Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

POSTURI vacante la CJ Alba, primării, şcoli, spitale şi alte instituţii publice din judeţ. Condiţii pentru candidaţi

birou gol

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Consiliul Judeţean Alba

– referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la Serviciul administrarea terenurilor, clădirilor, reţelelor de alimentare cu apă, Direcţia gestionarea patrimoniului din cadrul aparatului de specialitate

Condiţii: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă: Domeniul de ştiinţă – Ştiinţe inginereşti, Domeniul – Geodezie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 7 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 24 octombrie 2018

Concurs: 6 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. l Decembrie 1918 nr. 68; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se obțin la U.A.T. Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba cu sediul în Municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr.1, judeţul Alba, telefon: 0731.560.763, e-mail: cjalba@cjalba.ro.

Primăria Municipiului Alba Iulia

îngrijitor de copii (3 posturi, perioadă determinată) – Direcţia Creşe.

Condiţii: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2018, ora 15:00

Concurs: 23 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă – Creşa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47, Alba Iulia; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, telefon 0258/819.462.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

– laborant

Condiţii: studii medii de specialitate, vechimea în specialitatea studiilor constituie un avantaj.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2018, ora 12:00

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 9.00: proba scrisă; 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

îngrijitor

Condiţii: studii medii.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 26 octombrie 2018, ora 12:00

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 09.00: proba practică; 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Palatul Copiilor Alba Iulia

– secretar

Condiţii: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 26 octombrie

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 30 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Palatul Copiilor Alba Iulia, str. Decebal nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258.811.750.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– muncitor calificat I (2 posturi), la Serviciul tehnic administrativ protecţie şi sănătate în muncă

Condiţii: studii – şcoală generală, profesională sau liceu; certificate de calificare profesională – fochist; autorizaţie I.S.C.I.R. pentru cazanele de abur şi apă caldă – clasa A, conform anexa 4 din PT CR8-2009; 9 ani vechime în meserie.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 octombrie 2018

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 10:00: testare psihologică; 30 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 2 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, de luni-vineri, între orele 8.30 – 15.00, de la Serviciul resurse umane şi relaţii cu publicul, telefon 0258/820.825, interior 146.

Unitatea Militară 01760 Sebeş

referent de specialitate, gr. I

Condiţii: studii superioare, vechime minimă în muncă de 6 ani şi 6 luni.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 octombrie 2018, ora 15:30

Concurs: 26 octombrie 2018, ora 12:00: proba scrisă; 1 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unității Militare 01760 Sebeş, str. Călăraşi nr. 76, Judeţul Alba, telefon 0258/731.616, interior 108.

Primăria Municipiului Blaj

– restaurator, gradul IA (funcţie temporar vacantă) – Muzeul de Istorie „A. Bunea”, Blaj, Serviciul Cultural.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea muzeologie; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2018

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 25 octombrie 2018, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul instituţiei, U.A.T. Municipiul Blaj, telefon 0258-710110, fax.0258-710014.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– administrator financiar (contabil șef)

Condiţii: studii superioare în specialitatea postului; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 octombrie 2018, ora 14.00

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 29 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 31 octombrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj din strada Simion Bămuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258711208, 0258710661.

Şcoala Gimnazială Meteş

– îngrijitor (0,25 normă) la Şcoala Primară Presaca Ampoiului

Condiţii: studii medii în specialitatea postului; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2018, ora 14:00

Concurs: 23 octombrie 2018, ora 14:00: proba scrisă; 24 octombrie 2018, ora 14:00: proba practică; 24 octombrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială Meteş, cu sediul în localitatea Meteş, Str. Principală nr. 51, judeţul Alba, telefon 0258/849.011.

Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor

– şofer microbuz şcolar (0,5 normă).

Condiţii: studii medii; permis de conducere categoria B, C. E, D: atestat profesional pentru categoriile C, E, D; aviz psihologic valabil; aviz medical apt conducător auto

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 octombrie 2018, ora 12.00

Concurs: 25 octombrie 2018, ora 10.00, proba scrisă; 26 octombrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor şi la telefon 0258785016/0740899279.

Primăria Comunei Bucium

îngrijitor – Compartimentul Locuinţă Protejată pentru persoane cu handicap – Bucium

Condiţii: absolvent învăţământ profesional sau liceal; vechime în muncă: minimum 5 ani; vechime în specialitate: nu se solicită; disponibilitate program flexibil.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 octombrie 2018, ora 16:00

Concurs: 30 octombrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 5 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la sediul Primăriei Comunei Bucium, judeţul Alba, telefon 0258/784.112, interior 12.

Primăria comunei Câlnic

– funcţii contractual vacante din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse Ia nivelul întregii comunităţi”. Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“. POCU/138/4/1/114930.

asistent manager (timp parţial, 4 ore/zi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţă minimă <5 ani

expert organizare evenimente (timp parţial, 4 ore/zi)

Condiţii: studii medii, experienţa profesională: < 5 ani – 0 ani

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 octombrie 2018, ora 12.00

Concurs: 29 octombrie 2018, ora 10.00, proba interviu, 29 octombrie 2018, ora 13.00, proba scrisă.

Doar candidaţii admişi în urma interviului pot participa la proba scrisă.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Câlnic, Str. Principală nr. 20, judeţul Alba, telefon 0747358691.

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă “ Gârda de Sus

– îngrijitor şcoală (0,25 normă)

Condiţii: studii medii; vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se cere; vechimea va fi dovedită prin adeverinţe emise de angajatorii la care candidatul a prestat muncă în acest domeniu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 19 octombrie 2018, ora 14.00

Concurs: 26 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; 26 octombrie 2018, ora 12:00: proba practică; 29 octombrie 2018, ora 15:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Emil Racoviţă” din satul Gârda de Sus nr. 50A, comuna Gârda de Sus. judeţul Alba, telefon 0258/778.123, 0788/094.510, 0788/094.542.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:

– medic specialist specialitatea medicină internă – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea neurologie – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea oftalmologie – 1/4 post (0,25 normă)

– medic primar specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă – 1/4 post (0,25 normă)

– medic specialist specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă – 1/4 post (0,25 normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea: medicină de internă, psihiatrie, neurologie, oftalmologie, expertiză medicală a capacităţii de muncă; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru persoane adulte cu dizabilităţi Galda de Jos

– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/2 post (0,5 normă)

– medic primar specialitatea psihiatrie – 1/2 post (0,5 normă)

– medic specialist specialitatea psihiatrie – 2 posturi

– medic primar – un post

– medic – 5 posturi

Condiţii medic specialist: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş:

– medic – 1 post

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Abrud:

– medic primar – 1 post

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Gârbova:

– medic primar – 1 post

Condiţii medic primar şi medic: studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală; adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional; asigurare malpraxis; autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018, ora 16.00

Concurs: 18 octombrie 2018, ora 11:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115, mobil 0755/069.660 de luni până vineri în intervalul orar 8.00-16.00.

Direcția Regională de Statistică Alba

– consilier, clasa I, grad profesional debutant

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele ramuri de ştiinţă: informatică sau matematică sau tehnologia informaţiei, calculatoare şi ingineria sistemelor sau inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii; cursuri absolvite în domeniul IT (sisteme calculatoare, informatică aplicată).

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă in următoarele ramuri de ştiinţă: matematică sau ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concurs: 24 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare: la sediul Direcției Regionale de Statistică Alba, Strada Octavian Goga 9, Alba Iulia, telefon: 0258/811.240, interior 114.

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztáv Karoly“ Alba Iulia

– pedagog şcolar (0,5 normă)

Condiţii: studii superioare – teologie pastorală romano-catolică; avizul cultului; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 16 octombrie 2018, ora 10.00: proba practică; 16 octombrie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare: la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztâv Karoly“, Alba Iulia, Str. Păcii nr. 4, judeţul Alba, telefon 0258.819.869, fax 0258.819.869, e-mail gmgksecretariat@yahoo.ro.

Direcţia de Asistenţă Socială Alba lulia

– consilier, clasa I, gradul profesional principal – Compartiment contabilitate, salarizare, achiziţii publice

Condiţii: studii de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) – ştiinţe economice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 octombrie 2018, ora 15.00

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Relaţii suplimentare: la Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba lulia, Str, Bucovinei nr. 3.

Direcţia de Asistenţă Socială Sebeş

– asistent social practicant (2 posturi)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor sociale Asistenţă socială sau Teologie Asistenţă socială; vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an; dovada înscrierii în Colegiul Asistenţilor Sociali.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 18 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; 23 octombrie 2018, ora 12.00 – probă interviu.

– inspector, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Evidenţă şi plată beneficii sociale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 22 octombrie 2018, ora 11.00 – probă scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, telefon 0258/731.007.

Primăria Municipiului Aiud – Direcţia de Asistenţă Socială

– şef serviciu – Serviciul Asistenţă Socială, Beneficii Sociale

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice; ştiinţe administrative: specializarea administraţie publică sau administraţie europeană, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 10 octombrie 2018

Condiţii: 23 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, telefon 0374/112.726.

Primăria Oraşului Abrud

– consilier juridic, gradul IA

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare: la sediul din Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258780519.

Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia

– secretar şef

Condiţii: nivelul studiilor – studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul economic; vechime în muncă – 10 ani; cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Revisal); are capacitate deplină de exerciţiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 10 octombrie 2018

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 16 octombrie 2018, ora 09:00: proba interviu.

– îngrijitor şcoală

Condiţii: nivelul studiilor – medii; disponibilitate de a lucra în două schimburi; disponibilitate de a lucra sâmbăta şi duminica în caz de nevoie; are o stare de sănătate corespunzătoare postului; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 12 octombrie 2018

Concurs: 17 octombrie 2018, ora 09:00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 09:00: proba practică; 18 octombrie 2018, ora 15:30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale „Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, str. Vasile Goldiş, nr. 14A, Judeţul Alba, telefon: 0258/821.875.

Spitalul orăşenesc Cugir

– manager

Condiţii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere: 15 octombrie 2018, ora 14.00.

Concurs: 23 octombrie, ora 10.00- susţinerea publică a proiectului de management

Relaţii suplimentare, la numărul de telefon: 0358/401249, Birou Juridic.

Primăria comunei Şona

– consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru, agricultură sau horticultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concurs: 15 octombrie 2018, ora 11.00: proba scrisă; 18 octombrie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei comunei Şona, strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate