Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LIVE-VIDEO: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia, cu 49 de proiecte pe ordinea de zi


Publicat

Consilierii locali din municipiul Alba Iulia se întâlnesc marți, 30 martie, de la ora 13:00, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi sunt incluse un număr considerabil de proiecte de hotărâri: 49.

De pe ordinea de zi au fost retrase două proiecte, unul privind extinderea zonei de servicii pentru cimitirul municipal și un altul privind parcelarea unui imobil situat în zona Autogării.

Proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai Municipiului Alba Iulia și a modelului semnului distinctiv al calității acestora

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – casă de cultură a Studenților Alba Iulia, strada Ardealului, nr. 1, Județul Alba din proprietata publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

4. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii ce se va adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Sala de judo ”1 Mai” (actualmente ”Marius Vizer”) situat în Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 2, județul Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2021

7. Proiect de hotărâre privind privind modificarea Protocolului de Cooperare încheiat cu Asociația Green Revolution din România, aprobat prin HCL nr. 70 din 2014 cu modificarile si completarile ulterioare

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000,00 lei în bugetul local pe anul 2021 pentru susținerea programelor “YouthBank” și „Change Makers”, în cadrul protocolului de cooperare dintre Municipiul Alba Iulia și Fundația Comunitară Alba

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 414/2019 privind înființarea Unității de Management a proiectului „RECONVERSIE FUNCȚIONALĂ, ȘANȚ EXTERIOR -LATURA DE NORD A CETĂȚII ALBA CAROLINA, SPAȚII PUBLICE AMENAJATE PENTRU AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER”

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 124/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 1, BLOC M1-M6B, BLOC M7A-M12, BLOC 35, BLOC 62 ȘI BLOC CH1”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/2019 referitoare la înființarea Unității de Management a proiectului CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA, LOT 2, BLOC 14A, BLOC 13B, BLOC CF11, BLOC MV1-MV7 BLOC MV2-MV12 si LOT 3 BLOC D3-D4, BLOC D2-D3, BLOC 8

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL nr. 11/2020 în vederea creșterii bugetului nerambursabil în cadrul proiectului ”Sănătate pentru Toți2/Salute per Tutti 2”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire rețea de iluminat public în Municipiul Alba Iulia pe străzile George Sand, Bazna, Blandiana, Aleea Cetinei, Dimitrie Anghel, Francesca, Lotru, Modena, Otilia Cazimir, Răchitei, Tuberozelor, Tudor Vianu, Sălaj și 5 treceri de pietoni iluminate suplimentar pe străzile Alexandru Ioan Cuza (2 buc), Calea Moților (1 buc), Zlatnei (2 buc)”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de Delegare prin Concesionare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Alba Iulia Nr. 84441/2012

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:,,RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICESTI,MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI”

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: ,,EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI CANALIZARE STRADA TURNĂTORIEI MUNICIPIUL ALBA IULIA”

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia

18. Proiect de hotărâre privind încheierea unu act adițional la contractul de administrare nr. 12780/12.02.2013 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Liceul de Arte ”Regina Maria”

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „CONSERVAREA, RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A ANSAMBLULUI PALATUL PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA-REABILITAREA ACOPERISURILOR ȘI PLANSEELOR PESTE ETAJ LA CORPURILE A, B, C, D, F SI G.”

20. Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea programului de transport public local de persoane pentru zona tarifară „zona 1 municipiul Alba Iulia”

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân

22. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activități specifice serviciului de salubrizare, respectiv salubrizare stradală prevăzute în Contractul nr. 95547/2018, începând cu 01.05.2021

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței Agroalimentare Centru aprobat prin HCL nr. 230/2019

24. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,, MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL NR.133 ART.14 DIN 28.04.2015 PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE”, ALBA IULIA, STR. AZUR, GARDA, NR. FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA, SC VIZIONAR INVEST SRL, NICOLA OLIMPIU VALENTIN SI NICOLA FELICIA
VICTORIA,

25. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,, ,, ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENARE TRAMA STRADALA SI LOTURI IN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINTE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR.  ARTARULUI, FN solicitant STOIA EUGEN, TEODORESCU ADRIANA GEORGETA, POPESCU DAN MIHAI, COSMA ANCA NICOLETA, COSMA VASILE TIBERIU

26. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ – MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL NR.195 / 2013 ART. 8”, ALBA IULIA, STR. GRUIA NOVAC, IOAN PETRU CULIANU, FN, solicitant OLCAR ENIKO, MARGINEAN ALEXANDRU SORIN, DAN PETRU VASILE , DAN DOINA FLOARE, DAN BOGDAN IOAN, DAN VASILE VIOREL, DAN VASILE DANIEL, MARGINEAN ANA, TODORAN ANA

27. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 23671/02.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA”, ALBA IULIA, STR. CÎMPULUI, NR. 13A, solicitant JIT CATALIN ANDREI SI JIT DAMARIS GABRIELA

28. Proiect de hotărâre privind însuțirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24350/03.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu ,,CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO”, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 35R, solicitant UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA PRIN DANILA VALENTIN

29. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24301/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINATIA PREPONDERENTA DE LOCUIRE(APARTAMENTE DE TIP „STUDIO”) CU BISTRO LA PARTER”, ALBA IULIA, STR. MITROPOLIT ANDREI SAGUNA, NR. 2A, solicitant VV ONE SRL PRIN ALINA ORADAN

30. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24300/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,EXTINDERE SPATIU COMERCIAL”, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 2/2, solicitant SC UNIREA MOBILA SA PRIN MARIAN ADRIAN AURELIAN

31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24347/03.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,, CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE, BIROURI, CABINA POARTA SI IMPREJMUIRE”, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, NR. 35, solicitant SC CARESTA BAGS SRL PRIN OANRA EVA ANDREEA

32. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 24954/04.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,AMENAJARE TERASA SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA SI REAMENAJARE PEISAGISTICA ZONA ADIACENTA MERCUR CITY, AMPLASARE FIRMA LUMINOASA SI TOTEM PUBLICITAR”, ALBA IULIA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA, SC MERCUR CITY SRL PRIN MACARIE VASILE

33. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 25475/05.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE JOASE ”, ALBA IULIA, STR. OASA, FN, solicitant BUDESCU CARMEN ANGELA

34. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 25480/05.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ IN VEDEREA COMPLETARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE IN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT ”, ALBA IULIA, STR. BAYONNE, VIORILOR, FN, solicitant FARA DANIEL , FARA SIMONA DIANA, POPESCU MIRCEA ADRIAN , POPESCU ANDREEA , ARHIEPISCOPIA ROMANO CATOLICA

35. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 31502/22.03.2021 și aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,ELABORARE PUZ IN VEDEREA COMPLETARII REGLEMENTARILOR URBANISTICE APROBATE IN ZONA PENTRU AGREMENT SI SPORT ”, ALBA IULIA, VIORILOR, FN, solicitant STEFANUT ILIE, POPESCU MIRCEA ADRIAN, POPESCU ANDREEA, NICULA MARIUS, NICULA IONELA NICULINA

36. RETRAS – Proiect de hotarare privind însușirea raportului privind informarea si consultarea publicului nr. 27414/22.03.2021 și aprobarea Planul Urbanistic Zonal ,, ELABORARE PUZ – EXTINDERE SI REGLEMENTARI ZONA SERVICII PENTRU CIMITIRUL MUNICIPAL”, ALBA IULIA, BD. INCORONARII, FN, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA

37. RETRAS – Proiect de hotărâre privind parcelarea unui imobil situat în Alba Iulia, zona Autogării

38. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Autogării

39. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Dr. Ioan Rațiu, nr. 10A

40. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr. 2091/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

41. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de modificare limite asupra unuor imobile (teren)situate în Alba Iulia, strada Bran

42. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hateg

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, str. Alcala de Henares, FN

44. Proiect de hotărâre privind documentația de parcelare a unui imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei

45. Proiect de hotărâre privind inscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile (strazi) zona Oarda de Sus

46. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de rectificare a suprafeței din cartea funciară a unui imobilului (teren) situat în Alba Iulia, Bulevardul Republicii, nr. 33

47. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Ampoița nr.4

48. Proiect de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum),situat în Alba Iulia, strada Victor Hugo

49. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – iunie 2021

50. Diverse :

– Raportul Primarului municipiului Alba Iulia nr. 32339/23.03.2021 pentru anul 2020

– Plangere prealabilă nr. 19387/19.02.2021 din partea Instituției Prefectului – Județul AlbaDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Eroul din Pețelca, Iacob Ciortea, înmormântat cu onoruri militare. Povestea ultimului veteran de război din zona Teiușului

Publicat

Veteranul de război, Iacob Ciortea, din Pețelca, sat ce aparține orașului Teiuș, a părăsit această lume la o vârstă venerabilă. Peste câteva luni ar fi urmat să împlinească impresionanta vârstă de 100 de ani.

Iacob Ciortea s-a născut în satul Pețelca la data de 24 august 1921, într-o familie cu șase copii, din părinții Gheorghe și Rafila Ciortea. În anul 1940, pornea spre cea mai grea încercare din viața sa, războiul. A fost încadrat la Pontonieri, în cadrul Regimentului 91 Infanterie de la Alba Iulia. Viața pe front a fost foarte grea, soldații suferind de foame și de frig, iar unii dintre ei de tifos.

Veteranul de război povestea un episod de pe front despre cum au fost primiți în casa unui civil rus pentru a se încălzi, iar din cauză că erau nespălați de foarte mult timp și plini de păduchi, i-au umplut și pe cei ai casei. Alături de camarazii săi a ajuns până la Cotul Donului, iar când s-a rupt frontul a căzut prizonier alături de alți mii de soldați. Acolo, când s-a rupt frontul, s-au format coloane de mii de prizonieri români, care au fost duși pe jos până la cel mai apropiat punct de cale ferată. Aceste distanțe ajungeau să fie până la 70-80 km.

Din cauza gerului năprasnic suferă degerături grave și ajunge la spital pentru a-i fi tratat un braț, a cărui mobilitate avea să îi fie afectată pentru un timp. După aproximativ doi ani de prizonierat, Iacob Ciortea este eliberat din prizonierat și continuă să lupte eroic, de data aceasta, împotriva nemților, ajungând până în Munții Tatra. Aici, pe frontul de Vest, cu o lună înainte de finele războiului, a fost rănit grav la piciorul stâng și, ca urmare, este trimis în țară. După câteva luni de spitalizare a fost lăsat la vatră, în 1945.

S-a întors la ai săi, în satul său natal, iar în 1947 s-a căsătorit cu Milintia, alături de care și-a întemeiat o familie binecuvântată cu două fete. În perioada comunistă, Iacob Ciortea a lucrat mai mulți ani ca manevrant la CFR și IRTA Aiud, iar la 60 de ani s-a pensionat.

De aproximativ 6 ani era văduv, soția sa decedând în 2015.

La înmormântarea veteranului de război a participat, sâmbătă, un pluton de soldați din cadrul Batalionului 136 Geniu Apulum, condus de sublocotenent Olguța Bodnaru, care i-a asigurat garda sicriului acoperit cu tricolor pe toată durata ceremonialului religios.

La cimitirul din sat s-au tras trei salve de foc, urmate de interpretarea la trompetă a imnului funebru care i-a emoționat pe toți cei prezenți.

Iacob Ciortea a fost ultimul veteran de război din zona Teiușului, iar odată cu dispariția acestuia se încheie încă un capitol de istorie vie despre cel de al Doilea Război Mondial.

Dumnezeu să-l odihnească și să îi așeze sufletul în Rai alături de camarazii săi!

sursa: Facebook (Petruța Pop)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

3,3 milioane de lei din bugetul municipiului Alba Iulia, alocați pentru sport. Se propune înființarea unei noi secții de tenis

Publicat

Peste 3,3 milioane de lei din bugetul local pe anul 2021 al municipiului Alba Iulia au fost alocați pentru sport. Potrivit primarului Gabriel Pleșa, se dorește înființarea unei noi secții de tenis la Alba Iulia, în cadrul Clubului Sportiv Municipal. 

„Cei mai buni ambasadori ai unui oraș sunt sportivii. Însă dincolo de aceasta, copiii noștri trebuie să aibă toate premisele pentru a se dezvolta armonios, iar performanța trebuie nu doar premiată, ci mai ales sprijinită de o administrație locală responsabilă. Și asta vom face de acum înainte!

Astfel, în acest an am alocat 200.000 de lei pentru echipa de fotbal a FC Unirea Alba Iulia, echipă a cărei revenire ne-ar bucura atât pe noi, cât și pe microbiștii albaiulieni. Vremurile de altădată nu se vor întoarce, însă putem avea noi rezultate și avem datoria să investim în viitoarele generații.

La fel, poate una dintre disciplinele sportive emblemă ale municipiului Alba Iulia este rugby-ul, pentru care am alocat deja 300.000 de lei.

Pentru susținerea Clubului Sportiv Municipal am stabilit în buget suma de 2,8 milioane de lei, prin care să venim în sprijinul sportivilor noștri. Apreciem fiecare sportiv albaiulian, indiferent de disciplina pe care și-a ales-o și în care avem convingerea că poate deveni cel mai bun! Vom sprijini constant toate secțiile existente: atletism, haltere, judo, box, powerlifting, culturism, tenis de masă, orientare.

De asemenea, am început discuțiile cu doamna Miriam Bulgaru, locul 347 WTA, pentru înființarea unei secții de tenis în cadrul CSM, disciplină sportivă pentru care avem tot mai multe solicitări în ultima perioadă”, a scris primarul Gabriel Pleșa, pe pagina de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

O nouă etapă de testări la SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ, „în vederea bunei pregătiri a elevilor”. Anunțul ministrului Educației

Publicat

examen

Simularea Evaluarăă naționale se va putea organiza din nou mai ales în județele în care au fost obținute rezultate slabe, anunță ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Acesta a declarat sâmbătă la Digi24 că va lua această măsură „în vederea bunei pregătiri a elevilor”. Prima sesiune de simulări pentru examenele naționale a avut loc în ultimele două săptămâni din luna martie.

Vezi și MODELE de SUBIECTE la EVALUARE NAȚIONALĂ 2021, clasa a VIII-a: TOATE testele de antrenament și BAREMELE la Română și Matematică

„În aceste județe (n.red. în care rezultatele au fost mai slabe la simulare) atenția va fi sporită pentru a explica elevilor și părinților importanța și necesitatea înscrierii în programul de ore remediale, pentru ca până la momentul susținerii examenelor naționale să poată recupera cât mai mult din aceste pierderi.

De asemenea, în județele în care au fost localități carantina se se va putea organiza simularea și, mai mult decât atât, chiar în județele în care s-a dat simularea, în vederea bune pregătiri a elevilor se va putea organiza încă o etapa a simulării”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Vineri Ministerul Educației a publicat rezultatele la Simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a, iar cele mai bune rezultate, adică procentul mediilor peste 5, au fost în Municipiul București (82,1%) și în județele Cluj (77,6%), Argeș (71,5%), Brăila (71,3%) și Prahova (69,9%).

65,6% dintre elevii de clasa a VIII-a participanți au luat peste media 5 la simularea Evaluării Naționale 2021 din martie.

Rezultate la Simulare Evaluare Națională în județul Alba

În județul Alba, prezența la probe a fost de peste 90%. 15 note de 10 au fost obținute în ALBA, majoritatea la Matematică

Potrivit datelor centralizate de IȘJ Alba și transmise Alba24.ro de către inspectorul școlar general adjunct Dan Cherecheș, în urma corectării lucrărilor la simulare Evaluare Națională 2021 în Alba, statisticile sunt următoarele:

– la proba de Română: din 2.369 elevi, au fost 2.053 prezenți; 1.510 note peste 5 (73,55%), o notă de 10

– la proba de Matematică: din 2.369 elevi, au fost 2.030 prezenți; 1.259 note peste 5 (62,01%), 14 note de 10

– la proba de Limba maternă: 47 elevi prezenți, 38 note peste 5 (80,85%), nicio notă de 10.

Comparativ, la sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Națională 2019 în Alba, 1.480 de elevi (54,92%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5. Pe discipline, 72,01% – Română, 41,53% – Matematică. A fost o singură medie de 10.

La examenul de Evaluare Națională 2020, rata notelor peste 5 în Alba (după primele rezultate) era de 79,6% (22 medii de 10).

Ministrul Educației mulțumit de rezultatele la Simularea pentru Evaluarea Națională

„Sunt mai mult decât îmbucurătoare rezultatele”, a spus ministrul Sorin Cîmpeanu, care a precizat că „singura explicație posibilă este aceea conform căreia crizele, în general, evidențiază tot ce este mai rău, dar în același timp evidențiază și tot ce este mai bun.

În cazul de față, în cazul simulării pentru Evaluarea Națională, din fericire se constată că au fost scoase în evidență calitățile elevilor, care după o lungă perioadă de predare online au reușit să se mobilizeze în așa fel încât au luat, precum ați precizat deja, peste 20 % în raport cu anul 2016, a fost rata de promovare.

De altfel, în mai toate județele țării rata de promovare a fost peste 50%, avem doar două situații – Vaslui cu 47,5% și Timiș cu 48%, din motive bine cunoscute – au fost foarte multe școli care nu au putut organiza simularea fiind localități carantinate.

E foarte important ca îndată ce va fi ridicată starea de carantină, aceste școli să poată organiza și au posibilitatea prin ordinul de ministru pe care l-am promovat să organizeze simularea și pentru acei elevi”, a spus ministrul Educației.

surse: Digi24, Edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

OMS: O nouă variantă a coronavirusului, identificată în India. De când a apărut, „procentul cazurilor a crescut considerabil”

Publicat

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a confirmat joi că a primit datele şi are „pe radar” o variantă a coronavirusului identificată în India, care însă nu se ştie dacă are legătură cu creşterea spectaculoasă a numărului de cazuri de COVID-19 în această ţară, relatează EFE, citată de Agerpres.

Această variantă are două mutaţii în genomul său şi a fost depistată la sfârşitul anului 2020 în două state din India, iar de atunci „procentul cazurilor a crescut considerabil”, a declarat la o conferinţă de presă Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19 din cadrul OMS.

India a raportat joi un nou record zilnic de cazuri de COVID-19, peste 217.000, în cel de-al doilea val al pandemiei în această ţară, a doua cea mai afectată din lume ca număr de cazuri (14,3 de milioane) şi a patra ca număr al deceselor (174.308).

Depistarea noii variante este rezultatul eforturilor de secvenţiere genetică a coronavirusului SARS-CoV-2, realizate în lume, în încercarea de a detecta cât mai repede orice mutaţie a virusului care îl poate face mai contagios sau capabil să se sustragă testelor, vaccinurilor sau medicamentelor.

„Aşa cum ştim, virusurile se modifică cu timpul, suferă mutaţii iar aceasta este o variantă de interes pe care o urmărim”, a spus experta.

Ea a precizat că mutaţiile identificate au unele similitudini cu cele deja depistate, care pot fi mai contagioase, iar în unele cazuri pot reduce „neutralizarea şi pot avea astfel impact asupra vaccinurilor”.

Von Kerkhove a spus că OMS colaborează cu India şi alte ţări pentru a spori secvenţierile genetice în lume şi a detecta şi evalua variantele de interes – categorie în care a intrat acum şi cea din India – şi cele considerate „îngrijorătoare”.

Din acestea din urmă fac parte variantele identificate primele în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia.

Cele trei variante s-au răspândit, în ultimele luni, prin diferite părţi ale lumii.

„Vaccinurile au funcţionat împotriva variantelor îngrijorătoare şi mai ales a simptomelor grave şi este un lucru important care trebuie spus”, a precizat Von Kerkhove.

sursa: agerpres

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate