Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI în ADMINISTRAȚIE: Polițist local la Alba Iulia, inspectori la Aiud și Câmpeni, auditor la Teiuș. LISTA completă


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaÎn această perioadă, sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în martie-aprilie şi condiţii de participare:

Primăria Municipiului Alba lulia

poliţist local, clasa I, gradul profesional debutant – Biroul disciplină în construcţii şi afişaj stradal.

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism, inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie mecanică, inginerie geologică, inginerie geodezică şi ingineria materialelor; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Anunţ publicat în 9 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere 20 de zile.

Concurs: 12 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Municipiului Alba lulia – Direcţia Creşe:

educator puericultor (2 posturi) – Creșa 1 Ampoi.

educator puericultor (2 posturi).

Condiţii: studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic; specializarea: educator puericultor, educatoare; educatoare – învăţător sau învăţător – educatoare, în condiţiile în care pe parcursul studiilor candidaţii au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie ori au efectuat cursuri de puericultura sau de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei Naţionale cu terţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 30 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia – Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia – director, gradul II

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, minimum 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 22 martie 2016, ora 10:00 – proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Primăria Municipiului Alba lulia

– asistent medical principal. Condiţii: studii postiiceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate

– asistent medical. Condiţii: studii postliceale în specialitatea asistenţă medicală, absolvite cu diplomă; minimum 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, județul Alba, telefon 0258 819462.

Primăria Municipiului Aiud

– inspector, clasa I, grad profesional debutant (2 posturi) – Serviciul Public de Asistenţă Socială, Compartiment Asistenţă Socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de ierarhizare Asistenţă socială; Ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică.

Anunţ publicat în 7 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 14 aprilie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, din str. Cuza Vodã, nr.1, camera 22, Județul Alba, telefon 0258/861.310, interior 13.

Primăria Orașului Câmpeni

inspector de specialitate II (S) – Compartimentul Proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul turismului; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an; utilizare calculator nivel mediu (Word. Excel).

Anunţ publicat în 4 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 11 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 13 aprilie 2016, ora 14:00 – proba interviu.

– inspector I, debutant, la compartimentul SPCLEP Câmpeni

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoştinţe de operare pe calculator – curs absolvit cu diplomă.

Anunţ publicat în 3 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 6 aprilie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 8 aprilie 2016, ora 10.00: proba interviu.

– referent III, superior – compartimentul ADPP din cadrul Serviciului de urbanism şi amenajare a teritoriului

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechimea în specialitatea studiilor – 9 ani.

Anunţ publicat în 3 martie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 20 de zile.

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 7 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Câmpeni, Piața Avram Iancu 5, Judeţul Alba, telefon 0258/771.215

 

 

Primăria Oraşului Teiuş

auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit (concurs organizat de ANFP)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani.

Anunţ publicat în 10 martie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 11 aprilie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Primăria Oraşului Ocna Mureş

– şofer I în cadrul Serviciului de Transport Public Local al Primăriei Oraşului Ocna Mureş.

Condiţii: studii generale/ profesionale/ medii; permis auto de conducere în categoria de transport D; atestat profesional de transport public de persoane; aviz psihologie valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; aviz medical valabil pentru conducător auto transport intern persoane categoria D; vechime în meseria de şofer – minimum 10 ani.

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare şi muncă în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, gândire logică, seriozitate şi corectitudine, profil moral corespunzător funcţiei, conduită profesională corespunzătoare; disponibilitate la un program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 18 martie 2016, ora 14:00

Concurs: 29 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora de susținere a interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 27, Județul Alba, telefon 0258/871.217.

 

Primăria Comunei Ighiu

inspector debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă economie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 22 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 30 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Comunei Ighiu, Județul Alba, din Ighiu, nr. 56, telefon: 0258/844.103.

 

Alte POSTURI:

Administraţia Naţională „Apele Române“, Administraţia Bazinală de Apă Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

– inginer – Biroul Gestiunea Resurselor de Apă

Condiţii: studii superioare de lungă durată, calificarea cu specializare în Construcţii Hidrotehnice, Hidroenergetică, Geologie, Hidrogeologie, Ingineria Mediului (specializarea obţinută în cadrul Facultăţii de Construcţii Hidrotehnice)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 31 martie 2016, ora 14.00

Concurs: 6 aprilie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii privind tematica, bibliografia şi probele de concurs la Compartimentul R.U.R.P.A., telefon 0258 833356, interior 213

Unitatea Militară 02539 Alba Iulia

– analist debutant

Condiţii: studii superioare, cu diplomă de licenţă în domeniul informatică/calculatoare şi tehnologia informaţiei/ingineria sistemelor.

– expert gradul II (psiholog)

Condiţii: studii superioare, cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie, psiho-pedagogie; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani şi 6 luni.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 28 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 1 aprilie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

– referent debutant – Compartimentul documente clasificate

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; nu necesită vechime în muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 martie 2015, ora 16.00

Concurs: 22 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 29 martie 2016, ora 11.00: proba practică; 4 aprilie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, tipul probelor de concurs, locul şi ora desfăşurării acestora, tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la telefon 0258 811989 sau la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, strada Regina Maria nr. 6, judeţul Alba

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

– educator la Casa de tip familial în comunitate Blaj. Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; examen psihiatric; minimum 6 luni vechime în muncă

– asistent medical – zi normă la Casa de tip nr. 9 Alba Iulia şi jumătate de normă la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Pinocchio” Alba lulia. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu; certificat de membru OAMGMAMR, urmând ca persoana care va ocupa postul să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei.

– infirmier la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; minimum 6 luni vechime în muncă

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 28 martie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115.

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Blaj

– inspector debutant – Compartimentul Control Comercial, Direcţia Buget Finanţe

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii economice.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 martie 2016

Concurs: 5 aprilie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 7 aprilie 2016, ora 14:00: proba interviu.

– consilier debutant – Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cil diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti, specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 martie 2016

Concurs: 29 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 31 martie 2016, ora 14:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110

Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș – Compartimentul Asistenţă Medicală Şcolară şi Comunitară

– asistent medical debutant (2 posturi)

– asistent medical principal (2 posturi)

Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist; certificat şi aviz de liberă practică, aferente anului 2016, eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 23 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș, Județul Alba, din str. Aleea Lac, nr. 12, telefon 0258/731.007 și 0258/730.611

Primăria Comunei Livezile

– referent, grad profesional asistent, la Biroul Registru Agricol

Condiţii: studii medii în domeniul agricol, specialitatea agronomie, zootehnie, necesare ocupării postului; vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării postului de minimum 6 luni; cunoştinţe de operare calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 29 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data interviului se va comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Livezile din Livezile, Județul Alba, telefon 0258/868.120.

Primăria Comunei Rădeşti

– consilier, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe economice specializarea contabilitate; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 6 ani.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 21 martie 2016, ora 15:00

Concurs: 1 aprilie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăria Comunei Rădeşti, Județul Alba, telefon 0258-879300.

Primăria Comunei Gârda de Sus

– referent I

Condiţii: disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 martie 2016, ora 16:00

Concurs: 25 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Gârda de Sus din satul Gârda de Sus, nr. 46A, comuna Gârda de Sus, Judeţul Alba, telefon 0258/778.141

Şcoala Gimnazială „Petru Pavel Aaron” Blaj

– secretar (jumătate normă)

Condiţii: nivelul studiilor: superioare; vechime minimă în învăţământ 5 ani; cunoştinţe privind încadrarea personalului; disponibilitate la timp de lucru prelungit; cunoştinţe de utilizare şi operare FC: Microsoft Office: Word, Excel, Access; Internet Explorer; Baze de date: Edusal, Revisal, SIIIR.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 31 martie 2016, ora 12:00: proba scrisă; data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială “Petru Pavel Aaron”, Blaj, judeţul Alba, telefon 0731/225.500

Şcoala Gimnazială Ohaba

– șofer (0.5 normă)

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, minimum 2 ani.

Concurs: 22 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Ohaba, din Ohaba, județul Alba, telefon/fax 0258-854507.

Primăria Comunei Gârbova

– consilier I debutant la Compartimentul administraţie publică locală, secretariat, stare civila, fond funciar

Condiţii: studii universitare de licenţa absolvite cu diplomă de licenţă; vechimea în specialitatea studiilor – nu e cazul; cunoştinţe operare calculator nivel avansat Word, Excel.

Termenul limită de depunere al dosarelor: 16 martie 2016, ora 12:00

Concurs: 28 martie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 28 martie 2016, ora 15:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Gârbova, Județul Alba, str. Vaii, nr. 452, telefon: 0258/748.118.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Alocațiile copiilor cresc cu 20% de la 1 februarie. Ministrul Muncii a anunțat ce se întâmplă cu a doua majorare

Publicat

Alocațiile copiilor cresc, de la 1 februarie, cu 20 la sută, a anunțat, miercuri seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Despre a doua creștere, Turcan a spus că va discuta când va exista bugetul aprobat.

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri seara, la TVR, că alocațiile pentru copii cresc, de la 1 februarie, cu 20 la sută.

„Alocațiile vor intra de la 1 februarie, adică de săptămâna viitoare, majorate cu 20%. Pentru calendarul de majorare a alocațiilor avem o lege în Parlament și vom vedea dacă se menține și a doua tranșă”, a spus ministrul Turcan.

A doua tranșă de majorare a alocațiilor ar trebui să aibă loc în vara anului 2021.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Un tânăr deținut în Penitenciarul Aiud susține că medicul stomatolog i-a stricat dantura când i-a scos 2 dinți. Ce s-a întâmplat

Publicat

aiud penitenciar

Un tânăr deținut în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud susține că medicul stomatolog al închisorii i-a distrus dantura, în timpul unei proceduri, și din acest motiv a cerut daune morale. 

Mai exact, în plângerea forumată, deținutul a declarat în data de 31 august 2020 a fost scos la cabinetul stomatologic pentru extracția unui dinte.

Acolo doctorul i-a spus că trebuie să-i scoată și un alt dinte. După ce a fost anesteziat, la nici 2 minute medicul s-a apucat să-i scoată dintele.

”După ce i-a scos un dinte, l-a durut foarte tare, iar din această cauză tânărul a început să plângă  și susține că a fost obligat de către doctor să înghită toată saliva cu sânge. Mai mult, tânărul a declarat că doctorul striga foarte tare la el.

De asemenea, tânărul a mai spus că la extracția celui de a doilea dinte, nu a mai suportat durerea și a sărit de pe scaun, se arată în motivarea Judecătoriei Aiud.

Câteva ore mai târziu, tânărul a fost dus la cabinetul medical din cauza faptului că i s-a umflat toată fața și i s-a administrat o fiolă de algocalmin.

Câteva zile mai tarziu i s-a dat un tratament cu antibiotic, iar timp de 9 zile nu ar fi putut să mănânce nici un fel de hrană a mai susținut acesta.

Acesta a mai spus în timpul procesului că i-a rămas un rest din dinte, șidoctorul refuză să îl mai primească la cabinetul stomatologic pentru investigații”, se arată în plangerea forumată de deținut.

Mai mult de atât, în timpul intervenției, tânărul susține că ”medicul i-a vorbit pe un ton ridicat spunându-i să înghită și a înghițit cu tot cu dinți, nu i s-a asigurat un vas în care să poată scuipa ce avea în gură”, se arată în motivarea instanței.

Poziția Penitenciarului Aiud

Reprezentații Penitenciarului au specificat că deținutul ”a fost pregătit pentru efectuarea extracției, respectiv anesteziat. În timpul efectuării manoperei, brusc, s-a ridicat de pe scaun și a spus că nu mai dorește să i se facă nimic, deoarece îl doare. I s-a propus suplimentarea anesteziei, deoarece unul dintre resturi era aproape extras. Nu a mai dorit să i se facă nimic și a părăsit încăperea.

Referitor la afirmația că a fost nevoit să înghită saliva cu sânge, nu este adevărată deoarece o manoperă sângerândă în cazul de față, extracția, se realizează prin tamponare cu comprese sterile, astfel încât sângele nu avea cum să fie înghițit. Mai mult decât atât nu avea cum să înghită un dinte, deoarece extracția nu a fost finalizată.

Referitor la afirmația deținutului că medicul ar fi strigat la el, medicul precizează că atitudinea sa față de deținuți a fost întotdeauna una corespunzătoare, atât din punct de vedere moral cât și deontologic, fapt care poate fi confirmat și de către asistentul medical de stomatologie prezent la incidentul menționat.

Următoarea prezentare la cabinetul stomatologic a fost în data de 07.09.2020, când i s-au administrat 4 tablete Larofen și 4 tablete Piafen, de către asistentul medical de stomatologie. Deoarece medicul se afla în concediu de odihnă, în perioada 02.09.-30.09.2020.

Medicul stomatolog consideră că dacă ar mai fi solicitat și în alte rânduri să fie prezentat la cabinetul stomatologic, cu siguranță ar fi fost prezentat, nicidecum nu se susține afirmația lui, că a fost refuzat de către medic, în perioada respectivă medicul fiind în concediu.

Referitor la acuzația că i-a fost refuzată cererea pentru a i se face un film dentar, medicul menționează că deținutul nu a solicitat acest lucru, fapt ce reiese și din studierea dosarului de cereri”, se mai arată în documentul citat.

În data de 18 decembrie, magistrații Judecătoriei Aiud au respins cererea tânărului deținut și l-au obligat pe acesta la plata a 200 de lei cu titlul cheltuieli de judecată.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Parcare supraetajată lângă Spitalul Județean Alba, proiect comun al Primăriei Alba Iulia și Consiliului Județean Alba

Publicat

Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, a anunțat pe contul său de Facebook două proiecte importante ale administrației locale.

Este vorba în primul rând despre o parcare supraetajată care va fi construită lângă Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia. Parcarea, spune Filimon, va fi funcțională anul viitor.

Potrivit unor surse Alba24, o parte din viitoarea parcare va fi rezervată pentru personalul medical, iar cealaltă va fi disponibilă ca parcare cu plată și abonament.

De asemenea, viceprimarul Filimon mai anunță stadiul proiectului centurii de nord a orașului.

Potrivit temei de proiectare, traseul obiectivului propus va începe din sensul giratoriu Alba Iulia Nord, către teritoriul administrativ al comunei Ighiu și va face legătura între DN 1 (E 81) și DN 74.

Va avea 4,6 kilometri pe teritoriul municipiului Alba Iulia și 1,4 pe cel al comunei Ighiu.

Postarea viceprimarului Marius Filimon:

”Ieri am avut o întâlnire cu președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, cu administratorul public la județului, Dan Popescu și cu primarul municipiului, Gabriel Pleșa, întâlnire la care am discutat pașii concreți pe care trebuie să-i urmăm pentru realizarea a doua investiții importante care vor fi făcute în parteneriat de Primăria Alba Iulia și Consiliul Județean Alba.

Prima se referă la centura de nord a municipiului, investiție care în acest moment urmează pașii legali. În câteva zile ne așteptăm să primim PUZ-ul împreună cu avizele aferente.

Din păcate, birocrația românească a făcut să existe niște întârzieri în obținerea acestor avize. Primăria Ighiu, al treilea partener, a început realizarea PUZ-ului pentru porțiunea de pe teritoriul ei. Lucrurile se mișcă.

Poate prea încet, dar se mișcă și ne luptăm cu legile, regulile și regulamentele care de multe ori îngreunează totul.

Celălalt subiect discutat a fost legat de parcarea etajată care se va realiza pe bd-ul. Transilvaniei, lângă Spitalul Județean de Urgență.

S-au stabilit etapele care trebuie parcurse și contribuția fiecărui partener în această primă fază a dezvoltării investiției respective.

Pe lângă documentele necesare, Primăria Alba Iulia va realiza un studiu de trafic pentru acea zonă, studiu necesar pentru a vedea modul de acces și de ieșire din parcare precum și modul în care va fi influențată circulația.

Dacă lucrurile merg așa cum ne-am propus, anul viitor ar trebui să fie funcțională această parcare” a scris pe contul său, viceprimarul Marius Filimon.

Foto: Arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Meteș: Opt copii buni la învățătură din cinci familii modeste au nevoie de rechizite pentru școală

Publicat

Opt copii ai unor familii din Meteș (județul Alba) au nevoie de rechizite pentru a merge la școală, potrivit voluntarilor de la Fapte bune din Alba. 

Copiii, cu rezultate foarte bune la școală, provin din 5 familii modeste, fără posibilități materiale. 4 dintre familii sunt monoparentale. 

Aceștia au nevoie de 23 caiete de matematică, 19 caiete tip dictando, 5 caiete de tip 1, 8 cutii creioane colorate, 8 penare, 8 stilouri, 8 blocuri de desen, 8 cutii acuarele, 5 truse geometrice, 5 dicționare ale limbii române pentru elevi.

În limita posibilităților, copiii au nevoie și de 8 ghiozdane și eventual niște haine.

Detalii despre cum pot ajunge rechizitele la copii se pot obține pe grupul de Facebook Fapte Bune din Alba.

Toți cei 8 copii au rezultate foarte bune la școală, fiind recomandați de educatoare și învățătoare.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate