Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Universitatea din Alba Iulia, DGASPC Alba, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs

universitatea UAB

Publicat

universitate uab 2 În perioada februarie-martie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

secretar şef facultate – secretar gradul I S – Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Condiţii: nivel studii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată (licenţă + master); specialitatea studiilor: în domeniul fundamental: „Ştiinţe umaniste”; experienţă în domeniu: minimum 5 ani; minimum 2 ani vechime în funcţii de conducere în domeniul educaţiei: cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Podit); binecuvântarea scrisă a Ierarhului.

secretar şef facultate – secretar gradul IS – Facultatea de Istorie şi Filologie.

Condiţii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată (licenţă + master); specialitatea studiilor: în domeniul fundamental „Ştiinţe sociale“; experienţă în domeniu: minimum 5 ani vechime în activitatea de secretariat; minimum 2 ani vechime în funcţii de conducere în domeniul educaţiei; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word. Internet, Excel); cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– psiholog în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul postului (deţinerea diplomei de licenţă în psihologie – Ciclul I Bologna şi deţinerea Diplomei de Master în domeniul Psihologie sau Ştiinţe ale Educaţiei şi specializarea/program de studii Psihologie/ Psihopedagogie şpecială/ Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică – Ciclul II Bologna sau echivalentă Ciclul I+II Bologna); deţinerea atestatului de liberă practică în specialităţile „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” sau „Psihologie clinică, acordat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare „psiholog practicant”, forma de atestare „autonomă”; 1 an vechime în domeniul postului pe funcţii ce necesită studii superioare de lungă durată; cunoaşterea limbii engleze și cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel) dobândite prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

îngrijitor în cadrul Serviciului administraţie patrimoniu şi de aprovizionare.

Condiţii: studii medii (MG); minimum 1 an vechime în muncă; absolvirea unui curs de igienă constituie un avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 13 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Juridic şi Contencios (secretar al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266.

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

medic specialist specialitatea psihiatrie (2 posturi)

spălătoreasă.

Condiţii:

– pentru posturile de medic primar şi medic specialist, specialitatea psihiatrie: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

– pentru postul de spălătoreasă: studii generale absolvite cu diplomă; minimum 6 luni vechime în muncă.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

medic.

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medic de medicină generală; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea exploatării prin muncă:

asistent social debutant.

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională debutant eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 7 martie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier IA, Compartiment Achiziţii.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ştiinţe economice; minimum 9 am vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice şi operare S.E.A.P.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 martie 2017, ora 15.00

Concurs: 9 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 10.00: proba practică; 17 martie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148.

 

Primăria Municipiului Blaj

– îngrijitor (post temporar) – Palatul Cultural Blaj

Condiţii: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 februarie 2017, ora 13:00

Concurs: 6 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 8 martie 2017, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei, U.A.T. Municipiul Blaj, telefon 0258/710110.

 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

administrator financiar (post temporar)

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic; vechime în contabilitatea bugetară minimum 5 ani; cunoştinţe operare PC, softuri contabile; cunoaşterea legislaţiei în vigoare; abilităţi excelente de comunicare; disponibilitate şi rezistenţă la program prelungit.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 februarie 2017

Concurs: 10 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie”, cu sediul în Alba Iulia, str. Călărașilor nr. 2, Județul Alba , telefon: 0744.331.814

 

Primăria comunei Râmeţ

– inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Condiţii: studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, domeniul, specializarea contabilitate; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Anunţ publicat în 13 februarie. Termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 16 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 20 martie 2017, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, telefon 0258/880.026.

 

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua

secretar şcoală (0,5 normă)

Condiţii: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2017

Concurs: 6 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 9 martie 2017, ora 9.00 – proba practică; 9 martie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

 

Şcoala Gimnazială „Septimiu Albini’” Cut

– secretar cu 0,5 normă

Condiţii: studii medii; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 martie 2017

Concurs: 9 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Septimiu Albini’” din Cut, str. Principală nr. 226, Judeţul Alba, telefon: 0258/745.256.

ALTE POSTURI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier, grad II – achiziții publice – Biroul de Înregistrare Sistematică – PNCCF (post perioadă determinată, pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară)

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechime în muncă: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 7 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

 

Direcția pentru Agricultură Județeană Alba

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Formare Profesională, Promovare și Elaborare Proiecte

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoștințe operare PC: nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 9 martie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Orașul Alba-Iulia, Calea Moților, nr. 112, telefon 0258/835.342, interior 120.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu, gradul II – Serviciul Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DPI): ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legii; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr, 3A; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, gradul profesional IA – Direcţia venituri, Compartiment constatare, impunere persoane juridice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesară: 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu – certificat ECDL complet.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 28 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– îngrijitor de copii – Creşa 1 Ampoi (Direcţia Creşe)

Condiţii: studii generale; fără vechime în specialitate necesară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia doamnelor” din Alba Iulia, str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

 

Primăria Orașului Cugir

paznic în cadrul Serviciului Poliţia Locală al Oraşului Cugir – Compartiment Supraveghere sistem de monitorizare video

Condiţii: studii medii absolvite eu diplomă de bacalaureat; curs calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază/ securitate și ordine; minimum 3 ani vechime în muncă; aviz psihologic pentru exercitarea funcţiei de agent de pază; posesor al permisului de conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 9 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Comunei Berghin

– inspector

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 0.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 10 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 11 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la Primăria Comuna Berghin, judeţul Alba, telefon 0258854101; 0258854344, e-mail: primariabeighin@yahoo.com.

Primăria Oraşului Teiuş

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment achiziţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice, juridice, inginerie civilă; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 6 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851/101, interior 24.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax