Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Miercuri: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Bani pentru unele familii, strategia Smart City, burse, locuințe sociale

Publicat

sediu primarie drona

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc miercuri, 30 martie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 63 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat ajutor financiar pentru familiile copiilor care nu au fost încadrați la creșe, cuantumul și numărul burselor școlare pe semestrul al doilea, contribuția la AIDA-TL, premiu de 1000 de lei pentru o femeie din Alba Iulia care a împlinit 102 ani, sistemul de iluminat public în cartierul Cetate, Strategia de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030, bani pentru CS Universitatea Alba Iulia – secțiunea tenis, modernizări la bazinul de înot, Lista II de priorităţi pentru anul 2022 – locuințe sociale și alte proiecte.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

2. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

3. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor postului funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 1 aprilie 2022

5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia – „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

6. Proiect de hotărâre aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga”

7. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Hotărârea nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă și în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

11. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Ioana Palcău din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare (participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – Rurban Food, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030 elaborată în cadrul proiectului „Municipiul Alba Iulia –Administrație Inteligentă”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018

15. Proiect dehotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului Municipiul Alba Iulia – Administrație Inteligentă, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018

16. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 2022 aferent programului sportiv – secțiunea tenis

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Soluții inovative de îmbunătățire a eficienței energetice a bazinului olimpic de înot”

18. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.84402 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 84210/2021

19. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8117/2003

20. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.87772 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 22373/2013

21. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8095/2003

22. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.95515 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 36497/2017

23. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8113/2003

24. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 12004/2003

25. Proiect de hotărâre privinddeclararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8115/2003

26. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8084/2003

27. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8090/2003

28. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8125/2003

29. Proiect de hotărâre privinddeclararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 7623/2003

30. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.78439 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 7136/2015

31. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 14077/2003

32. Proiectde hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.87407 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 88337/2021

33. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscrisîn CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 123292/2021

34. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 10508/2002

35. Proiect de hotărâreprivind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 3529/2002

36. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8121/2003

37. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8097/2003

38. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.94764 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 97890/2017

39. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 125543/2021

40. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 12985/2003

41. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8082/2003

42. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.85669 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 122468/2017

43. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.75050 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 81296/2016

44. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.93967 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 120134/2019

45. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.100809 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 11181/2018

46. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.31469 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 34791/2008

47. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu privire la revocarea H.C.L. 451/2021 privind aprobarea Regulamentului local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în Municipiul Alba Iulia, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ”Alba Infrastructură S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona

48. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu privire la revocarea H.C.L. 185/27.04.2021 prin care s-a aprobat P.U.Z. ”Modernizare străzi în zona de nord a Municipiului Alba Iulia (Micești-Bărăbanț) –reglementare stradală: lot I, lot II, lot III” înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr

49. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire spații servicii, realizare accese și împrejmuire” – intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27, Județul Alba, C.F. nr. 72377 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. Madini Investiții S.R.L.

50. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe semicolective și împrejmuire la stradă” – intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Șiria, nr. 15, Județul Alba, C.F. nr. 113245 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. Sagcomplet House S.R.L.

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr.42.329/2017 și a contractului de închiriere nr.42.276/2017 încheiate între Municipiul Alba Iulia și I.I.Kasler Diana Nicoleta, de către locatar către I.I.Kasler Ioan

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13.545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B Prorox Proiect SRL

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor, FN

54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosarnr.6286//176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

55. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium

56. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curți-constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță, nr.31

57. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Pinului

58. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului AlbaIulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20

59. Proiect de hotărâre privindînsuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

60. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a Consiliului local în legătură cu însușirea documentației cadastrale de dezlipirea asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I

61. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – iunie 2022

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe

63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 –2022

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Platformă de belvedere asupra Teiușului și văii Mureșului, pregătită de Primăria Teiuș, în zona Căpud

Publicat

Primăria Teiuș pregătește o platformă de belvedere asupra văii Mureșului în zona Căpud. 

„O panoramă superbă se deschide asupra văii Mureșului, a Teiușului în general, de platforma ce se amenajează, prin eforturi proprii în zona ultimelor locuințe din Căpud, în proximitatea bisericii reformate!

Deocamdată nivelăm platformă, o balastăm și în curând vom amenaja un chioșc pentru toți cei dornici să petreacă câteva minute într-un loc deosebit, cu o priveliște încântătoare, ce așteaptă să fie pusă în valoare, în folosul concetățenilor noștri”, au scris reprezentanții Primăriei Teiuș, pe pagina de Facebook.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un tânăr din Sri Lanka a murit în Sebeș, când încerca să repare o remorcă. Cum s-a petrecut tragicul accident

Publicat

criminalisti-politia-nu-treceti

Un tânăr de 26 de ani, din Sri Lanka, a murit, sâmbătă, 21 mai, în Sebeș, în timp ce încerca să schimbe o roată la o remorcă. 

Mai exact, tânărul era angajat la un atelier auto din Petrești, dar în ziua accidentului era liber și încerca să repare o remorcă, au declarat pentru alba24.ro, reprezentații ITM Alba.

Tânărul a ridicat remorca pe cric și încerca să schimbe o roată, dar cricul a cedat și remorca a căzut peste tânăr, au precizat reprezentații IPJ Alba, pentru alba24.ro.

Incidentul a fost anunțat printr-un apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje, dar tânărul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, au mai precizat reprezentații poliției.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Copiii din așezămintele sociale și educaționale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei au învățat despre bunătate

Publicat

În cadrul „Sărbătorilor copilăriei”, copiii din centrele sociale și educaționale ale Eparhiei de Alba Iulia au serbat bunătatea în săptămâna 16-20 mai. În această săptămână au avut loc activități prin care s-au evidențiat aspectele definitorii ale acestei virtuți.

Prin intermediul activităților derulate, cei mici au identificat bunătatea ca esența vieții morale, fiind caracterizată de acte de generozitate, de considerație sau de preocupare pentru cei din jur. Pentru a înțelege și mai bine esențialitatea bunătății în viața noastră, aceștia au enumerat câteva beneficii ale pentru care este recomandat să adoptăm comportamente din sfera bunătății.

Pe parcursul celor cinci zile, copiii, îndrumați de cadrele didactice, au scris „Jurnalul faptelor bune!”, fiind încurajați să consemneze la sfârșitul fiecărei zile faptele bune pe care le-au realizat. Acest jurnal a cuprins mai multe rubrici, printre care „Faptele mele bune de astăzi; cine s-a bucurat de fapta mea bună, cum m-am simțit eu” etc. Exercițiul a reprezentat o oportunitate de a discuta cu cei mici despre emoțiile pozitive care ne cuprind atunci când facem bine.

În Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei, în sectorul social-filantropic funcționează, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, 18 case de tip familial și centre de plasament, 15 centre de zi și 17 centre „Școală după Școală”, toate în cadrul proiectului „Prin Educație spre Vocație!”.

Aceste așezăminte își desfășoară activitatea sub administrarea organizațiilor nonguvernamentale eparhiale, finanțate din fonduri proprii, în parteneriat cu autoritățile publice județene și locale. De asemenea, proiectul „Prin Educație spre Vocație!” este implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschoolNorvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cine a fost Bethlen Gábor și cum a ajuns portretul lui Avram Iancu la picioarele statuii sale de la Alba Iulia

Publicat

Dezvelirea statuii principelui Transilvaniei, Bethlen Gabor, la Alba Iulia, a generat reacții, după gestul senatorului PSD de Alba, Călin Matieș. În prezența președintelui Ungariei, Katalin Novak, acesta a așezat la picioarele statuii un portret al lui Avram Iancu. 

Îmbrăcat în costum popular, senatorul Matieș i-a oferit un buchet de flori președintelui Ungariei, Katalin Novak, supravegheat îndeaproape de membrii structurii de pază ai acesteia.

După ce i-a dat florile, el a scos dintr-o traistă cu motive populare un portret al eroului național român Avram Iancu, pe care l-a așezat la picioarele statuii principelui Gabriel Bethlen, pentru a aminti de cei 150 de ani de la moartea lui Avram Iancu.

”Aș vrea să pun cu Avram Iancu aici, pentru că sunt 150 de ani și Cetatea avea nevoie de Avram Iancu, domnul primar (Gabriel Pleșa, aflat și el de față – n.red.) trebuia să știe acest lucru”, a spus Matieș.

”Nu-i vorba de circ, sunt singur, e vorba de identitatea națională”, a adăugat acesta, imediat după ce l-a așezat pe Avram Iancu la picioarele lui Bethlen Gabor.

Un gest controversat, mai ales că poate fi interpretat și invers în raport cu intenția declarată a acestuia.

Călin Matieș este și candidatul stabilit de PSD Alba pentru Primăria municipiului Alba Iulia, la următoarele alegeri locale.

Cine a fost Gabriel Bethlen sau Bethlen Gabor

Dezvelirea statuii de la Alba Iulia a generat multe comentarii legate de Bethlen Gabor. Puțină lume știe însă cine a fost acesta.

Gabriel Bethlen (în maghiară Bethlen Gábor) s-a născut în jurul anului 1580, la Ilia și a decedat la 15 noiembrie 1629, la Alba Iulia. La 13 ani a rămas orfan de ambii părinţi, iar domeniul familial şi bunurile din Ilia i-au fost confiscate.

A intrat în slujba Curţii princiare, iar la 20 de ani a devenit comandant de oşti şi se afla în anturajul principelui transilvănean Sigismund Bathory, la Curtea imperială de la Viena.

Bethlen Gabor a fost principe al Transilvaniei între 1613-1629 și, începând cu 1619, lider al mișcării antihabsburgice din estul și nordul Ungariei în contextul Războiului de Treizeci de ani, în care Transilvania s-a situat de partea puterilor oponente Sfântului Imperiu Romano-German.

A încercat să ajungă stăpânitor al Moldovei și al Munteniei, pe care ar fi dorit să le unească sub numele de Dacia (potrivit istoricului Constantin Giurescu). Nu a fost însă lăsat de otomani, care l-au sprijinit în schimb împotriva dinastiei de Habsburg.

VIDEO: Moment tensionat la dezvelirea statuii lui Bethlen Gabor. Senatorul Matieș a alăturat portretul lui Avram Iancu

A fost educat la Lăzarea, în castelul unchiului său András Lázár. Mai apoi a fost trimis la curtea prințului Sigismund Báthory, cu care a fost și când a mers în campania sa în Țara Românească.

În 1613, Bethlen a condus o puternică armată împotriva lui Gabriel Báthory.

  • După abdicarea lui Sigismund Bathory, fiind de confesiune calvină, Bethlen se alătură taberei nobiliare antihabsburgice, susţinându-l pe Moise Secuiul la tronul Transilvaniei. După înfrângerea acestuia, s-a refugiat în Imperiul otoman, unde a stabilit relaţii cu demnitarii sultanului (’’îi cunosc firea turcului’’ – va spune el mai târziu).
  • Orientarea sa turcofilă a intrat în coliziune cu cea proaustriacă a lui Bathory, care a încercat sa-l lichideze. Prevenit, în 1612 Gabriel Bethlen s-a refugiat din nou la turci, unde a fost primit de sultan, care l-a numit principe. Deşi este proscris de Dietă, Bethlen a înaintat sprijinit şi de oştile muntene si moldovene, iar Bathory a fugit și a fost asasinat la Oradea. În acest context, la 23 octombrie 1613, Stările îl aleg pe Bethlen ca principe al Transilvaniei.

Se pare că din cauza tenului mai închis, în epocă a fost poreclit ”Țiganul”. A ajuns pe tronul Transilvaniei cu sprijinul otomanilor, spre deosebire de ce voiau Hasburgii. Pe data de 13 octombrie 1613, dieta Transilvaniei, la Cluj, a ratificat alegerea sultanului Ahmed I.

În 1651 și împăratul Matia I l-a recunoscut drept rege al Transilvaniei, în schimbul unei promisiuni secrete din partea lui Bethlen în care l-ar fi ajutat împotriva Otomanilor.

Un alt tip de conducător

În timp ce a fost conducător, Bethlen a evitat cruzimea și excesele, tipice predecesorilor săi. El a dezvoltat producția minieră și industrială, naționalizând multe sectoare ale comerțului extern al Transilvaniei.

A costruit și un nou castel în Alba Iulia, capitala Transilvaniei pe acea vreme, s-a înconjurat cu o curte splendidă și a sponsorizat arta și cultura (el însuși a scris câteva imnuri), în special în ceea ce privește aspectele legate de credința lui calvinistă.

Multe dintre acțiunile sale guvernamentale au fost, de fapt, dictate de dorința de a favoriza răspândirea culturii protestante: a înființat o academie la care a invitat fiecare pastor sau profesor maghiar care a vrut să meargă acolo și a trimis studenți la universități protestante în Anglia, Țările de Jos și în principatele protestante ale Sfântului Imperiu Roman.

A conferit titluri nobiliare ereditare tuturor pastorilor protestanți și le-a interzis nobililor maghiari să împiedice accesul la educație al supușilor.

Vezi și Katalin Novak: maghiarii din Transilvania nu pot contribui la prosperitatea Ungariei şi a României decât păstrându-şi identitatea

În același timp, și-a ales consilieri și de la alte confesiuni, pentru a fi ”sigur că nu va cădea în excesele religioase”.

În acțiunea sa politică, el nu a neglijat aspectele militare, care ar fi servit la realizarea unei politici externe agresive și ambițioase; în acest scop el a înființat o armată eficientă de mercenari care, datorită acordurilor de pace cu Otomanii, s-a putut îndrepta spre domeniile habsburgice la nord și la est de teritoriul său.

Au existat multe motive pentru rivalitatea sa cu Viena: din 1618, odată cu izbucnirea Războiului de Treizeci de ani, Habsburgii au început o politică de centralizare și au încercat eliminarea protestantismului.

A murit pe 15 noiembrie 1629, dar a reprezentat una dintre cele mai originale personalități ale secolului său: în ciuda credinței calviniste, el n-a limitat libertatea religioasă a supușilor săi, ajutându-l chiar pe iezuitul György Káldy în traducerea și publicarea unei versiuni a Bibliei.

Surse: Historia.ro, Adevărul.ro, Wikipedia

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax