tradiționali se confruntă cu o concurență dură din partea platformelor de streaming online, căreia îi răspund parțial prin popularitatea propriilor aplicații de redare la cerere, în timp ce televiziunea de radiodifuziune este încă locul unde trebuie să meargă pentru marile evenimente care reunesc națiunea, cum ar fi finala Euro sau sărbătorirea Jubileului”, a mai spus el.

În 2021, Ofcom a constatat că timpul petrecut în fața ecranului – durata medie de timp pe care oamenii o petrec vizionând conținut video pe toate dispozitivele – a atins o medie zilnică de cinci ore și 40 de minute. Acesta a scăzut cu 25 de minute în cele mai recente cifre, care au constatat că, în medie, oamenii au petrecut 59% din timpul petrecut pe ecran vizionând televiziune în direct sau catch-up.

Între timp, o treime dintre adulții din Marea Britanie urmăresc videoclipuri de scurtă durată – sau videoclipuri cu o durată mai mică de 10 minute – iar 65% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani le urmăresc zilnic.

Această cifră este mult mai mare pentru publicul tânăr, 93% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani vizionând zilnic videoclipuri de scurtă de pe YouTube, 90% pe Instagram și 73% pe TikTok.

Raportul a analizat, de asemenea, tipul de videoclipuri scurte pe care oamenii le urmăresc online și a constatat că conținutul de tip „how to” – cum ar fi rețete sau DIY – este cel mai vizionat.

Aproximativ 59% au declarat că urmăresc videoclipuri online cu știri scurte, 32% au declarat că urmăresc videoclipuri despre jocuri video și puțin peste jumătate dintre adulții chestionați au declarat că urmăresc videoclipuri postate online de prieteni și familie.

sursă: Mediafax

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Guvernul menține măsurile de plafonare şi compensare a preţului la energie în sezonul rece

Publicat

Măsurile de plafonare şi compensare a preţului la energie vor rămâne active în formula necesară protejării cetăţenilor şi economiei, a spus miercuri premierul Nicolae Ciucă.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, în cadrul unei reuniuni pe probleme de energie, s-a discutat despre măsurile de protejare a consumatorilor casnici şi a economiei de efectele creşterii preţurilor la energie.

„La nivelul Guvernului continuăm pregătirea sezonului rece, asigurând populaţiei şi economiei româneşti alimentarea cu energie.

Aşa cum ne-am asumat, măsurile de plafonare şi compensare a preţului la energie vor rămâne active, în formula necesară protejării cetăţenilor şi economiei.

În paralel, stabilim noi responsabilităţi pentru a accelera implementarea proiectelor de infrastructură în energie, valorificând oportunităţile pe care România le are la nivel naţional şi geostrategic”, a afirmat Ciucă.

Prim-ministrul a stabilit un plan de acţiune care să asigure predictibilitate din perspectiva producţiei de energie, cât şi din punct de vedere bugetar, se menţionează în comunicat.

La solicitarea premierului, Ministerul Energiei va prezenta pe 22 august situaţia programelor de investiţii în capacităţile de producţie, atât ale companiilor de stat, cât şi cele dezvoltate de mediul privat.

Tot pe 22 august, ANRE urmează să transmită Guvernului o informare cu privire la evoluţia pieţei energetice din ianuarie până în prezent, cât şi cu privire la stadiul implementării schemei de sprijin pentru clienţii finali.

De asemenea, până la data de 31 august, Ministerul Energiei va transmite Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilienţei energetice şi implementarea proiectelor de infrastructură în energie Programul de iarnă în domeniul energetic.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO: Bazin de înot didactic și pentru agrement, la Aiud. Investiție a CNI de peste 20 de milioane de lei. Cum va arăta

Publicat

Un bazin de înot didactic și pentru agrement urmează să fie construit în curând în municipiul Aiud, printr-o investiție a CNI de peste 20 milioane de lei. 

Compania Națională de Investiții (CNI) a lansat miercuri, 17 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru proiectare-faza adaptare la amplasament, execuție lucrări și asistența tehnică din partea proiectantului aferent obiectivului de investitii „Proiect Tip – Construire Bazin de înot didactic și agrement, ștr. Ostașilor, nr. 16D, municipiul Aiud, județul Alba” – încălzire cu gaz.

Valoarea totală este estimată la 20.444.623,29 de lei, fără TVA.

Potrivit memoriului tehnic, la baza conceptului clădirii propuse a stat generarea unei cantități cât mai mare de energie din surse regenerabile. Toate prevederile/tipurile de lucrări au avut în vedere impactul cât mai mic pentru mediu atât pentru perioada de execuție cât și, mai ales, pentru perioada de exploatare.

Însăși forma clădirii a avut în spate necesarul de energie regenerabilă cât mai mare iar acest lucru a dus proiectul într-o direcție atât corect din punct de vedere tehnic cât și estetic. Acoperișul cladirii este plan, înclinat față de orizontală, și decentrat, pentru a oferi o suprafață cât mai mare pe care să se poata așeza, în mod sustenabil, cât mai multe panouri, termice și fotovoltaice.

Clădirea va fi amplasată astfel încât acoperișul să fie orientat către sud, pentru a putea beneficiar de aportul maxim al soarelui.

Clădirea va fi subsol parțial + parter + 1 etaj partial și se va înscrie într-un dreptunghi cu dimensiunile 36,95 x 39,70 m; înălțimea la streașină va fi de 3,87 m, înălțimea la coamă va fi de 10,62 m. Suprafața construită a clădirii va fi de 1.289,13 mp, cea desfășurată fără subsol va fi de 1.684,45 mp.

Clădirea – din punct de vedere funcțional – este împărțită în două elemente distincte, zona bazinului și zona tribunelor. Zona bazinului are un regim de înălțime parter și subsol tehnic iar partea tribunelor are un regim de înăltime parter și etaj.

Etajul este alcătuit din gradene pentru spectatori în cele 3 travei centrale iar cele din margine au ca destinație diverse activități sportiv-recreative.

Funcțiuni

Va exista un acces principal și două secundare la cota trotuarului, precum și patru accese secundare la nivelul subsolului. Din holul de acces va exista holul de distribuție al clădirii; accesul la etaj se va face pe o scară principală și pe două scări secundare. Accesele la subsol se vor face din exterior.

La subsol, la cota -3.20 vor fi spații tehnice; la cota -1.40 va fi bazinul și spațiul tehnic perimetral bazinului.

La parter vor fi plaja bazinului și spațiile pentru sportivi. Bazinul va avea 15,40 x 25,02 m, plajele laterale vor avea 2,00 m, cele de capăt vor avea 6,85 m.

La etaj – care va fi o supantă – vor fi gradenele pentru 124 de spectatori, o sală de forță și una pentru gimnastică aerobică, precum și vestiare pentru acestea.

Bazin

Cuva bazinului de înot va avea pereții din panouri metalice confecționate din Inox tip AISI 441Li / AISI 470, laminat industrial (nu în șantier) la cald cu PVC de tip dur. Bazinul este compus din panouri prefabricate, prelaminate care necesită instalare mecanică în șantier și sigilare în vederea obținerii etanșeității dorite. Nu se realizează lucrări de sudare, modificare panouri, adăugire și sau debitare în șantier, numai lucrări de asamblare mecanică și sigilare.

Radierul bazinului va fi sigilat/acoperit cu liner din PVC de minim 1.5 mm grosime, ranforsat cu plasă din fibră de sticlă compatibil cu linerul montat pe panouri. Ulterior montajului mecanic, se vor verifica dimensiunile bazinului pentru conformarea cu standardele competiționale în vigoare. După certificarea dimensiunilor se va proceda la sigilarea panourilor, aplicarea marcajelor cât și instalarea echipamentelor competiționale (headwall, blockstarturi, fanioane etc).

Instalații electrice

Clădirea va avea instalații electrice:

 • alimentare cu energie electrică
 • instalația fotovoltaică
 • iluminat de siguranță:
  • iluminat de securitate pentru evacuare
  • iluminat de securitate pentru continuarea lucrului
  • iluminat de securitate împotriva panicii
  • iluminat de securitate pentru intervenții
 • instalația de detectare și semnalizare incendiu
 • instalația de protecție prin legare la pământ
 • instalația de paratrăsnet tip prevectron

Instalații sanitare

Clădirea va avea instalații sanitare:

 • alimentare cu apa rece potabilă și apă caldă menajeră
 • canalizare
 • instalații tehnologice

Instalații termice

Clădirea va avea instalații termice:

 • centrala termică – cu combustibil gazos
 • pompe de căldură
 • preparare a apei calde menajere
 • panouri solare
 • instalație de încălzire
 • instalație de ventilare-climatizare.

Alei carosabile și parcare

Aleea carosabilă va avea 6 m lățime se va racorda la carosabilul existent. Vor exista 40 locuri de parcare, din care 4 pentru persoane cu dizabilități și 2 pentru microbuze.

Structura rutieră propusă pentru aleile carosabile și locurile de parcare este:

 • 4 cm strat de uzură BA 16
 • 6 cm strat de binder BAD 22.4
 • 15 cm strat superior de fundație din agregate naturale stabilizate cu lianți hidraulici rutieri
 • 30 cm strat de fundație din balast
 • 10 cm strat de formă

Dimensiunile în plan ale locurilor de parcare vor fi 5 x 2,50 m. Locul de parcare pentru persoanele cu dizabilități va avea dimensiunile în plan de 5 x 3,70 m, din care 2,50 m locul propriu zis de parcare și 1,20 m spațiul suplimentar de manevră. Locul de parcare pentru microbuz va avea 3 x 9 m.

Încadrarea aleilor carosabile și a platformei pentru parcare se va face cu borduri din beton 20 x 25 cm montate pe fundații din beton de ciment clasa C16/20.

Spații verzi

Vor exista spații verzi cu gazon.

Structura spațiilor verzi va fi:

 • gazon
 • pământ vegetal uscat compactat

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax