Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Spitalul Judeţean Alba, Primăria Alba Iulia şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii


Publicat

munca birou

Mai multe concursuri sunt organizate în perioada iunie-iulie, pentru ocuparea unor posturi vacante în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba

manager

Condiţii pentru candidaţi: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 29 iunie 2018, ora 15.00

Perioada pentru concurs: 14 iunie 2018 (9.00-14.00), vizitarea spitalului de către candidaţi; 2 iulie 2018 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor; 12 iulie, ora 10.00 – susţinerea proiectelor de management

Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, din localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, telefon 0258/820.825.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– consilier gradul II (post temporar vacant, perioadă determinată)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă (DL): sociologie, specializarea – sociologie; vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 1 an; cunoştinţe de operare / programare pe calculator: nivel de operare mediu (Microsoft Office, Internet, arhivare documente, utilizarea echipamentelor multimedia).

Termenul limită de depunere a dosarelor 5 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 13 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

director executiv, gradul I, clasa I – Direcţia Poliţia Locală.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe juridice, ştiinţe administrative şi ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 3 ani; cunoștințe de operare PC – nivel avansat.

Termen limită de depunere a dosarelor: 11 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 25 iunie 2018, ora 11.00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoştinţelor de operare PC – nivel avansat; 26 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

consilier, clasa I, gradul profesional principal –Direcţia Venituri – Biroul Constatare, Impunere Persoane Fizice

Condiţii: studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura dc ştiinţă (RSI) ştiinţe economice sau domeniul de licenţă (DL) ştiinţe administrative; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării Funcţiei publice – minimum 5 ani.

Termen limită de depunere a dosarelor: 13 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 27 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

îngrijitor (pentru grupurile sanitare publice din Cetate)

Condiţii: studii generale, fără vechime în muncă

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 20 iunie 2018, ora 11:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, etaj 2 din Calea Moţilor nr. 5A.

Primăria orașului Cugir

– medic şcolar (0,5 normă) – Serviciul Public de Asistenţă Socială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină generală (specialist); membru al Colegiului Medicilor din România; îndeplineşte condiţia de vârstă reglementată de prevederile legale

Pot participa:

– medici de medicină generală cu drept de liberă practică;

– medici de medicină generală cu competenţă şcolară;

– rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire;

– specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea medicină generală/pediatrie/medicină de familie.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 12 iunie 2018, ora 16:00

Concurs: 21 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud

– director medical

Condiţii: absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 8 iunie 2018, ora 15.00

Concurs: 18 iunie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 19 iunie 2018, ora 10.00 – susţinerea proiectului de specialitate și interviul de selecţie.

Relaţii suplimentare la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6.

Serviciul Public de Asistenţă Socială Sebeş

– asistent medical comunitar principal

Condiţii: studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă; adeverinţă prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

medic (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină; membru al Colegiului Medicilor din România; pot participa medici de medicină generală cu drept de liberă practică.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 8 iunie 2018

Concurs: 18 iunie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 20 iunie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare: la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

– inspector de specialitate IA

Condiţii: studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; minimum 5 ani vechime în muncă; cunoştinţe operare PC.

referent IA

Condiţii: studii medii cu diplomă de bacalaureat; minimum 3 ani vechime în muncă; cunoştinţe operare PC.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 iunie 2018, ora 15.00

Concurs: 19 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 22 iunie 2018, ora 10.00: proba practică; 27 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

șef serviciu – Serviciul Contabilitate, buget, salarizare, personal, acluziţii, baze sportive şi de agrement

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea economică; minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; are calitatea de expert contabil; diplomă master ştiinţe economice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2018, ora 15.00

Concurs: 12 iunie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 15 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148

Primăria Comunei Albac

– asistent social practicant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă specializarea asistenţă socială sau teologie – asistenţă socială; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 1 an; cunoştinţe operare calculator Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet.

Concurs: 21 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă; 21 iunie 2017, ora 13:00: proba practică; 21 iunie 2017, ora 15:00: proba interviu.

ALTE POSTURI

Administraţia Naţională Apele Române (Administraţia Bazinală de Apă Mureş) – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba

– agent hidrotehnic (1/1 normă)/ F.L. Alba Iulia

Condiţii: studii medii/şcoală profesională construcţii; vechime în muncă – nu se cere.

– agent hidrotehnic (1/1 normă)/ F.L. Blaj

Condiţii: studii medii/şcoală profesională construcţii; vechime în muncă – nu se cere.

– muncitor hidrometru (1/2 normă)/ Staţia hidrologică Alba Iulia

Condiţii: studii medii; vechime în muncă – nu se cere.

– muncitor hidrometru (1/2 normă)/ Staţia hidrologică Câmpeni

Condiţii: studii medii; vechime în muncă – nu se cere.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 iunie 2018, ora 14.00

Concurs: 18 iunie 2018, ora 9.00 – proba practică pentru agent hidrotehnic; 18 iunie 2018, ora 9.00: proba scrisă pentru muncitor hidrometru; 21 iunie 2018, ora 9.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, interior 213.

Biblioteca Judeţeană “Lucian Blaga” Alba

– bibliotecar debutant

Condiţii: studii superioare de lungă durată

Data limită pentru depunerea dosarelor: 7 iunie 2018, ora 16.00

Concurs: 15 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 21 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu

Relaţii suplimentare: telefon 0258.811.443, Compartimentul Resurse Umane.

Primăria Orașului Zlatna

– muncitor calificat, treapta profesională I

Condiţii: minim studii generale; minimum 5 ani vechime în muncă; atestat profesional salvamar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 8 iunie 2018, ora 16:00

Concurs: 18 iunie 2018, ora 11:00: proba scrisă; 21 iunie 2018, ora 11:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, str. Unirii nr.1 A, Județul Alba, telefon 0258/856.337.

Primăria comunei Câlnic

– consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Juridic

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea juridică; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

– consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Financiar-contabil şi Situaţii de Urgenţă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Termen limită de depunere a dosarelor: 11 iunie 2018, ora 12:00

Concurs: 21 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare: Primăria Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0258.747.050.

Primăria comunei Lupşa

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Registru Agricol, Urbanism

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul agricultură sau ingineria mediului în agricultură.

Concurs: 27 iunie 2018 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la numărul de telefon 0258.897.900.

Primăria Comunei Gârda de Sus

– asistent medical comunitar debutant

Condiţii: studii medii postliceale de asistent medical; cunoştinţe de bază în utilizarea calculatorului; disponibilitate program flexibil şi deplasare în teren; fără vechime.

Concurs: 15 iunie 2018, ora 10.00: proba practică; 15 iunie 2018, ora 12.00: proba scrisă; 19 iunie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: Primăria Comunei Gârda de Sus, judeţul Alba, telefon 0258.778.141.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

– bucătăreasă

Condiţii: studii medii; vechime în specialitate necesară 5 ani; diploma de calificare în meseria de bucătar.

Termen limită de depunere a dosarelor: 6 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 13 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 18 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

– asistent medical generalist ambulatoriu

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii superioare; adeverinţa de la O.A.G.M.A.M.R. pentru participare la concurs; 1 an vechime în specialitatea de asistent medical generalist; curs calculator/operator introducere validare şi prelucrare date.

Termen limită de depunere a dosarelor: 4 iunie 2018, ora 15:00

Concurs: 11 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 12 iunie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 între orele 07.00-15.00.

Primăria comunei Şugag

– secretar al comunei

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 iunie 2018

Concurs: 18 iunie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Măsuri prelungite până la sfârșitul anului, pentru tratarea COVID-19. Ce se aplică în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Publicat

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care prevede prelungirea până la sfârşitul anului a unor măsuri care vizează sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu impact „pozitiv” în limitarea răspândirii noului coronavirus, precum şi acordarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale şi medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi a complicaţiilor acestora.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, s-a aprobat prelungirea până la data de 31 decembrie 2020 a următoarelor măsuri:

* acordarea tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi suportarea din bugetul FNUASS a serviciilor medicale şi medicamentelor pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi complicaţiilor acestora;

* contractarea de către casele de asigurări de sănătate a întregii sume alocate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti;

* menţinerea modalităţii de decontare lunară pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III şi IV;

* decontarea serviciilor medicale acordate în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activităţii efectiv realizate, dar nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic;

* consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare;

* posibilitatea ca medicii de familie să prescrie pentru pacienţii cronici medicamente restricţionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

* decontarea la nivelul realizat a serviciilor acordate de unităţile specializate, care furnizează consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

* posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital;

* decontarea la nivelul realizat a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi serviciile de îngrijiri paliative la domiciliu, în condiţiile în care acestea depăşesc nivelul contractat;

* decontarea serviciilor medicale acordate de sanatoriile/secţiile sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, la nivelul indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II, III şi IV;

* menţinerea valabilităţii biletelor de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv cele pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, biletelor de trimitere pentru specialităţi paraclinice, recomandărilor medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, precum şi a deciziilor de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, al căror termen de valabilitate expiră până la data de 31 decembrie 2020

În ceea ce priveşte acordarea certificatelor şi indemnizaţiilor de concedii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin actul normativ s-a aprobat menţinerea alocării în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor suplimentare pentru decontarea cu prioritate a concediilor medicale acordate persoanelor pentru care s-a instituit măsura de carantină sau izolare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

„Totodată, se impune şi menţinerea aplicabilităţii măsurilor instituite de către puterea legislativă prin Legea nr. 179/2020, respectiv: obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a deconta serviciile medicale acordate de unităţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate curative la nivelul realizat, prin acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii în care serviciile au fost acordate, inclusiv dacă a fost depăşit nivelul contractat; posibilitatea suplimentării sumelor contractate cu casele de asigurări de sănătate pentru investigaţiile paraclinice şi de imagistică medicală efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital şi pentru care furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidenţe distincte, precum şi a pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, după încheierea lunii în care au fost acordate investigaţiile paraclinice, prin acte adiţionale”, se arată în comunicat.

Alte prevederi se referă la: alocarea de sume suplimentare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru decontarea programelor de sănătate curative, precum şi a investigaţiilor paraclinice, inclusiv de imagistică medicală menţionate mai sus, la nivelul realizat; decontarea serviciilor de dializă precum şi regularizarea trimestrială a acestora, din sumele suplimentare alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu această destinaţie, se vor efectua ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în comunicat.

sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Farmaciștii independenți cer de la Guvern banii pentru medicamentele eliberate. Avertisment cu privire la un blocaj financiar

Publicat

Asociaţia Farmaciilor Independente ”Ethica” a trimis o adresă către Ministerul Finanțelor Publice şi către Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin care cere respectarea termenelor de plată a medicamentelor eliberate de farmacii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, avertizând că întârzierea în plata acestor medicamente cu peste o lună şi jumătate ”aduce prejudicii grave farmaciilor independente care pot intra în blocaj financiar”.

Un blocaj care poate provoca suspendarea activității, potrivit farmaciștilor.

Blocajul financiar este cauzat de câțiva factori:

– Pentru protejarea personalului farmaceutic, cât și a populației, farmaciile comunitare au realizat investiții suplimentare pentru reamenajarea spațiului (precum paravane de protecție, modificarea structurii ușilor de acces, dotarea farmaciei cu geam de gardă, etc.), pentru achiziționarea materialelor de protecție a personalului (măști, mănuși, halate, bonete, etc.) și pentru dotarea farmaciei cu materiale de dezinfectare (soluții dezinfectante, lămpi UV, etc.)

– Furnizorii de medicamente și produse de protecție au scurtat termenele de plată pentru facturi sau chiar au impus plata pe loc sau plata în avans a produselor achiziționate;

– Mai puţini pacienţi trec pragul farmaciilor, fie din cauza restricțiilor de deplasare impuse de autorități, fie din cauza problemelor financiare cu care se confruntă populația;

– Întârzierile în plata medicamentelor eliberate de farmacii în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pune o presiune mare (uneori imposibilă!) asupra farmaciilor.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Alba Iulia Smart City: A fost semnat contractul pentru elaborarea strategiei de digitalizare a municipiului

Publicat

Asociația Cluj IT Cluster a semnat cu Primăria Alba Iulia contractul pentru atribuirea serviciilor de elaborare a strategiei de digitalizare şi Smart City a municipiului, procedură derulată prin licitație publică în cadrul proiectului „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”.

Potrivit reprezentanților administrației locale, procesul de elaborare a documentului strategic va urmări direcţiile pe 11 verticale prioritare ale Municipiului Alba Iulia pentru următoarea perioadă de dezvoltare a ecosistemului urban.

„ Prin acest proiect dorim să demonstrăm, încă o dată, că strategia referitoare la un oraş inteligent nu se rezumă la o sumă de proiecte de IT, ci la o abordare integrată şi interoperabilă, în care tehnologiile digitale sunt parte a proceselor necesare pentru transformarea structurală a unei comunităţi urbane pentru a fi mai aplicată pe creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi mai pregatită pentru provocările asociate unei creşteri economice sustenabile şi în armonie cu mediul natural”, a declarat Stelian Brad, Preşedinte Cluj IT Cluster.

În acest context, Alba Iulia se înscrie, la nivel național, în topul orașelor inteligente care au la bază o strategie ce urmărește o viziune cu ținte realiste din punct de vedere al dezvoltării urbane, spun reprezentanții primăriei.

Elaborarea Strategiei Smart City pentru Alba Iulia marchează a treia colaborare de acest tip între Clusterul Inovativ Cluj IT şi o autoritate publică, după ce a contribuit la realizarea strategiilor de digitalizare pentru Municipiul Oradea (2016) şi Consiliul Judeţean Cluj (2019).

Strategia Alba Iulia Smart City va fi predată municipalității în luna aprilie 2021.

„Pentru Alba Iulia, continuarea dezvoltării în direcția Smart City este un demers natural și normal, după ce, din 2017 până în 2019, am testat peste 100 de soluții inteligente în cadrul proiectului pilot Alba Iulia Smart City. Pentru că suntem oameni care știm ce facem și pentru că am acumulat o anumită experiență în cei 2 ani de testări, dorim să continuăm implementarea de proiecte smart conform unei strategii bine pusă la punct. Continuăm digitalizarea într-un mod organizat, pregătit, conform acestei strategii pe care ne-o vor livra partenerii noștri în cadrul unui proiect european câștigat de Municipiul Alba Iulia și care acum se află în faza de execuție” – Voicu Paul, Viceprimar cu atribuții de Primar.

Despre Cluj IT Cluster

Cluj IT Cluster este o asociaţie de tip cluster inovativ înfiinţată în octombrie 2012, care numără în prezent peste 75 de membri: peste 60 de companii IT cu mii de angajaţi şi o cifră de afaceri cumulată de peste 100 de milioane de euro, universităţi şi institute de cercetare şi organizaţii catalizator.

Iniţiativă a mediului de afaceri, clusterul urmăreşte creşterea competitivităţii sectorului IT şi a vizibilităţii industriei de IT româneşti, precum şi poziţionarea Clujului ca un hub digital inovator cu impact regional și internațional.

Despre proiectul „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”

Proiectul „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă” este derulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul acestuia sunt elaborate două strategii de planificare urbană pe termen lung – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și Strategia Smart City și două platforme digitale: bugetare participativă (deja în derulare, cu 16 proiecte depuse deja de albaiulieni) și barometru comunitar.

 

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Gabriel Pleșa: Cu ajutorul albaiulienilor, VIN LA PRIMĂRIE! Voi fi primarul care aduce LEGE, ORDINE și RESPECT pentru cetățean

Publicat

Dragi albaiulieni,

Ne apropiem de un moment crucial pentru viitorul municipiului Alba Iulia: ziua în care albaiulienii trebuie să decidă dacă vor să își ia orașul înapoi. Alba Iulia este de prea mult timp un oraș confiscat, iar interesul cetățeanului a fost uitat de administrația locală. De prea mult timp legea a fost interpretată după bunul plac al unor băieți deștepți.

Sunt un om care iubește din tot sufletul orașul acesta și care, la fel ca toți albaiulienii, s-a săturat vă vadă Alba Iulia amanetată pentru interesele de partid sau de grup. Sunt albaiulian, născut și crescut, în acest oraș care pentru mine a fost și va fi mereu ACASĂ. Părinții mei, și ei albaiulieni cu dragoste pentru oraș, m-au învățat mereu că trebuie să fiu VERTICAL, CINSTIT, SĂ IUBESC OAMENII și să fac tot ce îmi stă în putință pentru comunitatea noastră.

De aceea am decis să candidez în acest an pentru Primăria Alba Iulia și să lupt alături de albaiulieni. Nu candidez pentru beneficiile funcției, nu candidez din răzbunare sau pentru ce alte lucruri au mai inventat opozanții politici. Candidez pentru Alba Iulia și pentru albaiulieni. O astfel de candidatură, pentru un om care iubește acest oraș, nu este un moft, ci o RESPONSABILITATE cetățenească.

Știu cât de mare este responsabilitatea pentru OMUL Gabriel Pleșa și știu că sunt singura alternativă care poate învinge grupul care a confiscat Alba Iulia și care a devenit atât de toxic pentru albaiulieni. Un politician clasic v-ar spune să nu risipiți votul pe alt candidat, eu, un om care susțin democrația, vă rog să nu lipsiți de la vot și să votați cum vă spune sufletul și conștiința, dar mai ales cu gândul la Alba Iulia.

Cu ajutorul albaiulienilor, VIN la PRIMĂRIE, iar angajamentul meu și al echipei USR-PLUS este de a face un parteneriat corect, cinstit și deschis cu fiecare cetățean. Eu îmi propun să fiu PRIMARUL TUTUROR ALBAIULIENILOR! 24 din 24 de ore, 7 zile din 7, nu doar în campania electorală, cum o face actualul viceprimar cu atribuții de primar.

Vă asigur că nu voi face asfaltări electorale cu câteva zile înainte de alegeri, nu voi face proiecte din pix și nu voi risipi în disperare banul public pentru un pumn de voturi, așa cum face actuala conducere administrativă a orașului.

Vă asigur că vom munci împreună temeinic pe fiecare stradă, cu seriozitatea specifică nouă ardelenilor. Nicio stradă din Alba Iulia nu va fi ignorată și nu va fi lăsată în urmă.

Voi fi primarul care readuce LEGEA, ORDINEA și RESPECTUL pentru cetățean în activitatea administrației publice din Alba Iulia.

Voi fi primarul care își RESPECTĂ COLEGII din primărie, care îi ascultă și îi consultă în orice problemă legată de administrarea municipiului. Voi fi colegul oamenilor din Primăria Alba Iulia, corect și un sprijin serios, NU un șef care îi amenință și îi disprețuiește.

Voi fi primarul care invită cetățenii la dialog, îi consultă privind planurile municipalității și îi ascultă!

Pentru a schimba lucrurile în BINE în Alba Iulia e nevoie de o REVOLUȚIE. În 2020 revoluțiile se fac prin VOT! Te invit și pe tine să fii parte a revoluției bunei guvernări și să aducem împreună albaiulienii în centrul deciziilor administrației locale. E nevoie de o revoluție prin care aducem în Primăria Alba Iulia buna guvernare locală, legea și ordinea, performanța și meritocrația. Vrem o revoluție care să elimine pilele, relațiile și risipa banului public. Vrem o revoluție a bunului simț și a respectului pentru cetățean!

Pe 27 septembrie „Revoluția pentru Alba Iulia” o poți face TU! Te rog să mergi la VOT și te asigur că este un vot important pentru viitorul tău și al tuturor oamenilor din Alba Iulia!

Cu respect și dragoste pentru Alba Iulia,

Gabriel Pleșa

Acest articol a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România – Organizația Județeană Alba, parte a alianței electorale “Alianța USR PLUS”, Cod mandatar financiar: 21200251

Executat de SC INDEPENDENT SRL – portal: https://alba24.ro

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate