Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Auditor la Casa de Pensii Alba, chimist la DSP, consilier la Primăria Alba Iulia, agent turism la Blaj. LISTA completă


Publicat

casa_de_pensii_alba_În perioada august – septembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în lunile august – septembrie şi condiţii de participare:

Casa Județeană de Pensii Alba

– auditor, clasa I, gradul profesional superior.

Condiţii: studii superioare economice/juridice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; perfecţionări/ specializări în domeniul auditului public intern, absolvite cu diplomă/certificat; vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 septembrie 2015.

Concurs: 14 septembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Casei Județene de Pensii Alba, telefon 0258/811.531.

Direcția de Sănătate Publică Alba

chimist specialist – chimie sanitară, la Direcţia de Sănătate Publică Alb, Laborator de diagnostic şi investigare în SP

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. în chimie sanitară; vechimea în specialitate: 5 ani; cunoştinţe operare calculator.

Anunţ publicat în 12 august, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 10 septembrie 2015 – proba scrisă, 2 septembrie 2015 – proba interviu.

Vezi şi Concurs la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia pentru 53 de posturi vacante. Detalii și documente necesare pentru înscriere

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Biroul resurse umane

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economie sau informatică; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – avansat.

Anunţ publicat în 12 august, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 10 septembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– şef birou întreținerea domeniului public – Serviciul public APL, Serviciul întreținerea domeniului public

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrație publică; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să fie numiți într-o funcție publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Anunţ publicat în 5 august, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 3 septembrie, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Dispecerat Municipal de Relaţii cu Cetăţenii. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: științe sociale; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

referent, clasa III, gradul profesional principal. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Anunţ publicat în 29 iulie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 27 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, etaj 2, telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj – Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Blaj

– director de Centru de Informare Turistică funcţie (contractuală de conducere). Condiţii: studii superioare de lungă, durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, şi limbi străine (engleză, franceză – nivel avansat/ mediu);

– agent de turism (funcţie contractuală de execuţie). Condiţii: studii liceale finalizate cu Diplomă de Bacalaureat şi limbi străine (engleză, franceză – nivel avansat/mediu).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 august 2015

Concurs: 1 septembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 3 septembrie 2015, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, telefon, 0258/710110.

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Blaj

– îngrijitor. Condiţii: studii generale, minimum 8 clase, diplomă de absolvire a liceului constituie avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 august 2015.

Concurs: 4 septembrie 2015, ora 13.00: proba scrisă; 8 septembrie 2015, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Grădiniţa cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”Blaj, Bd. Republicii nr. 24, judeţul Alba, tel 0258/711023.

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba lulia

îngrijitor (3 posturi)

Condiţii: are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar; studii medii/ generale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 august 2015

Concurs: 2 septembrie 2015, ora 10.00 – proba practică; 2 septembrie 2015,ora 11.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul şcolii şi la telefonul 0258/835093, în intervalul orar 09.00 – 13.00.

Primăria Orașului Cugir

muncitor calificat pentru sectorul de activitate întreținere și intervenții. Condiţii: absolvent învățământ general obligatoriu; de preferință absolvent al unui curs de calificare profesională sau absolvent al școlii profesionale; vechime în muncă minimum 5 ani;

muncitor calificat pentru sectorul de activitate gospodărie comunală, spații verzi. Condiţii: absolvent învățământ general obligatoriu; de preferință absolvent al unui curs de calificare profesională sau absolvent al școlii profesionale; vechime în muncă minimum 5 ani.

muncitor necalificat pentru sectorul de activitate salubrizare străzi. Condiţii: absolvent învățământ general obligatoriu; vechime în muncă minimum 1 an.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 26 august 2015, ora 16.00.

Concurs: 4 septembrie 2015, ora 11.00 – proba practică; 10 septembrie 2015 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Instituţia Avocatul Poporului

consilier nivel superior la Centrul zonal Alba

Condiţii studii superioare, atestat de liberă practică în specialităţile psihologie clinică şi consiliere psihologică sau psihoterapie, după caz.

Termen limită de depunere a dosarelor: 31 august 2015, ora 16.00.

Concurs: 8 septembrie 2015, ora 10.00, proba scrisă; 14 septembrie 2015, ora 10.00, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, telefon 021/312.71.27, 021/312.49.23.

Organismul Intermediar Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)

consilier, grad IA (1 post) din cadrul OI POSDRU Unitatea Regională Centru organizată în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 3 ani;

Termen limită 17 august 2015, ora 16.00, pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs – la sediul Organismului Intermediar Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, str. Stirbei Voda nr. 39, sector 1 Bucureşti, Registratura, telefon 021 313 2943.

Concurs: 31 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; 3 septembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

secretar (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: studii superioare finalizate cu diploma de licenţă; vechimea în activităţi de secretariat de minimum un an; cunoştinţe de operare PC (Word, Excel); cunoaşterea unei limbi străine.

Termen limită de depunere a dosarelor: 21 august.

Concurs: 28 august, ora 9.00, proba scrisă; 29 august, ora 9.00, proba interviu.

îngrijitor şi paznic

Condiţii: studii medii; apt medical pentru postul de paznic; fără antecedente penale;

atestat profesional conform Legii nr. 333/2003

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 august

Concurs: 28 august, ora 9.00, proba scrisă; 29 august 2015, ora 9.00, proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164, 0728959668.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

medic şef

Concurs. 2 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

director executiv.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţebiologice şi biomedicale sau ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Anunţ publicat în 27 iulie. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

– cazierul administrativ.

Concurs: 27 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Clubul Sportiv „Unirea“ Alba lulia

– consilier grad profesional

– economist grad profesional II

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 1 an.

Anunţ publicat în 31 iulie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 24 august, ora 10,00: proba scrisă; 26 august, ora 10,00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv „Unirea“ Alba Iulia, Telefon:0258 819 086.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechimea în specialitate: 1 an; cunoștințe operare PC.

Anunţ publicat în 27 iulie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 25 august 2015: proba scrisă; 27 august 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Liceul cu Program Sportiv Alba lulia

şofer. Condiţii: studii liceale cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitate necesară – minimum 2 ani; vechime în muncă: 4 ani; abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini de mecanică și electricitate auto, abilităţi pentru conducerea unui autovehicul; carnet auto profesionist categoria D valabil; atestat profesional privind transportul persoanelor pe drumurile publice valabil.

Anunţ publicat în 10 august, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 2 septembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; 2 septembrie 2015, ora 13.00 – proba interviu.

Primăria Comuna Valea Lungă

şofer I la Compartimentul Deservire (post temporar vacant). Condiţii: studii medii, vechime minimă în muncă – nu se solicit; carnet de conducere categoria B, D sau D1.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 august 2015, ora 16.00

Concurs: 1 septembrie 2015, ora 10.00 – proba practică; data si ora interviului va fi cumunicată ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258-888102 interior 14.

Primăria Comuna Şugag

inspector de specialitate

Condiţii: studii superioare de licenţă în administraţie publică sau alte studii superioare cu licenţă; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 august 2015

Concurs: 26 august 2015, ora 10.00, proba scrisă; 27 august 2015, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Şugag, judeţul Alba, la telefon 0258/746177.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

asistent medical principal (funcţie temporar vacantă) – Secţia Pneumologie I

Condiţii: studii postliceale sanitare sau echivalent si examen de grad principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat.

Data limită de depunerea dosarelor: 18 august 2015, ora 15.00.

Concurs: 28 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

– îngrijitor curăţenie – Secţia Pneumologie I

Condiţii: studii medii sau generale; curs de Crucea Roşie.

Data limită de depunerea dosarelor. 18 august 2015, ora 15.00

Concurs: 28 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

– muncitor III – fochist, Serviciul Administrativ

Condiţii: calificare în meseria de fochist; vechime în meserie minimum 3 ani; autorizaţie de fochist valabilă.

Data limită de depunerea dosarelor: 14 august 2015, ora 15.00.

Concurs: 24 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului/proba practică va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 102.

AICI, alte posturi.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Tânăr din comuna Noșlac, după gratii, pentru conducere fără permis. Cât va sta la închisoare

Publicat

inchisoare

Un tânăr de 23 de ani din comuna Noșlac a ajuns după gratii, fiind condamnat la închisoare pentru conducere fără permis. Instanța a decis, în cazul său, 8 luni de închisoare.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 25 februarie 2021, polițiștii din Noșlac l-au depistat și reținut pe un tânăr de 23 de ani din comuna Noșlac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de către Judecătoria Aiud.

Tânărul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 8 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducere fără permis.

Condamnatul a fost depus la Penitenciarul Aiud în vederea executării pedepsei.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Alba, amendat de polițiști după ce nu a respectat măsura carantinării. Ce sancțiune a primit

Publicat

politie, IPJ, masina politie

Un bărbat de 30 de ani, din comuna Bucerdea Grânoasă, a fost amendat cu 5.000 de lei din cauza faptului că nu a respectat măsura carantinării. 

Potrivit reprezentaților IPJ Alba, polițiștii secției 5 Poliție Rurală Blaj l-au depistat pe un bărbat de 30 de ani, din comuna Bucerdea Grânoasă, care nu a respectat măsura carantinării și a părăsit locația unde ar fi trebuit să se afla pentru următoarele două săptămâni, ca urmare a faptului că s-a întors din Franța.

A fost sancționat contravențional, cu amendă în valoare de 5.000 de lei, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Încă trei centre de vaccinare anti COVID se vor deschide în județul Alba. Unde sunt și ce vaccin vor folosi

Publicat

În județul Alba se vor deschide, de la 1 martie 2021, alte trei centre de vaccinare anti-COVID-19. 

Potrivit directorului DSP Alba, Alexandru Sinea, în fiecare centru va funcționa un flux de vaccinare cu o capacitate de 60 de vaccinări pe zi, astfel:

1 flux la Ocna Mureș (Sala de Sport a Școlii Gimnaziale ”Lucian Blaga”, str. 9 Mai nr. 2);

1 flux la Teiuș (Sala de sport, str. Clujului nr. 80)

și

1 flux la Zlatna (Cantina Liceului Corneliu Medrea, str. Tudor Vladimirescu nr. 14)

Potrivit precizărilor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), înscrierile în platforma națională pentru programări în vederea vaccinării la cele 3 noi centre vor putea fi făcute începând de sâmbătă, 27 februarie.

În cele 3 centre imunizările vor fi realizate cu vaccin marca Pfizer și se adresează persoanelor vulnerabile care fac parte din Etapa a II-a, respectiv persoane cu boli cronice, cu vârsta peste 65 de ani și persoane cu dizabilități.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Peste 120 de șoferi amendați pentru viteză, în județul Alba, într-o singură zi. Atenționările polițiștilor

Publicat

Peste 120 de șoferi au fost amendați, în județul Alba, într-o singură zi, pentru depăşirea limitei legale de viteză. Poliţiştii atenționează că viteza excesivă sau neadaptată la condiţiile de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere.  

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 25 februarie, Serviciul Rutier Alba a organizat, pe raza întregului judeţ, o acţiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă.

Au fost folosite 11 aparate radar, amplasate în zonele identificate cu risc de producere a accidentelor din cauza vitezei.

În cadrul acestei acţiuni au fost depistaţi şi sancţionaţi contravenţional, 129 de conducători auto care au depăşit limita legală de viteză. Alţi 104 conducători auto au fost amendaţi pentru alte abateri de la normele legale privind circulaţia pe drumurile publice.

Complementar sancţiunilor contravenţionale, poliţiştii au dispus măsura reţinerii permisului de conducere faţă de 6 conducători auto.

Poliția Alba reamintește că viteza maximă admisă în localităţi este de 50 de kilometri / oră, iar pe drumurile naţionale, în afara localităţilor, este de 90 km/h. Limita maximă se poate modifica, pentru motive legate de siguranța rutieră, atunci când se circulă în condiții meteo nefavorabile sau pe anumite segmente de drum, acest lucru fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.

Depășirea cu mai mult de 50 de kilometri/oră a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv de la 9 la 20 de puncte-amendă.

De asemenea, se aplică sancțiunea complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

”Stimaţi conducători auto, unul din trei accidente se produce din cauza vitezei, pe drumurile din afara localităților! Viteza este una dintre principalele cauze de mortalitate, în ultimii ani. Respectați regimul legal de viteză!”, atenționează polițiștii.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate