Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Prefectura Alba, Consiliul Judeţean, Primăria Alba Iulia, spital şi alte instituţii publice. Condiţii de participare la concurs


Publicat

sediul CJ, prefectura AB

Prefectura, CJ AlbaNoi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în perioada octombrie-noiembrie şi condiţii de participare:

Instituția Prefectului – Județul Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior;

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice

– referent, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 31 octombrie 2016, ora 16:00

Concurs: 10 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din Municipiul Alba Iulia, Piața I.I.C.Brătianu, nr.1, telefon: 0258/812.37

Consiliul Judeţean Alba

inspector de specialitate, gradul I A la Serviciul achiziţii publice şi monitorizarea implementării contractelor;

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă: domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţe economice; vechime minimă de 6 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

inspector de specialitate, gradul I la Serviciul accesare şi coordonare proiecte

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă: domeniul fundamental (DFI) – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţe (RSI) – ştiinţe economice; vechime minimă de 3 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor – Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1: 24 octombrie 2016, ora 16:00

 Concurs: 31 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia, str. I.I.C. Brătianu, nr. 1, telefon: 0731/560.763.

Primăria Municipiului Alba Iulia

consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Serviciul comunitar pentru cadastru şi agricultură

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie geodezică sau mine, petrol şi gaze, specializarea: topografie minieră; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: fără; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 31 octombrie 2016, ora 15.00

Concurs: 15 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

asistent medical la Serviciul Public de AsistenţăMedicală.

Condiţii: studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistenţă medicală;  vechime, minimum 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 octombrie 2016, ora 15:00

Concurs: 27 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

psiholog, din cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 2 noiembrie 2016: proba scrisă, rectorat; 4 noiembrie 2016: proba interviu, rectorat.

asistent cercetare – doctorand domeniul filologie-lingvistică post temporar vacant, cu timp parțial (4 ore pe zi)

Condiţii de participare: doctorand în domeniul ştiinţific al proiectului (filologie – lingvistică); minimum 1 publicaţie ştiinţifică în domeniul temei proiectului în reviste indexate B.D.I. (baze de date internaţionale); cunoaşterea metodelor de investigare şi analiză a corpusului; experienţă în activităţi de cercetare în analiză contrastivă, studiul metaforei; cunoaşterea unei limbi străine: engleza (obligatoriu nivel C2); cunoştinţe solide de limba română dovedite cu certificat/atestat de cunoaştere a limbii române pentru persoanele de altă cetăţenie.

asistent cercetare – doctorand domeniul informatică – baze de date/lingvistică computaţională (post temporar vacant, cu timp parțial (4 ore pe zi)

Condiţii de participare: doctorand în domeniul ştiinţific al proiectului (informatică – lingvistică computaţională/baze de date); minimum I publicaţie ştiinţifică în domeniul temei proiectului în reviste indexate B.D.I. (baze dc date internaţionale); cunoaşterea metodelor dc investigare şi analiză a corpusului specific; lingvisticii computaţionale; experienţă în activităţi de baze de date şi ontologii; cunoaşterea unei limbi străine: engleza (obligatoriu nivel CI); cunoştinţe solide de limba română dovedite cu certificat/atestat de cunoaştere a limbii române pentru persoanele de altă cetăţenie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 octombrie 2016, ora 12.00

Concurs:24 octombrie 2016: proba scrisă – Decanatul Facultății de Istorie și Filologie; 26 octombrie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filologie, telefon 0258810431

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

inspector de specialitate I în cadrul Serviciului Achiziţii Publice, Aprovizionare şi Transport

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploină/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor econoinice/tehnice; cursuri specifice în domeniul achiziţiilor publice; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 ani şi 6 luni; cunoştinţe operare PC – nivel avansat.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 24 octombrie 2016

Concurs: 2 noiembrie 2016, ora 10:00 – testarea psihologică; 3 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; 8 noiembrie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon: 0258/820.825, interior 146

Administraţia Naţională „Apele Române” Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

consilier juridic

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvent al unei Facultăţi de Drept acreditată, specializarea drept; cazier judiciar; domiciliul în judeţul Alba; adeverinţă medicală; vechime – nu este cazul.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 21 octombrie 2016, ora 14:00

Concurs: 7 noiembrie 2016, ora 09:00: proba scrisă; 10 noiembrie 2016, ora 09:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională „Apele Române,” Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, cu sediul în Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 7a, telefon 0238/833.356, interior 213.

Unitatea Militară 02539 Alba lulia

expert debutant (psiholog).

Condiţii: nivelul studiilor: candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii superioare, cu diplomă de licenţă în specializarea psihologie/psiho-pedagogie; nu este necesară vechime în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2016, ora 16:00

Concurs: 3 noiembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 9 noiembrie 2016, ora 10:00: proba practică; 15 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Militare 02539 Alba lulia şi la telefon 0258/830601

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia

analist programator.

Condiţii: studii superioare de specialitate (calculatoare, informatică, informatică economică, electronică, inginerie electrică); vechimea în specialitatea studiilor solicitate constituie un avantaj (se va utiliza ca şi criteriu de departajare în cazul mediilor egale).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 28 octombrie 2016, ora 12:00

Concurs: 3 noiembrie 2016, ora 9:00 – proba scrisă; 3 noiembrie 2016, ora 11:00 – proba practică; 7 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Municipal de Cultură Arad, Bulevardul Revoluției, nr. 97, ap.4, Arad, Județul Arad, telefon: 0258/811.468.

Primăria Municipiului Sebeş

inspector de specialitate I A la Compartiment administrativ şi deservire – Direcţia economic

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în muncă: minimum 5 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2016, ora 16:30

Concurs: 3 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1, camera 2C, telefon: 0258/731.004, interior 133.

Primăria  Comunei  Blandiana

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul registru agricol, fond funciar, cadastru şi urbanism;

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul financiar contabil, achiziţii publice, impozite şi taxe locale, resurse umane.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de  lungă  durată,  absolvite  cu  diplomă  de  licenţă  sau  echivalentă; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an.

Concurs: 14 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii  suplimentate cu privire la bibliografic şi  conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon 0258-760738.

ALTE POSTURI

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

operator registrator de urgenţă debutant, 1 post, la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; cunoştinţe operare PC.

asistent medical generalist PL, 2 posturi, 1 post la Staţia Centrală Alba Iulia, 1 post la Substaţia Sebeş

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară post liceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru vizat la zi;  6 luni vechime în specialitate

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie 2016, ora 15:00:

Concurs: 27 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 2 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba practică; 3 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. potential

  luni, 17.10.2016 at 14:13

  Foarte interesant: pentru un post la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” din Alba Iulia
  se obtin relații suplimentare la sediul Centrului Municipal de Cultură Arad!!!

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Primăria Sebeș: Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței sezonul 2021-2022 și a suplimentului pentru energie

Publicat

Primăria Municipiului Sebeș vă informează că începând cu data de 15 octombrie 2021, persoanele interesate pot prelua cerere / declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022 / suplimentul pentru energie.

Modelele de formulare sunt disponibile la sediul Direcției Generale de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș, situat în cartierul Aleea Lac, nr. 12, telefon: 0258-730611, 731007.

La același sediu se vor depune și toate actele necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire, de luni până joi, între orele 8.30-16.30, iar vineri între orele 08:30-14:00, termenul limită fiind data de 15 noiembrie 2021.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2021-2022/ suplimentul pentru energie se acordă în baza următoarelor documente:

1. Cerere și declarație pe propria răspundere

2. Documente de identitate titular și membrii familiei:

 • cărți de identitate, buletine de identitate, cărți de identitate provizorii;
 • certificate de naștere pentru copii cu vârsta de până la 14 ani;
 • alte documente, după caz (certificat căsătorie, certificat deces, act divorț etc).

3. Copie factură

 • gaze naturale
 • energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului și cod loc consum);

Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat etc.

4. Acte privind veniturile realizate de persoana singură sau de toţi membrii familiei, după caz, în luna anterioară depunerii cererii:

 • adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, (venit net/luna anterioară depunerii cererii + după caz, contravaloare tichete masă);
 • adeverințe de venit de la administrația financiară pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc;
 • mandate postale/extrase de cont/hotărâri judecătorești pentru plata pensiei de întreținere/decizii pentru indemnizații de somaj, handicap, pensii etc.
 • contracte de muncă în cazul veniturilor obținute de persoanele plecate în stăinătate.

a) În situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate în cerere, acestea vor prezenta Declarație Notarială cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale.

b) În situația familiilor în care soțul /soția este plecat la muncă în străinătate și nu poate prezenta contractual de muncă, se va prezenta Declarație Notarială cu venitul net realizat de acesta în străinătate, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale

5. Acte privind regimul juridic al locuinţei – copie după actul de proprietate/ contractul de închiriere/ comodat sau alte documente care atestă un drept de folosință asupra locuinței în condițiile legii;

6. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute:

 • Certificat de atestare fiscală privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport aflate în proprietate, eliberat de Biroul Taxe și Impozite Locale Sebeș (Primăria Sebeș- sediul vechi);
 • Copie după talon autoturism (deținere 1 autotursim cu vechime mai mica de 10 ani sau 2 autoturisme – nu se acordă ajutorul/ sprijinul).
 • 1 dosar cu șină.

Criterii de eligibilitate:

1. Nivel venituri:

 • 1386 lei/ persoană în cazul familiilor;
 • 2053 lei persoana singură

2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;

3. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.

4. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin depozite bancare de peste 3000 lei;

Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în cererea si declarația pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale la locuința beneficiarilor. Dacă în urma anchetei sociale se constată că titularul nu a declarat corect componența familiei, veniturile realizate și bunurile deținute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condițiile legii.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinței/suplimentului pentru energie este obligat să comunice în scris orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Persoanele care dețin bunurile din listă, NU AU DREPTUL la ajutorul pentru încălzirea locuinței/ suplimentul pentru energie:

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Mențiuni referitoare la locuință:

Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței/ suplimentul de energie, indiferent de mărimea cotei.

Dacă în aceeași locuință/ imobil locuiesc mai multe familii, respectiv persoane singure, fără contoare separate pentru gaze sau energie electrică, la acordarea ajutorului de încălzire/suplimentului pentru energie vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.

Nivel venituri:

Familii: 1.386 lei/ persoană

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece noiembrie 2021- martie 2022:

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare Procentuală (%) ajutor gaze naturale (lei)

1 lună

ajutor gaze naturale (lei)

5 luni

ajutor gaze naturale (lei)

1 lună

ajutor gaze naturale (lei)

5 luni

ajutor energie  electrică (lei)

1 lună

0-200 lei 100% 320 1600 250 1250 500
200,1-320 lei 90% 288 1440 225 1125 450
320,1-440 lei 80% 256 1280 200 1000 400
440,1-560 lei 70% 224 1120 175 875 350
560,1-680 lei 60% 192 960 150 750 300
680,1-920 lei 50% 160 800 125 625 250
920,1-1040 lei 40% 128 640 100 500 200
1040,1-1160 lei 30% 96 480 75 375 150
1160,1-1280 lei 20% 64 320 50 250 100
1280,1-1386 lei 10% 32 160 25 125 50

În cazul persoanei singure:

Venit net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure (lei) Compensare Procentuală (%) ajutor gaze naturale (lei)

1 lună

ajutor gaze naturale (lei)

5 luni

ajutor gaze naturale (lei)

1 lună

ajutor gaze naturale (lei)

5 luni

ajutor energie  electrică (lei)

1 lună

ajutor energie  electrică (lei)

5 luni

1280,1-2053 lei 10% 32 160 25 125 50 250

Suplimentul pentru energie se plătește lunar pe tot parcursul anului:

1. Energie electrică: 30 lei/ lună

2. Gaze naturale: 10 lei/ lună

3. Lemne: 20 lei/lună

NOTĂ: În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/ lună.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Băncile se pregătesc pentru munca hibrid. BRD a dat semnalul: angajații vor lucra de acasă jumătate din săptămână

Publicat

Băncile se pregătesc pentru munca hibrid, în care angajații vor lucra de acasă o parte din săptămâna de lucru, chiar și cei care interacționează cu clienții.

BRD – Groupe Société Générale, a treia cea mai mare bancă după active din România, are în plan telemuncă între una și trei zile.

„În viitor, cadrul nostru general pentru telemuncă va cuprinde între 1 şi 3 zile de lucru la distanţă pe săptămână pentru persoanele cu funcţii care permit desfăşurarea activităţii la distanţă.

Pe termen lung, vom continua să automatizăm şi să digitalizăm procesele pentru a permite tot mai multor funcţii, inclusiv în front-office, să beneficieze de facilităţi de muncă la distanţă“, a explicat Claire Schalenbourg, director executiv de resurse umane, BRD – Groupe Société Générale, citată de zf.ro.

Angajații BCR, minim o zi lucrată de acasă

Şi angajaţii BCR, a doua cea mai mare bancă de pe piaţa locală după active, au un mod de lucru flexibil din septembrie 2021.

Soluţia hibridă propusă de bancă in­clu­de pentru angajaţii din sediul central posibilitatea de a lu­cra de acasă minimum o zi şi maximum trei zile pe săptămână, în funcţie de specificul activităţii.

Creștere a serviciilor online în paralel cu reconversii masive de personal

În timp ce angajații au început să lucreze în sistem hibrid, au fost pregătite și servicii online pentru clienți. Astfel, clienţii BRD pot contracta credite de consum exclusiv online, iar noii clienţi nu mai trebuie să meargă la bancă pentru deschiderea unui pachet de cont curent.

Zilele trecute Societe Generale, care deține în România BRD, a anunţat că va elimina 3.700 de locuri de muncă între 2023 şi 2025, pe măsură ce îşi va uni reţeaua de retail cu cea a diviziei sale Credit du Nord, însă Frederic Oudea a subliniat că nu vor exista concedieri forţate scrie economica.net.

„Dăm prioritate mobilităţii interne, cu un buget de 100 de milioane de euro consacrat pregătirii salariaţilor care îşi vor schimba postul, locul de muncă sau calificarea”,a spus Frederic Oudea.

BRD una dintre cele mai importante bănci din România, liderul pieței de factoring

Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 149.000 de angajaţi în 67 de ţări şi peste 31 de milioane de clienţi în întreaga lume, în trei activităţi-cheie: retail banking în Franţa, retail banking internaţional, asigurări şi servicii financiare pentru companii, respectiv Global Banking şi Soluţii pentru Investitori.

În România, BRD – Groupe Societe Generale operează o reţea de 584 de unităţi. Banca ocupă o poziţie importantă pe piaţa românească a cardurilor, cu aproximativ 2,5 milioane de carduri şi o reţea de acceptare de aproximativ 30.000 POS şi aproape 1.400 ATM-uri.

Banca este un jucător important pe piaţa creditelor pentru companii locale şi multinaţionale şi este liderul pieţei de factoring din România. Activele sale totale, la sfârşitul lunii decembrie 2020, erau de 61,6 miliarde de lei.

sursă: zf.ro, economica.net

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

APIA începe de astăzi campania de plată în avans pentru fermierii care au depus cereri unice

Publicat

terenuri agricole

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va demara, începând de luni, Campania de plată în avans pentru fermierii care au depus Cereri unice de plată în anul 2021.

APIA îşi propune, în perioada de acordare a avansului, 18 octombrie 2021 – 30 noiembrie 2021, să finanţeze fermierii cu o sumă de peste un miliard de euro.

Suma este pentru schemele finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) cât şi pentru măsurile finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

„În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte nivelul avansurilor pentru plăţile directe şi pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 70% în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.”, menționează APIA.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Facebook face angajări masive în următorii 5 ani. 10.000 de locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană

Publicat

facebook utilizatori

Facebook a anunţat duminică că va crea 10.000 de noi locuri de muncă în țările din Uniunea Europeană în următorii cinci ani, pentru a ajuta la construirea aşa-numitului metavers. Țările în care va angaja cel mai mult sunt Irlanda, Franţa, Germania, Italia, Spania, Olanda şi Polonia.

Compania recrutează colaboratori pentru a dezvolta o „nouă fază a experienţelor virtuale interconectate folosind tehnologii precum realitatea virtuală şi augmentată” – metaversul, a declarat vicepreşedintele Facebook al politicii şi afacerilor publice Nick Clegg.

Ce este ”metaversul”

„Metaversul are potenţialul de a ajuta la deblocarea accesului la noi oportunităţi creative, sociale şi economice. Iar europenii îl vor modela chiar de la început”, se precizează într-un comunicat al companiei citat de BBC.

Facebook a făcut din construirea metaversului una dintre marile sale priorități.

În ciuda istoriei sale de cumpărare a companiilor rivale, Facebook susține că metaversul „nu va fi construit peste noapte de o singură companie” și a promis că va colabora.

Faptul că investește în UE oferă companiei numeroase avantaje, inclusiv accesul la o piață largă de consum, universități de primă clasă și talente de înaltă calitate.

Joburi și PR

Dincolo de crearea celor 10.000 de locuri de muncă, mutarea Facebook ascunde şi o mare doză de PR, fiind gândită pentru a îmbunătăţi relaţiile cu Uniunea Europeană şi a încerca să câştige bunăvoinţa acesteia.

În septembrie, Facebook a investit 50 de milioane de dolari pentru construirea metaversului, zonă în care companii precum Roblox Corp (RBLX.N) şi producătorul „Fortnite”, Epic Games, au dezvoltat deja proiecte.

Compania a lansat mai devreme anul acesta un test al unei noi aplicaţii de lucru la distanţă în realitate virtuală, în care utilizatorii căştilor Oculus Quest 2 ale companiei pot organiza întâlniri ca versiuni avatar ale lor.

Facebook a mai spus în iulie că va crea o echipă de produse care să lucreze la metaversul care va face parte din Facebook Reality Labs, grupul său de realitate augmentată şi realitate virtuală.

Potrivit unor surse, salariul mediu la Facebook este în prezent de aproximativ 20.000 de dolari pe lună.

Acolo lucrează unii dintre cei mai bine pregătiți specialiști, selectați în urma unor proceduri atente.

Printre ei sunt și mulți români.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate