Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Miercuri: Ședință a Consiliului Local Alba Iulia. Bani pentru unele familii, strategia Smart City, burse, locuințe sociale

Publicat

sediu primarie drona

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc miercuri, 30 martie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 63 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat ajutor financiar pentru familiile copiilor care nu au fost încadrați la creșe, cuantumul și numărul burselor școlare pe semestrul al doilea, contribuția la AIDA-TL, premiu de 1000 de lei pentru o femeie din Alba Iulia care a împlinit 102 ani, sistemul de iluminat public în cartierul Cetate, Strategia de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030, bani pentru CS Universitatea Alba Iulia – secțiunea tenis, modernizări la bazinul de înot, Lista II de priorităţi pentru anul 2022 – locuințe sociale și alte proiecte.

Proiectul ordinii de zi

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

2. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

3. Proiect de hotărâre privind neacordarea de înlesniri la plată unei persoane jurdice

4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, al Serviciul Public “Administrarea Patrimoniului Local” și al Serviciul Public de Asistență Medicală din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a transformării unor postului funcții publice și contractuale de execuție, vacante, începând cu data de 1 aprilie 2022

5. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 505/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia – „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

6. Proiect de hotărâre aprobarea acordării unui sprijin financiar Palatului Copiilor Alba Iulia pentru organizarea Festivalului interjudețean Zilele teatrului pentru copii și tineri ”Lucian Blaga”

7. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local pe anul 2022

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Hotărârea nr. 481/22.12.2021 a Consiliului local cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială prin reorganizare

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar familiilor copiilor de vârstă antepreșcolară, care nu au obținut un loc la creșă și în funcție de veniturile realizate, pentru plata serviciilor educaționale prestate de o unitate de educație timpurie antepreșcolară privată sau a indemnizației destinată pentru creșterea nepotului/ nepoților

11. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 1000 lei doamnei Ioana Palcău din municipiul Alba Iulia, cu ocazia împlinirii vârstei de 102 ani, din bugetul local capitolul ,,Asistenţă Socială”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: ”Crearea sistemului de iluminat public al Municipiului Alba Iulia – Cartier Cetate” Cod SMIS 125642, aprobați prin Hotărârea nr.245/2019 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 293 din 27 septembrie 2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare (participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union – Rurban Food, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Smart City a municipiului Alba Iulia 2021-2030 elaborată în cadrul proiectului „Municipiul Alba Iulia –Administrație Inteligentă”, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018

15. Proiect dehotărâre privind asigurarea sustenabilității proiectului Municipiul Alba Iulia – Administrație Inteligentă, finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 12/2018

16. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani Clubului Sportiv Universitatea din Alba Iulia în vederea susţinerii activităţii competiționale în anul 2022 aferent programului sportiv – secțiunea tenis

17. Proiect de hotarâre privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Soluții inovative de îmbunătățire a eficienței energetice a bazinului olimpic de înot”

18. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.84402 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 84210/2021

19. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8117/2003

20. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.87772 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 22373/2013

21. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8095/2003

22. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.95515 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 36497/2017

23. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8113/2003

24. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 12004/2003

25. Proiect de hotărâre privinddeclararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8115/2003

26. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8084/2003

27. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8090/2003

28. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8125/2003

29. Proiect de hotărâre privinddeclararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 7623/2003

30. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.78439 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 7136/2015

31. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 14077/2003

32. Proiectde hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.87407 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 88337/2021

33. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscrisîn CF nr.93834 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 123292/2021

34. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 10508/2002

35. Proiect de hotărâreprivind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 3529/2002

36. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8121/2003

37. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8097/2003

38. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.94764 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 97890/2017

39. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 125543/2021

40. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 12985/2003

41. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.13648 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 8082/2003

42. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.85669 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 122468/2017

43. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.75050 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 81296/2016

44. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.93967 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 120134/2019

45. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.100809 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 11181/2018

46. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a imobilului înscris în CF nr.31469 Alba Iulia în vederea denunțării Contractului de concesionare nr. 34791/2008

47. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu privire la revocarea H.C.L. 451/2021 privind aprobarea Regulamentului local privind investițiile private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în Municipiul Alba Iulia, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 151742 din 24.12.2021, formulată de ”Alba Infrastructură S.R.L.” prin reprezentant Roman Olimpiu Gabriel și prin avocat Stoian Ioana Simona

48. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile cu privire la revocarea H.C.L. 185/27.04.2021 prin care s-a aprobat P.U.Z. ”Modernizare străzi în zona de nord a Municipiului Alba Iulia (Micești-Bărăbanț) –reglementare stradală: lot I, lot II, lot III” înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia la nr. 16766 din 11.02.2022, formulată de Șetraru Adriana-Maria pentru David Dorin Radu prin avocat Adnana Călugăr

49. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire spații servicii, realizare accese și împrejmuire” – intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Viilor, nr. 27, Județul Alba, C.F. nr. 72377 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. Madini Investiții S.R.L.

50. Proiect de hotărâre privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuințe semicolective și împrejmuire la stradă” – intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Șiria, nr. 15, Județul Alba, C.F. nr. 113245 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. Sagcomplet House S.R.L.

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr.42.329/2017 și a contractului de închiriere nr.42.276/2017 încheiate între Municipiul Alba Iulia și I.I.Kasler Diana Nicoleta, de către locatar către I.I.Kasler Ioan

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.13.545/1996 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC B & B Prorox Proiect SRL

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Iașilor, FN

54. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosarnr.6286//176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

55. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Milenium

56. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (curți-constructii), situat în Alba Iulia, strada Emil Racoviță, nr.31

57. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum), str. Pinului

58. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de alipire și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului AlbaIulia – domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, Bulevardul Transilvaniei, lângă bloc 20

59. Proiect de hotărâre privindînsuşirea raportului de expertiză tehnică judiciară efectuată în Dosar nr.2718/176/2021 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

60. Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea nr. 473/2021 a Consiliului local în legătură cu însușirea documentației cadastrale de dezlipirea asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, zona Ampoi I

61. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada aprilie – iunie 2022

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe

63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 –2022

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax