Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Miercuri: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia. Indexarea taxelor și impozitelor, strategia de dezvoltare urbană, locuințe ANL

Publicat

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc miercuri, 27 aprilie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 42 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, acord de cooperare cu STS, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului, contestații la lista II de priorități pentru locuințe sociale, vânzarea unor locuințe ANL, taxele de pășunat, modificarea hotărârii privind bursele și alte proiecte.

Va fi consemnată și demisia din funcția de consilier local al lui Teodor Holhoș (USR).

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor

2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2022, al Municipiului Alba Iulia

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Serviciul de Telecomunicații speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106/2021 a Consiliului local modificată și completată prin Hotărârea nr. 199/2021 a Consiliului local (încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Sala de judo „1 Mai”, actualmente „Marius Vizer”, situat în Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 2, jud. Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local, urmare a transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna mai 2022

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 5 funcții publice, începând cu luna mai 2022

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport lotul 2 –tronsonul 1, 2 și 3 străzile : B-dul Republicii, B-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. N. Grigorescu, str. Gh. Pop de Băsești, B-dul Încoronării” aprobați prin Hotărârea nr. 300/2018, cu modificările și completările ulterioare

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 19/2022 cu privire la aprobarea proiectului cadru ”Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

11. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” –acronim TFC, proiect finanțat prin Programul de Finanțare Cerv-2021-Citizens-Town-NT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30 august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare (participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni)

14. Proiect de hotărâre privind admiterea contestațiilor formulate de către Mărginean Nicoleta Maria și Giurca Claudiu Ioan Valeriu, aprobarea cererii depuse de Bunea Dumitrița Adriana și modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului AlbaIulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

15. Proiect de hotărâre privind admiterea contestației formulată de către Popa Ioana Roxana și modificarea Anexei la HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

16. Proiect de hotărâre privind respingerea contestației formulată de către Baciu Cristina Iulia referitoare la prevederile HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei II pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

18. Proiect de hotărâre privind aprobareaPlanuluiUrbanistic Zonal ,,Reglementare stradă și parcelare în vederea construirii de locuințe individuale” -intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Azur și Zenit, FN, Județul Alba, elaborat la inițiativa beneficiarilor Ciugudean George Maximilian, Ciugudean Rodica Maria, S.C. Trifu Imobiliare S.R.L.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului urbanistic zonal în vederea parcelării” -intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Cronos, Spiru Haret, Calypso, FN, JudețulAlba, elaborat la inițiativa beneficiarului Enasel Petru Mihai

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință familială și împrejmuire la stradă” -intravilan Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7, Județul Alba, elaborat la inițiativa Rus Teodora Cornelia

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hală depozitare, birou și împrejmuire” -intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 30K, Județul Alba, elaborat la inițiativa S.C. Unical Gaz S.R.L.

22. Proiect de hotărâre privind îndreaptarea erorii materiale la art. 1 din Hotărârea nr. 77 din 28.02.2022a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 170/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate privată a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.

25. Proiect de hotărâre privind taxele de pășunat pe terenurile aflate la dispoziția Comisiei de Fond funciar pentru anul 2022

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.26.617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Sercar Power SRL

27. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.5

28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativîn municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, et.1, ap.15

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, et.4, ap.20

30. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.1, ap.15

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, et.2, ap.11

32. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, et.1, ap.13

33. Proiect de hotărâre  privindacceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești

34. Proiect de hotărâre privindacceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Vidra

35. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei dedonaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare

36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia –domeniul publicasupra unui imobil, str. Coasta Curata -Paclișa

37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia –domeniul public asupra unui imobil (drum) înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 2295/1 -Partoș

38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulianr. 38/2022 privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia –domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

39. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de100 mp teren intravilan înscris în CF.nr.74424 –Alba Iulia cu nr.topo. 1599/1/2, 1599/2/2, 1600/2 situat în Alba Iulia, str.Moldovei nr.5, Județul Alba, în favoarea numitelor Breaz Maria și Boboș Aurelia Mihaela

40. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de12/799 mp teren intravilan înscris în CF.nr.72218 –C1-U9 Alba Iulia cu nr.topo.2959/11/IV situat în Alba Iulia, str. Aleea Brazilor Bl.B5, Ap.4, Județul  Albaîn favoarea numitei Damian Livia

41. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.80033–Alba Iulia cu nr.topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str.Cetății nr. 1A, Județul Alba în favoarea numitei Marșu Valeria

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 –2022, cu modificările şi completările ulterioare

43. Diverse:

1. Scrisoarea Municipiului Alba Iulia către Casa Regală a României cu privire la titlul de ”Oraș Regal”, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub numărul 46339/19.04.2022

2. Comunicarea nr. 46451 din 19.04.2022 Alba Iulia -Fontainebleau, oportunitățile unei înfrățiri în contextul european actual. Identificarea obiectivelor comune, de la aspecte istorice, lingvistice, culturale, de învățământ și de protejare a mediului, la posibilul potențial de valorificare a numitorului comun: vocația de orașe istorice și proximitatea pădurilor.

3. Petiție înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 44571/14.04.2022 privind Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local – Gherman Ioan Cosmin

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Gelu Stoian

  marți, 26.04.2022 at 11:02

  DE Oftal[copro ]mologul Holhos,Vestit In Doua Trei Judete, nu ma doare nici Macar in Cot !!!!! Oricum nu Facea NIMIC in Consiliul Local !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ACTUALITATE

Au pus în pericol siguranța circulației: bărbați cercetați penal de Poliția Alba, după ce au fost opriți în trafic

Publicat

Polițiștii din Alba au deschis mai multe dosare penale, sâmbătă, pe numele unor bărbați care au pus în pericol siguranța circulației rutiere. Doi au condus fără permis și altul sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 21 mai, în jurul orei 9.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat un bărbat de 57 de ani, din comuna Ohaba, în timp ce conducea un autoturism, pe raza localității Teleac, comuna Ciugud, fără a poseda permis de conducere.

Tot sâmbătă, în jurul orei 11.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au depistat un bărbat de 30 de ani, din Geoagiu, județul Hunedoara, în timp ce conducea un moped, pe raza localității Șibot, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

În jurul orei 23.30, sâmbătă, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Jidvei au depistat un bărbat de 45 de ani, din comuna Șona, în timp ce conducea un moped, pe raza comunei, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării mopedistului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cei trei bărbați s-au ales cu dosare penale.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Scandal în familie la Cricău: un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce și-a agresat partenera

Publicat

Un bărbat de 31 de ani este cercetat penal pentru violență în familie, în urma unui scandal provocat de acesta pe fondul consumului de alcool, la Cricău. S-ar fi îmbătat și și-ar fi agresat partenera.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 21 mai, în jurul orei 23.15, în urma unui apel la 112, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au intervenit la o locuință de pe raza comunei Cricău, unde a fost semnalată o faptă de violență în familie.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a rezultat că, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, și-ar fi agresat concubina.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis, față de bărbat, un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, prin care i-a fost interzis să se apropie de femeie.

Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Echipa de volei fete a Colegiului Național „I.M. Clain” Blaj, vicecampioană națională la Olimpiada națională sportivă pe licee

Publicat

Echipa de volei liceu fete a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, coordonator profesor Raluca Rotar, a obținut medaliile de argint la turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar (ONSS), volei fete, secțiunea licee, desfășurată, în perioada 20-22 mai, la Bistrița.

În finală, reprezentanta județului Alba a fost învinsă, scor 0-2, de reprezentanta municipiului Bucureșți, Liceul „Mircea Eliade” București, echipă de care voleibalistele din Blaj au trecut în faza grupelor (scor 2-0).

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj a câștigat toate meciurile din grupă, după ce a învins Liceul „Mircea Eliade” București (2-0), Colegiul Național „Gh. M Murgoci” Brăila (2-0) și Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Craiova (2-1).

În semifinale, echipa a trecut de reprezentanta județului Sălaj, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleul Silvaniei (2-0).

La turneul final ONSS de la Bistrița, echipa de volei liceu fete a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, coordonator profesor Raluca Rotar, a fost formată din:

 • Iarina Axinte
 • Noemi Moldovan
 • Valentina Pop
 • Andreea Mărginean
 • Antonia Mihu
 • Catinca Gizdavu
 • Ioana Poptelecan
 • Tania Prainer
 • Gabriela Pușă
 • Diana Boitor

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ministerul Sănătății, despre variola maimuței – 18 întrebări și răspunsuri. Niciun caz confirmat oficial în România

Publicat

România nu a înregistrat niciun caz de variolă a maimuței sau suspiciune de îmbolnăvire, precizează, duminică, Ministerul Sănătății. Ministerul a făcut precizări despre boală, elaborat de OMS.

Urmare a informațiilor apărute în mediul online cu privire la un posibil caz de variolă la Spitalul Municipal din Rădăuți, județul Suceava, Ministerul Sănătății precizează:

Cazul de la Rădăuți este din punct de vedere clinic și epidemiologic al unei paciente de 49 de ani cu varicelă, infectată după contactul cu copii, membri de familie, care au avut această boală, conform șefului secției de boli infecțioase de la spitalul din localitate, dr. Angelica Popescu.

Ministerul Sănătății a pus la dispoziția publicului un material elaborat de către Biroul Regional pentru Europa al OMS.

Ce este variola maimuței?

Variola maimutei este o infecție virală rară, cu infectare umană accidentală, care apare, de obicei, în principal în părțile împădurite din Africa Centrală și de Vest în urma contactului cu rezervorul animal. De asemenea, se poate răspândi de la persoană la persoană. Este cauzată de virusul variolei maimutei, care aparține familiei ortopoxvirusului. Există două tipuri de virus variolei maimutei, cel din Africa de Vest și cel bazinul Congo (Africa Centrală). Deși tipul vest-african al virusului variolei maimutei duce uneori la boli grave la unele persoane, boala este de obicei auto-limitată. În medie, 1% dintre cei infectați cu tipul vest-african și până la 10% dintre cei infectați cu virusul din bazinul Congo au decedat.

Care este situația actuală cu epidemia din regiunea europeană?

Cel puțin patru țări din regiunea europeană au raportat până în prezent cazuri confirmate sau suspectate de variola maimutei– Portugalia, Spania, Suedia și Marea Britanie. Cazuri au fost raportate și în Canada și Statele Unite.

Cum a început această epidemie recentă?

Investigațiile sunt în curs de desfășurare. Cazurile sporadice de variola maimutei în țările europene în rândul călătorilor care se întorc din țările în care boala este endemică sunt bine cunoscute. Cu toate acestea, multe dintre cazurile depistate în prezent în întreaga Europă nu au călătorit într-o zonă endemică. Cele mai multe cazuri sunt depistate prin intermediul serviciilor de supraveghere a bolilor cu transmitere sexuală. Acest lucru este neobișnuit și sunt în curs de desfășurare investigații suplimentare pentru a determina sursa probabilă de infecție, ce evenimente ar fi putut contribui la amplificarea transmiterii și cum să se limiteze răspândirea ulterioară.

Care sunt simptomele?

Simptomele sunt adesea ușoare, deși leziunile pot fi pruriginoase sau dureroase. Acestea includ erupții cutanate veziculoase sau leziuni pe orice parte a corpului – inclusiv în contextul actual particular – în jurul organelor genitale și anusului, febră, durere în gât, ganglioni limfatici umflați și leziuni la nivelul gurii și ochilor.

Cum se răspândește?

Variola maimuței nu se răspândește în mod normal cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intra în organism prin piele lezată, tract respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale.

Principalul mod în care poate fi răspândit este în timpul contactului fizic apropiat prelungit cu o persoană care are variola maimuței sau contact prelungit cu obiecte contaminate. Cu toate că variola maimutei nu a fost documentată anterior ca o infecție cu transmitere sexuală, transmiterea în timpul contactului sexual este în concordanță cu modul în care acum virusul poate fi transmis de la o persoană la alta.

Focare de variola maimuței au apărut de obicei în populațiile care trăiesc în zonele rurale și care vânează, manipulează și consumă carne de vânat. În ultimii ani, au apărut cazuri din ce în ce mai mult în zonele urbane din țările endemice. Cazuri de import din Africa de Vest către Marea Britanii și alte trei țări au fost inregistrate în ultimii ani.

Variola maimutei poate fi transmisă prin contact direct și prin expunerea la picături mari eliminate prin expiratie. Perioada de incubație a variola maimutei-ului este de obicei de la 6 la 13 zile. Variola maimutei necesită, de obicei, un contact personal strâns cu o persoană simptomatică infectată. Boala este adesea auto-limitantă, cu simptome ce dispar spontan în 14 la 21 de zile.

Se poate lua variola maimutei prin tuse și strănut?

Transmiterea între oameni poate apărea prin picături respiratorii mari. Deoarece picăturile nu pot ajunge departe, este necesar un contact prelungit față în față.

Cum poate fi redusă transmiterea virusului?

Trebuie subliniată importanța igienii mâinilor folosind apă și săpun sau dezinfectant pe bază de alcool. Este important ca o persoană cu suspiciune de variola maimutei să fie izolată și ca cei care o îngrijesc să utilizeze măsuri de protecție personală adecvate. În timp ce un vaccin a fost aprobat pentru prevenirea variola maimutei, iar vaccinul tradițional împotriva variolei oferă protecție, trebuie mentionat ca aceste vaccinuri nu sunt disponibile pe scară largă. Populațiile din întreaga lume cu vârsta sub 40 sau 50 de ani nu mai beneficiază de protecția oferită de programele anterioare de vaccinare împotriva variolei. În cele mai multe cazuri boala este ușoară și majoritatea oamenilor se recuperează în termen de câteva săptămâni, fără tratament.

Cât de gravă este variola maimuței pentru o persoană infectată?

Tratamentul pentru variola maimuței este în principal de susținere. Boala este de obicei ușoară și majoritatea celor infectați se vor recupera în câteva săptămâni, fără tratament. Există două tipuri de variola maimutei – unul din Africa de Vest și celălalt din Africa Centrală. Virusul raportat în regiune europeană este varianta vest-africană care este mortală pentru aproximativ 1 din 100 de persoane.

Cine este cel mai expus riscului de a face variola maimuței?

Oricine are contact apropiat cu o persoană cu variola maimutei se poate infecta. Cu toate acestea, familia unei persoane cu variola maimutei prezintă un risc mai mare de infecție din cauza contactului apropiat. Persoanele ale căror profesii sau comportamente le pun la risc mai mare de expunere, ar trebui să ia măsuri pentru a înțelege semnele și simptomele și să aibă grijă suplimentară pentru a preveni infecția.

Printre aceștia se numără personalul medico-sanitar care pot intra în contact cu pacienți infectați, lucrătorii sexuali și bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați, având în vedere recentul grup de cazuri în rândul celor care se autoidentifică ca atare.

Există un vaccin?

În timp ce un vaccin a fost aprobat pentru prevenirea variola maimuței, vaccinul tradițional împotriva variolei oferă, de asemenea, protecție. Aceste vaccinuri nu sunt disponibile pe scară largă. Populațiile din întreaga lume cu vârsta sub 40 sau 50 de ani nu mai beneficiază de protecția oferită de programele anterioare de vaccinare împotriva variolei.

Care sunt teoriile principale cu privire la clusterele fără istoric de călătorie într-o zonă endemică?

Identificarea variolei maimutei fără istoric direct de călătorie într-o zonă endemică nu este obișnuita, iar investigațiile suplimentare – inclusiv în rândul barbatilor care au relatii sexuale cu barbati – sunt în curs de desfășurare pentru a determina sursa probabilă de infecție și pentru a limita răspândirea ulterioară.

Bărbații care întrețin relații sexuale cu bărbați ar putea fi responsabili pentru epidemie?

Asistăm la o creștere a cazurilor de variola maimutei în anumite comunități. Deși calea exactă de transmitere nu este clară încă, contactul intim, cum ar fi contactul prelungit și, eventual, o serie de activități sexuale, pot fi factori importanți. Focare variola maimutei au apărut de obicei la populațiile africane care trăiesc în zonele rurale care vânează, manipulează și consumă carne de vânat (carne de tufiș). Dar este posibil ca aceia care intră în contact apropiat cu o persoană infectată cu variola maimutei să se infecteze ei înșiși. Pentru că încă mai sunt multe lucruri pe care încă nu le înțelegem, este important să studiem toate căile posibile de transmitere, astfel încât să putem proteja sănătatea publică.

Dacă o persoană suspectează că are virusul, ce ar trebui să facă?

Orice boală în timpul călătoriei sau la întoarcerea dintr-o zonă endemică trebuie raportată unui medic specialist, inclusiv informații despre toate călătoriile și istoricul recent de vaccinare. Rezidenții și călătorii în țările endemice ar trebui să evite contactul cu animalele bolnave (moarte sau vii) care ar putea fi infectate cu virusul variola maimutei (rozătoare, marsupiale, primate) și ar trebui să se abțină de la consumul sau manipularea vânatului sălbatic. Orice persoană care face o erupție neobișnuită ar trebui să consulte medicul.

Ar trebui să fie izolată o persoană cu variola maimuței?

Un pacient cu variola maimutei trebuie izolat, evitând contactul apropiat cu alte persoane și trebuie să i se ofere îngrijire de susținere în timpul perioadelor infecțioase presupuse și cunoscute, adică în timpul stadiilor prodromale (semne timpurii) și, respectiv, celor cu erupții cutanate ale bolii. Personalul medico-sanitar care îngrijește pacienții cu variola maimutei suspecți sau confirmați trebuie să pună în aplicare măsuri de precauție standard, de control al infecțiilor de contact și prin picături respiratorii. Aceasta include întregul personal medico-sanitar, cum ar fi personalul de curățenie și spălătorie, care poate fi expus în locul de îngrijire a pacientului, la lenjeria de pat, la prosoape sau obiecte personale. Probele prelevate de la persoane cu suspiciune de variola maimutei sau de la animale cu suspiciune de infecție cu virusul variola maimutei trebuie să fie gestionate de personal instruit care lucrează în laboratoare echipate corespunzător.

Este recomandată urmărirea contacților?

Urmărirea în timp util a contacților, măsurile de supraveghere și comunicarea riscurilor către furnizorii de servicii medicale, către contacții din gospodării și către comunitate sunt esențiale pentru prevenirea apariției altor cazuri și gestionarea eficientă a epidemiei actuale. Se poate lua în considerare implementarea contramăsurilor farmaceutice în temeiul protocoalelor experimentale.

Care este sfatul OMS pentru autoritățile sanitare din Regatul Unit și pentru alte țări?

Măsurile intensive de sănătate publică ar trebui să continue în Regatul Unit. Pe lângă urmărirea continuă a contacților și identificarea surselor, ar trebui consolidată căutarea cazurilor și supravegherea locală a bolilor cu erupții cutanate în comunitatea afectată și în general, precum și în unitățile medicale. Orice pacient cu suspiciune de variola maimutei trebuie investigat și trebuie izolat în timpul perioadelor infecțioase presupuse și cunoscute, adică în timpul stadiilor prodromale și, respectiv, a celor cu erupții cutanate ale bolii. Alte țări ar trebui să fie în alertă pentru semnalele legate de pacienții care prezintă erupții cutanate veziculoase sau pustuloase neobișnuite, adesea asociate cu febra, într-o serie de medii comunitare și de îngrijire a sănătății, inclusiv, dar fără a se limita la asistența medicală primară, spitale, servicii de sănătate sexuală și clinici de dermatologie. Călătorii ar trebui încurajați să raporteze boala în timpul călătoriei sau la întoarcerea din călătorie unui cadru medical, inclusiv informații despre istoricul recent de călătorie și vaccinare.

Rezidenții și călătorii în țările endemice ar trebui sfătuiți să evite contactul cu animalele bolnave (moarte sau vii) care ar putea fi infectate cu virusul variola maimuței (rozătoare, marsupiale, primate) și ar trebui să se abțină de la consumul sau manipularea vânatului sălbatic. Trebuie subliniată importanța igienei mâinilor prin utilizarea săpunului și a apei sau a dezinfectantului pe bază de alcool.

Personalul medico-sanitar care îngrijește pacienții suspectați sau confirmați cu variola maimuței ar trebui să primească recomandări pentru a pune în aplicare măsuri de precauție standard, de protecție de contact și de control al infecțiilor transmise prin picături. Probele prelevate de la persoane cu suspiciune de variola maimuței sau de la animale cu suspiciune de infecție cu virusul variola maimuței ar trebui să fie gestionate de personal instruit care lucrează în laboratoare echipate corespunzător.

Ar trebui restricționate călătoriile și comerțul internațional?

OMS nu recomandă nicio restricție privind călătoriile și comerțul pe baza informațiilor disponibile în acest moment.

Este aceasta o boală care afectează doar bărbații care fac sex cu bărbați?

În timp ce cazurile inițiale raportate sunt predominant în rândul persoanelor care se identifică ca barbati care fac sex cu barbati, acest lucru se poate datora doar amplificării în timpul festivalurilor și evenimentelor recente care au reunit această comunitate. Pe măsură ce intrăm în vara europeană, cu adunări și festivaluri care reunesc mulți tineri, activi sexual, profilul cazurilor se poate extinde. Trebuie să înțelegem că virusul se va răspândi prin contact prelungit și strâns, indiferent de naționalitatea, sexul sau preferințele sexuale.

surse: Ministerul Sănătății, Mediafax

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax