Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Muzeul din Alba Iulia, Direcţia Regională de Statistică Alba, DGASPC şi alte instituţii publice. Condiţii de participare la concurs


Publicat

muzeul unirii alba iulia

muzeul unirii alba iuliaAlte posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în octombrie şi condiţii de participare:

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

conservator grad IA în cadrul Centrului Naţional Conservare-restaurare Carte Veche;

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul Muzeologie, Conservarea şi Restaurarea patrimoniului; vechime în specialitate de minimum 9 ani şi 6 luni;

–  expert autorizat de Ministerul Culturii;

Condiţii: cunoştinţe de utilizare a programului de evidenţă informatizată a patrimoniului cultural mobil şi a arhivelor documentare (Docpat)

chimist debutant în cadrul Centrului Naţional Conservare-restaurare Carte Veche;

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul chimie; cunoştinţe operare calculator.

economist debutant în cadrul Compartimentului Financiar- contabilitate;

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic; cunoştinţe operare calculator.

–  supraveghetor muzeu în cadrul Secţiei Supraveghere şi Gestiune Patrimoniu

Condiţii: studii generale sau medii; vechime minimum 2 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor 7 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 17 octombrie 2016, ora 11.00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Alba, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;  data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300.

Direcţia Regională de Statistică Alba

-expert IA (post pe perioadă determinată)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţele naturii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 6 ani; cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul statisticii agriculturii.

Anunţ publicat în 29 septembrie, termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 10 zile.

Concurs: 21 octombrie 2016, ora 10.00: proba scrisă; 25 octombrie 2016, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Regionale de Statistică Alba din Alba Iulia, str. O. Goga nr. 9, telefon 0258/811.240.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

-infirmieri (5 posturi)

Condiţii: studii generale absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; 6 luni vechime în muncă

Casa de tip Familial Nr. 3 Abrud

-educator

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în muncă minimum 6 luni; examen psihiatric.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg”

-psiholog specialist.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de libera practică în specialitatea psihologie clinică sau specialitatea psihopedagogie specială, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare specialist

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 20 octombrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115

Primăria Municipiului Sebeş

consilier gradul I la Compartimentul Proiecte cu Finanţare Internă şi Internaţională

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durata, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2016, ora 16:30

Concurs: 18 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Poliţia Locală Sebeş – Compartimentul Protecţia Mediului, Disciplina în Construcţii, Activitate Comercială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile – ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie 2016, ora 16:30

Concurs: 26 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice – Aparatul de Specialitate al Primarului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile – economice, juridice sau tehnice; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2016, ora 16:30

Concurs: 20 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1.

Primăria Orașului Zlatna

asistenţi medicali comunitari, treapta profesională debutant la SPAS – Compartimentul Asistenţă Medicală Comunitară (2 posturi)

Condiţii: şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea asistent medical generalist; angajament că în termen de 3 luni de la angajare va face dovada aprobării cererii de înscriere ca membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; neprezentarea certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. în termenul de 3 luni de la data angajării duce la încetarea contractului individual de muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 octombrie 2016, ora 16:00

Concurs: 18 octombrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 24 octombrie 2016, ora 11:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. C. Moților nr. 12, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria Comunei Meteş

inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism al Primăriei Comunei Meteş

Condiţii: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului sau cadastru, topometrie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie 2016

Concurs: 2 noiembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 4 noiembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Meteş, din str. Principală, nr. 43, Judeţul Alba, telefon: 0258/849.003.

Primăria Comunei Valea Lungă

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agriculturii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 2 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 3 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102

ALTE POSTURI

Primăria Municipiului Alba Iulia

auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit intern

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: economie sau drept; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Concurs: 24 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

inspector, clasa I, gradul profesional principal, la Compartimentul Transport, Liberă Iniţiativă din Direcţia Cheltuieli

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): Ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe dc operare PC- nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 octombrie 2016, ora 15.00

Concurs: 18 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcţia Urbanism, Amenajarea Teritoriului – Serviciul Urbanism

consilier clasa I, gradul principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, domeniul de licenţă (DL): geologie; Ştiinţe Inginereşti, domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe Umaniste şi Arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani;   cunoştinţe de operare PC, nivel mediu

consilier clasa I, gradul debutant.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Matematică şi Ştiinţe ale Naturii, domeniul de licenţă (DL), geologie; Ştiinţe Inginereşti, domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe Umaniste şi Arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -; cunoştinţe de operare PC, nivel mediu

Serviciul Autorizări

consilier clasa I, gradul superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Ştiinţe inginereşti, domeniul dc licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe umaniste şi arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.

consilier clasa I, gradul principal

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DFI): Ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă (DL): inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie geologică, inginerie geodezică, inginerie mecanică, inginerie industrială, ingineria materialelor, inginerie şi management; Ştiinţe umaniste şi arte, domeniul de licenţă (DL): arhitectură, urbanism; vechimea m specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termen limită de depunere a dosarelor: 5 octombrie 2016, ora 15:00

Concurs: 25 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Alba

inspector clasa I, grad profesional superior – Biroul Inspecţie Socială.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani; cunoştinţe operare PC.

Termen limită de depunere a dosarelor: 11 octombrie 2016

Concurs: 24 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Alba din municipiul Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 10B, telefon 0258/812.736, interior 105

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Guvernul majorează valoarea tichetului de masă cu 8 bănuți, din octombrie. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial

Publicat

tichete de masa

În această săptămână, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul Ministerului Muncii prin care se stabileşte creşterea valorii tichetului de masă pentru al doilea semestru al anului 2021, conform documentelor oficiale.

Mai exact, este vorba despre Ordinul nr. 1.245/902/2021 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2021 ce a fost oficializat miercuri, 06 octombrie 2021, prin publicarea în Monitorul Oficial Partea I, nr. 956.

Ordinul Ministerului Muncii 902/2021 prevede ca pentru semestrul II al anului 2021, începând cu luna octombrie 2021, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi cuantumul de 20,09 lei. Practic vorbim de o majorare de câţiva bani.

Valoarea nominală a tichetelor de masă se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2022, respectiv februarie 2022 şi martie 2022.

Ultima majorare a valorii maximale a tichetelor de masă a fost făcută în octombrie 2020, când a fost majorată de la 20 lei la 20,01 de lei.

Valoarea tichetelor de masă este reglementată prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Polițiștii din Alba au trimis o amendă unui bărbat la o adresă la care nu mai locuia de peste 30 de ani. Ce s-a întâmplat

Publicat

Epopeea unei amenzi date în urmă cu șase ani, de polițiștii din Alba, unui bărbat din Miercurea Ciuc este descrisă într-o motivare a Judecătoriei Aiud. 

Personajele principale sunt un agent al poliției, un buletin în format vechi cu file, un șofer și un proces verbal trimis la o adresă la care șoferul nu mai locuia de mai bine de 30 de ani. 

Mai exact, în 18 august 2015, un șofer era surprins de un polițist din Teiuș, la ieșirea din Alba Iulia că a depășit pe linie continuă.

Polițistul l-a amendat cu 420 de lei și reținerea permisului pe 30 de zile. Șoferul nu a fost de acord și nu a semnat pe loc procesul verbal, drept urmare acesta a fost trimis prin poștă.

Probemele au început în momentul în care polițistul a trecut o adresă greșită. Mai exact, în 2015 bărbatul deținea un buletin vechi cu file, iar pe fila a șaptea era notată o mutație de domiciliu.

Polițistul nu a fost atent și a completat procesul verbal cu o adresă din municipiul Gheorgheni, (adresă care apărea pe prima pagina) la care bărbatul nu mai locuia din anul 1984.

Procesul verbal a ajuns la adresa respectivă și nu a produs nici un efect mai bine de 6 ani până când la o actualizare de date. Bărbatul locuia din 1993 la o altă adresă din Miercurea Ciuc.

Șase ani mai târziu, șoferul în cauză a primit procesul verbal și somația de plată de la Primăria Miercurea Ciuc în data de 2 martie 2021.

După ce a primit documentele bărbatul a acționat în instanță și a cerut anularea amenzii.

Un proces s-a desfășurat pe rolul Judecătoriei Aiud, iar în data de 12 octombrie 2021, magistrații instanței au dat o decizie.

Aceștia au stipulat că procesul verbal nu a fost legal comunicat și au admis cererea de anulare a amenzii.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Măsurile recomandate autorităților de șeful E.ON România pentru reducerea facturilor la energie: ”Sunt decizii politice”

Publicat

contor curent gaz

Autorităţile din România ar trebui să reducă TVA la energie, pe lângă celelalte măsuri pe care le-au anunţat, pentru ca facturile plătite de oameni să scadă, a afirmat Volker Raffel, directorul general al E.ON România.

Volker Raffel, CEO al E.ON România, spune că măsurile luate de Guvern pentru a contracara creșterea prețurilor la energie sunt bune, dar ar mai trebui luată încă o măsură, reducerea TVA care tocmai s-a aplicat și în Germania, pentru ca facturile plătite de oameni să scadă.

Volker Raffel este noul CEO al Grupului E.ON România începând cu data de 1 august, preluând atribuțiile de la Manfred Paasch, care s-a retras din funcția deținută timp de aproape doi ani.

„Suntem foarte bucuroşi că Guvernul a pus deja în funcţiune două scheme-suport: prima este cea privind consumatorii vulnerabili, iar a doua, ce a făcut Guvernul chiar înainte de a fi demis, schema-suport (de compensare a facturilor – n.red.) atât pentru electricitate, cât şi gaze. Pentru cei care nu au consum mare, ci mic. Cred că este foarte important să ajutăm consumatorii”, a spus Raffel, într-un interviu acordat Agerpres.

Şeful filialei din România a companiei germane a adăugat că sunt necesare şi alte măsuri, pe lângă acestea.

Prețul electricității și al gazelor continuă să crească

„Cu toate acestea, preţul electricităţii şi al gazelor în toată Europa continuă să crească şi nu exclud necesitatea de a lua mai departe şi alte măsuri de susţinere a consumatorilor. Sunt bucuros că există discuţii politice la nivel european şi vor decide cum să o facă.

De exemplu, Germania a decis reducerea TVA pentru şase luni şi aceasta ar fi o soluţie şi pentru România, pentru a supravieţui cumva acestei ierni.

Cred că impactul energiei este atât de mare, încât o reducere a taxelor poate fi ceva folositor„, a subliniat Volker Raffel.

De asemenea, în Germania şi la nivel european se discută şi asigurarea din bugetul statului a certificatelor verzi pentru producţia de energie regenerabilă, pentru o perioadă, în locul consumatorilor finali, măsură care s-ar putea aplica şi în România.

„Deci sunt mai multe posibilităţi de a face ceva. Haideţi să vedem cum se va desfăşura dezbaterea politică, pentru că acestea sunt decizii politice, iar noi, ca şi companie, nu putem decide cu privire la ele.

Dar trebuie să fie discuţii democratice şi, dacă preţurile vor continua să crească, cred că va fi nevoie de măsuri folositoare„, a susţinut responsabilul E.ON România.

 

foto: facebook.com/VolkerRaffelE.ONRomania

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Programul prin care tinerii de 18 ani pot călători gratuit în toată Europa a fost relansat. Înscrieri, până în 26 octombrie

Publicat

Un program prin care tinerii pot călători gratuit „Discover EU” reîncepe, după ce un an de zile a fost suspendat din cauza COVID-19. Se fac din nou înscrieri.

Tinerii de 18 ani au astfel oportunitatea să călătorească gratuit cu trenul în toată Europa, timp de 30 de zile. Concurența este mare. Sunt câte 5 pe un loc.

 „O lume întreagă așteaptă să fie descoperită. Fă-ți bagajele, ia-ți cel mai bun prieten și pornește la drum.”

Tinerii pot merge în călătorie singuri sau pot forma un grup cu alte 4 persoane, atâta timp cât și acestea îndeplinesc condițiile de eligibilitate menționate mai sus.

Toți membrii grupului trebuie să utilizeze codul alocat pentru a-și completa propriul formular de înscriere.

România are aproape 2.300 de locuri libere. Iar concurența este mare. La ediţiile trecute au aplicat peste 350.000 de tineri din Uniunea Europeană pentru cele 70.000 de locuri.

4 condiţii pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să se înscrie în program:

  • – să fie născuţi în 2003, adică să aibă 18 ani
  • – să fie cetăţeni ai unei ţări din UE.
  • – să completeze un formular online de înscriere şi un chestionar, ambele disponibile pe site-ul europa.eu.

Discover EU: înscrierea este deschisă până pe 26 octombrie

Miruna Covaci – responsabil al serviciului de informare Eurodesk România: “Exista tineri care văd în asta o provocare de a se descurca singuri, să descopere locuri noi – de a testa Europa propriu-zis.

Există de exemplu tineri care, pasionaţi de arhitectură, s-au gândit să se ducă şi să vadă anumite clădiri emblematice din Europa, sau pasionaţi de o anumită limbă străină, s-au gândit că poate fi o oportuntate să o audă mai mult”.

Anul trecut, programul a fost suspendat, din cauza restricţiilor. Aşa că, în mod excepţional anul acesta se pot înscrie şi tinerii care nu au putut participa în 2020. De când s-a deschis Discover EU, 2.700 de români au călătorit cu trenul prin toată Europa, potrivit PROTV.

Tinerii selectați, pot călători pe o perioadă de cel puțin 1 zi și cel mult 30 de zile, între 1 martie 2022 și 28 februarie 2023.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate