Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI la Universitatea din Alba Iulia, Prefectura Alba, DGASPC, Ambulanţă şi alte instituţii publice. Condiţii de participare la concurs

Publicat

universitate uab 1 Noi posturi sunt scoase la concurs în mai multe instituţii publice din judeţul Alba. Pentru ocuparea acestora, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, ce ţin de studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Concursuri organizate în octombrie şi condiţii de participare:

Instituția Prefectului – Județul Alba

consilier juridic, clasa I, grad profesional superior (post temporar vacant)

Condiţii: vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Termenul limită de depunere a dosarelor:13 octombrie 2016, ora 16:00

Concurs: 17 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului – Județul Alba, din Municipiul Alba Iulia, Piața I.I.C.Brătianu, nr.1, telefon: 0258/812.377.

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

asistent cercetare – doctorand domeniul filologie-lingvistică post temporar vacant, cu timp parțial (4 ore pe zi)

Condiţii de participare: doctorand în domeniul ştiinţific al proiectului (filologie – lingvistică); minimum 1 publicaţie ştiinţifică în domeniul temei proiectului în reviste indexate B.D.I. (baze de date internaţionale); cunoaşterea metodelor de investigare şi analiză a corpusului; experienţă în activităţi de cercetare în analiză contrastivă, studiul metaforei; cunoaşterea unei limbi străine: engleza (obligatoriu nivel C2); cunoştinţe solide de limba română dovedite cu certificat/atestat de cunoaştere a limbii române pentru persoanele de altă cetăţenie.

asistent cercetare – doctorand domeniul informatică – baze de date/lingvistică computaţională (post temporar vacant, cu timp parțial (4 ore pe zi)

Condiţii de participare: doctorand în domeniul ştiinţific al proiectului (informatică – lingvistică computaţională/baze de date); minimum I publicaţie ştiinţifică în domeniul temei proiectului în reviste indexate B.D.I. (baze dc date internaţionale); cunoaşterea metodelor dc investigare şi analiză a corpusului specific; lingvisticii computaţionale; experienţă în activităţi de baze de date şi ontologii; cunoaşterea unei limbi străine: engleza (obligatoriu nivel CI); cunoştinţe solide de limba română dovedite cu certificat/atestat de cunoaştere a limbii române pentru persoanele de altă cetăţenie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 octombrie 2016, ora 12.00

Concurs:24 octombrie 2016: proba scrisă – Decanatul Facultății de Istorie și Filologie; 26 octombrie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, Judeţul Alba, Decanatul Facultăţii de Istorie şi Filologie, telefon 0258810431

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

-director executiv – Direcţia Activitate Economică din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani; studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Concurs: 9 noiembrie, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726

Primăria Municipiului Alba Iulia

asistent medical la Serviciul Public de AsistenţăMedicală.

Condiţii: studii de specialitate: studii postliceale absolvite în specialitatea asistenţă medicală;  vechime, minimum 6 luni vechime ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România; autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unităţile medicale autorizate.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 octombrie 2016, ora 15:00

Concurs: 27 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din str. Calea Moţilor nr. 5A

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

operator registrator de urgenţă debutant, 1 post, la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire a cursului de operator registrator de urgenţă; cunoştinţe operare PC.

asistent medical generalist PL, 2 posturi, 1 post la Staţia Centrală Alba Iulia, 1 post la Substaţia Sebeş

Condiţii: diplomă de şcoală sanitară post liceală sau echivalentă; diplomă de bacalaureat; certificat de membru vizat la zi;  6 luni vechime în specialitate

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie 2016, ora 15:00:

Concurs: 27 octombrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 2 noiembrie 2016, ora 10.00: proba practică; 3 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Primăria Comunei Doştat

inspector, gradul III, Compartimentul buget finanţe contabilitate impozite şi taxe locale

Condiţii: nivelul studiilor: superioare economice; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 6 luni.

Anunţ publicat în 5 octombrie, termen pentru depunerea dosarelor, 10 zile.

Concurs: 28 octombrie 2016, ora 09:00: proba scrisă; 28 octombrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Doştat cu sediul în comuna Doştat, nr 250, Judeţul Alba, telefon: 0258/764.690.

Primăria Comunei Şugag

Secretar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; cunoştinţe de utilizare a calculatorului – nivel mediu.

Concurs: 9 noiembrie, ora 9:00 – proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC; 9 noiembrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:

-infirmieri (5 posturi)

Condiţii: studii generale absolvite cu diplomă; curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; 6 luni vechime în muncă

Casa de tip Familial Nr. 3 Abrud

-educator

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi; vechime în muncă minimum 6 luni; examen psihiatric.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „Arnsberg”

-psiholog specialist.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul psihologiei; atestat de psiholog cu drept de libera practică în specialitatea psihologie clinică sau specialitatea psihopedagogie specială, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, treapta de specializare specialist

Data limită pentru depunerea dosarelor: 13 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 20 octombrie 2016, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115

Primăria Municipiului Sebeş

poliţist local, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Poliţia Locală Sebeş – Compartimentul Protecţia Mediului, Disciplina în Construcţii, Activitate Comercială

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile – ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative; vechime în specialitatea studiilor: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie 2016, ora 16:30

Concurs: 26 octombrie 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1.

Primăria Comunei Meteş

inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Urbanism al Primăriei Comunei Meteş

Condiţii: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul urbanismului sau cadastru, topometrie.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie 2016

Concurs: 2 noiembrie 2016, ora 11:00 – proba scrisă; 4 noiembrie 2016, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Meteş, din str. Principală, nr. 43, Judeţul Alba, telefon: 0258/849.003.

Primăria Comunei Valea Lungă

consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Fond Funciar și Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agriculturii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 20 octombrie 2016, ora 16.00

Concurs: 2 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; 3 noiembrie 2016, ora 10.00 – proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Valea Lungă, Județul Alba, telefon 0258/888.102

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax