Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Ingineri și inspector la DSVSA Alba, consilier la APM şi funcţii vacante la primării. LISTA completă


Publicat

agentia de protectie a mediului albaÎn decembrie, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în decembrie şi condiţii de participare:

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba

– posturi pe perioadă determinată

inginer IA (3 posturi). Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniul inginerie chimica – minim 6 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inginer IA (2 posturi). Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta în domeniul ingineria produselor alimentare – minim 6 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inginer I (2 posturi). Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta in domeniul ingineria produselor alimentare – minim 4 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului

inspector de specialitate I. Condiţii: studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalenta in domeniul agricol, specializarea inspectie si legislatie fitosanitara si zooveterinara – minim 6 ani vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 decembrie 2015

Concurs: 15 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba şi la nr.de telefon: 0258835915.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Alba

consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Monitorizare şi Laboratoare (funcție publică de execuție, temporar vacantă)

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: chimie (toate specializările), ştiinţa mediului (toate specializările), ingineria mediului (toate specializările), inginerie chimică (toate specializările), fizică (specializarea fizică, fizică informatică, fizică tehnologică şi fizica mediului); vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Anunț publicat în 18 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor, 8 zile.

Concurs: 3 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, județul Alba, telefon 0258/813.290.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

asistent social debutant – Serviciul Protecţie de Tip Rezidenţial Copii;

psiholog practicant – Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea Exploatării prin Muncă;

şofer – Compartimentul de deservire;

educator – Casa de Tip Familial pentru Protecţia Copilului cu Dizabilităţi Sâncrai;

educator – Centrul de Plasament de Tip Familial Mănăiade.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Instituția Prefectului – Județul Alba

consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Anunț publicat în 13 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 16 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din Municipiul Alba Iulia, Piata.I.I.C.Bratianu, nr.1, telefon: 0258/812.377.

 

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Oltul Mijlociu din Alba Iulia

referent IA – U.A. Hunedoara, Deva, Str. Depozitelor nr. 6: Condiții: cunoştinţe operare calculator (Word, Excel); vechime în funcţie, minimum 5 ani în domeniu.

Concurs: 10 decembrie 2015, ora 12:00: proba scrisă; 17 decembrie 2015, ora 14:00: proba interviu.

muncitor calificat la Filiala Teritorială Mureş Oltul Mijlociu. Condiții: studii medii; vechime în funcţie, minimum 3 ani în domeniul îmbunătăţiri funciare.

muncitor calificat – U.A. Hunedoara, Deva, Str. Depozitelor nr. 6. Condiții: studii medii; vechime în funcţie, minimum 3 ani în domeniul îmbunătăţiri funciare.

muncitor calificat (2 posturi) – U.A. Sibiu, Sibiu, Str. Autogării nr.12. Condiții: studii medii; vechime în funcţie, minimum 3 ani în domeniul îmbunătăţiri funciare.

Concurs: 10 decembrie 2015, ora 10:00: proba practică; 17 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 7 decembrie 2015, ora 12:00 – la sediul Filialei Teritoriale Mureş Oltul Mijlociu, respectiv sediul U.A. Sibiu sau U.A. Hunedoara, în funcţie de postul ales.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Mureş Oltul Mijlociu din Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, telefon: 0728/181.125.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional principal. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): ştiinţe ingineresti; posesor permis conducere categoria B; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutantServiciul Poliţia Locală, Biroul instruire, logistică, activitate comercială, protecţia mediului. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice – specializarea drept; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant, Biroul disciplina în construcţii şi afişaj stradal. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: studii de specialitate: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent. Condiții: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum l an; studii de specialitate: studii universitarecu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Anunț publicat în 13 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 17 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Centrul național de informare și promovarea turistică Municipiul Alba Iulia

şef centru, gradul II:

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (R.S.I.): ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 2 ani; cunoştinţe de: Word, Excel, Power Point, Internet; cunoştinţe de minimum două limbi de circulaţie internaţională nivel avansat.

consilier (agent turism) – 3 posturi

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; constituie un avantaj absolvirea cursului de agent de turism/ghid; absolvit cu certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N.; cunoştinţe de: Word, Excel, Power Point, Internet; cunoştinţe de minimum o limba de circulaţie internaţională aivel avansat.

referent (agent turism): 2 posturi

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; constituie un avantaj absolvirea cursului de agent de turism ghid, absolvit cu certificat de calificare profesională recunoscut de M.M.F.P.S.P.V. şi M.E.N; cunoştinţe de: Word, Excel, Power Point, Internet; cunoştinţe de limba engleză nivel avansat.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 noiembrie 2015, ora 15:00

Concurs: 7 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Biroul elaborare contracte şi administrare domeniul public din Serviciul administrarea domeniului public şi privat în Serviciul public – Administrarea patrimoniului local

– șef birou, gradul II

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice, specializarea: drept; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi; cunoştinţe de operare PC- nivel mediu.

Anunţ publicat în 6 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 10 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

Consiliul Judeţean Alba

– arhitect şef al judeţului Alba (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 284/2010 – legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concurs: 9 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Direcția de Sănătate Publică Alba

– inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Anunţ publicat în 12 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 16 decembrie 2015: proba scrisă; 18 decembrie 2015: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

– consilier I A (S) (contabil – şef) – Compartiment contabilitate. Condiţii: studii superioare în specialitatea postului, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 10 ani

referent gradul I A (M) – Compartiment contabilitate. Condiţii: studii medii profil economic, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani

consilier I A (S) – Compartiment salarizare. Condiţii: studii superioare, experienţă pe un post similar, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani

consilier I A (S) – Compartiment informatizare: Condiţii: studii superioare în specialitatea postului, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 5 ani

magaziner. Condiţii: studii medii, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Termen limită pentru depunerea dosarelor la sediul IŞJ – 3 decembrie 2015

Concurs: 7 decembrie 2015, ora 10:00 – proba scrisă; 9 decembrie 2015, ora 10.00 – 14.00: proba practică/ interviu.

Relații suplimentare se obțin la Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, din strada Gabriel Bethlem nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258-811662.

Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”

Oficiul Judeţean de Zootehnie Alba

consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul zootehnic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Anunţ publicat în 6 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 9 decembrie 2015, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu”, șoseaua București Ploiești km 18,2, Balotești, Județul Ilfov sau la telefon: 021/3501021.

Clubul Sportiv Universitar Alba Iulia

şofer

Condiţii: permis de conducere categoria B, C şi D; atestat eliberat de Autoritatea Rutieră Română – coordonator trafic; atestat şofer profesionist transport persoane; cunoştinţe minime de mecanică auto.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015

Concurs: 14 decembrie 2015 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Clubul Sportiv Universitar Alba, tel. 0358810914.

Primăria orașului Teiuș

auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Anunț publicat în 17 noiembrie, termen limită pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 18 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartiment Asistenţă Socială.

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta socială, filosofie; cursuri de absolvire în domeniul serviciilor sociale pentru absolvenții de studii superioare altele decât asistență socială; vechime de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţie civila-compartiment urbanism

Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură și urbanism.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 decembrie 2015, ora 16:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, județul Alba, telefon 0258-851101 interior 14.

Vezi și Primăria Aiud: Concurs pentru referent, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic, Tehnic, Investiţii. Condiţii de participare

Citește și Primăria Aiud organizează CONCURS pentru postul vacant de șef Birou Comunicare și Relații Publice. Condiții de participare

Primăria Orașului Zlatna

– polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice, Ordinea și Liniștea Publică

polițist local, clasa III, grad profesional principal – Compartimentul Circulația pe Drumurile Publice, Ordinea și Liniștea Publică

polițist local, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal, Protecția Mediului, Activitatea Comercială și Evidența Persoanelor.

Anunţ publicat în 6 noiembrie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 7 decembrie 2015, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Comunei Sântimbru

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat; condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs este de 1 an.

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de asistenţă socială. Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţei sociale; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

inspector, clasa I grad profesional asistent – Compartimentul de contabilitate. Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat; condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concurs este de 1 an.

inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul de Impozite şi taxe. Condiții: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; cunoştinţe de operare pe calculator ( Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

referent de specialitate, clasa II, grad debutant. Condiții: cel puţin studii de SSD; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel avansat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 7 decembrie 2015, ora 15:00

Concurs: 16 decembrie 2015: proba suplimentară; 18 decembrie 2015, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, Județul Alba, telefon: 0258/842.101.

Primăria Comunei Scărișoara

referent (post pe perioadă determinată)

Condiții: nivelul studiilor: superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 13:00

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 13:00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

guard (femeie de servici). Condiţii: studii generale

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 decembrie 2015, ora 14.00.

Concurs: 14 decembrie 2015, ora 09:00, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Scărișoara, Judeţul Alba, telefon tel.0769094836 .

AICI, alte posturi.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Patinoar, brad și luminițe ”de criză”, în această iarnă, la Alba Iulia. Fără tonete cu vin fiert și mâncare în Piața Cetății

Publicat

brad

Vor fi luminițe și brad în Piața Cetății din Alba Iulia în acest an, denia, dioramă cu nașterea Domnului Iisus și Moș Crăciun. Nu nu vor mai fi însă tonetele cu vin fiert , cafea și placinte, ca în anii trecuți. 

Iubitorii de patinaj din Alba Iulia vor putea și ei să se bucure în această iarnă de un patinoar artificial care va fi amenajat într-un alt loc din Cetatea Alba Carolina.

Primarul Gabriel Pleșa a declarat pentru Alba24.ro că patinoarul nu va fi amplasat în Piața Cetății ca în anii trecuți ci în șanțurile din latura Vestică a Cetății Alba Carolina, sub podul de lemn de la Poarta IV.

” Cam din 10 decembrie va fi pus în funcțiune, dacă nu se întâmplă ceva grav ( nr. cu evoluția COVID -19)” a declarat primarul, precizând că nu va fi nevoie ca amplasarea patinoarului să fie supusă aprobării în Consiliul Local.

Orarul de funcționare al patinoarului va fi de la 12:00 la 20:00. ”Patru ore va fi liber între orele 12:00-16:00 și patru ore cu taxa de la 16:00-20:00. Primăria nu va plăti chirie ci numai curentul și apa consumată .” a mai precizat primarul.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Marius Hațegan, CJ Alba: În 3 decembrie se deschide oficial lotul 1 din Autostrada A10, între Sebeș și Alba Iulia. VIDEO

Publicat

Lotul 1 al Autostrăzii A10 Sebeș – Turda, între Sebeș și Alba Iulia, se va deschide oficial în data de 3 decembrie, a anunțat sâmbătă seara vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, pe pagina sa de Facebook. 

Potrivit acestuia, lucrările sunt finalizate, iar deschiderea este programată în data de 3 decembrie.

„Aviz cârcotașilor. Așa cum am promis se deschide autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, între Sebeș și Alba Iulia. Lucrările sunt finalizate, deschiderea oficială în data de 3 decembrie. Ce nu a făcut PSD în 5 ani a făcut PNL în 5 luni”, a scris vicepreședintele CJ Alba, pe pagina de Facebook.

„La Sebeș legătura cu DN1 și implicit cu autostrada A1 se va face prin sensurile giratorii existente, prin intermediul bretelelor mici, 5 și 6. Nodul rutier Alba Iulia Sud va fi finalizat complet și se va putea circula normal până la Alba Iulia Nord”, au precizat reprezentanții PNL Alba, pe rețeaua de socializare.

Reamintim faptul că CNAIR împreună cu constructorul lotului 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda au pregătit inițial deschiderea tronsonului între Lancrăm și Alba Iulia până pe data de 1 Decembrie. Reprezentanții companiei au transmis în urmă cu o săptămână că deschiderea circulației ar putea fi amânată doar de vremea rea, respectiv în situația în care va interveni un îngheț.

17 km la care se lucrează de 6 ani

Contractul pentru realizarea celor 17 km de autostradă, între Lancrăm (Sebeș) și Pârâul Iovului a fost semnat în 2014, valoarea acestuia fiind de 541.73 mil lei (fără TVA).  Constructorul Impresa Pizzarotti a început lucrările în luna decembrie.

Asociația Pro Infrastructura nota la mijlocul lunii noiembrie 2020 că „la nodul rutier Sebeș constructorul este concentrat pe cele 2 bretele scurte care se conectează la sensurile giratorii ale nodului existent și prin care s-ar putea deschide traficul rutier pe autostradă în ambele sensuri”.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

15 companii au depus oferte pentru tronsonul de 35,7 km din Autostrada Sibiu- Pitești, în valoare de 5,3 de miliarde de lei

Publicat

15 companii de construcții și asocieri au depus oferte pentru construcția unui tronson de 35,7 km din Autostrada Sibiu- Pitești. Compania Națională de Administrare a Infrasctucturii Rutiere (CNAIR) anunță că  a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului ,,Proiectarea şi Execuţia Autostrăzii Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3 : Cornetu – Tigveni”.

Valoarea estimată a contractului este de 5.324.779.469,00 Lei fără TVA.

Citește și Marius Hațegan, CJ Alba: În 3 decembrie se deschide oficial lotul 1 din Autostrada A10, între Sebeș și Alba Iulia. VIDEO

Durata contractului este de: 14 luni perioada de proiectare, 59 luni perioada de execuţie şi 60 luni perioada de garanţie a lucrarilor. Traseul are o lungime de 37.4 km și va avea 95 de poduri și pasaje, un tunel cu două galerii independente în lungime de 1.7 km/ galerie, două noduri rutiere și un ecoduct.

Potrivit CNAIR Până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:

 1. ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA)
 2. ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) – RIZZANI DE ECCHER SA
 3. ASOCIEREA ASTALDI SPA – TANCRAD SRL
 4. . IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA
 5.  TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETE ANONYME
 6.  CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) – CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD
 7.  CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD- DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.
 8.  CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD
 9.  HUNAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING, SURVEY & DESIGN INSTITUTE CO., LTD
 10.  KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.
 11. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. – YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.
 12. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
 13.  POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITED – OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD. STI. – POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO., LTD
 14.  REC ULUSLARARASI İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK INŞAAT TICARET VE SANAYI A.Ş.
 15.  TEKFEN İNŞAAT VE TESISAT A.Ş. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S

Valoarea estimată a contractului este de 5.324.779.469,00 Lei fără TVA.

Durata contractului este de: 14 luni perioada de proiectare, 59 luni perioada de execuţie şi 60 luni perioada de garanţie a lucrarilor.

Traseul are o lungime de 37.4 km

Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile.

Principalele lucrări ale acestei secţiuni sunt:
• 95 de poduri și pasaje
• Tunel cu două galerii independente în lungime de 1.7 km/ galerie
• Nod rutier Cornetu și Nod rutier Văleni
• Ecoduct în zona localităţii Călineşti

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Îndrumări electorale interbelice: În cabină separată, cu ștampila apăsată pe roată, cu vot secret, liber, nesilit şi necontrolat

Publicat

Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale a publicat pe o rețea de socializare o imagine cu „îndrumări” electorale din perioada interbelică. Prin acestea, cetățenii erau sfătuiți cum să procedeze în timpul alegerilor desfășurate duminica, cum să folosească ștampila în cabină și cum să procedeze mai apoi cu buletinul de votare. 

„Votarea de Duminică va avea loc în sala „Caragiale” și va dura de dimineața dela ora 8, până seara la ora 8. Avem vreme să mergem și la biserică și să și votăm!

Votarea se face tot în baza Cărții de alegător, ori de alegătoare, cu care ați votat la consiliul județian și tot în acelaș mod: în cabină separată, cu ștampila apăsată pe roată, cu vot garantat secret, liber, nesilit și necontrolat de nimenea.

După apăsarea ștampilei, să împături buletinul de votare așa, ca chipul ștampilei rămas pe roată, să ajungă dinlăuntru și apoi să ieși din cabină și să dai buletinul astfel împăturat dlui judecător. Președintele alegerii în Alba – Iulia va fi dl.: Dr. Iosif Felner”, se precizează în „îndrumările” pubilicate pe rețeaua de socializare Facebook.

„Vă rugăm să remarcaţi cum votul <secret, liber, nesilit și necontrolat de nimenea> merge mână în mână cu aplicarea ştampilei pe roată”, au scris reprezentanții Direcției Județene Alba a Arhivelor Naționale.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate