Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Medic şef la CAS Alba, şef birou la Primăria Alba Iulia, economist la CS „Unirea”. LISTA completă


Publicat

primarie alba iulia 2În perioada august – septembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în lunile august – septembrie şi condiţii de participare:

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef birou întreținerea domeniului public – Serviciul public APL, Serviciul întreținerea domeniului public

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul administrație publică; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să fie numiți într-o funcție publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată, în condițiile legii; cunoştinţe de operare calculator, nivel operare – mediu.

Anunţ publicat în 5 august, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 3 septembrie, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Dispecerat Municipal de Relaţii cu Cetăţenii. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: științe sociale; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

referent, clasa III, gradul profesional principal. Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Anunţ publicat în 29 iulie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 27 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, etaj 2, telefon 0258/819.462, e-mail: office@apulum.ro.

Instituţia Avocatul Poporului

consilier nivel superior la Centrul zonal Alba

Condiţii studii superioare, atestat de liberă practică în specialităţile psihologie clinică şi consiliere psihologică sau psihoterapie, după caz.

Termen limită de depunere a dosarelor: 31 august 2015, ora 16.00.

Concurs: 8 septembrie 2015, ora 10.00, proba scrisă; 14 septembrie 2015, ora 10.00, proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei Avocatul Poporului din Bucureşti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, telefon 021/312.71.27, 021/312.49.23.

Organismul Intermediar Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)

consilier, grad IA (1 post) din cadrul OI POSDRU Unitatea Regională Centru organizată în cadrul Inspectoratului Școlar Judeţean Alba

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, vechime în specialitatea studiilor necesare: minim 3 ani;

Termen limită 17 august 2015, ora 16.00, pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs – la sediul Organismului Intermediar Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, str. Stirbei Voda nr. 39, sector 1 Bucureşti, Registratura, telefon 021 313 2943.

Concurs: 31 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; 3 septembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Citeşte şi IŞJ Alba angajează 30 de experţi pentru realizarea unui site cu lecţii şi teste online pentru elevi. Copiii vor fi ajutaţi în procesul de învăţare

Citeşte şi CONCURS la IŞJ Alba pentru posturi de referent informatică şi consilieri la secretariat şi reţea şcolară. Condiţii de înscriere

Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia

secretar (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: studii superioare finalizate cu diploma de licenţă; vechimea în activităţi de secretariat de minimum un an; cunoştinţe de operare PC (Word, Excel); cunoaşterea unei limbi străine.

Termen limită de depunere a dosarelor; 21 august.

Concurs: 28 august, ora 9.00, proba scrisă; 29 august, ora 9.00, proba interviu.

îngrijitor şi paznic

Condiţii: studii medii; apt medical pentru postul de paznic; fără antecedente penale;

atestat profesional conform Legii nr. 333/2003

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 august

Concurs: 28 august, ora 9.00, proba scrisă; 29 august 2015, ora 9.00, proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan“ Alba Iulia, telefon 0258/835164, 0728959668.

Casa de Asigurări de Sănătate Alba

medic şef

Concurs. 2 septembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

director executiv.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în unul din domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţebiologice şi biomedicale sau ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Anunţ publicat în 27 iulie. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;

copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

– cazierul administrativ.

Concurs: 27 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Clubul Sportiv „Unirea“ Alba lulia

– consilier grad professional

– economist grad profesional II

Condiţii: studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 1 an.

Anunţ publicat în 31 iulie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 10 zile.

Concurs: 24 august, ora 10,00: proba scrisă; 26 august, ora 10,00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv „Unirea“ Alba Iulia, Telefon:0258 819 086.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechimea în specialitate: 1 an; cunoștințe operare PC.

Anunţ publicat în 27 iulie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 25 august 2015: proba scrisă; 27 august 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Comuna Şugag

inspector de specialitate

Condiţii: studii superioare de licenţă în administraţie publică sau alte studii superioare cu licenţă; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 19 august 2015

Concurs: 26 august 2015, ora 10.00, proba scrisă; 27 august 2015, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Comunei Şugag, judeţul Alba, la telefon 0258/746177.

 

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

asistent medical principal (funcţie temporar vacantă) – Secţia Pneumologie I

Condiţii: studii postliceale sanitare sau echivalent si examen de grad principal; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. vizat.

Data limită de depunerea dosarelor: 18 august 2015, ora 15.00.

Concurs: 28 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

– îngrijitor curăţenie – Secţia Pneumologie I

Condiţii: studii medii sau generale; curs de Crucea Roşie.

Data limită de depunerea dosarelor. 18 august 2015, ora 15.00

Concurs: 28 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

– muncitor III – fochist, Serviciul Administrativ

Condiţii: calificare în meseria de fochist; vechime în meserie minimum 3 ani; autorizaţie de fochist valabilă.

Data limită de depunerea dosarelor: 14 august 2015, ora 15.00.

Concurs: 24 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului/proba practică va fi comunicată ulterior.

asistent sef secţie – Secţia Pneumologie I. Condiţii: absolvent al școlii sanitare postliceale şi examen de grad principal; minimum 5 ani vechime în specialitatea secţiei; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R. vizat la zi.

asistent sef secţie – Secţia Pneumologie II TBC. Condiţii: absolvent al școlii sanitare postliceale şi examen de grad principal; minimum 5 ani vechime în specialitatea secţiei; certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R. vizat la zi.

registrator medical debutant. Condiţii: studii medii sau postliceale; curs de operator calculator; curs de statistică medicală.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 august 2015, ora 15.00.

Concurs: 21 august 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 102.

Primăria Orașului Teiuș

consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul impozite şi taxe, autorizări, agricol – compartiment agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 august 2015, ora 13:00

Concurs: 25 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment asistenţă socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta socială, filosofie-specializarea filosofie şi antropologie; vechime de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 august 2015, ora 13:00.

Concurs: 25 august 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 14.

AICI, alte posturi.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat din Horea și-a agresat mama și s-a ales cu dosar penal. Cea care a sunat la poliție a fost chiar femeia

Publicat

Un bărbat din Horea (județul Alba) și-a agresat mama, iar cazul a ajuns la Poliție. Bărbatul s-a ales cu dosar penal, pentru violență în familie.

Potrivit unui comunicat al IPJ Alba, polițiștii din Horea au emis un ordin de protecție provizoriu față de un bărbat care și-ar fi agresat mama.

La data de 05 martie 2021, în jurul orei 14.50, polițiștii din Horea au fost sesizați, de către o femeie de 58 de ani, din comuna Horea, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de către fiul său.

Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul că, bărbatul, în vârstă de 33 de ani, în urma unor discuții în contradictoriu și-ar fi agresat mama.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile.

Față de acesta, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Sursă: IPJ Alba

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FLAGRANT și urmărire ca în filme, realizate de polițiștii din Alba Iulia pentru a prinde patru tineri. Ce vindeau aceștia

Publicat

mascati, politie

Polițiștii din Alba Iulia au realizat un flagrant pentru a prinde patru tineri din București care vindeau telefoane contrafăcute. Însă, la momentul realizării flagrantului, când unul dintre tineri a fost imobilizat, mașina din care acesta a ieșit, a demarat în trombă. 

În acel moment, polițiștii au început o urmărire ca în filme și i-au oprit pe tineri între Alba Iulia și Teiuș. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 martie 2021, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de o tânără din municipiu cu privire la faptul că are suspiciunea că un anunț de pe internet, privind vânzarea unui telefon de marcă, ar putea avea în spate o faptă de înșelăciune, iar telefonul ar putea fi contrafăcut.

Cum au aflat polițiștii de înșelaciune

Totodată, tânăra le-a spus polițiștilor că o prietenă de-a sa ar fi achiziționat un astfel de telefon, iar codul IMEI al telefonului achiziționat de aceasta este identic cu cel al telefonului oferit pre vânzare pe site-ul de internet.

Polițiștii au organizat o acțiune de prindere în flagrant, iar în locația stabilită s-a prezentat un tânăr de 19 ani, care, în schimbul sumei de 5.300 de lei a pus la dispoziția tinerei un telefon mobil contrafăcut.

Acesta a fost imobilizat de polițiști, moment în care autoturismul din care a coborât a pornit în trombă, fiind urmărit de două echipaje de poliție care au reușit să îl oprească între Alba Iulia și Teiuș.

La volan se aflau trei minori

La volanul acestuia se afla un minor de 16 ani, din municipiul București, iar în autoturism, în calitate de pasageri, se mai aflau doi minori, de 17 ani.

În autoturism au mai fost identificate alte două telefoane mobile în legătură cu care există suspiciunea că sunt replici ale unei mărci cunoscute, iar din cercetări a rezultat că, pentru a putea vinde telefoanele contrafăcute, tinerii s-ar fi folosit de o factură fictivă în care era trecută seria IMEI înscrisă pe cutia telefoanelor scoase la vânzare.

Dosar penal și rețineri

Polițiștii au întocmit dosar penal, pentru înșelăciune, punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată și fals sub înscrisuri sub semnătură privată și au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore față de cei 4 tineri. În plus, față de minorul care a condus autoturismul, a fost reținută și infracțiunea de conducere fără permis.

Tânărul în vârstă de 19 ani a fost prezentat în fața magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, față de acesta fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar.

Cercetările sunt continuate.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

2.280 cazuri COVID confirmate în România în ultimele 24 de ore. 63 decese noi, 1.098 pacienți la ATI. Date oficiale, 8 martie

Publicat

Au fost raportate 2280 noi cazuri de COVID-19, în ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise luni, 8 martie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 63 decese noi. 1.098 pacienți sunt la ATI.

Citește și ALBA: 46 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 8 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 830.563 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

761.631 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.280 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 20.963 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 07.03.2021 (10:00) – 08.03.2021 (10:00) au fost raportate 63 de decese (31 bărbați și 32 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea și București.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 24 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 18 decese la categoria de peste 80 de ani.

62 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.825. Dintre acestea, 1.098 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.179.281 de teste RT-PCR și 359.429 de teste rapide antigenice.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.207 teste RT-PCR (5.414 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.793 la cerere) și 3.233 de teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 47.587 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 13.913 persoane se află în izolare instituționalizată.

De asemenea, 50.193 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 115 persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.530 de apeluri la numărul unic de urgență 112.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 7 martie, 6.708 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.537.475 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, a fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal”.

Situația cazurilor noi pe județe / top incidență COVID – 8 martie:

Județ/populație/cazuri noi/incidența COVID:

Timiș – 41591 – 232 – 5,43

Ilfov – 32585 – 68 – 3,61

Cluj – 41841 – 103 – 3,39

Brașov – 33468 – 36 – 3,23

Mun. București – 1E+05 – 643 – 3,04

Hunedoara – 16430 – 11 – 2,8

Maramureș – 17644 – 40 – 2,8

Sălaj – 8392 – 4 – 2,49

Alba – 16068 – 44 – 2,3 (46 cazuri noi, potrivit DSP Alba)

Satu Mare – 10291 – 1 – 2,12

Arad – 17916 – 21 – 2,11

Gorj – 7339 – 18 – 2,11

Constanța – 32975 – 58 – 1,91

Giurgiu – 8239 – 53 – 1,88

Sibiu – 20608 – 35 – 1,88

Vâlcea – 12418 – 34 – 1,87

Dolj – 20369 – 29 – 1,75

Bihor – 22020 – 43 – 1,69

Dâmbovița – 18295 – 11 – 1,62

Iași – 34538 – 54 – 1,43

Neamț – 14529 – 31 – 1,4

Teleorman – 10207 – 14 – 1,4

Galați – 20936 – 49 – 1,31

Botoșani – 11267 – 5 – 1,25

Bacău – 20920 – 44 – 1,21

Mehedinți – 6257 – 16 – 1,16

Olt – 11708 – 22 – 1,16

Bistrița – Năsăud – 9047 – 16 – 1,15

Vaslui – 13334 – 10 – 1,13

Ialomița – 8421 – 9 – 1,11

Brăila – 10048 – 13 – 1,09

Suceava – 21449 – 1 – 1,08

Caraș – Severin – 8546 – 8 – 1,06

Argeș – 21586 – 39 – 0,99

Mureș – 18342 – 39 – 0,96

Tulcea – 6579 – 11 – 0,95

Vrancea – 8488 – 14 – 0,94

Covasna – 6080 – 12 – 0,9

Harghita – 6384 – 6 – 0,87

Călărași – 7810 – 11 – 0,85

Prahova – 27744 – 33 – 0,84

Buzău – 9765 – 23 – 0,7

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 302 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Municipiul Bucureşti – 36

Timiş – 27

Bacău – 18

Gorj – 18

Cluj – 16

Ilfov – 16

Arad – 15

Dâmboviţa – 15

Vâlcea – 14

Argeş – 13

Iaşi – 12

Mureş – 11

Vrancea – 9

Maramureş – 8

Olt – 8

Suceava – 8

Botoşani – 6

Buzău – 6

Constanţa – 6

Galaţi – 6

Alba – 5

Satu Mare – 5

Hunedoara – 4

Harghita – 3

Bihor – 2

Braşov – 2

Dolj – 2

Ialomiţa – 2

Teleorman – 2

Călăraşi – 1

Caraş – Severin – 1

Giurgiu – 1

Mehedinţi – 1

Prahova – 1

Sibiu – 1

Vaslui – 1

Bistriţa – Năsăud – 0

Brăila – 0

Covasna – 0

Neamţ – 0

Sălaj – 0

Tulcea – 0

sursă: Grupul de Comunicare Strategică

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 46 cazuri COVID înregistrate în ultimele 24 de ore. Incidența în municipii, orașe și comune din județ

Publicat

În ultimele 24 de ore, în județul Alba au fost înregistrate 46 de cazuri noi COVID-19, potrivit datelor transmise de DSP Alba luni, 8 martie.

De la începutul pandemiei, în județul Alba, 16.171 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea, 14.811 de persoane au fost declarate vindecate și s-au înregistrat 435 decese.

Duminică, în Alba au fost prelucrate 310 probe, la SJU. Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 175.380.

Lista localităților din care provin persoanele confirmate în ultimele 24 de ore:

Urban (22 cazuri noi)

Alba Iulia – 13

Sebeș – 4

Ocna Mureș – 2

Aiud – 1

Cugir – 1

Teiuș 1

Rural (24 cazuri noi)

Șona – 8

Lunca Mureșului – 3

Mihalț – 3

Ciuruleasa – 2

Pianu – 2

Săliștea – 2

Cricău – 1

Horea – 1

Noșlac  – 1

Unirea – 1

Incidența cazurilor COVID la 14 zile în județul Alba (22 februarie – 7 martie) este de 2,19 – (anterior 2,31)

TOP localități – Rata incidenței cazurilor noi COVID-19 la 14 zile (județul Alba):

Mediul urban:

Localitate – cazuri în perioada 22 februarie – 7 martie – incidența cazurilor COVID-19:

Alba Iulia – 337 cazuri – 4,41 (anterior 4,93)

Sebeș – 88 cazuri – 2,67 (anterior 2,83)

Teiuș – 13 cazuri – 1,79 (anterior 1,93)

Ocna Mureș – 24 cazuri – 1,72 (anterior 1,64)

Aiud – 42 cazuri – 1,65 (anterior 1,69)

Cugir – 34 cazuri – 1,32 (anterior 1,40)

Blaj – 24 cazuri – 1,16 (anterior 1,20)

Abrud – 6 cazuri – 1,14 (anterior 0,95)

Zlatna – 5 cazuri – 0,63 (anterior 0,63)

Câmpeni – 3 cazuri – 0,41 (anterior 0,44)

Baia de Arieș – 1 caz – 0,26 (anterior 0,52)

Mediul rural:

Localitate – cazuri în perioada 22 februarie – 7 martie – incidența cazurilor COVID-19

Șona – 38 cazuri – 8,69 (anterior 7,77)

Mihalț – 28 cazuri – 8,60 (anterior 7,98)

Doștat – 6 cazuri –5,87 (anterior 5,87)

Lunca Mureșului – 14 cazuri – 5,41 (anterior 4,25)

Unirea – 17 cazuri – (anterior 4,25)

Cricău – 7 cazuri – 3,49 (anterior 3,49)

Șpring – 9 cazuri – 3,43 (anterior 3,43)

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate