Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Locuri de muncă la stat, în Alba: La Primăria Alba Iulia se caută consilieri și un șef centru. Toate locurile de muncă vacante

Publicat

locuri de munca 1

Câteva posturi vacante sunt scoase la concurs, în această perioadă, în județul Alba. Spre exemplu la Alba Iulia sunt scoase la concurs opt posturi de consilieri, pe perioadă nedeterminată. 

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba

Director medical

Condiții specifice de participare la concurs conform art. 3 alin. (3) pct. a) din O.M.S. nr. 954/2017:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt confirmați cel puțin ca medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 26.09.2022, ora 10.00, la sediul instituției;
Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 28.09.2022;
Interviul de selecție în data de 30.09.2022.

Primăria Municipiului Alba Iulia

Funcţii contractuale (8 posturi)

Consilier, gradul I, pe perioadă nedeterminată, cod COR- 242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/socioîogie/științe economice/științe politice – (S) specializarea în domeniul relațiilor internaționale sau al studiilor europene constituie un avantaj.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 5 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Deține autorizație de traducător emisă de Ministerul Justiției sau Ministerul Culturii pentru cel puțin o limbă străină.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin două limbi străine la nivel C2 – nivel dovedit prin atestate/diplome recunoscute la nivel internațional (ex: Cambridge. IELTS, TOEFL, DALE DELE, Goethe-Zertficat ); dovada stăpânirii unei a treia limbi străine constituie un avantaj.

Vechime în specialitate necesară: minimum 4 ani.

Consilier, gradul I, pe perioadă nedeterminată, cod COR – 242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă îin domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI); științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 5 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc..

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint: cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă străină, nivel minimum B1 – dovedit prin atestate/diplome recunoscute la nivel internațional (ex: Cambridge, IELTS, TOEFL, DALF, DELF, Goethe-Zertficat ); dovada stăpânirii unei a doua limbi străine constituie un avantaj.

Vechime în specialitate necesară: minimum 4 ani.

Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință (RSI): științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc ), dovedită prin contracte de munca, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.

Experiență profesională în domeniul financiar de minimum 10 ani, dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post etc.

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, auditor, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile. Deținerea calității de expert contabil constituie un avantaj.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word. Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.

Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință (RSI) inginerie civilă.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase Revisal etc.

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.

Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: (RSI): științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISAL etc.

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, evaluator proiecte, formator de formatori, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă de circulație Internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe ete., atestând desfășurarea de activități care necesită cunoașterea limbii respective.

Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe inginerești, ramura de știință inginerie civilă.
Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fise de post, extrase REVISALetc.

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.

Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe adminîstrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe umaniste și arte/științe sociale.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerambursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase REVISAL etc.

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, manager de inovare, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză), dovedit prin contracte de muncă, adeverințe ete., atestând desfășurarea de activități care necesita cunoașterea limbii respective.

Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Consilier, gradul I A, pe perioadă nedeterminată, cod COR-242201:Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sociologie/științe politice/științe economice.

Studii postuniversitare/master absolvite cu diplomă de master sau echivalentă în domeniul fundamental (DFI) științe sociale, ramura de știință: științe juridice/științe administrative/sodologie/științe politice/științe economice.

Experiență profesională în domeniul proiectelor cu finanțare nerâmbursabilă de minimum 7 ani (programe operaționale, precum POR, POCA, POCU, programe gestionate de Uniunea Europeană precum Urbact, Orizont Europa, Interreg Europe, Europa pentru Cetățeni , granturi norvegiene, granturi private etc.), dovedită prin contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, extrase REVISAL etc.

Experiență profesională în proiecle/acțiuni/activități de cercetare, respectiv experiență în colaborări cu institute de cercetare/universități prin programe gestionate de Uniunea Europeană (Orizont Europa).

Perfecționări (specializări): competențe minimum în domeniile: manager proiecte, expert achiziții publice, evaluator proiecte, expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, formator de formatori, dovedite prin diplome/certificări atestate de autorități naționale responsabile.

Cunoștințe de utilizare sistem de operare Windows, utilizare pachet MS Office – Word, Excel, PowerPoint; cunoștințe navigare web – nivel avansat, dovedite prin CV/diplome/probă scurtă la calculator.

Cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională, nivel avansat (de preferat limba engleză) – dovedit prin contracte de muncă, adeverințe, CV, diplome , atestând desfășurarea de activități care necesitau cunoașterea limbii respective.

Vechime în specialitate necesară: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 septembrie 2022, ora 15.00: perioada limită de depunere a dosarelor;
22 septembrie 2022, ora 11.00 proba scrisă;
data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Școala Gimnazială Șugag, Județul Alba

Secretar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii superioare;
vechime în muncă: minimum 5 ani;
nu se solicită vechime în specialitatea studiilor absolvite;
certificat calificare profesională – secretar;
domiciliul stabil în comuna Șugag.

 Concursul se va organiza conform calendarului următor:

16 septembrie 2022, ora  09.00: proba scrisă;
16 septembrie 2022, ora  12.00: proba interviu.

Direcția de Asistență Socială Alba Iulia, județul Alba

Șef centru

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul: asistență socială
vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 2 ani în domeniul serviciilor pentru proiecția copilului, conform Ordinului nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

05 septembrie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
13 septembrie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

Medic

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
să dețină la data încadrării avizul de liberă practică și un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătății; în cazul în care nu dețin acest atestat, au obligația de a-l obține în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate; sunt exceptați de la deținerea atestatului medicii specialiști sau primari confirmați în specialitatea sănătate publică și management;
nu necesită vechime în specialitatea studiilor.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 septembrie 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
14 septembrie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
16 septembrie 2022, ora 09.00: proba interviu.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. pilu

    duminică, 04.09.2022 at 11:11

    M-aţi omorât cu cerinţa studii politice. Măi, acolo se lucrează ( dacă ai ce),nu se face politică. Dacă mergi prin Primărie jumătate din locurile din birouri sunt pustii, fără nici măcar o hârtie pe masă. A, ăşti-s ăia cu studii politice,o fac pe teren. Adunătură de neprofesionişti.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax