Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Direcţia Copilului Alba, DJTS, primăriile Alba Iulia şi Blaj şi alte instituţii publice. Condiţii de participare la concurs

Publicat

primarie

primaria alba iuliaNoi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în perioada octombrie-noiembrie şi condiţii de participare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

inspector de specialitate debutant. Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă.

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Pinocchio, Alba Iulia

educator cu studii superioare (studii S.S.D. sau S). Condiţii: studii S.S.D. sau S absolvite cu diplomă dc licenţă sau echivalentă

Centrul de zi pentru copii cu dezabilităţi „Arnsberg”:

kinetoterapeut. Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea kinetoterapie sau kinetoterapie şi motricitate specială

fiziokinetoterapeut. Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea fiziokinetoterapie sau balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Centrul de îngrijire şi Asistenţă Gârbova:

asistent medical debutant. Condiţii: diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire scoală postliceală sanitară de farmacie sau echivalentă în domeniu; ertificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoana care va ocupa postul, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical de farmacie

masor. Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă; certificat calificare tehnician masor; minimum 6 luni vechime în muncă

infirmier. Condiţii: studii generale, absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau dovada înscrierii la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266. interior 115.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier clasa I, gradul profesional superior – Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (R.S.I.): Ştiinţe economice sau domeniul de licenţă (DL): informatică; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 7 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 24 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă, la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor, nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

– consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie geodezică sau mine, petrol şi gaze, specializarea: topografie minieră; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fără; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 octombrie 2016, ora 15.00

Concurs: 15 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba

referent, clasa III, grad profesional asistent

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni; cunoştințe de operare PC – nivel avansat;

Anunţ publicat în 21 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 zile.

Concurs: 23 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 25 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Alba din str. Dr. loan Ratiu, nr. 34, telefon: 0258/832.768.

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia

asistent social debutant, fracţiune de normă 4 ore/zi

Condiţii: studii universitare cu diplomă, respectiv studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social sau dovada că a solicitat înscrierea în Colegiul Asistenţilor Sociali

infirmieră, normă întreagă (2 posturi)

Condiţii: studii generale (8 clase); curs de infirmieră organizat de un furnizor autorizat de formare profesională

– muncitor calificat – bucătar, treapta I – normă întreagă

Condiţii: studii generale (8 clase); vechimea în specialitate necesară: minimum 8 ani în meseria de bucătar; diplomă sau certificat de calificare în meseria de bucătar-ospătar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 noiembrie 2016, ora 15.00

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10.00: proba scrisă/practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, Judeţul Alba şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Primăria Municipiului Blaj

consilier juridic asistent, Birou Juridic Contencios

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii juridice; 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 9 noiembrie 2016

Concurs: 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 23 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.

consilier debutant, Compartiment Administrarea Domeniului Public şi Privat şi Disciplina în Construcţii, Birou Urbanism

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, studii inginereşti

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 2 noiembrie 2016

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 16 noiembrie 2016, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Blaj din Blaj, Piața 1848 nr. 16, Județul Alba, telefon 0258/710.110.

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleseriu”, Sebeş

– pedagog şcoală

Condiţii: nivelul studiilor – medii; vechime: nu este cazul.

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 16 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleseriu”, Sebeş, cu sediul în Sebeş, str. Lucian Blaga nr. 76, telefon 0258/731.220

Şcoala Gimnazială nr. 2 Sebeş

administrator de patrimoniu

Condiţii: îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de iniginer/subinginer, economist; vechime efectivă în domeniu de minimum 1 an; cunoştinţe operare PC; elaborarea documentaţiei pentru realizarea de achiziţii publice (SEAP).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 4 octombrie 2016, ora 14.00

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 17 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 17 octombrie 2016, ora 14.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Şcoala Gimnazială Nr. 2, cu sediul în localitatea Sebeş, str. Piaţa Libertăţii nr. 1. judeţul Alba, telefon 0258/731922.

Colegiul Tehnic Aiud

ajutor analist programator

Condiţii: nivelul studiilor: superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de ajutor analist programator: 5 ani.

Anunţ publicat în 20 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 9.00 – proba scrisă; 15 noiembrie 2016, ora 11.00: proba practică;15 noiembrie 2016, ora 14.00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obține la Colegiul Tehnic Aiud, cu sediul în Aiud, str. Ion Creangă nr. 14, judeţul Alba, telefon 0745861018, 0258861018.

Primăria Comunei Sântimbru

inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentului Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice; cunoştinţe de operare pe calculator (Windows, Word, Excel) – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 15:00

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10:00: proba suplimentară; 17 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sântimbru, județul Alba, str. Blajului nr. 187, județul Alba, telefon/fax 0258/842.101

Primăria Comunei Blandiana

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul registru agricol, fond funciar, cadastru şi urbanism;

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe locale, resurse umane

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.

Anunţ publicat în 13 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate cu privire la bibliografic şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258-760738

Primăria Comunei Șona

– referent IA Compartiment asistenţă socială;

– referent IA Compartiment deservire.

Condiţii: studii medii; vechime minimum 15 ani.

Data limită de depunerea dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 15 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu – pentru postul de referent IA Compartiment asistenţă socială

Concurs: 11 noiembrie 2016, ora 12/13:00: proba scrisă; 15 noiembrie 2016, ora 11:00: proba interviu – pentru postul de referent IA Compartiment deservire.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, telefon: 0258/884.144.

Primăria Comunei Vinţu de Jos

consilier, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Biroului Buget- finanţe, Resurse Umane, strategii, programe, achiziţii publice, taxe şi impozite locale

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor, minimum 5 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 8 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 17 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 21 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Vinţu De Jos, Judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 18.

Primăria Comunei Sălciua

asistent medical comunitar debutant la Compartimentul Sănătate

Condiţii: studii de specialitate în domeniul asistenţei medicale; abilități de comunicare şi muncă în echipă; conduită profesională corespunzătoare.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 noiembrie 2016, ora 16:00

Concurs: 7 noiembrie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 9 noiembrie 2016, ora 11:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Sălciua, Județul Alba, str. Principală, nr. 62, telefon: 0258/788.740

ALTE POSTURI

Instituția Prefectului – Județul Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

– referent, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 octombrie 2016, ora 16:00

Concurs: 10 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din Municipiul Alba Iulia, Piața I.I.C.Brătianu, nr.1, telefon: 0258/812.37

Consiliul Judeţean Alba

inspector de specialitate, gradul I A la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă: domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţe economice; vechime minimă de 6 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inspector de specialitate, gradul I la Serviciul accesare şi coordonare proiecte

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă: domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţe economice; vechime minimă de 3 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor – Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1: 24 octombrie 2016, ora 16:00

 Concurs: 31 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, telefon: 0731/560.763.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

psiholog, din cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 2 noiembrie 2016: proba scrisă, rectorat; 4 noiembrie 2016: proba interviu, rectorat.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filologie, telefon 0258810431

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

inspector de specialitate I în cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Aprovizionare şi Transport

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploină/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor econoinice/tehnice; cursuri specifice în domeniul achiziţiilor publice; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe operare PC – nivel avansat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 octombrie 2016

Concurs: 2 noiembrie 2016, ora 10:00 – testarea psihologică; 3 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 8 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon: 0258/820.825, interior 146

Unitatea Militară 02539 Alba lulia

expert debutant (psiholog).

Condiţii: nivelul studiilor: candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare, cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie/psiho-pedagogie; nu este necesară vechime în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2016, ora 16:00

Concurs: 3 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 9 noiembrie 2016, ora 10:00: proba practică; 15 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 02539 Alba lulia şi la telefon 0258/830601

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia

analist programator.

Condiţii: studii superioare de specialitate (calculatoare, informatică, informatică economică, electronică, inginerie electrică); vechimea în specialitatea studiilor solicitate constituie un avantaj (se va utiliza ca şi criteriu de departajare în cazul mediilor egale).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 octombrie 2016, ora 12:00

Concurs: 3 noiembrie 2016, ora 9:00 – proba scrisă; 3 noiembrie 2016, ora 11:00 – proba practică; 7 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Municipal de Cultură Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 97, ap.4, Arad, Județul Arad, telefon: 0258/811.468.

Primăria Municipiului Sebeş

inspector de specialitate I A la Compartiment administrativ şi deservire – Direcţia economic

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în muncă: minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2016, ora 16:30

Concurs: 3 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1, camera 2C, telefon: 0258/731.004, interior 133.

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Maria

  miercuri, 26.10.2016 at 10:11

  se anunta posturi scoase la concurs, te trimite la pagina oficiala de unde poti primi mai multe detalii dar pe pagina nu gasesti nici macar anuntul. de exemplu la comuna santimbru nu gasesti nici un anunt de algajare pe pagina oficiala.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Sistemul Național de Gaze, în stare de pre-alertă, marți dimineață. A scăzut consumul și s-au dublat importurile

Publicat

Timp de 10 ore a fost stare de pre-alertă la Transgaz, după ce gazoductele au strâns un surplus neașteptat de gaz, care risca să arunce în aer întreaga clădire. 

Potrivit companiei Transgaz, citat de Economedia, s-a ajuns aici pentru că a scăzut foarte mult consumul, importurile s-au dublat, în vreme ce exporturile rămân constante.

 • ”În perioada 01-02 octombrie 2022 (zile de weekend), consumul de gaze naturale a fost foarte mic, odată datorită faptului că au fost zile libere coroborat cu oprirea consumului de la centrala de la Brazi.
 • De asemenea, raportat la ultima zi din luna septembrie, volumele de gaze importate în zilele de 1 și 2 octombrie s-au dublat, în condițiile în care volumele exportate au rămas aproximativ la aceeași valoare” răspuns Transgaz către Economedia.

Chiar și așa, Transgaz susține că nu s-au înregistrat probleme de operare și că siguranța n-a fost pusă în pericol.

Potrivit datelor interactive Trasnsgaz , 82 de milioane de metri cubi circulau prin SNT, de unde starea de prealertă începea de la 78 de milioane de metri cubi.

În fapt, la 83 de milioane de metri cubi, începe starea de alertă, când cantitatea de gaze pune o presiune exagerată pe gazoducte, cu riscul aferent de accident.

La ora 12.00, cantitatea de gaze transportată scăzuse semnificativ, până la 80,5 milioane de metri cubi, SNT intrând în zona „normală” de funcționare.

Reglarea sistemului ar putea fi pusă pe seama faptului că gazele în surplus au fost stocate în depozite.

Astfel, 16 milioane de metri cubi sunt depozitate azi în subteran, cu mult mai mult decât media ultimelor săptămâni, când doar 10-11 milioane de metri cubi se stocau.

Este posibil ca aceasta să fi fost soluția găsită de Dispecerul Național de Gaze, care este în subordinea Transgaz, pentru a reduce presiunea din conducte.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Sute de copii au beneficiat gratuit de servicii socio-medicale, printr-o finanțare nerambursabilă a Primăriei Alba Iulia

Publicat

sediu primarie drona

Sute de copii au beneficiat gratuit de servicii socio-medicale, printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă al Primăriei Alba Iulia. 

Pachetul de servicii gratuite a fost posibil prin proiectul „Sănătate pentru Toți 3/ Salutte per Tutti 3” și este dedicat copiilor din Alba Iulia, dar și din alte zone ale României, care frecventează Centrul „Maria Beatrice”, respectiv Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Sfânta Maria”.

Proiectul Primăriei Alba Iulia, ajuns la cea de-a treia ediție consecutivă, a fost derulat în colaborare cu asociația italiană Medici per la Pace și sponsorizat de către Intesa Sanpaolo Bank.

Durata celei de-a treia ediții a proiectului: până la 30 septembrie 2022.

Pe parcursul derulării proiectului, în fiecare dintre cele două centre au fost asigurate servicii gratuite, specifice profilului lor de activitate, în scopul reabilitării socio-medicale a copiilor.

La Centrul „Maria Beatrice”:

 • 80 de copii au beneficiat de sesiuni gratuite de reabilitare neuro-motorie
 • 20 de copii au fost cuprinși într-un program de intervenții dentare gratuite și au primit kit-uri dentare gratuite
 • 85 de copii, cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, au beneficiat de evaluare funcțională gratuită, în scopul prevenției și depistării precoce a eventualelor afecțiuni neuro-motorii
 • 51 de familii ale copiilor beneficiari ai centrului au primit suport psihologic specializat, în vederea gestionării situației de a avea un copil cu dizabilitate
 • 75 de părinți și copii au participat la seminarii specializate despre hrănirea copilului cu dizabilitate și stadiile de dezvoltare ale acestuia
 • 85 de studenți au fost încadrați într-un program specific de training dedicat kinetoterapeuților și terapeuților ocupaționali.

La Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Sfânta Maria”:

 • 35 de copii beneficiari ai centrului au fost cuprinși într-un program de intervenții dentare gratuite și au primit kit-uri dentare gratuite, beneficiind de asemenea de educație privind igiena orală
 • pe perioada frecventării centrului, copiii beneficiari au primit educație alimentară prin adăugarea unor alimente sănătoase la rația zilnică de mâncare pe care o primesc deja la centru
 • copiii au primit suport în realizarea temelor și au participat la activități de educație informală
 • copiii și familiile lor au primit consiliere psihologică, socială și juridică gratuită.

„Ne bucurăm de fiecare dată, când reușim, ca administrație locală, să aducem plus valoare serviciilor socio-medicale din Municipiul Alba Iulia.

Mă bucură și emoționează și mai mult, când beneficiarii direcți ai serviciilor sunt copii care frecventaeză centre de profil din municipiu, cum este cazul proiectului de față.

De aceea, nu putem fi decât recunoscători Asociație italiene «Medici per la Pace» și finanțatorului, Intesa Sanpaolo Bank”, apreciază Gabriel Pleșa, primar Municipiul Alba Iulia.

Proiectul „Sănătate pentru toți 3/ Salutte per Tutti 3”, finanțat de către Intesa Sanpaolo Bank, a început la 1 octombrie 2021 și a avut o durată de 12 luni, implicând două organizații din Alba Iulia: Centrul „Maria Beatrice”, respectiv Direcția de Asistență Socială a Municipiului Alba Iulia, prin Centrul de Zi pentru Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii „Sfânta Maria”.

Proiectul „Sănătate pentru toți 3/ Salute per Tutti 3” a avut o valoare nerambursabilă de 72.780 euro.

Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia pentru derularea celor trei ediții ale proiectului este de 209.269 euro.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO-VIDEO: Circulație ÎNCHISĂ pe Transalpina din cauza condițiilor meteo: zăpadă, viscol puternic și ceață

Publicat

Autoritățile au anunțat că a fost închisă circulație pe DN67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

”Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (zăpadă, viscol și ceață) și pentru siguranța participanților la trafic, CNAIR și Poliția Rutieră, au luat astăzi, 4 octombrie, decizia închiderii circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN67 C (Transalpina) între Rânca și Obârșia Lotrului (km 34+800 – km 59+800).

 

Măsura închiderii temporare a circulației rutiere pe acest sector de drum a fost luată pentru siguranța participanților la trafic, având în vedere fenomenele meteorologice imprevizibile ce pot apărea în orice moment în această zonă.

Circulația rutieră pe acest sector de drum va fi reluată când condițiile meteorologice vor permite desfășurarea traficului rutier în siguranță”, a anunțat DRDP Timișoara.

Poliția a anunțat că în zonă este viscol puternic, ninsoare și vizibilitate redusă sub 50 de metri. Restricția este impusă este semnalizată corespunzător.

sursă imagini: DRDP Timișoara, DRDP Craiova, CNAIR / Facebook

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

InfoTrafic: Restricții de circulație pe autostrada A10 Sebeș-Turda și A1 Sebeș-Sibiu. Tronsoanele vizate

Publicat

Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat restricții de circulație pe autostrăzile A10 Sebeș-Turda, A1 Sibiu-Deva (Sebeș) și A2 București-Constanța.

Se efectuează lucrări de reparații a carosabilului.

Restricții de circulație – 4 octombrie

A10 Sebeș-Turda

 • pe sensul către Turda al autostrăzii A10 Sebeș-Turda, pe tronsonul kilometric 25+500 de metri – 26+700 de metri, în zona municipiului Aiud, județul Alba, se efectuează lucrări de măsurare topografică, până la ora 14:00; prima bandă și banda de urgență sunt restricționate

A1 Sebeș-Sibiu

 • pe sensul către Sibiu al autostrăzii A1 Deva (Sebeș) – Sibiu, la kilometrul 250, în zona municipiului Sibiu, se efectuează lucrări de montare a fibrei optice, până la ora 12.00; a doua bandă este restricționată
 • pe sensul către Sibiu al autostrăzii A1 Deva (Sebeș) – Sibiu, la kilometrul 247, în zona municipiului Sibiu, se efectuează lucrări de montare a fibrei optice, în intervalul orar 13.00-16.00; a doua bandă este restricționată

A2 București-Constanța

 • pe autostrada A2 București-Constanța, nod rutier cu DN 22C, calea 1 si 2, traficul rutier se desfăşoară cu limită de viteză la 30 km / h, pentru a permite efectuarea unor lucrări de reparaţii asfaltice, până la ora 18:00
 • pe sensul către Constanța al autostrăzii A2 București – Constanța, la kilometrul 183+200 de metri, localitatea Medgidia, jud. Constanța, este restricționată a doua bandă pentru a permite montarea parapetului median, în intervalul orar 12.30-16.00. Traficul se desfăşoară cu limită de viteză de 60 km/h.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să reducă viteza în zona lucrărilor şi să semnalizeze orice intenţie de schimbare a benzii de circulaţie.

sursă: politiaromana.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax