Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

VIDEO: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Buget cu activităţi în 2017, investiţii şi finanţări. Proiectele de pe ordinea de zi şi dezbateri


Publicat

sedinta cl alba iuliaConsilierii locali din Alba Iulia s-au reunit vineri, 24 martie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 37 de proiecte pe ordinea de zi.

Au de aprobat, printre altele, bugetul pe 2017, modificări de taxe şi impozite, noi tarife pentru iluminatul public, repartizări şi achiziţii de locuinţe ANL, organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba si Literatura Română – nivel liceal în perioada 25–29 aprilie 2017 la Alba Iulia, bani pentru Balul Județean al Elevilor.

Vedeţi deciziile consilierilor şi dezbaterile pe marginea proiectelor de pe ordinea de zi, propuse pentru aprobare:

Proiectul ordinii de zi

1. Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

Vezi Primăria Alba Iulia și-a bugetat 22,2 milioane lei pentru investiții în 2017. LISTA obiectivelor și achizițiilor pe care se vor cheltui banii

2. Aprobarea contului de execuție pe anul 2016 al municipiului Alba Iulia – APROBAT

Citeşte şi STRĂZILE din Alba Iulia care vor fi modernizate în 2017. Planurile Primăriei şi lucrări de 2 milioane euro, bugetate

3. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2016 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (centre bugetare din învățământ) – APROBAT

Citeşte şi Evenimentele anulului 2017. Primăria Alba Iulia propune alocarea sumei de 3.600.000 lei pentru concerte și spectacole

4. Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017 – APROBAT

Vezi şi 200.000 de lei din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru 40 de biserici. LISTA unităților de cult care cer sprijin financiar

5. Modificarea Hotărârii nr. 354/2016 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2017 – APROBAT

6. Modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” urmare reorganizării – APROBAT

7. Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență – APROBAT

8. Planul de Ordine și Siguranță publică al municipiului Alba Iulia – APROBAT

9. Cotizația Municipiului Alba Iulia la Asociația ”Apa Alba” (42.000 lei pe an) – APROBAT

10. Majorarea prețurilor și tarifelor și actualizarea valorii contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Alba Iulia – APROBAT

11. Documentația tehnico-economică a extinderii rețelei de iluminat public pe străzile: Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu – APROBAT

Citeşte şi Rețeaua de iluminat din Alba Iulia va fi extinsă pe trei străzi din oraş. Investiție de peste 80.000 de euro

12. Completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Alba Iulia cu un imobil (teren) – APROBAT

13. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI: documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul: ”Schimb de destinație din CT10 în complex de servicii pentru persoane cu dizabilități – AGAPE” municipiul Alba Iulia – APROBAT

14. Acceptarea sponsorizării de către S.N.G.N ROM GAZ SA către Direcția de asistență socială din subordinea Consiliului local (10.000 de lei pentru Centrul „Sf. Maria”) – APROBAT

15. Acordarea porților de hrană la Cantina de ajutor social pentru persoanele cu venituri de până la 520 lei fără contribuție personală – APROBAT

Vezi Pensionarii din Alba Iulia cu venituri de până la 520 lei vor primi hrană gratuită, la cantina de ajutor social

16. Standardul de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate persoanelor adulte afectate de scleroza multiplă – APROBAT

17. Acordarea unui ajutor de urgență din bugetul local capitol ”Asistență socială” (până la 29.000 lei, pentru persoană fizică) – RETRAS

18. Acordarea unor sume de bani pentru un proiect socio-cultural (până la 10.000 de lei pentru Ziua internaţională a Romilor, 8 aprilie) – APROBAT

Vezi Ziua internațională a romilor, la Alba Iulia. Ce sumă va da primăria pentru sărbătoarea din 8 aprilie

19. Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe – APROBAT

20. Încheierea unui protocol de colaborarea între Municipiul Alba Iulia și Inspectoratul Județean Alba Iulia pentru organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Limba si Literatura Română – nivel liceal în perioada 25–29 aprilie 2017 (35.000 de lei din bugetul local, pentru 200 de premii speciale) – APROBAT

Vezi şi CALENDARUL actualizat al olimpiadelor şi concursurilor şcolare 2016-2017. Alba Iulia găzduieşte etapa naţională a Olimpiadei de Limba şi literatura Română

21. Cheltuirea unor sume de bani din bugetul local pentru evenimentul Balul Județean al Elevilor – APROBAT

Vezi 7 aprilie: Balul Județean al Elevilor, la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia. Sprijin de la Consiliul Local, pentru organizarea evenimentului

22. Prelungirea duratei Protocolului de Cooperare încheiat între Asociația Green Revolution din România și Municipiul Alba Iulia – APROBAT

Vezi Primăria Alba Iulia prelungeşte protocolul pentru centrul de închiriere biciclete din Cetate. Câţi albaiulieni şi turişti le-au folosit pentru plimbări prin oraş

23. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Creșterea calității vieții pentru cetățeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly way to increase the quality of life for all citizen) finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 – APROBAT

24. Aprobarea unor documentatii de urbanism din municipiul Alba Iulia: – APROBAT

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, FN, solicitant Popescu Nicolae şi Popescu Ana, Dârloşan Dorin Ioan şi Dârloşan Anca Adriana, Miclea Ioan şi Miclea Victoria, Buza Aurora şi Buza Mihai”

Art.2: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţă familială – a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, str. Muşeţelului nr, 10, solicitant Groza Simion”

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe collective şi spaţiu comercial la parter, Alba Iulia, str. Emil Racoviţă, nr. 38, solicitant Selcan Tour SRL”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe collective şi spaţii alimentaţie publică la parter, Alba Iulia, str. Alexandru St. Şuluţiu nr. 1, solicitant Vădan Valerica Emilia”

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire copertină cu caracter provizoriu pentru terasă, Alba Iulia, Piaţa Iulia Maniu, solicitant SC Pati Pan Grup SRL”

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire hale depozitare produse industriale şi împrejmuire, Alba Iulia, Şoseaua de centură nr.100, solicitant Muntean Emanoil”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Schimb de destinaţie din locuinţă în restaurant, mansardare cu destinaţia de pensiune şi construire anexă gospodărească (magazie şi centrala termică) modificare PUD aprobat HCL326/ 28 nov 2016, art.5, Alba Iulia, str. IC Brătianu nr. 2, solicitant Lazăr Carmen Gina”

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Extindere spaţiu commercial, Alba Iulia, str. Transilvaniei nr. 21A, solicitant Uzeir Mehmed”

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Reamenajare spaţiu media multifuncţional, extindere la parter şi spaţii de cazare la etaj 1, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 68A, solicitant SC Deny Look SRL”

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire bar, spaţiu alimentaţie publică, servicii şi comerţ – modificare PUD aprobat prin HCL nr. 206 / 7.2016, art.6, Alba Iulia, str. Timişului, nr. 13, solicitant Haţegan Nicolae”

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe unifamiliale, Alba Iulia. Str. Apuseni, solicitant Ciugudean Petru, Ciugudean Ioan, Paşca Nicolae, Isai Constantin, Briciu Mariana, Ciugudean Elena, Ciugudean Nicolae”

25. Propunerile de neatribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare – APROBAT

26. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (extindere magazin industrial) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției, nr. 49 – APROBAT

27. Parcelarea imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Călărași, nr. 2

28. Însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Marcus Aurelius, nr. 70 – APROBAT

29. Transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Platoul Romanilor a unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr. 36 – APROBAT

30. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor locații situate în Cetatea Alba Carolina în scopul desfăşurării de activităţi de închiriere ecobiciclete și biciclete electrice, precum și a desfășurării activității de vizitare a Cetății cu microbuz electric – APROBAT

Vezi Trei locații pentru închirieri de biciclete electrice și plimbări cu microbuzul, scoase la LICITAȚIE de Primăria Alba Iulia

31. Aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.4.738/1994 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și dna. Roșu Mariana – APROBAT

32. Revocarea Hotărârii nr.269/2016 a Consiliului local privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare și revocarea Hotărârii nr.375/2016 a Consiliului local privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor terenuri situate în municipiul Alba Iulia, pentru amplasare panouri publicitare- S-a decis mandatarea primarului pentru a acționa în instanță decizia pentru a putea anula licitația.

33. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieșului, nr.37, bl.235, sc.C, ap.17  – APROBAT

34. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.38, bl.D1C, ap.20 – APROBAT

35. Aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri ANL, situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Arieșului, nr.37, bl.235, sc. B, ap.10 – APROBAT

36. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia și aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35 – APROBAT

37. Abrogarea Hotărârii nr. 282/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia – APROBAT

SUPLIMENTAR:

38. Aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Județul Alba prin CJ Alba și Municipiul Alba Iulia, prin CL al municipiului Alba Iulia, privind darea în folosință, cu titlul gratuit, al instalației portabile pentru determinarea sarcinii pe axă la vehiculele rutiere

39. Cheltuirea unor sume de bani pentru Congresul Tinerilor Basarabeni din România ediția a VI-a

40. Retragerea dreptului de retragere a Colegiului Tehnic Alexandru Domșa asupra următoarelor costrucții și terenului aferent, astfel;Magazie, Adăpost porci, Anexă Spălătorie, Cantină, amplasate în incinta Colegiului Alexandru Domșa, strada Tudor Vladimirescu.

41. Rezilierea contractului de comodat nr.91.001/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și probarea încheierii unui act adițional la contractul de administrare nr.71.917/2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Universitatea Tehnică Cluj Napoca.

42. Înființarea și funcționarea structurii cu rol de Autoritate Urbană la nivelul Municipiului Alba Iulia, organism care va fi parte integrată din sistemul de management și control al Programului Operațional Regional 2014-2020, îndeplinind rolul de Organism Interimar de rag II

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

8 mai: Ziua Mondială a Crucii Roșii. Misiunile voluntarilor organizației, pentru susținerea persoanelor afectate de COVID

Publicat

Sâmbătă, 8 mai, este sărbătorită Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii. Această zi este dedicată personalului și voluntarilor Mișcării Internaționale a Crucii Roșii și Semilunii Roșii care intervin și susțin persoanele afectate de COVID-19, care, cu responsabilitate și dăruire duc la îndeplinire misiunea organizației, acțiuni ce sunt „de neoprit”.

În România, de la începutul pandemiei COVID-19, personalul și voluntarii Crucii Roșii Române au fost permanent în acțiune, asumându-și riscul îmbolnăvirii, pentru a oferi asistență umanitară și  servicii socio-medicale celor în nevoie.

Totodată, pentru a ajuta comunitățile să se pregătească, au diseminat  informații esențiale pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului, au sprijinit persoanele izolate la domiciliu cu alimente esențiale și produse de igienă, au oferit sprijin psihosocial persoanelor vulnerabile și în carantină, au monitorizat telefonic persoanele izolate.

Prin implicarea a sute de donatori și parteneri din întreaga țară, personalul și voluntarii Crucii Roșii Române au reușit să sprijine unitățile medicale și instituțiile angajate în combaterea pandemiei cu echipamente medicale și de protecție în valoare de peste 9 milioane de euro, transmit reprezentanții organizației.

„În ultimul an, COVID-19 a adus multă incertitudine și a perturbat viața românilor. Acest lucru s-a reflectat mai ales asupra persoanelor care erau deja afectate de sărăcie și izolare socială. Dar un lucru nu s-a schimbat: sprijinul oferit de voluntarii și personalul Crucii Roșii Române. Oamenii de Cruce Roșie au fost în comunități în fiecare zi, ajutând familiile afectate cu pachete cu alimente și produse de igienă sau oferind informații despre importanța prevenirii răspândirii virusului. Timp de un an ei ne-au demonstrat că angajamentul lor nu se clatină niciodată, iar compasiunea lor nu are limite”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roșie Română.

Mișcarea Internațională este alcătuită din 192 de Societăți Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, cu 160.000 de filiale locale și aproximativ 14 milioane de voluntari în întreaga lume. Este estimat că unul din 636 de locuitori ai planetei este voluntar al Crucii Roșii sau al Semilunii Roșii.

Împreună, Crucea Roșie și Semiluna Roșie au ajuns la 650,5 milioane de persoane cu activități de promovare a sănătății și a măsurilor de igienă – adică 1 din 12 persoane, au desfășurat lucrări de alimentare cu apă și salubrizare pentru 106,2 milioane de oameni (adică 1 din 72 de persoane), au acordat asistență alimentară sau în natură pentru aproximativ 79 de milioane de persoane (1 din 97 de persoane) și mai mult de un milion de persoane au fost conectate cu familiile lor prin apeluri telefonice sau video, mesaje scrise sau verbale.

Președintele Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC), dl. Francesco Rocca declarat cu ocazia zilei de 8 mai: „Există multe provocări globale serioase de abordat, cum ar fi COVID-19, criza climatică și sprijinul pentru migranți. Dar astăzi avem aproximativ 14 milioane de motive pentru a sărbători: voluntarii noștri de neoprit.

Fiecare act individual de bunătate și sprijin contează – indiferent de cât de mic poate părea. Această acțiune locală colectivă are un impact global masiv în fiecare zi”.

La rândul său, Peter Maurer, președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), a declarat: „Personalul și voluntarii Crucii Roșii și Semilunii Roșii se află în prima linie a fiecărei crize, uneori riscându-și propria siguranță. Ei lucrează neîncetat, cu și pentru comunități, pentru a preveni și a atenua suferința umană în cele mai grave situații, în conflicte armate, dezastre și alte crize umanitare. Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii este ocazia noastră de a le aduce tribut, ei fac o schimbare în toată lumea în fiecare zi și se asigură că nimeni nu rămâne în urmă”.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie, auxiliară a autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, serviciile fiind acordate voluntar, imparțial și neutru.

Organizația contribuie, prin programele desfășurate, la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică. Umanitate, Imparțialitate, Neutralitate, Independență, Voluntariat, Unitate și Universalitate sunt principiile fundamentale ale  Crucii Roșii Române care stau la baza tuturor  acțiunilor sale.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Declarația unică: 25 mai, termen final pentru depunerea formularului 212. Detalii pentru contribuabili

Publicat

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Alba amintește persoanelor care obțin venituri pentru care impozitul nu se reține la sursă şi/sau care datorează contribuţii sociale, că termenul până la care pot depune Declaraţia Unică (formular 212) este data de 25 mai 2021.

Formularul se poate depune:

– prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:

  • prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”, accesând website-ul   www.anaf.ro, secţiunea „Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF”
  • prin intermediul portalului e-guvernare, prin utilizarea unui certificat digital calificat

– în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă cu confirmare de primire

În contextul pandemic actual, pentru siguranţa publică şi combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, ANAF recomandă utilizarea preponderentă a serviciilor electronice:

– depunerea declaraţiei prin mijloacele electronice de transmitere la distanţă menţionate anterior;

– în cazul în care persoanele nu sunt înrolate în „Spaţiul Privat Virtual”, se recomandă ca înregistrarea în această aplicaţie să se facă la distanţă:

  • prin serviciul „Identificare Vizuală Online (sistem video)”, accesibil ca opţiune la „Tipul de aprobare” din cadrul paginii care trebuie completată în vederea înregistrării persoanelor fizice, cu parolă, în SPV (pentru înregistrare se accesează www.anaf.ro/Inregistrare în Spațiul privat virtual/Înregistrare utilizatori persoane fizice și juridice/PersoaneFizice/Înregistrare cu parolă), serviciu prin care se aprobă accesul la aplicaţie în urma unei verificări video cu contribuabilii, la o dată programată anterior de solicitanţi;
  • prin verificarea numărului unei decizii/altui document emis de ANAF (lista documentelor ce pot fi utilizate pentru înregistrare poate fi accesată de pe pagina care trebuie completată în vederea înregistrării în SPV (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp)

De asemenea, contribuabilii pot obține telefonic informații din domeniul fiscal apelând CALL-CENTER, la numărul de telefon 031.403.91.60 sau pot adresa întrebări în scris pe Formularul de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

În condiţiile în care nu pot fi utilizate serviciile online și metodele de comunicare la distanţă, contribuabilii:

  • pot accesa, la sediile organului fiscal, calculatoare puse la dispoziţia acestora, pentru înrolarea în SPV, completarea şi transmiterea Declaraţiei Unice;
  • cei care au domiciliu într-o localitate în care nu există o unitate teritorială ANAF pot beneficia de îndrumare şi asistenţă privind completarea Declaraţiei Unice pe suport hârtie sau în formă electronică, înregistrarea în „Spaţiu Privat Virtual”, transmiterea Declaraţiei Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de la funcţionarii din cadrul primăriilor în colaborare cu inspectorii desemnaţi din cadrul organelor fiscale. Listele cu persoanele desemnate pentru acordarea asistenţei, atât din cadrul primăriilor, cât şi din cadrul organelor fiscale, pot fi vizualizate pe site-ul www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Campania depunere Declaraţie Unică 2021;
  • pot adresa întrebări la Ghişeele Unice de la sediile ANAF;
  • pot accesa serviciul „Programări on-line” (www.anaf.ro/Servicii electronice/Programări online), prin intermediul căruia, la o dată programată, pot avea o întrevedere cu inspectorii fiscali, la sediul unității fiscale, pentru clarificarea problemelor cu care se confruntă.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

SONDAJ INSOMAR: Pe cine ar prefera românii PREȘEDINTE dacă duminica viitoare ar fi alegeri

Publicat

Potrivit unui sondaj realizat de INSOMAR  românii au răspuns pe cine ar alege dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale. 

Dacă duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, cu cine ați vota:

Ludovic Orban – 22.14%

Marcel Ciolacu – 20.29%

George Simion – 14.27%

Dan Barna – 12.04%

Dacian Cioloș – 8.25%

Potrivit DCNews.ro sondajul INSOMAR, dat publicității de Antena3, a fost realizat pe un eșantion de 1030 de respondenți, din rândul populației adulte, rezidență în România, în vârstă de 18 ani și peste, eroarea fiind de plus – minus 3,1%, la un nivel de încredere de 95%.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

CCR: Motivarea hotărârii judecătoreşti ulterior pronunțării sentinței aduce atingere dreptului la un proces echitabil

Publicat

tribunal-justitie-decizie-instanta-e

Redactarea hotărârii judecătoreşti ulterior pronunţării soluţiei în dosarele penale este aptă să lipsească persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil, precizează Curtea Constituţională în motivarea deciziei prin care a stabilit ca fiind neconstituţionale anumite dispoziţii din Codul de procedură penală.

CCR a publicat, vineri, motivarea deciziei de la începutul lunii aprilie prin care a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală privind motivarea hotărârilor judecătoreşti.

„Curtea reţine că motivarea hotărârilor judecătoreşti îndeplineşte câteva funcţii importante: reprezintă un mecanism de control al instanţei, care trebuie să demonstreze că hotărârea sa este legală, dreaptă şi corectă, în fapt şi în drept, reprezintă o înscriere oficială a argumentelor în favoarea soluţiei, inspiră un sentiment de încredere socială şi constituie un control democratic al administrării justiţiei, întăreşte principiul autorităţii de lucru judecat şi al prezumţiei de nevinovăţie, reprezintă temeiul executării hotărârii judecătoreşti, precum şi al contestării acesteia la o instanţă superioară”, se precizează în document.

Judecătorii constituţionali spun că motivarea în fapt şi în drept a hotărârii judecătoreşti este relevantă în sensul că permite inculpatului să îşi exercite în mod util dreptul de a formula o cale de atac şi, de asemenea, este importantă într-un sens mai general, în măsura în care ea asigură buna administrare a justiţiei şi previne cazurile de arbitrar.

„Obligaţia de motivare contribuie, de asemenea, la obţinerea încrederii publicului şi a inculpatului în decizia la care s-a ajuns şi permite identificarea unei posibile părtiniri din partea judecătorului şi remedierea acesteia”, mai arată CCR.

„Prin urmare, Curtea constată că redactarea hotărârii judecătoreşti prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată, respectiv a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa se pronunţă asupra apelului (motivarea în fapt şi în drept) ulterior pronunţării minutei (soluţiei) dispuse în cauză, ‘în cel mult 30 de zile de la pronunţare’ sau după un interval de timp ce poate depăşi cu mult termenul menţionat, este aptă să lipsească persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil.

Totodată, Curtea constată că punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive anterior motivării în fapt şi în drept a acesteia este contrară dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la libertatea individuală şi siguranţa persoanei şi celor care consacră demnitatea umană şi dreptatea, ca valori supreme în statul de drept”, precizează instanţa constituţională.

Curtea mai spune că, deşi motivarea hotărârii judecătoreşti constituie o veritabilă garanţie a procesului echitabil şi înfăptuirii justiţiei, reglementarea redactării sale ulterior pronunţării soluţiei „în cel mult 30 de zile de la pronunţare” (termen considerat a fi de recomandare) ori la o altă dată neprecizată „transformă acest act procesual într-o sancţiune pentru inculpat”, care, într-o atare situaţie, este obligat să aştepte un termen nedeterminat redactarea şi comunicarea hotărârii (deciziei) motivate pentru a-şi exercita dreptul la formularea căilor de atac extraordinare.

Mai mult, se arată în motivare, Curtea reţine că dreptul la formularea căilor de atac extraordinare devine „iluzoriu” în condiţiile în care, în intervalul scurs între momentul pronunţării hotărârii şi data motivării şi comunicării acesteia, există posibilitatea ca persoana condamnată să execute o mare parte din pedeapsă sau chiar pedeapsa, în integralitatea ei.

Astfel, Curtea constată că dispoziţiile art.400 alin.(1), ale art.405 alin.(3) şi ale art.406 alin.(1) şi (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale, fiind contrare atât dispoziţiilor constituţionale ale art.1 alin.(3), ale art.21 alin.(1) şi (3), astfel cum se interpretează potrivit art.20 din Constituţie şi prin prisma art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ale art.124 alin.(1) şi ale art.129 din Constituţie, cât şi prevederilor art.5 paragraful 1 lit.a) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În plus, dispoziţiile art.400 alin.(1) şi ale art.405 alin.(3) din Codul de procedură penală aduc atingere prevederilor art.23 alin.(11) din Legea fundamentală, au argumentat judecătorii constituţionali.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate