Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

O nouă lege a poliției locale. Care sunt principalele schimbări și ce atribuții vor avea polițiștii locali. PROIECT, în dezbatere

Publicat

O nouă lege a poliției locale. Legea poliției locale, cu o vechime de peste 13 ani, urmează să fie înlocuită.

Un proiect de lege în acest sens a fost publicat recent în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Potrivit expunerii de motive, în prezent activitatea poliției locale este reglementată prin Legea poliției locale nr. 155/2010. „De la intrarea în vigoare a acestei legi, din 1 ianuarie 2011 și până în prezent, au avut loc numeroase schimbări în plan social și economic cu impact asupra complexității domeniilor în care contribuția personalului poliției locale este necesară”, se precizează în documentul citat.

Printre schimbări se numără și obligativitatea absolvirii de către toți polițiștii locali a unor cursuri de perfecționare.

De asemenea, se propune realizarea dotării cu armament letal a structurilor de poliție locală numai cu aprobarea Instituției Prefectului și structurilor teritoriale ale Poliției Române, după analizarea valorii indicatorilor de criminalitate și a gravității faptelor infracționale existente la nivelul fiecărei localități.

În ceea ce privește, domeniile de competență ale poliție locale, acestea au fost completate cu anumite prevederi în funcție de evoluția legislativă aferentă și noile realități din teren sau pentru a reglementa anumite stări de fapt.

O nouă lege a poliției locale. Atribuții noi pentru polițiștii locali

Astfel, în ceea ce privește atribuțiile pe ordine publică, s-a clarificat faptul că însoțirea personalului din aparatul de specialitate al primarului, sprijinul autorităților competente în protejarea fondului silvic sau a executorilor judecătorești se realizează la solicitarea acestora și nu ca activitate continuă. De asemenea, s-a reglementat cadrul în care polițistul local să poată desfășura activități de prevenție ca un factor al siguranței de proximitate și sprijinul pentru limitarea și înlăturarea efectelor calamităților naturale.

În domeniul pazei obiectivelor, în afara pazei bunurilor au fost introduse competențe în paza valorilor, inclusiv pe timpul transportului.

În domeniul circulației pe drumurile publice a fost introdusă competența de dirijare a circulației.

În domeniul disciplinei în construcții, reglementarea distinge între lucrări realizate fără autorizație de construire și lucrări realizate fără respectarea autorizației de construire.

În domeniul protecției mediului, au fost clarificate anumite prerogative și reglementate modurile în care polițiștii locali constată contravenții în acest domeniu și sesizează autoritățile competente.

Aria competențelor și limitele în care se desfășoară activitatea polițiștilor locali au fost clarificate și în domeniul activității comerciale.

Se introduc de asemenea, elementele de identificare comune precum seria, care reprezintă identificarea alfabetică a unității administrativ teritoriale și numărul insignei format din 4 cifre care reprezintă /identificarea numerică a polițistului local.

Poliția locală, sistem dual de ordine și siguranță publică

Pentru recunoașterea locului poliției locale în rândul structurilor de ordine și siguranță publică, se propune definirea poliției locale ca un sistem dual de ordine și siguranță publică.

Se are în vedere atât competențele partajate de poliția locală cu Poliția Română, în domeniul ordinii și siguranței publice cât și prevederile Strategiei Naționale de ordine și siguranță publică 2023-2027, potrivit cărora, pentru asigurarea stării de normalitate și echilibru în cadrul comunităților, se menține un sistem dual de ordine și siguranță publică, respectiv ca serviciu public în slujba comunității, prin consolidarea cooperării între structurile forțelor MAI și structurile de Poliție Locală.

O nouă lege a poliției locale. Cursuri de formare profesională

Având în vedere cadrul legal deficitar în ceea ce privește profesionalizarea personalului poliției locale, pentru a asigura un nivel ridicat de pregătire, se propune instituirea unui sistem de formare inițială a polițiștilor locali.

Noua lege prevede obligativitatea absolvirii, în termen de un an de la numirea în funcție, a unor cursuri:

 • de formare inițială în domeniile ordine publică și circulație rutieră, cu durata de 4 luni;
 • de formare specializată în toate domeniile de competență (disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor, comunicare și cunoștințe generale de administrație publică) ale poliției locale, cu durata de 6 săptămâni.

De asemenea, se prevede obligativitatea absolvirii unor cursuri de perfecționare de către toți polițiștii locali aflați deja în sistem, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a legii, în scopul profesionalizării funcției publice specifice de polițist local. Aceste cursuri vor avea durata de 10 zile.

Atribuțiile polițiștilor locali în domeniul ordinii publice

Potrivit proiectului de lege, în domeniul ordinii și liniștii publice, poliția locală va avea următoarele atribuții:

 • menține ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 • menține ordinea publică în imediata apropiere a unităților de învățământ publice, a unităților sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale și de agrement, în parcuri, piețe, cimitire, precum și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea și/sau în administrarea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituții/servicii publice de interes local;
 • participă, împreună cu autoritățile competente prevăzute de lege, potrivit competențelor, la activități de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de calamități naturale ori catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • acționează pentru identificarea cerșetorilor, a copiilor lipsiți de supravegherea și ocrotirea părinților sau a reprezentanților legali, a persoanelor fără adăpost și procedează la încredințarea acestora serviciului public de asistență socială în vederea soluționării problemelor acestora, în condițiile legii;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni, potrivit competenței, pentru nerespectarea legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân și a celei privind protecția animalelor și sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existența acestor câini și acordă sprijin personalului specializat în capturarea și transportul acestora la adăpost;
 • însoțește și asigură, la solicitare, protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituțiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;
 • participă, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, marșurilor, demonstrațiilor, procesiunilor, acțiunilor de pichetare, acțiunilor comerciale promoționale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind conviețuirea socială, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competență;
 • execută, în condițiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală și instanțele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competență;
 • participă, alături de Poliția Română, Jandarmeria Română și celelalte forțe ce compun sistemul integrat de ordine și siguranță publică, la activități pentru prevenirea și combaterea infracționalității stradale;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare și/sau de clarificare a situației militare a rezerviștilor din Ministerul Apărării Naționale;
 • asigură, la solicitare, măsuri de protecție a executorilor judecătorești cu ocazia executărilor silite;
 • acordă, pe teritoriul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuții în domeniul menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice;
 • desfășoară activități specifice de cunoaștere a teritoriului și a nevoilor populației din zona de responsabilitate, precum și de prevenire a infracționalității, în scopul prezervării climatului de ordine și siguranță publică.
 • asigură, la solicitare, sprijin instituțiilor abilitate, la supravegherea, controlul și asigurarea protecției fondului silvic, prin măsuri de prevenire și combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;
 • participă, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor  Interne și sprijină autoritățile administrației publice locale pentru limitarea și înlăturarea efectelor calamităților naturale (incendii, inundații, cutremure etc.);
 • intervin la solicitările dispeceratului la evenimente, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;

Atribuțiile poliției locale în domeniul pazei obiectivelor

În domeniul pazei obiectivelor, poliția locală asigură paza bunurilor și valorilor, inclusiv pe timpul transportului acestora, precum și a obiectivelor aflate în proprietatea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local sau județean, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului București/ Consiliul județean.

O nouă lege a poliției locale. Atribuțiile poliției locale în domeniul circulației pe drumurile publice

Potrivit proiectului, în domeniul circulației pe drumurile publice, poliția locală va avea următoarele atribuții:

 • asigură fluența circulației pe drumurile publice din raza teritorială de competență, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de dirijare a circulației și de oprire a conducătorilor de vehicule exclusiv pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulației pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcționarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistență în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acțiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torențială, grindină, polei și alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române, la asigurarea măsurilor de circulație ocazionate de adunări publice, mitinguri, marșuri, demonstrații, procesiuni, acțiuni de pichetare, acțiuni comerciale promoționale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum și de alte activități care se desfășoară pe drumul public și implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române în asigurarea măsurilor de circulație în cazul transporturilor speciale și al celor agabaritice pe raza teritorială de competență;
 • acordă sprijin unităților/structurilor teritoriale ale Poliției Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere privind: nerespectarea semnalelor efectuate de polițistul local pentru dirijarea circulației, și folosirea, în timpul mersului, a telefonului mobil;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea obligației proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul de a comunica identitatea persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.
 • constată contravenții și aplică sancțiuni și, după caz, sesizează instituțiile abilitate în domeniul licențierii transportului rutier, pentru încălcarea obligațiilor referitoare la circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu masa sau gabritul depășit;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de trotinete electrice, conducători de mopede și vehicule cu tracțiune animală;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulația în zona pietonală, în zona rezidențială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Atribuțiile poliției locale în domeniul disciplinei în construcții și afișaj stradal

În domeniul disciplinei în construcții și al afișajului stradal, poliția locală va avea următoarele atribuții:

 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate sau desființate, total ori parțial, fără autorizație de construire/desființare;
 • efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate sau desființate, cu nerespectarea prevederilor autorizației de construire/ desființare;
 • efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizația de executare a lucrărilor de reparații ale părții carosabile și pietonale;
 • verifică respectarea normelor legale privind afișajul publicitar, afișajul electoral și orice altă formă de afișaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfășurare a activității economice;
 • participă la acțiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcțiilor efectuate fără autorizație pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor instituții/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecției perimetrului și a libertății de acțiune a personalului care participă la aceste operațiuni specifice;
 • constată contravenții și aplică, după caz, sancțiunile contravenționale, conform atribuțiilor stabilite prin lege, privind disciplina în domeniul  respectării autorizației de executare a lucrărilor în construcții și înaintează procesele-verbale de constatare a contravențiilor, în vederea aplicării sancțiunii, șefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism sau, după caz, președintelui consiliului județean, primarului unității administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului București în a cărui rază de competență s-a săvârșit contravenția sau persoanei împuternicite de aceștia.

O nouă lege a poliției locale. Atribuțiile poliției locale în domeniul protecției mediului

Conform proiectului publicat în dezbatere, în domeniul protecției mediului, poliția locală va avea următoarele atribuții:

 • controlează respectarea prevederilor legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și industriale;
 • sesizează autorităților și instituțiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică, pentru situații care exced competențelor legale;
 • acordă sprijin, în limitele competențelor legale, la solicitare, autorităților competente in domeniul combaterii zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;
 • identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor instituții/servicii publice de interes local și aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • verifică existența contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;
 • verifică ridicarea deșeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;
 • verifică și soluționează, potrivit competențelor specifice ale autorităților administrației publice locale, sesizările cetățenilor privind nerespectarea normelor legale de protecție a mediului și a surselor de apă, precum și a celor de gospodărire a localităților;
 • sesizează autorităţile şi instituţiile publice competente cu privire la cazurile constatate de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, pentru care nu dețin competențe de sancționare;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni în domeniul protecției mediului potrivit competențelor stabilite în prezenta lege și cele stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind desfășurarea activităților de picnic;
 • instituie măsuri de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;
 • controlează și aplică sancțiuni în toate cazurile în care autoritățile publice locale au atribuții în acest sens stabilite prin acte normative.

Atribuțiile poliției locale în domeniul activității comerciale

În domeniul activității comerciale, poliția locală va avea următoarele atribuții:

 • acționează pentru verificarea respectării normelor legale privind desfășurarea comertului stradal și a activitățiilor comerciale, a respectarii conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile publice locale;
 • verifică legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatori economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în piețele agroalimentare, târguri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de către administratorii piețelor agroalimentare;
 • verifică existența la locul de desfășurare a activității comerciale a autorizațiilor, a aprobărilor, a documentelor de proveniență a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;
 • verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;
 • verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a băuturilor alcoolice;
 • verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare și funcționare al operatorilor economici;
 • identifică mărfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale și pe raza sectoarelor municipiului București sau pe spații aflate în administrarea autorităților administrației publice locale ori a altor servicii/instituții de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • verifică respectarea regulilor și normelor de comerț și prestări de servicii stabilite prin acte normative în competența autorităților administrației publice locale;
 • cooperează și acordă sprijin autorităților de control sanitar, de mediu și de protecție a consumatorilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • verifică respectarea prevederilor legale cu privire la afișarea prețurilor produselor comercializate și a serviciilor și sesizează autoritățile competente în cazul în care identifică nereguli;
 • verifică și soluționează, în condițiile legii, petițiile primite în legătură cu activități de producție, comerț sau prestări de servicii neautorizate desfășurate în locuri publice sau cu încălcarea normelor legale în vigoare stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și locale;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuțiilor, stabilite în sarcina autorităților administrației publice locale;
 • verifică respectarea regulilor şi normelor privind transportul public local și transportul în regim de taxi, stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale ;
 • verifică respectarea regulilor şi a normelor privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale ;
 • solicită și verifică documente fiscale și / sau contabile necesare în vederea realizării atribuțiilor prevăzute;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor prevăzute în prezenta lege, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale și sesizează instituțiile abilitate pentru alte nereguli constatate, care exced competențelor.

Atribuțiile poliției locale în domeniul evidenței persoanelor

Potrivit proiectului de lege, în domeniul evidenței persoanelor, poliția locală va avea următoarele atribuții:

 • cooperează cu alte autorități competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuții prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, inclusiv asupra obligațiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 38 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • cooperează cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate și a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Vezi AICI proiectul de lege – Legea poliției locale (în format .PDF)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax