Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

(UPDATE) VIDEO: Şedinţă la Consiliul Local Alba Iulia. Rectificare de buget, modernizări de sedii şi străzi. Cum se aprobă proiectele


Publicat

sedinta CL Alba IuliaConsilierii locali s-au reunit vineri, 23 iunie, de la ora 13.00, în şedinţă ordinară, cu 22 de proiecte pe ordinea de zi.

Au de aprobat, printre altele, repartizarea unor locuinţe, rectificare de buget, obiectiv de investiţii pentru dezvoltare imobiliară, extinderea şi renovarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice, măsuri pentru sprijinul comunităţii rome, lucrări pentru creşterea eficienţei energetice la sediile unor licee, modernizare străzi în zona Dealul Furcilor şi organizări pentru reabilitarea Palatului Principilor.

 

Live video şedinţa Consiliului Local:

Proiectul ordinii de zi:

1.Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017- APROBAT

2. Inițierea demersurilor în vederea realizării obiectivului de investiții de interes public local ”Dezvoltarea imobiliară de unități locative” și aprobarea asocierii între municipiul Alba Iulia și municipiul Sebeș pentru achiziționarea în comun de servicii de consultanță de specialitate- APROBAT

3. Modificarea anexei la Hotărârea nr. 89/2017 a Consiliului local privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2017- APROBAT

4. Aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF – proiect complex privind ”Extindere, reabilitare și modernizare infrastructură Serviciul social Centru de zi pentru vârstnice Alba Iulia” (investiţie de 2.646.305 lei, adică 585.829 euro, din care construcţii-montaj 2.057.200 lei, respective 455.415 euro, pentru sală multifuncţională; se construieşte în extinderea actualului sediu şi va avea suprafaţa de 8,70 pe 9.85 m; condiţii pentru servicii de recuperare şi reabilitare funcţională, kinetoterapie, terapii de reabilitare, psihoterapie, terapii individuale şi de grup)- APROBAT

5. Declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Izvorului și N. Labiș situate pe amplasamentul lucrării ”Modernizare drumuri în zona Dealul Furcilor: strada Izvorului, N. Labiș și Barbu Catargiu din municipiul Alba Iulia- NU SE APROBĂ

Citeşte şi Exproprieri în zona Dealul Furcilor din Alba Iulia, pentru modernizări de străzi. Peste 100.000 de lei de la bugetul local

6. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA”, cod proiect 101157, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2- Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate- APROBAT

7. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „ALBA IULIA 360”, cod proiect 101639, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1- Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate , finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020- APROBAT

8. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă”, cod proiect 105088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1- Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- APROBAT

Vezi şi Peste 300.000 de lei de la bugetul local al oraşului Alba Iulia, pentru măsuri de sprijin destinate comunităţilor marginalizate. Ce SERVICII vor fi oferite

9. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul cu Program Sportiv”- RETRAS

10. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Colegiul Tehnic Dorin Pavel”-RETRAS

11. Aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Colegiul Tehnic Alexandru Domșa”-RETRAS

12. Înfiinţarea Unității de Management a proiectului Conservarea, Restaurarea și Valorificarea durabilă a ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia – Centru Expozițional Corp Principal „E”p- APROBAT

13. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului Centrul Europe Direct Alba Iulia, finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul Direcției Generale Comunicare- APROBAT

14. Repartizarea unor locuințe în municipiul Alba Iulia- APROBAT

15. Aprobarea unor documentatii de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinte colective, Alba Iulia, Str. Anghel Saligny, Solicitant SC Prefcons SA”- APROBAT

Art.2: Nu avizează Planul Urbanistic Zonal „Modificare trama stradala reglementata prin PUZ Dealul Furcilor aprobat cu HCL Nr. 229/31.07.2014, Art.12, Alba Iulia, Zona Dealul Furcilor, Str. George Sand, solicitant Bucur Vasile şi Bucur Ana- APROBAT

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare strada Dimitrie Anghel, Alba Iulia, solicitant Crăifălean Valentin Dan, Crăifălean Ana Maria, Crişan Teodor Daniel, Crişan Dalia Teodora, Cozma Adriana Maria, Ţîrlea Iacob, Ţîrlea Ana, Micu Darius Sorin”- APROBAT

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire şi dotare clinică medico chirurugicala – a doua constructie pe parcela, Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr.58, Solicitant SC Uropromed SRL”- APROBAT

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire 11 locuinte individuale înşiruite şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Soarelui, nr.16, 18, 20, solicitant Lazăr Gabriela Liliana”- APROBAT

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire hală depozitare – a doua construcţie pe parcelă, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Biruinţei, nr. 29, solicitant SC Atlanta Construct SRL”- APROBAT

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire copertină cu caracter provizoriu pentru terasă, Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 63, Solicitant SC Master Club SRL”- APROBAT

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire locuinţe colective şi spaţiu comercial la parter, Alba Iulia , str. Emil Racoviţă, nr. 38 , solicitant S.C. Selcan Tour S.R.L.”- APROBAT

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „Construire pensiune turistică şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, Nr.4A, solicitant Prod Com Lazăr”- APROBAT

Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare zonă de locuinţe individuale şi semicolective, cu regim de construire înşiruit, cuplat şi izolat – modificare zonă amenajări sportive publice UTR V1B, Alba Iulia, Miceşti, intersecţie str. Gârda cu str. Stadionului, solicitant Pleşa Maria”- RETRAS

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire ansamblu locuinţe colective P+5+Penthouse; P+6+Penthouse, Alba Iulia, str. Anghel Saligny, solicitant I&C Transilvania Construcţii şi Riviera Rezidence SRL- APROBAT

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare stradă şi construire locuinţe individuale, Alba Iulia, între străzile Zenit şi Haţeg, solicitant Onea Elena şi Toth Gheorghe”- APROBAT

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale şi semicolective şi creare stradă acces, Alba Iulia, str. Ion Lancranjan, Nr.24, solicitant SC Antonia Invest Consulting SRL”- AMÂNAT

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare cale de acces din strada Petuniei – Modificare PUZ aprobat HCL nr. 22/01.2017, Art.5”, Alba Iulia, str. Petuniei, Paştiu Nistor, Paştiu Maria, Cojocaru Carla, Cojocaru Dorin, SC Cata & Mari Sweet SRL- APROBAT

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale, Alba Iulia, Pâclișa, str. Brânduşei, solicitant Lodroman Emanoil”- APROBAT

16. Alipirea unor imobile, proprietatea municipiului Alba Iulia situate în Alba Iulia – Micești- APROBAT

17. Propunerea de modificare în parte a Ordinului Prefectului nr. 2155/5.11.1997 conform Sentinței civile nr. 3056/8.11.2016- APROBAT

18. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Brândușei, FN- APROBAT

19. Atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții- APROBAT

20. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției- APROBAT

21. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Cetății, nr. 2- APROBAT

22. Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Albăstrelelor, nr.20- APROBAT

SUPLIMENTAR:

 

23: Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul 2 proiecte (Technological Upcycling KA1 și FabEdu KA2) finanțate prin Erasmus+, Programul 2014-2915 al Uniunii Europene pentru educație, formare , tineret și sport- – APROBAT

24. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ACFN: Alba Iulia-O Istorie Vizuală Prin „Amprente” Celebre, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național prin programul Proiecte Culturale, aria Patrimoniu imaterial – APROBAT

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Avertizare meteo 13 iunie 2021: COD GALBEN de precipitații abundente și instabilitate atmosferică accentuată până la ora 10,00

Publicat

ANM a emis o nouă avertizare meteo COD GALBEN pentru mai multe județe din Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș și partea nordică a Moldovei.

Avertizarea este valabilă duminică 13 iunie de la ora 02,00 până dimineața la ora 10,00.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică temporar accentuată, cantități însemnate de precipitații.

În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei și în zonele montane aferente vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Citește și VIDEO: Furtuna a făcut ravagii la Tăuți, în comuna Meteș. Grindina a acoperit grădinile și curțile localnicilor

Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25…30 l/mp și izolat 35…40 l/mp.

Informare meteo 13 iunie 2021 : Vreme rea la munte până la ora 23,00

Tot pentru duminică 13 iunie 2021 meteorologii au emis și o INFORMARE METEO de instabilitate atmosferică și cantități de apă însemnate pentru zonele de munte și jumătatea de est a României. 

Intervalul de valabilitate: 13 iunie, ora 10:00 – 15 iunie, ora 23:00

      În intervalul menționat, în jumătatea de est a țării și local la munte vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină.

Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 15…20 l/mp și, pe arii restrânse, 25…50 l/mp.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Florin Roman, reacție dură la adresa lui Ludovic Orban: cei mai mulți și valoroși liberali nu îi mai sunt alături

Publicat

Deputatul PNL  de Alba, Florin Roman a reacționat, după ce președintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat că a fost părăsit de Raluca Turcan, Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău, iar aceştia au încercat să convoace un BPN al partidului pentru a arunca în aer formarea coaliţiei de guvernare.

Roman a postat o imagine din 2017 de la Congresul PNL în care arată că majoritatea celor care il înconjurau pe Orban atunci au anunțat acum că nu îl mai susțin.

”În 2017, la congresul PNL, dl Ludovic Orban, nu avea nici o problemă în a se afișa cu echipa! Pentru că avea echipă…Azi înțeleg că e cam trădare dacă susții contracandidatul!

Îi sugerez domnului Orban să se uite bine și probabil va constata că cei mai mulți și valoroși liberali de atunci, nu îi mai sunt alături. Poate va reuși și să răspundă la întrebarea: De ce?

Nu regret sprijinul pentru dl Orban în 2017. Însă după ce s-a văzut premier nu mai era Orban pe care l-am susținut.

Este primul președinte al PNL care nu a demisionat, din fruntea partidului, după pierderea alegerilor. Motive puteau invoca toți, dar cu exceptia domnului Orban, nici unul nu a făcut-o!

S-a “sacrificat” în fruntea Camerei Deputaților, pe cea mai proasta negociere a PNL pe structura noului guvern. Toți cei care îl susțin pe Florin Cîțu sunt acum “lichele” sau “trădători”.

Păcat…mare păcat!”, a scris Florin Roma pe Facebook.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Proiect: Admiterea la Rezidențiat organizată de Ministerul Educației, iar pregătirea coordonată de departamente din universități

Publicat

medic sanatate

Ministerul Educaţiei organizează admiterea în rezidenţiat pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministerului, la propunerea universităţilor de medicină şi farmacie acreditate, prevede o iniţiativă legislativă depusă la Camera Deputaţilor de parlamentari de la PSD.

Proiectul prevede completarea în acest sens cu patru texte noi a art.174 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi abrogarea Ordonanţei de urgenţă 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea 103/2012.

Potrivit proiectului, specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se vor stabili prin ordin comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii, cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Dentişti din România, Colegiului Farmaciştilor din România, după caz.

Organizarea şi finanţarea rezidenţiatului şi dobândirea dreptului de liberă practică se vor stabili prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii. Pregătirea în rezidenţiat va fi coordonată de departamente din cadrul instituţiilor de învăţământ superior şi se face în unităţile sanitare publice sau private atestate de către universităţile de medicină şi farmacie acreditate, după o metodologie proprie, mai prevede propunerea legislativă.

De asemenea, legea va intra în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată. La intrarea în vigoare, va fi abrogată OUG 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin legea 103/2012.

Iniţiatorii – Adrian Streinu Cercel, Alexandru Rafila, Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu, Corneliu-Florin Buicu, Florian-Dorel Bodog, Leonard Azamfirei, Lucian Romaşcanu şi Angel Tîlvăr – susţin că organizarea rezidenţiatului este prevăzută şi în Legea educaţiei şi în Ordonanţa 18/2009, iar prevederile nu sunt armonizate.

Ei au arătat în expunerea de motive că, în timp ce Legea educaţiei prevede că organizarea rezidenţiatului este făcută de departamentele de pregătire a rezidenţiatului din cadrul instituţiilor de învăţământ, OUG 18/2009 prevede că atribuţiile de organizare revin preponderent Ministerului Sănătăţii şi Direcţiilor de Sănătate Publică.

„În prezent, admiterea în rezidenţiat este organizată de către universităţile de medicină şi farmacie acreditate, prin concurs naţional de admitere în rezidenţiat. Pregătirea în rezidenţiat este asigurată de cadrele didactice din universităţi, în secţiile clinice universitare şi alte unităţi sanitare sub coordonarea cadrelor didactice universitare, statutul de coordonator de rezidenţiat este condiţionat de calitatea de cadru didactic universitar. Practic, întreg parcursul de formare, de la admitere până la certificarea medicului rezident ca medic specialist, se desfăşoară sub coordonarea directă a instituţiilor de învăţământ superior. (…) Implicarea Ministerului Sănătăţii în acest proces ţine exclusiv de stabilirea necesarului/numărului de locuri necesar pentru a fi pregătit în fiecare specialitate, în funcţie de politica de resurse umane, dar pregătirea propriu-zisă, fiind o formă de învăţământ post universitar, trebuie să aparţină Ministerului Educaţiei, prin instituţiile de învăţământ superior pe care le are în coordonare”, susţin iniţiatorii.

Aceştia au menţionat că propunerea legislativă este susţinută „in corpore” de universităţile de medicină şi farmacie.

„Adoptarea acestei iniţiative ar pune în acord cele două reglementări existente şi ar asigura condiţiile necesare de pregătire mai riguroasă a rezidenţilor prin activităţi teoretice şi practice monitorizate şi evaluate periodic, specifice oricărei forme de învăţământ şi ar pune la dispoziţia rezidenţilor aflaţi în pregătire întreaga infrastructură aflată la nivelul universităţilor: laboratoare avansate, centre de simulare medicală, de pregătire postuniversitară, accesul la resurse bibliografice moderne. Totodată, ar permite normarea cadrelor didactice universitare care desfăşoară activităţile de pregătire practică şi teoretică prin includerea acestor activităţi în statele de funcţii”, mai arată iniţiatorii.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Camerei Deputaţilor, Senatul fiind for decizional.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

UPDATE VIDEO: Scene dramatice la EURO 2020, în meciul Danemarca – Finlanda. Christian Eriksen s-a prăbușit pe gazon

Publicat

Scene dramatice s-au petrecut sâmbătă la EURO 2020, la finalul primei reprize a meciului dintre Danemarca și Finlanda. Vedeta danezilor, Christian Dannemann Eriksen, s-a prăbușit pe gazon, fără să fie lovit de adversar. Medicii au încercat să îl resusciteze minute în șir, după care au adus defibrilatorul.

UEFA a decis suspendarea partidei, iar fotbaliștii ambelor formații au plecat la vestiare. Christian Eriksen a fost scos de pe teren pe targă, trupul fotbalistului fiind ascuns cu două pânze mari de culoare albă, însoțit de colegii de echipă.

UPDATE, ora 21:50 – Potrivit Federației daneză de fotbal, Christian rămâne internat la Rigshospitalet pentru examene medicale suplimentare.

„Partida împotriva Finlandei se reia în această seară. Acest lucru este posibil după ce jucătorii ambelor echipe au fost asigurați că Christian este OK”, a anunțat Federația daneză de fotbal.

UPDATE, ora 21:00 – Federația daneză de fotbal a transmis, pe Twitter, că Christian Eriksen este treaz și a fost dus pentru îngrijiri la spital, în Copenhaga. Starea sa este stabilă. 

UPDATE, ora 20:30 – UEFA a precizat pe site-ul său oficial că jucătorul a fost stabilizat şi a fost transportat la spital.

Știrea inițială

Prima repriză a partidei de la Copenhaga, de pe Parken, a avut parte de un moment cumplit. Christian Eriksen, vedeta danezilor în vârstă de 29 de ani, s-a prăbușit brusc pe gazon, în minutul 43, fără să fie lovit de cineva.

Jucătorii au intervenit și au făcut un „scut de protecție” în jurul acestuia pentru ca momentul dramatic să nu fie surprins de camerele TV. Medicii au adus inclusiv defibrilatorul pe teren.

Născut în 1992, Christian Eriksen este unul dintre fotbaliştii vedetă ai naţionalei daneze şi unul dintre starurile internaţionale ale fotbalului european, care evoluează la clubul Inter Milano în Serie A, pe poziția de mijlocaș.

El a debutat la echipa națională de fotbal a Danemarcei în martie 2010, și a fost cel mai tânăr fotbalist de la Campionatul Mondial de Fotbal 2010 din Africa de Sud.

Danemarca joacă sâmbătă cu Finlanda, la Copenhaga, pe teren propriu, în grupa B a Euro 2020.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate