Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Universitatea din Alba Iulia, DGASPC Alba, primării şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii de participare la concurs


Publicat

universitatea UAB

universitate uab 2În perioada februarie-martie, sunt organizate concursuri în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

secretar şef facultate – secretar gradul I S – Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Condiţii: nivel studii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată (licenţă + master); specialitatea studiilor: în domeniul fundamental: „Ştiinţe umaniste”; experienţă în domeniu: minimum 5 ani; minimum 2 ani vechime în funcţii de conducere în domeniul educaţiei: cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Power Podit); binecuvântarea scrisă a Ierarhului.

secretar şef facultate – secretar gradul IS – Facultatea de Istorie şi Filologie.

Condiţii: absolvent al studiilor universitare de lungă durată (licenţă + master); specialitatea studiilor: în domeniul fundamental „Ştiinţe sociale“; experienţă în domeniu: minimum 5 ani vechime în activitatea de secretariat; minimum 2 ani vechime în funcţii de conducere în domeniul educaţiei; cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word. Internet, Excel); cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 14 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– psiholog în cadrul Centrului de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (C.I.C.O.C.)

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul postului (deţinerea diplomei de licenţă în psihologie – Ciclul I Bologna şi deţinerea Diplomei de Master în domeniul Psihologie sau Ştiinţe ale Educaţiei şi specializarea/program de studii Psihologie/ Psihopedagogie şpecială/ Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică – Ciclul II Bologna sau echivalentă Ciclul I+II Bologna); deţinerea atestatului de liberă practică în specialităţile „Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” sau „Psihologie clinică, acordat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare „psiholog practicant”, forma de atestare „autonomă”; 1 an vechime în domeniul postului pe funcţii ce necesită studii superioare de lungă durată; cunoaşterea limbii engleze și cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Internet, Excel) dobândite prin studii/formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

îngrijitor în cadrul Serviciului administraţie patrimoniu şi de aprovizionare.

Condiţii: studii medii (MG); minimum 1 an vechime în muncă; absolvirea unui curs de igienă constituie un avantaj.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 13 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă/ practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, telefon: 0258/806.276.

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Juridic şi Contencios (secretar al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba).

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea drept.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 6 martie 2017, ora 16:00

Concurs: 17 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr, 68, Alba Iulia, tel. 0258/818.266.

 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

– 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie

medic specialist specialitatea psihiatrie (2 posturi)

spălătoreasă.

Condiţii:

– pentru posturile de medic primar şi medic specialist, specialitatea psihiatrie: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

– pentru postul de spălătoreasă: studii generale absolvite cu diplomă; minimum 6 luni vechime în muncă.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:

medic.

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medic de medicină generală; adeverinţă/ certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Biroul Telefonul Copilului, Violenţa în Familie, Prevenirea şi Combaterea exploatării prin muncă:

asistent social debutant.

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională debutant eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 27 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 7 martie 2017, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115.

 

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș

consilier IA, Compartiment Achiziţii.

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă în ştiinţe economice; minimum 9 am vechime în specialitatea studiilor; cunoştinţe operare PC; cunoştinţe întocmire documentaţii specifice şi operare S.E.A.P.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 1 martie 2017, ora 15.00

Concurs: 9 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 10.00: proba practică; 17 martie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, telefon 0258/730.148, fax: 0258.730.148.

 

Primăria Municipiului Blaj

– îngrijitor (post temporar) – Palatul Cultural Blaj

Condiţii: studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, sau generale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 24 februarie 2017, ora 13:00

Concurs: 6 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 8 martie 2017, ora 14.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul instituţiei, U.A.T. Municipiul Blaj, telefon 0258/710110.

 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie” Alba Iulia

administrator financiar (post temporar)

Condiţii: studii superioare de lungă durată în domeniul economic; vechime în contabilitatea bugetară minimum 5 ani; cunoştinţe operare PC, softuri contabile; cunoaşterea legislaţiei în vigoare; abilităţi excelente de comunicare; disponibilitate şi rezistenţă la program prelungit.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 februarie 2017

Concurs: 10 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit „Scufiţa Roşie”, cu sediul în Alba Iulia, str. Călărașilor nr. 2, Județul Alba , telefon: 0744.331.814

 

Primăria comunei Râmeţ

– inspector, clasa I, grad profesional asistent.

Condiţii: studii superioare, licenţiat în ştiinţe economice, domeniul, specializarea contabilitate; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an.

Anunţ publicat în 13 februarie. Termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 16 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 20 martie 2017, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin Primăria Comunei Râmeţ, judeţul Alba, telefon 0258/880.026.

 

Şcoala Gimnazială „Simion Pantea” Sălciua

secretar şcoală (0,5 normă)

Condiţii: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu necesită.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2017

Concurs: 6 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 9 martie 2017, ora 9.00 – proba practică; 9 martie 2017, ora 12.00 – proba interviu.

 

Şcoala Gimnazială „Septimiu Albini’” Cut

– secretar cu 0,5 normă

Condiţii: studii medii; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 6 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 martie 2017

Concurs: 9 martie 2017, ora 9.00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 9.00 – proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Septimiu Albini’” din Cut, str. Principală nr. 226, Judeţul Alba, telefon: 0258/745.256.

ALTE POSTURI

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

– consilier, grad II – achiziții publice – Biroul de Înregistrare Sistematică – PNCCF (post perioadă determinată, pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară)

Condiţii: studii superioare de lungă durată; vechime în muncă: minimum 6 luni.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 februarie 2017, ora 16.00

Concurs: 7 martie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 13 martie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 211, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

 

Direcția pentru Agricultură Județeană Alba

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Formare Profesională, Promovare și Elaborare Proiecte

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; cunoștințe operare PC: nivel mediu; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 9 martie 2017, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Alba, Orașul Alba-Iulia, Calea Moților, nr. 112, telefon 0258/835.342, interior 120.

 

Primăria Municipiului Alba Iulia

– şef serviciu, gradul II – Serviciul Protecţie Civilă, Securitate şi Sănătate în Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental de învăţământ (DPI): ştiinţe inginereşti; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; să fie numiţi într-o funcţie publică de clasa I; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legii; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 februarie 2017, ora 15:00

Concurs: 22 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia Doamnelor”, Alba lulia, Str. Gladiolelor, nr, 3A; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

consilier, gradul profesional IA – Direcţia venituri, Compartiment constatare, impunere persoane juridice

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI): ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesară: 9 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu – certificat ECDL complet.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 20 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 28 februarie 2017, ora 10.00 – proba scrisă – la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Alba Iulia, Str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– îngrijitor de copii – Creşa 1 Ampoi (Direcţia Creşe)

Condiţii: studii generale; fără vechime în specialitate necesară.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2017, ora 15.00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10:00: proba scrisă – la Centrul de resurse „Academia doamnelor” din Alba Iulia, str. Gladiolelor nr. 3A; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba lulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258 819462.

 

Primăria Orașului Cugir

paznic în cadrul Serviciului Poliţia Locală al Oraşului Cugir – Compartiment Supraveghere sistem de monitorizare video

Condiţii: studii medii absolvite eu diplomă de bacalaureat; curs calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază/ securitate și ordine; minimum 3 ani vechime în muncă; aviz psihologic pentru exercitarea funcţiei de agent de pază; posesor al permisului de conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 23 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 9 martie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 14 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

 

Primăria Comunei Berghin

– inspector

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 0.

Anunţ publicat în 7 februarie, termen pentru depunerea dosarelor, 20 de zile.

Concurs: 10 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 11 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Informaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se pot obţine la Primăria Comuna Berghin, judeţul Alba, telefon 0258854101; 0258854344, e-mail: primariabeighin@yahoo.com.

Primăria Oraşului Teiuş

inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment achiziţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice, juridice, inginerie civilă; vechime de 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 februarie 2017, ora 16:00

Concurs: 3 martie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 6 martie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851/101, interior 24.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

PSD nu votează proiectul PNL legat de carantină și izolare. Motivația oferită de Marcel Ciolacu

Publicat

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că social-democraţii nu vor vota în Parlament proiectul de lege conceput de Guvern, în vederea reintrării în legalitate a măsurilor de carantină şi izolare. Acesta a și motivat totodată decizia, într-o postare pe Facebook.

„Guvernul Orban naște un alt zombi legislativ și ne impune dezbatere în regim de urgență. Invităm în Parlament societatea civilă să reparăm împreună haosul PNL!

Doar la prima lectură, colegii mei au găsit în legea privind carantina și izolarea aberații majore ce atentează grav la drepturile și libertățile românilor. Enumăr câteva exemple din gândirea unui partid care își spune liberal, dar vrea să transforme statul într-un regim totalitar:

– izolarea prevede nu doar separarea fizică, ci și aplicarea obligatorie a unui tratament inclusiv asimptomaticilor – cum s-a întâmplat deja, neconstituțional, în multe spitale;

– formularea “probabilitate ridicată de apariție și propagare a unui agent patogen” permite oricând guvernului să instituie carantină și s-o mențină oricât;

– oricine și orice poate fi suspectat ca ”potențial expus” virusului și intră în carantină, se aplică restricții și unor bunuri ale românilor, precum automobilele, de exemplu;

– Nu există nici un fel de claritate asupra duratei lipsirii de libertate; „datele științifice” nu pot constitui un criteriu valid juridic când e vorba de lipsirea de libertate, fiindcă nu oferă deloc predictibilitate;

– oferă puteri discreționare ministrului Sănătății de a dispune cele mai grave măsuri de privare de libertate când există un risc iminent, la simpla propunere a Institutului Național de Sănătate Publică, care de altfel îi este subordonat.

Am auzit azi cele mai importante voci ale societății civile punctând alte exemple de derapaje dramatice pe care această lege le provoacă.

De aceea, vom invita mâine principalele ONG-uri din România specializate în apărarea drepturilor omului la dezbaterea acestei legi în comisii. Îi vom asculta și le vom prelua propunerile. Să vedem dacă PNL va considera și societatea civilă un “dușman al poporului”, pe modelul CCR!”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Trump retrage SUA din Organizația Mondială a Sănătății, în plină pandemie. America raportează 50.000 de infectări cu COVID pe zi

Publicat

Administrația Trump a notificat Congresul și Organizația Națiunilor Unite anunțând că urmează să se retragă din Organizația Mondială a Sănătății, spun mai mulți oficiali din interioriul administrației, conform CNN.

Senatorul democrat Robert Menendez a scris pe Twitter:

„Congresul a primit o notificare oficială că președintele Statelor Unite a retras țara din Organizația Mondială a Sănătății în mijlocul unei pandemii. Să califici răspunsul lui Trump la criza COVID drept haotic și incoerent este prea puțin. Această acțiune nu va proteja viețile și interesele americanilor – îi ține pe americani bolnavi și pe America singură”.

Un oficial de la Departamentul de Stat a confirmat, de asemenea, că notificarea de retragere a fost trimisă către secretariatul general al ONU.

Surse ale CNN spun că scrisoarea este foarte scurtă – trei propoziții – și va declanșa un proces de retragere din OMS care va dura un an.

Decizia lui Trump vine în contextul în care Statele Unite trec printr-o creștere masivă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus – aproximativ 50.000 de cazuri pe zi la nivel național.

Sursă: Digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Programul „Prima Casă” va fi lansat peste două săptămâni. Ce denumire va avea şi ce schimbări aduce

Publicat

prima casa

Guvernul pregăteşte schimbări la programul Prima Casă, care va fi deblocat în circa două săptămâni şi va deveni programul „O Nouă Casă”, a anunţat Cristian Păun, preşedintele FNGCIMM.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat în plină criză proiectul ce prevede ca programul „Prima Casă” să devină un program social intitulat „O familie, o casă“. Cu toate acestea, programul „O familie, o casă” încă nu are normele de aplicare, drept urmare, ambele programe sunt blocate.

Prezent la Digi24, Cristian Păun a precizat că noul program nu se va mai axa pe aspectul social. Cu alte cuvinte, plafonul salarial nu va mai fi o condiţie.

În forma actuală, creditele „O familie, o casă” puteau fi accesate doar de românii cu venituri de până în 4.500 de lei de familie, respectiv 7.000 de lei, dacă au copii.

„Guvernul va da OUG în această săptămână, apoi săptămâna viitoare apar normele. Deci, în două săptămâni am putea avea noua formă a programului <O Nouă Casă>”, a precizat oficialul FNGCIMM.

Premierul Ludovic Orban a declarat, recent, că Guvernul va introduce un plafon care să ţină cont de realitatea de pe piaţa imobiliară.

„Trebuie să clarificăm situaţia în programul Prima Casă. O să avem nevoie de o reglementare legală care să clarifice modul în care se derulează programul Prima Casă”, i-a solicitat Ludovic Orban ministrului Finanţelor Florin Cîţu. Orban a solicitat ca în reglementare să se ţină cont de faptul că, faţă de momentul în care a fost redusă cota de TVA la vânzarea de imobile, metrul pătrat construibil era 750-800 euro, iar între timp s-a scumpit. „Să utilizăm un plafon care să ţină cont de realitatea de pe piaţa imobiliară de astăzi”, a cerut Orban.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a răspuns că se ia în calcul lansarea unui nou program „Prima Casă”, după ce va fi modernizat, iar plafonul stabilit va ţine cont de preţurile de acum din piaţa imobiliară.

sursa: Digi24

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Tradițiile lunii IULIE. Ce se spune despre căsătoriile din ”luna lui Cuptor”. Ce nu ar fi bine să faci în Săptămâna Panteliilor

Publicat

De ”luna lui Cuptor” sunt legate mai  multe tradiții și obiceiuri. A doua săptămână a lunii iulie este cunoscută ca „Săptămâna Panteliilor”, surorile aprige ale Sfântului Ilie, zeițe ale soarelui ce pot trimite arșita și pot provoca incendii.

În 15 iulie se sărbătorește Ciurica, zi în care se spune că este bine ”să-ți bați bărbatul”, ca să-ți meargă bine tot anul. În 20 iulie, este sărbătoarea Sfântului Ilie și se spune că, cu cât va fi mai cald în iulie, cu atât iarna va fi mai friguroasă.

Vezi și FOTO: Rimetea, satul în care soarele răsare de două ori. Fenomen unic în România, specific lunii iulie

Cele patru săptămâni ale lui „Cuptor” poartă și ele fiecare câte o denumire, și anume: „Săptămâna secerişului”, „Săptămâna Panteliilor”, „Săptămâna lui Santilie” și „Săptămâna Verii”.

Prima săptămână a lunii iulie este dedicată muncii agricole. Țăranii merg la câmp de la răsărit până la apus. Trebuie să treiere grânele și să se îngrijească de toate celelalte culturi.

Săptămâna următoare reprezintă zilele „aprigelor” surori ale Sfântului Ilie, zeițe ale soarelui ce pot trimite arșita și pot provoca incendii.

Se spune că Panteliile sau Pârliile ar fi fost surorile Sfântului Ilie. Şi sunt atât de răutăcioase, că pârjolesc lanurile în urma lor, de ciudă că oamenii nu le acordă respectul cuvenit.

Tradiţia românească străveche spune că această perioadă este pentru odihnă, fără munci la câmp şi fără treburi casnice în exces.

De Pârlii, femeile nu lucrează, pentru a se feri de primejdiile focului, de căldură mare şi de boli febrile.

Este o perioadă în care gătitul la cuptor şi, mai ales, coptul pâinii, e strict interzis.

Totuşi, e voie să se dea hrană vitelor şi animalelor din curte, să se ude grădinile, să se adune seminţele de la legumele coapte, să se aducă grâul de la câmp, cu mare grijă, pentru a nu risipi boabele. E vremea pentru săpatul viei, seceratul grâului, cositul trifoiului, strânsul fânului, aratul miriştei şi semănat.

În a treia săptămână a lui „Cuptor”, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Ilie, responsabil de ploi însoțite de tunete și fulgere.

Pe 15 iulie e o zi a femeilor, cunoscută drept Ciurica. Acum trebuie să-ți bați bărbatul, ca să-ți meargă bine tot anul. Dacă iei bătaie sau dai ceva din casă, îți va merge rău. Gravidele o cinstesc pe Sfânta Marina, pe 17, ca să aibă parte de naştere ușoară.

Tradiții de Sfântul Ilie – 20 iulie

Se spune că în ajunul acestei zile fetele se duceau noaptea pe ogoarele în care era semănată cânepa și se tăvăleau prin acesta, apoi dacă în acea noapte visau cânepa verde era semn că se vor mărita cu tineri frumoși, iar dacă visau cânepa uscată se zicea că se vor mărita cu bărbați bătrâni.

În dimineața acestei zile se culegeau plante de leac și plantele ce se foloseau pentru vrăji și farmece. Femeile duceau busuioc la biserică pentru a fi sfințit, după care îl puneau pe foc și cenușa rezultată o întrebuințau în scopuri terapeutice.

Consumul merelor era oprit până pe 20 iulie, și, de asemenea, nu era voie ca acestea să se bată cap în cap pentru a nu bate grindina. Femeile duc mere la biserică în această zi pentru a fi sfințite.

Tot de Sfântul Ilie, românii își amintesc și de sufletele morților și dau de pomană mere. De asemenea, apicultorii recoltau mierea de albine, această operație se realiza doar de către bărbați, femeile neavând voie să intre în stupină.

Tot acum se marchează miezul verii pastorale, data la care ciobanii coborau în sate.

De această sărbătoare creștină se obișnuia să se organizeze târguri, iarmaroace și bâlciuri, care reprezentau un bun prilej pentru tineri de a se cunoaște și în care atmosfera era însuflețită de muzică.

Sfântul Proroc Ilie a fost ridicat la Cer pe o căruță de foc trasă de cai. Oamenii spun că atunci când se întâmplă fenomene meteorologice extreme, Ilie traversează cerul cu căruța lui de foc.

În Ziua Sfântului Ilie:

– nu se lucrează de teama pagubelor (trăznete, ploaie, grindină)

– îl cinstesc mai ales cojocarii, stuparii – se retează stupii, se duc faguri și mere la biserică spre binecuvantare și se împart de pomană

– se culeg în zori plante de leac stropite cu sânge de cocoș tăiat deasupra lor

– se duc berbecii la berbecar

– dacă tună, vor fi merele și alunele viermănoase; dacă plouă, va ploua 20 de zile

Cea din urmă săptămână a lunii iulie îi este dedicată celui mai așteptat anotimp, vara.

Potrivit tradiției, există câteva superstiții pe care trebuie să le respecți dacă vrei să ai noroc și bunăstare. Iată ce se spune:

Cât este de cald în luna lui ”Cuptor”, tot atât de frig va fi și în luna lui „Făurar”.

Cei care se vor căsători în luna lui Cuptor vor avea ca bogăție doar sentimentele frumoase care i-au adus împreună.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate