Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Primăriile primesc bani de la stat pentru documentațiile de urbanism. Care sunt criteriile și punctajele pentru finanțare

Publicat

Primăriile primesc bani de la stat pentru documentațiile de urbanism. Unităţile administrativ-teritoriale vor fi sprijinite prin acordarea multianuală a finanţării în acest scop.

Normele metodologice sunt pe masa Guvernului.

Potrivit notei de fundamentare, au existat primării care nu au putut asigura fonduri de la bugetul local pentru aceste categorii de cheltuieli.

S-a constatat de asemenea insuficienţa anuală a fondurilor pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism. Din acest motiv,e este necesar un program cu finanţare multianuală.

Surse de finanțare

Programul național multianual va fi finanţat din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale și din bugetul de stat. Finanțarea se face în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație. De asemenea, se iau în calcul estimările pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală.

Finanțarea se asigură prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și din venituri proprii ale persoanelor juridice și fizice interesate în dezvoltarea unei localități sau a unei zone din cadrul acesteia, precum și din alte surse legal constituite sau atrase.

Programul va fi coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Are ca obiectiv general susținerea autorităților administrației publice locale în demersul de elaborare și/sau actualizare a documentațiilor de planificare și reglementare a modului de utilizare a teritoriului.

Ce se poate finanța

Prin Program se pot finanța:

 • activitățile privind realizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism
 • servicii noi și servicii în continuare privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism
 • activitățile de elaborare a planului urbanistic general, de la etapa de inițiere până la avizare și aprobare
 • În vederea derulării Programului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziție beneficiarilor platforma digitală „investitii.mdlpa.ro”.

Toate activitățile specifice Programului, inclusiv comunicările, notificările și altele asemenea emise de minister se desfășoară prin intermediul platformei.

Procedura pentru primării

Finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism

Primăriile solicită finanțare și estimează banii necesari de la bugetul de stat – pentru anul în curs și următorii ani.

Consiliile județene întocmesc cererea de finanțare.

Primăriile transmit următoarele documente:

 • hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor
 • contractele cu operatorii economici pentru elaborarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism, după caz
 • evidențe contabile în baza cărora sunt identificate plățile efectuate din bugetul de stat și/sau bugetul local
 • hotărârea consiliului local de aprobare a cofinanțării, după caz
 • devizul general, cu identificarea categoriilor de cheltuieli care se finanțează de labugetul de stat și a celor suportate de unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Criterii de acordare a fondurilor

Fondurile asigurate de la bugetul de stat pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism se vor prioritiza în baza unui punctaj agregat.

Criterii

 • gradul de finalizare a lucrărilor, conform devizului estimativ
 • vechimea planurilor urbanistice generale
 • autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri, pe cap de locuitor
 • categoria unității administrativ-teritoriale
 • existența monumentelor istorice
 • prezența resurselor turistice naturale și antropice
 • prezența așezărilor informale pe teritoriul administrativ
 • prezența siturilor din rețeaua europeană Natura 2000

Cum se acordă punctajul pentru primării

Pentru unitățile administrativ-teritoriale în care sunt începute lucrările pentru elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităților și a regulamentelor locale de urbanism

 • se acordă un punctaj de cel mult 20 de puncte, direct proporțional cu procentul de finalizare a lucrărilor.

Procentul de finalizare a lucrărilor se calculează ca raport între valoarea decontată și valoarea totală a lucrărilor, conform devizului estimativ.

Punctajul pentru procentul de finalizare a lucrărilor se acordă luând în considerare următoarele praguri:

 • pentru un procent mai mic sau egal cu 20% se acordă 4 puncte;
 • pentru un procent mai mare de 20% și mai mic sau egal cu 40% se acordă 8 puncte;
 • pentru un procent mai mare de 40% și mai mic sau egal cu 60% se acordă 12 puncte;
 • pentru un procent mai mare de 60% și mai mic sau egal cu 80% se acordă 16 puncte;
 • pentru un procent mai mare de 80% se acordă 20 puncte.

Punctaj după vechimea planurilor de urbanism

Luând în considerare vechimea planurilor urbanistice generale, unitățile administrativ-teritoriale pot primi un punctaj de cel mult 20 de puncte.

Vechimea documentației de urbanism se calculează în ani întregi, de la data hotărârii consiliului local pentru aprobarea ultimei documentații de urbanism aflată în vigoare și până la data de 1 ianuarie a anului începând cu care se solicită acordarea finanțării.

Punctajul pentru vechimea documentației de urbanism este repartizat luând în considerare următoarele praguri:

 • pentru vechime mai mică sau egală cu 12 ani se acordă 5 puncte;
 • pentru vechime mai mare de 12 ani și mai mică sau egală cu 15 ani se acordă 10 puncte;
 • pentru vechime mai mare de 15 ani și mai mică sau egală cu 20 de ani se acordă 15 puncte;
 • pentru vechime mai mare de 20 de ani se acordă 20 de puncte.

Punctaj după numărul de autorizații de construire

Având în vedere criteriul referitor la autorizațiile de construire eliberate pentru clădiri, pe cap de locuitor, unitățile administrativ-teritoriale pot primi un punctaj de maxim 20 de puncte.

 • pentru numărul de autorizații de construire se utilizează indicatorul statistic „Autorizații de construire eliberate pentru clădiri pe tipuri de construcții, județe și localități”, pentru ultimul an raportat de Institutul Național de Statistică la momentul alocării fondurilor
 • pentru numărul de locuitori se utilizează indicatorul statistic „Populația după domiciliu la 1 iulie pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități”, pentru ultimul an raportat de Institutul Național de Statistică la momentul alocării fondurilor

Formular de calcul: Px = (Rx/Rm)*20, unde:

 • a) Px este punctajul acordat pentru o unitate administrativ-teritorială oarecare;
 • b) Rx reprezintă raportul dintre numărul autorizațiilor de construire eliberate și numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială pentru care se calculează punctajul
 • c) Rm reprezintă cea mai mare valoare a raportului dintre numărul autorizațiilor de construire eliberate și numărul de locuitori, luând în considerare toate unitățile administrativ-teritoriale care au solicitat finanțare în anul respectiv;

Punctajul se înregistrează prin rotunjire la două zecimale.

Punctaj fix după categoria localității

Pentru categoria unității administrativ-teritoriale se acordă un punctaj fix de cel mult 20 de puncte. Se iau în considerare prevederile anexei nr. 1 din Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, cu modificările ulterioare.

Punctajul pentru categoria unității administrativ-teritoriale va fi repartizat după cum urmează:

 • pentru comunele cuprinse în teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ și al altor municipii se acordă 20 de puncte
 • pentru comunele din afara teritoriului metropolitan al municipiilor reședință de județ și al altor municipii se acordă 15 puncte
 • pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de oraș se acordă 10 puncte
 • pentru unitățile administrativ-teritoriale cu statut de municipiu se acordă 5 puncte.

Punctaj în funcție de monumente istorice

Pentru unitățile administrativ-teritoriale care au monumente incluse pe Lista monumentelor istorice

 •  se acordă un punctaj fix necumulativ de cel mult 7 puncte, după cum urmează:
 • pentru unitățile administrativ-teritoriale care au cel puțin un monument istoric din grupa A – monumente istorice de valoare națională sau universală care se află și în patrimoniul mondial UNESCO, se acordă 7 puncte
 • pentru unitățile administrativ-teritoriale care au cel puțin un monument istoric din grupa A – monumente istorice de valoare națională se acordă 4 puncte
 • pentru unitățile administrativ-teritoriale care au cel puțin un monument istoric din grupa B – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local, se acordă 1 punct.

Punctaj în funcție de zone cu resurse turistice

Pentru unitățile administrativ-teritoriale – zone cu resurse turistice, se acordă următorul punctaj:

 • pentru unitățile administrativ-teritoriale cu resurse naturale și antropice foarte mari se acordă 5 puncte
 • pentru unitățile administrativ-teritoriale cu resurse naturale și antropice mari se acordă 3 puncte.

Pentru unitățile administrativ-teritoriale care au raportat către consiliile județene sau către ministerul de resort prezența așezărilor informale pe teritoriul administrativ se acordă 5 puncte.

 • pentru acordarea punctajului este necesar ca pe teritoriul administrativ al unității administrativ-teritoriale să existe cel puțin o așezare informală (art. 383 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001)
 • raportarea privitoare la existența așezărilor informale s-a realizat în acord cu prevederile de mai sus
 • raportarea prezenței așezărilor informale a fost realizată cel târziu până la data depunerii cererii de finanțare sau în anul calendaristic anterior.

Punctaj – rețeaua Natura 2000

Pentru unitățile administrativ-teritoriale care au pe teritoriul administrativ situri din rețeaua europeană Natura 2000 (arii de protecție specială avifaunistică) se acordă 3 puncte.

Punctajul se acordă indiferent de numărul și tipologia siturilor identificate.

Alocarea fondurilor

Alocarea fondurilor disponibile se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut.

În cazul în care există unități administrativ-teritoriale cu punctaj total identic, se acordă prioritate la finanțare celor care au emis hotărârea consiliului local pentru aprobarea documentației de urbanism la o dată mai veche.

Vezi integral: Norme metodologice acordare finanțare documentații de urbanism

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax